Waxinelichthouder

De ‘waxinelichthouderwerper’; kent u ‘m nog? Gisteren was het precies een jaar geleden dat hij het inmiddels beruchte voorwerp tegen de Gouden Koets keilde. Al die tijd zit Erwin Lensink, zoals hij in werkelijkheid heet, gevangen in voorarrest.

En zijn gevangenschap is voorlopig nog niet voorbij. Vorige week oordeelde de Haagse rechter dat Lensink verplicht onder psychiatrische behandeling dient te worden gesteld, omdat hij een gevaar zou vormen voor zichzelf en zijn omgeving. Lensink zit dus nog voor minstens een jaar onvrijwillig vast: hij wordt als ‘ontoerekeningsvatbaar’ bestempeld, omdat hij iets richting leden van het koningshuis gooide.

Velen vinden dat een schande. Het heeft de geur van klassenjustitie: zou iemand ook een jaar in voorarrest worden gezet en ontoerekeningsvatbaar worden verklaard als hij een waxinelichthouder naar willekeurig voorbijrijdend verkeer had geworpen? Op het internet circuleert dan ook een petitie die de onmiddellijke vrijlating van Lensink eist. De linkse rebellenclub Krapuul stelt onverkort dat de overheid een ongevaarlijk individu in naam der koningin “de vernieling in helpt”. En Lensinks advocaat verklaart tegenover Vrij Nederland scherp: “Als je het mij vraagt, dient deze zaak als substituut voor de rechtszaak die Karst Tates nooit heeft gekregen.”

Aluminiumbakje

Maar is die kritiek terecht? Ik ging er bij het woord ‘waxinelichthouder’ vanuit dat het om een aluminium bakje ging, dat hooguit een paar gram kan wegen. Hoe kan het werpen daarvan als gevaarlijk of gewelddadig worden aangemerkt? Maar volgens Vrij Nederland betrof het een voorwerp van 629,5 gram. Dan hebben we het dus over een aardenwerken of glazen object met een flinke massa, waar je waxinelichtjes in kunt plaatsen.

De actie van Lensink is dan te vergelijken met iemand die een baksteen naar de Gouden Koets gooit. En dan ga je er toch rekening mee houden dat hij de bedoeling had om dat voorwerp door de ruit te kogelen, tegen het gezicht van de koningin. Het resultaat had er ongeveer uit kunnen komen te zien als de tronie van Silvio Berlusconi, nadat iemand vanaf de Dom van Milaan een klein beeld tegen zijn gelaat had gemikt. En men mag daar de snijwonden van rondvliegend glas nog gerust bij optellen.

Zo onschuldig was die actie van Lensink bij nader inzien dus niet. Bovendien komen Vrij Nederland-journalisten Robert van de Griend en Harry Lensink met een journalistiek goed gedocumenteerde reconstructie, waaruit blijkt dat de man wel degelijk een verleden heeft van geweldpleging. Hij zou zijn moeder met psychische terreur en mishandeling tot zelfmoord hebben gedreven; zijn jongere broer met regelmaat slaan; hij is in 2009 veroordeeld wegens het twee jaar lang belagen van een jonge vrouw, en ten gevolge daarvan ook een paar maanden gedwongen opgenomen geweest.

Niet alleen zou Lensink zijn geobsedeerd door samenzweringstheorieën over de bankiers, de Bilderbergers en het koningshuis; hij zou zijn queeste daarvoor aandacht te eisen van overheidsinstanties ook nog kracht bijzetten met geweld. In 2009 eiste hij de aanslag van Karst Tates op en een klein jaar later parkeerde hij zijn auto pontificaal voor de deur van het politiebureau van Lichtenvoorde “om aangifte van diefstal, hoogverraad en oplichting door de koninklijke familie”. Hij was daarbij zo geagiteerd en zette het bureau zo op stelten, dat men hem in hechtenis moest nemen. Hetzelfde jaar staat hij voor de rechter vanwege het beledigen en mishandelen van een politieagente, bij een poging om de opening van een theater door de koningin in Doetinchem te verstoren.

Tikkende tijdbommen

Wie het Vrij Nederland-artikel leest, kan moeilijk aan de conclusie ontkomen dat Erwin Lensink niet alleen niet spoort, maar ook steeds verder van het pad af raakt. Het gaat hier blijkbaar niet om de op zichzelf staande daad van een verder ongevaarlijke dorpsgek; maar om een moedwillige gewelddadige actie van een individu, die keer op keer de confrontatie zoekt en niet terugdeinst om zijn obsessies om te zetten in psychische terreur en fysieke agressie.

De daden van de Karst Tatessen, Tristan van der Vlissen en Erwin Lensinks lijken dan vaak als een donderslag bij heldere hemel te komen: er gaat wel degelijk steeds een jarenlange opbouw naar een gewelddadige ontlading aan vooraf. Soms zichtbaar; soms onzichtbaar. De vraag is of je, in het licht van een geschiedenis van obsessies die naar wanen gaan neigen en toenemend gewelddadig gedrag iemand uit de samenleving mag halen om ‘m dwangmatig te verplegen, en hoe bont iemand het moet maken voordat je kunt stellen dat hij een gevaar vormt voor zijn omgeving en zichzelf.

Erwin Lensink is, als je het zo leest, naar alle waarschijnlijkheid een tikkende tijdbom, een ‘accident waiting to happen’. Laat je hem lopen, dan gaat het naar het volgende incident, met de instanties, met een broer, met een clubgenoot. Totdat het een keer faliekant fout loopt. En dan vraagt iedereen zich verontwaardigd af: Ze konden het van ver af zien aankomen! Waarom grepen de instanties niet eerder in?

 1. 2

  Inderdaad Bullie, maar we hebben nog geen kwartet he..

  …obsessies die naar wanen gaan neigen en toenemend gewelddadig gedrag iemand uit de samenleving mag halen om ‘m dwangmatig te verplegen.

  Kijk, en daar ging prediker de kuikenbak in, althans, hij poneert een stelling dus speel nog lekker ff verder…je verlegt de grenzen dusdanig dat elk deficit, iedereen, blootgesteld kan worden aan verschillen in het denkraam van de handhaver. Overgeleverd aan de interpretatie van weerwolven, geloof me…er zullen meer mensen IN het gesticht zitten dan daarbuiten.

  En dus gaan we dat niet doen…

 2. 5

  Een baksteen weegt wel iets meer dan 629,5 gram. Een keer of drie om ongeveer te zijn. Dat dat ding na door het glas (heeft de koets dubbel glas? Dan was het ding er zelfs nooit doorheen gekomen) heen te zijn gegaan nog serieuze schade (vergelijkbaar Berlusconi) had aangericht acht ik wel heel erg onwaarschijnlijk.

 3. 6

  En ik ben een beetje ervaringsdeskundige, want ik ben als eens door iemand (per ongeluk, zei die achteraf) door een raam heen in mijn gezicht geslagen. De snijwonden (wondjes) bleven beperkt tot het glas dat in mijn mond terecht kwam en dat terwijl de betreffende persoon echt recht op mijn gezicht mikte dat zich frontaal en nog geen 10cm achter het (enkelglas) raam bevond. De betreffende persoon kreeg een straf van 0 uur nablijven en geen tbs. Totaal harmlos dus.

 4. 7

  EEN jaar in voorarrest, dat wordt zo terloops vermeldt.
  Blijkbaar is een dergelijke termijn, waar nauwelijks een rechter aan te pas komt, heel gewoon geworden. Het afglijen van de rechtsstaat gaat griezelig gemakkelijk!

 5. 8

  De Prediker schrijft:”Totdat het een keer faliekant fout loopt. En dan vraagt iedereen zich verontwaardigd af: Ze konden het van ver af zien aankomen! Waarom grepen de instanties niet eerder in?”

  Als ik het goed begrijp had hij dus volgens de Prediker al veel eerder in een psychiatrische inrichting opgesloten horen te worden? Of is dit nou toch gebeurd omdat hij iets naar een vergulde koets wierp en niet naar de auto van de Prediker?

 6. 10

  Daar is al wetgeving voor: de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. (art. 15-19)

  En daar staat in dat een rechter op verzoek van de officier van justitie kan bevelen tot gedwongen, onvrijwillige opname indien, en indien een psychiater die de betrokkene onder behandeling heeft of deel uitmaakt van de psychiatrische instelling waar hij/zij ter observatie verkeert, verklaart dat een psychische stoornis maakt dat iemand een gevaar vormt voor zijn omgeving, en dat dwangmatige opname de enige manier is om te verhinderen dat hij anderen iets aandoet, en die inschatting naar het oordeel van de rechter juist is.

  In het geval van die Lensink zijn er zoveel antecendenten waarin hij anderen terroriseert of zelfs geweld pleegt, en hangt dit zozeer samen met zijn wanen en compulsies, dat je redelijkerwijs wel moet concluderen dat hij dit weer gaat doen. Dat zegt een van zijn broers ook. Die ziet ‘m zelfs tot moord in staat. De vrouw die hij bijna 2 jaar lang gestalked heeft met dreig-sms’jes en lange onsamenhangende e-mails, verklaarde tegenover Vrij Nederland nog niet zo lang geleden een mail van 20 A4’tjes van hem te hebben gekregen, ondanks een contactverbod.

  De man is duidelijk gestoord, en ook nog zo dat hij dat gewelddadig uit: naar zijn naaste familie toe, naar de politie toe, naar de objecten van zijn obsessies toe (de oranjes). Dus misschien is het een geluk bij een ongeluk dat hij iemand met zo’n hoog profiel heeft willen treffen, op een nationaal symbolische dag ook nog: als het Jeltje uit een of andere volksbuurt was geweest die een steen naar d’r auto had gekregen, dan was het waarschijnlijk afgedaan als vernieling of poging tot geweldpleging.

 7. 12

  Zeker, als hij het naar mijn of jouw auto had gegooid, dan zou hij niet zo onder een vergrootglas zijn gelegd, vrees ik. Maar de vraag is of dat terecht is. Want dat die man niet spoort en anderen belaagt vanuit zijn wanen, dat is wel zeker. De enige vraag is: hoe bont denk je dat hij het zal maken?

 8. 13

  heftige obsessies en idiote waanbeelden… Ik gebruik(te) geen drugs! Wat denk je wel niet zeg. Ik stond alleen maar achter het glas mijn tong uit te steken (vandaar de glasscherven in mijn mond).

 9. 16

  Zelf thans te lui om de wettekst te doorgronden, misschien eens zoeken in rechtspraak.nl naar jurisprudentie (alles m.b.t. tot wie/ hoe de OvJ tot een machtiging kan komen).

  Ik ga naar de politie/ instanties/ schrijf brieven en zeg b.v.: Bismarck is zwaar gestoord en gevaarlijk, opbergen. Want zijn buren, familie en collega’s vertikken dat. En dan?

 10. 18

  Dat vrees ik ook, omdat mensen in Nederland blijkbaar niet meer geholpen worden als ze geestelijke problemen hebben, maar alleen als ze opvallen omdat ze strafbare feiten begaan.

  Nee, de enige vraag is niet: hoe bont denk je dat hij het zal maken? Was dat maar zo. De volgende vraag is: Hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand met geestelijk problemen 1 HEEL jaar in voorarrest wordt gehouden? Deze zaak is een teken dat niet alleen de geestelijke gezondheidszorg, maar bovendien justitie, ernstig tekort schiet.

  Dat is dan ook mijn bezwaar tegen het stukje dat je hebt geschreven. Je kiest eenzijdig de kant van het aspect van de (openbare) veiligheid, maar laat de problemen van de persoon ik kwestie en de aantasting van zijn rechtspositie, volledig buiten beschouwing.

  En het is niet de eerste keer dat ik kritiek heb op jouw bijzonder eenzijdige manier van benaderen.

 11. 19

  Gaan we weer zo beginnen, Harm. Prima, kun je het krijgen ook:

  Grappig dat je ineens zo inzit over de aantasting van de rechtspositie van het individu. Want als je een rechts complot vermoedt achter een kritische column over een linkse president in een bananenrepubliek, dan vindt je het helemaal okee als een journalist voor drie jaar achter de tralies verdwijnt en een miljoenenboete opgelegd krijgt wegens ‘laster’ en zijn krant de financieel nek om wordt gedraaid.

  “En het is niet de eerste keer dat ik kritiek heb op jouw bijzonder eenzijdige manier van benaderen.”

  Je lijkt te denken dat jouw meningen enig gewicht in de schaal leggen.

 12. 20

  Ik moet het hier toch geheel tegen mijn gewoonte in even voor P. opnemen. De teneur van het verhaal wat rond de waxinelichtjeshoudergooier hing was van links tot rechts “onschuldige gek gooit ongevaarlijk voorwerpje naar Gouden Koets en krijgt te maken met ’s Konings Toorn”.
  Na P.’s toelichting op de achtergronden geef ik het OM het voordeel van de twijfel. Uiteraard zouden mensen in dit soort gevallen al veel eerder tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Tegenwoordig is het een stuk moeilijker dan voorheen om mensen gedwongen te laten opnemen, en als bewoner van een grote stad zie ik van dat beleid iedere dag de wrange vruchten; legio mensen die van het padje raken, zichzelf niet kunnen helpen, een gevaar voor hun eigen veiligheid of die van hun omgeving vormen en die je langzaam ziet afglijden.

 13. 21

  Jezus, wat kan jij slecht tegen kritiek zeg:”Gaan we weer zo beginnen, Harm.”

  Het was helemaal niet mijn bedoeling om weer “zo” te beginnen. En om dan weer gelijk een hele bak leugens uit te storten over iemand, dat is toch wel een beetje erg min.

  Ga iets anders doen Prediker en liever niet in het openbaar,
  want daar ben je niet geschikt voor.

 14. 22

  Dat was inderdaad het aspect wat deze blogpost wil belichten – daarom heet de titel ook ‘Waxinelichthouder’ en staat er een foto van een theelichtje bij. Ik ben een jaar lang in de veronderstelling geweest dat Erwin Lensink een aluminiumdop naar de gouden koets had gegooid en daarom al die tijd in voorarrest heeft gezeten.

  Nu kom ik er achter dat het voorwerp het gewicht had van twee blikken bonen, en dat die Lensink een heel verleden heeft. Daar leg ik dus de aandacht bij. Heel raar.

  Dat je dan alsnog kunt zeggen dat het een schande is dat iemand – wie dan ook – een jaar lang in voorarrest zit en dat mensen met geestelijke problemen niet eerder en op maat geholpen worden, dat is allemaal waar, maar dat was even de insteek van mijn stukje niet; dat was geschreven uit verbazing over al die feiten die de media niet hebben duidelijk weten te maken.

 15. 23

  ik vind het een genuanceerd stuk.
  Het is inderdaad jammer dat zo iemand pas onder de aandacht komt als hij de koningin bedreigt, het tot zelfmoord drijven van z’n moeder, het stalken van die vrouw etc., lijken me veel ernstiger, en daar schiet de zorg tekort. En wat moet je ook met zo’n geval als die zelf niet mee wil werken.
  Het jaar voorarrest verdient ook geen schoonheidsprijs, het is allemaal erg lastig.
  Maar een lieverdje lijkt het me niet. Alleen een beetje jammer dat daar een gouden koets aan te pas moet komen voordat hij eens een keer aandacht kreeg.

  Had ie een bos bloemen in die houder gestoken dan was het waarschijnlijk minzaam zwaaiend afgedaan…

 16. 25

  Mogen ‘idioten’ geen recht op gelijke behandeling hebben? Zoals Verbal Jam schreef (n.a.v. de gedwongen opname van de Concertggebouwsprekers): “het is niet eerlijk tegenover al die andere verwarde mannen en vrouwen in de stad. Die hebben ook recht op behandeling”.

  Hoewel er nog steeds voorzichtig mee wordt omgesprongen is het aantal gedwongen opnames en gedwongen behandelingen. de laatste drie jaar met 43% toegenomen. Niet dat het aantal mensen met een psychiatrische stoornis of ziekte is toegenomen, dat blijft redelijk constant, ongeveer 4% van de bevolking (tot 65 jaar).
  Daarvan gaat een klein deel door het lint en komt in het nieuws als de ‘verwarde man’ (of vrouw). En daarvan komt weer een kleiner deel in dwangbehandeling terecht.

  De vraag is echter of zij net zo snel in die molen belanden, als de Prinsjesdaggooier. Ik vermoed van niet, afgaande op de “cliënten” op mijn werk, die na enige vorm van openbaar geweld, nog lang rond mogen lopen voor ze in gedwongen behandeling worden genomen. Je moet er niet aan denken dat ze door de zaak van Erwin Lensink op het idee komen, dat ze hun gekkigheid beter op Hare Majesteit kunnen richten, om eindelijk geholpen te worden.

  Los van dat alles ben ik tegen een versoepeling van dwangopnames- en behandeling.

 17. 26

  Er bestaat ook nog zoiets als gedwongen opname, als alle andere middelen tekort schieten. Blijkbaar gebeurt dat niet in gevallen die jij zelf betitelt als veel ernstiger. Als dergelijke zaken pas aangepakt worden via het OM, dan is er iets grondig mis.

  Misschien toch maar ietsje minder bezuinigen op andere vormen van benadering?

 18. 28

  Dat er nooit signalen aan instanties (zoals in grotere steden) aan te pas zijn gekomen heeft misschien ook te maken met het feit dat ie uit een klein gesloten dorp komt (toch?). En elk dorp z’n Swiebertje, oke, in dit geval eentje met een steen in de knapzak….er blijft daar een hoop onder de pet. Het kaf waait gewoon van het veld lost zich vanzelf wel op ‘t kan vriezen ’t kan dooien in die geest. Zie b.v. dat interview bij de boerderij met zijn vader (nuchterheid, arm losjes op het hek: joah twas niet ene beste)

 19. 29

  Je hebt het zelf blijkbaar niet door, maar je kritiek is wel degelijk weer op die toer. Het begint al in 8, zeikerig, met de eerste woorden van de eerste zin: “De Prediker schrijft…”, en dat herhaal je vervolgens nog 2 keer. De Prediker dit. De Prediker dat. Want er moet natuurlijk wel even duidelijk worden gemaakt dat ik maar een drammerige zeloot ben. Dat is dus al, zoals jij zou zou zeggen, een aanvalletje op de persoon. Mijn persoon in dit geval.

  Vervolgens eindig je in 18 met “En het is niet de eerste keer dat ik kritiek heb op jouw bijzonder eenzijdige manier van benaderen.”, waarmee je suggereert dat niet alleen dit stuk mank gaat aan een tekortkoming, maar dat ik mank ga aan een morele en filosofische tekortkoming (ad hominem no.2) en dat jij in de verheven positie bent om mij daarop te be-/veroordelen. Wie denk je goddomme wel dat je bent, Harm? Mijn biechtvader soms? Mijn promotor?

  Waar zijn die briljante artikelen en essays van jouw hand, waarin je het tekortschieten van het gevangeniswezen en de rechten van de gevangene (schuldig of onschuldig) vlijmscherp blootlegt? Waar zijn ze? Ach, nergens. Commentaar leveren op de stukjes van anderen, dat kun je. Harm, onze reaguurkoning.

  Als je nou had gezegd: joh, goed dat je de andere kant van dit verhaal laat zien, maar je ziet wel iets over het hoofd: namelijk dat een jaar voorarrest wel heel erg lang is; en dat er tegelijkertijd beknibbeld wordt op de geestelijke gezondheidszorg en de rechtsspraak. Dan had ik gezegd: Tuurlijk, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is ook allemaal waar, maar daar heb ik overheen gezien omdat ik focuste op het gegeven dat er veel meer aan de hand is met die Erwin Lensink dan de meeste mensen denken.

  Maar nee, jij moest je kritiek zo nodig persoonlijk maken. Prima, dan reageer ik daar nu net zo op als jij gewoonlijk doet, als je persoonlijke kritiek voor je kiezen krijgt.

 20. 31

  Moet je me toch eens uitleggen, hoe je een 19e eeuwse teakhouten koets bepantserd zonder dat dat ding door zijn assen zakt. Heb je daar trouwens documentatie van, dat de gouden koets bepantserd is en kogelwerend glas heeft, of veronderstel je dat maar?

  Zou het trouwens zin hebben, om de koets te bepantseren? De koningin stapt vervolgens namelijk gewoon tussen de mensen uit.

  Verder is natuurlijk maar de vraag of Erwin Lensink dacht: och, ik kan met gerust hart een waxinelichthouder tegen die koets aan keilen, want die is toch bepantserd. Als het niet je bedoeling is, schade te veroorzaken; waarom gooi je dan niet een ballon met waterverf?

 21. 32

  De een gebruikt een steen in zijn schreeuw om aandacht, de ander een auto. Oké, Lensink had tenminste het besef dat ‘ie moest uitkijken voor collatoral damage. Maar dat neemt niet weg dat je aan zijn antecendenten af zou kunnen lezen dat hij een gevaar vormt voor zijn omgeving.

  Je kunt ook tot de conclusie komen dat het allemaal niet zo erg is, dat een gedwongen opname niet gerechtvaardigd is, omdat hij niemand werkelijk naar het leven heeft gestaan.

  Daar valt inderdaad over te discussiëren. Maar het idee dat Lensink een ongevaarlijke dorpsgek is die nu jarenlang opgesloten wordt, enkel omdat hij het waagde een aluminium dop richting de koningin te gooien, dat klopt niet. En daar gaat het me in dit stuk om.

 22. 33

  Gedwongen opname is nu juist wat Lensink is opgelegd. En bij gedwongen opname is het OM altijd betrokken, aangezien volgens de wet de officier van justitie hier een verzoek om dient te doen, alvorens de rechter er naar kijkt.

  Wat dacht jij nou, dat een willekeurige huisarts naar de rechter kon stappen en zeggen: ‘volgens mij hoort deze meneer in een psychiatrische kliniek thuis. Helaas wil hij niet. Zou u dat alstublieft willen opleggen?’

 23. 35

  De Prediker schrijft:”Ik ben een jaar lang in de veronderstelling geweest dat Erwin Lensink een aluminiumdop naar de gouden koets had gegooid”

  De Prediker schrijft:”Moet je me toch eens uitleggen, hoe je een 19e eeuwse teakhouten koets bepantserd zonder dat dat ding door zijn assen zakt.”

  ELSEVIER – vrijdag 24 september 2010 17:35

  “Het was een massief glazen waxinelichthouder van 625 gram, die de man uit Lichtenvoorde gooide tijdens de rijtoer van de koets met daarin koningin Beatrix, prinses Máxima en Willem-Alexander.

  Verleden
  Volgens de rechtbank is van belang dat de verdachte de afgelopen jaren eerder met justitie in aanraking is gekomen voor bedreiging, belaging en mishandeling. ‘Gelet hierop en op de psychische problematiek van de verdachte moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat hij, als hij op vrije voeten zou komen, strafbare feiten zal plegen die gevaar opleveren voor personen en goederen.’

  De belediging van de Koningin, de Kroonprins en zijn echtgenote levert naar het oordeel van de rechter-commissaris geen gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid op die de inbewaringstelling noodzakelijk maakt.

  Aanranding
  De officier van justitie had de inbewaringstelling mede gevorderd voor feitelijke aanranding van de Koningin, de Kroonprins en zijn vrouw. De rechter-commissaris oordeelde dat ten aanzien van deze beschuldiging geen ernstige bezwaren bestaan, omdat het gooien met deze waxinelichthouder geen reëel gevaar voor de inzittenden van de gepantserde Gouden Koets heeft opgeleverd.

 24. 37

  Wat knap van je Harm! Je kunt als je het antwoord weet achteraf opzoeken of het al ergens gegeven is. Wauw. Ik sta versteld van je googlekunde.

  Als ik nou een heel stuk had geschreven waarin ik fulmineerde tegen de gedwongen opname van die man, omdat hij slechts een aluminium dop tegen de gouden koets had gegooid, dán had je kunnen zeggen: hé, joh, je moet je huiswerk wat beter doen.

  Maar ik heb al die tijd dat ik in de veronderstelling was dat het om een theelichtjeshuls ging, niks over de zaak geschreven. Dus.

 25. 38

  De Prediker schrijft:”En bij gedwongen opname is het OM altijd betrokken, aangezien volgens de wet de officier van justitie hier een verzoek om dient te doen, alvorens de rechter er naar kijkt.

  Wat dacht jij nou, dat een willekeurige huisarts naar de rechter kon stappen en zeggen: ‘volgens mij hoort deze meneer in een psychiatrische kliniek thuis. Helaas wil hij niet. Zou u dat alstublieft willen opleggen?’

  HET INFORMATIEPLATFORM VOOR RECHT EN REGEL

  Het verzoek tot gedwongen opname kan komen van de de huisarts, een psychiater, of een familielid van de patiënt. Er zijn verschillende procedures mogelijk om te bekijken of opname echt nodig is en hoe snel dit moet gebeuren.

  Als de situatie echt gevaarlijk is, kan iemand binnnen 24 uur worden opgenomen via de burgemeester voor een inbewaringstelling (IBS). In andere gevallen moet de rechter eerst een rechterlijke machtiging (RM) afgeven. http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=37641

  De Prediker lult maar wat uit zijn nek!

 26. 39

  die laatste alinea (van @35) daar snap ik dan weer helemaal niks van. Maar ik neem aan dat het geknipplakt is, dus dat ligt niet aan jou.
  Overigens vind ik het niet lezen van de Elsevier niet iets om iemand op aan te vallen(…)
  En volgens mij had P. het stukje juist geschreven omdat dergelijke dingen (een beetje verlaat) tot hem doorgedrongen waren.

 27. 41

  @Prediker: misschien dat je nu eindelijk eens in de gaten hebt hoe ik reageer als je mij persoonlijk aanvalt?
  Als je denkt dat ik me laat wegzetten door die intimidaties van jou, dan ken je me nog niet

 28. 42

  Tja, de wet zegt toch echt iets anders, Harm.

  Hoofdstuk II: Opneming.

  § 1 – Voorlopige machtiging

  Art. 2.1 “De rechter kan op verzoek van de officier van justitie een voorlopige machtiging verlenen om iemand die gestoord is in zijn geestvermogens, in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen en te doen verblijven.”

  Artikel 4.2 “Het verzoek wordt schriftelijk gedaan aan de officier van justitie bij de ingevolge artikel 7 bevoegde rechtbank.”

  § 1a – Voorwaardelijke machtiging

  Artikel 14a.1 “De rechter kan op verzoek van de officier van justitie met betrekking tot een persoon die gestoord is in zijn geestvermogens en twaalf jaar of ouder is, een voorwaardelijke machtiging verlenen.”

  § 2 – Machtiging tot voortgezet verblijf

  Artikel 15.1 “De rechter kan op verzoek van de officier van justitie met betrekking tot een persoon die ingevolge een voorlopige machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, een machtiging tot voortgezet verblijf verlenen.”

  Kijk, Harm; ik had juist vanavond op die opmerking van Yevgeny Podorkin in #4 de wet die gedwongen opnames regelt er op nageslagen, en het was me opgevallen dat het verzoek steeds loopt via de officier van Justitie. Dat is ook vrij logisch, want gedwongen opname is een vorm van vrijheidsberoving door de overheid, geen louter civiele kwestie dus.

  Kijk je kunt wel googelen, maar een beetje googelen en de eerste de beste website citeren waarmee je denkt je opponent voor aap te kunnen zetten, is natuurlijk niet hetzelfde als “je huiswerk doen”.

  Maar verder discussiëren met jou in deze discussie is zinloos. Het is al van meet af aan (#8; #18; #35; #36) duidelijk dat je het op mijn persoontje gemunt hebt, en niet op een inhoudelijk gesprek.

 29. 43

  Ja, dan begin je te briesen over “persoonlijke, smerige, laffe aanvallen”. Ik hoef maar te stellen dat je een beetje door de mand valt als een onwetende omdat je geen idee hebt dat de uitdrukking “een joods thuis” gewoon direct uit de Balfour Verklaring en het Britse Mandaat voor Palestina komt, maar dat je er ondertussen wel een stevige mening over hebt, en stevige meningen over wie er fout zit in het Palestijns-Israëlische conflict; en ik heb je onmiddellijk op de kast.

  Het valt dan ook wel ironisch te noemen, dat uitgerekend jij in #21 mij verwijt dat ik slecht tegen kritiek kan.

 30. 45

  Als je denkt dat ik me laat wegzetten door die intimidaties van jou, dan ken je me nog niet
  Nu je zelf hebt aangegeven dat je weet dat een dergelijke tactiek niet werkt, kun je je afvragen waarom je deze toch keer op keer op anderen probeert toe te passen.

 31. 46

  Je hebt gelijk: de site vermeldt slechts vermeldt WIE het verzoek moet doen
  en niet AAN WIE het verzoek gericht moet worden.

  Als je denkt dat reactie @8 tegen jou persoonlijk gericht was, dan heb je last van een paranoide afwijking en kun je beter uit eigener beweging hulp gaan zoeken.

 32. 48

  Lul toch niet man, de uitdrukking “een joods thuis” komt helemaal niet direct uit de Balfour Verklaring en het Britse Mandaat voor Palestina, maar is daar voor het eerst in een officieel document gebruikt. De uitdrukking zelf bestond al veel langer.

  Ga jij er nou een gewoonte van maken om te proberen achteraf je gelijk te halen, ook in zaken waar je helemaal geen gelijk had?

 33. 51

  Kun je me even latenj zien waar ik jou beschuldig van “persoonlijke, smerige, laffe aanvallen”?
  Ik kon namelijk alleen maar de term “persoonlijke aanval” terug vinden.

  Is dat nou het gevolg van jouw habit om overal een schepje bovenop te doen in je kennelijk onbevredigde behoefte aan schandaaljournalistiek, of gaat het om een citaat van maanden geleden, toen je je inderdaad daaraan bezondigde?

 34. 53

  Ja, daar vroeg je in die discussie toch om? Om een officieel document van de Volkerenbond waar dat instond, omdat je het met wat Googelen (daar hebben we het weer, dat “huiswerk”) slechts op zionistische en gristelijk websites uit was gekomen, waar die uitdrukking werd gebezigd. Je suggereerde zelfs provocerend dat het helemaal uit de koker van Israël-fans kwam.

  Daarop gaf ik drie citaten uit officiële bronnen, met bronverwijzing; waaruit bleek dat het wel degelijk in die documenten stond (die je dus helemaal nooit never niet gelezen hebt; terwijl je wel stevige meningen hebt over wie er fout zit in het Israël-Palestina-conflict). En vervolgens werd je boos op mijn “persoonlijke aanval” en zei je dat ik een beetje “ziek in mijn hoofd” was en een “leugenaar”.

  Dus wie kan hier nou niet tegen kritiek?

 35. 56

  Nou sorry hoor, maar mijn reacties @8 en @18 waren toch vrij terughoudend, als je in aanmerking neemt dat het stukje van de Prediker weinig afwijkt van een publicatie in notabene Elsevier van vrijdag 24 september 2010.

  En dan was de Elsevier nog zo netjes om te vermelden, De rechter-commissaris oordeelde dat ten aanzien van de beschuldiging van feitelijke aanranding van de Koningin, de Kroonprins en zijn vrouw geen ernstige bezwaren bestaan, omdat het gooien met deze waxinelichthouder geen reëel gevaar voor de inzittenden van de gepantserde Gouden Koets heeft opgeleverd.

  De Prediker daarentegen wil ook nog in twijfel trekken dat de vergulde koets gepantserd is en voert aan dat op zijn minst de intentie van van feitelijke aanranding bestond, want anders had hij wel een verfbommetje gegooid, aldus de Prediker.

  Overigens vind ook ik het niet lezen van de Elsevier niet iets om iemand op aan te vallen, maar ik vind het wel een reden om iemand aan te vallen die net hetzelfde schrijft als de Elsevier en er bovendien nog een schepje bovenop doet.

 36. 57

  puntje voor de Prediker. (in de lagere school tijd werden de gasten waar je altijd het hardst mee vocht je beste vrienden – later)

  nu het toch helemaal van de topic af is zal ik maar even vermelden dat ik een ander deuntje aan m’n nametag gelinkt heb (een beetje vriendelijker mopje).
  En dat de site nog niet af is want je ziet geen onderscheid tussen wel- en geen gelinkte sites aan de naam.
  En het waan-archief is nog niet op de rails. Moet toch niet zo moeilijk zijn?
  En al zijn Prediker en Harm nog zulke eikels (vooral als het over hun fittie gaat), ik ken ze nog wel erger. Begint met een D, of met een C.

  En als je iets naar de koningin gooit, doe dan wat symbolischer, een waxinelichtjehouder, pfff, het woord alleen al. Ik weet dat het iets met begraafplaatsen te maken heeft, maar neem dan zo’n mooie aardewerken pot met Afrikaantjes, heb je gelijk iets met de negertjes op die koets. Blabla.
  Kom ik nu ook in de AIVD-screening?

  O ja, deze alinea snap ik dus helemaal niet:
  “De rechter-commissaris oordeelde dat ten aanzien van de beschuldiging van feitelijke aanranding van de Koningin, de Kroonprins en zijn vrouw geen ernstige bezwaren bestaan, omdat het gooien met deze waxinelichthouder geen reëel gevaar voor de inzittenden van de gepantserde Gouden Koets heeft opgeleverd.”

 37. 59

  Link graag, ik ga dat echt niet terugzoeken. Ik kan me slechts herinneren dat de term in verband werd gebracht met een boek van Herzl over “Die Lösung der Judenfrage” of zoiets, van een jaar of 30 (of langer) daarvoor.

  En voor het eerst in een officieel document…..etc.
  Maar dat was de kwestie niet.

 38. 62

  Ik zit nog steeds met die alinea:
  De rechter-commissaris oordeelde dat ten aanzien van de beschuldiging van feitelijke aanranding van de Koningin, de Kroonprins en zijn vrouw geen ernstige bezwaren bestaan, omdat het gooien met deze waxinelichthouder geen reëel gevaar voor de inzittenden van de gepantserde Gouden Koets heeft opgeleverd
  Als ten aanzien van een beschuldiging geen bezwaren bestaan, lees ik dat je die beschuldiging terecht acht. En waarom is een beschuldiging terecht als die daad geen gevaar heeft opgeleverd. Ik kan er geen soep van koken.

  M’n vorige comment raakte een beetje verdwaald tussen die niet chronologische volgorde van comments op comments, evengoed ben ik zo ijdel nogmaals de aandacht te vestigen op het deuntje aan m’n naamtag verbonden, lekker simpel, niet elitair en toch blabla. zelfs Henk en Ingrid zouden er een klompendansje op kunnen doen. Maar ik dwaal af.

 39. 64

  Ik denk dat je gelijk hebt Piet. Vermoedelijk hoort daar te staan, dat de rechter-commissaris oordeelde ten aanzien van de beschuldiging van feitelijke aanranding van de Koningin, de Kroonprins en zijn vrouw, dat er geen ernstige bezwaren bestaan,

  Het gaat vermoedelijhk om een citaat dat op een verkeerde manier wordt weergegeven.
  Elsevier, moet je maar denken.

 40. 66

  reactie op @64, even vergeten op het juiste knopje te drukken…
  bij mij valt na je komma de tekst weg; waarschijnlijk zou er moeten staan: omdat het gooien etc. EEN met zonder G reëel gevaar voor de inzittenden van de gepantserde Gouden Koets heeft opgeleverd.
  Slordig van Elsevier, is niet anders te verwachten, ook een beetje slordig van jou dat je dat kritiekloos overplakt. No offense, beetje jammer dat je geen zout op die slak strooit in plaats van elke keer Prediker op zijn komma’s en punten aan te vallen. En andersom.

  Ik ga weer een muziekje in elkaar fröbelen, maar ondertussen hou ik van tijd tot tijd het draadje in de gaten, kan allemaal in deze digitale tijden…. ;-)

 41. 67

  Zegguuuuh, wil je nou dat ik het nederlands van de vaderlandse pers ga zitten corrigeren?

  Bovendien was het uitsluitend en alleen mijn bedoeling om te laten zien a) dat de Prediker onzin loopt te verkopen als hij net doet alsof er iets nieuws aan het daglicht is gekomen en b) dat hij geen haar beter is dan de Elsevier. Dat was het zout op de slak.

  Weet je wat: hier is het linkje naar de Elsevier, dan kun je zelf komma’s gaan zitten neuken.
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/276718/Gouden-Koetsbekogelaar-blijft-langer-vastzitten.htm

 42. 68

  Het is slordig van het ANP. Tenminste dat zet NU.nl eronder. Identiek bericht. Elsevier zet daar de naam van de redacteur onder.

  Dus ofwel Nu.nl ript artikelen van Elsevier en zet daar copyright ANP onder; ofwel Elsevier geeft ANP-berichten voor als berichten van hun eigen redacteurs; ofwel die specifieke redacteur kwam tijd tekort en leverde een ANP-berichtje in als eigen werk, dat kan ook.

 43. 69

  Net 2 uur bezig geweest nu eens helder en leesbaar…..1 en ander op schrift;waarna de vraag…zou volgen;`OF we ook eens wat dieper en langer,met een topiuc bezig mogen blijven..i.p.v de waan van de dag.Ergens bij sti mogen staan..
  Specially effe dit subject nu……

  Maar voor ik aan die vraag toekwam…Al datgene daarvoor. ik me de afgelopen 2 uur diep geconcentreerd en too the point,vanuit betrokkenheid, mee bezig hield..

  Ditmaal, mijn motoriek, 2 uur, zeer zwaar welgemeend werk…met 1 ongecontroleerde beweging (WELKE?)……op reageer blaadje, in 1 klap alles verdween….Niet alleen on topic….maar zelfs dat korte stukje over harm en prediker wiens inhoudelijke bijdragen..zo verrijkend is..hen..persoonlijke ” vete” ???
  Enigszins daarvan afleidt…..En zelfs een oplossing daarvoor ze beiden NOIG beter tot ghen recht te lkaten komen op inhoud..los van de persoon..

  Geheel samenhangend..en juist toen ik en endje wilde breien on topic;gezien..
  het item teveel voor i keer…ter vervolging..
  1 ongecontroleerde beweging…en..woeps alles weg…..van 2 uur doelgerichte en voor mij,belangrijke on topic…vragen…en…ervaring met dit topic…

  Bijna af…en wilde vragen…..komende weken…nog ergens…dit topic berekibaar, zou zijn voor de rest…en….nog voor…plaasten..alles weg.
  En OF ik daar van baal…snap niet hoe ik dat doe;
  en zal vast nu nog heel xe nacht blijven zoeken,naar wat er vast nergens meer is; hoewel net geschreven..

  Is me ooit ,ook met een scriptie van een jaar overkomen…
  En u kan ik effe niet meer;wat dat vergt; was, het meest leesbare en heldere..reactie OOIT,op sargasso..

  I blijf zoeken maar weet niet waar; 1 beweging en alles weg….
  Ik biedt cash en..op frekening 200 euro..voor de gouden tip..HOE, ik dat via apple safarie….middels reactie tablaadje geschreven…en..plotsklaps verdween weer terug kan halen; ergens>? iemand..
  BEn bang van niet.
  Dit subject kost me sowiso een maand;

  maar had;eindelijk; een helder, stuk,leesbaar..en voor mij, waardevol…stuk geschreven; …al;vast dat kwijt te kunnen;wel dat laatste is dan wel gelukt..
  Maar niet op de wijze bedoeld..

  Iemand..die weet als je op tabblaadje ” plaats reactie”, 2 uur schrijft ( hoe langer ik werk hoe korter en leesbaarder,too the point, het stuk, en vici versa)
  En dat inneens in het niets verdwijnt; door ongecontrolleerde motoriek; dat nog ergens….op de H>D vindbaar is?
  is me goud waard;iig; ik meen het en biedt, 200 euro voor de gouden tip;m,its dat liedt ik mijn geschreven tekst ON THS TOPIC; HERVINDT.

  NU ben ik ECHT boos op mezelf….ik kan dit niet nogmaals..deze nacht..,.maar ook niet rusten..voordat de essentie van gescrhvenen ooit..,,,ik weer…HIER zoals bedoeld en gemaakt.met veel moeirte en werk kan plaatsen..
  OGH MI BOY./

 44. 70

  @GOD WAT BAAL IK DAT IK DE VOLLEDIGE INHOUDT VAN 2 UUR,sorry capsloch voorgoedt kwijt ben..en OF dat on topic was;
  anyway; Prediker..wat je zegt in 68; klopt allemaal…
  Niet het 1/ander maar allen…in 68 dat is HOE pers,media, de huidige dutch journalistiek
  \” werkt”

  Dus des te meer belang!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  En behoefte; aan BLOGS; azlike these.
  I tussen tijd mijn 2 uur werk; over je zeer prijzenswaardig stuk;en mijn vragen..en
  onbelichte kant9wat niet je insteek was; en je wel kanten belichten ik,niet eens wist en wel wil weten;..
  waar,hoe context situatie; en cetera dat..wel zo is; zou echt een geruststelling voor mij zijn…

  had heel stuk geschreven over xde zlefmoord van zijn moeder; heb met dat soort gasten wiens moeder zelfmoord pleegde gewerkt; en zelfs al bij scheiding de onterrechte schuldgevoelens en pijn;
  geheel navolgbaar; ..er gratis bij..

  Maar wat als je dan onterecht van moord op je ma beschuldigd,”opgevangen” en verhoord wordt; NOg cvoor je dat verwerken kan..
  Waarna..blijkt niets mee te maken op straat geflikkerd;waarna hij niet eens meer geloofde, in ” zelfmoord`’ gezien justitie…aan miord dacht..

  \en daar zijn ” paranoia en wanen /obsessies begonnen en IDD VERLEGT!
  Maar had toen net ; opovang en hulp slachtoffer hulp moeten beginnen?

  MIjn tekst begon met het feit; nog geen 4 dagen geleden nadat de toekomende W.K kampioen voetbal vanaf 20230; (want nu pas 9 ,onthoud die naam maar TEUN; achternaam is PRIVacy)
  na zijn ..training…ik zijn moeders bril, zijn moeder volkskrant…al lezend ( ben overal adicted..)

  Ik , vanachyer die kxt volkskrant, stelde; en nu wil ik gvd weten ; voelen; WAt,is een voorwerp van tussen de 500 en 600 gram massief.(want ken het wel van bonen appels peren snijbiet aadappels en cetera; maar in deze..

  Zonder meer kreeg ik een glazen dolfijntje in mijn hand gedrukt..puur op ijn vraag,want allicht weet ze niet wat ik lees; en dat voldee; want net zoals , de auteur van dit stuk 9bedankt overigens..belicht IDD anders en zou me geruststellen als dat zo is..zo je schetst; …zo niet…ga ik hem opzoeken;NEEN niet om over de koningin te praten;

  ik ben monarchist puur sang en kan me niets beters wensen, dan dat ze meer macht krijgen duurzaam, structureel; wijzer dan die peuters in den haag.En hen korte termijn gesuck niet in lands/mens belangen;

  ” ter waarborging: van welvaart”:
  (??????) WELZIJN>> heb ik niet gehoort in de troonrede van Rutte; ITT, de troonrede
  Van ;’ de kerstman;(?????)
  iig wel haar EIGEN werk met kerst!

  Klip en klaar…ons welzijn; geofferd voor de welvaart van de verantwoordelijken;
  wiens WELVAART, gewaarborgd dient te worden; godmejaar neem en eet; de mijne!
  Ik lee nog liever in een boom; welvaart kan me gestolen worden welzijn;niet.
  Theemuts Cohen is , en was; net zon peuter als geert W.
  met dat verschi hij…dit maal; 6 keer GELIJK had!; hellas; zijn winst is het falen van de rest wat aanzienlijk is; en dat is triest genoeg!

  Neemt niet weg; die ghoast clients in bejaarden,verpleging, gerhandicaten zorg, jeugdinstelling and so on een MUST is..(ook zijn idee)
  En zolang men niet oop inhoud…regaeerd nog eigen visie kenbaar maakt.
  In zijn rechtszaak had hij ook 3 maal zuiver gelijk; en neen dat vind ik niet luek integendeel..
  Maar is een feit! hoe waanachtig en geobserdeerd hij ook is..

  Die stalking en bedreiging…wil ik graag CONCREET.
  Of is dat gewoon een telefoontje naar zijn broer zoals die tussen jouw en harm, had kunnen zijn?ja ik lul maar wat; vrnmlk ,OMDAT; mijn zeer, ” geavanceerde tekst”
  in het niets verdwenen is na..2 uur…schrijven op dit tabblaadje..

  En doe ditzelfde vannnacht niet nog eens..maar frustreert( =psychisch belemmerd)
  Wel degelijk,en niet zo zuinig ook.

  TOCH, doelbewust, heeft hij na de zelfmoord van zijn ma; en de valse beschuldigingen van moordt op zijn ma; en de verhoren als opvang voor dit verlies..
  Inzage in de dossiers gevraagd..aan justitie,welke geweigerd…

  Omdat hij door zijn verdachtmaking omtrent moord; NIET meer geloofde dit zelfmoord was; en dat justitie;gezien ze dus een moordenaar zochtte…TOCH!
  INFO voor hem achter hield;
  Dit was in 2008…waar zijn wanen en paranoia obsessie, en verleggen van trauma begon./..(gebvuert wel mee 80 procet van de lui in psychiatry zijn zwaar mishandeld of chronisch verkracht;

  en niet die feiten;maar het feit; ze net moesten doen. dat niet zo is; (ofwel geen mens kan en wil daarmee OMGAAN!)
  maakt de KLOOF,
  Naar de realiteit; COMPLEET!

  TOCH HOEZO, volgens jouw (en waar haal je dat vandaan?????????)
  Z~ou hij zijn ma, tot zelfmoord gedreven hebben???het is namelijk nogal wat dat te stellen;
  Naar een kind wiens ma zelfmoord pleegde/zelfs na scheiding Ωeg je dat niet!

  Hij wilde onderzoek naar , de dood van zijn ma; nadat hij hij door justitie als ..ONTERRECHT verdachte van moord op zijn ma; op straat geflikkerd werd; maar kreeg dat niet.

  E ja volkomen verlegd..heel dat item..naar,zaken…hier niets mee van doen.
  Dan nog, eindelijk beter ,aat dan nooit; bij dit toch zal moeten verwerken en plaatsen;..de zelfmoord van zijn ma en zijn opvang; AHUM als verdachtte van moord..

  In deze en dat is uitzonderlijk voor mij;ben en was; ik voorsxtander..confrontatie slachtoffer en dader; ONZE, koningin is wijs inte,lgent en bij de tijd genoeg;daarmee te kunnen en willen dealen./.maar mag niet; Ik schrijf haar aan; jawel; in RECUEST.
  Kan ze erwin rustig uitleggen…dat.. waar hij mee zit niets met hen van doen heeft.
  \ZELFSongeacht dna, bastaard of niet;dan nog niet!
  En kan deze gast eindelijk SERIES aan zijn echte, problemen werken los van de koningin.

  We sluiten wilders ook niet in, voor zijn wanen en obsessies; of leiver die hij anderen wil laten geloven; zelf weet hij ,wel beter.

  Goed dat glazen dolfijntje en mass can om en nabij 600 gram is niet niets neen.
  TOCH zeer gericht,niet op een persoon maar oest gegooid;na te lange vermijding van waar hij navolgbaar mee zat; hij daar wederom aandacht voor vroeg;na eindeloos,middels normale,wegen bij justitie,omtrent zijn ma; en 0,0000
  op recuest.

  En doelbesust, wist waar te richten om niemand te raken en toch, eindelijk..gehoor ” af te dwingen:”
  en neen dat is niet de manier,maar verlegde wanhoopsdaad,in het verlengde van wat je schrijft’ ” zijn auto,voor politiebureau parkeren” slechts de zoveelste maak trachtte zaken duidelijk te krijgen over de (zelf) moord van je ma…jij als moordenaar,opgevangen bent; NA allen normale wegen bewandeld te hebben.

  En zeker hij daar navernant delict voor bestraft mag worden.
  En dat is het gooien van driekwart baksteen zo..je wilt..precies gericht het niemand kon raken; bepaald tevens zijn gevaars..criteria.
  En als ,strafmaat dan niet voldoet….t.a.v; zwaar ernstige, narcistische delicten..al of iet schizofreen…is dat eerste doorslagggevend en niet de schizofrenie!

  Hij wilde niet beroemd een plek in de geschiedenis van TERROR; de toekomst van anderen bepalen..
  ONDERSCHEIDINGS vermogen per casus is een GROOT HEILIG GOED.
  En ja hij behoeft gerichte hulp ter verwerking ,en niet sublimering ,bij gebrek aan.

  maar MIS RUIK van psychiatry…net als bij de concert prediker; maakt osn niet veiliger.
  Zeker niet als Saban, en zierikzee; famely sadismo killer; dat doen m.b.v JUSTITIE!
  en taloze aamnhoudingen ,aangifte, taps;Waarschuwingen en misdasden, hij in gevang daarvoor een pistool besteld en cetera…er moet heel wat gebeuren; bedoel gebeurt zijn;en dan nog doen ze niets!

  je kan mensen,niet levenslang martellen; omtrent al hetgeen wij gaan verzinnen wat hij zou kunnen doen;maar iet deed of doet.

  VERGEET vooral NIET dat ook voormalig staatssecretaris,van, gezondheidszorg; BUSSEMAKER.
  met een dossier kennis; en dossier vervaardiging van duizenden paginaas; VAKWERK!

  Dat ook bij bejaarden en gehandicapten als RONDUIT marteling en mishandeling noemt; OMDAT het dat is; en nog ERGER dan fyssieke marteling;ja reken maar van YES!…En de fyssieke bijwerkingen en geestelijke NOG meer!
  issolatie en, deze mediacatie waar niet op zijn plaats; de gruwelijhkste martelmethode zijn;een mens maar kan dragen; FEITELIJK zo internationaal gesteld door de mensen daar over gaan.

  Max, KAN een rfechter 1 jaar ” dwanopname en ” behandeling” is niets meer dan martel medicatie opleggen..en elk jaar verlengen…

  BEST dat voor ons tijdsgebrek en egoisme en besparing; bejaarden..daarmee geholpen zijn,en zelfs kinderen vanaf 4; waarvoor en HOE niet bedoeld!
  Wel lekker rustig;maar sla ze dan gewoon met een, steen op hen kop; isook rustig en eenmalug,en MINDER schadelijhk.

  UITERAARD in gevallen…dergelijke farmacie; het minst kwade zijn…van de 2..
  Indien specifiek geindiceerd.
  Maar zeker niet net zo min, als dit soort misbruik; en onrechtmatige toepassing van psychiatry…oplost…waar we te LAKS, voor zijn.Te kijken wat er aan de hand is en schort aan iemand; en dat heeft hij zelf op allerhande manieren getracht..

  Niet voor bejaarden, niet voor verst. gehandicapten,niet voor de concert prediker en zelfs niet voor Erwin L.Niet voor Bradly manninger,niet voor Spikers,niet voor lucia B;
  en voor de mensen waarvoor wel bedoeld; of werrkelijk,t.b.v maatschappelijke veiligheid en bescherming; GEbEURT het niet.
  neen die moorden vanuit de gevangenis erop los..
  en gaan door..ookal zijn ze onder toezicht.

  Ach ja de welbekende crimineel;van belasting, toeslagen fraude, welke de gedupeerde levenslang voor mogen boete; was ook al..in februarie op gepakt..
  in mei..uit de voorlopige hechteis sloeg hij weer toe.

  Maar de reden Erwin l…” geen straf verdiend”,wel een jaar vast zit;en nu wrscnlk de rest van zijn leven zonder zijn problematiek echt ooit aangepakt wordt;
  levenslange marteling..ZO heet da zo voelt dat zo is dat! MIS
  handeling.

  Ik betreur het in hoge mate mijn voorgaande stuk in het niets verdween;dat was wel een heel andere toon, dan deze…TOCH alsnog.
  En mijn eigen ervaringen in deze,…na een geweldadige verkachting; slaat werkelijk alles…uit 1989; OPMERKELIJK; GEZIEN;mijn leven en werk; en waar ik ben geweest en heb meegemaakt…men bjjna lacht; dat er maar 1 zaak is ik niet overheen KAN komen; daar het niet VVT KAN worden; In NL, en waarom..hoewel an sich dat niets zou moeten zijn..bij de rest.

  Maar HOE daarmee omgegaan is; en 20 jaar na dato..iik nog steeds nazoek doe; is te misdadig voor woorden; en kan ene mens, niet bedacht krijgen dat mogelijk is…tenzij..

  EN ja, ik tnd bijna op het pnt mijn auto; VOL, kratten vol van de enless lpende zaak,
  als zogenaamd slachtoffer dan welteverstaan…ikk bijna aan ten onder ging..
  VOOR een deur van een instantie te parkeren..zonder mmilimeter ruimte…
  Met de stukken onder de ruitenwissers; op het dak en de rest inside; want teveel,
  voor in de renauklt express; En niet omdat ik dat koos;

  maar de ellenlange laksheid,..blunders foutenen het verdozelen daarvabkastjes muren..na 20 hjaar van mijn leven daarmee verspilt;wilde ik nog een stuykje overhouden;
  en neen ik heb hem niet geparkeerd; en ben ook niet aldus plan daarna naar Alaska gegaan,, a proper way..not shokking; bij- 60 een fles wodka; naar buten en inslapen.
  MIJN enige zorg; ik kan en kon dat geebn mens noch mezelf aandoen; maar mijn euthanasie zal zo zijn; in ALASKA no blood no dirt; n peace.

  HOR wanhopig een mens kan zijn door FALEN/moedwill;

  de in brand stekende assielzoekers;mdat dat beter is dan levenslange marteling.

  MAAR ach; daar hebvben we toch dodenherdenking voor?

  Naast de 12 mijjoen , doden door genocide; van joden,zwakzinnmigen,gehandicapten.,homoos, deserteurs; andersdenkende..etc..
  VOOR en tijdens wo 2.

  OoK niet alleen 8000 in Sebrenicia; maar tienduizenden; zo niet honerdiuzend; in voormalig yugu..recent; en all over the wold now a days..

  Iemand , levenslang martellen op grond van een ‘ overtuiging” HOE gesublimeerd dan ook is NOT a way of trjth democracy…ik mee kan leven.
  En best, anderen dat wel kunnen.
  Ik hoop en wens VURIG!
  1 ding;

  Dat de auteur, volledg gelijk heeft in zijn aantijgingen ( mij tot dusver onbekend)
  DAN kan ik er enigszins mee leven..neemt niet weg die zogenaamde ” hulp” is platspuiten dan te laat komt..en er geen gevaar is;hooguit voor persoon in kwestie zelf.

  Mocht dat niet zo zijn; zijn onze velen mensenrechten schendingen anno nu, no erger dan al bekend..en china en korea en fascisme bij elkaar;
  .en als we deze weg verder willen gaan;PRIMA maar hoe dan ook zonder mij;
  kan dit stipje op de wereldkaart missen als kiespijn.

  Soory maar, je kennis van OM, dwangopname ibs r, en cetera; klopt NIET.
  En op zeker ik over dat laatste; hiero persoonlijk; intens nog op terugkom;
  VOOR ik dit gat verlaat!

  En waarom..laat ik gaarne..voor de volgende keer;..

 45. 71

  @Salvatore; je maakt even een onbedoelde toetsbeweging en verlaat de pagina waarin je net een heel epistel had geschreven. Blinde paniek: alles kwijt! Yep, herkenbaar.

  Het hangt er in de meeste browsers, en ook in Safari, een beetje vanaf wat je hebt gedaan.

  1) Je hebt het tabblad per ongeluk gesloten. Dan ben je je tekst helaas kwijt. Je kunt met ‘Ongedaan maken’ (CTRL-Z) nog wel het tabblad terughalen, maar de tekst die je had ingetypt, niet.

  2) Je bent per ongeluk weggesurfd naar een andere pagina. Dan is er nog hoop, want dan kun je met de pijltjesknoppen heen en weer bladeren tussen verschillende internetpagina’s die je bij het surfen hebt bezocht: en zo kun je terugkeren op de Sargassopagina waar je bezig was te editen. De meeste browsers (en Safari ook) bewaren de tekst die je intypt, zolang je het bewuste tabblad zelf maar niet sluit.

 46. 72

  NRC – Het Openbaar Ministerie heeft vanmorgen 12 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen de man die vorig jaar met een schreeuw de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam verstoorde. Ook zou de man op 4 mei niet meer op de Dam mogen komen.

  Bij de paniek na de schreeuw raakten vorige jaar een tiental mensen gewond. Acht slachtoffers eisten vanmorgen een schadevergoeding. Zij hebben botbreuken opgelopen en claimen psychische schade.

  De 39-jarige verdachte was zelf niet naar de zitting gekomen. Volgens zijn advocaat Theo Hiddema is zijn cliënt “een man van stemmingen en humeuren”. Hij “ziet niet altijd het belang van deze zitting”. De verdachte heeft de afgelopen dagen wel interviews gegeven aan een groot aantal media.

  De verdachte, hij noemt zich David, heeft steeds gezegd dat hij het niet op de aanwezige koningin had voorzien. Maar een getuige hoorde hem de middag van 4 mei tegen een caissière zeggen:

  “Wat jammer dat de aanslag op de koningin vorig jaar in Apeldoorn mislukt is. Ik hoop dat ze vanavond wordt vermoord.”

  In zijn gsm zat een groot aantal foto’s van hemzelf voor het monument op de Dam, van verschillende data. Toch legt het OM hem niet ten laste dat hij heeft geprobeerd een aanslag te plegen op de koningin. Officier Otto van der Bijl:

  “Niet uit te sluiten valt dat de verdachte in een opwelling heeft besloten tot kwaadaardige baldadigheid.”

  De Damschreeuwer staat bij de politie in de boeken als veelpleger. Vanmorgen werd hem ook winkeldiefstal en vernieling ten laste gelegd. Hij heeft bekend dat hij op 4 april vorig jaar een ruit in het huis van zijn moeder in Harlingen heeft ingegooid. Zij wilde hem niet binnenlaten. Ook heeft hij op 28 maart en 12 juni kleding en schoenen gestolen uit De Bijenkorf in Amsterdam.

  De verdachte heeft vijf weken vastgezeten na de Dodenherdenking in 2010. Hij verklaarde bij de politie dat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor de gewonden die zijn gevallen.

  “Een schreeuw heeft nog nooit een botbreuk veroorzaakt.”

  He, grappig, dat soort argumentatie ben ik al vaker hier op Sargasso tegengekomen.

 47. 74

  Hé, grappig; de geest van AdriePVV heeft bezit genomen van Harm en maakt dat ‘ie nu achtereen artikelen van het internet knipt en plakt.

  Harm: “Merkwaardig trouwens dat noch het NRC, noch de Volkskrant, noch de Telegraaf, aangeeft op grond van welk strafbaar feit de veroordeling is uitgesproken.”

  Waarschijnlijk is dat omdat er nog geen veroordeling uitgesproken. Dat doet de rechter namelijk, mensen veroordelen. De officier van justitie legt een eis voor. Ach ja, eis, veroordeling; wat maakt het ook uit?

  “Het OM verdenkt de man onder meer van schuld aan zwaar lichamelijk letsel en verstoren van de rust. Daarnaast wordt de Amsterdammer verdacht van enkele delicten die niets te maken hebben met de gebeurtenissen op 4 mei, zoals diefstal.”Nu.nl (17-08-11)

  Artikel 142.1 WvS “Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.”

  Het klassieke voorbeeld is ‘Brand!’ roepen in een vol theater. Als je even nadenkt kun je de gevolgen hiervan overzien. Paniek in de tent, iedereen loopt over elkaar heen. Mensen komen in het gedrang of worden onder de voet gelopen met (zwaar) lichamelijk letsel tot gevolg.

  En dat brengt ons op art. 308 WvS: ‘Zwaar lichamelijk letsel door schuld’. De NOS bericht dat de openbare aanklager de Damschreeuwer verwijt dat door zijn toedoen 87 gewonden, waarvan 8 zwaargewonden, zijn gevallen. Een aantal van die mensen kampen nu nog met lichamelijk en/of psychische klachten.

 48. 75

  Ja, je hebt gelijk, ik was nog niet helemaal wakker: er is nog geen veroordeling uitgesproken.
  Jij wel natuurlijk: helemaal klaar in de startblokken om weer even lekker ruzie te maken.

  Een erg symphatiek mannetje ben je niet, maar dat wisten we al.

  Ik begrijp uit jouw commentaar dat je er ook maar naar gokt, op basis van berichten in de pers die niet geheel duidelijk zijn. Als ik het goed heb begrepen schreeuwde de man niet met de bedoeling om een vals alarm te geven en kan zijn schreeuw ook moeilijk als zodanig uitgelegd worden..

  Wat brengt mensen er eigenlijk toe om in paniek te raken als er iemand hard schreeuwt?
  Die vraag lijkt me vrij essentieel.

  En de vraag aan jou is natuurlijk, of de daad van deze man naar jouw mening ook valt in de categorie van de daden van de Karst Tatessen, Tristan van der Vlissen en Erwin Lensinks en hoe daar dan mee omgegaan dient te worden. Het voorarrest was in ieder geval aanmerkelijk korter.

 49. 76

  Wat brengt mensen er eigenlijk toe om in paniek te raken als er iemand hard schreeuwt?
  Die vraag lijkt me vrij essentieel.

  Ik heb eens een keer voorzichtig geopperd of het niet handiger was om onze angst en paniekreacties eens onder de loep te nemen, omdat er door overreactie gewonden vallen en het mij zinvol lijkt om dat te voorkomen. Men vond dat ongevoelig van mij naar de mensen toe die in paniek waren geraakt, en over het algemeen was het standpunt ‘ja, paniek gebeurt nou eenmaal, daar kun je niks aan doen.’

 50. 77

  Werkelijk prachtig. Nooit gehoord van apart een tekstverwerkings/worddocument open laten staan en dan paste/copy salvatore zand in je oren? Kolere. Ja, zomaar een ideetje hoor tekstverwerker. Plus dan: a) lichten de spelfouten op als ballen in een kerstboom, b) kan u coherenterer stukkies schrijven en tot slot c) kan u nooit tekst kwijtraken. Ken er (kon?) er nog een die dat consequent doet (deed) met soms alle larie van dien…

  Larie heet ie. Ken je die larie?

 51. 78

  Kijk salvatore, feitelijk is De Mens nog steeds een uit de hand gelopen ex- aap. Nog steeds niet in staat de rondzwervende randapen in het gareel te houden. Oud ziek zwak misselijk onaangepast…en ze liggen buiten. We skippen even door…daarna heeft De Kerk dat overgenomen middels hakblok en brandstapel en toen hebben ze er uiteindelijk maar het socialisme voor uitgevonden. Ja potverdorie, je kan tenslotte niet aan de gang blijven. Maar ja, sociaal uiteindelijk ontaardt in een algehele uitbesteding aan de Staat/ politiek (progressief links lost het wel in de Kamer op).

  We moeten eindelijk ook eens zélf in de spiegel durven kijken. I.p.v. als het een keertje tegenzit vingertje wijzen naar de politici. Het zit echter nog steeds vast in ons systeem. En dat zit weer gevangen in de strik van het systeem van een (financiële) snelkookpan waarvan de druk net zolang blijft toenemen tot deze in 1000 x 1000 stukken uiteenberst. Tja, eigen schuld. Daarom vinden veel mensen Links ook zo vies in tijden van ramp en tegenspoed en trapt men wéér in rechtse Gedoogstront. Wat een sukkelaars. Terug naar de basis zou ik zeggen maar dan met veel geduld en vooral een klein pleurisbeetje meer Geweten…

  Zo, en ga nou hier maar eens over nadenken: Foppe de Haan (bondscoach Tuvalo)

  (vrijwilligerswerk. Hij kreeg er niet voor betaald.)

  Drs Y.Podorkin
  Amateursocioloog i.o.

 52. 79

  V.a. plm 7,5 min

  0,0 criminaliteit 0,0 ton afval…0,0 druk. Wat lurken aan kokosnoot ’s middags in de sambobar een koffie en ’s avonds trappen ze een balletje.

  Ziezo, weer een dag voorbij waarin niets was gebeurd…

 53. 80

  Valt het jou nooit op dat mensen zich steevast het meest ergeren aan de eigenschappen in anderen, die ze zelf bezitten? Uiteindelijk zijn we allemaal in gevecht met onszelf, Harm. Al die twisten tussen jou en mij zijn gevechten met ons spiegelbeeld.

  Die onsympathieke kobold die je tegenover je hebt, die plaaggeest die jou uit de slaap houdt: dat zijn je eigen trekjes.

  Als ik al gok naar de wetsartikelen op grond waarvan de officier van justitie straf eist, dan is het een educated guess: de termen “schuld aan zwaar lichamelijk letsel” en “verstoren van de rust” komen namelijk letterlijk in die wetsartikelen terug.

  – Artikel 142.1 WvS: “Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort…”

  – Artikel 308.1 WvS: “Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden ontstaat…”

  En laten ze nou net treffend op het geval van de Damschreeuwer van toepassing zijn. De man schreeuwde volgens zijn eigen webstek tijdens een massabijeenkomst: “AAAAAAAAAAAAHHHHHHH………………… God………….” Daar zou je in alle redelijkheid zo maar een alarmkreet in kunnen vernemen. Zo werd er door de omstanders in ieder geval wel op gereageerd.

  Vervolgens ontstond er paniek, mensen verdrukten elkaar en liepen elkaar onder de voet; vergelijkbaar met de reactie van een kudde dieren op een alarmsignaal of een schot; die kijken dan ook niet uit wat ze allemaal vertrappen. Het brein gaat op alarmfase rood-voor-de-ogen en neemt het lichaam over: weg-weg-weg! Dat kun je zien aankomen als je zo’n kreet slaat, zeker in het huidige klimaat en met een aanslag op de koningin door Karst T. nog in het geheugen.

  Had Gennare Vincenzo P., zoals de man heet, daarbij boze opzet? Ik denk het niet. Hij voert bovendien aan dat hij dronken was. Oké, misschien kon hij de gevolgen van zijn daad niet overzien. Dat zou dan in mindering op een eventuele straf gebracht moeten worden. Maar wat mij stoort is dat hij geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor het gebeuren. Er is geen spoortje van schuldbesef bij de man, van de schaamtevolle bewustwording dat hij het centrale radartje is geweest in een drama waarbij 87 mensen gewond zijn geraakt, waarvan sommigen ernstig en dat een aantal van de gewonden hier nog altijd last van heeft.

  Als ‘ie het zich nou nog zou aantrekken wat hij heeft ontketend met die schreeuw. Maar nee, hij doet er luchtig over en wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand. Lekker makkelijk.

  Ik vind zijn daad niet in dezelfde categorie vallen als die van Karst Tates of Tristan van der Vlis, en zelfs niet van Erwin Lensink, omdat die doelbewust een fysieke handeling uitvoerden, in het geval van de eerste twee zelfs expliciet om mensen te vermoorden of te verminken, en zij die actie ook van te voren beraamden, voorbereidingshandelingen troffen en de materiële benodigdheden voor die acties meenamen.

  Er is bij hen dus opzet in het spel. Bij de Damschreeuwer lijkt het me eerder dat hij gewoon geen besef heeft van de consequenties van zijn handelen. Dat kan ook aan een psychische stoornis liggen. Dat zou dan onderzocht moeten worden, en ook of hij daardoor een gevaar vormt voor zijn omgeving.

 54. 81

  “Daar zou je in alle redelijkheid zo maar een alarmkreet in kunnen vernemen. Zo werd er door de omstanders in ieder geval wel op gereageerd.”

  Dat lijkt me een zeer subjectieve interpretatie. De omstanders kunnen de kreet ook (onterecht) hebben geassocieerd met (de aanzet tot) een daad van geweld. Dat lijkt me zelfs veel waarschijnlijker.

  Ik heb eens een paar uitspraken zitten doorkijken via de link die je gaf en uit een daarvan blijkt dat het element van voorzienbaarheid een grote rol speelt:
  http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnAZ0368.html

  Had de dader in dit geval kunnen voorzien dat zijn schreeuw een dergelijke uitwerking zou hebben?
  Het lijkt me dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord.

  STEL dat de man heeft nagedacht bij hetgeen hij deed, dan nog kon hij hoogstens ervan uitgaan dat hij misschien zou worden afgevoerd wegens verstoring van de openbare orde.
  Veel meer zit er naar mijn mening normaal gesproken voor het OM niet in.

 55. 82

  Als de Damschreeuwer een goede advocaat heeft dan zal deze dergelijke gevallen aan jurisprudentie inbrengen, met het argument dat zijn cliënt eveneens niet kon overzien dat mensen zo panisch zouden reageren op die kreet van hem, en dat het allemaal zo uit de hand zou lopen. Achteraf redeneert iedereen: ja, sufferd, had je dat niet kunnen zien aankomen?, maar zoals uit jouw voorbeeld blijkt (schoolkamp waarbij een kampvuur faliekant misliep; het vuur leek te smeulen en de vlam schoot in de fles schoot horizontaal uit de handen van de leraar in de richting van leerlingen aan de overzijde van het kampvuur – viel dat te voorzien?) is de rechter streng en kritisch op deze redeneerwijze.

  Uit de kranten maak ik op dat mr. Hiddema nog een andere argumentatie volgt, namelijk dat er nog andere factoren waren waardoor mensen in paniek raakten: iemand anders riep: “Een bom!”, er vielen dranghekken om; het valt volgens de advocaat helemaal niet aan te wijzen dat zijn cliënt de enige en voornaamste oorzaak was van de paniek die ontstond.

  Maar hoe het ook zij: uit jouw voorbeeld blijkt ook dat dit soort gevallen wel degelijk door de officier van justitie voor de rechter gebracht worden. En dat is ook niet zo gek, dat iemand zich voor de rechter moet verantwoorden of hij de gebeurtenissen die zich hebben voltrokken ten gevolge van zijn handelingen niet heeft kunnen voorzien. Als hij dan vrijgesproken wordt van schuld, kan hij ook met opgeheven hoofd door het leven gaan en zeggen: de rechter heeft elk aspect van de zaak gewogen, en mij vrijgesproken van enige schuld.

 56. 83

  Ik ben het met Hiddema eens. En je kunt misschien anders vermoeden, maar te bewijzen lijkt me dat niet.

  Ik heb er opzichzelf ook helemaal geen bezwaar tegen dat hij zich moet verantwoorden voor de rechter. Ik ben alleen benieuwd op grond van welk wetsartikel hij precies aangeklaagd wordt/is, naar de uitspraak van de rechter en naar de motivatie ervan.

  Temeer daar er meerdere feiten zijn aangedragen. Je zou de verdenking kunnen koesteren, dat als het niet mogelijk is een veroordeling te bewerkstelligen conform de eis van het OM in dit geval, dat de rest daardoor hoger zou kunnen uitvallen.

 57. 84

  Uiteraard kun je er redelijkerwijs verschillend over denken. Er valt een zaak te maken dat hij schuldig is aan lichamelijk letsel en er valt een zaak te maken dat hij daar niet als schuldige voor kan worden aangemerkt.

  Hij zou vrijgesproken kunnen worden. Als dat niet gebeurt, zou het wel interessant zijn om dat te leggen naast de jurisprudentie in andere, vergelijkbare zaken; want dan zou het wel eens kunnen zijn dat de omstandigheden dat dit breeduit in het nieuws is geweest en de vorstin er bij aanwezig was (en andere geschiedenissen met Karst T. en Erwin L.) een flinke rol spelen in het vonnis. Maar op de uitspraak zullen we nog even moeten wachten.

  Je laatste zin begrijp ik niet. Hoezo dan?

 58. 85

  Toen ik dat praatje met die damschreeuwer zag deed me dat heel erg denken aan Wim ‘Meneer Sonneberg’ Zonneveld’s conference ‘de gulle lach’ denken.
  Waar is de gulle lach op heden.
  Je zou zowat denken dat ie een soort imitatie van dat typetje doet.

  De gevallen van Erwin en David zullen overeenkomsten hebben, maar die David is zich kennelijk niet bewust van de impact van zijn gedrag (net zo min als de lolbroek van Zonneveld), en Erwin probeert juist wel ergens op te attenderen.
  Z’n liedje komt ‘m alleen een beetje rottig de strot uit.

 59. 87

  Simpel: voor een winkeldiefstal en een ruit ingooien krijg je gewoonlijk niet 1 jaar gevangenisstraf. Het behoort tot de mogelijkheden dat hij voor “de schreeuw” slechts veroordeeld wordt wegens verstoring van de openbare orde en desondanks 1 jaar krijgt, wegens de andere vegrijpen.
  (ik weet niet wat de wettelijke maximumstraf is voor die delicten)

 60. 89

  Het was mij ontgaan dat bij de winkeldiestal en het ingooien van die ruit 87 gewonden waren gevallen. En als je 1 jaar gevangenisstraf krijgt voor het ingooien van een ruit, omdat iedereen op de vlucht sloeg toen je op de Dam schreeuwde, dat heet dat “detournement de pouvoir”.

 61. 90

  Wat ik in deze wel bizar vind; Degene die , bij paus duitsland bezoek,met een hoge luchdruk een bewaakster van de paus in diens been raakte, is al weer op vrije voeten.
  Hoewel nog steeds “officieel verdachte) ( lees de enige die aantoonbaar en gericht schoot) Mag, zijn proces in vrijheid afwachten.

  laten we hopen dat justitie doet,waarvoor ze bestaan,eerlijk en zuiver recht spreken.
  Niet vanwege onlustgevoelens van mensen/media circus maar op grond van allen feiten.
  Hoewel normaliter andere zaken niet, betrokken worden, in deze dus wel.

  En dat is an sich geen slechte zaak. het feit blijft wel.dat in het kader van de W.L.H.G (wat een antidyslectiewoord) Dit zomaar kan uitmonden,als bij ons de hype al verdwenen is,in een verkapt levenslang,waar zelfs de vrijheid van geest,afgenomen is.En in het slechtste geval levende bommen creëert..Door steevast, niet te willen wten waar het nu om gaat. Maar goed laten we hopen;de wijsheid en gerechtigdheid zegeviert.

  Heb onlangs wat optredens,in gemiste actua, van de zogeheten damschreeuwer,op www bekeken.

  Die zich overduidelijk distantieerde van de “concert prediker” en de W.L.H.G.
  Want ” die lui” willen alleen een statement maken,en daar heeft hij niets mee.”
  En wil wel even interumperen, dat wat tijdens het debat gebeurde, echt associaal is.
  Ach,Adam doe eens effe normaal man tsjonge jonge zeg,;
  Een lintje voor je irritante gedrag..kunnen we bij de koningin aanvragen.
  Mijnheer heeft spatjes genoeg. Superieur,aan straat genoten.

  Verder boeit het hem niet zo , is louter in zichzelf geïnteresseerd,te doen en laten wat hij belieft; en ,ja dan moeten mensen,maar niet voor zijn voeten lipen als ie van kroeg naar kroeg,voortsleept.Wel we geven hem met zijn allen de aandacht;
  Waarmee een kleine kakkerlak groot wordt; totdat ie toevallig onder mijn voet loopt,
  De schreeuw gesmoord,. in een klak; want een kakkerlak, mag krijsen wat ie wil,
  en zegt toch niet meer dan klak.Klak de kakkerlak, heet Adam?
  Maar wat heeft dat met, de w.h.,l.h te maken?

  Ik dacht aan een stoffige “verwarde man” een zwerver, die wel meer roepen en in zichzelf praten.maar dit figuur..is zoals elk ,uniek,en enig in zijn soort.

 62. 91

  Yep, 1) is the answer, and weg is pech.
  Ach wat, een oefening in foutloos spellen,kan nooit kwaad.
  En bij het, naspitten tot diep in de 1tjes en 0 lletjes, heb ik me weer eens ouderwets vermaakt; Het ict systeem trachtte te doorgronden.

 63. 92

  @90
  Ik heb me altijd laten vertellen dat je een kakkerlak niet klakkeloos dood moet trappen, maar dan ook de restjes grondig moet opruimen, want dat op die plek zomaar eitjes zouden belanden, en de volgende dag 12 larfjes zouden rondkrioelen.
  Zal wel ‘urban myth’ zijn, maar wie weet.

  Overigens had je in m’n post @85 kunnen zien dat die damschreeuwer niet uniek is, Wim Sonneveld kon ‘m bijna een halve eeuw geleden al perfect persifleren.

 64. 93

  Bovenstaand artikel en ook het artikel in Vrij Nederland zijn voornamelijk gebaseerd op valse en leugenachtige bronnen en kunnen dus naar het rijk der fabelen. De vraag is eerder of de bronnen (personen) niet zelf gestoord of verward, danwel een waanstoornis hebben, indien deze personen zoveel leugens en onzin over mij rondbazuinen??? Ik verwijt Harry Lensink ook dat hij zo maar zo klakkeloos deze bronnen gelooft, terwijl als hij als journalist kritischer was geweest en naar mij eerlijker en ook maar even in het wetboek had gekeken al had kunnen concluderen, dat er het 1 en ander schort aan de verhalen van zijn bronnen en de fantasie-verhalen van poltie en justitie….