Wereldtemperatuur | Update juli 2016

De maand juli was wereldwijd, in ieder geval bij de metingen van NASA, de allerwarmste sinds de metingen begonnen in 1880. Dus niet alleen de grootste afwijking voor een juli-maand, maar omdat juli wereldwijd de warmste maand is dus gelijk een absoluut record. Ook bij andere reeksen kwam hij als hoogste naar voren.
Bij Berkeley (een reeks die we niet gebruiken) was het overigens de 15e maand op rij met een record.

Hier ons gecombineerd overzicht weer.
wereldtemp201607

Op een andere plek heb ik mogen bijdragen aan de uitleg waarom mogelijk nog niet alle opwarming van de aarde al in de huidige metingen zichtbaar is. Geen vrolijk stuk.

Elders heeft men de historische omvang van het Noordpoolijs gereconstrueerd. Word je ook niet vrolijk van.
Diezelfde Noordpool heeft het de laatste weken overigens weer zwaar.

En hier nog een licht optimistisch stuk over het mogelijk vrijkomende methaan uit de permafrost.

Tot slot nog een plaatje waarin opnieuw duidelijk wordt hoe de huidige metingen passen in het IPCC model.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU, GISS, Hadcrut4, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) , 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

 1. 2

  @0

  Ik vind je bewering dat “de huidige gemeten opwarming zeer waarschijnlijk te laag is” tamelijk ongelukkig. Je komt daarmee namelijk erg dicht in de buurt van een frame waarmee pseudosceptici proberen de wetenschap in diskrediet te brengen (zelfspam).

  Waarnemingen zijn wat ze zijn. Die waarnemingen laten (met zekere beperkingen en onzekerheden) zien hoeveel de temperatuur is gestegen. Dat er nog opwarming in de pijplijn zit omdat het klimaatsysteem niet in evenwicht is, of dat het versterkte broeikaseffect deels gemaskeerd wordt door aerosolemissies, betekent niet dat de metingen te laag zijn.

 2. 4

  Als juli de warmste maand ooit is, zou ik verwachten dat lichtgele lijn in de grafiek rechtsboven eindigt. Dat doet ie niet. Zit augustus daar stiekem al achter? Of volg ik het niet?

 3. 5

  @4: Je volgt het niet ;-)

  Zoals onderaan in de schuine lettertjes staat, gaat de grafiek over de gemiddelde afwijking tov. een referentie (in dit geval per meetreeks een andere referentie). Omdat (zoals in het artikel aangegeven) juli wereldwijd gezien de warmste maand in het jaar is, kan dus de warmste maand uit de meetreeks ook in juli vallen als de afwijking voor die maand niet het grootste is. Zo had dus afgelopen januari (dacht ik, kan ook februari zijn geweest) de grootste afwijking, maar niet de hoogste gemiddelde temperatuur, omdat januari/februari een wereldwijd gezien een koude maand is.

 4. 6

  @5:

  omdat januari/februari een wereldwijd gezien een koude maand is.

  Huh?
  Op het Noordelijk Halfrond zijn januari en februari koude maanden. Is de winterse afkoeling op het Noordelijk Halfrond zoveel groter dan de zomerse opwarming op het Zuidelijk Halfrond?

 5. 7

  @6: Bedenk dat lucht boven land sneller afkoelt en opwarmt dan boven water en beantwoordt je eigen vraag. Ik dacht dat jij je nogal verdiepte in het klimaat? Dit is toch een beetje 101.

 6. 9

  @7: O ja, en het Noordelijk Halfrond heeft veel meer landoppervlak dan het Zuidelijk Halfrond. Ik denk dat daarbij de sneeuwbedekking van het land op het Noordelijk Halfrond ook nog een rol speelt door veel zonlicht te weerkaatsen..

  Is de winterse afkoeling op het Noordelijk Halfrond zoveel groter dan de zomerse opwarming op het Zuidelijk Halfrond?

  Het antwoord op die vraag is dus ja.

 7. 10

  @9: Ik denk dat daarbij de sneeuwbedekking van het land op het Noordelijk Halfrond ook nog een rol speelt door veel zonlicht te weerkaatsen..
  Hier hebben we het al meermaals over gehad. In de maanden dat er veel sneeuwbedekking op het noordelijk halfrond is, is daar niet veel zonlicht te weerkaatsen.

 8. 11

  @0: “de allerwarmste sinds de metingen begonnen in 1880”
  In het filmpje van de link wordt gesproken over 1979.
  Overigens, hoe betrouwbaar/nauwkeurig/goed gedocumenteerd is de data tot en met WO2 en dan met name die in de niet Westerse landen?

 9. 12

  @10:

  is daar niet veel zonlicht te weerkaatsen.

  Alle kleine beetjes helpen. Bovendien komt de sneeuwbedekking op het Noordelijk Halfrond in februari op veel plaatsen tot de 40ste breedtegraad. Niet veel zonlicht is niet hetzelfde als geen zonlicht.

 10. 15

  @2: Tamelijk ongelukkig en zeer speculatief. Nu mag iedereen vrij speculeren over de toekomst natuurlijk. Zo speculeren sceptici vrijmoedig over de naderende ijstijd. Tja, en als sceptici mogen speculeren dan mag Steeph natuurlijk over de naderende hitteoven fantaseren.

  Alle huidige kennis is in de klimaatmodellen “gestopt” En vooralsnog verloopt die opwarming volgens de verwachtingen.

 11. 17

  @16: Ja, maar die staat tegenwoordig in een constellatie die eerder een verkoelend dan een verwarmend effect zou moeten hebben (en die de gemiddelde temperatuur van de hemispheren en seizoenen dichter bij elkaar zou moeten brengen).

 12. 20

  Is er niet een probleem met het verband tussen co2 en temperatuurstijgingen, zodanig dat de ipcc erkent dat hun modellen dat niet kunnen aantonen? “The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible.”
  Enne, dit misschien: http://www.climatedepot.com/2015/09/02/a-new-record-pause-length-satellite-data-no-global-warming-for-18-years-8-months/ en daarna kwam el niño ?

 13. 21

  @20:

  Is er niet een probleem met het verband tussen co2 en temperatuurstijgingen…

  Dat verband is – het broeikaseffect – is een wetmatigheid in de fysica, is talloze malen aangetoond.

  …zodanig dat de ipcc erkent dat hun modellen dat niet kunnen aantonen?

  De modellen laten uitstekend zien dat dat verband er is. Zie de link van @0: https://pbs.twimg.com/media/Cp_cKSGXYAA1e6P.jpg

  “The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible.”

  Pseudo-wetenschappelijke onzin. Het wordt elke zomer zomer, dat is voorspelbaar, ook over 30 jaar wordt het zomer in de zomer. Het weer is onvoorspelbaar, het klimaat is wel voorspelbaar. “Coupled” en “non-linear” zijn geleerde woorden die nergens op slaan want dat geldt voor bijna elk fysiek systeem.

  Wat betreft die zg. pauze – dat is boerenbedrog. Zie https://mrooijer.wordpress.com/2015/08/27/where-was-that-hiatus/

  [img]https://mrooijer.files.wordpress.com/2015/08/27-08-15a.png[/img]

 14. 23

  @22 ‘sceptici’. Station data wordt door hun niet meer erkent.

  Dat zijn geen sceptici maar wetenschaps-ontkenners. Omdat het hun ultra-kapitalistische of religieuze wereldbeeld aan het wankelen brengt is er maar één oplossing: ontkennen, en daarom de wetenschap beschuldigen van een samenzwering.

  Dat is iets heel anders dan niet erkennen, want dat zeg je zo niet: “de zwaartekracht wordt niet erkend”. Nee, dat noem je gewoon en duidelijk ontkennen. Pathologisch ontkennen.

 15. 24

  Toch zijn er veel wetenschappers teruggekomen op de conclusie dat het de mens (en zijn c02-productie) is dat de opwarming van de aarde veroorzaakt. Welteverstaan: op basis van feiten, niet religie.

 16. 25

  @24: Veel? Niet waar.

  Noem er dan eens een paar namen, of noem er zelfs maar één die (a) de relevante kennis heeft; (b) het vroeger wel “geloofde” en (c) nu niet meer. En uiteraard een verwijzing naar de feiten die hij of zij gebruikt, onderbouwd in een wetenschappelijke publicatie. Ben ook heel benieuwd hoe ze aantonen dat de fysica van de opwarming zoals hij in alle leerboeken staat niet deugt.

 17. 27

  De beste lezing over klimaatverandering en hoe CO2 daar invloed op heeft blijft die van dr. Jim White.
  Climate Change, Sustainability, and Arctic and Alpine Research (Dr. James White – 10/13/15)
  https://www.youtube.com/watch?v=FmyBAUR7GZU
  Die heeft nog persoonlijk allemaal laagjes ijs zitten afschaven en bestudeerd.

  Dat CO2 warmte vasthoud werd al in de 19e eeuw aangetoond. Nu zien we daar al de gevolgen van. Bij ons aan de ene kant de opwarming van de aarde en vrijkomend methaangas uit permafrost.

  Onder water zie je het aan de verzuring van de Oceanen. De verzuring zorgt nu al voor gigantisch aantal slachtoffers op zee.
  Voor een leuk boek hierover: Het zesde uitsterven van Elizabeth Kolbert.

 18. 30

  @23: Je hebt blijkbaar de aanhalingstekens gemist. ‘sceptici’ of “sceptici” dat staat voor de zogenaamde sceptici….
  Het kan overigens nog een heel vervelend groepje worden als Trump de verkiezingen wint…..

  Hoe dan ook, het heeft niet zo veel zin om bij hun met bijvoorbeeld GISS aan te komen als dit direct van tafel wordt geveegd. Confronteren met data volgens hun eigen voorkeur is dan zinvoller denk ik.

 19. 31

  @26 – de bekende truc weer, eerst iets beweren en dan – als er een voorbeeld gevraagd wordt – dat afschuiven met “dat weet je zelf wel”. Nou nee, jij bent degene die moet onderbouwen wat hij beweert. Tot dat je dat gedaan hebt sta je hier gewoon te kijk als leugenaar.

 20. 32

  @24: Nou, dan sluit ik me bij Jan aan en wil ook wel eens weten wie dat zijn en hoe ze dat deden. En als ik me niet vergis, denk ik dat Herman Vruggink ook nieuwsgierig is naar het antwoord, nietwaar?

 21. 40

  @38

  Een paar feitjes die de “it’s the sun stupid” mensen niet belangrijk vinden om te melden, of die ze steeds maar weer niet schijnen te begrijpen.

  1. In dat artikel van 82 pagina’s staat (als ik niks over het hoofd zie) één grafiek (op pagina 40) die een periode van meerder millennia beslaat. En in die ene grafiek zit inderdaad een recent piekje dat iets hoger is dan eerdere piekjes. Maar die grafiek is helemaal geen nieuw onderzoeksresultaat. Er is dus helemaal niks nieuws om de “it’s the sun” nonsens nieuw leven in te blazen.
  2. Kleine wisselingen in de hoeveelheid zonlicht zijn stralingsforceringen, net zoals het versterkte broeikaseffect. Als het klimaat gevoelig is voor de ene stralingsforcering, is het dat volgens alle logica ook voor de andere. De feedbacks die bepalend zijn voor die klimaatgevoeligheid zijn immers dezelfde. Dus: veel invloed van de zon impliceert een hoge klimaatgevoeligheid voor menselijke broeikasgasemissies.
  3. Iets vergelijkbaars geldt voor de Svensmark-hypothese. Als kosmische straling via aerosolen een grote invloed heeft op het klimaat, geldt dat ook voor menselijke emissies van aerosolen, of stoffen die aerosolen vormen. En dat betekent dat die antropogene aerosolen een deel van de opwarming door het versterkte broeikaseffect maskeren.

  Het mooie van de echte wetenschap is nu dat daarin alle bekende factoren op een consistente manier worden meegenomen. Terwijl de “it’s the sun stupid” brallers niet eens lijken te snappen waarom je dat zou doen…

 22. 41

  @40: Wel, ik moet eerlijk bekennen dat figuur 20 wel enige indruk op mij maakt waar uit blijkt dat de tweede helft vorige eeuw de zonneactiviteit de hoogste was sinds 10.000 jaar… En als er dan staat dat ‘het grote solar maximum pas eindigde in 2004….. Het kan zijn dat we dat allemaal al wisten maar ik was er niet zo van doordrongen. Verder heb ik eens een tijdje naar die figuur 20 gestaard en de gelijkenis met diverse reconstructies is best frappant. Zie ik nu een heuse Hockeystick? En dan de rode kruisjes bij MWP en RWP. Wat dan helmaal niet klopt is het Holoceen klimaat optimum. Dat tussen -4000 en -9000 zou moeten liggen.