Wereldgezondheidsdag: we gaan in het wit

Foto: © WHO World Helath Day 2020 poster copyright ok. Gecheckt 10-02-2022
Dossier:

Morgen is het Wereldgezondheidsdag. Nog voor het coronavirus thema van alle dag werd, was het thema voor dit jaar al vastgesteld. Dit jaar staan de verpleeg- en verloskundigen centraal.

Natuurlijk staan de verpleegkundigen extra in de spotlights. Misschien een beetje sneu voor de verloskundigen, maar ook zij werken nu in aangepaste omstandigheden. Tekorten aan beschermende materialen moesten worden opgelost, consulten werden anders georganiseerd en in een enkel geval is in een hotel een ‘noodbevalcentrum’ ingericht, zodat de werkdruk in een Brabants ziekenhuis enigszins verlicht kon worden.

Het ontbreekt in Nederland absoluut niet aan waardering voor wat zorgmedewerkers momenteel doen. De vraag is wel of dat ook zal worden vertaald naar een sterke verpleegkundige zorg in de toekomst.

Dat is waar de Wereldgezondheidsdag dit jaar voor staat.  Op tal van manieren kan iedereen hier aan bijdragen. Bijvoorbeeld door petities op te starten. In Nederland lopen er al een paar in het kader van de coronacrisis.

Eén petitie pleit voor een structurele loonsverhoging van 10% en een bonus van ‘drie dubbele maandsalarissen’ als beloning voor het werk in coronatijd.

Een andere petitie streeft er naar om boetes die zijn opgelegd aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden, in een aparte pot ter stoppen en uit te keren aan de zorgmedewerkers als de coronacrisis voorbij is.

De petitie ‘van applaus naar reële waardering’ wil behalve acceptabele salarissen, realistische contracten die mensen financiële zekerheid bieden, meer waardering in de vorm van leuk werk, aandacht voor loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling en per direct wat doen aan de werkdruk .

Of teken voor een overheidsgarantie voor fiscaalvriendelijke uitbetaling van de overuren die nu gemaakt worden, ongeacht de contractvorm van zorgmedewerker werkt.

En om te laten zien dat we allemaal achter ‘onze’ verpleeg- en verloskundigen staan, trekken we morgen allemaal iets wits aan. Hoort zegt het voort.
© WHO World Health Day 2020 Covid tile

Reacties (1)

#1 gbh

Er ontbreekt er nog eentje:

Mensen noemen onze zorgprofessionals helden. Zelf vinden ze dat niet. De omstandigheden zijn extreem, dat klopt. Maar ook onder deze omstandigheden zetten ze zich voor 100% in en doen ze waar ze goed in zijn: zorgen voor patiënten, zorgen voor oplossingen tegen het Coronavirus. Daarbij kunnen ze jouw hulp nu heel hard gebruiken.

https://corona.voorradboudfonds.nl/