Weekendquote – Godwin in Rotterdam

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ik verzet me hevig tegen het beeld dat ik geen helder zicht zou hebben op de grootstedelijke problematiek en dus geen recht zou hebben om de ‘het-doel-heiligt- de-middelen-gedrag’ te kritiseren.
Heerlijke discussie dit. Rotterdam zoekt de grenzen van de wet op in haar strijd voor “veiligheid” en “fatsoen”. De persoon wiens rol het is om kritisch te zijn, de ombudsman, wordt vervolgens de boeman door de nodige kanttekeningen erbij te zetten. Geheel volgens de Amerikaanse methode van “If you’re not with us, you’re against us.” wordt iedere vorm van kritiek terzijde gelegd. En hoe kan je dat beter doen dan door de vergelijking te leggen met de Tweede Wereldoorlog. Het wordt de ombudsman in de mond gelegd, maar het is gewoon Leefbaar Rotterdam die Godwin’s law als standaard wapen in de discussie gebruikt. Hier een stukje uit het bewuste rapport over hoe de discussie vorig jaar al liep:

Zonder de door hem gemaakte beroepsfout te willen miskennen, daar is hij terecht over aangesproken, wil de ombudsman op deze plek raadsleden verzoeken hem zoveel mogelijk tijdens vergaderingen (waarbij de ombudsman formeel geen rol vervult en geen weerwoord kan geven), geen woorden in de mond te leggen en/of zaken toe te dichten die niet juist zijn:
Bijvoorbeeld: De heer Van Heemst (PVDA) zegt, blijkens de notulen van de raadsvergadering van 25 januari 2007 dat de ombudsman zou hebben opgemerkt: ‘Eerst zondigen, dan bezinnen en daarna vergiffenis schenken’. De ombudsman heeft slechts de woorden van een stadsmarinier weergegeven.
De heer Sörensen (Leefbaar Rotterdam): ‘En het huidige college wordt vergeleken met het college, dat tijdens de tweede wereldoorlog onze stad bestuurde.’ Dit heeft de ombudsman nooit gezegd.
De heer Pastors (Leefbaar Rotterdam): ‘De ombudsman, die lid is van Groen Links, heeft…. De ombudsman is nimmer lid van een politieke partij geweest.
De heer Sörensen (Leefbaar Rotterdam):’Blijkbaar vindt u ook, dat ambtenaren SS ‘ers en SD’ers zijn.’ De ombudsman heeft zulks nooit gezegd.
De heer Pastors (Leefbaar Rotterdam): ‘Het gaat erom dat de Ombudsman het doel van de interventieteams….. op één lijn stelt met de jodenvervolging.’ De ombudsman heeft dit niet gedaan.
De heer Pastors (Leefbaar Rotterdam): ‘Hij heeft bedoeld te zeggen dat de nazi’s aan jodenvervolging deden en de gemeente Rotterdam in feite iets dergelijk doet.’ De ombudsman heeft dit niet bedoeld.

Goed staaltje zwart maken van LR. Zeg maar rustig een gênante vertoning. Maar ook de burgemeester van Rotterdam (u weet wel, de nieuwe voorzitter van de VVD) kan niet tegen kritiek:
“Opstelten, als korpsbeheerder verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid, meent dat Van Kinderen ‘een ongenuanceerd beeld’ schetst. Hij adviseert de raad diens suggesties niet over te nemen.”

Oh ja, je zou bijna vergeten te vermelden waar het ook alweer over ging:
In het jaarverslag heeft Van Kinderen een lange lijst opgenomen met repressieve maatregelen: grootschalige verkeerscontroles om hoerenlopers te verjagen, het opleggen van gebiedsontzeggingen, het verspreiden van rustgevende geuren in politiecellen en het toenemende gebruik van internet om foto’s van verdachten te verspreiden.

Ach, zo valt het toch nog wel mee? Misschien toch maar de hele lijst uit het rapport zelf plaatsen:

In direct contact met burgers, bestuurders en politici is mij gebleken dat niemand een compleet overzicht van de recente ontwikkelingen heeft, ze deels niet meer herkent als repressieve maatregelen3 en dat vrijwel niemand meer dan 3 à 4 maatregelen kan noemen. Het zijn er echter veel meer, zoals
onderstaande lijst aantoont:
– Nep‐parkeerverboden en grote verkeerscontroles om hoerenlopers weg te jagen.
– Inzet interventieteams: 25000 huisbezoeken op jaarbasis.
– Opleggen van gebiedsontzeggingen.
– Plannen om namen van overlastgevende jongeren aan de buurt door te geven (naming and blaming) in de hoop dat burgers de jongeren aangeven als die weer in de fout gaan.
– “FF Kappe” project: 23 jongeren hebben een contract met de gemeente dat zij geen overlast meer veroorzaken, doen ze dat wel dan krijgen ze een “bevel”. De rechter heeft inmiddels in een geval een voorwaardelijke straf uitgesproken.
– Cameratoezicht: 1900 RET beeldschermen/camera’s en 212 beeldschermen/camera’s in het hart van Rotterdam worden door 24 agenten en 58 Stadstoezichtmedewerkers 24 uur per dag bekeken. Er zijn plannen om er duizenden aan toe te voegen.
– Het verspreiden van geuren in politiecellen om arrestanten rustiger te maken
– VIP behandelingen (“Very Irritating Police”); het tot vervelens toe in de gaten houden van notoire overlastgevende jongeren.
– Rotterdamwet: woningzoekenden die voldoen aan bepaalde sociaaleconomische kenmerken krijgen voorrang op de woningmarkt, anderen niet.
– Preventief fouilleren.
– Opleggen van huisverboden door de burgemeester in geval van huiselijk geweld en kindermishandeling (wetsvoorstel bij de Raad van State).
– Toenemende bereidheid om foto’s van verdachten te publiceren; internet als opsporingsmiddel.
– Gebruik van de mosquito om overlastgevende? jongeren op een bepaalde plek door een alleen door hen te horen hinderlijk geluid te weren.
Geruime tijd na het gebruik van dit instrument heeft minister Rouvoet toegezegd naar de juridische toelaatbaarheid daarvan een onderzoek in te stellen.
– Alijda‐aanpak van het souterrain van de woningmarkt; een van de manieren om de wijken en buurten in Rotterdam veiliger te maken door malafide eigenaren en verhuurders financieel, justitieel en bestuursrechtelijk aan te pakken.
– Wet Victor en Victoria: aanpak ernstig overlastgevende panden, plaatsing van stalen deuren.
– OV‐verbod ‘tramtuig’: ontwikkeling van het eerste gemeentelijke openbaar‐vervoer‐verbod.
– Het met handboeien uitrusten van 33 stadswachten in Charlois (de stadswachten zijn – naast de politie ‐ belast zijn met het handhaven van de orde in de openbare ruimte).
– Proef om met de Wet Wapens en Munitie in de hand preventief – dus zonder dat er op grond van feiten of omstandigheden sprake is van de verdenking van schuld aan enig strafbaar feit mensen te fouilleren.
– Het doorspitten van duizenden vuilniszakken met als gevolg het opleggen van 13.842 “boetes” wegens het verkeerd aanbieden daarvan.
– Rotterdam is kampioen parkeerboetes opleggen.

Reacties (12)

#1 Lethe

It’s a thin line en met mijn geringe kennis kan ik geen commentaar geven op bovenstaande lijst. Zou graag daadwerkelijke cijfers willen zien van ‘aanpak’, ‘verwacht effect’ en ‘behaald effect’.
Vraag is ook, is het nodig? Wat zijn de alternatieven en wat gebeurd er als er voor ‘een andere aanpak’ (als die er is) wordt gekozen?
Zijn de uitvoerders integer genoeg om met deze macht om te gaan?
Zoals hopelijk wel duidelijk is aan mijn reacties op topics tot nu toe, ben ik geen voorstander van repressieve maatregelen, maar ik sluit ook mijn ogen niet voor problemen.

Zelf net verhuist van Charlois naar Delfshaven. Een wijk in Rotterdam waar, ik quote een deelgemeente raadslid (PvdA) die ik 2 weken terug sprak; geen meerderheden wonen.
Volgens de cijfers (wiki entry Delfshaven) lag de bevolkingssamenstelling in 2006 als volgt:

Autochtonen 28,5%
Allochtonen 71,5%
Waarvan:
Surinamers 18%
Turken 21%
Marokkanen 18%
Antillianen 5%

Dit geeft wel een kleine meerderheid aan Autochtonen.
En het is een hele fijne wijk om in te wonen. Boodschappen te doen, rond te lopen, met mensen babbelen, etc.

Tegenover de lijst hierboven kan een andere lijst komen:
Hier tegenover op Het LLoydplein zijn een paar grote sportvelden, van vroeg tot laat verlicht, wordt zeer veel (dwz altijd tot de lichten om een uur of 1:00 uitgaan) gebruik van gemaakt. Gratis, openbaar.
Bij nieuwbouw komen naast ‘dure’ woningen ook goedkopere woningen. Dat is een verplichting (landelijk?).
In Charlois wordt ruimte gemaakt voor kunstenaars, atteliers en woningen.
Er zijn heel veel buurthuizen waar altijd mensen bereid zijn ook ’s avonds aanwezig te zijn.
In steeds meer wijken worden ondergrondse vuilcontainers geplaatst, dat help enorm tegen het zwerfvuil. En dan nog presteren mensen het om ‘gewoon’ hun vuilniszak op straat te zetten.
Er wordt zowiezo heel erg veel schoongemaakt, in de hele stad.
Ook op het Lloydplein, maar op veel meer plaatsen in de stad worden feesten en bezigheden georganiseert. Thema, of ‘voor iedereen’.
Kan even niet op meer komen, niet omdat er niet meer is, maar wederom vanwege mijn geringe kennis. Zal nog eens een afspraak maken met dat raadslid.

Zit al even te broeden op een stukje over de veranderingen, bij verschillende groepen, die ik zie; geprikkeld door sommige comments in de discussies afgelopen week. In de loop van de jaren zie ik ook meer hoofddoekjes op straat, meer mannen met baarden en/of jurken. Komen er winkels waar ik minder leuk wordt behandeld. En dat zijn nieuwe ontwikkelingen, er zijn niet meer moslims bij gekomen, maar ze presenteren zich wel duidelijker als groep, dragen hun geloof meer uit
Daar wilde ik het eens over hebben; naar mijn (nu even kort door de bocht) visie is dat een volkomen normale reactie wanneer je als groep wordt aangesproken, zelfs aangevallen. Groepsgevoel wordt sterker. Dat gepolariseer, op de man spelen, heeft een heel ver en diepgaand averechts (naar mijn visie) effect.
Terugkomend op het lijstje hierboven, het mag toch ook duidelijk zijn dat er plaats is voor nuance, er is niet zo iets als “de allochtoon” in Delfshaven. Maar zo wordt er wel vaak over gesproken, net zo min als er ‘de moslim’ is, ook in dat geloof zitten verschillen. En veel mensen in deze buurt zijn geen moslim, maar belijden andere geloven. En veel zijn met of zonder geloof ook de weg kwijt. Veel jongeren geven ook problemen, heel veel ook niet.

Ik te ver off topic, maar even een snaar geraakt, er is geen simpele oplossing, niet in repressie, niet in ‘laat maar gaan’. Bij de een werkt het een, bij de ander het ander, de een kan niet omgaan met alleen fatsoenregels en daar niets tegenover en de ander wel.
Ik vind het fijn om hier te wonen en moet mezelf de vraag stellen, is dat dankzij of ondanks de lijst van de ombudsman?

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@Lethe: Volgens mij staan de “uitdagingen” van Rotterdam (en veel grote steden) hier ook niet ter discussie.
Slechts het verschijnsel dat wanneer je scherpe kritiek geeft (waar in dit geval volgens mij ook om gevraagd wordt, anders stel je geen ombudsman in) je dat wegvaagt en daarbij de kritiekgever belachelijk maakt.
En dan is het zo goed als onmogelijk geworden te kijken naar wat jij terecht aangeeft met “Zou graag daadwerkelijke cijfers willen zien van ‘aanpak’, ‘verwacht effect’ en ‘behaald effect’.
Vraag is ook, is het nodig? Wat zijn de alternatieven en wat gebeurd er als er voor ‘een andere aanpak’ (als die er is) wordt gekozen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lethe

@Steeph gelijk heb je. Mijn reactie ging ook ‘over’ het daadwerkelijke onderwerp heen. Daarvoor mijn excuses. Kan je wel eens hebben als er al een tijd te veel dingen en onderwerpen liggen te broeden in een achterkamertje van je hoofd.

Wat er gebeurd met zelf gevraagde kritiek is inderdaad niet best, en helpt niet bij het beantwoorden van de vragen die ook gesteld moeten worden. Wat wel opvalt dat veel van de felle tegenreactie’s vanuit een bepaalde partij komen, of is dat alleen zo weergegeven in het stuk? Stond deze partij achter het inschakelen van de ombudsman? En eigenlijk bevestigen ze met hun reactie alleen een (oa bij mij) voorkomend vooroordeel en schaden ze zichzelf. Maar inderdaad ook de voortgang en grond van discussies. [cynical mode] Maar dan zouden er toch eens zaken ten positieve kunnen veranderen, of helemaal niet zo slecht blijken te zijn en daar kunnen zij en hun kiezers vast niet mee omgaan. [\cynical mode]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Oplawaai

@ Lehte: Volgens mij is het niet zo dat de gemeente zelf om de mening van de ombudsman heeft gevraagd. De discussie gaat over zijn jaarverslag. Ik neem aan dat de ombudsman daarin aangeeft waarmee hij te maken krijgt in zijn dagelijkse werk. Blijkbaar heeft hij veel klachten gekregen van mensen die zich onheus behandeld voelen. Het is zijn bevoegdheid, of zelfs zijn taak, om dat aan te kaarten.

Dat het vooral die ene partij keihard de aanval inzet op de ombudsman verbaast me niet. De werkwijze van die ene partij kennen we zo onderhand wel. Tegengeluiden worden op alle mogelijke manieren bestreden. Met argumenten, en als dat niet kan met verdachtmakingen, insinuaties en als het om ambtenaren gaat moeten ze natuurlijk meteen ontslagen worden. Wat me vooral verontrust is dat andere partijen en de burgemeester zo makkelijk meegaan in die “nieuwe politiek”. De SP is de enige die zich nog wel een kritisch durft uit te laten over de “Rotterdamse aanpak”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 RB

@0: Eh ja… maar hoe helpt dit alles de positie van de ombudsman die ervan beschuldigd wordt om met groenlinks onder een hoedje te spelen?

Niet verder vertelen, hoor, maar ik zou de beste man compleet afbranden met dit bewijs. Een ombudsman is onpartijdig of niet en “niet” is niet goed genoeg voor een ombudsman.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Oplawaai

@ RB: Bewijs? Welk bewijs bedoel je? En hoe zit dat nu eigenlijk met dat complot tussen GroenLinks en de ombudsman? Heeft GL de ombudsman opdracht gegeven harde kritiek te leveren op het beleid van het College? Terwijl ze zelf deel uitmaken van dat College? Dat zou wel heel bijzonder zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 ichy1010

Volgens The Economists interpretatie van Godwins law was de Ombudsman vorig jaar al af:
“Eind vorig jaar lag Van Kinderen al op ramkoers toen hij de huisbezoeken van de gemeentelijke interventieteams vergeleek met praktijken uit de Tweede Wereldoorlog.“

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Christian

Dat de ombudsman onder een hoedje speelt met GL, is zonneklaar. Immers, de ombudsman stelt de toenemende repressiviteit aan de orde en GL doet dat ook.

Anderzijds, SP en D66 roeren zich ook op dit vlak. Dat alleen GroenLinks genoemd wordt, geeft vooral aan dat deze partij als the worst of all evils beschouwd wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 RB

Argumenten schmargumenten. Dat sargasso de ombudsman steunt is bewijs genoeg!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Steeph

@RB: Precies. Sterker nog, alle lezers van dit stuk die zich hier niet snel van distantiëren zijn dus aanhangers van de OmbudsMan en daarmee lid van GroenLinks!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 RB

Het is dus nog erger dan ik dacht!?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Henk van S tot S

Wel min of meer off topic maar toch:
Het beeld ‘Verwoeste stad’ van Ossip Zadkine symboliseert de verwoesting van het hart van Rotterdam (zo’n 24.000 woningen, 2500 winkels, 500 cafes, 21 kerken en 4 ziekenhuizen.
Ik heb laatst de as van iemand wiens familie daardoor gedecimeerd was bij het monument op begraafplaats Crooswijk uitgestrooid.
De persoon woonde niet meer in Rotterdam, maar had mij verteld:
Ondanks figuren als Pastors wil ik toch graag in Rotterdam, bij mijn familie, uitgestrooid worden.

Het verwoeste stenen hart is weer opgevuld maar er wonen steeds minder mensen het een hart in de stad was de verzuchting.

 • Vorige discussie