Wat denkt u wel?

Foto: x1klima (cc)
Dossier:

COLUMN - Hè, hè, dat lucht op. Het land gaat niet op slot, ook al is de besmettingsgraad hoog. Ook al is de situatie “ernstig en zorgelijk”.

Het maatregelenpakket van zaterdag 10 juli blijft gelden, maar heel resoluut en doortastend, voegt het kabinet er nog twee maatregelen aan toe.

We gaan weer thuiswerken, “tenzij het niet anders kan”.  Dat is een advies, dus dat hoeft niet verder gecontroleerd te worden. In mei en juni merkten we al dat steeds meer mensen het advies “vergeten” waren. Een slecht geheugen is besmettelijk, de besmettingsbron wordt echter niet aangepakt.

Maar er is licht in deze duisternis. Herinnert u zich Balkenende nog, die maar zelden excuses maakte, daarentegen na bijna elke fout beterschap beloofde met “lessons learned”, a.k.a. “met de kennis van nu”? Welnu, Rutte, die destijds zijn eerste leermomenten kreeg als staatsman, sprak op het ‘persmoment’ van gisteren: “We hebben ventileren niet altijd goed gecommuniceerd”.

Complimenten! Gewoon lessen blijven leren. Nog een kabinetje Rutte IV, V en VI en we gaan een bijna vlekkeloos landsbestuur tegemoet.

We gaan dus ventileren. Want dat deed u natuurlijk niet of nauwelijks. Nu wel, omdat Rutte voortaan bij elk persmoment u er aan zal blijven herinneren (naast de 1,5 meter afstand, handen stuk wassen).

Maar meneer Rutte (en ook De Jonge), wat denkt u wel? Denkt u nou echt dat ons recht op buitenhuis werken afgeschaft kan worden? En als wij onze privacy willen beschermen door de ramen en deuren potdicht te houden, moeten wij dat toch zeker zelf weten? Wij laten ons niet opsluiten. Het is de tweede wereldoorlog niet!

Oh wacht , toch wel meenden een aantal demonstranten afgelopen week. Gelukkig was er ook nog iemand die daar met echt gezond verstand op reageerde:

Wat een dwazen. Deze vergelijking met Anne Frank? Een kind wat werd afgevoerd naar een concentratiekamp, de meest vreselijke dingen gezien heeft om vervolgens te sterven vergelijken met Joke die zonder testbewijs niet meer zes keer mag opscheppen in ‘n all inclusieve hotel ? Joe.

Dank je wel, Britt. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Wat denken ze wel!

En Rutte en De Jonge, weer een lesje in duidelijk communiceren. Neemt u dat even mee a.u.b.?

Wat denkt ú wel? Denkt u aan ‘zij die stierven aan corona’?

Reacties (22)

#1 Cerridwen

De vaccins hebben het speelveld veranderd. Wetmatigheden die in het eerste jaar van de epidemie golden, zijn veranderd. De grote vraag is nu: hoe kunnen we weer terug naar normaal? Hoe ziet dat normaal eruit? Welke belangenafweging maken we daarbij?

De regering zit in de houding van aanrommelen, en heeft geen duidelijk antwoord op deze vragen. Maar veel critici van de regering hebben dat ook niet. En dat irriteert: roepen dat de regering fouten maakt kunnen we allemaal, maar bewijs maar eens dat je zelf een beter idee hebt. Ook in dit stukje ontbreekt dat weer volledig.

 • Volgende discussie
#1.1 P.J. Cokema - Reactie op #1

De betere ideeën die ik heb, vind jij helemaal geen betere ideeën, dus het heeft weinig zin hier op in te gaan.

Om toch wat te noemen: in het begin van de pandemie en de eerste maateregelen heb ik geroepen dat vooral gekeken moest worden naar de landen die ervaringen hebben met dit soort uitbraken. Maar nee hoor, in zulk soort landen wil Rutte niet leven, zei hij die geen visie zegt te hebben. En sommige reageerders hier stelden er tegenover dat NL no way is te vergelijken met ervaringslanden. Dus gingen we hier het wiel zelf uitvinden. En doet Nederland het dus ook slechter dan landen die wel sneller en strengere maatregelen namen.

Vanaf het begin valt het Nederlandse beleid samen te vatten als ‘matregelen te laat en te weinig’ en ‘versoepelingen te vroeg’. Wat dat laatste betreft: de laatste versoepelingen waren niet alleen te vroeg maar ook te veel.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Cerridwen - Reactie op #1.1

De betere ideeën die ik heb, vind jij helemaal geen betere ideeën, dus het heeft weinig zin hier op in te gaan.

Misschien niet, maar het is wel de discussie die nu relevant is.

De dingen die jij zegt gaan over de discussie die achter ons ligt, namelijk over hoe om te gaan met corona in een bevolking zonder immuniteit. We hebben inmiddels een stevige en nog steeds stijgende vaccinatiegraad. Wat moeten we nu doen? We hebben hier weinig voorbeelden, want de landen die veel succes hadden in het buiten de deur houden van de pandemie hebben over het algemeen nog een lage vaccinatiegraad, en daar worstelen ze evenzeer met deze transitie*.

Ik mis bij wat jij schrijft volledig het besef dat de door de vaccinaties de aard van het probleem is veranderd, en dat er dus nieuwe strategieën mogelijk en nodig zijn.
De regering beseft dat wel, al leidt dat niet tot duidelijk beleid vanuit een heldere visie. Toch heb ik daar meer aan dan aan mensen die alleen maar in de achteruitkijkspiegel kunnen kijken.

* Bijvoorbeeld:
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/13/how-long-can-australia-go-on-like-this-how-the-world-viewed-feeble-covid-vaccine-rollout

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/03/last-one-standing-delta-variant-poses-threat-to-new-zealands-covid-free-bubble

#1.3 Hans Custers - Reactie op #1.2

Zoals ik je al eens eerder heb verteld zou het al een hele stap zijn als we een regering hadden die een beetje planmatig te werk zou gaan, in plaats van alleen maar ad hoc beslissingen te nemen. We hebben nu een regering die het tegenovergestelde doet. Gisteren heb ik daar in het café weer twee nieuwe voorbeelden van gegeven:
– De door de regering vastgestelde signaleringswaarde voor ziekenhuisopnames is 40 per dag. Die waarde werd gisteren voor de vierde dag op rij overschreden. De Jonge deed het desondanks voorkomen alsof er nog niks aan de hand was met die ziekenhuisopnames.
– Gisteren kwam naar buiten dat de regering bij het besluit over de versoepelingen niet heeft gewacht op alle rapportages van de Fieldlab experimenten, die ze nu net lieten uitvoeren om te onderzoeken wat er wel of niet zou kunnen.

Het bevestigt wat ik al eerder concludeerde: er is nauwelijks beleid. Beleid zou betekenen dat er een bepaalde lijn wordt gevolgd, waaraan wordt vastgehouden. Natuurlijk kunnen plannen en criteria ook worden aangepast, maar dan wel via een zorgvuldige afweging. Plannen maken en in plaats van die te volgen als een kip zonder kop beslissingen blijven nemen is vragen om problemen. Crisismanagement voor beginners.

 • Volgende reactie op #1.2
#1.4 Co Stuifbergen - Reactie op #1.2

Mijn ideeën:

– stel andere prioriteiten:
1. minder belasting voor de zorg
2. zo veel mogelijk onderwijs mogelijk maken
3. sportclubs, buurthuizen, natuurgebieden zo veel mogelijk toegankelijk maken
4. winkels, bioscopen, theaters openen
En pas als het zonder risico kan:
9999. grote evenementen.

Concreet betekent dit: liever een lockdown als de besmettingen nog laag zijn, dan als de ziekenhuizen vol dreigen te lopen.

verder: zorg voor flankerend beleid
– financiële compensatie voor mensen die thuis in quarantaine moeten
– verbetering van werkomstandigheden in de zorg
– een heffing voor bedrijven die personeel niet thuis laten werken.

En liefst ook:
– een algemene regeling voor mensen die niet voldoende inkomen kunnen verwerven, door Corona of door iets anders, waarbij ze zich geen zorgen hoeven te maken of ze de huur, de boodschappen en de zorgverzekering en de tandarts betalen kunnen.

 • Volgende reactie op #1.2
 • Vorige reactie op #1.2
#1.5 Cerridwen - Reactie op #1.4

Het is wel fascinerend dat jouw lijstje prioriteiten precies het lijstje is dat de regering hanteert.
Blijkbaar lopen de verwachtingen uiteen over wat dat in de praktijk betekent.

En wederom geen aandacht voor het effect voor vaccinaties, en wat dat voor effect heeft op de maatregelen die je neemt.

#1.6 Hans Custers - Reactie op #1.5

En wederom geen aandacht voor het effect voor vaccinaties

Het zou inderdaad best fijn zijn als er zoiets in het beleid zou zitten. Op basis van logica en kennis van wat vaccins wel en niet doen. En dus niet: ga vanmiddag je prikje halen en dan hoef je je vanavond nergens meer iets van aan te trekken. Dat wekt namelijk vooral de indruk dat basale kennis over het effect van vaccinaties ontbreekt bij Rutte en De Jonge.

En verder denk ik dat je vooral de lat niet te hoog moet leggen. Laat ze nou maar eens beginnen met iets dat herkenbaar is als afgewogen beleid. En dus niet: vandaag dit, morgen dat, en overmorgen zien we wel weer.

Nog even wat cijfers:

Ziekenhuisopnames vandaag: 96 (signaleringswaarde 40)
IC-opnames: 20 (signaleringswaarde 10)

En het percentage positieve tests is al anderhalve week vrij stabiel rond de 14%, veel hoger dan in de ons omringende landen. Volgens nogal wat deskundigen is dat te hoog om het nog als betrouwbare indicator van nieuwe tests te beschouwen. En volgens de WHO is een percentage groter dan 5 een indicatie dat de verspreiding niet onder controle is.

 • Volgende reactie op #1.5
#1.7 Cerridwen - Reactie op #1.6

De overheid probeert nu juist wel het effect van vaccinaties mee te nemen in het beleid, niet dat het perse altijd goed gaat, maar ze doen het wel.

Volgens nogal wat deskundigen is dat te hoog om het nog als betrouwbare indicator van nieuwe tests te beschouwen.

Flauwekul. De cijfers geven een prima beeld hoe we er voor staan, en het percentage positief is een van de indicatoren die aangeven dat er we nu op een hoog besmettingsniveau zitten. De cijfers laten ook zien dat we nu waarschijnlijk over de piek heen zijn en aan het dalen zijn. Dat we het zicht kwijt zouden zijn slaat nergens op.

#1.8 Hans Custers - Reactie op #1.7

De overheid probeert nu juist wel het effect van vaccinaties mee te nemen in het beleid

“Laten we maar eens een hele hoop versoepelen omdat er veel mensen gevaccineerd zijn” is niet hetzelfde als vaccinaties meenemen in beleid. De vraag is zelfs of je het beleid kunt noemen. En het stompzinnige dansen met Janssen was het totale tegendeel van het effect van vaccinaties meenemen in beleid. Beleid houdt in dat je zowel de bescherming als de beperkingen van vaccins meeneemt. Blind gokken op alleen maar de bescherming is geen beleid, maar wanbeleid.

De cijfers geven een prima beeld hoe we er voor staan

Hoe weet je dat zo zeker?

De cijfers laten ook zien dat we nu waarschijnlijk over de piek heen zijn en aan het dalen zijn

Dat is dus precies het punt waar veel deskundigen kanttekeningen bij plaatsen. Hoe hoger het percentage positieve testen, hoe groter de onzekerder het is dat die tests een betrouwbaar beeld geven van de werkelijke besmettingen.

Dat we het zicht kwijt zouden zijn slaat nergens op.

Dan is het maar goed dat ik die formulering helemaal niet heb gebruikt.

#1.9 Co Stuifbergen - Reactie op #1.5

Het is wel fascinerend dat jouw lijstje prioriteiten precies het lijstje is dat de regering hanteert.
Blijkbaar lopen de verwachtingen uiteen over wat dat in de praktijk betekent.

Als de overheid werkelijk dezelfde prioriteiten hebben zou, zou hij:
– geen “dansen met Janssen” toestaan voordat de vaccinatie goed werkt (en dat is pas na 2 weken).
– geen fieldlab evenementen houden vóórdat het onderwijs op orde is.
– veel voorzichtiger zijn met het versoepelen
– niet 80.000 euro per werknemer aan KLM geven, want dat geld is ergens anders harder nodig.
– niet uit het raam applaudiseren, maar werken aan betere werksituaties in de zorg.

 • Vorige reactie op #1.5
#1.10 P.J. Cokema - Reactie op #1.2

Een achteruitkijkspiegel kan anders goed van pas komen om in de gaten te houden of je niet door de feiten wordt ingehaald.
Het laatste wapenfeit is van gisteren, een tijdsspanne die we best tot de tegenwoordige tijd mogen rekenen. En daarbij (heb je de column wel helemaal gelezen?) uit het verleden zouden lessen getrokken kunnen worden. Die lessen zijn: na elke aangekondigde versoepeling reageert een deel van het volk door die per onmiddellijke ingang toe te passen i.p.v. met ingang van de aangekondigde datum. En jawel, de besmettingen, liepen (en lopen) elke keer weer op.

Het kabinet lijkt absoluut niet in staat hier de les uit te trekken dat versoepelingen beter pas aan te kondigen een week of 2 nadat de cijfers er aanleiding toe geven. Dus: als de cijfers dalen, kijk het 1 of 2 weken aan of dat ook stand houdt, zo ja, versoepelingen aankondigen ie onmiddellijk kunnen ingaan.

En nog een les doe allang geleerd had moeten worden: stap nu toch eens af van het ’te weinig en te laat’-beleid

 • Vorige reactie op #1.2
#1.11 Co Stuifbergen - Reactie op #1

Het nieuws van vandaag is dat gevaccineerden niet erg ziek worden, maar de delta-variant wel heel goed verspreiden.
Als we de niet-gevaccineerden willen beschermen, moet iedereen (ook gevaccineerden) afstand houden en testen voor evenementen.

De wetmatigheden zijn dus nog niet sterk veranderd, behalve dat er meer a-symptomatische verspreiders rondlopen.

 • Vorige reactie op #1
#1.12 Cerridwen - Reactie op #1.11

Als we de niet-gevaccineerden willen beschermen,

Willen we dat?

De wetmatigheden zijn dus nog niet sterk veranderd, behalve dat er meer a-symptomatische verspreiders rondlopen.

Dat is niet waar. Ondanks dat de vaccins tegen delta over de hele linie iets minder goed beschermen (dus iets vaker besmettingen, iets vaker besmettelijk zijn, iets minder bescherming tegen ernstige ziekte, iets minder bescherming tegen overlijden) werken de vaccins over de hele linie nog steeds heel goed, zeker tegen de ernstige gevallen. Je ziet ook dat de verhouding tussen besmettingen en bijvoorbeeld ziekenhuisopnames fors anders is dan voor de vaccinaties.

Ook met delta is de kans dat je met vaccinnaties besmet raakt kleiner, en de kans dat je ernstig ziek wordt veel kleiner dan zonder vaccinatie.

#1.13 Hans Verbeek - Reactie op #1.12

deze dus: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/virologen-slaan-alarm-deltavariant-verspreidt-zich-ook-via-gevaccineerden~b800c3e1/

Een vaccin werkt slechts in beperkte mate tegen één enkel virus. Accepteer dat. Het is een lek systeem.
Het is als een kogelvrij vest dat alleen Chinese kogels tegenhoudt, maar Russische en Amerikaanse kogels gewoon doorlaat.

Voorlopig draait circus Corona nog een jaartje door. Blijf testen en tellen.
Kijk vooral niet in de coulissen naar de dingen die daar gebeuren ;-)
De economie wordt door steunpakketten (UBI) op gang gehouden. De centrale banken proberen de inflatie op te krikken, maar de olieprijs blijft maar te laag om die gigantische investeringen te rechtvaardigen.
De Grenzen aan de Groei komen steeds dichterbij… of ze zijn al gepasseerd. Its all downhill from here

 • Volgende reactie op #1.12
#1.14 Co Stuifbergen - Reactie op #1.12

Ondanks …. werken de vaccins over de hele linie nog steeds heel goed, zeker tegen de ernstige gevallen.

Dus i.p.v. zieken, zijn er niet-symptomatische verspreiders.
( Dat is natuurlijk fijner dan ziek zijn, maar doet niet veel voor het beteugelen van de epidemie).

En als we de kwetbare mensen niet beschermen willen, hebben we geen enkel beleid nodig.

 • Vorige reactie op #1.12
#1.15 Hans Verbeek - Reactie op #1.14

We kunnen ook de kwetsbaren beschermen door die kwetsbaren af te zonderen van de rest van de samenleving.
Graag wel op vrijwillige basis.

 • Volgende reactie op #1.14
#1.16 Hans Custers - Reactie op #1.15

Ja, dat zou dan de enige optie zijn. Als egoïstische hufters zich af zouden zonderen zou dat natuurlijk veel prettiger zijn voor de rest van de samenleving, maar die doen dat nu eenmaal niet vrijwillig. Het is niet anders.

 • Volgende reactie op #1.15
#1.17 Co Stuifbergen - Reactie op #1.15

“Op vrijwillige basis”

Dan laten we gewoon aan de kwetsbare mensen zelf over of ze zich aan gevaar blootstellen!

Dan hebben we geen enkel beleid nodig!

Het enige probleem zijn kwetsbare mensen die liever niet meer als docent of ziekenverzorger willen werken. Mogen zij zich ook afzonderen?

 • Vorige reactie op #1.15
#1.18 Cerridwen - Reactie op #1.14

Je snapt het niet. Met de oudere varianten waren er ook niet-symptomatische verspreiders. De vaccins hebben nooit 100% gewerkt tegen welke variant dan ook.
Met de delta variant zijn het er alleen meer dan bij eerdere varianten. De vaccins voorkomen nog steeds een deel van de besmettingen en de overdracht, ook bij delta.
Het is een gradueel verschil, geen absoluut verschil zoals jij doet.

En zo is het ook met het beschermen van kwetsbare mensen. In de huidige maatschappij gaan we niet zo ver om alle risico’s voor kwetsbare mensen tot 0 te reduceren, en met reden. Het corona risico daarvan uitzonderen is vreemd. Het gaat er om welk risico aanvaardbaar is. Daar kan je nog steeds van mening over verschillen, maar dat levert wel een zuiverder discussie op zonder de vervuiling van extreme standpunten.

 • Vorige reactie op #1.14
#2 Joop

Morgen begrafenis met 75 mensen. Benieuwd, toch voornamelijk oudere mensen, gevaccineerd en al, gaan wel.

Typisch dat de nieuwe weduwe geworden vrouw niet gevaccineerd is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sjap

Walgelijk stukje weer. Sargasso en de stamgasten zijn betoverd door de ‘pandemie’.

Vroeger was dit een tolerante plek waar men opkwam voor vrijheden en rechten van minderheden.

Kijk jezelf eens goed aan in de spiegel alsjeblieft en luister naar je gevoel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Frank789

[ We gaan dus ventileren. ]

Nou, gewoon afstand houden en je mond houden.
“In totaal werd wel 85% van alle virusdeeltjes verspreid door aerosolen, maar zelfs in deze optimale omstandigheden bleek de uitscheiding heel bescheiden. De 1,5m regel is dus helemaal niet zo gek. ”

https://twitter.com/chivo_tweets/status/1417805622880481287

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie