Weekendquote – Emancipatiekramp

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vraag:In de omgang met immigranten tekent zich toch ouderwetse superioriteit af?
Antwoord:Het doet denken aan de adel die de burgers wilde beschaven, zoals de burgers later weer de arbeiders. En toch: zelfs iemand als Wilders doet moeite om niet van racisme beschuldigd te worden. De polarisatie van nu is een reactie op de totale ontkenning van integratieproblemen – het etnisch taboe. De oorlog wordt daar vaak als verklaring bij genoemd, als zouden we uit schuldgevoel over de jodenmoord niet aan intergratiebeleid durven. In tal van manierenboeken ontdekte ik een andere verklaring: het taboe op standsverschillen. Door het gelijkheidsideaal is het moeilijk om de ongelijkheid bij de naam te noemen zónder tegelijk te suggereren dat je over ‘inferieure’ mensen spreekt.

Aldus Cas Wouters in een interview in de Groene Amsterdammer (helaas, niet vrij online) naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek “Informalisering: Manieren en emoties sinds 1890“.

Reacties (1)

#1 Ketelbinkie

Minderheden beschermen tegen beledigen of discriminatie benadrukt juist hun ongelijkheid. Het zijn zielige inboorlingen, geen volwassen medeburgers, die zichzelf niet kunnen verdedigen tegen de aanvallen van Wilders en co. Althans volgens een deel van blank Nederland.