Wereldwijde pijplijn kolencentrales met driekwart gekrompen

Foto: copyright ok. Gecheckt 04-10-2022

ANALYSE - Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te halen is het nodig dat er kolencentrales, zeker die zonder CO2 afvang en opslag, snel sluiten. Volgens scenario’s van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) moeten de emissies van kolencentrales met ongeveer 80% dalen dit decennium om op koers te blijven voor 1,5C. Het scenario voor 1,5  van het International Energy Agency stelt dat kolencentrales zonder CO2 afvang en opslag in ontwikkelde economieën in 2030 gesloten moeten zijn en wereldwijd in 2040. Een belangrijke stap daarvoor is voorkomen dat er nog nieuwe kolencentrales gebouwd worden. Secretaris Generaal van de VN António Guterres roept landen op om de bouw van nieuwe kolencentrales te stoppen.

Analyse kolencentrales

Het goede nieuws is dat een nieuwe analyse van E3G toont dat de wereldwijde pijplijn voor nieuwe kolencentrales sinds 2015 met 76% is gekrompen. Momenteel hebben 44 landen toegezegd geen nieuwe kolencentrales meer te bouwen. 33 andere landen hebben alle projecten voor kolencentrales die in 2015 in de pijplijn zaten afgeblazen. Deze landen zouden zich met gemak bij de toezegging van de andere 44 kunnen voegen. Samen met zeven landen die geen plannen hebben om hun bestaande kolencentrales te vervangen.

De resterende pijplijn van kolencentrales die nog niet in aanbouw zijn is verspreid over 37 landen. Zes daarvan zijn goed voor meer dan 80% van de voorgestelde kolencentrales, dat zijn China, India, Vietnam, Indonesië, Turkije en Bangladesh. De analyse van E3G laat zien dat de pijplijn voor nieuwe kolencentrales ook in deze landen geslonken is. Als een van deze landen aankondigd te stoppen met de bouw van nieuwe kolencentrales zou dat de wereldwijde pijplijn for verminderen.

In bovenstaande figuur laat zien dat de pijplijn aan projecten in de pre-constructiefase in 6 jaar tijd fors is gekrompen. Ook de capaciteit van nieuwe kolencentrales ligt veel lager dan in 2015 verwacht werd op basis van projecten in de pijplijn. De capaciteit van in kolencentrales in aanbouw ligt ruim 40% lager dan in 2015. Wereldwijd is sinds 2015 1.175 GW aan geplande projecten afgeblazen. Dat betekent dat het equivalent van een tweede China (1.047 GW) aan wereldwijde capaciteit niet is doorgegaan. In deze periode is de wereldwijde capaciteit van kolencentrales met 327 GW uitgebreid. Dat betekent dat voor iedere GW aan kolencentrales die is bijgebouwd er 3,6 GW aan plannen voor kolencentrales zijn geannuleerd.

In haar analyse onderscheid E3G drie regio’s. De eerste zijn de OESO landen en de EU. Deze landen hebben erg weinig kolencentrales in de pijplijn en zijn eerder bezig met een versnelde sluiting van hun bestaande kolenentrales. Slechts vijf landen onttrekken zich (vooralsnog) aan deze trend: Australië, Colombia, Mexico, Polen en Turkije.

De tweede regio is China, goed voor zowel de helft van de bestaande capaciteit aan kolencentrales als voor de helft van de wereldwijde pijplijn aan nieuwe kolencentrales. China is ook een van de laatste landen die nog internationale financiering geeft aan kolencentrales. De rest van de wereld vormt de derde regio. De pijplijn aan kolencentrales slinkt snel, maar deze regio is nog steeds goed voor 39% van de wereldwijde pijplijn.

Een uitgebreidere analyse vind je bij Carbon Brief.

Reacties (23)

#1 Michiel de Pooter

Doelen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 staan lijnrecht tegenover doelen om arme landen met nauwelijks of geen electriciteitsvoorziening snel uit de stront te halen met meer economische groei, welvaart, veiligheid en gezondheid. Dat laatste doe je vooral met goedkope energiebronnen met hoge dichtheden, zoals kolen en gas en niet met dure en wisselvallige renewables met lage dichtheden, die je trouwens ook nog moet bouwen met behulp van bakken fossiele energiebronnen. Dus dat schiet niet op.

 • Volgende discussie
#1.1 Hans Custers - Reactie op #1

Energiedichtheid is een eigenschap van energiedragers, niet van bronnen. Je staat dus wartaal uit over die dichtheden, zoals je al meermaals is uitgelegd.

En veel arme landen bevinden zich in gebieden waar het aanbod aan zon over het jaar vrij stabiel is. Zonne-energie werkt daar dus prima. Ook al omdat je die veel eenvoudiger lokaal op kunt wekken, zonder dat er een infrastructuur nodig is van grote centrales met een netwerk van hoog- en laagspanningsleidingen. Ook dat is je al meermaals uitgelegd.

Als je werkelijk begaan zou zijn met de bevolking van arme landen zou je ondertussen wel beter weten en niet meer zomaar fossiele propagandapraatjes napagegaaien. Het enige dat je aantoont is dat het je allemaal geen zak interesseert en dat elk onzin-argument tegen hernieuwbare energie voor jou goed genoeg is.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Michiel de Pooter - Reactie op #1.1

“Zonne-energie werkt daar dus prima”.
Absoluut. Alleen jammer dat je geen lijst van ontwikkelingslanden bijvoegt, waar uitsluitend solar voor betekenisvolle, economische groei, welvaart, veiligheid en gezondheid heeft gezorgd.

Zonder dat, kom je al snel uit bij die one-liner van Thoreau:
“Iedere bewering zonder bewijs is waardeloos”.

Ook je bewering over energiedichtheid slaat helemaal nergens op. Is zelfs te zot om op in te gaan. Geeft niks man. Volgende keer beter.

#1.3 Frank789 - Reactie op #1

Met pv-panelen of windmolens heb je niets te maken met energiedichtheden.

Jouw argumentatie is dezelfde als die waarmee men de verkoop van mobiele telefoons in Afrika afkeurde, dat zou schandalig duur zijn voor die arme mensen, maar men vergat wat men kon besparen met een simpel telefoontje in plaats van een reis.

Commerciële telefoonaanbieders en corrupte machthebbers lieten arme wijken en dorpen links liggen en zo gaat het ook met stroom. Zulke dorpen maken een gigantische sprong voorwaarts als ze overdag stroom uit PV-panelen krijgen om hun zaklampen, mobieltje en accu voor te tv en radio op te laden. Vele malen beter dan sjouwen met liters “energiedichte” diesel om een duur aggregaat aan te drijven.
.
https://nos.nl/artikel/2314183-van-geen-stroom-naar-groene-stroom-in-afrika-rukken-zonnepanelen-op

 • Vorige reactie op #1
#1.4 Michiel de Pooter - Reactie op #1.3

Volgens mij haal jij schaalniveaus door elkaar. Ik snap ook wel dat pv’s in rurale gebieden een oplossing kunnen zijn voor kleinverbruikers. Dat is heel wat anders dan stroomvoorziening voor grote infrastructurele systemen van een land zoals handel, industrie, ziekenhuizen, irrigatie- en koelsystemen en luchthavens. De in de link beschreven situatie gaat ook over het begin van een ontwikkeling, niet over de uitkomst. Overigens, dankzij het concept van energiedichtheid, worden pv’s grotendeels gemaakt met fossiele energie en niet met stroom uit die technologie. Geldt ipso facto voor alle renewables en kom je uit bij de replicatieratio van een energiedrager of technologie. Die is erg ongemakkelijk en zit vol olifantjes die duurzaamheidverhaaltjes uitblazen.

#1.5 Hans Custers - Reactie op #1.4

Overigens, dankzij het concept van energiedichtheid, worden pv’s grotendeels gemaakt met fossiele energie en niet met stroom uit die technologie. Geldt ipso facto voor alle renewables en kom je uit bij de replicatieratio van een energiedrager of technologie.

Wartaal.

De energiedichtheid is de hoeveelheid energie per massa- of volume-eenheid

Wat is de energiedichtheid van zonne-energie? De hoeveelheid energie in een kilo zonlicht? Die is oneindig, want licht heeft geen massa. De energiedichtheid van zonlicht is gelijk aan die van maanlicht en oneindig veel groter dan die van fossiele brandstoffen. En wat kun je met die kennis? Niks.

Energiedichtheid is relevant voor energiedragers. Want voor vervoer en opslag van energie heb je liefst een zo compact en licht mogelijk medium. En daar valt voor elektrische energie (ongeacht hoe die is opgewekt) nog wel het nodige te verbeteren. Maar het heeft helemaal niks met de opwekking te maken.

Landen in de tropen en de subtropen hebben een veel constanter aanbod aan zonlicht dan wij in Nederland. Ze zouden dus veel makkelijker een aanzienlijk deel van hun energie de zon kunnen halen, omdat er geen seizoensopslag nodig is. Op het platteland en in steden. Misschien niet direct alles, maar wel een flink deel. Zelfs jij zou dat kunnen begrijpen, als je niet zo druk was met het herhalen van fossiele propagandapraatjes.

Kortom, je lult maar wat. En je probeert blijkbaar indruk te maken met wat gewichtige woordjes. Maar als je die woordjes zelf niet begrijpt val je pijnlijk door de mand.

 • Volgende reactie op #1.4
#1.6 AltJohan - Reactie op #1.4

@Michiel de Pooter: als er vanaf morgen geen fossiel meer opgepompt zou kunnen worden zou dat een enorme boost zijn voor zonne-energie alsook voor andere renewables .

Belangrijke factor voor een zonne-cel-installatie is de energie-terugverdientijd. Hoe snel heeft het zijn eigen productieverbruik in kWh teruggeleverd? Hoe sneller dat gaat, hoe beter. En hoe langer de levensduur van de zonnecel hoe beter.

 • Volgende reactie op #1.4
 • Vorige reactie op #1.4
#1.7 Frank789 - Reactie op #1.4

[ Volgens mij haal jij schaalniveaus door elkaar. ]

Ik haal niks door elkaar, jij wilt echter steeds alles in het utopische drijven met bv. “ontwikkelingslanden …, waar * uitsluitend solar *…”.
Maar je wilt een ander schaalniveau? Hier dan, zonnecentrales:
https://www.trouw.nl/nieuws/afrika-doet-wat-europa-niet-lukte-zonnestroom-opwekken-in-de-sahara~bfd3e7f8/
.
[ pv’s in rurale gebieden ]

Nee, ook in stedelijke gebieden zijn er armere wijken die de commerciële elektriciteitsproducenten of corrupte machthebbers niet op het net aan willen sluiten. Ook daar werken pv’s goed om huishoudens stroom te geven.
.
[ Geldt ipso facto voor alle renewables ]

Je klinkt als: “je hebt stoommachines nodig om naar olie te boren, dus de facto zal je altijd stoom nodig hebben, je kunt het nooit alleen met olie af”.
Kletskoek dus, als je met zon en wind stroom kunt opwekken kun je daarmee nieuwe pv’s en windturbines maken. Mocht je per se gas nodig hebben kun je dat ook met diezelfde stroom maken.
.
Jij doet met steeds denken aan de volgende anekdote: twee vertegenwoordigers van een schoenenfabriek worden naar hartje Afrika gestuurd (jaren ’60, hè).
De een stuurt een telex terug: laat maar zitten, niemand loopt hier op schoenen.
De ander: fantastische marktkansen! Niemand loopt hier op schoenen!
.
[ vol olifantjes die duurzaamheidverhaaltjes uitblazen. ]

Die olifantjes zitten in jouw hoofd. Die beseffen nog steeds niet dat het feestje voorbij is. Dat we straks alleen de (vaatwas-)wasmachine (kunnen/mogen) aanzetten als er voldoende wind of zon is. En dat energie buiten die tijden een stuk duurder gaat worden omdat het deels fossiel is of duur moest worden opgeslagen.
Een zeiler die in zijn bootje de oceaan oversteekt, of een kluizenaar diep in Alaska weet daar alles van en past zich aan.
Nu de rest van de wereld nog.

 • Volgende reactie op #1.4
 • Vorige reactie op #1.4
#1.8 Michiel de Pooter - Reactie op #1.7

“Die beseffen nog steeds niet dat het feestje voorbij is”

Dat zou inderdaad best wel eens kunnen. Ik ben de laatste om dat te ontkennen. Op dat niveau mag je de countdown van kolencentrales van Krispijn Beek ook zien als de countdown van het verdwijnen van hypertechnologische, industriële beschavingen, met input van waanzinnige hoeveelheden goedkope (fossiele) energie. Het narratief (transitie) dat je die input kan vervangen met molentjes, paneeltjes en waterstof, kan alleen met veel propaganda, manipulatie en subsidie overeind worden gehouden. Geen idee waar we uit gaan komen. Wie het weet mag het zeggen.

#1.9 lmgikke - Reactie op #1.8

@1.8 Dank voor deze reactie Michiel. Deze laat goed zien hoe je er eigenlijk over denkt en wat ook je gedrag verklaard.

Je laat daar weten dat je niet gelooft dat het ooit nog goed gaat komen. Je hebt jezelf een toekomstbeeld geschapen waar de samenleving instort.

Alle pogingen dat te voorkomen, kosten geld en gaan dus ten koste van jouw genot gedurende de laatste zucht der mensheid.

En dan blijven er twee opties open:

1. Je wilt het niet geloven, steekt je kop in het zand en gaat de narratieven herhalen die zeggen dat het onzin is, of wel mee gaat vallen. Dan hoef jij, Michiel, namelijk niets te doen en lekker tot je einde consumeren.

OF

2. je gelooft het wel, en wel zo erg dat er niets meer aan te doen is. De ondergang is aanstaande, dus hoeft er geen cent of inspanning van je verwacht te worden om het te voorkomen. Dat zou nutteloos zijn, dus probeer je nu alles onderuit te halen teneinde dat de rest ook opgeeft.

N.a.w. zul je zelf met een derde reden komen, maar iedereen die begrijpend kan lezen ziet dat die derde regel dus hetzelfde zal zijn als een van de twee die ik net noemde.

#1.10 Krispijn Beek - Reactie op #1.4

Je heb over de ontwikkelingen m.b.t. duurzame elektriciteit in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het gaat echt niet enkel meer om een zonnepaneeltje om een mobieltje op te laden in rurale gebieden. Kijk naar de projecten die financiering zoeken bij Ecoligo. Daar zit geen enkel ruraal voorstel bij. Het gaat stuk voor stuk om fabrieken, universiteiten, hotels etc. Vaak aan het netwerk, maar evengoed zorgt de toename van zonne-energie in die landen voor een probleem in de business case van baseloaders, zoals kolencentrales. Kan je zelf actief handje aan bijdragen.

 • Vorige reactie op #1.4
#2 Hans Custers

“Iedere bewering zonder bewijs is waardeloos”.

Had daar nou maar aan gedacht toen je #1 plaatste.

Ook je bewering over energiedichtheid slaat helemaal nergens op. Is zelfs te zot om op in te gaan

Ken je die one-liner van Thoreau:
“Iedere bewering zonder bewijs is waardeloos”.

Zullen we het daar maar bij laten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Sjors - Reactie op #2

Altijd ironisch dat de mensen die het hardst schreeuwen om onderbouwing, zoals De Pooter, ook altijd dezelfden zijn die de ene na de andere nonsensbewering zonder enige onderbouwing uitbraken en als je ze daarmee confronteert van jou de onderbouwing gaan eisen. Het is elke keer hetzelfde liedje, en dit soort figuren zitten helemaal niet op een inhoudelijke discussie te wachten. Ze willen enkel hun verbale diarree uitkotsen en daarna triomfantelijk kijken hoe anderen zich ergeren aan de stank die ervan afkomt.

#3 Michiel de Pooter

“verbale diarree uitkotsen”

Huisregels ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Frank789 - Reactie op #3

Is een van de huisregels niet dat je on-topic moet reageren, dus over de pijplijn van kolencentrales?
En niet over het off-topic 2015 klimaatakkoord en off-topic energiedichtheid?

#4 Hans Verbeek

Hai Krispijn, bedankt voor het goede nieuws.
Heb je ook nog tijd voor een verhaal over aardgas?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hans Verbeek

Dat de interesse voor nieuwe kolencentrales afneemt, komt misschien ook doordat het steenkoolverbruik sinds 2013 is afgenomen.
Vorig jaar verbruikte de wereldbevolking 151 exajoule aan energie verkregen uit steenkool. In 2013 was dat 162 exajoule.
Plaatje: https://docs.google.com/drawings/d/1C9a1vmkp8KRCyVpMgNDC94wZpuyKtqlnSWfdhAtgH-8/edit?usp=sharing

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Frank789 - Reactie op #5

[ Dat de interesse voor nieuwe kolencentrales afneemt, komt misschien ook doordat het steenkoolverbruik sinds 2013 is afgenomen. ]

De omgekeerde gevolg-oorzaak-wereld van mijnheer Verbeek.

Elke zichzelf serieus nemende analiseerder/statisticus/trendwatcher/reageerder zou meteen toevoegen dat 2020 natuurlijk een coronajaar is en dus niet zonder meer in de dataset mag worden opgenomen met niet op zijn minst commentaar en vraagtekens. Niet mijnheer Verbeek, de “kers” 2020 gaat hij onbecommentarieerd vergelijken met 2013.

Elke zichzelf serieus nemende analiseerder/statisticus/trendwatcher/reageerder gaat dan ook op zoek naar de eerste cijfers van 2021 of de trend binnen 2020 of analyses van experts, en na een korte zoektocht vindt men dat het kolenverbruik al in het 3e en 4e kwartaal sterk is gestegen.

https://www.statista.com/statistics/265521/growth-in-global-coal-consumption-by-region/

In 2021, we expect recovering economic activity to reverse 2020’s decline in coal demand, with a 4.5% increase pushing global coal demand above 2019 levels. The power sector accounted for just over 40% of the drop in coal use in 2020, but the rapid increase in coal-fired generation in Asia sees it account for three-quarters of the rebound in 2021. Gas prices are also expected to rise in 2021, leading to some switching back to coal, notably in the United States and the European Union. The growth of coal consumption in 2021 is a continuation of the rebound in global coal demand that began in the final quarter of 2020.

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021/coal

#5.2 Hans Custers - Reactie op #5.1

En hier nog eens een artikel dat laat zien dat peak coal (of peak oil, of peak gas) voorlopig nog niet iets is om je druk om te maken. Er zijn urgentere problemen.

By 2050, we find that nearly 60 per cent of oil and fossil methane gas, and 90 per cent of coal must remain unextracted to keep within a 1.5 °C carbon budget.

#5.3 Hans Verbeek - Reactie op #5.2

we find that nearly 60 per cent of oil and fossil methane gas, and 90 per cent of coal must remain unextracted

Ik zal het je nog sterker vertellen, Hans.
“I find that 60 per cent of oil and fossil methane gas, and 90 per cent of coal will remain unextracted
Ik ben er niet meer in 2050, dus of mijn bewering uitkomt zal iemand anders moeten checken.

Er zijn investeringen nodig (in de vorm van kolencentrales) om het gebruik van steenkool omhoog te krijgen. Krispijn laat hierboven zien dat die toekomstige investeringen geschrapt worden. Daardoor zal het gebruik van steenkool eerder afnemen dan toenemen.
Ook de investeringen in oliewinning dalen. Zie https://www.opec.org/opec_web/en/647.htm

#5.4 Hans Custers - Reactie op #5.3

Met andere woorden: dat artikel interesseert je geen zak, je heb de moeite niet genomen om ernaar te kijken, want je weet toch al precies hoe het zit. Ik had niet anders verwacht.

#6 Frank789

Edit: bij verkeerde topic geplaatst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Frank789

Klein pluspuntje:

“President Xi: China bouwt geen kolencentrales meer in buitenland”

https://nos.nl/artikel/2398753-president-xi-china-bouwt-geen-kolencentrales-meer-in-buitenland

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie