Wie brengt Israël eindelijk tot bezinning (2)?

Over de intenties en strategieën van Israël en Hamas wordt hevig gespeculeerd in de media. Wat willen Israël en Hamas bereiken met deze gewelddadigheden? Hoe gaat dit verder? Ik zal trachten – voorzover dat kan – de strategische intenties van beide partijen te doorgronden. De titel van deze bijdrage zou er op kunnen wijzen dat dit geen objectieve analyse is, maar vooral een oordeel over het Israëlische optreden. Dat klopt, ik sluit deze analyse af met een oordeel.

Veelal wordt een zekere rationaliteit verondersteld bij strijdende partijen. Maar ‘rationaliteit’ is ook in deze een betrekkelijk begrip. Zijn zelfmoordaanslagen logisch? Niet helemaal een willekeurige vraag in deze context. Ja, deze blijken inderdaad logisch volgens een analyse van Robert Pape “The strategic Logic of Suicide Terrorism” (een paper kan worden gedownload). Zelfmoordaanslagen blijken vooral bruikbaar om “moderne liberale democratieën” tot territoriale concessies te dwingen. It pays to die, volgens Pape.

Startpunt voor deze analyse is het (rationele) uitgangspunt door Clausewitz geformuleerd (vrij vertaald): dat oorlog – en wat mij betreft ook terrorisme – de voortzetting zijn van politiek, maar dan met andere middelen. Oorlog en terrorisme ‘zijn’ politiek. Zowel Israël als Hamas streven (uiteindelijk) politieke doelstellingen na. Althans dat zou je dan (moeten) denken. Hier valt namelijk nog wel wat op af te dingen, zonder nu mijn eigen analyse meteen te willen ondermijnen. Geweld en oorlog zijn in beide ‘landen’ namelijk in in hoge mate onderdeel van beide samenlevingen geworden, en genereren een eigen vaak destructieve dynamiek. Organisaties en personen ontlenen in belangrijke mate hun bestaansrecht en prestige aan de toepassing van geweld. Deze vicieuze cirkel zal voor een duurzame oplossing van het conflict moeten worden doorbroken.

Allison heeft naar aanleiding van de Cubacrisis (1962) een bruikbaar denkmodel ontwikkeld om intenties en strategieën van strijdende partijen te analyseren: “Essence of Decision, Explaining the Cuban Missile Crisis” heet deze analyse. Hij onderscheidt drie analyseniveaus als het over besluitvorming gaat: (1) Het rationele-actor model, uitgangspunt van deze benadering is dat partijen rationeel (verstandig) handelen om hun strategische doelstellingen te realiseren. (2) Het organisatie-proces model, waarbij ervan uit wordt gegaan dat organisatie(onderdelen) die betrokken zijn bij het conflict eigen belangen en een eigen dynamiek hebben. En (3), het laatste analyseniveau, het bureaucratische strijdmodel, waarbij de strijd tussen individuen (van dezelfde partij) de besluitvorming beïnvloedt. Overigens wordt het eigen optreden (in de media) altijd beargumenteerd aan de hand van het rationele actor model. Elke partij zegt – en denkt vaak – rationeel te handelen.

Wat levert dit denkkader nu op? “Zelfverdediging” is de directe aanleiding voor het Israëlische offensief dat 28 december is gestart. Israël wil beschietingen door Hamas van haar grondgebied onmogelijk maken. Voorts tracht Israël Hamas verder los te weken van de Palestijnse bevolking, dit offensief is dus in feite een vervolg op de economische blokkade van de Gazastrook. Door maximale terreinwinst te boeken wil Israël haar onderhandelingspositie maximaliseren. De hoofddoelstelling van Israël is “voor eens en voor altijd” neutralisatie van Hamas. Een interessante vraag is of de timing van dit Israëlische offensief ook te maken heeft met de wisseling van de wacht in de Verenigde Staten. President Bush geeft Israël ongetwijfeld meer ‘ruimte’ dan dat president Obama dat (hopelijk) gaat doen. Ook ten opzichte van de nieuwe Amerikaanse president heeft Israël een betere onderhandelingspositie gecreëerd, althans dat zou wel een de (eigen) inschatting kunnen zijn.

Tot zover een aantal rationele overwegingen, die een rol zouden kunnen hebben gespeeld in de Israëlische besluitvorming. Tenminste een andere factor heeft echter ook nog een dominante rol gespeeld: de aanstaande verkiezingen in Israël. De huidige regering wil na haar mislukte operatie in Libanon in 2006 de kiezers vooral duidelijk maken, dat zij wel degelijk de veiligheid (zoals door Israël gedefinieerd) kan waarborgen. Livni (Buitenlandse Zaken) en Barak (Defensie) strijden om het meest strijdbare imago, en willen boven alles het ‘succes’ van de operatie aan zichzelf kunnen toeschrijven. Dat zou wel eens stemmen kunnen opleveren; een typisch voorbeeld van de eerder genoemde vicieuze cirkel. Dat kan overigens nog wel eens vervelend “backfiren“. Ik betwijfel namelijk of er sprake zal zijn van een succesvolle afloop, zoals door Israël gedefinieerd en beoogd. De vraag is namelijk of de Palestijnse bevolking zich laat losweken van Hamas. Hamas zou wel eens aan populariteit kunnen winnen. Hamas zou – evenals Hezbollah in 2006 – wel eens sterker uit de strijd kunnen komen. Ook Israël realiseert zich dit, vandaar de meedogenloze jacht op Hamaskopstukken.

Hamas heeft andere doelstellingen. Hamas heeft – door de beschiettingen op Israël te hervatten – getracht de (economische) wurggreep te doorbreken. Die niet alleen funest is voor de Palestijnse bevolking, maar ook voor Hamas als politieke beweging. Hamas zal een Israëlische militaire reactie niet hebben uitgesloten, de vraag is wel of de omvang ervan juist is ingeschat. Dit conflict kan voor Hamas ook instrumenteel zijn. Hamas hoopt haar basis in de Palestijnse bevolking te versterken, en gaat ervan uit dat Israël (wederom) haar internationale imago beschadigd. Hamas is gebaat bij escalatie, Israël is dat niet. Hamas is gebaat bij een langdurig(er) conflict, Israël is dat niet. Misschien heb ik dat – Israël is niet gebaat bij escalatie – wel iets te snel opgeschreven. Is dat eigenlijk wel zo?
Tot zover deze ‘analyse’, voor wat die waard is.

Maar hoe gaat dit nu verder? Een voorzichtige voorspelling: Hamas zal haar verzet voortzetten en trachten Israël langduriger te ‘binden’ in de Gazastrook. Het technologische overwicht wordt deels teniet gedaan in geval Israël gedwongen wordt in verstedelijkte gebieden te opereren. Daar zal Hamas trachten het gevecht aan te gaan. Volgens de analyse van Pape neemt de gebruikswaarde van zelfmoordaanslagen weer toe. Hamas zal trachten de verantwoordelijkheid voor de humanitaire ramp die zich ontwikkelt neer te leggen bij Israëi. Israël zal steeds harder roepen dat het nu tijd is voor een bestand, en dat Hamas de Palestijnse bevolking ‘gijzelt’. De internationale publieke opinie zal zich – en ik begrijp dat – in toenemende mate richten tegen Israël.

Het punt is namelijk dat (zie ook) doel en middel in de Israëlische aanpak niet meer in verhouding staan. Allerlei analyse ten spijt, ook deze, er is een aantal algemeen geaccepteerde spelregels die in een fatsoenlijke wereld moeten worden gerespecteerd (zie het Handvest van de Verenigde Naties en de conventies van Geneve). Het alternatief is algehele anarchie. Israël heeft de sleutel in handen om dit zich al decennialang voortslepende conflict in het Midden Oosten op een fatsoenlijke manier te beëindigen: de Palestijnen hebben recht op een eigen levensvatbare staat. Maar ook Hamas moet stoppen met haar gewelddadigheden en zal moeten accepteren dat Israël recht heeft op voortbestaan. Want ook dit laatste gewapende conflict zal geen winnaars hebben.

 1. 1

  Goede analyse. Ik betwijfel alleen of de internationale publieke opinie zich gaat richten op Israël. Zover ik het meekrijg, is Israël bezig met een groot pr-offensief om er maar vooral op te wijzen dat Hamas begon met de raketaanvallen. Los van de kwestie wie er nou is begonnen, lijkt het er wel op dat het offensief werkt.

 2. 3

  Een redelijke analyse voorzover het de twee partijen betreft.

  Zolang Israel in dit soort batailles de overhand heeft zal dat land zich niet inspannen voor een duurzame vrede met de Palestijnen als nabuur. Dat is inmiddels een permanent gegeven. De Palestijnen zelf lijden het meest onder hun eigen leiders. Die zien geen kans om zelfs maar een economisch verbond met Egypte en Jordanie op te bouwen. Hoezeer Israel en de VS daar ook debet aan zijn, dat ongehoorde succes blijft uitermate vreemd aandoen.

 3. 6

  @bas: Israel laat zijn acties altijd vergezeld gaan van een groot pr-offensief. Dat heeft altijd heel goed gewerkt, maar het effect lijkt steeds minder te worden. Het verkopen van deze actie is niet erg makkelijk.

  Een groot deel van de publieke opinie is al tegen Israel (met de kanttekening dat Hamas nog minder vrienden heeft dan Hezbollah), dit maakt het er niet beter. De wereld is groter dan Nederland.

  Goed stuk, degelijker en met meer inhoud dan de vorige. Kan me volledig erin vinden.

 4. 7

  Nou, mij valt deze ‘analyse’ een beetje tegen. Ik zie geen inzichten of verklaringen die in de loop der jaren al niet uitgebreid in de media voorbij zijn gekomen. Eigenlijk is het feest der herkenning en ik zou bijna gaan spreken van ‘open deuren’.
  Zelf zou ik van een militair deskundige liever eens een gedegen artikel zien over welk wapentuig Israël precies gebruikt om zijn ‘recht op zelfverdediging’ uit te oefenen.
  Of draait u geen verzoekjes?

 5. 8

  Carlos, partijdigheid voorkomt per definitie dat de andere partij overtreffen kan. Daarvoor is er een webmaster, om het evenwicht te bewaren zodat de losgeweekte krachten niet één kant op kunnen spinnen en ravage aanrichten, hoe leuk dat ook is voor de helft van de respondenten. Toch?

 6. 9

  De Weijze, wat wilt u nu precies zeggen? U wilt gewoon graag een stevig pro-Israël stuk op Sargasso, ik zou zeggen be my guest. Schrijf het lekker zelf, want ik schrijf het niet. Als het ingestuurd wordt (en het past binnen de kaders van de wet en is enigszins leesbaar geschreven) dan plaats ik het.

  Verder houdt de webmaster zich hier bezig met het tunen van de plugins, het ontspammen van onschuldigen en het tellen van de bezoekers. De hoofdredacteur poetst de hele dag zijn natuurstenen olifantjes collectie.

 7. 10

  @2: Ik zie dat HVV anders een aardig collectie ‘wederhoor’ heeft geproduceerd de laatste tijd. Misschien moet ik daar een comment droppen over evenwicht bewaren ;oP

 8. 11

  @ Bas

  Het enige wat je de laatste dagen hoort is dat er ten onrechte zoveel aandacht wordt besteed aan Israëlische “kant” van de zaak.

  Over het algemeen wordt dat uitgeroepen door types die daarbij grote ogen opzetten en een intelligente, geïnformeerde indruk willen maken. De een denkt daarbij een rebelse uitstraling te verkrijgen, de ander meent daarmee zijn grote gevoel van rechtvaardigheid ten toon te spreiden.

  Overigens geldt hier de regel: hoe verder van het bed hoe nobeler het woord. Een aardig goede vuistregel voor dit type persoon.

  Buiten dit scheutje azijn, dat ik uiteraard tegenover niemand in het bijzonder bedoel Bas, wil ik nog vermelden dat ik dit een goede analyse vind! Fijn dat er zo’n goed stuk wordt gepubliceerd hier op sargasso!

  @ Carlos

  LOL

  P.S. Had ik al duidelijk gemaakt dat er uberhaupt geen hollere uitspraak bestaat dan een uitspraak die de verdeling van aandacht over één van de twee partijen betreft? Nee? Bij deze! Een dergelijke uitspraak ontheft degene die hem doet namelijk van elke verantwoordelijkheid iet te weten over het conflict en geeft hem zo tóch de gelegenheid iets in het ledige te brallen.

 9. 13

  Ik moet bij dit conflict (of ten minste: de militaire kant ervan) en ook bij de Irak oorlog altijd denken aan Sun Tzu’s Art of War waarin hij stelt dat als je uiteindelijk besluit om de oorlog aan te gaan je:
  1. Duidelijk moet hebben wat het doel is wat je wilt veroveren. Of tenminste: wat je wilt bereiken met de militaire actie.
  2. De buit goed moet verdelen en het veroverde land zo heel mogelijk moet laten om de goodwill van de bevolking te houden en omdat je er dan zelf ook nog wat aan hebt.

  Israel had -zeker in Libanon in 2006 – dit niet goed voor ogen, maar nu al meer: raketbeschietingen stoppen en Hamaskopstukken doden. Dat is een duidelijk militair doel. Maar of het langer termijn doel ermee gediend is… Mensen ‘losweken’ van hun leiders door ze kapot te bombarderen is een optie, zeg ik met enig sarcasme, maar dan moet je ze daarna wel perspectief bieden. Dat zie ik Israel niet doen.

 10. 14

  Nou wat een zwaktebod meneer de Weijze. U loopt hier drie weken rond en komt dan met zo’n conclusie? Dan heeft u zeker nog niet ALLE gastbijdragen van Arend Jan Boekestijn EN zijn reaguursels alhier in de archieven gelezen?!

  Uw teleurstelling in het leven moet u niet op mij en mijn site botvieren, dat is kinderachtig, zelfs op uw leeftijd.

 11. 15

  @Ron C. de Weijze,
  Als u na de uitnodiging om zelf een stuk te schrijven, via een pleidooi voor een alwetende activistische webmaster (gedaan vanuit een partijdig standpunt -geeft overigens verder niks), durft te concluderen dat deze site ‘gewoon een politieke kracht wil zijn’, dan zit u hier zeker verkeerd.

 12. 16

  @ Ron C de Weijze

  Wat een sombermans ben jij. En maar door blijven zoeken en verdachtmakingen maken. Maar vooral niets zelf willen doen! Slappe hannes.
  Wat doe je hier dan?

 13. 17

  Misschien heb ik dat – Israël is niet gebaat bij escalatie – wel iets te snel opgeschreven. Is dat eigenlijk wel zo?
  Israel is ook gebaat bij escalatie, ze gebruikt geweld van Palestijnse/arabische zijde keer op keer als excuus om alle onderhandelingen te stoppen, haar greep op het gebied te versterken en zoveel mogelijk tegenstanders uit de weg te ruimen. Dit terwijl er vaak nauwelijks schade is aan Israelische zijde. Want Israel staat op militair gebied veel sterker dan op diplomatiek gebied. En dat weten ze.

 14. 18

  @5 gbh: Klopt, Iran is een belangrijke speler/belanghebbende, en is niet gebaat bij een nederlaag van Hamas. Iran zal andere middelen zoeken om deze brandhaard te (kunnen) blijven beïnvloeden. En dat is best wel zorgwekkend.

  @7 Verbal Jan, een verzoeknummer dan: Ondanks dat Israel de inzet van witte fosfor ontkent, is daar volgens mij wel degelijk sprake van. Indien deze witte fosfor is bedoeld om militaire verplaatsingen te maskeren dan mag dat. Echter inzet in bevolkt gebied is volgens de conventie van Genève verboden. De Gazastrook is een dicht bevolkt gebied. Een kwalijke zaak dus.

 15. 20

  @18, Als je Iran als derde speler wilt noemen dan zou je toch eerst Amerika moeten noemen. De vermeende steun die Iran levert aan Palestijnse vrijheidsstrijders valt honderd keer in het niet bij de steun die de VS aan Israel geeft.

 16. 21

  Carlos, zoals mijn antwoorden jou teleurstellen zo geldt dat ook omgekeerd, daar heeft het leven verder weinig mee van doen. Dat de zoon van mijn ouwe prof hier ook wel eens op de rem heeft gestaan is mooi, maar ik denk dat hij met jouw beleid uiteindelijk ook geen kans maakt om objectiviteit te bereiken, ookal kan hij dat uiteraard beter dan ik.

  [edit Carlos: ik daag u (Ron de W.) uit een gastbijdrage in te sturen waarin u haarfijn de objectiviteit in mijn beleid bespreekt, als het enigszins leesbaar is en binnen het kader van de wet blijft dan plaats ik het. En Boekestijn stond helemaal niet op rem, hij was laaiend enthousiast over Sargasso.]

 17. 22

  Joden hebben, nou ja, toch iets fijns met manipulatie. Zou je kunnen zeggen. Ze hebben ook de meest ervaren ondervragers (nou ja, vragen….) van de wereld. En in Gaza ook al informanten bij de vleet. Het zou mij niets verbazen als er al die jaren lang een klein wetenschappelijk onderzoekje loopt naar de stress van de bevolking en wat ze met hun leiders doen… in gecontroleerde omstandigheden.

  Maer wat op s herten gront leyt
  Dat weltme nae de keel: ick wort te styf geparst
  En t werckt als nieuwe wyn, die tot de spon uytbarst

 18. 25

  @20, bij de 2 laatste grote veldslagen was iran toch één belangrijkste aanstichters met het doel haar invloed in het midden-oosten te vergroten

  @22, dat kan je van de andere kant ook zeggen, pallywood heeft hier misschien niet zoveel effect maar onder de arabieren wel

 19. 27

  Het is toch zelden zo dat de ware reden voor militair ingrijpen of geweld wordt genoemd. Of ben ik onderhand te cynisch geworden over dit soort dingen.

 20. 28

  De beste militaire optie voor Israel is imho om een (kleiner of groter) deel in het zuiden van de Gazastrook te bezetten. Het krijgt dan de controle over de grens met Egypte (met inbegrepen de tunnels) en het kan de rest van de Gazastrook naar wens en behoefte hermetisch afsluiten. Een complete bezetting van de Gazastrook is niet te behapstukken want zie maar eens die Hamas-franctireurs om te leggen in die mierenhoop. Uiteraard mag de VN wat troepen (en de EU een stel waarnemers) leveren om de ‘bestandslijn’ te bemensen.

  *denkt aan de Green-line in Nicosia/Lefkosa: nu een toeristische attractie*

 21. 29

  Wie brengt Hamas (Joden aan het Gas!) tot bezinning?

  Ik zou trouwens wel willen weten hoe Harrie van B dat logistiek zou willen doen. Met treinen & kampen? Dat is zoooo vorige eeuw!

  Misschien heeft de SP een voorstelletje hoe het beste een paar miljoen Jden om te brengen?

 22. 30

  Een wat teleurstellende analyse.. begint best aardig ( denkkader enzo) maar dan is de pijp al snel leeg vind ik

  Wat levert het “geleende” denkkader piepers op? weinig vind ik. Hij bouwt vooral een analyse op zijn eigen ( niet nader onderbouwde) veronderstellingen, zoals:

  #Zelfverdediging” is de directe aanleiding voor het Israëlische offensief dat 28 december is gestart.
  #Door maximale terreinwinst te boeken wil Israël haar onderhandelingspositie maximaliseren.
  #Hamas heeft – door de beschiettingen op Israël te hervatten – getracht de (economische) wurggreep te doorbreken.
  # Hamas is gebaat bij escalatie, Israël is dat niet.

  De crux en een mogelijk doel van een analyse ( mi) blijven geheel buiten de analyse terwijl Piepers die wel in de inleiding vermeldt:
  “Organisaties en personen ontlenen in belangrijke mate hun bestaansrecht en prestige aan de toepassing van geweld. Deze vicieuze cirkel zal voor een duurzame oplossing van het conflict moeten worden doorbroken”

  Mijn conclusie: -1

 23. 31

  Quote>Hamas heeft andere doelstellingen.Quote>
  Nu dacht ik dat hierop zou volgen: het stichten van een Islamitisch kalifaat en de vernietiging van Israel. Mis die doelstellingen in dit stukje.

 24. 32

  @26: Eens, het beeld zal altijd – ook door propaganda – vertekend zijn.

  @30: Elke strategische analyse zal nooit meer opleveren dan een aantal (hopelijk samenhangende)goed of minder goed onderbouwde veronderstellingen;
  Beide opmerkingen (uit de inleiding) zijn geen doel van een analyse, ook geen onderdeel van het denkkader, maar mijn eigen observaties.

 25. 39

  m44, fraaie duit das zeker.

  Ik ben een beetje midenoosten-conflict moe…allemaal eikels in die regio en bovenal de eikels die achter Eikels aanlopen…Jawohl mein Führer revisited, in arabisch en hebrew..dat zijn de “schuldigen”.

  Ooit wordt het 451 degrees Fahrenheit, wat zal dat een aangename innerlijke warmte geven.

 26. 40

  Ingo Piepers: “Volgens de analyse van Pape neemt de gebruikswaarde van zelfmoordaanslagen weer toe. “

  Dat betwijfel ik. Je kunt niet de terrorist blijven spelen als je een significante politieke macht hebt verworven. Dat is zelfmoord, denk ik, maar dan politiek. Een zelfmoordaanslag is bovendien strijdig met de Koran.

 27. 41

  Zou de vraag eigenlijk beter kunnen zijn: wie brengt de internationale gemeenschap tot bezinning?

  De VN kan toch ergens nog wel een stukje onbewoond gebied vinden waar de terroristen ter Israëlische èn Palestijnse zijde hun gang kunnen gaan?
  Een optie die ik in de poll mis.

  Als die twee groepen dan uitgevochten zijn, kan de VN uit een ander deel van de wereld de volgende partijen het veld insturen.

  Ik denk dat dit niet duurder hoeft te zijn als het fiancieren van noodhulp aan de bevolking en het leveren van wapens en technologie aan de strijdende clubs.

 28. 42

  Ik ben een beetje midenoosten-conflict moe…

  Mwoch. Discussies over middenoosten-conflicten, die zijn 9 van de 10 keer ontzettend vermoeiend.

 29. 45

  Bij -1 zijn de luchten wel helder HansR.

  Heb toch een ietwat onaangenaam gevoel met de benadering/aanval van een nieuwe poster, bijvoorbeeld Ron in deze. Met die aftrap beperk je wel het team, tok tok tok pik, oh nee ik bedoel toch;) ?

 30. 47

  Maar dat is wat ik lees in Steeph’s #34..niet fris en afwachten is toch een andere toenadering dan ‘hufter’. Fluwelen handschoen, my cup of tea.

  Ik heb net op de Chinese-avondschool geleerd hoe je “nee” met suiker kan bekleden.

  No offence ment HansR, U steent merendeels.

 31. 48

  Ingo hier een polletje.

  Wat is de ware reden voor de Israëlische aanval op Gaza?

  Vergelding voor raketaanvallen (zodat Hamas het wel uit hun hoofd haalt ooit nog eens een raket af te schieten)

  Ter bescherming van de Israëlische bevolking (Ruim Hamas en alle materialen op om raketten mee te maken; in de hoop dat raketaanvallen tot het verleden zullen behoren)

  Tegemoet komen aan de haat- angst- en wraakgevoelens bij een deel van het Israëlische volk (Wellicht voor electoraal gewin en om het volk tevreden te houden, een reactie kan natuurlijk niet uitblijven).

  Hamas verantwoordelijk houden voor burgerdoden in de hoop ze bij eigen bevolking impopulair te maken (Soort van moral bombing)

  Financieel gewin, aan oorlog voeren wordt geld verdiend.

  Uit een raar soort gewoonte of automatisme.

  Laten zien dat je sterk bent en dat je niet met je laat sollen. (aan bevolking, vijand en rest van de wereld)

  Politiek gewin bij legerleiding (Laat zien dat je onmisbaar bent)

 32. 50

  Weet je wat de strategie van Israel is ? Dezelfde als die bij een spelletje landjepik. En dat bedoel ik niet ironisch – heeft iemand zich wel eens afgevraagd waarom er niks, nada Palestijnse reactie is gekomen in de Westbank ? Fatah kijkt wel uit om zich in te spannen voor haar aartsvijand. Hamas heeft zich af laten sluiten in de Gaza strook en Israel deelt nu haar leefgebied in twee. Die scheidslijn zullen ze laten bestaan en de rust (relatief dan) zal wederkeren. Hamas zal zich exclusief in een van beide gedeelten vestigen en het gerommel zal weer beginnen. Dan deelt Israel het stuk van Hamas weer in twee. Enzovoort. Totdat het stuk dat Hamas bezet ongeveer even groot is dat iedere strijder er gewoon uitgepikt kan worden.

 33. 51

  Weetu Dames Heeren ook, post bepaalde topics, aldaar alweer in deze en de vlammen schieten in de virtuele pan.

  Zo ver weg en toch die vlammen. Dan is het toch niet verbazend dat ter plekke de vlammen pijnlijk branden?

  451 Fahrenheit, DE enige oplossing. Jammer dat het hothouse-gedoe at this point in time een rookgordijn is.

 34. 57

  @Larie#47
  Hufter is niet de mooiste term maar verder gewoon Nederlands. Ik vind dan ook de opmerking van Steeph niet terecht. Ik mag dat soort termen gebruiken. Ook op salonblogjes. Of gaan we hier een burgertruttige woordenpolitie instellen?

  Wat betreft de lompheid van Ron: zie #12 en #21. Dit vanzelfsprekend wel na enkele reacties van hem in voorgaande draadjes waar ik ook wat met hem van gedachten heb gewisseld.

  Ik draai iets bij in afwachting van de handschoen die hij opgenomen heeft en ben benieuwd naar zijn bijdrage.

 35. 58

  De Israelische regering streeft nu korte termijnsdoelen na, de verkiezingen winnen door aan de kiezers te tonen dat ze hard kunnen optreden tegen beschietingen vanuit Gaza.

  Daarmee verliezen ze de lange termijnbelangen uit het oog, vrede of in ieder geval een compromis sluiten met Palestijnse autoriteiten voordat de demografische druk tegenwerkt of de steun vanuit de VS of EU verzwakt.

  Israel moet hiervoor ongetwijfeld concessies maken, land inleveren, nederzettingen ontruimen, onderhandelen met terroristische organisaties, het vrijlaten van terroristen, de grens met Gaza openen, concessies op het gebieden van veiligheid. Israel moet hiervoor impopulaire maatregelen nemen. Dat kan stemmers kosten.

  Keihard optreden tegen Gaza is vanuit dat oogpunt stuk ‘veiliger’ voor de huidige regering.

 36. 62

  @Ozymandias, er is wel degelijk een doel voor lange termijn

  in het midden-oosten wordt nog steeds geregeerd vanuit de loop van het geweer, een beetje slaan is een teken van zwakte, de bedoeling is zo hard te slaan dat hamas en anderen het voorlopig wel uit hun hoofd laten bv nog raketten af te schieten, ook worden anderen zo gedwongen (diplomatiek) wat te doen

  de timing heeft niet alleen met verkiezingen te maken maar ook met raketten die steeds verder komen

  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1053122.html

 37. 64

  De enigen die Israël tot bezinning kan brengen is de westerse wereld: de VS en Europa. Daarvoor is nodig dat we van beide zijden hun misdaden gaan benoemen. Ik geloof niet dat er daar ooit vrede komt zolang er geen gerechtigheid komt, in die zin dat ieder van de partijen daar gedwongen wordt verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen optreden.

  Ik wil even kijken naar Balkenende: Hij is tenslotte onze mp, en op hem kunnen we (in ieder geval enige) invloed uitoefenen. Afgelopen zondag was Balkenende in Buitenhof. De eerste vijf minuten ging het over Gaza, en het loont de moeite die 5 minuten nog eens terug te zien. Ik vind de gekleurde woordkeuze van onze mp in ieder geval opmerkelijk. Twee voorbeelden. Een citaat:

  “Hamas moet stoppen met de beschietingen, want Israël mag natuurlijk niet in een sfeer van bedreiging zitten.”

  Over de dreigende humanitaire situatie die er op Gaza was doordat Israël het compleet afgesloten had, heeft de pm het niet. Over de dreiging (en meer dan dat) die Israël nu al dagenlang aan de inwoners van Gaza veroorzaakt, ook niet. Nee, Israël mag niet bedreigd worden.

  Tweede voorbeeld: Let even op hoe hij consequent woorden als ‘defensief’ en ‘reageren’ gebruikt in combinatie met Israël, daarmee overduidelijk insinuerend wie in deze strijd de agressor is.

  Dit alles zei hij afgelopen zondag, net na het begin van de grondaanval door Israël. Toen waren er al openlijke discussies over de vraag of de luchtaanvallen waarbij minstens 100 burgerdoden vielen niet veroordeeld zou moeten worden omdat het zó buitenproportioneel was, en proportionaliteit deel uitmaakt van de Geneefse conventies. Maar een veroordeling lijkt de premier “niet zinvol”. Nee allicht niet, stel je voor dat we ons zouden moeten gaan afvragen waar we die Geneefse conventies eigenlijk voor hebben.

  Inmiddels zijn we een paar dagen verder, wordt aan alle kanten bevestigd dat Israël fosforbommen gebruikt, waarschuwt het internationale rode kruis voor een fullblown humanitaire crisis en heeft de Israëlische artillerie vandaag 30 mensen gedood in een school.

  Hoeveel meer misdaden moeten de Israëli’s nog meer op zich laden voordat onze leiders ze ook als zodanig gaan betitelen?

  Ik vrees dat deze laatste vraag retorisch is, en dat maakt me erg somber over de toekomst van dit conflict.

 38. 67

  GHB,

  Het mag zo onderhand toch duidelijk zijn dat ‘hard slaan’ een heilloze weg is. Overal waar een mogendheid land bezet, de bevolking deze bezetting onrechtvaardig acht, en het verzet ruime steun van de bevolking krijgt, is pure brute kracht niet genoeg om het verzet eronder te krijgen.

  En wie worden er volgens jou gedwongen diplomatiek wat te doen? Ik bedoel, iets constuctiefs? De Arabische leiders? Die geven niets om het Palestijnse volk. Voor hen zijn de Palestijnen pionnen in de machtsspelletjes van het Midden Oosten, net zoals de Koerden dat zijn.

 39. 69

  Dit filmpje maakte me echt ff koud. Via Reet: http://www.youtube.com/watch?eurl=http%3A%2F%2Fretecool.com%2F&v=SQyIKyd2gqA

  Het woord Vredesproces heeft voor mij eigenlijk geen betekenis meer. Dit conflict duurt al meer dan 1 generatie na de WOII. Ik zie het niet meer die oplossing. Al zou ik het graag willen zien. Misschien als Amerika zich echt terugtrekt als machtsfactor. Maar dat zal ook onder Obama wel niet gebeuren. Enfin. Ik vind mezelf al saai als ik erover ga lullen. Dat filmpje zegt meer dan alle woorden…. “you are shooting kids don’t u understand that!” En misschien is het wel fake ook maar zo komt het niet over. En al is het wel zo. Fuck it. Israel komt weg met de opmerking van Peres dat Palestijnen niet goed op hun kids letten. Dat is waanzin na een bombardement op een school vol kinderen. Waanzin.

 40. 71

  Ozymandias
  de wereld heeft anderhalf jaar niets gedaan nu wordt er wel gezocht naar een oplossing, vergadering van de vn vanavond niet gezien?

  in het midden-oosten maakt niemand zich druk om koerden, om palestijnen wel

 41. 72

  Het grootste probleem is dat welke Israelische regering dan ook weinig speelruimte heeft. Simpelweg omdat een te groot deel van de bevolking stiekem (een kleiner deel doet dat openlijk) droomt van een 100% joodse staat. Alle extremistische splinters bij elkaar vormen toch een niet te passeren machtsblok. De enige oplossing is dat de druk van buiten (VS) enorm wordt opgevoerd: de Palestijnse staat moet worden afgedwongen. De rationele leiders van Israel zouden daar misschien nog blij mee zijn ook.

 42. 76

  “Yet Israel has never in its entire history done anything to promote democracy on the Arab side”

  Dit is voor mij de kern van het verhaal. Nederland en andere Navo-landen hebben ook Afghanistan bezet omdat daar een vijandig regime was dat aanslagen faciliteerde. Hoeveel (terechte) kritiek er ook is op de missie in Uruzgan, als er Nederlanders op een bermbom rijden, dan wordt er niet een dorpje platgebombardeerd. Bovendien wordt er veel moeite, geld en tijd gestoken in het opzetten van een stabiel en democratisch Afghanistan, onder andere door het trainen van politie en leger.
  Vergelijk dat nu eens met wat Israël heeft in die 40 jaar bezetting gedaan heeft in de Palestijnse gebieden. Een staat die zegt democratie en rechtvaardigheid hoog in het vaandel te hebben, die neemt als het uit zelfverdediging een ander land bezet ook bepaalde plichten op zich. Dat een autoritaire staat als Marokko dat niet doet, is daarvoor geen excuus.

 43. 77

  #21 hier met die handschoen.

  Hoe moeilijk of makkelijk is het om de webmaster/eigenaar van een weblog als Sargasso (op zijn verzoek) te overtuigen van jouw eigen geloof, namelijk dat dat weblog politiek partijdig en eenzijdig is, en er ook geen moeite voor doet om dat recht te trekken zoveel mogelijk? Antwoord: dit is onmogelijk want de webmeesteres heeft altijd gelijk.

  En laat ik er meteen bij zeggen, voor het grootste deel van mijn verwijten is dat ook niet erg en zelfs wel goed, want verschil mag er zijn, zo niet tussen deelnemers (waar ik naar streefde), dan wel tussen blogs onderling, waar de ene club naar links gaat en de andere naar rechts. Het punt wat dan overblijft, en waar ik in de drie weken dat ik hier actief was dus ook een punt van gemaakt heb of dat getracht heb, is het streven naar evenwicht. Als het schip naar een kant gaat hangen omdat iedereen daar staat, dan lijkt het mij een goed idee en de gemiddelde webmaster ook (denk ik) om dan aan de andere kant te gaan staan c.q. mensen daarheen te dirigeren.

  Ik ben misschien te kort actief geweest, maar daar heb ik geen aanwijzingen voor gezien. De staf als ik die zo mag noemen, zorgt naar mijn gevoel juist dat zoveel mogelijk mensen aan de hellende kant gaat staan door zelf heel duidelijk, eenzijdig en bevooroordeeld stelling te nemen en dan daarin normatief te zijn. Hoewel de meest fanatieke deelnemers het vuile werk met graagte opknappen maar zonder daar zelf ook geheel onschuldig aan te zijn, volgt geblaas, gescheld en getrap naar degene die zoiets durft op te merken. Hij wordt nog maar met de achternaam aangesproken, blaaskaak genoemd, hufter, hij stinkt, praat poep en meer van dat prachtige Nederlands.

  Op zich zit ik daar niet mee want we hebben gelukkig vrijheid van meningsuiting en als dit de oprechte mening is dan zij dat zo. Maar het waarom is er niet bij en dat steekt echt. Misschien weet men dat ook en is het de catch22 die de uiteindelijke overwinning ‘rustig afwachtend’ garandeert. Daar staat nu natuurlijk wel tegenover dat bij deze juist wel een keer de uitgangspunten ter discussie mogen worden gesteld, maar dan ook gelijk op zo’n niveau dat de link met de praktijk niet meer gelegd kan worden zodat alle goede bedoelingen, als die er al waren, weer teniet worden gedaan.

  Want ik heb toch daar waar en wanneer het geldig was, gericht op de formuleringen die de kracht moesten uitoefenen om mij hier weg te krijgen, hetzelfde gezegd en ook gevraagd waarom in vredesnaam. Één keer kreeg ik wel een uitleg en toen bleek dat het feit dat ik achter iemand ging staan die volgens mij verdedigd moest worden, betekende dat degenen die tegen hem waren, door mij besmeurd werden. Ik waardeer de poging tot uitleggen zéér, maar ik begrijp er niets van. Alsof het ooit in mijn hoofd zou zijn opgekomen om hier mensen zwart te gaan maken, laat staan zonder uitleg. Niet dus.

  Ik geloof niet dat ingrijpen in ongewenste partijpolitieke acties op het forum voldoende voorkomt dat er links extremistische sleeper-cells wakker worden, wanneer niet de eigen partijdigheid ook en vooral in ogenschouw wordt genomen. Als dit gedaan zou worden, zelfkritiek toepassen dus en naar de balk in het eigen oog kijken, dan zou dat de overtuiging juist kunnen versterken geloof ik, maar die mening werd niet gedeeld.

  Om kort te gaan, ik acht de leden van dit forum maar vooral de webmeester of -meesteres verantwoordelijk voor de onmogelijkheid, om waar dat naar oprechte overtuiging van andersdenkenden nodig zou zijn, tegenwicht te geven. Afgezien van een afsluitend memo over het gedrag van de webmaster zelf die daarmee voor zijn mensen gaat staan en zelf altijd gelijk kan hebben als hij dat wil. Mijn reflexen zijn duidelijk anders dan die van de gemiddelde stamgast, een enkeling daargelaten (ik noem geen namen) dus ik ben hier weg. Wel jammer, want het is een mooie site, wordt goed verzorgd en met veel frisse ideeën.

 44. 79

  @Ron
  De uitdaging was: …waarin u haarfijn de objectiviteit in mijn beleid bespreekt

  Jij maakt daarvan: Hoe moeilijk of makkelijk is het om de webmaster/eigenaar van een weblog als Sargasso (op zijn verzoek) te overtuigen van jouw eigen geloof, namelijk dat dat weblog politiek partijdig en eenzijdig is, en er ook geen moeite voor doet om dat recht te trekken zoveel mogelijk?

  Er is helemaal niet gevraagd of jij Carlos (of ons reaguurders) kunt overtuigen van jou mening. Er is gevraagd de objectiviteit te bespreken.

  En daar zit hem waarschijnlijk ook net het verschil: objectiviteit kan nog wel een richting hebben (zolang het geen natuurwetenschap is maar politiek of sociaal gevoel oid.) Maar objectiviteit dwingt niemand het geloof (sic) van iemand te accepteren.

  Je praat over andere dingen dan gevraagd.
  Ik kan me voorstellen dat het stil gaat blijven hier.

  Og en @Peter, als de webmeesteres hier geen logje van gaat maken kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Het is het nl. niet.

 45. 82

  objectiviteit bespreken is zoiets als aan een subjectieve interpretatie van de werkelijkheid een eigen absolute waarheid toe te kennen en met dat “gegeven” een debat aan te gaan.

  Niet mogelijk.

 46. 83

  Ron, het intilligensia weekdier wat weken nodig heeft om op een warrige wijze de conclusie te trekken dat het een partijdig zooitje is.

  Ben benieuwd hoe lang jij erover doet om een broodje Mac te bestellen.

 47. 84

  @82: Hee, da’s heel fraai gevormuleerd, larie!
  Heb je die van jezelf?

  Maar het is wel mogelijk, lijkt mij. Het komt hier toch bijna dagelijks langs?

  @79: HansR: nee, een echt logje is het niet, maar lek beginnende logger moet ergens beginnen. Misschien niet op Sargasso, maar de handschoen is wel degelijk opgepakt. De uitkomst niet het antwoord op de vraag, maar ja, de kans dat op een vraag een juist antwoord wordt gegeven is er één uit duizenden.

 48. 85

  Daar heb je het al “het komt langs” niet statisch aldoende.

  Ik ben niet zo gecharmeerd van de afzeikmodus zo hier en daar soms, niet mijn kopje thee. Klapjes met fluwelen handschoen raken doel uppercuts zijn kuds.