1. 1

  Dit soort dingen helpt dus niet echt. Ik bedoel, ik begrijp wat de insteek is van deze meneermevrouw, maar demografische extrapolaties being what they are, zijn al eerder eh.. wat onbetrouwbaar gebleken, en 2064 is voor een aantal mensen toch echt redelijk om de fucking hoek. Met dit soort vijanden heb Wilderts geen vrienden meer nodig.

 2. 2

  @KJ: 2064 is een datum die iedereen boven de 30 waarschijnlijk niet meer meemaakt. Dan pas is slechts 20% van Nederland moslim. Bij lange na niet groot genoeg om dingen als sharia op te leggen.

  Daarnaast is het een verdomd “negatieve” voorspelling. Elke aanpassing van het model zal waarschijnlijk een verschuiving naar later betekenen.

  En dat ze onbetrouwbaar zijn weet iedereen, maar dat geldt dus ook voor Wilders zijn “voorspellingen”.

 3. 3

  @Spuyt12; ik wacht het af. Wilderts haalt zoveul van z’n info gewoon ongefilterd van de internetz dat het mij gewoon onwaarschijnlijk lijkt dat hij niet nu al met z’n hand in z’n broek naar deze statistieken zit te kijken. Zijn vingertje gaat naar de rechtermuisknop, hij doet ‘Save Image As..’ en o ! O ! O !

  Gatverdamme, wat is dat toch altijd weer een knoeipartij.

 4. 5

  Antwoord is dus: (ver) na 2064, uitgaan van 3 kiddos per vrouw is veel te hoog, zie CBS cijfers (in cijfer checking post hier)

 5. 6

  Kan me niet voorstellen dat in 2064 niet het grootste deel van de moslims en nakomelingen hier al atheïst is geworden. Waren we trouwens niet al tot de conclusie gekomen dat het probleem “kutjochies” was, niet moslims an sich?

 6. 9

  @6: En dat die kutjochies gewoonlijk geen moslim zijn, ja. Maar zo belangrijk zijn feiten niet als je op de onderbuik mikt.

 7. 10

  Wanneer bestaat de Nederlandse samenleving voor 20% uit moslims?
  Antwoord: 2064

  Als je het hele stuk leest, blijkt het antwoord eigenlijk “op zijn vroegst in 2095 en misschien wel helemaal nooit” te zijn.

  Scheelt toch minstens 31 jaar. ;)

 8. 11

  Steden en nederland zijn andere invalshoeken poster. Als ik door de steden loop die ik enigszins kan vatten, mijn geboortestad Rotterdam en (ex)woonstad amsterdam (ik doel niet op de grachtengordel) ervaar ik de statistiek iets anders.

  Steden zijn belangrijk in die zin dat ze de drijfveer zijn..niet de provincie (waar ik genoeglijk woon:)

  samen leving (fijn begrip overigens) maar ietwat divers in den lande, qua gevoel.

 9. 13

  Sjonge. Die analyse doet zoveel biased aannames dat het nergens meer op slaat. Bij dit soort exponentiele afleidingen maakt een klein getalletje achter de komma gigantisch verschil over de periode waarmee wordt gerekend. Als je wil aantonen dat Wilders’ cijfers op onzorgvuldige wijze tot stand komen, dan moet je toch zijn minst een halfslachtige poging doen om ietsje minder onzorgvuldig te zijn. Dat is hier mijns inziens “een klein beetje mislukt”.

  Maargoed. “Van de niet-westerse allochtonen was op 1 januari 2004 38,1 procent jonger dan 20 jaar (CBS, 2004). Bij autochtonen is dat percentage 23,3 procent. In de leeftijdsklasse 20-29 jaar valt 18,7 procent van de allochtonen en 11,3 procent van de autochtonen. Van de allochtonen is 11,3 procent ouder dan 50 jaar en van de autochtonen is 35,7 procent ouder dan 50 jaar.”

  Er zijn dus relatief veel meer niet-westerse allochtonen in de leeftijd waarop kinderen krijgen een goed idee is dan dat bij autochtonen het geval is.

  Bron: http://www.art1.nl/nprd/factsheets/FactsheetJongerenNPRDNOvember2005.pdf

  Daar kunnen we dan nog aan toevoegen dat allochtone hun eerste kind gemiddeld ietsje eerder krijgen, zoals hier te lezen is: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2006/2006-1919-wm.htm

  Dus let’s face it. Autochtonen zijn bar slecht in voortplanten, niet-westerse allochtonen zijn er keigoed in. Die trend is overigens, net als zoveel trends op dit vlak, snel aan het afvlakken.

  Desalniettemin zou Wilders’ voorspelling wel eens dichter bij de waarheid kunnen zitten dan die van geencommentaar. Waar Wilders zijn voorspelling op baseert weet ik niet, maar het is vrij duidelijk dat die van geencommentaar geen totaal geen rekening houdt met duidelijk zichtbare zaken die bijzonder grote invloed hebben op dit soort berekeningen. En dat is bijzonder Jammer.

  Extra info: het aantal kinderen per autochtone vrouw cq per marokkaans/turkse vrouw is respectievelijk 1.67 en 2.86.

 10. 15

  Ze negeren belangrijke invloeden zoals leeftijd waarop de vrouw kinderen krijgt. Zo’n uitgebreide post en dan juist dat niet meenemen.. Ook zijn er landen met meer dan 80 procent moslims die als westers worden benoemd door het CBS (Indonesië) ook daar is geen rekening mee gehouden.

  quote GC:

  “Nederlandse vrouwen krijgen hun eerste kind gemiddeld iets eerder dan hun 30e levensjaar. De 1,72 kinderen zullen er dus gemiddeld (met wederom twee jaar ertussen) zo rond hun 31e jaar zijn.

  ((1,72*2)-2)/2 = 0.72 + 30 = 30.72

  We kunnen eigenlijk niet heel veel doen met dit gegeven, want dan moet je ook rekening gaan houden met bevolkingspiramides en dergelijke. Om het simpel en overzichtelijk te houden negeren we deze statistiek dus.”

 11. 17

  Seven, simpel, alles keer correctie factor naar keus en herberekenen. Maar verschil wordt lager over tijd, staat xls file bij link, have fun

 12. 18

  @seven: klopt, maar gezien de overige factoren die we in het voordeel van Wilders claim simplificeren denk ik dat het netto-effect verwaarloosbaar zal zijn.

 13. 19

  Een belangrijk argument was de berekeningen simpel te houden.

  Als iemand een formule weet waarbij gemiddelde leeftijd bij eerste kind, gemiddeld aantal jaar ertussen en de bevolkingspiramide op een realistische manier langjarig kan worden berekend, dan houd ik me aanbevolen.

 14. 20

  @zmc,

  De tweede- en derdegeneratie vrouwen doen het veel beter dan de mannen qua opleiding en carrière, zou je dan niet verwachten dat het aantal kinderen per vrouw zal afnemen en meer vergelijkbaar wordt met die van autochtonen?

 15. 21

  @MP: Dat zou best kunnen. Maar met die verwachting doen zowel ik als geencommentaar niks. Desalniettemin is de invloed van de “scheve” niet-westers allochtone bevolkingspiramide gigantisch en overschaduwt zonder meer alle andere aspecten die in de geencommentaar-Excel staan, met mogelijk ruim 2 keer zoveel geboortes van niet-westerse allochtonen de komende 30 jaar dan waar geencommentaar vanuit gaat. Dan kan het aantal kinderen per vrouw nog wel uitvlakken, maar dan is inmiddels een aardige voorsprong opgebouwd.

  De bottomline is dat je zonder een precieze bevolkingspiramide per religie (die bestaat niet) mee te nemen in je Excelsheet net zo goed gewoon niks kunt doen en in de kroeg een biertje vatten. Dat is veel nuttiger:-)

  The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.
  http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

 16. 23

  @MP: Oh ja vergeten te zeggen, dat krijg je als je tegelijk zit te commenten op GC en Sargasso, daar had ik dat subtiele aspect van mijn onbetekenende meninkje wel blootgegeven:P

  Overigens is wat ik in #21 zeg onzin gebleken nadat vandyke me op geencommentaar wist uit te leggen hoe de “kinderen per vrouw” tot stand komt; dat wordt berekend over vrouwen die “de vruchtbare leeftijd gepasseerd zijn”. Nog vrij fuzzy, maar vrouwen die nog erg jong zijn zitten er duidelijk niet bij.

 17. 24

  @zmc
  Duidelijk is in ieder geval dat het CBS (voor 2010-2020) voorspelt:
  “Het aantal geboorten van tweede generatie niet-westerse allochtonen daalt in dezelfde periode geleidelijk, van 29 duizend naar 24 duizend. De daling hangt samen met een afname van het aantal eerste generatie allochtone vrouwen in de vruchtbare leeftijden. Ook wordt een verdere daling van het gemiddeld kindertal bij deze groep verwacht. Het aandeel van niet-westerse allochtonen in het totaal van de Nederlandse geboorten neemt door de daling af. Op dit moment behoort een op de zes pasgeborenen tot de niet-westerse tweede generatie. In 2020 zal dit zijn teruggelopen tot een op de acht.”

  Tegelijkertijd is er wel meer immigratie (saldo van 9.000 naar 20.000 in 2020). Overigens is Joost uitgegaan van 17.000 geboortes (bij moslims) volgend jaar en juist een oplopende trend. Vergeleken met de CBS prognose gebruikt hij in ieder geval tot 2020 te hoge cijfers (vooral door een migratiesaldo van 33125). Daarnaast betreffen de CBS cijfers niet-Westerse allochtonen en niet specifiek moslims.

 18. 25

  @20 Je ziet dat ook terug in het volgende CBS onderzoek:
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2006/2006-1919-wm.htm
  Het is zeer opmerkelijk hoe de tweede generatie Turken en Marokkanen in zeer korte tijd het voortplantingsgedrag van autochtone vrouwen hebben overgenomen. Had de eerste generatie nog haar eerste kind op 26 jarige leeftijd, bij de tweede generatie is bijna 29. Nog maar een jaar achter de autochtonen!
  Dit scheelt natuurlijk aanzienlijk in de geboortecijfers.
  Dit naast een grote teruggang in het aantal kinderen dat ze nemen

 19. 26

  @ 20 nogmaals. Ik ben wat verder in de CBS-gegevens gedoken en heb de volgende tabel geconstrueerd:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70787NED&D1=a&D2=a&D3=a&D4=2,5&D5=28,32,36-37&HDR=T,G3&STB=G1,G2,G4&VW=T

  De tabel geeft de leeftijdsopbouw van de Marokkaanse, Turkse bevolking over 2000, 2004, 2008 en 2009.

  Hier zie je wat ik al bij 25 schreef de effecten op de bevolking van de daling van het geboortecijfer.

  Eerst een zeer sterke afremming van het aantal geboorten en vervolgens een daling, zelfs nu bij de Marokkanen.

  Absoluut neemt het aantal Turken en Marokkanen nog toe, en dat is logisch omdat er weinig allochtone bejaarden zijn, maar dat zal steeds langzamer gaan en uiteindelijk mogelijk resulteren in een daling.

 20. 30

  Roterdam,mooie stad, het is alleen jammer dat hij kapot gemaakt word in naam van de “tolerantie.Mooi, die stad zijn we dus al kwijt. Whats next? Utrecht? Amsterdam?enc…..

 21. 31

  Er is zojuist bij GC een update online gegaan die wel rekening houdt met bevolkingsopbouw en het percentage moslims onder immigranten.

  Grosso modo blijft het resultaat hetzelfde. Sterker nog, de groei blijkt af te vlakken waardoor er geen moslimmeerderheid ontstaat.

 22. 34

  Het zal op termijn met moslims net zo aflopen als met de aanhang katholieken/ protestanten v.a zeg eind jaren zestig (Ned. 90% uit actief religieus nest): ook ten prooi aan den duivel.

  Resten dan nog wat extreme poelen des verderfs (Staphorst, Zuid Beveland e.d.) Tenzij, tenzij de ene crisis de andere opvolgt uiteraard, want dan weet men niet hoe snel op de knietjes Jezus of op een matje naar het Oosten Allah weer uit de kast te trekken (“O o o Heer helpt ons uit deze rampspoed”). De ongelukkigen zijn met Ons. Alhoewel, crisis, de grote moskee in Rotterdam staat al een jaar of wat te verpieteren i.v.m. geldgebrek…

 23. 35

  De hoeveelheid interne troebelen in een maatschappij is constant denk ik wel eens. Give or take een paar factoren.

  Daarom denk ik b.v. niet dat we een fijner land krijgen als volgens sommige voorstellen alle allochtonen worden opgerot.

  OW’ers (1918), NSB’ers (1946), ouwe lullen (1964, 1988), links (1999-nu), PF (2002-nu), koppen van jut waren er zat. En maar jenzen op die koppen.

 24. 41

  Leuk is dat Koppejan het linkje bewaart heeft, toch? Tenslotte is het al van 22 juni geleden. Ook attent dat hij het bij geencommentaar ook heeft neergezet. We hadden het anders toch maar mooi gemist.