Weekendquote | Autoritair Amerika

,,From an authoritarian perspective, that’s the genius of America’s political culture.  It not only finds way to obliterate the most basic individual liberties designed to safeguard citizens from consummate abuses of power (such as extinguishing the lives of citizens without due process).  It actually gets its citizens to stand up and clap and even celebrate the destruction of those safeguards.”

De Amerikaanse blogger en jurist Glenn Greenwald maakt zich boos over de moord op vermeend Al-Qaida kopstuk Anwar al-Awlaki. Greenwald schrijft al maanden vurig over de openlijk geuite wens van de Amerikaanse regering om al-Awlaki naar zijn maagden te bombarderen. al-Awlaki is echter een Amerikaans staatsburger.

Het is opvallend stil over deze schending van een aantal fundamentele rechten, ook in progressieve kringen. Zou het net zo stil zijn geweest als Bush de order had gegeven?

 1. 2

  Onlangs werd hier nog door de Redactie gelinkt naar een gesprek tussen Robert Wright en Scott Atran, waarbij de laatste er in niet mis te verstane woorden voor pleitte om types als Anwar al-Awlaki te liquideren.

  Waarom? (a) Omdat ze hoogverraad plegen en (b) omdat ze – aldus Atran – best wel wat invloed hebben op (bekeerde) moslims die vanwege allerlei frustraties op zoek zijn naar een religieuze legitimatie om een aanslag te plegen in/op de VS.

  Het zijn vijanden van de VS en de wereld is een veiliger plek als ze er niet meer zijn.

  Grappig genoeg kwam daar destijds nauwelijks reactie op (zie ik nu).

 2. 3

  Er zijn met grote regelmaal protesten tegen de praktijk vande VS om politieke tegenstanders door middel van moordaanslagen met drones uit de weg te ruimen, ook als ze niet rechtsstreeks deelnemen aan gevechtshandelingen. Hier betoogt Johanna (mijns inziens terecht)

  https://sargasso.nl/archief/2011/10/01/geheim-vs-memo-autoriseerde-aanslag-op-al-awlaki/

  dat dit in strijd is met de conventies van Geneve.

  Afgezien daarvan wordt er geprotesteerd dat bij dit soort moordaanslegen regelmatig onschuldige omstanders het slachtoffer worden of dat zelfs gewone bruiloften ten onrechte als een legitiem doel worden gezien. In het laatste geval haalt zo’n berichtje bij wijze van hoge uitzondering ook nog wel eens een Nederlandse krant.

  “Het zijn vijanden van de VS en de wereld is een veiliger plek als ze er niet meer zijn. ”

  Ik weet niet van wie die uitspraak is, maar de schrijver gaat er ten onrachte van uit dat de VS de wereld is, of dat de belangen van “de wereld” paralel zouden lopen met de belangen van de VS.

  Als je ingezetene bent van een land dat dit soort moordaanslegen pleegt en mensen zonder enige vorm van proces voor onbepaalde tijd opsluit, dan is het natuurlijk de vraag -die ieder voor zich moet beantwoorden- wanneer het moment gekomen is, dat je je verplicht voelt om actief (gewelddadig) verzet te plegen. Natuurlijk zal dit verzet als “hoogverraad” worden gezien, maar achteraf kan het gebeuren dat dit soort mensen als helden worden gevierd en als symbolen worden opgevoerd, dat niet het hele land tot waanzin was vervallen, maar dat het ook zijn “goede” verzetsstrijders kende.

 3. 4

  De wereld wordt hierdoor echt niet veiliger.De frustatie die de VS met zijn eigenmachtig optreden veroorzaakt zorgen ervoor dat de wereld steeds onveiliger wordt.Voor elke “opgeruimde”tegenstander zijn er vele die zijn plaats willen innemen.

 4. 5

  Ja, leuk Harm, maar die al-Awlaki voerde geen actief gewelddadig verzet omdat hij het zo vreselijk vond dat de VS moordaanslagen pleegt en mensen zonder vorm van proces opsluit, maar omdat hij er een geflipt anti-Westers en anti-humanistisch wereldbeeld op nahoudt.

 5. 6

  Als ik je goed begrijp hoort hij dan volgens jou niet tot de categorie “moslims die vanwege allerlei frustraties op zoek zijn naar een religieuze legitimatie om een aanslag te plegen in/op de VS”, maar tot de categorie moslims, die de VS haten vanwege de daar heersende vrijheid en hun voorbeeldige democratie, zoals Bush ooit aanvoerde? Gewoon vanwege hun verkeerde interpretatie van de islam, zeg maar?

  Zelfs als je gelijk hebt, dan nog is het plegen van moordaanslagen op deze wijze in strijd met de conventies van Geneve (als je ervan uitgaat dat het oorlog is) en/of met de rechten van de mens.

  Of ben jij van mening dat (mogelijk terechte) morele verontwaardiging een argument is om een loopje te nemen met de elementaire mensenrechten en de rechten van verdachten?

 6. 7

  Sterker nog: de VS zelf legitimerem het uitgangspunt dat alle middelen geoorloofd zijn.

  Ze kunnen nou wel net doen of dat een privilege is van de VS, maar elke keer komt het moment dichterbij dat je dit moet rekenen tot de plicht van degenen die zich hier tegen verzetten.

  Met alle middelen dus, wel te verstaan!!

 7. 9

  De vierde + aanvullende protocollen verbieden het aanvallen van iedereen die niet actief bij gevechtshandelingen betrokken is. In zijn meest algemene vorm:

  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

  Part IV : Civilian population #Section I — General protection against effects of hostilities #Chapter II — Civilians and civilian population
  Article 51 IHL – Treaties & Comments — Protection of the civilian population

  4. Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:

  (a) those which are not directed at a specific military objective;
  (b) those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or
  (c) those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol; and consequently, in each such case, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.

  Deze moordaanslag had bijvoorbeeld geen “specific military objective”.

  De volgende stap zou bijvoorbeeld het uitschakelen van Al Jazeera kunnen zijn, omdat het tonen van de burgerslachtoffers het moreel van de troepen ondermijnt. (of was dat de vorige stap?)

  Overigens laat je het na in te gaan op mijn vragen.

 8. 10

  Je haalt hier een hoop door elkaar, vrees ik. Om te beginnen is dit geen ‘indiscriminate attack’. Het is juist een uiterst selectieve liquidatie, want ze moesten specifiek die Al-Awlaki hebben.

  Awlaki valt net zo min een burger te noemen als een propagandist die vanuit een of andere bananenrepubliek adolescenten voor de FARC (of de contra’s) ronselt.

  De man maakt daarmee actief deel uit van een terreurorganisatie die de oorlog heeft uitgeroepen tegen de VS en het Westen. Enkel omdat die organisatie geen staand leger heeft, betekent niet dat hij dus een burgerrol vervult.

  Laten we het eens omdraaien: stel dat de PLO in 1984 een autobom had geplaatst onder de militaire jeep van generaal Ariël Sharon, uit wraak voor Sabra en Shatila. En stel dat hij, en twee andere Israëlische officieren daarbij om het leven waren gekomen. Zou dat in jouw ogen dan een oorlogsmisdrijf (want een schending van de conventie van Genève) zijn geweest, of een legitieme militaire operatie?

  Maar als dat voor Sjaron geldt, waarom geldt dat van voor Al-Awlaki niet? Omdat ‘ie geen uniform draagt?

 9. 12

  Een “Indiscriminate attack” kan wel degelijk zeer gericht uitgevoerd worden, maar is blijkbaar -volgens de tekst- “indiscriminate” indien “not directed at a specific military objective”.

  Ook een beetje moeilijkheden met engels, zo af en toe?

  Ik begrijp uit jouw worden dat naar jouw mening een propagandist per definitie geen burger kan zijn? Hoe zit het eigenlijk met een ambtenaar, die weliswaar geen uniform draagt, maar uit hoofde van zijn of haar beroep actief betrokken is bij de voorbereiding van een aanvalsoorlog (bijvoorbeeld tegen Irak)? Ook een legitiem doel?

  Een dergelijke actie tegen Sharon zou inderdaad -zelfs als hij een uniform draagt- in strijd zijn met de conventies van Geneve. Ik ben daar geen voorstander van, maar landen als de VS dragen er slechts toe bij dat die conventies aan betekenis verliezen, zelfs in die mate, dat elke vorm van terroristische wraakoefening de schijn van legitimiteit krijgt. (zie @7 hieronder). Zeker als ze (hun eigen) oorlogsmisdadigers gewoon niet vervolgen (Rumsfeld, Cheney, Sharon)

 10. 14

  @ De Prediker gaat maar door met vragen en geeft geen enkel antwoord. Op zijn misnst wekt hij de schijn dat hij een voorstander is van staatsterreur en censuur, als hij, de prediker, er maar van overtuigd is dat het gaat om een “vijandelijke strijder”, in de ruimste zin van het woord.

  Tenslotte worden al die conventies voor de anderen gemaakt, niet voor ons. Wij zijn de goeden.

 11. 16

  Ja, duidelijk!! Maar dat is de specialiteit van de prediker.
  Of een slechte gewoonte: hij kan gewoon niet zonder.
  Het zit gewoon zo ingebakken,
  dat het deel uitmaakt van zijn persoonlijkheid

 12. 17

  Volgens mij wás Anwar al-Awlaki het (gerichte) militaire doelwit.

  Die conventie spreekt, voor zover ik het begrijp, over het lukraak aanvallen van burgerdoelen. Dus een ziekenhuis, of een woonwijk o.i.d.

 13. 18

  Met alle middelen? Vandaar dat de Amerikanen een precisie-bombardement uitvoeren gericht op een enkel persoon. Nee Harm, als de Amerikanen zo meedogenloos zijn als sommigen van jouw voorbeelden waren hadden ze half Yemen al platgegooid.

 14. 19

  Er is een verschil tussen een doelwit van militairen en een doelwit met militaire betekenis. Een vent met een laptop die in een auto door de woestijn rijdt is geen doelwit met militaire betekenis.

  Overigens geef je zelf aan dat een aanslag op Sharon, op het moment dat hij niet actief betrokken is bij oorlogshandelingen, een terroristische daad zou zijn. Als DAT een terroristische daad is volgens jou wat sputter je dan nog tegen? Die man heeft op eigen houtje nota bene een hele intifada geprovoceerd, terwijl hij niet actief betrokken was bij oorlogshandelingen.

 15. 20

  Overigens is dit een typisch staaltje anti-Amerikaans framen van D. Alsof Europese strijdkrachten niet meerdere malen hebben gepoogd politieke/militaire kopstukken te liquideren (bijvoorbeeld de gerichte aanvallen op de leden van familie Ghadafi in Libie).

 16. 21

  Je gaat er van uit dat terroristen de helft van de VS zouden platbombarderen als ze over de middelen daartoe zouden beschikken?

  En wat bedoel je precies met “mijn voorbeelden”?
  Ik gaf geen voorbeelden.

  Von Stauffenberg misschien, of “Die weisse Rose”?

 17. 22

  @21: Nee, dat zeg jij in #7 met je “alle middelen zijn geoorloofd”-blaat. Het feit dat we spreken over een Amerikaans eenmansbombardement spreekt die lezing tegen.

 18. 23

  Dus als het gaat om een gerichte aanslag op Amerikaanse regeringsleiders, dan valt dat niet onder “met alle middelen” en is behoort het daarmee tot de terroristische doelen die in jouw ogen geoorloofd zijn?

  O nee, dat vergat ik even: Amerikaanse aanslagen op burgers vallen nooit en te nimmer onder terrorisme. Het zijn ook geen oorlogsmisdaden, want ze zijn gericht tegen rechteloze “vijandelijke strijders”. De Amerikanen zijn “goed”, dus mogen ze alles.

  Terroristen zijn slecht, want ze hebben geen uniform aan als ze burgers vermoorden.

 19. 24

  Eh ja… Ben ik nou gek? Een gerichte aanslag waarmee de burgerbevolking wordt ontzien lijkt mij “met minder middelen” dan een massale bombardementen op Yemenitische Al-Qaida schuilplaatsen.

 20. 27

  Dat zou kunnen, ik kijk nooit naar TV-series die bedoeld zijn om de bevolking geestelijk rijp te maken voor martelpraktijken. Jij wel en ietsje te vaak, blijkt wel.

 21. 29

  Wat? Omdat ik niet de hele tijd de bedwelmde junk uithang en dus enigszins opneem wat er gaande is in de wereld om mij heen? Hou toch op man. Met je emotionele uitspattingen a la “Oh Amerika, Amerika steekt kleine kindertjes in brand dus Amerika is de terrorist hoor!!!” doe je niemand naast je eigen ego een plezier.

 22. 30

  En het zijn zelfs niet de uiterst slordige bombardementen met drones in de Pashtun-regio van Pakistan. Ze hebben met twee raketten Al-Awlaki en drie anderen in een voertuig gebombardeerd.

  Lijkt mij behoorlijk precies.

 23. 31

  Ik denk van wel. Ik heb tenminste nog niets vernomen van terroristische plannen voor een bombardament om de bevolking van Washington te elimineren. Dus ik begon niet om appels met peren te vergelijken.

 24. 32

  WhoeHaHaHaHa, dus jij neemt op wat er gaande is in de wereld om je heen via 24 hours?

  Dan rook ik toch liever een jointje en luister naar het geluid van de zee en de wind.
  Zeer wereldvreemd natuurlijk, dat wel. Maar wel beter voor de geestelijke gezondheid.

 25. 34

  Heb je nou nog meer argumenten om moord goed te praten, behalve dat de aanslag nou voor een enkele keer en bij wijze van uitzondering wel slechts uitsluitend degenen trof waartegen die bedoeld was?

 26. 35

  @32: Ik weet wat de populaire teevee-series zijn. Itt jij geil ik niet zo op eigen door drugs opgewekte gedachtes en ideeën. Nieuwsgierigheid heet dat volgens mij.

 27. 37

  Van mij mag je. Kijk je uit dat je niet verslaafd raakt zoals Harm die in het bijzijn van zijn vriendin een fix *moet* hebben. :P

  Mij gaat het niet om drugs, maar om verslaving: een grove karakterfout. Maar dit is wel erg off-topic.

 28. 38

  @JSK – Ja, mijn nieuwsgierigheid is duidelijk anders gericht.
  En voorkomt de hersenspoeling waar jij je vrijwillig aan onderwerpt.

  Beter nog: als ik soms een blik op dat ding werp, vooral als ik stoned ben, dan denk ik steevast:” Die lui zijn gek”. Het lijkt wel of je er dwars doorheen kijkt en er zo immuun voor wordt. Nog niet nieuwsgierig?

  Toch maar eens proberen: het is net of de schellen je van de ogen vallen.

 29. 40

  Een “fix”? Wat is dat dat? Ter informatie: ik heb mezelf nog nooit een injectie toegediend en het enige waaraan ik verslaafd ben is tabak. Erg genoeg trouwens.

 30. 41

  En -dat mag je best weten JSK- ik heb van mijn kant een beetje medelijden met die lui die voor de buis hangen en denken dat ze zo de werkelijkheid waarnemen. Daar heb ik al last van als ze denken dat het NOS-journaal daartoe dient. Mensen die naar 24 hours kijken zonder verontwaardigd te raken, die hebben zelfs een ernstig manco: ze laten zich meeslepen in een illusie die bedoeld is om hun oordeelsvermogen te vertroebelen, terwijl ze dat niet aan de gaten hebben.

  Kwetsbare mensen, manipuleerbare mensen, mensen zonder het vermogen zich een ofhankelijk oordeel te vormen, potentieel kanonnenvlees. Geen steunpilaren van de democratie,

 31. 42

  @ Kijk dat gaat zo: de Prediker die weet precies wat “goed” is en wat “slecht”.

  En als het “slechte” nou maar vernietigd wordt, dan mag je daarbij best een loopje nemen met het oorlogsrecht, de mensenrechten en met alle andere wetten. Het doel heiligt de middelen tenslotte.

  Dat geldt natuurlijk niet voor terroristen, want die zijn “slecht” en dus moeten ze zich wel houden aan het oorlogsrecht, de mensenrechten en met alle andere wetten.

  Je kunt de Prediker nu al horen denken: Als ze zich zouden houden aan het oorlogsrecht, de mensenrechten en met alle andere wetten, dan waren het geen terroristen.

  Maar dat geldt natuurlijk niet voor de Amerikanen, want die zijn “goed”.

  Logisch toch?

 32. 43

  Terroristen houden zich per definitie niet aan het oorlogsrecht, aangezien ze zoveel mogelijk burgers opblazen.

  En verder ben ik niet degene die vindt dat het hoe langer hoe meer de morele plicht wordt van verzetsgroepen in de strijd tegen de VS om alle middelen in te zetten (#7).

  Zo zou ik het bijvoorbeeld moreel verwerpelijk hebben gevonden, als ze om meneer Al-Awlaki te grazen te nemen, ook zijn gezinnetje naar de andere wereld geholpen zouden hebben. Want dat zijn dan weer wel burgers. Maar een Al-Qaeda klojo liquideren is wat mij betreft gewoon een legitieme militaire actie.

 33. 44

  Als hij zich in Nederland zou bevinden, dan zou jij op zijn hoogst 2 maanden (voorwaardelijk) krijgen wegens het oproepen tot geweld, maar dat telt natuurlijk niet.

  Hij heeft een baard en een tulband en rijdt met zijn laptopje door de woestijn in Jemen en dus is hij duidelijk een militair doel. En de Prediker zag dat het goed was.

  Waar de wetten niet gerespecteerd worden, zal het geweld heersen, Prediker.

  En je hebt nog steeds op geen enkele vraag antwoord gegeven, maar slechts jouw morele oordeel paraat.
  Zoals gewoonlijk, want meer als je eigen scherpzinnige inzicht in wat goed is en wat kwaad, heb je niet.

 34. 45

  Overigens had je je dat antwoord kunnen besparen, want het is precies het antwoord dat ik voorspeld had.

  Alleen zijn gezinnetje niet, dat zijn dan weer wel burgers, volgens de wet van Prediker.

 35. 46

  Op die digitale vragen van jou, bedoeld om mij in jouw óf-óf-fuikje te dwingen ga ik inderdaad wijselijk niet in.

  Verder moet je maar eens aanwijzen waar ik oproep tot geweld.

 36. 47

  Het US Supreme Court stelde eerder dat de War on Terror een ‘non-international armed conflict’ is. Dat betekent dat Aanvullend Protocol II het meest relevant is.
  Artikel 4 van dat protocol stelt dat je mensen die niet of niet meer aan gevechten deelnemen dient te beschermen.
  Uitzondering daarop zijn personen die handelingen verrichten die leiden tot vijandelijkheden.
  Het is dan ook geen toeval dat de VS nadat Al-Awlaki werd omgebracht een verklaring uitgaf waarin ze stelden dat Al-Awlaki operationele leiding gaf aan Al-Qaeda in Jemen.

  Het Center for Constitutional Rights en de ACLU stellen tegenover deze redenering dat Al-Awlaki nooit voor een Amerikaanse rechter is gebracht op verdenking van operationele pogingen om de VS aan te vallen voordat hij op de hitlist geplaatst werd. En zelfs als dat wel zo was, is er nog steeds de vraag of er sprake was van onmiddellijke dreiging en dit dodelijk geweld de enige optie was. Hadden ze hem bijvoorbeeld ook kunnen arresteren?
  http://mondoweiss.net/2011/10/anwar-al-awlakis-extrajudicial-murder.html
  http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/475?OpenDocument

 37. 48

  Precies. En verder heb je dan altijd nog wat ik noem het principe van wederkerigheid: als wij dat recht hebben, dan hebben anderen het ook.

  Oeps, dit was bedoeld als reactie op #4

 38. 51

  @47: Ze hadden hem kunnen arresteren in die halve anarchie die Yemen heet? Of moeten er – omwille van de mensenrechten – democratie en de rechtsstaat gebracht worden?

 39. 52

  Dat is voor mij inderdaad een vraag: of men de mogelijkheid had hem te arresteren in plaats van hem gericht te vermoorden. Dat er in Jemen sprake is van anarchie maakt mijn vraag niet minder relevant.
  Overigens was dit bij lange na niet het enige punt dat ik aan de orde stelde. Je bent uitermate selectief in je reactie.

 40. 53

  Glenn Greenwald heeft ook nog een paar woorden gericht aan de Prediker:

  “If you are somebody that believes the President of the United States has the power to order your fellow citizens murdered, assassinated, killed without a shred of due process … then you are really declaring yourself to be as pure of an authoritarian as it gets.”

  http://www.youtube.com/watch?v=vh9ZrJEHXEQ

 41. 54

  Greenwald heeft wel een aantal sterke argumenten, ja. Zoals dat de VS nauwelijks bewijs tegen die man hebben, en hij eigenlijk vooral ideeën verkondigde. Tja, het verkondigen van ideeën wordt beschermd door de Amerikaanse Grondwet.

 42. 56

  Is dit dezelfde Prediker die schreef (@11):

  “Pas nou op wat je zegt, Harm. Anders kom jij ook nog op zo’n no-fly list.”

  Voor het geval dat: de vraag of de VS nauwelijks bewijs tegen die man hebben, en hij eigenlijk vooral ideeën verkondigde, die vraag wordt beantwoord door een rechter. Daarvoor moet je hem voor een rechter brengen, zoals Greenwald betoogt.

  En niet afschieten, zoals jij hier enige malen hier hebt verdedigd.

  Is de VS in oorlog met Jemen? Heeft Obama niet gezegd dat het begrip “war on terror” niet meer gebruikt zal worden? Waaruit bestaat dan die oorlogssituatie, die jij steeds als argument aanvoert om moord goed te praten?

  En -voor de goede orde- zelfs al zou er een oorlogssitiuatie bestaan, dan nog is het tegen het oorlogsrecht om mensen af te schieten die niet direct bij oorlogshandelingen zijn betrokken, zoals leden van de vijandelijke pers.

  Het is niet omdat Greenwald zulke sterke argumenten heeft,
  dat jouw morele superioriteit weer eens een loopje met je oordeelsvermogen neemt.

 43. 57

  De kern van de zaak is, dat democratie en rechtsstaat geen verplichte staatsvorm is en dat de VS een verzoek om aanhouding en uitlevering hadden kunnen doen aan een staatshoofd, dat notabene door henzelf in het zadel wordt gehouden. Mits er een redelijk vermoeden van schuld bestond natuurlijk.

  Maar waarschijnlijk bedoel jij dat Obama Jemen de Talibaan-behandeling had moeten geven. Gewoon uitleveren omdat wij dat zeggen, want anders komen wij wel even de democratie en de rechtsstaat brengen.

 44. 58

  Als het niet is omdat Greenwald zulke sterke argumenten heeft, waarom breng je ze dan in?

  Het is bijna alsof je het jammer vindt dat ik naar aanleiding van die argumentatie begin bij te draaien, want dat maakt het lastiger om tegen me uit te varen (en dat voelt zo lekker…).

 45. 59

  Daarmee bedoel ik te zeggen, dat in het geval je je niet zou laten meeslepen door die onderbuikgevoelens, je ook zelf op die argumenten had kunnen komen. Greenwald is natuurlijk goed een gedreven, maar wat hij zegt is niet geniaal. Hij herhaalt slechts consequent de maatstaven die voor dit soort situaties zijn gecreeerd.

  Maar goed: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, zei mijn goede moeder altijd.

 46. 60

  Ik heb niet veel met die Alex Jones (infowars) en z’n paleo-conservatieven.
  Maar de contouren van die docu ‘the Obama deception’ beginnen zich toch wel een beetje steeds scherper af te tekenen.
  De ‘crux’ van dat verhaal was: Iedereen is Bush zat, we schuiven iemand naar voren die geen weerstand oproept bij de democraten en bij de Afro-Amerikanen (aan de andere kant nog een mummelende ouwe sukkel die het toch niet wint), en die voert vervolgens doodleuk hetzelfde beleid uit. Of in de overtreffende macht, maakt niet uit, maar de kritiek zal verstommen.
  Of Obama van begin tot eind dat spelletje meespeelde of dat hij al z’n mooie woorden werkelijk meende dat weet ik niet, maar uiteindelijk worden hem dingen vergeven waar Bush zich niet meer uit zou kunnen kletsen, omdat die toch al hopeloos verdwaald was in de spinsels.

  Misschien hebben ze zelf ook wel door dat de eliminatie van al-Awlaki een beetje overdone/overkill is. Gelukkig hebben we kunnen vernemen dat bij dezelfde actie de nóg veel gevaarlijker persoon die wist hoe je mobieltjes als ontsteker kan gebruiken en hoe je kunstmest kan laten ploffen óók uitgeschakeld is.

  Volgens mij kan iedereen met een internet-verbinding die informatie opsnorren. Geeft mij een beetje het ongemakkelijke gevoel dat ik vanwege die internet-verbinding ook zomaar op de hitlist kan komen te staan…

 47. 61

  ik was er nog één vergeten: de hoofdredacteur van de AlQaida-glossy ‘Inspire’ met artikeltjes over de juiste Halal-keuken, BinLaden’s visie op milieuproblematiek, de soera van de dag blabla, is ook omgekomen.
  Die was natuurlijk nóg gevaarlijker.

  Is wat voor te zeggen, media kunnen dodelijk zijn, de pen is scherper dan het zwaard, Goebels’ praatjes hebben waarschijnlijk meer schade aangericht dan menige Dikke Berta, de DJ van Milles Collines in Ruanda moet zich niet voor niets voor een tribunaal verantwoorden.
  Maar monddood maken met een drone is net weer een stapje verder.

 48. 62

  die bommenmaker is nou toch weer niet dood.
  Nou geloof ik gelijk het hele verhaal niet meer, die andere twee zullen ook wel weer opduiken.

  Nog even een fijne complot-theorie er achteraan:
  Nog mazzel dat het met een drone gebeurd is, zijn er tenminste geen navy-seals bij betrokken die later weer met hun helikopter uit de lucht geschoten kunnen worden.
  Maar zo’n jongen (of meisje) die met een joystick die drone aanstuurt mag misschien ook wel een leuke levensverzekering afsluiten.
  Voor wat zo’n polis nog waard is tegenwoordig…

 49. 63

  Ik weet dat dit er maar vrij zijdelings mee te maken heeft, maar aan de andere kant is het toch niet off-topic. Het gaat namelijk mede om de manier waarop mensen worden beinvloed door de media en hoever dat gaat. Anders geformuleerd: kun je de mensen zomaar alles wijsmaken, of is daar ook een grens aan? Informatie versus propaganda. En don’t kill the messenger, tenminste niet voordat je gehoord hebt wat hij zegt:

  http://rt.com/programs/alyona-show/aljazeera-media-winning-war/

 50. 64

  Je doet alsof uitlevering een reëel alternatief is een land zonder functionerend centraal gezag. Wat jij (en Johanna) de facto zeggen is “laat maar lopen”. Niet overtuigend.

 51. 65

  Nee, dat zeggen we niet, we zeggen dat de VS zich aan de regels moeten houden en dat er geen dringend militair belang bestond/bestaat, dat een gewapende oplossing zou rechtvaardigen. Als hij niet nu voor de rechter gebracht had kunnen worden,dan had dat ook nog later kunnen gebeuren.

 52. 66

  off topic of niet (past misschien beter in andere draadjes over de verschillende versies van het nieuws, soit), wel een belangrijk filmpje. Ik heb het dan over het eerste item, nav Hillary Clinton’s uitspraak. Op zich allemaal open deuren, maar vooral, en nogal verontrustend: waarom zegt Clinton dat? Daarmee geeft ze dus impliciet toe dat de media voor het goeie een propaganda-machine zouden moeten zijn.
  Aan de ene kant hebben ze zo’n propaganda-machine in de vorm van FoxNews, maar dat is al te doorzichtig (en zorgt op nationaal niveau alleen maar voor onrust), aan de andere kant zie je MSCBN (of zo), CNN heeft af en toe best wel eyeopeners, lijkt niet echt aangestuurd te worden door een ‘propagandaministerie’.
  Wat wil dat mens nou eigenlijk beweren, dat de Amerikaanse nieuwszenders aangestuurd moeten worden door één of andere staatsrichtlijn?
  Beetje eng.
  Zoals iemand al in die reportage zegt: ze verliezen die ‘mediawar’ niet door de media, maar door het buitenlandse beleid op zich.