Weekendbedenking – Zal de Rijksdag weer branden?

weekendlogo123.jpgNee, dit gaat niet over dinges met z’n dinges, jeweetwel, die we doodzwijgen. Ik wil het vandaag eens hebben over het zeer bedenkelijke boek dat de onbekende politicus Beun Tammers schijnt te schrijven, of liever gezegd, geschreven schijnt te hebben, want het moet eind deze maand uitkomen. Beun Tammers is een gevleugelde, tot het Mohammedisme bekeerde atheïst en tevens zelfbenoemd voorman van het burgerinitiatief “Partij voor gelovigen Verenigd onder één Vaandel”.

Hij is vooral bekend door zijn uitspraak dat allen die niet het gezag van de ene God erkennen gedood moeten worden. Christenen, Joden en Mohammedanen zijn allemaal monotheïstisch, dus die zijn in wezen van hetzelfde geloof. Degenen die meer goden aanbidden, zijn afgedwaalden en kunnen bekeerd worden. Maar zij die het bestaan van de scheppende God ontkennen zijn vervloekte ketters die op de ergste manier ter dood gebracht mogen worden, aldus Tammers. In zijn boek, dat nog niemand gelezen heeft, zou hij oproepen tot een heilige oorlog tegen de ongelovigen. Hij schijnt ook de voormannen van de Verlichting, het Humanisme en het Socialisme diep te beledigen en op te roepen alle aanhangers van die stromingen gruwelijk te verminken alvorens hen van hoge gebouwen af te werpen.

In atheïstische kringen wordt met afschuw gereageerd op deze hetze. Hier en daar gaan stemmen op om Godshuizen van allerlei aard in de as te leggen. Op het internet circuleren talloze oproepen om Beun Tammers te doden en de heilige plaatsen van de betrokken religies met atoomwapens de vergetelheid in te blazen. Er zijn echter in beide kampen ook oproepen om kalmte te bewaren. Veel gelovigen vragen de regering om het boek van Tammers te verbieden. De Chinese regering heeft premier Balkenende gevraagd Tammers te arresteren. Maar onze premier heeft geantwoord dat we in ons land vrijheid van meningsuiting kennen en dat we daar onverkort aan vast blijven houden.

Maar wat nu als het boek inderdaad bedoeld is om een burgeroorlog te ontketenen tussen gelovigen en ongelovigen? Dan is er niet meer sprake van een boek als artistieke prestatie, maar van een als boek vermomde oproep tot haat en geweld jegens andersdenkenden. Bij de beoordeling van het boek moet niet de vorm een rol spelen, maar het doel. Veel zal dus afhangen van de strekking van het boek van Beun Tammers. Doet hij echt een oproep aan gelovigen om ongelovigen te vernietigen? Of beschrijft hij slechts de mogelijkheid? Vreemd genoeg horen we weinig van onze premier. Zou hij heimelijk verlangen naar een afrekening met de goddelozen? Het weldenkende deel van de wereldbevolking wacht in angstige spanning op de publicatie van het boek en de dingen die daaruit kunnen voortvloeien. Ondergetekende informeert alvast eens bij de pastoor hoe je katholiek kunt worden.

Is dit een geloofwaardig scenario? Kan Tammers bedoeld of onbedoeld de wereld in vuur en vlam zetten? De poll zal het leren. Dit zijn de vier keuzemogelijkheden:

 1. Onzin. Die Tammers heeft minder talent dan een gecastreerd varken met BSE. Vergeleken met zijn boek is Mein Kampf, waar je eigenlijk je schoenen nog niet mee zou willen afvegen, een literair meesterwerk. Het geheel zal als een doofpot uitgaan.
 2. Belachelijk. Nihilisten, die helemaal niet denken, zullen misschien tempels in de as willen leggen, maar atheïsten zullen als kinderen van de Verlichting natuurlijk niet naar geweld grijpen en tot de laatste snik de dialoog zoeken, ook al gaan zij er onderdoor.
 3. Waanzin. Gelovigen van verschillend pluimage zullen zich beslist niet onder een vlag laten scharen. Als dat zou lukken, waarom zouden dan al die religieuze stromingen überhaupt ontstaan zijn?
 4. Krankzinnig. Atheïsten gaan echt niet zitten wachten tot zij worden afgeslacht. De ruimteschepen die Ron L. Hubbard beschrijft zullen hen veilig naar een verre wereld brengen waar zij volgens de protocollen van Zion kunnen leven.

[poll=137]

 1. 4

  Iedereen die zich een mening aanmatigt over Beun en zijn nog te verschijnen boek is evenzeer door de waan van de dag bevangen als degenen die Beunpoppen verbranden dat zijn door de waan van hun leiders.
  Hou toch ’s op over die Beun. Kun je nou echt niets beters verzinnen.

 2. 8

  Als diepgelovige Fundamentalistische Atheist, voel ik mij door dit boek diep gekrenkt in mijn geloof.

  Gelukkig is er artikel 147 die mij zal beschermen.

 3. 9

  ?? Ik lees in dit stuk dat op het internet ‘talloze oproepen circuleren om Beun Tammers te doden’, dus ik ging op zoek naar die Beun Tammers. Maar ik vind maar één pagina waar hij uberhaupt wordt genoemd en dat is deze pagina. Nergens zie ik een oproep hem te doden, en al met al weet ik alleen via deze pagina van zijn bestaan.
  Snap het nut hier niet zo van. Is het misschien satire?

 4. 10

  @ Els: Tammers heeft er een advocaat opgezet en het internet heeft de oproep nu inderdaad weer verwijderd. Zo zie je, die dingen regelen zichzelf wel…