Weekendquote | Liberaal draaien

De exclusieve focus op het private belang bewerkte uiteindelijk chaos, armoede en werkloosheid in plaats van rijkdom. Laten we daarom kiezen voor de ‘vrije staat’ van het republicanisme; een staat die vrij is van de corruptie van het publieke belang door het private belang. Dat is een staat waarin de politiek boven de economie staat en niet omgekeerd, zoals nu in vrijwel alle westerse democratieën het geval is.

Frank Ankersmit, hoogleraar geschiedenis, in de Volkskrant vandaag.
Dhr Ankersmit heeft recent de VVD verlaten. Zijn betoog gaat erover de beperkte houdbaarheid van het idee dat als mensen goed voor zichzelf (kunnen) zorgen, het algemeen belang vanzelf volgt.
Daarna volgt nog het nodige draaien om alles weer binnen de “liberale” leer passend te krijgen.
Maar mijn conclusie is toch vooral dat we hier van doen hebben met een zeldzaam geval van iemand die van rechts naar links oversteekt.

 1. 1

  Ik zou zeggen dat de meeste corruptie voorkomt daar waar het meest te halen valt. Als je de staat belangrijker maakt dan de economie zal daar gewoon meer corruptie plaatsvinden.

 2. 2

  Ankersmit is op toernee, omdat vergelijkbare opiniestukken van zijn hand ook al in Trouw en NRC-Handelsblad verschenen.

  Een probleem om hem te geloven, is dat hij éen van de opstellers van het ‘Liberaal manifest’ was, de Vvd daar niets mee deed, en hij binnen de partij onbelangrijker was dan hij misschien doet voorkomen.

  Een tweede moeilijkheid is dat Ankersmit in het boek Macht door representatie uit ’97 de Nederlandse politiek al precies hetzelfde verwijt als in zijn stukken nu. En vervolgens er toch voor koos actief Vvd-er te worden, omdat de politieke partijen mogelijk voor veranderingen zouden kunnen zorgen.

  Hij heeft zijn eigen conclusies dus al nooit begrepen, of niet geloofd.

 3. 7

  Ik kan die Ankersmit maar weinig serieus nemen. Hij stelt de staat centraal en niet het individu, en is dus maar weinig liberaal.

 4. 9

  Waarom krijgen wij zo weinig info over de reden waarom het Nederland van een VVD/CDA die oorlog tegen Irak steunde zonder de rest van Europa ?

 5. 10

  Zoals ik het heb begrepen, is de bancaire crisis waarin wij zijn komen te verkeren summier weergegeven zó ontstaan.* Kolossale financiële instellingen in de USA hebben op grote schaal leningen – voor het kopen van een huis – verstrekt aan mensen van wie je kon zien aankomen dat ze die nooit zouden kunnen terugbetalen. Waren die banken gek? Neen, maar het USA gouvernement (democraat Carter) dwong ze er toe.

  Dit is een inmenging van de politiek in de economie die de voorvechters van de emancipatie van de economie uit de politiek nooit zouden hebben goedgekeurd.

  Stuart Mill: ‘In alle moderne gemeenschappen wordt de grote meerderheid van de dingen slechter gedaan wanneer de staat zich er in mengt, dan wanneer de individuen die er het meest belang bij hebben het zouden doen, of wanneer de zaken aan zichzelf overgelaten zouden worden.’ Verder Smith, Hayek enz.

  En inderdaad, wat zien we? De USA Staat mengt zich in de economie en het wordt een bende. En Mill krijgt zijn bevestiging. ‘Greed’ zou ongehinderd door de staat het uit eigen belang niet zover (kunnen) hebben laten komen. Conform Mandeville (1705): ‘Vices privées, bénéfices publics’.

  Ankersmit heeft dit alles in de Volkskrant niet doorgrond en is zijn stap terug naar het verleden – ouderwetse, middeleeuwse, marxistisch Politieke Economie – als een geval van regressie aan te merken.

  * Hierover bestaat een goed artikel van Pamela Hemelrijk. Zal nog wel aan te komen zijn.

 6. 11

  Iemand die Pamela Hemelrijk aanhaalt is al een domoor te noemen en zeker als die het sprookje verkondigd dat het allemaal aan Carter heeft gelegen. ’t Zal wel weer een verwijzing naar een wet bevatten die het discrimineren door banken op basis van postcode verbiedt, een praktijk die veel landen niet ongebruikelijk is. Dan ook nog middeleeuws in 1 zin met Marx en de onbenulligheid van de reactie is compleet,.

  HPax, er zijn speciale websites met fora voor het mensen zo als jij. Zoek maar op iets met ‘Pim’ er in. Als je daar dit soort flauwekul verkondigt dan ben je al gauw iemand met visie. Doe het 2 keer en je hebt een helicopterview.

 7. 12

  @ Hpax: voor een deel waar: De amerikaanse monetaire politiek en de democratische tegenwerking om goed toezicht op te zetten hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de hypotheekcrisis.

  sorry alo ;-)

 8. 13

  Je hoeft geen sorry te zeggen. Het is mij bekend dat het onder Bush tot grote hoogte gestegen is. Zo heeft hij cursussen opgezet om iedereen aan de hypotheek te krijgen en toegestaan dat illegalen ook konden lenen om een huis te kopen. Het gaat mij niet om de kritiek op de overheid van de USA maar om het feit om dit bij Carter (want dat is een democraat, wordt er nog bij gezet) neer te leggen en dan een wet aan te halen waarvan je op wikipedia al kan lezen dat het om de postcodes gaat.

 9. 16

  En wat betreft ‘De USA Staat mengt zich in de economie en het wordt een bende. (..) Greed’ zou ongehinderd door de staat het uit eigen belang niet zover (kunnen) hebben laten komen ‘

  Jim Cramer. ‘nuff said.

 10. 18

  Ad Comment 11.
  1 ‘Dan ook nog middeleeuws in 1 zin met Marx en de onbenulligheid van de reactie is compleet.’

  Met zijn intense afkeer van onpersoonlijk aangeboden (koop)waren vertoont Marx zijn feodale instelling. Dat deed ook zijn persoonlijk seignoraal gedrag; vraag het zijn dienspersoneel maar. Op een en ander feit gelet, is Marx naar de middeleeuwen verwijzen zo gek nog niet.

  …..‘allemaal aan Carter heeft gelegen.’

  2 Mijn weergave van de huidige economische crisis was, heb ik duidelijk in de eerste 1e) regel van mijn reactie geschreven: ‘summier’. Ik heb ook weinig namen van economen genoemd en daarvan zeg je toch ook niet dat ik daarmee beweer dat alleen die hebben gedaan en gezegd wat ik ze in de schoenen schuif.

  3 ‘Iemand die Pamela Hemelrijk aanhaalt, is al een domoor te noemen’

  Lijkt mij de mening van de groep. (Cf. Comment 17). Maar PM is niet dom; zij is gehaat. Ze schrijft logisch, goed en pro veritate. Uitsluiting is dan waar je = zij vaak mee te maken krijgt; en wie zich met haar afgeeft, dreigt het zelfde lot. Zie: ‘HPax, er zijn speciale websites met fora voor het mensen zo als jij. Zoek maar op iets met ‘Pim’ er in’.
  Moet ik Sargasso verlaten? Ik hoor het nog wel.

 11. 22

  Wat een wollig gelul @ hpax

  Mijn mening over Pamela Hemelrijk is gevormd na het lezen van talloze onzinnige stukjes onsamenhangend gelul in de ruimte, waarin ze beargumenteert als een 6-jarige met zindelijheidsproblemen.

  “Maar PM is niet dom; zij is gehaat. Ze schrijft logisch, goed en pro veritate. Uitsluiting is dan waar je = zij vaak mee te maken krijgt; en wie zich met haar afgeeft, dreigt het zelfde lot”

  Hoort dan ook in het rijtje ‘argumenten gebruikt door clubje verongelijkte dappere nederlanders’, maar ’t heeft eigenlijk niets om ’t lijf.

  Het Carter-argument is aantoonbaar onzinnig arbitrair gelul, en daar worden JIJ en Pamela Hemelrijk op afgerekend.

  Constant in discussie gaan met kwakzalvers is zonde van de tijd, dan krijg je inderdaad snel een label, want dat scheelt energie.

 12. 23

  Waar HPax wel gelijk in heeft is dat banken al veel langer aan het modderen zijn. banken zijn al 40 jaar ziek, volgens Yves Smith van nakedcapitalism.

  Maar ’t is dan weer een beetje uebersneu om daar een rechts/links-jijbak van te maken. Grootkapitaal trekt zich niet zo gek veel aan van de kleur van een regering; ’t heeft z’n eigen voorkeuren. En *daar* had marx dan weer gelijk in. :*

 13. 24

  @ 19 t/m 22 collectief.

  1) Carter’s beslissend-fatale wereldpolitieke rollen zijn bekend. Zijn Perzisch 1980-1981 verraad is berucht, zijn Palestijns-Hamas accommodatie democratisch een perverte schande.

  2) Ad koprologisch comment 21: ‘Pamela is zo dom als stront’. Vergelijk dit met comment’s 22: ‘ze beargumenteert als een 6-jarige met zindelijkheidsproblemen.’ Dit zijn vernederingen die wie ze toebrengt, genadeloos ontbloot. Als een schoft.

  Non-politiek (medisch) begrepen, verraadt faecalische fascinatie op oudere leeftijd een diep infantilisme dat maar moeilijk te genezen is. Maar als Christen volhard ik. Dat is onze opdracht.

  3) Ad Comment 22. ‘Constant in discussie gaan met kwakzalvers’ enz. Gaarne nadere toelichting bij ‘kwakzalvers’.

 14. 26

  @ 25 ‘Ochjee’

  Achjee. Sedert wanneer geldt wat Sargasso betreft ‘Christen’ als ‘vijfde colonne’? Is Sargasso een club gesloten voor Christenen? Geen probleem voor mij als liberaal – ‘k druip zo af – maar laten de bewindvoerders van Sargasso het me, en anderen, wel even weten. Formeel, op schrift. Christenen bij Sargasso niet toegelaten.