Wereldtemperatuur | update maart 2013

DATA - Ook dit keer liet de maandelijkse update van de wereldtemperatuur wat langer op zich wachten. Ook dit keer was het weer de schuld van de Hadcrut4-reeks. Die kreeg een nieuwe versie en daar moesten ze even over nadenken.
Intussen blijven uitschieters uit. Ook al werd 2012 alsnog tot de top 10 van warmste jaren sinds de metingen serieus begonnen gerekend.
wereldtemp_201303_475

Het smeltseizoen van de Noordpool is intussen echt op gang gekomen. En 2013 lijkt een race te doen met 2007 en 2012, de bekende recordjaren.
Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van UAH MSU, RSS MSU, GISS, Hadcrut4, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) en 132 maanden (elf jaar). Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met meerdere referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

 1. 1

  De oceanen als (tijdelijke) heatsink zodat de luchttemp. lager wordt – iig niet verder stijgt – en de zeetemp. hoger. Door het laatste smelt het zee-ijs makkelijker. Als al het ijs weg is krijgen we het weer warmer. Zoiets? Even de vertragingseffecten die daar in zitten niet meegeteld.

 2. 2

  Toch knap hoor Steeph, hoe je het steeds weer presteert een horizontale lijn schuin omhoog te praten: “Huidige trend: +1,66 graad/eeuw; Trend jaar geleden: + 1,64 graad/eeuw”.

  Natuurlijk, omdat de temperaturen nu hoger zijn dan een eeuw geleden, komt er elk jaar een warm jaar bij en komt de eeuwtrend steeds een beetje hoger te liggen. Maar dat zegt niets over wat er in de toekomst gaat gebeuren, of wilde je dat ook niet suggereren?

 3. 3

  Altijd weer de meest recente data hapklaar in een grafiekje zonder daar ook maar iets voor te hoeven doen. Wederom dank Steeph.

 4. 5

  @4: De werkelijkheid is dat er niet veel aan de wereldtemperatuur verandert, tenminste het laatste decennium.

  De eeuwtrend is de richtingscoëfficiënt van de rechte door de temperatuurmetingen van een eeuw, waarbij de ligging van die rechte zó wordt gekozen dat de som van de gekwadrateerde afwijkingen van de meetpunten ten opzichte van die lijn minimaal is.

  De eeuwtrend rond het jaar 2000 is natuurlijk een andere dan die rond het jaar 1950, ik hoop dat je dat begrijpt. Die van rond 1950 kunnen we berekenen, we hebben immers de metingen van 1900 tot 2000.

  Maar nu komt het: kunnen we de eeuwtrend rond maart 2013 ook berekenen? Dat zou natuurlijk heel handig zijn, want dan weten we waar de temperatuur naartoe gaat. Maar helaas: om die trend te kunnen berekenen, hebben we niet alleen de metingen van 1963 tot nu nodig, maar ook die van 2013 tot 2063. En die hebben we nog niet. Het is dus niet mogelijk de eeuwtrend van 2013 te berekenen, daarvoor moeten we gewoon nog 50 jaar temperaturen meten. Steeph spreekt dus voor zijn beurt.

 5. 6

  @5: dat verhaaltje heb je al eens verteld. Ik begrijp wel wat je zegt, maar het is een normale zaak om het zo aan te geven. Steeph heeft zelf geen conclusies getrokken over hoe die “huidige” trend te vertalen naar de komende 50 jaar o.i.d. Als je dat wil doen, moet je kijken naar de fysieke achtergrond van de getallen.

  Graag zie ik je verklaring voor een horizontale lijn. Jij hebt blijkbaar een methode gevonden die op basis van de gepresenteerde data een ‘echte’ eeuwtrend van 0C zal opleveren. Dus tot 2063. Ik ben benieuwd.

 6. 7

  Normaal of abnormaal zou ik de methode Steeph niet willen noemen. Meer een zaak van gebruikelijk of ongebruikelijk. Naar mijn idee het laatste en sluit mij aan bij de uitleg van Kacebee.
  Alhier de Trends (10 t/m 100 jaar).
  http://www.climate4you.com/images/BarChartsForSurfaceTempTrends.gif
  Wat natuurlijk wel kan is : “Op basis van de 30 jaar trend is de verwachte T stijging …. graden de komende 100 jaar”

  Niks meer aan doen, lekker laten staan, we zijn het gewend en anders zou je het hele archief moeten aanpassen om te kunnen vergelijken. Bedankt voor het overzicht Steeph

 7. 8

  @6: Hè, wat flauw! Natuurlijk ga ik me óók niet wagen aan een eeuwtrend voor 2013.

  Maar wat je wel kunt zien is dat de temperatuurgrafiek hierboven over de afgelopen 10, 15 jaar per saldo horizontaal loopt. Ik heb het dus over een decenniumtrend dd 2008 of een vijftienjaarstrend van 2005. In die jaren werd er nog fors gehamerd op de almaar doorgaande “global warming”, maar achteraf kunnen we dus zeggen dat daar over die periode geen sprake van was.

  Zegt dat iets over de toekomst? Natuurlijk niet. Maar het zegt wel iets over de klimaatmodellen die in die tijd in gebruik waren: die waren niet zo goed als gedacht.

 8. 9

  @8: sorry, maar dat is terugkrabbelen. Dit is wat je schreef: Toch knap hoor Steeph, hoe je het steeds weer presteert een horizontale lijn schuin omhoog te pratenDe lijn schuin omhoog zijnde de trend van 1.66 die jij betwist en de horizontale is dat wat jij ervoor in de plaats ziet. Er is dus helemaal geen vlakke trend. Niet netjes dat je Steeph impliciet uitmaakt voor grafisch leugenaar…

  Het was te verwachten dat je vervolgens komt met die korte tijdsspanne om dan toch maar iets met die vlakke trend te doen. Wel even heel wat anders, hè. Je kent de bezwaren die er zijn tegen korte reeksen. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die z’n standpunt veranderde op een uiteenzetting van redenen waarom dat voor het klimaat weinig zin heeft, dus zal mijzelf de moeite besparen. Maar dan. Welke korte reeks is goed genoeg om er “iets” over te zeggen? Zullen we 15 jaar doen? Doe dan het denkbeeldige experiment van een trend over de laatste 15 jaar en verschuif dat steeds 1 jaar terug. Je zult merken dat je dan uitkomt op positief, negatief, vlak en dat in willekeurige volgorde.

  En daar heb je dan je dan je reden alsnog. Dus ook al is die trend nu vlak, positief, of negatief, volgend jaar is die trend wellicht van fase veranderd. Als je daarop wilt blijven focussen, dan zul je er ook nooit achter komen of je richting ijstijd of inferno gaat. Misschien toch maar beter om wat meer jaren te nemen? Of kijken naar de fysieke redenen waarom het klimaat zo is als het is om er iets over te kunnen zeggen in de toekomst?

 9. 12

  @10: De “grap” is dat als je de trendlijn er bij laat zien dat iedereen het dan wel direct snapt. Dus eigenlijk moet ik het anders zeggen: De methode is niet ongebruikelijk maar de legenda geeft verwarring.

 10. 13

  @Herman Vruggink: ik zie niks in je link dat op ongebruikelijk wijst. Nu zeg je later wel dat je woordkeuze verkeerd is, maar ook je nieuwe formulering is nog altijd geen verklaring om het anders te doen. Probeer het eens anders: zeg maar wat Steeph anders had moeten doen. Een trendlijn er bij laten zien maakt m.i. niks uit.

  En voordat ook jij uitmondt in een betoog over dat staartje wat vlakker verloopt dan het stukje er voor (maar niet verschilt van andere stukjes eerder in de grafiek, zie mijn beschrijving in 9), houdt het alsjeblieft op de statistische methode.

 11. 14

  Eerlijk gezegd heb ik het idee dat de grafiek van steeph de werkelijkheid wat tekort doet.

  Ik heb zelf het gevoel dat het klimaat volatieler is dan een twintig geleden. Je hebt nu meer extreme lentes, zomers en winters dan voorheen. Maar als je elders precies dezelfde verschijnselen hebt, maar dan met een tegengesteld effect, dan is de netto gemiddelde opwarming nul. Je zou dat kunnen bekijken door het ‘gemiddelde absolute verschil tov het gemiddelde’ uit te plotten, en kijken of dat toegenomen is over de laatste tijd. Mijn vermoeden is dat dat over de laatste vijftien jaar steeds groter wordt.

  (volgens mij valt dat uiteen in twee effecten: het soort verschijnselen als ‘de lente komt eerder/later op gang, waardoor het seizoenspatroon anders wordt (maar wel min-of-meer dezelfde vorm houdt’), en ‘het klimaat wordt wisselvalliger’, waardoor je het ene jaar een te koude danwel een te warme zomer hebt.)

  Oh, en een voorbeeldje voor de scherpslijpers.

 12. 15

  @13: Zoals ik al aangaf : Niets veranderen!!! Ik noem het gewoon het Steeph getal. Weet je dat ik niet eens meer weet hoe deze tot stand is gekomen? Mijn bezwaar is dat het niet duidelijk is. Volgens mij hebben meerere reacties in de loop der tijd duidelijk gemaakt dat het voor verwarring zorgt. Geeft niet hoor, het is geen halszaak.

 13. 16

  @gronk: ik denk dat dan een bell-curve iets is waar je dat mee kan laten zien. Dat hebben ze gedaan en de conclusie is wat je ook verwacht. Een quote uit een artikel:

  When plotting bell curves for the 1980s, 1990s and 2000s, the curve shifted to the right, meaning that more hot events have become normal. The curve also flattened and widened, including a wider range of variability.

  Precies dat laatste is wat je zelf ook hebt geobserveerd.
  http://www.getstats.org.uk/2012/08/08/nasa-and-climate-change-from-weather-dice-to-bell-curves/

 14. 17

  @13: Oh ja nog iets, Het stijgen van het Steeph getal is al bijna een jaar gestopt en ik durf wel te wedden dat het Steeph getal gaat dalen binnenkort…..

 15. 19

  @9: Terugkrabbelen?

  Met “een horizontale lijn” bedoelde ik vanaf het begin het temperatuurverloop van de afgelopen 10, 15 jaar.

  Met het “schuin omhoog praten” bedoel ik dat Steeph de indruk wekt dat ook de metingen van de afgelopen jaren passen in een opgaande lijn, namelijk die van de eeuwtrend. Deze lijn gaat volgens hem zelfs steeds steiler lopen: “Huidige trend: +1,66 graad/eeuw; Trend jaar geleden: + 1,64 graad/eeuw”. Maar dat is misleidend, zoals ik hierboven (@4) heb uitgelegd.

  Het is misschien frustrerend, maar hoe lang je je tijdreeks ook kiest, je kunt er geen voorspelling van de toekomst uit halen. Het enige waar we wat mee kunnen is de Milanković-cycli.

 16. 20

  @Kacebee: nee, Steeph zegt helemaal niks over de laatste jaren. Interpreteren van een grafiek mag je van mij doen, maar zogenaamd weten wat de maker van de grafiek eigenlijk bedoeld (met een verder correcte en gebruikelijke weergave) is gewoon speculatieve beeldvorming.

  En wat zeggen de Milankovitch cycli over het heden en de komende tijd?

 17. 21

  @20: De Milanković-cycli zijn een samenspel van herhalende patronen van bewegingen van de Aarde. Het gaat daarbij vooral om variatie in de scheefstand van de aardas (ten opzichte van het vlak waarin de Aarde om de zon draait), te weten de grootte van de hoek en de richting (t.o.v. de elliptische aardbaan). Deze bepalen het ritme en intensiteit van ijstijden. Lees maar eens wat artikelen hierover, het is allemaal niet zo geheimzinnig.

 18. 22

  @21: en ben je het eens dat van al die cycli samen uiteindelijk de “summer insolation” op 65 Noorderbreedte de makkelijkste indicator is voor ijstijden en interglacialen?

 19. 23

  De eerste 4 maanden waren in NL kouder dan normaal. De gemiddelde temperatuur voor 2013 zal in NL waarschijnlijk onder de 10°C blijven steken, net als in 2010.
  Na een decennium met recordwarme jaren lijkt er voor NL een lichte afkoeling op te treden.
  Ik heb geen idee waarom het in NL niet verder opwarmt. Wie het wel weet mag het zeggen.

 20. 24

  @23: dat weet je wel, want dat is je hier en op andere plekken al tig keer uitgelegd. Het is jou alleen niet te doen om die vraag te stellen omdat het antwoord er maar niet in wil, maar om hier toch weer even wat woorden te besteden aan een nonsens vraagstuk over een klein plekje op aarde gedurende een korte periode. Spamlul.

 21. 25

  @21:
  Nee.
  Die cycli verklaren niet de ijstijden.
  Als dat wel zo was had de aarde ijstijden gekend sinds zo’n beetje z’n ontstaan.
  In werkelijkheid duren die ijstijden op geologische schaal maar kort.
  Waardoor ze worden veroorzaakt, volgens mij nog steeds onbekend.

 22. 26

  Nou objectief, ik zou zeggen ga maar fijn het debat aan met kacebee. Al zie ik dat niet snel gebeuren, want ontkenners kennen opeens geen enkele scpepsis meer als het gaat om collega ontkenners, wat ze ook stamelen.

 23. 30

  @Steeph: de wetenschappers van de Hadley Climate Research Unit hebben hun temperatuurreeks HadCRUT4 met terugwerkende kracht aangepast. Uitleg over de aanpassing vind je hier

  Alle jaargemiddelden na 1995 zijn naar boven bijgesteld. Het is dus nog warmer dan we al dachten. De grootste aanpassing bleek nodig voor 2012:

  [img]http://www2.picturepush.com/photo/a/12907480/oimg/blogposts/image12.png[/img]

 24. 35

  @30: hoeveel is die temperatuur bijgesteld voor 2012? 0,015 graden? Zo! En Europa hebben ze godverdegodver juist kouder gemaakt, zonder het ons te vertellen! Dat klopt helemaal niet met wat jij eerder… oh wacht, dat klopt wel, alleen vertel je dat nu niet.

  En alles na 1995 omhoog? Je staafjes laten niet zien dat er voor 1900 flink wat meer is bijgesteld. Naar boven en beneden.

  Ga bij de Telegraaf werken, Hans.

 25. 36

  @35: ik vind het opvallend dat de jaartemperaturen sinds 1995 allemaal naar boven worden bijgesteld. Niet veel, maar wel allemaal naar boven.
  Voor 1990 zijn de aanpassingen zowel positief als negatief: meetfoutjes hebben nu eenmaal geen voorkeur in een bepaalde richting.
  Het is net of de stijgende CO2-concentratie ervoor zorgt dat de correcties voortaan altijd positief uitvallen.
  Daar is vast een logische wetenschappelijke verklaring voor waar 95% van de klimaatwetenschappers het over eens is.

  Ik voorspel dat de volgende correctie van HadCRUT V4.2 naar HadCRUT V4.3 de jaren na 2000 met terugwerkende kracht nog ietsje warmer zullen maken. Niet veel, maar de correcties zullen hoe dan ook positief zijn.

 26. 37

  @36: je mag natuurlijk ook wetenschappelijk het tegendeel bewijzen hoor. Maar de bewering dat meetfoutjes geen voorkeur in een bepaalde richting hebben is nonsens. Meetfoutjes gaan meestal juist allemaal dezelfde richting op, omdat steeds dezelfde foutjes gemaakt worden, totdat die foutjes ontdekt worden.

 27. 38

  Mei : Koudste lente sinds decennia
  Maart : Averaged across the UK it was the coldest March since 1962, and it was colder than any of the winter months

 28. 41

  Oh god, een koud voorjaar in een stukje van west Europa. Kom je dat melden omdat dit betekent dat er geen wereldwijde opwarming meer is? Of dat er gelogen is, want men heeft ons alleen maar warme voorjaren beloofd? Wat is de reden van dit grote nieuws?

 29. 43

  @31:
  Ik zie over dertig jaar drie tiende graad, zeer indrukwekkend.
  Klimaat verandert op z’n snelst over honderden jaren.
  Maar wat is nu precies gemeten ?

 30. 44

  @42: mei 2013 wordt de 5e maand op rij die kouder is dan normaal. Het is uiterst zeldzaam dat er 5 maanden op rij kouder zijn dan normaal.
  Met 5 maanden kouder dan normaal zal 2013 in zijn geheel ook kouder zijn dan normaal (<10°C).
  Over het eerste decennium van de 20e eeuw was de gemiddelde temperatuur in NL 10,5°C; 2010, 2011 waren kouder dan dat gemiddelde en 2013 zal het ook zijn.

  In Nederland zal het de komende jaren niet warmer worden, maar juist kouder dan we gewend waren. Dat lijkt me groot nieuws.
  Er zal meer strooizout nodig zijn en schaatsen op natuurijs wordt weer gewoon. De zomers zullen kouder worden: je zult de verwarming vaker aandoen dan de airco :-)

  @Steeph: het langjarig gemiddelde dat het KNMI hanteert (1981-2010) bedraagt 10,1°C.
  Het gemiddelde over de periode 2010 t/m 2013 zal komen te liggen in de buurt van het langjarig gemiddelde t/m 2000. (9,8°C!!!!)

 31. 45

  @44: Altijd apart dat een korte reeks aan de koude kant wel een argument mag zijn, maar je nooit mag aanvoeren dat het een nieuw recordjaar is qua warmte, want dat zegt niets. Tog?

  En NL interesseert me in deze context niet zoveel. Klimaatopwarming zal lokaal zeer verschillend uitwerken, dat is en was bekend.