Waarom Wilders zwijgt over Mladic

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Waarom heeft Wilders tot op heden nog niks gezegd over de arrestatie van Mladic? Nederlandse politici van links tot rechts lieten zich positief uit over de arrestatie van de van oorlogsmisdaden verdachte oud-opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger. De PVV is de derde partij in het parlement en vervult als gedoogpartner een cruciale rol in de huidige coalitie, hiervan verwacht je een reactie bij een dergelijk -ook voor Nederland- belangrijk nieuwsfeit. Maar de PVV leider zweeg in alle talen en meed de camera’s die hij doorgaans als eerste weet te vinden om het nieuws van de dag te becommentariëren. Zijn partij gaf enkel bij monde van de onbekende Louis Bontes een standaard reactie waar tegelijkertijd een anti-Europese sneer in werd verwerkt.

Hiermee heeft Wilders een historische kans gemist om zich te distantiëren van etnische politiek en haar gruwelijke gevolgen. Daarentegen koos Wilders in het oprekken van de mystificatie rond zijn werkelijke bedoelingen met de moslims in Nederland en Europa. Een waarschijnlijk berekende keuze die hem het optimale electorale gewin zal opleveren. Want pas toen her en der vergelijkingen tussen Wilders en Mladic werden gemaakt reageerde de PVV leider vanuit de bekende geveinsde slachtofferrol. Hem vergelijken met een massamoordenaar was nodeloos kwetsend en ongefundeerd, hoe durven ze!

Wilders voelt goed aan hoe gevoelig de genocide op de Bosnische moslims in Nederland nog ligt. Waar hij doorgaans geen moeite heeft Israël op te voeren als lichtend voorbeeld van een klein landje dat dapper stand houdt tegen een zandbak vol islam zal hij nooit de strijd van de tripartiete kongsi: Pale, Belgrado en Moskou tegen de islam op de Balkan als voorbeeld in zijn betogen gebruiken. Hoe frappant is het dat zijn ideologische vrienden in de Verenigde Staten veel minder reserves hebben met het verheerlijken van Mladic als dappere strijder tegen de oprukkende islam in Europa? Pamela Geller met wie Wilders maar al te graag op de foto gaat publiceert de laatste dagen de ene na de andere lofzang op Ratko “daring to fight” Mladic en durft zelfs te ontkennen dat er in Srebrenica genocide heeft plaatsgevonden. Robert Spencer, door Wilders gevraagd als getuige-deskundige in zijn strafproces, verwerpt het Joegoslavië-tribunaal en beweert dat Mladic en Karadzic het slachtoffer zijn van een links-islamistisch complot.

Zijn de buitenlandse vrienden van Wilders extremer dan hijzelf?

Nee, dergelijke met historie doorspekte uitlatingen van Geller en Spencer over de strijd tegen de islam heeft Wilders in het verleden ook gemaakt en hij is ook niet vies van het verdraaien van historische feiten. Het is waarschijnlijker dat Wilders terecht inschat dat er voor hem als Nederlands politicus geen electoraal gewin is te halen uit het drama op de Balkan. De etnische politiek van Milosevic en Karadzic en de militaire uitvoering door Mladic heeft zich te nadrukkelijk onder onze ogen afgespeeld en Nederland is door haar bijrol in Srebrenica getraumatiseerd. Voor Amerikanen is de oorlog op de Balkan toch meer een ver-van-mijn-bed show geweest en Geller en Spencer kunnen daarom gerust een paar stappen te ver gaan. Wilders heeft gekozen voor mediastilte op dit onderwerp want positief reageren op de arrestatie van Mladic schaart hem bij het establishment (= zetelverlies) en als hij negatief zou reageren dan bekent hij kleur door genocide goed te keuren (= zetelverlies). Het enige wat hij nog wel doet is het slachtoffer spelen als hij vergeleken wordt met Mladic, want daarme kan jij zijn critici zwart maken (= zetelwinst). Ook zijn medestanders op de internets zijn er als de kippen bij om mensen die gebruik maken van hun ‘recht op vergelijking’ direct de oren te wassen. “Wilders heeft geen moslims vermoord en zal dat ook nooit doen. Nederland is geen Joegoslavië” zijn de doorwrochte analyses van zijn aanhangers.

Maar wie de uitspraken vanuit Pale destijds vergelijkt met die van Wilders nu ziet eerder grote overeenkomsten dan verschillen. Ook Mladic en Karadzic verpakten hun haatdragende boodschap in vrome vergezichten over een ideale maatschappij. Waar nu voor Wilders ‘vrijheid’ het stokpaardje is was in het socialistische Joegoslavië ‘saamhorigheid’ het toverwoord. Wie niet saamhorig met de Serviërs wilde leven moest maar voelen. “It would have been better if we had fought in Italy and Austria which are really at war against us, instead of allowing them to use our unfortunate Slovenians, Croats and Moslems as bait and cannon fodder.” (Mladic, 1993). Maar ondertussen was het geweld tegen wat de Serviërs denigrerend ‘Turken’ noemden nietsontziend en werden tientallen dorpen etnisch gezuiverd.

Wat voor Wilders de allochtonenrijke Randstad is, dat was een Bosnische moslimstaat voor Mladic. Wilders heeft al een keer gedreigd met deportatie van moslims, maar hij heeft nooit verhelderd wat hij gaat doen als die moslims niet gedeporteerd willen worden? Mladic heeft helaas al ervaring met moslims die hun huizen niet willen verlaten. Maar of Wilders ook ooit zover wil gaan dat blijft tot op heden de vraag? Hij had de kans om -ondanks zijn Amerikaanse vrienden- zich openlijk te distantiëren van Mladic, maar liever blijft hij hangen in mystificaties over wat hij werkelijk met de Europese moslims van plan is.

“I wonder, if France really wants to create a Muslim state in Europe, why don’t they empower them to do this in Paris or Britain?” (Mladic, 1994) “If you commit a crime, if you start thinking about jihad or sharia, then it’s very clear, we will send you away, we will send you packing, we will strip you of the Dutch or Danish nationality. Abide by the rules, you are welcome to stay, and if you don’t we will send you away the same day.” (Wilders, 2009)

“Ik wil moskeeën afbreken…” (..) “Ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die moskeeën dicht te metselen”. (Wilders, 2004)Don’t be afraid of anything, just take it easy, easy. Let the women and children go first. Thirty buses are coming, we’re send you off toward Kladanj. Don’t be afraid of anything, nobody is going to do anything to you. Thank you, thank you. Thanks, be safe. Nobody knows anything. Everything is done on my order.” (Mladic, 1995)

De een staat te laat terecht, de ander wellicht te vroeg. Voor de een is dit strafproces het slotakkoord, voor de ander bestaat nog steeds de mogelijkheid om ook buiten de rechtszaal te bewijzen dat hij onterecht werd aangeklaagd.

Reacties (438)

#1 Ernest

Ik vind de reactie van generaal Couzy ook weinig hoopgevend voor de toekomst: “De oud-generaal denkt niet dat Mladic van tevoren had bedacht om de moslims te doden. “Toen hij die duizenden gevangenen had genomen, wist hij niet wat hij met ze aan moest. ‘Dan maar dood, dan ben ik ervan af’, moet hij hebben gedacht.””
Dus als je niet weet wat je met mensen aan moet, dan is ze doodschieten een normale optie?

 • Volgende discussie
#2 Rob van Kan

Louis Bontes reageerde namens de PVV-tweedekamerfractie:

“We zijn blij dat Mladic is aangehouden, dat is goed nieuws. […] De arrestatie geeft ook een soort genoegdoening voor Dutchbatters.”

http://bit.ly/kSY3nt

Tsja, ik kan dit toch geen “zwijgen” noemen, hoe graag ik het ook zou willen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos

Who THE fuck is Louis Bontes?! De kopieerknaap van de fractie?!
Doorgaans mogen ze nooit wat zeggen. Het gaat hier om eindbaas Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Prediker

Ernest; afgelopen week was er op de opiniepagina’s van de Volkskrant een discussie tussen Erna Rijswijk en Hans Blom, oud-directeur van het NIOD, over de vraag of Mladic bij voorbaat van plan was om de moslimmannen te doden of niet.

Daar valt dus over te discussiëren, of Mladic al bij voorbaat het plan had om de moslimmannen af te maken, of dat hij dit ad hoc besloot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 AdriePVV

Waarom zwijgt Sargasso over de “deportatie/verdrijving” van de autochtone bevolking van de grote steden.

http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/2438346/2011/05/27/Meer-dan-helft-inwoners-Amsterdam-is-allochtoon.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 DonnaDolce - Reactie op #5

@ AdriePVV

Je hebt helemaal gelijk, ik heb een aantal voorbeelden in de straat en in de familie. Maar mensen blijven er blind voor. Men kent de geschiedenis waarschijnlijk nog niet goed genoeg. Begrijpelijk als het niet in de geschiedenisboekjes komt he. Wel andere culturen als barbaars over laten komen, zo ook Nederland. Uiteindelijk gaan de ogen open, AdriePVV, hopenlijk is het dan nog niet te laat.

#6 Prediker

@5; We hebben het hier al over gehad, Adrie. De reden dat mensen van de grote steden vertrekken naar de voorsteden is omdat je daar voor een betaalbaar bedrag een eensgezinswoning met een tuintje kunt kopen.

Dat geldt voor allochtonen niet anders: Surinamers en Antillianen zijn ook vanuit Amsterdam naar Almere vertrokken omdat ze daar leuker konden wonen.

Wat overblijft is sociale huurbouw en verpauperde panden, waar vroeger de arbeiders in woonden die nu in Zoetermeer, Houten, Tuindorp etc. wonen.

Jouw grote blonde leider maakte bij de provinciale statenverkiezingen bang met voorspellingen van een of ander instituut dat de allochtonen straks vanuit de grote steden zouden uitzwermen over het hele land. Waarom is dat? Omdat ze dezelfde beweging maken als de rest van de Nederlanders: ook Marokkanen willen graag een eensgezinswoning met een tuin in een rustige wijk.

Maar dit is je allemaal reeds omstandig uitgelegd. Dus waarom blijf je hier over liegen? (Of probeer je gewoon het onderwerp te verleggen, omdat je wel aanvoelt dat bovenstaand stuk Wilders bij de kladden heeft als onbeschaamde en principeloze opportunist?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Arjan

@5

Lekker oneigenlijk argumenteren weer. Je vergelijkt een weblog met een prominente politicus. Je pakt een van de vele thema’s uit het hoofdartikel, stript het van z’n context, zoomt erop in, pakt een getal en schrijft er een ongefundeerd verhaal omheen. Wie probeer je af te leiden met zulke hysterische reacties, jezelf of je mede-reaguurders?

Edit: Ik zie dat je het in in ieder geval al wel gelukt is met Prediker ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Ernest

@4 Dat maakt niet zoveel uit toch? Dood is dood.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 AdriePVV

@6

Natuurlijk willen Marokkanen een huis met een tuintje, voorzover ze dat ook al niet hebben in hun thuisland. De vraag is alleen wie dat gaat betalen.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/allochtonen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-005-pb.htm

Deze massa immigratie naar de grote steden in Europa is vergelijkbaar met een verovering door een vijandige cultuur, waarbij de oorspronkelijke bewoners voor de kosten opdraaien en per saldo ook nog het onderspit delven.

@7

Wilders wordt hier ten onrechte geassocieerd met Mladic, daarom stel ik Sargasso en haar aanhang ter discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Krekel

Ik vraag me niet eens meer af of er steekje bij je loszit, Carlos.

“Hem vergelijken met een massamoordenaar was nodeloos kwetsend en ongefundeerd, hoe durven ze!”

Dat schrijf je op alsof Wilders inderdaad een massamoordenaar ís. Mag ik je erop wijzen dat Wilders a) niemand vermassamoord heeft, en dat het bovendien b) volstrekte waanzin is überhaupt te denken dat hij iets dergelijks van plan is?

Ik zeg dit niet om je te plagen of zo, maar ik denk echt dat je de werkelijkheid een beetje uit het oog begint te verliezen en het lijkt me verstandig daar een beetje op te letten. Ik bedoel, nu functioneer je tenminste nog (ik ken je niet persoonlijk natuurlijk, ik ga ervan uit) maar dat kan volgens mij niet lang meer duren als ik je zo af en toe lees.

Geef meditatie of mindfulness eens een kans zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Ernest

@5 Adrie, meisje, heb je wel eens naar de woningen in de grote steden gekeken? Kom je wel eens in Amsterdam noord, oost of west? Woon je er zelf? Een beetje gezin met kinderen wil een eengezinswoning met een tuin, en een paar slaapkamers. Vind je die daar? Nee. Geef dan de mensen die verhuizen gelijk. Ze zijn niet gedeporteerd, ze hebben gewoon geen zin meer om op een verdieping te wonen met weinig ruimte.
Of moet heel Amsterdam een soort Almere worden, met een museum als binnenstad?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Carlos

Helaas Krekel, ik zat begin jaren ’90 bovenop de werkelijkheid om de overeenkomsten met de huidige retoriek te zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Rene

#6, #11: Houd nu eens op altijd die tactiek van het van onderwerp wisselen van dat PVV uitschot te honoreren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Krekel

12,

Ik liep begin jaren negentig (dat dient zonder apostrof geschreven te worden trouwens)* nog gewoon in de korte broek, maar toch durf ik wel te stellen dat het Joegoslavië van toen eigenlijk niet te vergelijken valt met het Nederland van nu.

* dat zei ik wel om je te plagen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Prediker

@Rene; tja, je kunt Adrie’s leugens en verdraaiingen moeilijk onweersproken laten. Dan lijkt het net alsof er niets tegen in te brengen valt.

Maar ik ben het met je eens. AdriePVV probeert moedwillig het onderwerp te verleggen zodat we het niet over de voorgenomen deportaties van Wilders gaan hebben in de context van de massamoord door de Serviërs in de jaren ’90.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Anoniem

De genocide in bosnië is gewoon de uiterste consequentie van het denken van Wilders, dat moslims een geheime agenda hebben, de sharia willen invoeren, snel de meerderheid zullen vormen, en nooit kunnen veranderen, nooit kunnen matigen. Als dat waar is, dan moet je er iets tegen doen.

Maar als het je eigen staatsburgers zijn en geen ander land ze wil hebben en als strenge maatregelen niet helpen omdat moslims inherent verkeerd zijn en de demografische sluipmoordenaar ondertussen zijn werk doet, hoe laat je die 20 miljoen moslims dan uit Europa verdwijnen?

Misschien heeft Wilders die conclusie zelf nog niet getrokken maar het is wel de enige endlosung op zijn gefantaseerde dreiging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 gronk

@prediker: daar is een hele simpele oplossing voor: waarschuwen, en als-ie het nog een keer doet, z’n reacties verwijderen of leeg-editten.

Laat ze maar schreeuwen tegen een muur. Houdt vanzelf op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Prediker

@16; Ach, de schoonvader van Wim-Lex kan Wilders vast wel een paar tips aan de hand doen hoe je afrekent met subversief tuig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Krekel

@ 16,

Zelfs als dat zo zou zijn. Wilders vermoorden is dan de uiterste consequentie van jouw denken. Ik bedoel, hij is de nieuwe Hitler en Mladic in één en staat op het punt een massamoord te begaan in jouw wereld, niet ingrijpen lijkt me dan geen optie. Betekent dit dat we jou en Carlos alvast mogen veroordelen als moordenaars?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Prediker

Leuk dat je dat zegt, Krekel. Dit schreef PVV-fractiemedewerker Ehsan Jahmi gisteren.

“Wat een kapitale fout is het destijds van de Fransen geweest dat ze die Khomeini niet hebben laten verdwijnen!”

Alsof die Fransen destijds wisten wat een enge tiran die Khomeini zou worden.

Het zijn dus juist PVV’ers die zo denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Anoniem

@19 Ja dat trekt een interessante parallel tussen mij en Wilders, beide opgezadeld met denkbeelden waarvan we de uiterste consequentie niet durven trekken. Dat zijn denkbeelden echter tot maar een oplossing kunnen leiden betekent natuurlijk alleen niet dat hij die oplossing ook wil of dat als hij dat wil hij die oplossing ook uit kan voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Krekel

20,

Dus Carlos en Anoniem zijn eigenlijk PVV’ers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 gronk

@prediker: precies. Zo kun je d’r nog tientallen opnoemen:

‘wat een kapitale fout van de CIA om bin laden te trainen’.

‘wat een kapitale fout van de amerikanen om Saddam Hussein te steunen in de jaren 80’

‘wat een kapitale fout van de amerikanen om pinochet te steunen’

Etcetera. Het enige wat je d’r van opsteekt is dat je van buitenlands beleid cynisch wordt, omdat zo’n beetje ieder bewind wat je steunt ontaard in een dictatuur. En als je het niet doet, dan krijg je somalische toestanden. Damned if you do, damned if you don’t.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Rene

@14: Wilders weet dat een grote deel van zijn electoraat wel bewondering heeft voor mensen als Milosevic, Karadzic en Mladic. We komen ze hier op het blog letterlijk tegen, mensen die zonder tekstueel te blikken of blozen massamoord op duizenden mannen en jongens goedpraten of bagatelliseren door erop te wijzen dat het heus enkel maar verzet tegen voortschrijdend-islamiserende moslims was. Wat nu, mannen en jongens, pfff…

Iemand die ik inmiddels, vrede zij dank, een jaar of 8 of 9 niet meer heb gezien maar die inclusief z’n fles gedestilleerde drank en zelf-identificatie met mislukking voor mij model staat voor de PVV stemmer wist me rond 2002 al te vertellen hoe geweldig het was hoe Milosevic ferm en strijdvaardig stand hield tegen dat groepje moslim-knuffelende, multikul-rechters van het Joegoslavië tribunaal.

En dus schuif je in dit geval de heer Piet Snot naar voren om iets gratuits te zeggen over de EU waarnaar niemand luistert terwijl je zelf in alle talen zwijgt en glimlacht om je superieure inzichten in de heilige kunst van het zetels winnen dan wel niet verliezen. Want veel zetels is goed en meer zetels is beter.

En met massa-moord heeft dat niets van doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Stickmeister

@20

Tja Jahmi wil dan ook nederlanders die het niet met de PVV eens zijn het land uit hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Prediker

@21; Volkert van der Graaf trok die uiterste consequentie wel. Nou, wat zijn we daar beter van geworden.

Not! Wilders is nog erger dan Fortuyn. Stel dat iemand Wilders omlegt, wie zegt dan dat Martin Bosma zich niet ontpopt als een nog veel akeliger figuur?

Da’s dus het hele punt: je kunt de toekomst wel willen veranderen, maar je weet helemaal niet wat er in de plaats komt voor de toekomst die jij je voorstelt, wanneer je pionnetje x uit het spel slaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Prediker

@25; Stickmeister; o, waar schrijft hij dat? Want dat wordt wel een leuke verzameling citaten zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bookie

@12
Begin jaren negentig konden moslims ook gewoon een huis buiten de stad kopen. Hypotheekrente viel destijds voor het merendeel van de moslims niet onder het riba (woeker)-verbod aangezien beide partijen er beter van werden.
Nu valt het er opeens wel onder en blijft men in een huurhuis zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Krekel

21,

Maar ís het wel zo dat Wilders denken tot maar één oplossing kan leiden? Veel mensen zien dat namelijk helemaal niet zo. Die vinden gewoon dat dat moslims zich wat meer moeten aanpassen aan onze normen en waarden, en dat wij ons wat minder moeten aanpassen aan islamitische normen en waarden, en dan is samenleven mogelijk.

Waarom kan dat niet de consequentie zijn van Wilders’ denken volgens jou?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 TRS

LOL @ #2.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Prediker

@23; er zit volgens mij nog wel wat in tussen iemand steunen/ trainen en iemand liquideren.

Maar goed, ik las laatst dat Rusland vanuit Afghanistan ook zijn invloeddsfeer wilde uitbreiden tot Pakistan en eventueel India, dus ik begrijp wel dat de Amerikanen dat niet konden laten gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Prediker

@Bookie; je moet ook nog het geld hebben om dat huis te kunnen kopen, hè? Maar goed, offtopic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Carlos

+1 kudo voor Anoniem #16 en Rene #24

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Rene

(de @14 van #24 moet weer @15 zijn: dit blog zou echt iets moeten bedenken voor wat betreft compacte stabiele verwijzingen naar vorige reacties, in het licht van latere tussenvoegingen vanuit filters…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Arjan

De uiterste consequentie van accepteren dat de uiterste consequentie van Wilders’ gedachtegoed tot deportatie en massamoorden leidt is helemaal niet het omleggen van Wilders zelf. Die redenatie volgt alleen wanneer je uitgaat van de persoon. Je bestrijd echter geen personen, maar ideeën, iets wat de PVV aanhangers met hun Leider cult maar moeilijk kunnen begrijpen.

Gedachtegoed kan je niet laten verdwijnen door de verkondiger daarvan z’n mond te laten houden, maar door dit te bestrijden met ander gedachtegoed. De uiterste consequentie van het bestrijden van het gedachtegoed van Wilders en cohorten is het toepassen van de principes van de rechtstaat: gelijkheid, eerlijkheid en het liefst ook nog een beetje mededogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 gronk

@prediker: hiero

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Bookie

@33
Geef jij vaker kudo’s voor mensen die poep praten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Anoniem

@29 Natuurlijk is het electoraat niet zo slecht als Wilders, of hebben ze er iig geen seconde over nagedacht. Waarschijnlijk blijft alles beperkt tot een paar discriminerende maatregelen en verdere marginalisering en uitsluiting van de moslims in Nederland.

Maar als je puur kijkt naar zijn ideeën, als je die voor waar aanneemt, die leiden maar tot een oplossing, volgens Wilders bestaan er geen gematigde moslims en als een moslim wel gematigd lijkt dan liegt hij omdat dat in de koran staat en is hij eigenlijk nog gevaarlijker. Wilders is ook bang dat moslims in de toekomst een meerderheid van de bevolking zullen vormen, eerst in de grote steden, dan in de hele randstad, het hele land, ook in duitsland, heel Europa. En dat elke moslim er op gebrand is de sharia in te voeren. Als een marokkaanse jongen een fiets steelt, vloeit dat volgens Wilders voort uit hun religie en cultuur. Moslims vervuilen het straatbeeld. Tientallen miljoenen moslims moeten van hem uit Europa verdwijnen.

“Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen. Nu zitten allochtonen, overwegend moslims, voornamelijk in de grote steden. Over twintig jaar zitten ze overal, van Apeldoorn tot Emmen en van Weert tot Middelburg. We verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet, en niemand doet er iets aan.”
Geert Wilders, interview in De Pers, 27 november 2007

Leg me eens uit, hoe kun je daar iets tegen doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Sikbock

de moslims bekeren tot het christendom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39.1 DonnaDolce - Reactie op #39

Wat dacht je er van om gewoon elk geloof af te schaffen en die alleen thuis te uiten. Er wordt verdorie al eeuwenlang gevochten om die achterlijke geloven. Geloof in jezelf, dat is voldoende, of zijn al die mensen zo onzeker dat ze ergens anders in moeten geloven dan in henzelf?? Niets zo gevaarlijk dan een stenentijdperkgeloof, zorgt voor achterstand in de hersenen, terwijl het de bedoeling is dat we geestelijk blijven groeien, we gaan tenslotte ook verder VOORUIT in tijd.Net als dat multiculti, hoe kun je het bedenken om allerlei culturen samen te laten wonen? We hebben niet voor niets allemaal een eigen land, zodat we onze eigen normen/waarden, cultuur, gedachtegoed, etc, etc, kunnen leven. Ik merk aan de kortzichtige reacties, dat er hier veel zitten die denken dat multiculti alles oplost, helaas, het is met de jaren alleen maar erger geworden, dat “ziet” zelfs een blinde (criminaliteit, uitkeringstrekkers, werkeloosheid, noem het maar) Hoop dat jullie nog goed kunnen slapen, want jullie werken daar wel aan mee, en hoe.
Fijn weekend.

#40 vandyke

@A3 Ik ben op dit ogenblik een artikel aan het schrijven nav die berichten. Een cijfermatige analyse van de bevolking van Amsterdam met allemaal hele leuke grafiekjes en tabelletjes. Is morgen klaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Meneer Storm

On topic! http://tinyurl.com/yebyyop
@38: op dit moment is het percentage allochtonen in Amsterdam 50,2%.!!!
http://tinyurl.com/6o4hxg
Welterusten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Bookie

@32
Jou vooroordeel over moslims dat zij niets verdienen is nergens op gebaseerd. Ik ken als Slotervaarter genoeg moslims met inkomen die met gemak een huis zouden kunnen kopen en gefinancierd zouden kunnen krijgen. Toch blijven bijvoorbeeld mijn bovenburen met zijn vijven in een klein driekamerflatje wonen terwijl dat verre van noodzakelijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 alt. johan

@38: remigratie stimuleren (oprotpremie).

Wat je ook kunt doen is kijken naar de belangen van de inheemsen (autochtonen) die geconfronteerd worden met die nieuwelingen. Dat hun veiligheid, leefklimaat en belangen volop worden verdedigd/beschermd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Krekel

@ 35,

Akkoord. Echter, als je dit zo ziet zou er dus niet op de man Wilders gespeeld moeten worden, maar op zijn ideeën.

Beter om te veronderstellen dat de uiterste consequentie van zijn gedachtegoed massamoord is, zou daarom zijn het überhaupt aannemelijk maken dat de uiterste consequentie van zijn gedachtegoed massamoord is.

Want de meeste mensen, waaronder ik, zien dat namelijk helemaal niet zo. “Moslims moeten zich aanpassen aan westerse normen en waarden als ze hier komen wonen” leidt tot massamoord, ik zie het gewoon niet.

@ 38,

Zo ben je in elk geval redelijk bezig in mijn ogen. Enge praatjes in dat citaat inderdaad, maar deze bangmakerij lijkt me duidelijk niet bedoeld om mensen lekker te maken voor etnische zuiveringen, maar voor een immigratiestop uit islamitische landen, toezicht op islamitische scholen en vul de PVV-standpunten allemaal maar in. Dat Wilders goedkoop en populistisch bezig is zal je mij ook niet zien weerspreken, maar hem een toekomstig massamoordenaar noemen heeft niks meer de werkelijkheid te maken. Daar zitten nog wel wat redelijkere stapjes tussen, qua Ockham.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 JW

@27, Prediker: hier Jami’s opmerking daarover.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Anton

@38 Wilders bestrijd een gewelddadige ideologie nl de Islam. Wilders maakt consequent onderscheidt tussen de ideologie (Islam) en mensen (moslims). Dat is ook de reden dat dat stelletje briesende linksgekkies hem niet veroordeeld kan krijgen.

Of de Islam een ideologie, een religie of beiden is kun je over van mening verschillen. Dat deze ideologie/religie een gevaar voor onze westerse verworvenheden vormt is zonneklaar. Wilders zijn retoriek is over de top, ben ik met je eens maar als je het op inhoud beschouwd heeft hij gewoon goede punten.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan welvaart, rede en mensenrechten boven armoede, onvrijheid en wreedheden uit naam van een onzichtbare vriendje. Hoe zit dat bij jou?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Prediker

@45; Dank je. (Hij heeft het wel gewiekst geformuleerd daar. Het lijkt net alsof het dan uit eigen beweging is).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Cycloop

Uit interview met Wilders (4 juli 2009):
“”Was uw uitspraak op 14 juni in Denemarken over het uitzetten van tientallen miljoenen moslims uit Europa een slip of the tongue?
‘Nee.’

Ze was op zijn minst onhandig en niet precies. Zelfs De Telegraaf gebruikte in een commentaar het woord ‘kwalijk’.
‘Als ik meer tijd had gehad, had ik meer context kunnen geven. Ik doelde niet alleen op criminele moslims. Ik heb al vaker gezegd, ook in uw krant, dat ik voor assimilatiecontracten ben. Daarin moeten alle niet-westerse allochtonen met een dubbele nationaliteit of verblijfsvergunning de gelijke rechten van mannen en vrouwen onderschrijven, geen discriminatie van homoseksuelen, geen shariawetgeving – al die zaken. Teken je niet, dan kom je volgens ons niet in aanmerking om hier te zijn.”

‘De islam is voor 90 procent een totalitaire ideologie en maar voor 10 procent een religie. Dus als je zulke contracten invoert, in heel Europa, want ik heb nooit gesproken over alleen de EU, zullen miljoenen moslims niet tekenen. Dan kunnen ze vertrekken.’””

Warrig: Wilders haalt van alles door elkaar: moslims, niet-westerse allochtonen met een dubbele nationaliteit of verblijfsvergunning, en moslims in Europa tout court.
Wilders had in het interview in Denemarken over 50 miljoen moslims in Europa: een maximale inschatting gebaseerd op etnische definitie van moslim zijn. Meeste moslims in Europa zijn moslim op etnische grondslag en zijn ook autochtoon (mn in Oost-Europa en Balkan).
En vooral de eis dat moslims de gelijke rechten van mannen en vrouwen moeten onderschrijven is curieus nu de coalitie steun zoekt bij de SGP. Christenen mogen wel vrouwen discrimineren maar moslims niet. Soort dubbele discriminatie van Wilders.

Wat blijft hangen, is de tientallen miljoenen moslims die Europa uit moeten : een soort fantasie. Maar genocides beginnen met dat soort fantasieën.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Anoniem

@46 Waar is dat onderscheid Anton?

“Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen. Nu zitten allochtonen, overwegend moslims, voornamelijk in de grote steden. Over twintig jaar zitten ze overal, van Apeldoorn tot Emmen en van Weert tot Middelburg. We verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet, en niemand doet er iets aan.”
Geert Wilders, interview in De Pers, 27 november 2007

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Ojna

@44,
Aan etnische zuiveringen gaat altijd zware bangmakerij en structureel haatzaaien vooraf. Tot dat het etno-nationalistisch populisme voldoende gezaaid heeft, daarna woekert het vanzelf door onder eigen volk. Dat meestal het recht in eigen handen gaat nemen om het regime een flink handje te helpen met etnische zuiveringen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Anoniem

@44 Dat Wilders het allemaal niet zo meent is natuurlijk een ongelovelijk slap excuus, als hij het niet meent moet hij het niet zeggen. Hoe wil je een politiek debat voeren als je mij het recht ontzegt consequenties te verbinden aan Wilders’ uitspraken en in plaats daarvan aan komt zetten met een dooddoener waar iedereen het mee eens is.

“Moslims moeten zich aanpassen aan westerse normen en waarden als ze hier komen wonen”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 bottehond

Bizar. Maar carlos valt nu wel door de mand. Altijd de “redelijke” uithangen. Nu blijkt wat zijn diepere gedachten al die tijd al waren. Haatzaaien en polariseren met fluwelen handschoentjes en een onschuldige blik. Carlos’ masker is gevallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Krekel

51,

Dat is geen slap excuus wanneer jij gewoon een verkeerde conclusie uit zijn woorden trekt.

Hij zegt namelijk: ik zie probleem A. Jij ziet daarin: hij stelt dus oplossing X voor! Terwijl hij oplossing Y in gedachten had.

Hij bedoelde ‘X’ dus inderdaad niet, maar dat zei hij dan ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Breget

Nederlandse burgers kwamen ook in opstand tegen de agressors in 40/45 , Ik als christen in NL wil ook niet leven onder de dictatuur van de islam dat is wat Mladic probeerde te voorkomen .Stelselmatig doet de islam hier hetzelfde nu nog zonder geweld ,maar kijk naar anders denkende in de islamitische wereld daar doen ze hetzelfde als Mladic

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Anoniem

@53 Ik heb niet gezegd dat Wilders’ dat voorstelt of in gedachten had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 gbh

botte, ga eens terug naar je mand, kan je daar weer verder janken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Krekel

55,

Akkoord. Let me refrase:

Jij zegt: A impliceert X. (Zo beter?) Maar houdt geen rekening met het feit dat dat puur jouw conclusie is, en dat dat niet per se de juiste is. Volgens Wilders impliceert A namelijk Y.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Anoniem

@57 (X is de uiterste consequentie van A, niet per definitie het gevolg) Dat is inderdaad mijn conclusie en ik heb beargumenteerd hoe ik tot die conclusie kom. Anderen zijn vrij een andere conclusie te trekken natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Krekel

Ik heb ook geen zin meer.

Kijk uit dat je niet voorbijgaat aan het feit dat Wilders helemaal geen massamoordenaar is, was mijn punt, je zou namelijk wel eens kunnen overkomen als een waanzinnige. Ik geloof dat dat een redelijk punt is, en ik geloof dat ik het voldoende verduidelijkt heb.

Iemand van mijn punt overtuigen is nooit mijn bedoeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Arjan

@57

Laten we even wel wezen, het voorstel ‘Y’ van Wilders is natuurlijk kul. Als hij iedere moslim, inclusief de gematigden, definieert als slecht, is de enige manier om niet slecht te zijn om je religie en identiteit op te geven. Het gaat hier dus om assimilatie in plaats van integratie.

Dit is natuurlijk onhaalbaar. Je kunt van niemand verwachten dat ze hun identiteit zo compleet gaan en kunnen veranderen. Zodra men dan niet aan dit onhaalbare ideaal kan voldoen, mag men dus volgens Wilders uitgezet worden. Zie hier, optie ‘X’. Om te zeggen dat het gedachtegoed van Wilders tot optie ‘X’ leidt is dus helemaal niet zo vreemd.

Overigens denk ik zelf dat Wilders eerder een opportunist is die de existentiële angst voor ‘de ander’ gebruikt voor zijn eigen politieke doeleinden, een charlatan dus in plaats van een potentiële massamoordernaar. Het gedachtegoed wat hij daarvoor gebruikt echter..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Theefeest

@ Breget comment 54

Als allereerste, die slachting was afschuwelijk, laf en had nooit mogen gebeuren.

Maar er was wat meer aan de hand in Servie dan dat de media ons liet weten.
Moslims waren niet de onschuldige slachtoffers als ze ons willen laten geloven.
Zij voerden ook aanvallen uit, zij terroriseerden de Serven en hebben Serven ook bij bosjes vermoord.

De aanval van Mladic, was een vergelding op een eerdere aanval van de moslims op een Servisch dorp, waarbij ook veel slachtoffers vielen.
Bovendien waren er ook moslimstrijders over de hele wereld naar Bosnie gekomen om hun broeders te helpen.
Iets wat we vandaag de dag terugzien.

Als laatste is het ook het vermelden waard dat er een groot moslim leger was, die om redenen van publiciteit en Navo steun zich hadden terug getrokken uit dat dorp, zodat wanneer de Serven dat dorp (Sebrenica) deden aanvielen, de Navo de serven wel moesten bombarderen.
En de publieke opinie zich zou keren tegen de Serven.
Dus deze lafbekken lieten hun eigen volk in de steek.

Ter uwer informatie,
vr groet

“Theefeest”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Prediker

Op De Dagelijkse Standaard zijn ze er als de kippen bij om Sargasso aan te wrijven dat een of andere PVV-backbencher wel iets over de aanhouding van Mladic gezegd heeft.

Ze vergeten allen dat ook de media, waaronder RTL-4 Bontes (portefeuille ‘Europese Zaken’) zo onbelangrijk vonden, dat ze helemaal over zijn reactie hebben heengekeken.

Het is wel vreemd: Wilders heeft altijd overal een mening over, maar bij zo iets belangrijks als de vangst van Mladic blijft hij stil. Heel slim om een backbencher als Bontes er toch iets over te laten zeggen. De media pikt het niet op en als iemand (zoals Carlos) Wilders er op bekritiseert, kan altijd worden verwezen naar die uitspraak van Bontes, om aan te tonen dat de PVV er wel degelijk iets over heeft gezegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Bolke de big
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 gbh

@63, met slaven hadden onze oosterburen 70 jaar geleden ook al een probleem

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 AdriePVV

@ 65

Prima vragen, jammer dat er in links en PC Nederland geen ruimte is voor de vraag wat continuering van de massa immigratie Nederland kost, zowel wat betreft welvaart als wat betreft welzijn. Zouden de mensen over 100 jaar nog mogen weten dat Nederland oorspronkelijk helemaal geen Islam als inheemse godsdienst kende en dat de hoofdstad van Nederland vroeger Amsterdam heette en net als Constantinopel door de veroveraars voorzien is van een andere cultuur en een andere naam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Prediker

Zeg AdriePVV, blijf eens on-topic. Het gaat hier niet over massa-immigratie; het gaat over waarom Wilders niet heeft gereageerd op de arrestatie van Mladic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 KB

Wilders is Hitler begon al te vervelen. Maar gelukkig heeft Carlos een nieuwe waar hij weer jaren mee vooruit kan: Wilders is Mladic!
Als het onschuldig was, konden we er om lachen. Helaas zitten we al jaren op het randje van een geweldsspiraal waarbij meer politici omgelegd worden. Is dat de oplossing, Carlos?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 gbh

a gossie, het omleg paard wordt weer van stal gehaald, iedereen moet zijn klep houden want straks wordt de grote lijder omgelegd

als de grote lijder wordt omgelegd komt dat door zijn eigen worden en het klimaat dat hij zelf heeft gecreëerd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Verzetsheld

Het is natuurlijk overduidelijk dat Widlers met hetzelfde proces bezig is als Mladic en trawanten toentertijd: http://www.genocidewatch.org/aboutgenocide/8stagesofgenocide.html Dat uiteindelijk dit tot gevolg zal hebben (haal die grijns van je gezicht): http://www.puritube.com/v/PeVUu4YlYrg

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Prediker

@68; als de uitingen van xenofobie en islamofobie (onder andere van Wilders) onschuldig waren, konden we er om lachen. Helaas zitten we al jaren over het randje van een geweldsspiraal waarbij waslijsten moskeeën aangevallen worden, gewoon in Nederland.

Maar daar hoor ik de KB’s in de comments nooit over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 PVVkarel

Nou ja, dit soort onnozele linkse flutpraat zijn we ondertussen in Nederland wel gewend van dit soort personen…. hoe heet hij of zij? Sargasso?.. kan ik niet… maar toch..
Sargasso… hier èèn lichtend voorbeeld uit de honderden die ik kan vermelden…..
Waar blijft de veroordeling en sancties naar de moslims die de Christelijke koptenen zijn uit aan het moorden in o.a. Egypte?
Geef a.u.b. antwoord op deze ene vraag van mij, kan je hierover een bevredigend antwoord geven dan zal ik je een antwoord geven over hetgeen jij (wij niet) denkt waar Geert in deze tekort schiet.
Na jou antwoord kom ik meteen met een 2e voorbeeld waarover ik links en jou niet hoor, ik hoop dat je dan ook weer een bevredigend antwoord kan geven?……… ik denk het overigens niet want als Geert ergens een foutje maakt (in jullie ogen, niet in de onze) dan zijn jullie er als de kippen (of misschien als de konijnen) bij om met slap gezwets Geert in een verkeerd daglicht proberen te zetten.
Iets wat welke linkse rakker dan ook nooit zal lukken omdat wij niet door Geert gehypnotiseerd worden zoals jullie waarschijnlijk wel door figuren als Kok/Halsema/Vogelaar/Pechthold/Marijnissen/Roemer/Kant/Plasterk/marcouch/Aboutaleb/Elatik/van Bommel/van Agt/Lubbers etc. etc., maar omdat wij zelf onze ogen en oren open hebben en dat wij zelf zien wat er in Nederland en de wereld allemaal misgaat met de moslims

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 PVVkarel

Prediker | 4 June 2011 | 15:18
Het een staat niet los van het ander zou bertus hendriks zeggen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Prediker

Ik maak hieruit op dat je nu die geweldplegingen jegens moskeeën aan het goedpraten bent. Klopt dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 PVVkarel

Prediker | 4 June 2011 | 14:22

Het is wel vreemd: Wilders heeft altijd OVERAL een mening over?….
Hoe komen jullie linkse rakkers toch altijd op dit soort non vergelijkingen?
Heeft Geert ook een mening over de koeien die bij Bleker in de wei staan?
Kom toch eindelijk eens met feiten en niet met dit soort non-argumenten als je geen antwoord hebt of weet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 PVVkarel

Weet je wat je bent?
Een simpele opruier meer niet, je hebt totaal niks te melden als constant van dit soort belachelijke reactie,s.
Ben jij soms Femke?
Wie heeft het hier over moskeeen?
Ik kan je wel vertellen welke kerken zijn beklad en waar bij de doden herdenking van onze bevrijders met kransen is gevoetbald!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 PVVkarel

Open brief van uitvaartcentrum (als voorbeeld van vele soortgelijke incidenten, gem. 5 tot 6 per jaar alleen al in dit bedrijf !!):
Amersfoort, donderdag 24 mei j.l. waren wij onderweg met een rouwstoet vanuit Hoogland naar Rusthof in Leusden. Rond 14.15 uur reden wij, – een rouwauto en twee volgauto’s -, op de Amsterdamseweg ter hoogte van de Bomenbuurt bij Vreeland. Op het fietspad daar reed een groep Marokkaanse kinderen, ze konden ons gemakkelijk bij houden, want wij reden niet zo hard. Zij riepen ons na, ze jouwden ons uit; “Joden, Joden, Joden”. De chauffeurs van deze auto’s, allen van Christelijke huize, vinden het niet erg om voor Joden uitgemaakt te worden, persoonlijk beschouw ik het zelfs als een erenaam. Maar het feit, dat deze kinderen dit naar rouwende mensen, die een dierbare overledene aan het wegdragen zijn, dit toeroepen, is een schrijnend teken, een heel pijnlijke zaak. En ja, het gebeurde niet in Caïro, of in Tripoli, maar hier in Nederland, hier in Amersfoort. Buiten het feit om dat dit getuigd van elk gebrek aan respect en fatsoen, is het ook een verschrikkelijke vorm van antisemitisme, zoals we nog niet zo heel lang geleden hoorden vanuit Amsterdam, en dus nu ook vanuit Amersfoort. Ik hoop dat vele Nederlandse en Marokkaanse ouders dit lezen, dat Moskeebestuurders dit lezen, ja leerkrachten en politici en dat we met ons allen er alles aan zullen gaan doen, zodat dit bij een incident blijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Prediker

@76; Guttegut, wat een boosheid ineens wanneer de PVV’er wordt geconfronteerd met feiten die ‘m niet uitkomen. Gaat ‘ie huilie-huilie doen en stampvoeten.

Als het kleine kind dat ‘ie is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 PVVkarel

Prediker…. vermeld de waslijst eens met aanvallen op moskeeen, met tevens de vermelding erbij dat niet-moslims de daders zijn geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Harm

Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Gannicus

In het recht gaat men (terecht) uit van de onschuldpresumptie. Ten aanzien van Wilders gaat links uit van een absolute schuldpresumptie. Waarom is dat? Maakt dat de eigen standpunten geloofwaardiger of nobeler?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 anthonie

@71

“Maar daar hoor ik de KB’s in de comments nooit over.”

Is dat ongeveer hetzelfde als dat we in draadjes hier niks lezen over keppeldragers/homo´s die niet veilig over straat kunnen?

Geinig lijstje, natuurlijk, met “aanslagen” sinds 2001. Afgezet tegen de mate van irritatie die veel mensen ervaren t.a.v. de islam vind ik dat lijstje best meevallen. Voor de arrogantie die de islamvertegenwoordigers in Nederland ten toon spreiden krijgen ze bijzonder veel welwillendheid terug, als je het mij vraagt. Geen enkele groep immigranten is zo in de watten gelegd als de islamieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Harm

Leuk, is weer eens iets anders als massa-immigratie.
Maar ik verdwijn uit beeld, zie ik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 PVVkarel

Geen voorbeelden meer Prediker?
Niet erg jong wij weten dit wel hoor.
Links is een hoop geblaat zonder inhoud en feitenkennis.
Als ze vast zijn geluld op een heel simpele manier en met maar een paar voorbeeldjes over hoe echt de vork in de steel zit komen ze met dit soort reactie,s.
Boosheid?…. Nee waarom?
Ik geef je alleen maar feiten.
Jij bent het toonbeeld van de linkse kiezer… als de feiten komen dan is er geen antwoord meer, en schreeuwen ze verongelijkt wat stomme praat uit.
En dit gezegd door een oud pvda-er, althans toen de a nog stond voor arbeider en niet voor allochtoon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Harm

Gannicus schrijft:”In het recht gaat men (terecht) uit van de onschuldpresumptie.”

In het recht misschien,maar Wilders doet dat niet als het om moslims gaat. Koekje van eigen deeg:

Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic
Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Prediker

@Ach, kijk; Anthonie vindt het lijstje best meevallen. Als synagogen te maken zouden krijgen met zoveel bekladdingen en bekogelingen met molotovcocktails, dan zou Anthonie zich lam schrikken en moord en brand roepen – en wel weten in welke richting hij de vinger moest wijzen.

Maar als moslims het slachtoffer zijn bagatelliseert hij er lustig op los. Moeten die islamvertegenwoordigers zich maar niet zo arrogant gedragen. En die hoofddoekjes roepen zoveel irritatie op.

Maar de meeste irritatie komt door een aanhoudende lawine van anti-moslimberichtgeving, die overal en nergens vandaan geplukt wordt en niet zelden berust op pure kul. Moslims zouden eisen dat schilderijen weggehaald worden uit gemeentehuizen; moslims zouden meisjes stenigen in de Oekraine, moslims zouden een mega-moskee willen bouwen op Ground Zero; moslims dit-moslims dat, moslims zus-moslims zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Bismarck

Weet je, ik vind het feit dat Rutte zich vrijwel uitsluitend uit in erg gratuite uitspraken over buitenlandse gebeurtenissen in een poging zich als ferme goedweerpremier neer te zetten, terwijl hij zich verre houdt van publieke uitspraken over binnenlandse problemen (waarbij de betreffende ministers fijn de kastanjes uit het vuur mogen halen) veel erger dan dat Wilders dat niet doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Verzetsheld

Sommigen oefenen alvast voor stage 8: DENIAL

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 alt. johan

Het wordt steeds gekker. Straks gaan ze Wilders aanklagen omdat ie te weinig heeft gezegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 gbh

@89 15% fascistische randdebielen is niet ‘de nederlander’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Prediker

@PVVKarel (inmiddels verwijderd) “De irritatie komt ook uit het onbehoorlijk gedrag van moslimvrouwen die je op straat nog geen goedendag zeggen.”

De meeste mensen die ik op straat tegenkom zeggen mij geen goedendag. Ik zeg de meeste mensen die ik tegenkom ook geen goedendag.

En wat hebben berovingen met de islam te maken?

Soms zijn berichten over berovingen door Marokkanen zelfs ronduit bullshit, zoals het verhaal over een Marokkaanse bende die fietsers van hun pinpas beroofde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 gronk

@gbh: die komt rechtstreeks uit wakkerpedia ;-).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Ernest

@77 Door de gebeurtenis die je beschrijft heb je misschien een idee hoe het gedrag van de pvv’ers overkomt op gewone mensen. Wat dacht je van het kamerlid Lucassen? PVV’ers hebben ook de neiging om belangrijke momenten te verknallen met schelden.
Bijvoorbeeld door op dodenherdenking verzetsmensen de schuld van de holocaust in de schoenen te schuiven en er nog mee weg te komen ook. Die Wilders had werkelijk niks te zoeken op de Dam.
Dus wat dat betreft staan PVV en die klootzakjes gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 alt. johan

@71: Over die brandstichtingen.

Veiligheid en openbare orde zijn lang verwaarloosd in dit land. De brandstichtingen tonen dit ook aan.

Bij de PVV is veiligheid ook een belangrijk issue, dus ik verwacht dat dit soort brandstichtingen deze kabinetsperiode zullen afnemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 PVVkarel

Wat een onzin? De meeste irritatie komt uit de aanhoudende lawine van anti-moslimberichtgeving?

De irritatie bij de Nederlander komt ALLEEN voort uit het gedrag van de moslims inzake onderdrukking van andere mensen (de vrouw, de dagelijkse berichten dat groepen moslims anderen hebben berooft of mishandeld en dit tot aan de bejaarden toe die vaker de 90 gepasseerd zijn, zelfs de gehandicapte mens die zich niet kan verweren wordt mishandeld en berooft door dit volk.
De irritatie komt ook voort uit de jodenhaat die zij tentoonspreiden wereldwijd, ook de haat naar de “ongelovigen”toe zoals o.a. de Christen.
De irritatie komt ook uit de overbezetting van moslims in de WAO en de sociale potjesvoorziening die wij de Nederlandse belastingbetaler ophoesten.
De irritatie komt ook uit het onbehoorlijk gedrag van moslimvrouwen die je op straat nog geen goedendag zeggen tegen de Nederlandse medemens.
De irritatie komt ook uit het feit dat als je in Amsterdam loopt dat je dan als Nederlander zijnde buitenlander (of zeg maar Marokkaan) voelt omdat de immigrant weigert om de taal te spreken van het land waar ze vrijwillig naar toe zijn gekomen en die hen onderhoud en onderdak bied.
Ook weigeren zij de Nederlandse taal perfect te leren, dit doen ze omdat ze dan weten dat ze van ons sociale potje kunnen blijven teren omdat er bijna geen werkgever is die mensen aanneemt die de Nederlandse taal niet machtig zijn.
De irritatie komt ook door het feit dat de zich veelal niet gedragende moslim miljoen (zo niet miljarden) subsidies krijgen. Deze subsidie krijgen wij als gedragende burger NIET.
Vroeger kregen wij straf als we iets deden wat niet in de haak was, bij de linkse kwakzalvers worden de niet gedragende beloond middels veel belastinggeld…. Dit laatste feit is een grote schande en niet uit te leggen aan de gewone Nederlander. Vroeger werd je beloont voor goed gedrag, links ziet dit anders en zij belonen slecht gedrag…. Hoe slechter en asocialer hoe meer overheidssubsidie er gegeven wordt?…. ongelooflijk maar waar.
De irritatie van de Nederlander jegens bovengenoemde mensen heeft totaal NIKS met Geert Wilders te maken!
Een heel groot deel van Nederland was kansloze immigrant al beu voordat Janmaat in de tachtiger jaren ten toneel verscheen. Vele mensen waren begin jaren 80 al moe van deze kansloze inburgering van gezinshereniging op gezinshereniging etc. etc. etc., en huwelijks migratie etc. etc. etc. . Dit proces is al veel langer gaande Geert Wilders is op dit punt nog niet eens zo lang bezig.
Geert is alleen degene die zegt wat een paar miljoen Nederlanders niet durven zeggen, want dan worden ze door de linkse kliek onder handen genomen…… trouwens, over discriminatie gesproken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 KJ

@Prediker; De meeste mensen die ik op straat tegenkom zeggen mij geen goedendag. Ik zeg de meeste mensen die ik tegenkom ook geen goedendag.

Je woont in een verkeerde stad, ik zeg het je.

Had ik laatst ook. Was in Limburg, en een meisje sprak mij zomaar aan!!! Dus ik schiet in mijn Randstad-reflex, zeg iets nauwelijks-verstaanbaars-knorrigs en plotseling realiseer ik me: ik ben in Limburg! Mensen zijn hier spontaan en vriendelijk!

Gek he ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Prediker

@95; “Een heel groot deel van Nederland was kansloze immigrant al beu voordat Janmaat in de tachtiger jaren ten toneel verscheen.”

Wel raar dat ze niet op hem gestemd hebben dan. Ik bedoel, in het stemhokje hangt geen camera ofzo.

Gebrek aan ruggengraat, dus?

“Vele mensen waren begin jaren 80 al moe van deze kansloze inburgering van gezinshereniging op gezinshereniging etc. etc. etc., en huwelijks migratie etc. etc. etc. . Dit proces is al veel langer gaande Geert Wilders is op dit punt nog niet eens zo lang bezig.”

Ach kijk, PVV-karel is een CP-’86 veteraan.

“Geert is alleen degene die zegt wat een paar miljoen Nederlanders niet durven zeggen, want dan worden ze door de linkse kliek onder handen genomen……”

Ja hoor. Dan krijg je een linkse knokploeg aan de deur, nou goed?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 KJ

De PVV is de reden dat links Nederland zich plotseling gedraagt als Amerikaanse republikeinen.

/Mooi tegeltje toch ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 PVVkarel

Ernest | 4 June 2011 | 16:41
Jij begrijpt het niet.
De PVV-er is de gewone man.
Jij bent de gewone man niet, jij komt ook al met een voorbeeld die kant nog wal raakt!
Lucassen?…. hoeveel voorbeelden wil je hebben tegenover het gedrag van Lucassen?
Waarom had Wilders niks te zoeken op de dam?
Zijn de Nederlanders en de Joden toen niet bevrijd geworden door de geallieerden? Wat dacht je van Kamerlid Pechthold met zijn corruptieaffaire toen hij nog bij de gemeente Leiden werkte?
Wat denk je van oud FNV voorman en oud minister Kok… deze eerste klas graaier met zijn 26!!! bijbaantjes waar hij zijn handtekening zet voor mensen die bescherming van hogeraf daardoor krijgen.
Wat denk ja van PVDA-er Elatik met de verdwijnende miljoenen in Amsterdam?

Etc. etc, etc,.
Dan is het geval Lucassen toch helemaal ondergesneeuwd bij deze.
Goed nogmaals…. ik weet het, links komt constant met dit soort belachelijke voorstellen als waar jij hier ook weer mee aankomt.
Dacht jij werkelijk dat van de mensen van alle politieke partijen niet meerderen over de schreef gegaan zijn in hun jeugdjaren of als opgroeiende 20er a 30tiger?
Als gij zoekt dan zult gij vinden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Verzetsheld

Vreemd dat de ene terrorist een proces en VIP-behandeling krijgt in een luxe gevangenis en de andere samen met onschuldige omstanders op brute wijze wordt vermoord, misschien een gevolg van stage 3: DEHUMANIZATION? Een crimineel is toch een crimineel, waarom meten met twee maten als een stelletje hypocrieten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Bismarck

@96: Overdrijven is ook een vak. Ik hoor van de Hollanders die hierheen komen dat Limburgers juist helemaal niet spontaan en vriendelijk zijn, al helemaal niet tegen Hollanders en dat ze zich buitengesloten voelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 KJ

#Bismarck; Dat komt omdat ze *jou* zijn tegengekomen.

Duh.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 anthonie

@86

Als dit of dat is geen argument. Verder neem je maar weer wat aan over hoe ik dan wel of niet zou reageren. Feit is overigens dat er wel degelijk synagogen beklad worden. Of dat het nieuws haalt is dan meestal maar de vraag.

Ik bagatelliseer helemaal niks behalve dan de zieligheid van moslims danwel marokkanen in Nederland. Als er één groep is die geen recht van klagen heeft dan is het deze groep wel.

Maar als ik jou goed begrijp is er dus niks aan de hand met de Islam/marokkaanse gemeenschap in Nederland?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Meneer Storm

@77-PVVkarel en elders op deze pagina: niks mis met je waarnemingen!
http://tinyurl.com/3cpcgx9
Wie verstoppertje wil blijven spelen moet dat vooral blijven doen. Wie denkt dat “in gesprek blijven” helpt, moet daar vooral mee doorgaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 Meneer Storm

Er ging iets fout, zag ik… Sorry!
http://tinyurl.com/422fgcr

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Prediker

Jaja, dus er zijn in Amersfoort Marokkaanse rotjochies geweest en die riepen “Joden! Joden!” tegen een rouwstoet en dat bewijst dat het helemaal fout gaat in Nederland.

Weet je wat had geholpen? Als de mensen in de rouwstoet waren uitgestapt en die gastjes van hun fietsen afgetrapt hadden.

Ben ik erg voor. Geen gelul, gewoon lik op stuk. Doen ze het nooit meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 Prediker

“Feit is overigens dat er wel degelijk synagogen beklad worden. Of dat het nieuws haalt is dan meestal maar de vraag.”

Dat haalt het nieuws, want daar maakt het CIDI elk jaar lijstjes van en dan komt er weer een berichtje dat het aantal antisemitische incidenten “schrikbarend” is toegenomen (en vervolgens blijkt de helft om geleuter op internet te gaan).

“Ik bagatelliseer helemaal niks behalve dan de zieligheid van moslims danwel marokkanen in Nederland. Als er één groep is die geen recht van klagen heeft dan is het deze groep wel.”

Je bagatelliseert de aanvallen met molotovcocktails en bekladdingen die bijna maandelijks richting moskeeën gaan (misschien wel vaker, want ze doen lang niet altijd aangifte). Dat hebben ze volgens jou blijkbaar aan zichzelf te danken, want gezien de hoeveelheid irritatie die moslims oproepen, is dat begrijpelijk.

Alsof die irritatie niet mede ingegeven wordt door sensationalistische berichtgeving en hatelijke uitspraken van Wilders waarmee hij moslims verdacht maakt.

“Maar als ik jou goed begrijp is er dus niks aan de hand met de Islam/marokkaanse gemeenschap in Nederland?”

Er is zeker wel wat aan de hand, maar daar moet je dan samen met Marokkanen wat aan doen. Het heeft geen zin om te praten over de hoofden heen van de mensen over wie het gaat. Je zult in wijken zelf lokale initiatieven vanuit de burgers om er met z’n allen een leuke wijk van te maken moeten ondersteunen, en raddraaiers vroegtijdig in de kraag moeten vatten en lik op stuk moeten geven.

Maar het heeft geen zin om vanuit Den Haag allerlei dingen te roepen die gewoon neerkomen op kroegpraat. Dat werkt alleen maar tegen je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Ernest

@99 Ik kan PVV’ers niet zien als gewone man. In ieder geval niet hun volksvertegenwoordigers. Ondergesneeuwd door andere affaires of niet, Lucassen deed wel wat hij deed en dat is niet bepaald “gewoon”. Misschien wel, maar ik ga in ieder geval niet met zulk volk om.
Het gedrag van PvdA’ers of D66’ers heeft daar toch niets mee te maken? Of denk jij: als die dat doen, kunnen wij ook alles maken? Dat is helemaal dom.

Wilders heeft weinig met de geallieerden te maken, hij is van na 1945. Het gaat op de Dam niet om de bevrijde mensen, maar om de dode mensen. En onder die doden zijn veel mensen die door Wilders en zijn vrienden worden beschuldigd van de holocaust, terwijl ze juist vochten om die te bestrijden. Dat is hetzelfde als een rouwstoet uitschelden en dat is en blijft schofterig, hoe beleefd comité 1940-’45 en anderen daar ook op hebben gereageerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 Cycloop

In een post over Mladic: Gaat het er niet om hoeveel moskeeën verwoest zijn in Bosnië ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 gbh

mijn god, het verhaal van de begrafenisstoet, de nieuwste hoax uit de haatzaaiende rechtse fabeltjes krant

als de landskampioen speelt hoor je niks anders dan joden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 KB

69: los van de stuitende onverschilligheid, jouw logica werkt beide kanten op, dat begrijp je toch wel?
Dus als jij wordt omgelegd, dan komt dat door jouw eigen woorden en het klimaat dat je zelf hebt gecreëerd.
Uit dat soort denken kan alleen een spiraal van geweld voortkomen. Als je meent de moreel betere partij te zijn, en enig vertrouwen hebt in de werking van de democratische rechtsstaat, dan doe je niet aan de ophitserij van Carlos mee.
Tenzij je meent dat geweld wel de oplossing is, vandaar mijn vraag aan Carlos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Frida

Mag ik die PVVkerel even schaamteloos misbruiken? Neen, sukkel, niet sexueel.

MUHAHAHAHAHAHAA!!1!

Wat een miserabele denkwijze/ motivatie. Gast, zet ‘es een stap buiten de deur. Omarm, je eigen realiteit. slash mirrorproofed

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 L.Brusselman

Ik vind het eigenlijk wel prima dat Wilders eindelijk zijn mond eens houdt .Ik hoop dat hij dat vanaf nu bij alle zaken doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 gbh

KB, in het geval van Wilders komt dat door zijn eigen woorden en het klimaat dat hij zelf gecreëerd heeft, ik hoor niemand ter linkerzijde bijvoorbeeld roepen dat alles door de mongolen van rechts komt

vreemd dat jij het wel over vermeende ophitserij van Carlos hebt maar zwijgt als het graf over over het continu ophitsen van Wilders, die blonde kut nazi kan geen 2 woorden zeggen zonder dat alles aan links en aan moslims ligt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 AdriePVV

Hoe dan ook het optreden van de Serven in Bosnie en Kosovo kan niet los gezien worden van de geschiedenis en de invallen en veroveringen door de Islam.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_het_Merelveld

=====
Geschikt geachte jongemannen werden vaak als bloedbelasting (devşirme) geronseld, soms ontvoerd en bij eliteregimenten ingelijfd (onder andere de Janitsaren, de lijfwacht van de sultan in Istanboel). De Turken dwongen de bevolking niet om tot de islam over te gaan, maar bekeerlingen kregen privileges waaronder lagere belastingaanslagen, de verwerving van grond en de mogelijkheid tot het vervullen van lucratieve ambtelijke functies. Christenen mochten hun eigen godsdienst blijven beoefenen.[bron?] De islamisering had tot gevolg dat vooral in de steden kerken vernietigd of omgevormd werden tot moskeeën. Met name de Albanese bevolking was geporteerd voor een bekering maar ook delen van de Servische bevolking besloten daartoe, zoals in de landstreek van Novi Pazar en in Bosnië. Voor veel Bogomielen die als ketters steeds waren vervolgd, was het Turkse gezag een bevrijding die hen ertoe bracht tot de islam over te gaan.
=====

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 su

*lol*. AdrieNSB kan het toch niet laten om de genocide historisch goed te praten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Cycloop

“Voor veel Bogomielen die als ketters steeds waren vervolgd, was het Turkse gezag een bevrijding die hen ertoe bracht tot de islam over te gaan.”

Tja dat beschaafde christelijke Europa dat altijd zo tolerant was voor joden, ketters en andersgelovigen. Vervolgden werden er spontaan moslim van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Prediker

“Hoe dan ook het optreden van de Serven in Bosnie en Kosovo kan niet los gezien worden van de geschiedenis en de invallen en veroveringen door de Islam.”

En dan verwijst AdriePVV naar een gebeurtenis uit… 1389

Dus als wij hier katholieken gaan ombrengen kan dat ook niet losgezien worden van de invallen en veroveringen door de Spanjaarden. Gedenckt den Bloedraed: hakt weer een paar papen de kop af.

En wat moeten we dan met het motto ‘Liever Turks dan Paaps?’, Adrie? Je weet wel, van dezelfde geuzen die ook de Prinsenvlag voerden, die onlangs zo prominent op de kamers van de PVV hing.

Verzet u tegen de katholicizering van dit land, zeg ik u. Anders is de tachtigjarige oorlog voor niets geweest!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 Harm

De slag op het Merelveld? In 1389?

En dan het volgende moment argumenteren dat de staat Israel nu eenmaal een voldongen feit is en dus bestaansrecht heeft. Nou daar zullen dan ook nog wel een jaartje of 600 overheen gaan, veronderstel ik.

Voor PVV-ers is de geschiedenis de belangrijkste boom om hun kersen uit te plukken lijkt me (cherry-picking, zo heet dat toch?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 Harm

Spanjaarden, Katholieken, Engelsen, Fransen, “Belgen”, Duitsers, ik moet dat volk niet. Daar hebben we toch allemaal al eens oorlog tegen gevoerd? De Portugezen was ik nog vergeten, die deugen ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 AdriePVV

Die slag uit 1389 was het begin van een proces dat geleid heeft tot islam enclaves in een christelijk deel van Europa. Helaas is dat proces van islamisering nog niet ten einde en wordt de verovering nu via de massa immigratie gerealiseerd.

Zie ook Erdogan die zijn landgenoten in Duitsland oproept om niet te integreren en die de Turken verzoekt om minimaal drie kinderen te krijgen om zo demografisch aan invloed te winnen.

http://www.duitslandweb.nl/actueel/uitgelicht/2011/2/premier-erdogan-tegen-assimilatie-turken-in-duitsland.html

Wellicht ontstaat in het Westen ooit nog eens het historisch besef over hoe een volk/cultuur overwonnen en uitgewist kan worden door immigratie. In onze grote steden is dat proces al heel ver gevorderd.

http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4310

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Bert Whaha

@24

Beste Rene,

Ga jij lekker verder met knuffelen van Stalin, Mao, Che Gueverra. Avanti popolo. Alleen jammer dat het gepaard met heel veel mensen de kling over jagen. Om nog maar te zwijgen over het lieve meisje Tanja en haar vredelievende FARC.

Je moest je schamen voor je wanstaltige woorden.

Groetjes,

Bert
Bandiera Rossa

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 Rene

@122

Beste trol,

dat zal ik doen.

Groetjes,
Rene

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 larie

Rene +1

zeg bert, bandiera enzo..vorige week was ik in den lande “Evviva il comunismo e la libertà”, na die vreselijke kerel, die verloor in Milaan :)))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 Henrik

hoe ik me voel als Sargasso weer losgaat op Geert W.:

echt, elke idioot weet inmiddels wat Ome Geert wil, kunnen we het over iets belangrijkers hebben ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 Bert Whaha

@ 123

Wie en wat ben jij Rene om mij de maat te nemen en mij ook nog trol te noemen. Kennen wij elkaar?

http://www.youtube.com/watch?v=Y9xxwPvEWYA&feature=related

geweldig nummer, alleen de tekst kan mij minder boeien. De muziek op basis van de Sex Pistols is toppie. Moet nooit mensen op basis van een paar woordjes veroordelen. Of jij moet superman zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 HPax

GW heeft nog niet als zoveel andere aanvoerende NL politici een publiek commentaar op/bij de arrestatie van de Servische generaal Mladic geleverd.
Carlos schrijft daarover:

‘Hiermee heeft Wilders een historische kans gemist om zich te distantiëren van etnische politiek en haar gruwelijke gevolgen. Daarentegen koos Wilders in het oprekken van de mystificatie rond zijn werkelijke bedoelingen met de moslims in Nederland en Europa.’

GW’s persoonlijk zwijgen over de affaire Mladic getuigt van een wijsheid van Bismarckse allure. De Balkan is een gistende hexenketel, gevormd en achtergelaten door een langdurige, gruwelijke Islam bezetting. Von Bismarck parafraserend: iets stoms op de Balkan kan een enorme explosie veroorzaken.

Is dat allemaal lang geleden? Heelt tijd de wonden niet meer? Alweer Christelijk gevoed Hollands onverstand. Op de Balkan denkt men niet historisch. Of iets zich gisteren of 100 jaar geleden afspeelde, beïnvloedt daar gedrag niet.

Mladic is hier al veroordeeld, met onze maatstaven, maar misschien niet met de Balkanse, waar de ene groep de andere wil uitroeien, en de een wint, de ander verliest. Tot de volgende ronde, morgen, volgend jaar, over een eeuw.

‘Iets stoms op de Balkan’, dat deed Relus. Die wist niets en stuurde NL soldaten naar Srebrenica, dit onder ‘rules of engagement’ overgenomen van de Padvinderij. Nederland verwierf zich eeuwige schaamte. Dank zij Relus, socialist.

Nationaal gezien is daarom Louis Bontes reactie namens de PVV-tweedekamerfractie correct en perfect:
“We zijn blij dat Mladic is aangehouden, dat is goed nieuws. […] De arrestatie geeft ook een soort genoegdoening voor Dutchbatters.”

Geen andere hoog-politieke reactie op de arrestatie van Mladic komt ons toe.

Aansporingen tot anders en meer moeten Princip-ieel als van provocateurs afkomstig worden beschouwd. Let dus op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 jelle

Ik heb iemand wel eens horen zeggen dat ’n moslim zich al beledigd voelt als iemand uitspreekt dat ie geen moslim is.
Het schijnt nu dus zo te zijn dat als Wilders niet expliciet iets over Mladic gezegd zou hebben, hij de nieuwe Mladic genoemd kan worden.
Het is hier al eerder vernoemd, Wilders=Hitler raakte ’n beetje uitgekauwde slogan.
De losers zijn al genoeg te kakken gezet door hun eigen advocaten.
Maar dat is nog niet tot de stakkers doorgedrongen.
“Wilders=nazi, Wilders wil genocide plegen, Wilders wil moslims deporteren.
Sterker nog, mensen die PVV stemmen zouden geen recht van leven horen te hebben in mijn maatschappij.”
“Deporteren” is ’n beladen term.
Helemaal in combinatie met het einde in de gaskamers.
Maar ook ’n toegejuicht initiatief door de inspirator van menig “anti-zionistje” hier, Amin Ali-Husseini.
Die er ook niet vies van was om moslim SS-divisies mede op te richten, in het Bosnische.
Izetbegovitch maakte daar deel van uit.
Ik kan Wilders niet verdenken van enige collaboratie met Hitler-Duitsland.
Izetbegovich heeft zich, ooit, als SS-er aangesloten bij Hitler.
Izetbegovich moet geweten hebben hoe en waar de “Volksfeindlichen” ausradiert werden.
@Prediker zou graag Marokkaanse jongetjes in elkaar meppen, die ’n begrafenisstoet schofferen?
Laat me niet lachen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#129 Breget

Theefeest
Alles heeft zijn keerzijde ,maar in de EU mag je geen eigen mening meer hebben die als je eerlijk bent tegen de mening van de ons opgelegde mening van de media is .Vertrouw alleen wat ik zie en niet meer wat ik hoor .Zou alleen graag willen weten wat de bedoeling is van deze stilzwijgende overgave van onze westerse vrijheid ( die vele offers heeft geëist en vele jeugdigen hun kindheid hebben ontnomen in 40/45)om ons te laten onderwerpen aan een dictatuur gaat mijn verstand en mijn begrip te boven .
Met vriendelijke groet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 vandyke

@121 Idioot.
Ik maak mij oprecht steeds meer zorgen over de geestelijke gesteldheid van PVV’ers.
Hier nog zo een.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 DJ

Ik heb iemand wel eens horen zeggen dat ‘n moslim zich al beledigd voelt als iemand uitspreekt dat ie geen moslim is. Tja, misschien is het beter om eens zelf met die mensen te gaan praten ipv dit soort ongefundeerde van-horen-zeggen praat voor waar aan te nemen.

@Carlos, Hiermee heeft Wilders een historische kans gemist om zich te distantiëren van etnische politiek en haar gruwelijke gevolgen. Daarentegen koos Wilders in het oprekken van de mystificatie rond zijn werkelijke bedoelingen met de moslims in Nederland en Europa.
Eens, en zei Wilders niet eerder deze week onder ede dat zwijgen verraad was?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#132 jelle

@131
Oh?
Ik heb wel eens met moslims gepraat, hoor.
Die het helemaal met Bin Laden eens zijn.
Kwestie van doorvragen.
Maar daar ben je ’n beetje huiverig voor?
Als ik mag aannemen mag van jouw aanname?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 DJ

hahaha, nope, onjuiste aanname
De binladofiele moslim is waarschijnlijk het enige soort dat je ooit gesproken hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#134 Harm

@130 – We worden het nog wel met elkaar eens zie ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#135 gronk

@vandyke: je zou dat verhaal zo om kunnen schrijven naar de PVV: ‘financiering PVV in nevelen gehuld’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#136 jelle

@130
Ik vind ’t prima als ‘r geen islamitische haathutten bijgebouwd worden.
Jodenhaters, homohaters, vrouwenhaters horen geen plek te hebben in NL.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#137 Harm

@132 – Ik was het ook helemaal met bin Laden eens dat de Amerikanen niets in Saoedie-Arabie te zoeken hebben en daar een corrupte dictatuur in stand houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#138 Harm

@136 – Moslimhaters ook niet – oprotten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#139 Jan van Rongen

@136: moslimhaters horen geen plek te hebben in NL. Die was je even vergeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#140 DJ

@136, volgens mij zijn er de laatste paar jaar geen moskeeën gesloten voor aanzetten tot haat, geen aanwijzing dat dit een acuut issue is
jij hebt iets met haat, ik heb zelf meer moeite met mensen die haten dat iemand anders kan zijn (dan zij zelf zijn), logica volgend; ik zou je moeten haten
@141, en, dus wat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#141 jelle

@133
Oh,
ik heb ook nog moslims gesproken die ’n fervent aanhanger waren van Saddam al Hussein.
Hem als ideaalbeeld zagen voor de strijd voor eenheid in de islamitische wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#142 DJ

massa immigratie, Marokko / Turkije, en jij spreekt Egyptenaren en iraqi’s … de relevantie is wel wat beperkt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#143 jelle

@138,@139
ik haat geen vrouwen, Joden, homo’s.
Jullie wel.
Ik haat de islamitische ideologie waar jullie achter aan hollen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#144 DJ

jelle, of jij bent koekoek, of ik ben het, maar zeker niet allebei, het is wel erg extreem wat je hier uit door te stellen dat de participanten vrouwen/joden/homohaat actief steunen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#145 gronk

Een blaastest naast ’t toetsenbord zou veel gedoe voorkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#146 gbh

jelle, jouw oom en tante zijn zekers ook jouw vader en moeder?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#147 DJ

@gbh, laat zo’n provinciaal die niet naar de grote stad wil omdat ie dan met zo’n chipkaartje moet betaale’
@145, dat, in javascript graag voor al dat spitsvolk de boel hier komt dichtslibben

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#148 Sikbock

Jelle bedoelt waarschijnlijk dat je door de “moslims” te steunen daarmee indirect ook steun geeft aan jodenhaat, vrouwenhaat etc. maar ik vermoed dat jullie het daar niet mee eens zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#149 jelle

@144
Pardon?
Is het extreem om mijn afschuw van Binladen-Saddam Hussein-aanhangers alhier of anywhere te uiten?
De koekoek staat bekend om te parasiteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#150 jelle

@146
Ik vrees dat jouw profeet op z’n oude dag graag kleine kindertjes neukte

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#151 DJ

@sik, dat ja
@150, ga slapen, je gaat te ver

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#152 Sikbock

@DJ; # 151: dat begrijp ik niet. het is inderdaad niet terecht om alle moslims over 1 kam te scheren.. niet ten kwade, maar ook niet ten goede.. wel is het denk ik terecht om religie-kritiek te leveren.. het christendom heeft ook moeten incasseren in de jaren 60 en 70.. Was erg heilzaam… waarom zou dat nu opeens niet meer kunnen? omdat de moslims een “kleurtje” hebben en “zielug” zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#153 jelle

@151
Tis de waarheid.
Als ik de sprookjes mag geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#154 Sikbock

@ Jelle: -1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#155 DJ

@sik, dat zijn ‘ze’ niet en al zeker niet om die reden. Ik heb niets tegen religie kritiek, ik ben een atheïst, zoals je wellicht weet, die kritiek komt ‘van nature’ :)
151 is volgens mij vrij simpel, ik laat mijzelf geen vrouwen/joden/homohaat aanmeten omdat ik ageer tegen de, in mijn ogen, suggestieve negatieve ondertonen, in dit soort fragmenten:
Ik heb iemand wel eens horen zeggen dat ‘n moslim zich al beledigd voelt als iemand uitspreekt dat ie geen moslim is.
is dat religie kritiek? niet in mijn ogen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#156 Jan van Rongen

@143, Jelle: “Jullie wel.” Je weet niet waar je het over hebt. Ga jij nou maar eens eerst je middelbare school af maken, wordt je wat minder dom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#157 Sikbock

@DJ: ok, duidelijk. Religiekritiek, cultuurkritiek en afkeer van “vreemde elementen” zijn voor sommigen nu eenmaal moeilijk van elkaar te onderscheiden.. zeker als ze een bakkie ophebben

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#158 Sikbock

je bent zelf ook niet 1 van de slimste @ Jan van Rongen.. dat je het morele gelijk nu aan je zijde hebt maakt je nog geen einstein

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#159 Harm

148 – Vermoedt je dat?

Of de PVV nou moslims. joden of zwarten discrimineert maakt voor de argumentatie weinig uit. Als je stelt dat de PVV fascistische standpunten huldigt, dan betekent dat nog niet dat je daarmee moslims,joden of zwarten steunt.

Alleen de PVV-ers die van elke logica gespeend zijn begrijpen dat niet. En de andere PVV-ers willen het niet begrijpen, omdat ze anders een drogreden verliezen waar hun hetze mede op gebaseerd is.

PVV-ers zijn of dom, of kwaadwillig. Dat vermoedt ik niet, dat is de logische conclusie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#160 Sikbock

ah, daar hebben we onze beroepsaksievoerder weer die het er moeilijk mee heeft dattie is gedegradeerd tot middenstander.. talk to the hand @ Harm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#161 jelle

@146
Oh,
krijgen we dat weer.
Over Mussert.
De man heeft terecht ’n kogel door de kop gekregen.
Zo langzamerhand denk ik dat ‘r voor ’t zelfde soort landverraad menig Neo-Max Blokzijltje alhier ’n zelfde lot mag wachten.
Is maar ’n geintje, @carlos,

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#162 AdriePVV

Wie in 1970 zou hebben voorspeld dat in de grote steden van Europa godsdienstkritiek gevaarlijk zou worden en vrouwen als een legitieme prooi op basis van Islamitische normen beschouwd zouden worden, zou voor gek zijn verklaard. Toch is dat in 40 jaar werkelijkheid geworden dankzij de massa immigratie die nog steeds voortwoekert.

=====
Een 79-jarige voormalige dominee van de pinkstergemeente is de afgelopen jaren vier keer mishandeld en bedreigd door jonge moslims. De islamcriticus en auteur wil anoniem blijven.
De twee laatste aanvallen vonden plaats nadat hij een zitting in het parlement had geleid over Iraanse mensenrechtenschendingen. De predikant: ‘twee jonge mannen sloegen me. Beiden riepen daarbij ‘Allah Akhbar’’.
De eerste aanval was zes jaar gelden door een Libanees doe door Hezbollah was getraind. eerder werden als priesters en tot het christendom bekeerde moslims in Denemarken bedreigd. Islamdeskundige, professor Garbi Schmidt zegt dat het de laatste jaren steeds riskanter wordt de islam te bekritiseren.
=====

http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4315

=====
In een TV programma vertelde een meisje hoe ze werd verkracht door een Pakistaanse bende: ‘hij zei tegen me dat hij het recht had te doen wat hij met een vrouw wilde doen. Waarom? Zo zit het nu eenmaal met religie. Vrouwen hebben geen rechten en geen meningen. Hij was de baas’.
=====

http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4313

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#163 Harm

Jij bent nogal hardleers, nietwaar sickie bockie?

Verdiep jij je nou eerst maar eens wat meer in jouw nationalistisch socialistische heilsleer, dan kun je me misschien eindelijk eens uitleggen wat het verschil met nationaal-socialisme is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#164 Harm

@162 – En ik heb onlangs een ex-PVV-er gesproken die zich tot het socialisme bekeerd heeft, nadat hij ontdekt had dat het de geheime wens van AdriePVV is om de nieuwe Hitler te worden.

De ex-PVV-er wil graag anoniem blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#165 Henrik

maar het blijft verhelderend deze berichten uit de onderbuik van Nederland (is er al een tv programma dat zo heet ?) te lezen, waarvoor dank, Carlos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#166 AdriePVV

Ergens moet ik Harm een compliment maken voor zijn strijd tegen de “vijand”. Afgesneden van de werkelijkheid in Nederland op het brandende Braziliaanse strand, vecht hij onverdroten verder. Zo’n beetje als de Japanners die twintig jaar na het einde van WOII nog steeds stand hielden ergens diep in de jungle.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#167 AdriePVV

@ vandyke 130

En wat voor oplossing had je in gedachten, een NederGoelag ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#168 Harm

@166 – Ssssst, -het is een goed bewaard geheim dat de Jappen toen het internet al hadden uitgevonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#169 Harm

@167 – Kijk, als Hitler nou al die joden naar Israel had verscheept in plaats van naar Polen, dan zouden ze nu alles doen om weer terug te mogen keren.

Van dat soort fouten moet je leren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#170 jelle

@165
Oh mijn god,
berichten uit de onderbuik van Nederland.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Heeft @Carlos kloten?
Of @Prediker
Denk ’t niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#171 MP

zo hee jelle komt al met doodsbedreigingen voor andersdenkenden aanzetten, dat is een voorbeeld van het “inhoudelijke debat” aangaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#172 Harm

@170 vraagt:”Wat moet ik me daarbij voorstellen?”

Dat is inderdaad lastig, als je zelf die onderbuik bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#173 jelle

@171
Pardon?
Waar kom ik met doodsbedreigingen aanzetten?
Ben je gek geworden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#174 Harm

@173 – Ik veronderstel dat het hier om gaat:

@146 – gbh schrijft:”jelle, jouw oom en tante zijn zekers ook jouw vader en moeder?”

@161 – jelle antwoordt:

“@146 – Oh, krijgen we dat weer. Over Mussert. De man heeft terecht ‘n kogel door de kop gekregen.

Zo langzamerhand denk ik dat ‘r voor ‘t zelfde soort landverraad menig Neo-Max Blokzijltje alhier ‘n zelfde lot mag wachten.

Is maar ‘n geintje, @carlos,”

Wat @carlos en Mussert er mee te maken hebben snap ik ook niet, maar jij suggereert dat “menig Neo-Max Blokzijltje alhier” een kogel door de kop kan verwachten wegens landverraad.

Ik kan me die ongerustheid wel voorstellen, want de reactie is weliswaar volstrekt psychotisch, maar moordenaars zijn zelden helemaal normaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#175 jelle

@171
Voel jij je dan bedreigd?
Als de erven Max Blokzijl?
Als Hamas-Fatah-PLO-aanhanger?
Ik wil niet geloven dat jij, of @carlos of @Prediker serieus gemene zaak maken met het haatzaaiende islamitische zooitje van Al-Qaradawi etc.
Tot nu toe doen ze t wel.
Maar zal ook wel ’n grapje zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#176 Harm

Inderdaad: helemaal gestoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#177 jelle

@174
Doe geen moeite, knulletje.
Pestkop Wilders mag gewoon afgetuigd, vermoord worden.
Maar dat ies ’n graapje, van geencommentaar.nl tot hiero.
@Carlo en @Prediker beschouw ik als niet minder minderwaardig als Max Blokzijl.
Het landverraad druipt er vanaf bij die gasten.
Als jij de humor daarvan niet inziet wens ik je veel historische bijscholing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#178 Harm

Het is wel laat geworden hè?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#179 tamso

Ik lees zo wat berichten en er word weer de moslims verweten,het evil/kwaad te zijn van het gebeuren in nederland.
Ik ken een klein beetje de oorsprong van yougoslavie,waarom er een burgeroorlog onstond,en het gevolg ervan.Het was het westen zelf wat deze burgeroorlog begon door strijders uit moslimlanden te halen,en te betalen om er onrust te zaaien.Men plakt er een etiket moslim op,en de vlam is in de pan.Het doel was onrust,het gevolg chaos,en de oplossing de goede orde (navo).Zo hebben ze ook europa een oorlog ingedreven,door bewust een regime op te bouwen,wat dat kan creeeren.Vele weten niet eens dat ze ook dat regime wat in duitsland opkwam,de nazionalisten ook wilde creeeren in amerika.een coup.Het word ook Business Plot genoemd. http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Plot

Waar hebben we het over.Een politieke kliek,wat na wo2 de macht heeft overgenomen,en sindsdien namens hen nederland bestuurd.Voor elk land weer zijn eigen democratische politieke partijen.Die democratie is het doel.Maar eerst de chaos.Logisch dat de politiek het spelletje meespeelt.Ze kunnen moeilijk hun masters ontmaskeren die hen uitbetaald.Lekkere keuze’s heb je eigenlijk in het westen.Als je echt socialistisch wilt zijn,in die zin dat bankers&corperatie’s hun macht moeten afstaan in nederland,je een burgeroorlog krijgt.Dan is het de keuze na-zionalistisch te zijn,of een democraat.Same shit but a different ashole.Allebei dienen het kapitaal,en het volk word in de zeik genomen door hun politieke leiders.
En de VVD en cda zijn hetzelfde als wilders en de PVV.Het is alleen het toneelspel.Deze partijen ken je vergelijken met het na-zisme in de begin jaren.Waarneer er een crisis uit zal breken,ze ook een dictatuur zullen moeten plaatsen,om die macht te behouden.Of je nu d66/pvda/groen-links/etc stemt,je dan de democratie kiest,wat het ons kent ons is,en het europa in de uitverkoop heeft gedaan,of je kiest voor het na-zionalisme,en dan hebben na-zionalisten de macht,wat ook weer verdeelt.In allebei zijn het de schapen wat een of ander geloof/ideologie volgt,wat een toneelspel is.Het blijven bankers&corperatie’s belangen.Zonder hen begint de politiek niks.
Die termen wat ze gebruiken zijn nikszeggend.Wat nu beter.Het is gewoon graaien wat ze doen,wat voor HUN beter is.Dan hebben ze gelijk.Het hun is niet het ons.Sneu voor alle volgers,die denken dat de politiek de oplossing is,ze zijn het kwaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#180 vandyke

Moslims zijn de homohaters?

http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2064159.ece/Daders_homogeweld_autochtoon

Wedje maken dat als je het profiel van de homohaters maakt je dan op de PVV-stemmer uitkomt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#181 tamso

AdriePVV | 5 June 2011 | 01:27

Standaard onzin van de pvv’ers,die alleen maar elkaar napapagaaien wat ze vinden in die pulpbladen wat meestal door zionisten tot stand is gekomen.Ook die cristenen hebben een droom/dogma over het beloofde land.Die verzinnen letterlijk alles.Als iets is onstaan vanuit de islam,wat een eigen wending gaf aan hun geloof,wat meer op een sekte lijkt met al hun extremistische gedachte’s erin,het geen islam is.Je roept alsmaar dat de vrouwen onderdrukt worden,maar dat zijn die extremisten,wat zich losgemaakt heeft van die islam en een eigen ideologie creeerde,wat het westen wel accepteerde,in plaats van die oude macht het kalifaat.Het zijn vooral NATIONALISTEN.Vrouwen worden juist beschermd in de islam,en burka’s,vrouwen besnijdenissen komen er niet in voor,maar is zelf bedacht.
Als ik echt de religie erbij gaat halen wat die so call jews zoals wilders&co in geloven,je tegen het fascisme aanzit.De talmoed.Sinde de vijfde eeuw ontstaan.Daarin is alles een gentile,zelfs de gelovige cristenen die hun leven opofferen voor een sekte.
Moet ik nu alle joden over 1 kam heen gaan scheren,wat die sekte nastreeft.Ik denk dat je zelf niet eens door heb waar de pvv uit bestaat,en waarvoor.Laat de nederlanders maar eens weten waar die partij en Wilders in werkelijkheid voor staan.Israelische vlag op het kantoor,het enigste land waar Wilders zich echt weer thuisvoelt.Of je word genaaid door de democratie,of door Wilders&co.Met zijn na-zionalisme.Nu kan ik gelukkig dit nog schrijven in een democratie.In een Wilders tijdperk,ik dit niet meer zou kunnen schrijven.Men word nu al ontslagen om een twit,als het een mening geeft.Omdat je sekte leider zichzelf zo zielig vind en gekwets,terwijl je toch een vrije mening had,om dat te zeggen wat je op je lever hebt zitten.

Waar het op neer komt is dat de ene extremist,de andere extremist loopt zwart te maken.In geen van beide zit het volk op te wachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#182 Partij Voor de Vrijheid van het Kwaad

Wilders heeft ook een geheime agenda waar hij de naïevelingen niet over vertelt (taqiyya: hij wil zelf de wereld veroveren): http://www.youtube.com/watch?v=BEYwTb6ZC9U

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#183 AdriePVV

@ Tamso

Dus eigenlijk is alles de schuld van “de Joden” en wordt de Islam vals beschuldigd ?

Wat er ook voor problemen zijn, het is nooit de schuld van de islam en de moslims die het betreft zijn altijd misleid, geradicaliseerd, geen echte moslims.

Heeft u zich al aangemeld bij het duo vandyke Harm, met z’n drieen staan jullie sterker ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#184 Kilgoretrout

Grappig dat zoveel PVV-ers zich hier ineens met de discussie bemoeien.
Als je alle steken onder water wegdenkt komt hun inbreng op 2 dingen neer:

– Het is helemaal niet zo slecht wat Mladic gedaan heeft.
– Je mag Geert Wilders niet met Mladic vergelijken

Dit bevestigt dus alleen maar de stelling van het artikel dat deze hele discussie gestart heeft :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#185 Meneer Storm

Hebben jullie wel eens van de term USEFUL IDIOTS
gehoord? Hier komtie nogeenkeer…
http://tinyurl.com/66dfrhq

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#186 Meneer Storm

@184: belediging van iets dat al eeuwen in een bepaald aantal geïndoctrineerde koppen te vinden is, is NIET mogelijk.
http://tinyurl.com/3fw9emf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#187 Cycloop

@184 de hamer op de spijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#188 kilgoretrout

@186: uit je link: ” Wie het niet eens is met Geert Wilders moet hem in het debat op de knieën dwingen. ”

Dan moet hij wel eerst op komen dagen, tot nu komt Wilders alleen bij TV-programma’s waarbij hij geen enkele kritische vraag hoeft te verwachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#189 Sikbock

@185: die links radicalen denken juist dat zij de moslims kunnen gebruiken om “het systeem” te laten instorten..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#190 TRS

Nou nou, bijna 200 reacties op een fact-free-blog (zie comment #2).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#191 Prediker

@185; Robert Spencer, uit je linkje, is zelf een useful idiot. Hij leidt de aandacht mooi af van de echte problemen.

Pathetisch, dat handjevol islamofoben dat er bij staat te klappen, dat beschermd moet worden door een leger ME’ers vanwege de massa’s antifascisten die staan te popelen om Spencer terug naar de VS te schoppen.

@189: Sikbock: “@185: die links radicalen denken juist dat zij de moslims kunnen gebruiken om “het systeem” te laten instorten..”

Daar heb jij vast wel een citaatje bij. Toch? Of lul je maar wat in de ruimte?

Geeft niks, hier heb ik wat leesvoer voor je van Links-activistische websites.

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/g32.htm

http://www.ravagedigitaal.org/2006/augustus/islam/islam.php

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11484f97.htm

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/60010d01.htm

Daaruit blijkt dat activistisch Links uitermate kritisch staat tegenover het moslimfundamentalisme en de islamitische orthodoxie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#192 Prediker

@190; hoezo fact-free? Dat Wilders zich met geen woord heeft uitgelaten over de arrestatie van Mladic, dat is toch gewoon een feit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#193 alt. johan

Mijn analyse is als volgt:

Mladic = Screbrenia = pijnlijke rol van Dutchbat

Mladic brengt een pijnlijke geschiedenis voor Nederland naar boven.

Wilders kiest ervoor om niet teveel van die geschiedenis naar boven te halen. Kok-II is afgetreden vanwege het Screbrenica debacle, misschien zou Wilders dit onderwerp best beter kunnen uitbuiten.

Ik denk dat Wilders daar niet veel mee te winnen heeft vanwege de pijnlijke rol van Nederland. Nederland is hier breder dan KOK-II.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#194 anthonie

Puhroest,Prediker. Of was het proost?

CIDI is geen opsporingsinstantie. Dus wat zij aandragen is wat zij zelf gevonden hebben en volgens mij hebben ze vooral interesse voor wat er op net gebeurt. Niet de smakeloze grappen die jij over joden pleegt te maken, maar echt naar spul. Dus dat argument wat je aandraagt over de talloze “aanslagen” op moskeeën, waarvoor geen aangifte zou worden gedaan (wat ik betwijfel, gezien de slachtoffer-fetish uit die hoek), gaat dan evengoed op voor synagoges.

“Je bagatelliseert de aanvallen met molotovcocktails en bekladdingen die bijna maandelijks richting moskeeën gaan (misschien wel vaker, want ze doen lang niet altijd aangifte).”

De molotov cocktail niet. Wel het belang dat de Predikers van deze wereld eraan hechten.

“Dat hebben ze volgens jou blijkbaar aan zichzelf te danken, want gezien de hoeveelheid irritatie die moslims oproepen, is dat begrijpelijk.”

Daar hebben we ons moraal-riddertje weer met zijn riedel “als je niet van moslims houdt heb je eigenlijk een hekel aan negers”. Je legt me weer eens woorden in de mond die ik niet gebruikt heb. Daarmee jezelf in een fraaie traditie plaatsend van politiek correcte intimidatie.

Guess what? Steeds meer mensen hebben schijt aan jouw vingertje. En terecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#195 AdriePVV

@ Prediker, 191

Prima dat activistisch Links uitermate kritisch staat tegenover moslimfundamentalisme en islamitische orthodoxie.

Beseft links dat e.e.a. gewoon ingebakken zit in de Islam en dat eigenlijk die fundamentalisten de “ware moslims” zijn naar hun grote voorbeeld Mohammed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#196 Rene

En dan toch weer helemaal weg van waarom Geert Wilders met geen woord heeft gerept over de arrestatie van Mladic hè? Het blijft moeilijk voor Adrie, focus en concentratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#197 Rurk Mutte

@AdriePVV, 195
Zeker. Fundamentalisten zien zichzelf als ‘ware moslim’. Reden temeer om je geen enkele zorgen te maken over de niet-fundi’s, die toch zo’n 99% van de moslimpopulatie uitmaken. Want dat zijn, ook in jouw begrip, geen ‘ware’ moslims.

Fundi’s aanpakken dus en voor de rest: leven en laten leven.

Zijn we er dan uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#198 AdriePVV

@ 197 Rurk

Was het maar zo simpel, lieten die “gematigde moslims” maar duidelijk horen wat ze vinden van hun “geloofsgenoten”.

De steun voor fundamentalisme is overigens veel groter dan die 1 procent, nog daargelaten welke definitie je daarvoor gebruikt.

http://www.welingelichtekringen.nl/13159-opiniepeiling-eng-veel-moslims-dromen-van-allah-s-heilstaat.html

Verder wil ik ook de principes van onze rechtsstaat niet ter discussie laten stellen door de komst van al die ongenode “gasten”. Dus ook zonder “fundamentalist” te zijn kunnen moslims voor veel problemen zorgen.
De nieuwkomers hebben zich maar aan te passen en anders heb ik liever dat ze weer terug gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#199 alt. johan

@197: Als de samenleving fundi’s/niet-fundi’s niet genoeg kan onderscheiden, blijft de Audi TT van Wilders nog vele jaren werkloos.

http://www.google.nl/search?q=audi+tt+wilders

Zelfs 0,01% fundi’s kan een samenleving nog onherstelbaar ontregelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#200 Harm

@198 – off-topic: het gaat over Mladic en Wilders. niet over moslims

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#201 Prediker

@194; Anthonie: “CIDI is geen opsporingsinstantie.”

Ik evenmin. Martijn de Koning ook niet. Wat is je punt nu?

Anthonie: “Dus dat argument wat je aandraagt over de talloze “aanslagen” op moskeeën, waarvoor geen aangifte zou worden gedaan (wat ik betwijfel, gezien de slachtoffer-fetish uit die hoek), gaat dan evengoed op voor synagoges.”

Als dat zo zou zijn, zou je dus op grond van wat er op het internet aan nieuwsberichten te vinden is, een vergelijkbaar lijstje moeten kunnen maken met bekladdingen, beschietingen en brandstichting bij synagogen en Joodse scholen en instellingen.

Zoals deze, uit 2006, toen drie mannen op heterdaad werden betrapt terwijl ze de ruiten van een synagoge in Dordtrecht intrapten, met het kennelijke oogmerk, de molotovcocktails die ze bij zich hadden, daar naar binnen te gooien.

=============================================================================

“De 19-jarige man wordt er tevens van verdacht de synagoge te hebben beklad met hakenkruizen, alsmede het bekladden van geluidsschermen met hakenkruizen. Ook wordt hij ervan verdacht op 10 februari 2006 een 13-jarige jongen met pepperspray te hebben bespoten.

De drie verdachten hebben bekend uit racistische motieven te hebben gehandeld.”

=============================================================================

Over het bagatelliseren merk je op:

Anthonie: “De molotov cocktail niet. Wel het belang dat de Predikers van deze wereld eraan hechten.”

Het OM denkt daar hetzelfde over als ik. Uit hetzelfde bericht:

“In het requisitoir van de officier van justitie werd benadrukt dat de maatschappij als geheel is geschokt en dat het incident grote impact heeft gehad op de individuele leden van de synagoge.”

Dat jij dergelijke incidenten bagatelliseert als het om moslims gaat en suggereert dat moslims het helemaal aan zichzelf te wijten hebben dat hun gebedshuizen in de fik worden gestoken, maakt jou een eng mannetje. Zo eentje die pogroms goedpraat.

Ik schreef:

“Dat hebben ze volgens jou blijkbaar aan zichzelf te danken, want gezien de hoeveelheid irritatie die moslims oproepen, is dat begrijpelijk.”

Daarop reageer jij:

“Daar hebben we ons moraal-riddertje weer met zijn riedel “als je niet van moslims houdt heb je eigenlijk een hekel aan negers”. Je legt me weer eens woorden in de mond die ik niet gebruikt heb.”

Nee?

Anthonie: “Geinig lijstje, natuurlijk, met “aanslagen” sinds 2001. Afgezet tegen de mate van irritatie die veel mensen ervaren t.a.v. de islam vind ik dat lijstje best meevallen.” (#82)

‘Het valt best mee, gezien alle irritatie die mensen ervaren t.a.v. de islam’ = moslims moeten niet zaniken over een brandstichting nu en dan, want ze roepen die agressie zelf op = ze hebben het helemaal aan zichzelf te danken.

Het is het bagatelliseren van xenofoob geweld en de schuld leggen bij de slachtoffers van dat geweld (ze vragen er zelf om met al die irritatie die ze oproepen) – inderdaad heel listig zo geformuleerd dat je achteraf kunt stellen dat je dat helemaal niet bedoelde.

Zeer instructief wel, onder een stuk dat gaat over waarom Wilders niets zegt over de arrestatie van iemand die een massamoord op moslims gepleegd heeft. (Viel dat volgens jou ook mee, gezien de hoeveelheid irritatie die deze moslims bij de omliggende bevolking opriepen?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#202 alt. johan

@Prediker: Veiligheid is een belangrijk speerpunt van de PVV.

K*tmarokkanen die overvallen plegen op onschuldige blanke winkeliers valt hier onder.

Maar, natuurlijk, ook de Molotov’s vallen onder veiligheid.

Jouw lijstje toont maar weer eens aan hoe belangrijk veiligheid is. (en dat de populisten gewoon op de goede lijn zitten om zo de hameren op veiligheid.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#203 Rurk Mutte

@198, AdriePVV
Ik laat mij ook nooit horen wanneer bijvoorbeeld een blanke Nederlander zijn schietgeweren leeg schiet in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Of een blanke zwemleraar vieze dingen doet met onschulidge kindjes. Ik wist namelijk niet dat dat een criterium zou zijn om door jou geaccepteerd te worden. Waarom vind je dat eigenlijk? En stel je die eisen ook aan anderen?

En ik begrijp nu ook van je dat Moslims sowieso ‘voor veel problemen kunnen zorgen’. Wie niet, eigenlijk? Potentieel kan iedereen voor veel problemen zorgen, dus zonder specifieke critria is dat eigenlijk een non-argument.

Tot slot moet volgens jou iedere nieuwkomer zich aanpassen. Anders liever weg, zeg je. Wanneer is iemand eigenlijk aangepast? Ik krijg de indruk dat ze volgens jou pas aangepast zijn wanneer ze hetzelfde denken en doen als jij. Of heb ik het mis? Waarom mogen mensen eigenlijk niet verschillend zijn, zolang ze anderen geen kwaad doen? Is dat niet een veel beter en hanteerbaarder criterium? Heb jij niet veel liever 2 moslim-buren, die je verder met rust, dan 2 puur Nederlandse overlastgevende drugscriminelen naast je wonen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#204 Rurk Mutte

@199 alt.johan
Zeker. Je hebt maar 1 idioot nodig om de samenleving (tijdelijk) te ontregelen. Maar we zien met enige regelmaat in de praktijk dat dat niet per sé een moslim hoeft te zijn. De overheid kan ons onmogelijk tegen elke potentiële idioot beschermen. Fundi of niet.

Dus ik begrijp niet helemaal wat je wilt zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#205 Prediker

Ja hoor, alt. Johan, Wilders en de PVV gaan er voor zorgen dat er geen molotovcocktails naar moskeeën worden gegooid.

Hoe gaan ze dat doen? Met animalcops en een nationale reorganisatie (landelijke politie)? Houd toch op. Linksom of rechtsom gaat dit kabinet minstens 30 miljoen bezuinigen op de politie.

Als Wilders werkelijk een mallemoer geeft om de veiligheid van moslims houdt hij op met het spuien van giftaal, en gaat hij met moslims praten ipv over moslims. Dan gaat hij in de moskee vertellen waarom hij islam een k*tgodsdienst vindt. Maar dat doet hij niet. Daar valt geen politieke winst uit te behalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#206 AdriePVV

@ 203

Door hier onuitgenodigd naar toe te migreren zouden de nieuwelingen toch op zijn minst het fatsoen moeten hebben zich aan te willen passen aan onze normen en waarden. Zij willen zelf maar al te graag hun eigen normen en waarden handhaven, ook als die strijdig zijn met onze rechtsstaat en onze cultuur.

Voor veel moslims is dat aanpassen heel moeilijk zo niet onmogelijk, ze willen hier niet eens begraven worden, ze willen niet trouwen met de autochtonen, wat bijvoorbeeld Antilianen en Surinamers wel probleemloos doen.

Nogmaals ik heb ze niet uitgenodigd, ik heb ze niet nodig en ze kosten heel veel welvaart.

Last but not least, ik wil zelf kunnen beslissen wie ik in mijn huis/land toelaat zonder moreel oordeel daarover.
Dus ook weg met de EU in de huidige vorm.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#207 gbh

ik had niet verwacht dat ik het ooit uit mijn strot zou krijgen maar kuddo’s voor Murk Prutte

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#208 gbh

@206, flikker toch op lamlul, ik ben hier geboren, mijn familienaam pronkt meerdere keren in de vaderlandse geschiedenisboeken maar ik ben niet van plan mij aan te passen aan jouw fascistische normen en waarden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#209 alt. johan

@204: Het probleem is wel dat de dreiging ongelijk verdeelt is.

Een voorbeeld. Van de vier bekende Nederlanders waarvan ik weet dat die zich kritisch hebben uitgelaten over artikel 1 vd grondwet is 50% afgeknald.

Voor bepaalde uitingen in deze samenleving is er vogelvrijheid van meningsuiting ipv vrijheid van meningsuiting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#210 Harm

@202 schrijft:”Jouw lijstje toont maar weer eens aan hoe belangrijk veiligheid is.”

Dat is een hele oude tactiek. In de tijd van het studentenoproer in Duitsland (Dutschke) stonden de infiltranten van de staat voorop om met stenen te gooien om zo, via de televisie, het publiek rijp te maken voor meer repressie van de kant van de staat.

Zelf herrie schoppen en dan roepen om meer veiligheid: de PVV is zo doorzichtig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#211 Rurk Mutte

@206 AdriePVV
Kijk, daar zit de crux. U heeft ze niet uitgenodigd, dus moeten ze maar weg. Weer een criterium erbij: je dient door AdriePVV uitgenodigd te zijn, pas dan heb je nut. Misschien.

Vreemd denkbeeld heeft u.

Kijk: wie u in uw huis toelaat, mag u te allen tijde zelf besluiten. Maar wie er in uw, maar ook mijn land komen wonen, of tijdelijk verblijven, daar gaan gelukkig meer mensen over.

U gaat alleen van uw eigen denkwereld uit, merk ik. Daarom zal geen enkel realistisch (let op dat woord) beleid u gelukkig kunnen maken, vrees ik. Ik wens u sterkte met uw onvrede. U heeft het nodig.

Overigens: uw eigen partij heeft ook normen en waarden die strijdig zijn met onze huidige rechtstaat en cultuur. Dat mag opzich, want hoe wil je anders de grondwet veranderen? Wellicht iets om even bij stil te staan voordat u anderen met dit verwijt om de oren slaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#212 Rurk Mutte

@209 alt.johan
Oeioei…. Die 50% ziet er wel heel ernstig uit, maar het is gegoogel met getallen. Van die 4 bekende Nederlanders is er in werkelijkheid 1 door een gestoorde moslim gedood. 5 jaar geleden.

Hoe verdrietig ook: hoe groot is het probleem dan precies geweest? Wanneer dat het enige argument is dat je op tafel kunt leggen is het wat magertjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#213 AdriePVV

@ 211

Autochtone Nederlanders mogen op democratische wijze pogen de wetten te veranderen.

Immigranten dienen zich per definitie te conformeren aan ons systeem, zeker als ze hier onuitgenodigd zijn binnengekomen. Helaas is de vraag nooit aan de Nederlandse bevolking voorgelegd of ze al die nieuwelingen hier willen binnenlaten. Het antwoord zou een duidelijk nee zijn geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#214 Rurk Mutte

@213 AdriePVV
Knap dat u het antwoord op een ongestelde vraag al kunt weten. Mateloze bewondering heb ik altijd voor dat soort mensen. U bent als een Maurice de Hond die voor de peiling met de uitslag komt. Als argument is dat allemaal niet sterk.

Zoals ik al zei: u gaat alleen van uw eigen denkwereld uit. Dat is nu wel helder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#215 alt. johan

@205 Prediker: De bezuinigingen op de politie is geen stimulans voor de veiligheid, maar ik denk dat dat uiteindelijk niet onoverkomenlijk is.

De veiligheid van moslims is voor de PVV belangrijk omdat het kan leiden tot gezichtsverlies. Een afgebrande moskee past gewoon erg slecht in het de-dreiging-komt-van-moslims-verhaal.

Nu PVV heeft nu ook meer verantwoordelijkheid dan toen ze in de oppositie zaten. Schendingen van de openbare orde (Molotov’s) leunen daardoor zwaarder op de PVV.

De PVV/kabinet kan dat niet alleen. De “linkse” pers heeft ook een nadrukkelijke taak om over Molotov’s te berichten om op dit punt de druk op de ketel te houden voor de coalitie/gedoogpartner. Dit is voor hun nu ook makkelijker dan toen de PvdA is de regering zat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#216 HPax

@212 ‘ 1 door een gestoorde moslim gedood’

Neen.

1 Is nauwgezet, ritueel en programmatisch vermoord. Dit in de trant van De Oude van de Berg, een traditie zo levendig voortgezet door OBL. Dit is het begin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#217 Rurk Mutte

@216
Blijft staan dat er 1 door een gestoorde moslim is gedood.

‘Dit is het begin’, is na 5 jaar zonder vergelijkbare slachtoffers en bij 1 dode een soort van bangmakerij waar ik niet aan meedoe. Probeer daar maar een ander van te overtuigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#218 AdriePVV
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#219 Harm

@215 – Valt wel mee. Bij de volgende aanslag op een moskee gewoon roepen dat het links-radicalen waren die de PVV in een slecht daglicht willen plaatsen.

De kogel komt ALTIJD van links, DAT moet je er in rammen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#220 Harm

@218 – AdriePVV reageert weer off-topic

net als de rest van de PVV-ers trouwens.

Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic
Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic=Wilders=Karadzic=Mladic

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#221 alt. johan

@212: Magertjes? het is wel een kwestie van leven en dood.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#222 Rurk Mutte

@218
Heb je dat Volkskrantlinkje zelf gelezen, eigenlijk? En begreep je het ook? Kop: Nederlander snapt niks van historie. Body: 57 % vindt toelaten vreemdelingen grootste vergissing uit historie.

In feite laat het artikel dan zien dat ‘de Nederlander’ er gewoon geen moer van begrijpt.

Sterke link, hoor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#223 Rurk Mutte

@221
Van 1 dode ja. In 5 jaar. Dat is ongeveer 1 promille van het totaal aantal moorden in heel Nederland in dezelfde periode.

Dat noem ik magertjes. Sorry.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#224 alt. johan

@219: de “linkse” pers moet een betere band opbouwen met de Henk en Ingrid’s van deze wereld, om hun zo te kunnen voorzien van belangrijke informatie.

Het eventueel belachelijk maken van Henk en Ingrid’s (of indirect via hun volksvertegenwoordiger(s)) is contraproductief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#225 alt. johan

@223: Christus was ook maar in zijn eentje. Halleluja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#226 Prediker

Jezus Christus is een mythe. De mythe van de stervende en herrijzende verlossergod om precies te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#227 Rurk Mutte

@225
Vind ik ook belachelijk dat we daar 2 millennia na dato nóg zo’n ophef over maken. Nergens voor nodig. En die ophef blijkt alleen maar nóg meer ellende op te leveren.

Als je nou ergens iets van zou kunnen leren….;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#228 Prediker

AdriePVV: “Immigranten dienen zich per definitie te conformeren aan ons systeem, zeker als ze hier onuitgenodigd zijn binnengekomen. Helaas is de vraag nooit aan de Nederlandse bevolking voorgelegd of ze al die nieuwelingen hier willen binnenlaten. Het antwoord zou een duidelijk nee zijn geweest.”

Ach, ik begrijp nu ineens waarom de Nederlandse bevolking zo vrolijk meewerkte aan het deporteren van de Joden. Men was immers nooit de vraag voorgelegd of ze al die nieuwelingen hier wilden binnenlaten.

Wacht, dat is natuurlijk wat anders…

Onuitgenodigd binnengekomen? Je zit alwéér te liegen, AdriePVV. Die immigranten hebben een verblijfsvergunning gekregen en zijn dus niet ‘onuitgenodigd’ binnengekomen. De meesten van wat jij ‘immigranten’ noemt hebben gewoon het Nederlands staatsburgerschap en velen zijn hier gewoon geboren. Daar heb jij dus niets over goed te vinden.

En wat het overige betreft: we leven in een systeem van politieke vertegenwoordiging. Als ‘de Nederlanders’ het niet eens waren met het immigratiebeleid van de kabinetten van 1970 t/m 2002, hadden ze anders moeten stemmen.

Voor iemand met zo’n grote waffel over “zich conformeren aan ons systeem” verwerp je wel heel gemakkelijk de legitimiteit van dat systeem op het moment dat dit je niet uitkomt. But you can’t have it both ways.

Nederlanders zijn massaal akkoord gegaan met de massaimmigratie. Hadden ze dat niet gewild, hadden ze op Janmaat moeten stemmen. Maar dat heeft men niet gedaan; in plaats daarvan heeft men de man en zijn partij massaal uitgekotst.

‘Jamaar, jamaar, dat moest van de elite, en van het journaille’

Wtf? Dus eigenlijk zijn Nederlanders volgens de PVV een soort kleine kinderen die niet voor zichzelf kunnen denken? Verklaart een hoop…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#229 AdriePVV

@ 222

Opvallend he dat er zo weinig te vinden is over de mening van de Nederlandse bevolking en links wil dat graag zo houden, de kosten van de massa immigratie mogen niet eens worden uitgerekend.

De uitslag van de enquete in het Historisch Nieuwsblad betekent overigens in het geheel niet dat slecht 57 procent van de Nederlanders die massa immigratie een vergissing vinden, immers sommigen zullen andere vergissingen nog erger vinden.

Het percentage dat de massa immigratie een vergissing vindt en dus afwijst zal veel hoger liggen.

Wat mij betreft komt die enquete morgen al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#230 Rurk Mutte

@229
Links wil dat graag zou houden, zeg je. Kan wellicht aan mij liggen, maar nu hebben we niet bepaald een linkse regering, zoals we die de afgelopen decennia in meerderheid ook niet hebben gehad. Rechts is de overheersende machtsfactor geweest, beste AdriePVV.

Opvallend dat links steeds de schuld krijgt van alles wat de PVV-er niet zint, terwijl rechts het al tijden voor het zeggen heeft.

Daar al eens over nagedacht?

En wederom weet je de uitslag van een niet gestelde vraag al te beantwoorden. Begrijp je nu werkelijk niet dat zoiets gewoon geen argument is? Of doe je alsof?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#231 Prediker

“…de kosten van de massa immigratie mogen niet eens worden uitgerekend.”

Je zit alwéér te liegen; Nyfer heeft die kosten uitgerekend. Er is niemand die ze daar een strobreed bij in de weg heeft gelegd.

Elsevier heeft de resultaten daarvan breed uitgemeten, en ook al was dat rapport van Nyfer prutswerk, toch zijn die resultaten klakkeloos voor waarheid aangenomen door jan en alleman die in de journalistiek werkt.

Verder kun je het verleden niet veranderen. Leuk dat Nederlanders achteraf vinden dat ze eigenlijk op Janmaat hadden moeten stemmen. Berouw komt altijd na de zonde.

Verder ziet de immigratie er vandaag heel anders uit dan de immigratie van twintig jaar geleden (iets dat de PVV consequent verzwijgt). Dit zijn cijfers van het CBS uit 2005/2006:

Daaruit blijkt dat de meeste immigratie naar Nederland inmiddels uit Polen, Duitsland, VK, VS, China, Ned. Antillen/Aruba, Voormalige Sovjet-Unie, India, en Suriname komt. In 2006 kwamen bovendien 23.000 Nederlanders terug (dat zijn die mensen die geflopt zijn in het buitenland, daar hebben ze zelfs een SBS-6 programma op gebaseerd: die kunnen hier weer lekker kankeren op ‘al die buitenlanders’).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#232 alt. johan

@prediker: als mensen juridisch gezien recht hebben op een verblijfsvergunning betekend nog niet dat ze uitgenodigd zijn. Achteraf gezien vind ik dat gewoon een maas in de wet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#233 AdriePVV

@ 230

De mening van de Nederlandse bevolking over de EU is gevraagd, met Nee als duidelijk antwoord. Per saldo worden we nu geacht toch gebonden te zijn aan de lakse immigratieregels die de EU nu stelt.

Over de massa immigratie wordt zelfs de schijn niet opgehouden, het antwoord op zo’n referendum wil de PC elite, zowel van links als van rechts, niet eens weten.

Hoe dan ook, zo’n ingrijpend proces als massa immigratie had alleen ingevoerd mogen worden als er een positief mandaat had gelegen vanuit de bevolking, maar die is niets gevraagd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#234 Rurk Mutte

@232
Zonder baan of iemand die garant voor je staat, krijg je in Nederland van ze langzalzeleven geen verblijfsvergunning als niet-Europeaan.

Dus elke niet-westerse immigrant met vergunning is hier op uitnodiging van familie of bedrijf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#235 AdriePVV

Dank je Prediker dat je de gelegenheid biedt om nog eens aan te tonen dat massa immigratie echt een “kindje van links” is.

=====
Wij zijn niet geïnteresseerd in wat een individu kost, of het nu om een Fries, een Amsterdammer, een bejaarde of iemand met blauwe ogen gaat”, zei minister voor Integratie Eberhard van der Laan (PvdA) vrijdag na afloop van de ministerraad. Het kabinet levert wel veel informatie over de kosten van bijvoorbeeld inburgeringscursussen en onderwijsbeleid, maar slaat daar verder niet mee aan het rekenen.
=====

http://www.depers.nl/binnenland/334509/PVV-voelt-zich-geschoffeerd.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#236 alt. johan

@234: Misschien is iemand er wel op uitnodiging van een mensenhandelaar. Die er flink aan kan verdienen, maar kosten van de nieuwkomer kan afwentelen op de nederlandse verzorgingstaat.

Ook mensen die hier via een bedrijf worden “uitgenodigd”, zijn hier vaak niet welkom. Politiek gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#237 Rurk Mutte

@233
Er is nooit naar de mening over de EU gevraagd in een referendum. Hoe kom je daar in vredesnaam bij? Heb je wel begrepen waarop je hebt gestemd destijds? Het lijkt er niet op!

Er is aan ons gevraagd of we een heel specifiek verdrag (Europese grondwet) wilde goedkeuren en daartegen is ‘nee’ gezegd. Wat jij er nu van maakt is dat de vraag geweest zou zijn: is Nederland vóór of tegen de EU. Klinkklare nonsens, want die vraag was nimmer aan de orde. U liegt en bent niet eerlijk, zou Balkenende zeggen.

Immigratiewetgeving maakte eveneens geen onderdeel uit van het referendum. Je haalt (zoals zoveel PVV-ers op dit vlak) een heleboel dingen door elkaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#238 Prediker

@Alt. Johan; de Nederlandse overheid heeft zelf mensen geronseld in Turkije en Marokko.

De Nederlandse overheid heeft zelf toestemming verleend aan immigranten uit Spanje, Portugal, Italië, Marokko en Turkije om hun gezin over te laten komen. Dat was ook nodig om te concurreren, want alle Europese landen zaten in de jaren zestig te springen om goedkope arbeidskrachten.

De Nederlandse overheid heeft dat recht om het gezin naar Nederland over te halen zelf in wetgeving beklonken.

Dus als iemand op grond daarvan een verblijfsvergunning aanvraagt, toegewezen krijgt en naar Nederland immigreert, dan is die gewoon uitgenodigd om hierheen te komen.

Niks maas in de wet. Een enorme vissenfuik met aanlokkelijk aas is een betere metafoor. Dat dit achteraf gezien nogal dom was, daar zijn we het wel over eens, maar daar is de partij waar Wilders zijn politieke carrière aan te danken heeft, de VVD, echt niet onschuldig aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#239 alt. johan

@238: volstrekt oneens.

Als je Geert Wilders recht van spreken geeft, dat betekent nog niet dat je het met hem eens bent.

Zelfs al leg je zijn spreekrecht vast in de Grondwet.

Uitnodiging is in mijn visie, met ambtenaren (geen commerciele partijen) naar een land gaan, daar mensen uitzoeken en die actief een uitnodiging (en eventueel een ticket) sturen om naar Nederland te migreren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#240 Rurk Mutte

@236
Mensensmokkel is strafbaar en daar wordt actief opsporing naar verricht. Zal zeker wel eens iemand door het net glippen, maar dat is niet de ‘massa’ waarop gedoeld wordt. Hoe streng je het beleid ook maakt: mensensmokkel zal er altijd zijn, helaas.

Verder stel je dat arbeiders uit het buitenland politiek vaak niet welkom zouden zijn. Waar blijkt dat uit? De wet wordt door de politiek gemaakt, onderhouden en gewijzigd namelijk. De laatste (huidige) vreemdelingenwet van een linskmensch (ene Cohen), dateert van het jaar 2000 en is sindsdien niet significant gewijzigd, ondanks veel gebrul van de (rechtse) politiek voor de bühne.

Hoe verklaar je dat dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#241 Rurk Mutte

@239
Zo. U stelt een onbetaalbaar systeem voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#242 Prediker

@235; “Dank je Prediker dat je de gelegenheid biedt om nog eens aan te tonen dat massa immigratie echt een “kindje van links” is.”

Nee, droplul. Hooguit bewijs je daarmee dat Links geen prijskaartje wil hangen aan het oor van mensen die hier nu al zijn. Je kunt net zo goed vragen wat een gehandicapte kost, of een bejaarde, of een Jood, of een homoseksueel. Maar dat doen we niet, omdat we dat niet kies vinden.

Jij schreef echter in #229: “…de kosten van de massa immigratie mogen niet eens worden uitgerekend.”

Maar feit is dat Nyfer het heeft uitgerekend, en dat er geen wet is die dat verbiedt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#243 AdriePVV

Onjuiste informatie en soms ronduit misleiding door de elite spelen een grote rol bij het beinvloeden van de publieke opinie. Dat geldt voor de EU net als voor de massa immigratie.

We zouden er door “verrijkt” worden, we zouden de immigranten “nodig” nodig hebben vanwege de vergrijzing en ze zouden als gastarbeider hun hele leven “hard gewerkt” hebben.

Als beloning voor ons Nee wil de EU de massa immigratie nog verder opvoeren.

=====
Als we tegen stemmen, komt er dan oorlog in Europa, net als op de Balkan?”, informeert een lerares onzeker. De opmerking van minister Donner, dat een nee tegen de Grondwet tot een herhaling van het scenario-Joegoslavië kan leiden was misschien overdreven, maar ze is er wel van geschrokken.
====

http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/het_nederlandse_referendum/article1862700.ece/Als_we_nee_stemmen,_komt_er_dan_weer_oorlog

http://www.sp.nl/europa/opinies/786/Nederlands_nee_tegen_EU_grondwet_moet_nee_blijven.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#244 alt. johan

@240: Uit de verschuiving naar het populisme in de politiek is een teken dat die mensen niet echt welkom zijn.

Probleem met migratie is vaak dat er een enorm naijleffect is wat betreft de kosten.

En je kunt het ook zien aan de wetgeving. Nederland heeft grote moeite om de wetgeving verder aan te scherpen en tegelijkertijd binnen de Europese wetgeving te blijven.

De Europese wetgeving is dermate traag dat het zomaar 10 jaar om is voordat zaken omgebogen zijn. Er moet veel structurelere wetgeving veranderd worden om zaken in de hand te kunnen houden.

Maar het is niet zo’n groot probleem. Het populisme zal net zolang doorstijgen totdat de wetgeving op orde is. Het is een soort systeem dat zelf een evenwicht zoekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#245 Rurk Mutte

Hmmm… Ik merk dat AdriePVV de hete brij ontwijkt en besluit een paar linkjes te plempen, begeleid door wat niet ter zake doende teksten.

Jammer. Maar tekenend. Dat wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#246 AdriePVV

@ Prediker

Bis

=====
Nu ook blijkt dat het CPB weigert het voor de PVV essentiële programmapunt over de massa-immigratie door te berekenen, kun je zondermeer spreken van een politiek complot met als enige opzet de Nederlandse burger over de massa-immigratie te misleiden. En dat op het moment dat de immigratiestatistieken aangeven dat de records van de gewezen Paarse kabinetten met glans gebroken worden.
Dat Wilders hierop verbeten reageert met: Het CPB heeft met een ”socialistische bril” een grote ”rode streep” door de maatregelen van de PVV gehaald, is dan ook volkomen gerechtvaardigd.
De financiële voordelen die een immigratiereductie oplevert krijgt de burger niet voorgerekend door het CPB. Daarentegen wordt de weigering van de PVV in te stemmen met de verhoging van de AOW-leeftijd wél op het conto van de partij gezet.
====

http://www.artikel7.nu/?p=10920

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#247 Rurk Mutte

@244
Dus omdat minder dan een kwart kiesgerechtigden PVV heeft gestemd, mogen we volgens u afleiden dat alle immigranten niet welkom zijn.

Zo! Dat is nog eens een boude stelling!

Voor wat betreft de wetgeving: Cohen had ook al te maken met Europa, destijds. Desondanks kon hij toch een veel strengere wetgeving opleveren. Daarnaast: Nederland is volkomen democratisch in Europa gerold. Hebben we zelf gewild, we hebben zelf geheel democratisch de pro-Europeanen gekozen destijds.

Democratie is ook: je houden aan de regeltjes die je zelf hebt bedacht. De kunst is nu om het binnen de kaders zo goed mogelijk te regelen. Iedereen die roept dat we uit de EU moeten ofzo, is niet serieus te nemen. Want: gaat niet gebeuren. In elk geval niet binnen een afzienbare periode.

Laten we alsjeblieft zo reëel wezen, zeg!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#248 AdriePVV

@ 247

Ja als het om regels ter bevordering van de massa immigratie gaat, afkomstig van een Europa waar we nee tegen hebben gezegd, dan moeten we ons aan de links welgevallige regeltjes houden.

Als het echter gaat om het ontruimen van kraakpanden en/of het uitzetten van illegalen, dan beslissen de linkse bestuurders van de grote steden dat handhaving geen prioriteit heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#249 Harm

@@245 – AdriePVV is PVV-propagandist van beroep. Ik heb al meerdere malen de vraag gesteld of ik hier ook reclame mag gaan maken, maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#250 Rurk Mutte

@248
Zucht.
Er is nimmer bij verkiezingen door iemand ‘Nee’ tegen ‘Europa’ gezegd. Nooit is zoiets aan ons per referendum gevraagd door links, niet door rechts en zelfs niet door ‘recht door zee’.

Wanneer en in welke omstandigheid is de vraag of we voor Europa en/of het van Europa afkomstige immigratie beleid zijn, aan jou gevraagd, dan? En wat heb je toen geantwoord? En hoe?

Ben ik erg benieuwd naar, inmiddels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#251 alt. johan

@247: Omdat ik het idee heb dat het draagvlak van de nieuwkomers veel lager is dat die kwart waar jij het over hebt. (is niet alleen een idee, is ook wel eens door de “de Hond’s” van deze wereld aangetoond.)

Een van de nadelen van de Balkenende kabinetten is dat er te weinig aanscherping geweest is wat betreft de immigratiewetten. Maar op een gegeven moment kun je niet veel verder, want dan loop je tegen internationale verdragen aan.

Ik verwacht echt van de PVV in de gedoogcontructie dat hier weer stappen gezet gaan worden. Desnoods worden er zaken opgezegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#252 AdriePVV

@ 250

Middels het referendum hebben de bevolkingen van Frankrijk en Nederland duidelijk nee gezegd tegen het Europa zoals dat nu fungeert.

Daarna heeft Europa zo ongeveer maling aan wat we hier vinden van dat beleid, zie ook de Zweedse commisaris Malmstrom.

=====
Volgens hem zijn de voorstellen van Nederland om gezinsmigratie te beperken lang niet zo vergaand als die van onder meer Denemarken. Ook Frankrijk en Duitsland willen de regels aanscherpen. Malmström heeft daar geen oog voor, zegt Knops. “Met het Europese ideaal is in principe niks mis, maar je moet niet voorbij gaan aan wat in de lidstaten speelt.”

Malmström weigert te spreken over illegale immigranten, maar heeft het over irreguliere immigranten. Knops vindt dit een irrelevante semantische discussie, die volgens hem eens te meer aangeeft dat Malmström het immigratieprobleem bagatelliseert.
=====

http://binnenland.nieuws.nl/643910/optreden_eu-commissaris_malmstrom_irriteert_cda

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#253 Rurk Mutte

@251
Oh, ik geloof meteen als je ‘de mensen’ vraagt: “moeten de nieuwkomers weg”, dat daarop een hoger percentage dan 25% ‘Ja’ op zal antwoorden.

Maar diezelfde groep wordt bozig wanneer we een Sahar uitzetten, klaagt steen en been wanneer de aardbeien niet meer geplukt worden en daarom onbetaalbaar zijn en zoekt zich een ongeluk naar een goedkope stucadoor. Of andere bouwvakker.

Vraag ‘het draagvlak’ iets over belastingen en het antwoord is steevast: lager! Totdat zijn zorgtoeslag of AOW eraf gaat. Of de Hypotheekrenteaftrek foetsie is.

‘Het draagvlak’ ziet niet altijd de samenhang der dingen. Vandaar dat de politiek, ook in deze gedoogconstructie geen zaken gaan opzeggen. Want zij zien die samenhang (hopelijk) wel. Zoiets heet leiderschap. Moeilijker dan ‘roepen wat het draagvlak wil horen’.

Dat kan ik ook, namelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#254 Rurk Mutte

@252
Je hebt dus echt helemaal niet begrepen waarop je hebt gestemd destijds.

Wat erg!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#255 AdriePVV

@ 254

Zou dat soms komen door al die misleidende informatie van de eurofielen over de rampen die ons zouden treffen als we Nee zouden stemmen.

Gelukkig dat de PC elite daarna besloot om de uitslag van het referendum naast zich neer te leggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#256 alt. johan

@253: Zelfs ik vind als PVV-stemmer dat een meisje als Sahar mag blijven. Ik zeg er nadrukkelijk bij dat ik haar op geen enkele manier heb uitgenodigd om naar Nederland te komen.

Maar dan is het probleem niet Sahar, het is het leger asieladvocaten die er dan opduiken en er weer een flink aantal door dreigen te glippen die je absoluut niet wilt. Dat is het probleem met het huidige stelsels van regels, wat je ook doet het is nooit zoals je zelf wilt. De regels moeten gewoon zo aangepast worden dat alleen de mensen die je echt wilt, mogen blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#257 Rurk Mutte

@255
Ik kan onmogelijk inschatten waarom jij niet hebt begrepen waarop je hebt gestemd destijds. Het ging in elk geval overduidelijk niet over de vraag of we de EU zouden willen of niet. Dat kon een kind begrijpen.

Wat er dan in jouw hoofd gebeurd wanneer je dat gevraagd wordt, weet niemand, behalve jijzelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#258 Rurk Mutte

@256
Wie wil ‘je’ dan ‘echt’? En waarom? En wie is ‘je’?

Vaag verhaal, eigenlijk. Want we hebben daar gewoon regels en wetten over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#259 HPax

@ 256 ea

Wat vergt meer morele moed: Sahar c.s. hier laten blijven (wat is gebeurd), of terug sturen naar haar land van herkomst?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#260 gbh

@56, mag iemand tegenwoordig alleen in nederland komen als diegene persoonlijk van jou een uitnodiging heeft en wie ben jij dan wel JezusIII?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#261 su

@259: De eerste. Zelfreflectie troeft handen wassen af, bigtime.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#262 Prediker

@246; Adrie, jongen je praat poep. Dat je nu al grijpt naar artikeltjes van ‘Filantroop’ van Artikel7.nu geeft wel aan dat je munitie op begint te raken.

Het klopt ook nog eens een keer niet, wat Filantroop daar beweert. Het CPB heeft namelijk in 2003 al uitgerekend wat een immigrant die op zijn 25e naar Nederland komt de samenleving gemiddeld kost.

=====

De vraag wat allochtonen kosten, of beter gezegd wat immigratie van arbeidskrachten kost, is in het verleden in enkele studies getracht te beantwoorden. Bij dergelijke studies moet de kanttekening worden geplaatst dat de complexe werkelijkheid enorm moet worden vereenvoudigd.

Wilders haalde bij het debat in september zelf een studie uit 2003 aan van het Centraal Planbureau (CPB). Daarin wordt niet het bedrag van 100 miljard euro genoemd. Hoe Wilders daar precies aan kwam, is niet duidelijk.

Het CPB concludeerde dat de kosten voor onder meer zorg, onderwijs, pensioenen en sociale zekerheid voor immigranten over een hele levensloop bezien hoger zijn dan de extra belastinginkomsten. Als de immigrant op zijn 25ste binnenkomt, stelde het CPB, dan ‘kost’ hij de samenleving de rest van zijn leven 43.000 euro. Het rapport ging niet in op kosten en baten van tweede- en derdegeneratieallochtonen.

Het CPB concludeerde dat immigratie op grote schaal niet gunstig is voor de economie, en niet het antwoord kan zijn op de vergrijzing. Immigratie op beperkte schaal van hoger opgeleiden op moeilijk vervulbare functies was wel aan te bevelen.

=====

NRC: Allochtoon is voor PVV een kostenpost, 2009

En hier nog meer leesvoer voor je: Trouw, Objectieve analyse kosten allochtoon bestaat niet, 2009; met een kritiek op de resultaten van de CPB-rapport en de prikkelende stelling:

“Het eigenlijke doel van de vraag om kostenberekening is om daarmee immigranten te verjagen of te deporteren.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#263 Arjan

Zeg AdriePVV,

Draag jij eigenlijk wel je steentje bij in deze maatschappij? Ik vermoed dat al die frustratie die je blijkbaar hebt zich uit in vaker ziek zijn, of je ziek melden waardoor je niet productief genoeg bent. Ik denk ook dat je door je hatelijke houding andere mensen negatief beïnvloed in hun leven waardoor zij minder goed in de maatschappij zitten. Daarnaast kan agressie zich vaak uiten in het verkeer, bijvoorbeeld door te hard rijden waardoor je weer een groter dan gemiddeld gevaar op de weg bent en de staat dus geld kost. Misschien krijg je door al die woede en wel stressgerelateerde symptomen waardoor je in de zorg geld en energie opneemt die eigenlijk voor echte zieke mensen behouden moet blijven. Ook vermoed ik dat je zo’n vervelend persoon bent dat tijdens verjaardagsfeestjes na een paar biertjes de hele boel verziekt voor de mensen die het wel naar hun zin proberen te hebben.

Eerlijk gezegd AdriePVV, vermoed ik dat ik een beter lid van deze maatschappij ben dan jij en dat jij maar moet weggaan ofzo om ruimte te maken voor iemand die meer is zoals ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#264 Prediker

@259; Hpax zegt: “Wat vergt meer morele moed: Sahar c.s. hier laten blijven (wat is gebeurd), of terug sturen naar haar land van herkomst?”

Waarom bij die vraag stoppen, joh?

Wat vergt meer morele moed? Pappen en nathouden met al die biculturele gelukszoekers die hier de boel verpesten, op de rug van de hardwerkende Nederlander meeliften en Nederland islamiseren, of de Lugers en de Walthers uit het vet halen om de historische vergissing van de massa-immigratie ongedaan te maken?*

Kijk, zijn we toch nog on-topic…

* Je eigen, on-menselijke logica; ik voer ‘m gewoon een stapje verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#265 HPax

@ 233, 3e alinea

Tot vóór de opkomst van Fortuyn was tegenover het volk zwijgen over de NMI helemaal regeringsbeleid. Een afleiding, want ook tot dit beleid werd door geïmpliceerde politieke partijen en idem individuen stilzwijgend besloten. Ik heb dit het Pact van het Grote Dubbele Zwijgen genoemd. Dit ter inleiding.

Bereidheid iemand in je huis dat je met anderen deelt op te nemen, is één zaak die zich asymmetrisch verhoudt tot het besluit zo’n iemand er niet in toe te laten. In het 1e geval draaien alle rechtmatige medebewoners van het huis (land) voor de gevolgen op, onder wie dan ook zij die tegen waren, terwijl in de tweede casus slechts de status quo gehandhaafd blijft.

Ik ben mij bewust dat deze vergelijking van een huis met een heel land veel heeft om als ridicuul van tafel te worden geveegd. Ondanks dit bezwaar lijkt zij mij om twee redenen geschikt. Ten eerste procedureel; daarvoor maakt de zaak groot of klein niets uit. En ten tweede omdat de kleine zaak heel goed het juiste gevoel kan bijbrengen voor wat zich buiten haar op veel grotere schaal afspeelt.

Zij representeert de onbenoemde emotie die eist dat de MNI een ruimere politieke instemming vergt dan wat normaliter voor het nemen van een besluit voldoende is. Eenenvijftig procent is in zake de NMI onvoldoende. Wijziging van de NL-grondwet vergt al tegen de 66,7% van de Nederlandse parlementaire stemmen, abandonneren van het hele land dan tegen de 100%. In die geest.

De instelling van het Grote Dubbele Zwijgen dat slechts universeel en ook voor de volle honderd procent bedoeld kan zijn, verraadt het. Het nu afgedwongen totalitaire zwijgen, is het omgekeerde van een (gefnuikt) rechtvaardig plebisciet. Hét bewijs!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#266 AdriePVV

@ Hpax

Je komt precies tot de conclusie die ik zojuist in mijn hoofd al had gevormd, massa immigratie vereist veel meer dan een normale meerderheid om legitiem te zijn.

We weten inmiddels dat links vrijwel altijd heeft meegestemd met de voorstellen om die immigratie mogelijk te maken, alleen is er nooit echt goed over nagedacht.

@ Prediker 262

Je loopt een paar jaar op me achter, want die cijfers van het CPB gebruikte ik al lang geleden op het volkskrant forum.

Even rekenen, 2 miljoen allochtonen a minimaal 43.000 per stuk maakt al 86 miljard contante waarde, nominaal is het bedrag veel hoger.
Die bedragen zien we terug in de oplopende kosten van de verzorgingsstaat.

Voor jongere en oudere en niet opgeleide immigranten is de kostprijs vaak een veelvoud van die 43.000 euro. Dus ja de kostprijs van de massa immigratie is minimaal 100 miljard en dan laat ik de rente nog even weg.

@ Arjan

Je vermoedt maar wat je niet laten kan, maar misschien is een forum waar geacht wordt op een zeker, al is het laag, wetenschappelijk niveau te communiceren dan toch niet jouw ding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#267 su

@265:

This is a local country for local people. There’s nothing for you here.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#268 su

@266: Moet jij niet ergens gaan ganzepassen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#269 Arjan

@Adrie,

Ik vind het interessant dat je vind dat het rationaliseren van je eigen gemoedstoestand gelijk staat aan wetenschappelijk discussiëren.

Maar los van dat vind ik het nu wel tijd voor jou om te vertrekken. Als persoon van deze maatschappij die meer waard is dan jij ben ik je nu eigenlijk wel een beetje zat. Je pseudo-intellectuele gezwam dat je eigen onzekerheden moet verbloemen en de constante projectie van je eigen zwakheden op kwetsbare groepen vind ik een beetje vervelend worden. Het is tijd voor je om te gaan. Als moreel superieur persoon en meer productief lid van deze maatschappij wijs ik je de deur. Daaag!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#270 Prediker

266: ach, dus je zat in 246 gewoon te liegen toen je schreef…

“Nu ook blijkt dat het CPB weigert het voor de PVV essentiële programmapunt over de massa-immigratie door te berekenen…”

Want je wist dus donders goed dat het CPB die cijfers in 2003 reeds had doorgerekend. Je schermde immers al jaren met die cijfers op het Volkskrantforum.

Weten we dat ook weer, dat je een leugenachtig stuk vreten bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#271 Richard E

@266
het nyfer-rapport liet heel nauwkeurig zien dat de kosten van de gemiddelde allochtoon niet heel veel verschilden van een autochtoon. Dat een allochtoon toch een negatief saldo heeft komt doordat ie minder belasting betaalt. Oftewel: doordat ie minder verdient. Voor die analyse hadden we Nyfer niet nodig gehad natuurlijk. Allochtonen verdienen minder, het hele idee ze hier heen te halen is natuurlijk gebaseerd op het feit dat ze goedkoper zijn. Wanneer jij minder dan gemiddeld verdient, Adrie, lever jij de staat ook minder geld op dan dat je kost. Dat nyfer-rapport is gewoon een hele ingewikkelde manier om te zeggen dat allochtonen slecht betaalde baantjes hebben.

Maar dat wil niet zeggen dat de netto bijdrage van allochtonen negatief is. Een groot deel van de meerwaarde van hun arbeid komt terecht bij de werkgever. Daarom zijn werkgevers altijd zulke grote voorstanders geweest van soepele immigratieregels.

zullen nu maar weer OT gaan? Doe je best, A3.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#272 AdriePVV

@ 269

Maar Arjan, dat hoef je als lid van de zelf benoemde pseudo elite toch helemaal niet uit te spreken. Het is immers algemeen bekend hoe er over de mening van de man in de straat door jullie gedacht wordt. Je bevindt je in het goede gezelschap van de grote linkse leider, die als burgemeester van Amsterdam een slachtoffer van Marokkaanse criminaliteit toevoegde, dat ze niet in Amsterdam hoefde te blijven.

Adding insult to injury noemen we dat ook wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#273 Rurk Mutte

@272
Heb je nu echt niet door dat jij exact dezelfde kromme redenatie hebt over anderen? Ben je nou zo dom, of doe je alsof? Ik ben daar nog niet uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#274 AdriePVV

@ Prediker

Uitrekenen wat de contante waarde is van de kostprijs van een immigrant tijdens diens hele leven is nog wat anders dan het invoegen van die cijfers in een begroting voor een bepaald jaar.

Bovendien speelt de actuele rente daar ook een rol in en was die 43.000 euro de prijs voor een goed opgeleide 25 jarige. Niet bepaald het profiel van de doorsnee kansarme gelukszoeker en ook de volgimmigratie was niet meegenomen in die cijfers uit 2003.

Wellicht kun je over dit onderwerp beter eerst leren meepraten op een soort oefenforum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#275 su

oefenforum

Stormfront?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#276 Rurk Mutte

@274
Adrie, Wat kost jij mij eigenlijk? Ben ik ook wel benieuwd naar. Misschien heb ik dan een ‘goede’ *kuch* reden om jou je paspoort af te pakken en uit te zetten.

Dus doe es boter bij de vis?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#277 Prediker

AdriePVV: “Je bevindt je in het goede gezelschap van de grote linkse leider, die als burgemeester van Amsterdam een slachtoffer van Marokkaanse criminaliteit toevoegde, dat ze niet in Amsterdam hoefde te blijven.”

Je liegt alweer. Voor de zoveelste keer. Job Cohen zei dat tegen Ebru Umar, jaren vóórdat ze slachtoffer werd van molestering door twee Marokkanen.

En hij zei het in reactie op haar provocatie, hoe dat nou voelde om burgemeester te zijn van zo’n kutstad.

Nadat Umar gemolesteerd was (jaren later dus), heeft hij haar persoonlijk gebeld. Had ze geen behoefte aan. Overigens: Ebru Umar had hier helemaal niet gewoond als we jouw ideeën over het verhinderen van de massa-immigratie hadden doorgevoerd.

@274; je beweerde dat het CPB weigerde door te rekenen wat allochtonen kosten, terwijl het CPB dergelijke berekeningen reeds in 2003 heeft gemaakt. Ergo: je bent een leugenaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#278 AdriePVV

@ Richard E. @ 271

Normaal leg ik op dit forum met genoegen die cijfers en berekeningen nog eens uit, maar bij jou is daar helaas geen beginnen aan, sorry.

Een hint, was je toevallig ook opgevallen dat die nieuwe medelanders aanzienlijk vaker een beroep doen op sociale voorzieningen zoals uitkeringen.

Er waren pakweg 80.000 als tijdelijk bedoelde gastarbeiders hier toen Den Uyl aan de macht kwam in 1973. Nu is het aantal Turken en Marokkanen zo ongeveer het tienvoudige.

Maar zelfs in die beginjaren was het saldo voor de BV Nederland negatief. Ze kostten inderdaad niet veel aan de werkgever, maar er ging een vermogen aan door de Staat betaalde kinderbijslag richting Marokko/Turkije.

Begin maar eens “Binnen zonder kloppen” van Pieter Lakeman te lezen en kom dan nog eens terug op dit onderwerp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#279 Richard E

@278. dat heet nu trolling. Gefeliciteerd A3, ik was er weer ingetrapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#280 AdriePVV

@ Prediker 277

Dit is echt de laatste keer dat ik het je uitleg.

=====
De PVV vindt dat het CPB met een socialistische bril naar hun programma heeft gekeken en een grote rode streep door de maatregelen heeft gehaald. Partijleider Geert Wilders is zeer teleurgesteld dat het CPB de mogelijke besparingen op de kosten van immigratie niet wilde meerekenen, wat volgens Wilders tientallen miljarden euro’s zou kunnen besparen.
=====

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/266161/Politieke-partijen-leggen-CPBcijfers-positief-uit.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#281 Rurk Mutte

@280
Want als de PVV iets vindt dan is het zo.

Whahahaha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#282 Prediker

De PVV verwijt het CPB dus dat het haar verkiezingsprogramma realistisch heeft doorberekend en niet op basis van de fictie dat de PVV de immigratie kan wegtoveren.

Lukt dit kabinet ook niet, de immigratie wegtoveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#283 Wilminga

Richard R heeft blijkbaar nogal onkritisch standpunten ontleend aan uitspraken van belangenbehartigers. 1. Het Nyfer rapport ging over de kosten van het eerste jaar van immigranten. 2. Veel allochtonen maar ook veel anderen betalen per saldo helemaal niets maar krijgen alleen maar. 3. Veruit de meeste immigranten zijn niet gevraagd hier te komen. 4. Inderdaad zijn er werkgevers die aan allochtonen verdienen. Er is alle reden te twijfelen aan het maatschappelijk nut omdat de Ned. burgers de bijkomende hoge kosten moesten en moeten opbrengen. Per saldo is er maar één reden voor de omvangrijke immigratie: het is gemakkelijk hier te komen en hier te blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#284 Rurk Mutte

@283
U bent de zoveelste in deze draad die stelt dat de meeste immigranten niet gevraagd zijn hier te komen.

Is dat een criterium dan? En zo ja: wat doet u hier? Heb ik ook niet om gevraagd, meen ik.

Wat is dat toch voor een rarigheid….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#285 AdriePVV

@ Rurk

Ten onrechte meet het CPB zich een oordeel aan over wat juridisch of liever gezegd politiek mogelijk is. De besparing op immigratie zijn daarom niet meegenomen in de doorrekening van het PVV programma. (blz 125 – 138)

====
In deze studie worden alleen maatregelen meegenomen die in principe juridisch haalbaar
zijn. Dit wil niet zeggen dat voor iedere maatregel een uitgebreid juridisch
haalbaarheidsonderzoek is gedaan. Dat is niet onze expertise en bovendien wordt het juridisch kader door de politiek zelf vastgesteld. Juridische haalbaarheid is daarmee tot op zekere hoogte
ook een kwestie van politieke prioriteiten. Echter, het wetgevingsproces en bestaande
rechtsposities, waaronder de grondwet en internationale verdragen, stellen wel grenzen aan het mogelijke. Waar die overschreden worden, zijn maatregelen niet meegenomen.
====

http://www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/bijz85_zonder_omslag.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#286 DJ

wat is onrecht a3

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#287 Rurk Mutte

@285
Hoewel een kleuter kan bedenken dat immigratie naast kosten ook geld oplevert, gaat de PVV (en naar nu blijkt jij dus ook) alleen maar uit van de kosten van immigratie.

Wat ons dat leert, vraag jij je niet af?

Dat het CPB alleen het politiek en juridisch ‘haalbare’ meeneemt is een zegen voor dit land. Want wat hebben we eigenlijk aan aantoonbaar niet haalbare doorberekeningen, zoals jij die graag zou willen zien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#288 Prediker

“Ten onrechte meet het CPB zich een oordeel aan over wat juridisch of liever gezegd politiek mogelijk is.”

Ach, ja; de nazi’s vonden ook dat juridische wetgeving maar in de weg zat. Die redeneerden net als Wilders (en als jij): We kunnen alles doen wat we willen. En als wij wetten en elementaire burgerrechten opzij willen zetten omdat dat zo uitkomt en de voorspoed van het Arische Ras/ de autochtone bevolking / de toekomst van de Westerse samenleving daar naar onze smaak van afhangt – joh, dan zetten we die wetgeving toch gewoon opzij?

Zit maar in de weg, gelijkheid voor de wet, mensenrechten enzo.

AdriePVV = een fascist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#289 Harm

150 reacties op een dag. Regent het deze zondag in Nederland misschien?

En waar ik nou nog steeds niet uit ben is,
waarom Wilders niets over Mladic gezegd heeft?

Komt dat omdat hij nog steeds boos is vanwege de slag bij het Merelveld in 1389, zoals AdriePVV schreef?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#290 AdriePVV

@ Rurk en Prediker

Als de politiek in Nederland een verdrag op zou willen zeggen of desnoods de EU zou willen verlaten, dan is het niet aan het CPB om te weigeren de kosten daarvan uit te rekenen, omdat het “juridisch niet mag”.

We zouden kunnen beginnen met dezelfde positie te eisen die Denemarken heeft op het gebied van immigratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#291 DJ

@Harm, hij wil het leger er buiten houden – daarmee de discussie over de rol van Mladic concentreren op ons (‘NL’) militair falen door er over te willen zwijgen, want zwijgen is verraad

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#292 Arjan

@272 Adrie,

Maar blijkbaar moet ik dat wel uitspreken. Ik wens dat jij vertrekt omdat jij minder recht hebt te leven in deze samenleving dan ik. Ondanks dit gegeven ben je hier nog steeds. Ik kan natuurlijk stilletjes hopen dat je ooit de hint vat, maar dat blijkt niet voldoende te zijn.

Maar goed, ik ben de slechtste niet. Als jij nou eens je gebrek aan opleiding, zelfkennis en barmhartigheid oplost dan hoef je niet het land uit. Je hebt de volgende vijf postings om te bewijzen dat je als volwaardig mens van deze maatschappij kan functioneren. Mocht je dat niet lukken moet ik je alsnog vragen om als minderwaardig mens te vertrekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#293 vandyke

A3 = Seven. Wedje?

Elke keer maar herhalen van kreten -standpunten kan ik het niet noemen- die al meerdere keren met feiten zijn weerlegd.

Het erge is dat PVV’ers hun leugens al zo vaak hebben verteld dat zij ze nu zelf ook geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#294 Rurk Mutte

@AdriePVV
Omdat het niet reëel is te veronderstellen dat er een politieke meerderheid te vormen is die Europese verdragen op wil zeggen, is het weldegelijk aan het CPB om van die realiteit uit te gaan.

En daarop haar berekeningen te baseren. Dat deze berekeningen niet PVV-gezind zijn, is duidelijk, maar daarom zijn ze wel reëel. An inconvenient truth, maybe.

Het CPB is niet in het leven geroepen de programma’s van partijen goed te keuren. Het CPB is er om een reeël beeld te geven van aangevoerde cijfertjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#295 DJ

@293, ik denk het niet, twee verschillende eenden, maar ze verkopen allebei wc’s

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#296 Prediker

AdriePVV; de PVV kan de stekker uit het kabinet trekken als ze dat wil.

Waarom zijn we nog niet uit de EU gestapt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#297 Rurk Mutte

@293
ik denk het ook niet. Seven is aanvankelijk doorgaans beter met cijfertjes en onderbouwing. Maar gaat uiteindelijk meestal ook stuk in redenatie.

Bij AdriePVV was dat meteen al duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#298 AdriePVV
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#299 MP
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#300 Arjan

@Adrie

Pim Fortuyn had mores en intelligentie, twee zaken waar ik jou niet van zou durven te betichten. Ik begrijp dat het je ongeleerde wereldbeeld goed past om je voor te stellen dat de kogel van links kwam en je voor te stellen dat jij hier nu het vaandel van Fortuyn hoog houd. Maar laat ik je nou vertellen dat Pim Fortuyn de PVV en de walgelijke onintelligente schreeuwerige kliek van maatschappelijke mislukkelingen die erachter aan bungelt zou hebben uitgekotst. Hij had tenminste standaarden.

Nog 4 posts te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#301 Prediker

@298; Arjan spiegelt gewoon jouw houding jegens allochtonen. Dat is alles.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#302 vandyke

Ze zijn van dezelfde school.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#303 Arjan

@Prediker, flauw! :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#304 AdriePVV

@ 294

Het is niet erg dat je blijkbaar weinig van wetgeving afweet, maar misschien heb je wel eens gehoord van de scheiding der machten.

Het CPB behoort niet tot de wetgevende macht, maar is onderdeel van het ministerie van Economische zaken, de uitvoerende macht.

De wetgevende macht bepaalt zelf welke wetten ze al dan niet wil invoeren, daar heeft de uitvoerende macht geen zeggenschap over.

Dus het CPB had de besparing op immigratie gewoon moeten doorrekenen. Uiteraard kun je discussieren of je dan op 7 miljard per jaar uitkomt zoals Nyfer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#305 Rurk Mutte

Maar on topic:
Wilders zwijgt over Mladic omdat hij vreest dat zijn aanhang zijn standpunt nuanceren gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#306 vandyke

Off-topic: Ik heb ondertussen het stuk af over Amsterdam en de 50% allochtonen waar a3 @5 off-topic over begon.
Het is helaas een nogal complex verhaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#307 Rurk Mutte

@304
Ik begrijp de scheiding der machten. Maar die heeft niets te maken met de taak van de CPB. Nogmaals: van het CPB wordt een niet-politieke doorberekening verwacht van de consequenties van stellingnames van partijen.

Zo wordt al jaren door het CPB gezegd dat ze geen rekening houdt met bezuinigingen op het ambtenarenapparaat, vanwege de praktische onhaalbaarheid. En dat blijkt keer op keer te kloppen.

Als de wetgevende macht zelf wel even zou kunnen bepalen hoe het allemaal zou gaan in dit land, zou je geen CPB nodig hebben, nietwaar? Dan legt de PVV het allemaal zelf wel uit.

Realiteit is dat de wetgevende macht met grondrechten en internationale verdragen te maken heeft. En die macht praktisch al eeuwen lang beperkter is dan jij wilt geloven.

Goed dat het CPB dat wel begrijpt. En daar ook rekening mee houdt. Zodat de burger, maar ook de politiek een reëler beeld voorgeschoteld krijgt dan de wens van een enkele politieke stroming, zoals de PVV alleen.

U is bang voor een andere, wat meer objectieve kijk op uw saeck?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#308 Prediker

Tja, volgens AdriePVV zou het CPB dus ook een programma moeten doorrekenen dat gebaseerd is op het gebruiken van illegalen als slaven.

Wat maakt het uit dat slavernij verboden is, en het totaal irreëel is dat dat verbod opgeheven zal worden? Gewoon uitrekenen die handel!

En vervolgens kan het FPN (Fascistische Partij Nederland) goede sier maken met gunstige begrotingscijfers die compleet op fantasie zijn gebaseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#309 AdriePVV

@ MP 299

Dit forum en de standpunten van mijn “tegenstanders” zijn uitstekende voorbeelden van de door jou aangehaalde principes. Of denk je soms dat het een kwestie is van meeste stemmen gelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#310 alt. johan

@259: Ik snap de noodzaak om streng te zijn (anders kom je weer op een hellend vlak). Ik sta ook achter de lijn van de PVV is deze, begrijp me niet verkeerd.

Wat ik wel wil zeggen, dat we altijd kritisch naar de wetgeving moeten kijken. Het moet niet zo zijn dat elke keer de verkeerden er door heen glippen, en dat er voor diegene die we wel een kans gunnen geen plaats meer is.

Het is te vaak dat we mensen moeten toelaten omdat het moet (verdragen, omdat er jurisprudentie is, enz..), inplaats van de mensen toe te laten die we echt willen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#311 AdriePVV

@ 307

Praktische onhaalbaarheid die keer op keer bewezen is, betekent dat iets feitelijk onmogelijk is. Je kunt dergelijke keuzes best in je berekening opnemen, feitelijk is de uitkomst van de besparing nul en terecht dat het CPB dat ook zo waardeert.

Het opzeggen van bijvoorbeeld verdragen is een politieke keuze en er is nog helemaal niet gebleken dat die keuze onmogelijk is en dat de besparing nihil is, zie bv Denemarken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#312 AdriePVV

@ Prediker 308

Ik begrijp dat je het dan ook niet eens bent met minister Donner, die vindt dat langs democratische weg hier in Nederland de Sharia ingevoerd mag worden, overigens net als in Bosnie.

=====
Bosnië, augustus 2009

Reiss-ul-Ulema Mustafa Ceric, leider van de Bosnische moslims heeft scherpe kritiek geuit op gematigde moslims en op Bosnische Serven. Hij wil dat de sharia wordt opgenomen in de Bosnische grondwet.
=====

http://nieuwreligieuspeil.net/node/2951

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#313 alt. johan

@311: Heel goed gezien AdriePVV. Er is veel bangmakerij als het gaat over opzeggen van verdragen. Het doet me een beetje denken aan de campagne voor de Europese grondwet.

Daar werden ook alle rampscenario’s uit te kast getrokken om mensen toch maar voor te laten stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#314 Rurk Mutte

@311
Dus in uw visie is Denemarken uit de EU getreden? Dan begrijp ik die idiote gedachtenkronkel van u. Van de EU en alles eromheen heeft plaatsgehad heeft u weinig kaas gegeten, blijkt vanavond.

Ziet u een reële kans dat Nederland uit de EU treedt in deze regeringsperiode? Het staat niet in het regeringsakkoord, noch in het gedoogakkoord. Evenmin is er een andere politieke meerderheid voor te vinden. Alleen de PVV wil dat en die vertegenwoordigt een klein deel van het electoraat. Zeker geen meerderheid. Niets wijst erop dat dat binnekort drastisch veranderd.

En nog steeds houdt u vol dat het CPB rekening moet houden met het schier politiek onhoudbare en onhaalbare. En dus een irreëel standpunt moet doorberekenen.

Het staat u persoonlijk vrij de kop in het zand te steken, maar persoonlijk zie ik graag een planbureau die met de echte realiteit rekening houdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#315 Rurk Mutte

@313
Vertel eens welke beschaafde, westerse landen de afgelopen (pak um beet) 40 jaar eerder overeengekomen verdragen met andere beschaafde, westerse landen hebben opgezegd? En hun eigen weg zijn gegaan?

Pas dan hebben we een reëel beeld of het opzeggen van verdragen ‘bangmakerij’ is of ‘niet erg waarschijnlijk’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#316 gbh

@313 die rampscenario’s kwamen toch van jouw rechtse vrienden bij de vvd en het cda?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#317 AdriePVV

@ 314

Denemarken heeft een opt-out bedongen voor bepaalde onderdelen van het EU verdrag, o.a inzake immigratie. Nederland moet zijn poot stijf houden en iets soortgelijks eisen, desnoods filibusteren en vetoen we alles.

Je maakt overigens een kapitale denkfout door te stellen dat het CPB ook rekening moet houden met het binnenlandse politieke draagvlak voor onderdelen uit een bepaald verkiezingsprogramma.

Volgens mij kun je nu beter afsluiten en rustig gaan slapen, of je fout erkennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#318 Harm

@Oeps, die zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#319 Rurk Mutte

@317
CPB houdt rekening met de realiteit. En kijkt derhalve ook naar politiek draagvlak. Om die reden houdt het CPB al decennia lang geen rekening met bezuinigingen op het ambtenarenapparaat. Vanwege niet haalbaar.

Dat is geen fout mijnerzijds, maar een ongemakkelijke waarheid voor uw partij.

Wat heb je aan het CPB wanneer ze partijpolitieke berekeningen niet aan de realiteit mag toetsen, beste AdriePVV?

Elke politieke partij vraagt namelijk aan het CPB: check effe onafhankelijk of we hiermee goed zitten. Jij zegt dat ze dat niet mogen doen.

Volgens mij kan jij beter afsluiten en slapengaan. Maar in mijn opinie sliep je al bij de start van dit topic en ik vrees dat je nog een tijdje comateus zult blijven, helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#320 Sikbock

Wat DOET zo’n politicus eigenlijk?.. af en toe zegt ie wat en af en toe zegt ie niks. De kinderhand is snel gevuld blijkbaar..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#321 alt. johan

@315: Ik ben maar een eenvoudige ingenieur, ik zou het echt niet weten.

Maar het is wel zo dat de EU steeds complexer is geworden. In het begin ging het alleen over kolen en staal. Naarmate de zaak complexer wordt, wordt de eventuele noodzaak om dingen op te zeggen groter. Tegelijkertijd is het duidelijk hoe moeilijk het is om van bepaalde dingen af te komen in Europa. Ik denk hierbij aan het circus Brussel->Straatsburg->Brussel

Maar als je echt wil dan kan het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#322 Sikbock

ik ben het trouwens eens met het uitgangspunt dat je verdragen moet kunnen opzeggen als daar draagvlak voor is.. zonder argumenten beweren dat het niet kan omdat dit nog nooit gebeurd is, is louter conservatisme

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#323 AdriePVV

@ 319 Rurk Mutte

Jammer, als je je fout gewoon had toegegeven dan zou je in mijn achting gestegen zijn.

Je beweert dus dat het CPB moet beoordelen of er wel een meerderheid voor een bepaald programma onderdeel is en zoniet dan wordt dat onderdeel buiten beschouwing gelaten ?

Ik citeer nog even een stukje uit #314

“Het staat niet in het regeringsakkoord, noch in het gedoogakkoord. Evenmin is er een andere politieke meerderheid voor te vinden. Alleen de PVV wil dat en die vertegenwoordigt een klein deel van het electoraat. Zeker geen meerderheid. Niets wijst erop dat dat binnenkort drastisch veranderd.”

Kom, make my day, en geef toe dat je er naast zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#324 alt. johan

@316: Het is duidelijk dat het CDA/VVD qua Europa op de verkeerde lijn zitten.

We geven ze gedoogsteun, omdat we op andere punten wel dingen kunnen binnenhalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#325 Rurk Mutte

@321
U bent een eenvoudig ingenieur die stelt: als je het echt wil, dan kan het.

Sorry, maar met zo’n instelling laat ik mijn shit liever bouwen door iemand met meer realiteitszin. Waar een wil is is een weg is een marketingkreet. Meestal leuk bedoeld, maar onhaalbaar. Van een ingenieur verwacht ik een praktisch haalbaar plaatje. Ik zou u, wanneer u met deze gebakken lucht aankwam, direct afwijzen als opdrachtnemer. Wegens ongeschikt.

Het gaat in de praktijk om meer dan wil alleen. Dat moet u, als hooggeleerd (eenvoudig, zo u wilt) ingenieur, als geen ander kunnen begrijpen. Er is ook zoiets nodig als een begaanbaar pad. En draagvlak.

Wat ik totaal niet begrijp is uw stelling dat naarmate de zaak complexer wordt, de noodzaak tot opzeggen groter wordt.

Wellicht gaat dat op voor de simpelen van geest die het op punt x allemaal niet meer kunnen volgen, maar ik kan legio voorbeelden opnoemen die uw stelling vierkant onderuit halen.

Kwantummechanica maar opheffen vanwege moeilijk voor sommigen?

Overigens compleet met u eens dat er iets aan Brussel-Straatsburg-Brussel gedaan moet worden, want dat is zeker niet-uitlegbare kolder. Zoiets kan prima geregeld worden terwijl Europa ‘overeind’ blijft. Want niets wijst erop dat er draagvlak bestaat om de EU op te heffen.

Wees ook zo reëel, please?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#326 Harm

@324 – Ja, animalcops. Rot toch op man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#327 Prediker

“Ik begrijp dat je het dan ook niet eens bent met minister Donner, die vindt dat langs democratische weg hier in Nederland de Sharia ingevoerd mag worden…”

Je liegt alwéér. Het lijkt wel iets pathologisch. Donner heeft in het debat dat volgde op zijn uitspraken aangegeven dat hij uiteraard ook niet was voor invoering van de sjaria en dat hij er alles aan zou doen dat binnen de wet mogelijk was om te verhinderen dat het zo ver kwam.

Wat hij zei was dat áls een overgrote meerderheid van de Nederlanders voor invoering van de sjaria was, en áls die tweederde meerderheid in Eerste en Tweede Kamer zou hebben – het dan gewoon een feit was dat de sjaria ingevoerd zou worden.

Dat is gewoon een eenvoudige vaststelling: als dit-en-dat, dan gebeurt zus-en-zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#328 Harm

200 reacties op een dag. Regent het deze zondag in Nederland misschien?

En waar ik nou nog steeds niet uit ben is,
waarom Wilders niets over Mladic gezegd heeft?

Komt dat omdat hij nog steeds boos is vanwege de slag bij het Merelveld in 1389, zoals AdriePVV schreef?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#329 alt. johan

@325: wat ik probeer te zeggen is het volgende: Stel je tekent op een bepaalde dag een verdrag. Dan is de kans niet zo groot dat je het de volgende dag al op wilt zeggen.

Maar naarmate het aantal verdragen toeneemt, de complexiteit van het EU-bouwwerk toeneemt en de tijd verder verstrijkt, neemt de kans dat opzeggingen aan de orde komen steeds meer toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#330 MP

ja maar prediker ik heb begrepen dat niet a3 last heeft van confirmation bias en cognitieve verstening maar jij!!!11! Dus het kan gewoon niet zo zijn dat het niet klopt wat a3 zegt, anders is er altijd nog de optie van “historisch revisionisme”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#331 Rurk Mutte

@323
Ik beweer niet dat het CPB moet beoordelen of er een meerderheid te vinden is. Ik beweer dat het CPB moet beoordelen of een voorstel praktisch haalbaar is of niet. En de gevolgen moet doorrekenen.

Sure: daar zit een stukje politiek fingerspitzengefühl in. Totaal los van de electorale werkelijkheid kan je dat niet zien. CPB is immers ook een politiek instituut.

Punt blijft: het CPB dient met een haalbare doorrekening te komen. Alleen dan heb je er wat aan. Op het vlak van Europa liggen de zaken politiek vrij duidelijk. Dat gaf ik aan @314 Waarom zou het CPB iets moeten doorrekenen waarvan een kind doorheeft dat het praktisch en politiek niet haalbaar is, eigenlijk?

Doe dat eens beantwoorden? Misschien alleen omdat het CPB de cijfertjes van de partij in kwestie kan bevestigen? Wat schieten we er dan mee op, eigenlijk?

Het CPB zou compleet nutteloos zijn wanneer ze niet aan de werkelijkheid mag toetsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#332 alt. johan

@328: ik heb bij @193 een analyse gegeven, daar kun je precies lezen hoe het zit.

Mladic = Screbrenia = pijnlijke rol van Dutchbat

Mladic brengt een pijnlijke geschiedenis voor Nederland naar boven.

Wilders kiest ervoor om niet teveel van die geschiedenis naar boven te halen. Kok-II is afgetreden vanwege het Screbrenica debacle, misschien zou Wilders dit onderwerp best beter kunnen uitbuiten.

Ik denk dat Wilders daar niet veel mee te winnen heeft vanwege de pijnlijke rol van Nederland. Nederland is hier breder dan KOK-II.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#333 Sikbock

@ 327: nou, door die massa-immigratie zit het dan wel goed met de sharia.. ik lees net bij Van Dyke dat er de afgelopen jaren – alleen al in Amsterdam- al 18 % moslims zijn bijgekomen ;-)

blij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#334 Rurk Mutte

@329
U doet net alsof die andere verdragen ons zomaar zijn overkomen. De harde werkelijkheid is, is dat deze verdragen met volle bewustzijn democratisch zijn getekend én geratificeerd.

Daarnaast is er geen enkel voorbeeld aan te voeren van een land dat vanwege de (vermeende) toenemende complexiteit uit een verdrag is gestapt.

Leuk geprobeerd, maar het snijdt geen hout, helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#335 AdriePVV

@ Prediker

Lees nu eens goed wat Donner beweert.

=====
Minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) vindt dat Nederland moslims, ook fundamentalistische, met open armen moet ontvangen. ‘Als iemand weigert een vrouw de hand te schudden, heb je dat te accepteren.’

Dat zegt Donner in een interview met Vrij Nederland. Daarin blijkt hij ook geen principiële bezwaren te koesteren tegen de invoering van de sharia, de islamitische wetgeving, in Nederland. ‘Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?’
====

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/90899/Donner-Voer-sharia-in-als-meerderheid-dat-wil.htm

Ik vraag je nogmaals of je het al dan niet eens bent met minister Donner.

Naar analogie

Wat maakt het uit dat de sharia strijdig is met onze rechtsstaat en met de beginselen van de UVRM, gewoon invoeren die handel!

Bosnie gaat ongetwijfeld snel de sharia invoeren en omstreeks het jaar 2200 bestaat er in Nederland wellicht al een moslim meerderheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#336 alt. johan

@334: het laatste decennium zien we te tegenbeweging tegen Europa sterk groeien, We zien dit jaar dat bijvoorbeeld het Schengen-verdrag onder druk komt te staan. Ik denk dat die trend zal gaan toenemen en er steeds meer onder druk komt te staan. De tegenbeweging wint nog steeds aan kracht (en niet alleen in NEderland dat is een fenomeen wat we zien in in vele landen van de EU)

Opzegging is overigens niet altijd nodig, soms is het voldoende dat een verdrag een flinke aanpassing krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#337 Rurk Mutte

@336
Schengen staat voor bühne en onderbuik onder (hele, hele) lichte druk.

Stelt niks voor. Daar gaat echt niets aan veranderen, want de economische belangen zijn veel te groot.

Om de belangen te begrijpen en écht iets te bereiken moet je je ook verdiepen in de voordelen van Europese samenwering. Dat is het manco van sceptici zoals jij.

Want er valt zat te verbeteren aan die kant. De manier zoals jij denkt dat het moet gaan werkt alleen averechts. Zie de PVV in het europarlement. PVV besloot lekker allenig een mini-fractie van 5 man te vormen. Noem 1 ding dat ze hebben weten te realiseren met die houding?

Juist…. Noppes. Niks, nada

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#338 Harm

@332 – O, nou snap ik het. Wilders vindt dat die Nederlandse soldaten zich eventueel hadden moeten opofferen voor de bedreigde moslims in Srebenica,

en omdat hij zich er voor schaamt dat ze dat niet gedaan hebben, wil hij nu niet over Mladic beginnen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#339 Sikbock

misschien moet wilders een plasje bij dit blog inleveren.. kunnen we er met zijn allen even aan ruiken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#340 Joop

In de VK stond in grote letter, prominent in beeld, dat Mladic leek op de achterneef van Phil Collins. Ik snap niet de nieuwswaarde van zo’n bericht in een krant welke zich kwaliteitskrant noemt.

Goed dat Mladic is opgepakt. En Bontes heeft namens de pvv niet veel bijzonders gezegd. Alleen de toevoegind dat Servië niet moet denken dat ze nu bij de EU mogen aansluiten, omdat die volgens de pvv al te groot is.

Dat het met een mogelijke toetreding tot de EU te maken heeft kan een kind wel weten. En daarom zegt het wat over de bereidheid van Servië om Mladic eerder op te sporen.

In de kranten staan veel cowboyberichten over dat hij hier of daar is ondergedoken geweest, naar de chirurg is geweest, of zijn naam heeft veranderd.

Blij dat uiteindelijk berecht kan worden, wat wel weer een moeilijke klus zal worden. Wat Wilders daarvan vindt vind ik persoonlijk niet relevant. Hij heeft Bontes daar wat over laten vertellen, democratisch, hij heeft meer dingen aan zijn hoofd, bijvoorbeeld een rechtszaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#341 Moslim

Waarom zou Wilders zich uitlaten over Mladic terwijl hij zelf op de uitspraak van de rechter wacht? Alles zal tegen hem gebruikt worden.
Verder een walgelijk populistisch stukje Carlos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#342 vandyke

@333 Ik zei al dat het ingewikkeld is. Ik heb ter verduidelijking een stukje toegevoegd bij paragraaf 5:

Als we kijken naar de 8 moslimlanden dan zien we dat volgens totaal tabel 63_1 tussen 2002 en 2011 de groep met 18 duizend is toegenomen (17%). Door migratie, 63_2, met 2 duizend (3%). De toename door geboorte, 63_3, bedroeg dus 16 duizend (38%). Migratie nam dus slechts 10% van de groei voor haar rekening.

Het is de essentie van wat ik al éen tijdje betoog: de immigratie uit moslimlanden stelt nog maar weinig voor vergeleken met de vorige eeuw. De groei komt nu nog door geboorte. De bevolkingsgroep is nog jong en er is daarom nog weinig sterfte door ouderdom.
Het aantal moslims zal dus nog toenemen maar de toename zal steeds meer afvlakken, ook omdat zij steeds meer hetzelfde voortplantingspatroon hebben als autochtonen. Uiteindelijk zal in 2050 8% van de bevolking moslim zijn.

Dat slechts 10% van de groei door migratie komt betekent dat het nogal onzin is om te blijven roepen : ‘de grenzen moeten dicht. Dat is allang gebeurd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#343 Joop

@341. Oh, als Wilders iets had gezegd over de arrestatie van Mladic dan zou dat nadelig kunnen zijn in het proces… warempel… ik denk dat ze elk woord nog omkeren. Dat had hij het beste kunnen spreken via zijn advocaat Moskovitz in plaats van Bonte. Want voor de officiële uitspraken van Bonte is hij toch ook verantwoordelijk als enig lid van zijn partij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#344 Prediker

@335; je haalt nu commentaar van Elsevier aan met een citaat waarvan onduidelijk is waar dat vandaan komt, om je gelijk te halen.

Donner deed zijn uitspraken echter niet in Vrij Nederland, maar in een boek van Max van Weezel en Margalith Kleijwegt, ‘Het land van haat en nijd’ (2006).

Dit is wat Max van Weezel er zelf over zegt:

“Koppenmaker bij een krant lijkt me geen gemakkelijk vak. Je hebt maar een paar woorden om de essentie van een nieuwsbericht samen te vatten. Je kunt er snel naast zitten.

Dat blijkt woensdagochtend. Het genuanceerde betoog dat Donner heeft gehouden (iedereen mag dromen van een christelijk of islamitisch rijk, maar om de grondwet te veranderen heb je tweederde meerderheid nodig), is in de dagbladen niet meer terug te vinden.

‘Invoering sharia moet mogelijk zijn,’ citeert De Telegraaf de minister. ‘Desnoods sharia invoeren,’ oppert BN De Stem. De kop in het AD slaat alles. ‘Donner: sharia moet kunnen,’ wordt daar op de voorpagina gemeld. Het is wel erg kort door de bocht. Op websites als Fok! En NieuwsNieuws regent het woedende reacties. Nu het misverstand is gewekt dat Donner de sharia wil invoeren, wordt de bewindsman door boze burgers voor alles wat lelijk is uitgemaakt.”

Dit had je binnen vijf minuten boven water kunnen halen – heb ik ook gedaan – en dan had je geweten hoe het zat. In plaats daarvan beroep je je op een tendentieus berichtje in het rechtse propagandablaadje Elsevier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#345 AdriePVV

@ Prediker

Uitspraken Donner in Vrij Nederland

=====
Moslims hebben net zo goed recht op de beleving van hun religie als de protestanten en katholieken, vindt Donner. Ook als dat fundamentalistische vormen aanneemt. Ook als dat gepaard gaat met afwijkende gedragsregels als ‘een vrouw geef ik geen hand’.

Met pretoogjes: ‘Dat heb je te accepteren. Je hebt ook culturen waar iedereen elkaar drie keer zoent, voor mij hoeft het niet, maar het is nu eenmaal zo. Ik vond het heel verstandig dat de koningin er niet op stond dat de imam haar de hand schudde toen ze een moskee bezocht. Als ik hier moslimleiders op bezoek heb, zeg ik toch ook niet: kom jongens, we gaan een borrel drinken.’
=====

=====
Uw partijgenoot Maxime Verhagen is minder gerust op de goede afloop dan u. Hij is bang dat de moslims van hun stemrecht gebruik zullen maken om de sharia in te voeren.

‘Het moet mogelijk zijn dat moslimgroeperingen langs democratische weg aan de macht komen. Iedere burger mag beargumenteren waarom de wet moet worden veranderd. Als hij zich ondertussen maar wel aan de wet houdt. Voor mij staat vast: als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan? Zoiets kun je wettelijk niet tegenhouden. Het zou ook een schande zijn om te zeggen: dat mag niet! De meerderheid telt. Dat is nou juist de essentie van democratie.’
=====

http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Piet-Hein-Donner-De-meerderheid-telt.htm

En Prediker volg het goede voorbeeld van je maatje Rurk Mutte, nooit toegeven als je er naast zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#346 Joop

Tweederde meerderheid. Jemig, wat een oud verhaal. Dus als je een theoretische uitleg doet als jurist, zeg je al iets fouts. Huiver huiver islamisering. Als de PVV 2/3 van de stemmen krijgt krijgen we ook grondwetwijzigingen dat zal voor een hoop mensen eveneens niet leuk zijn. Nooit over nagedacht hè. Stommeling!

Adrie jongen, jij zit er altijd naast, maar je geeft nooit toe. Dat moeten anderen doen met non-argumenten van jou. Stoer hoor.

Heb je trouwens nog wat relevants te melden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#347 AdriePVV

@ vandyke 342

Plaats a.u.b. dat nieuwe stuk van je op Sargasso zodat we er over kunnen discussieren.
Ik houd van de door jou gebruikte cijfers en grafieken, dus mijn complimenten.
Hoeveel zette je ook alweer op je weddenschap in # 293 ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#348 Joop

Mooi, opgerot. Met je cijfertjes. Puh. En ouwe verhalen over Donner die dingetjes zegt. Wat een haat, wat een slaafsheid en wat een fanatieke instelling. Hij zou morgen beginnen met de deportatie van de moslims als Wilders het voor elkaar kon krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#349 vandyke

@347 Reageren kan ook op mijn site hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#350 vandyke

Het is natuurlijk uitermate moeilijk om in de zeer verre toekomst te zien, maar ik kan toch echt niet begrijpen hoe NL meer dan 2/3 moslim kan worden zonder zeer grootschalige bekering van de bevolking. Ik kan dat niet geloven.
Als dat gebeurt dan kan de grondwet gewijzigd worden. Hangt er dan ook nog af van welke sharia, Dé sharia zegt men, maar die bestaat niet.

Vele duizenden keren meer waarschijnlijk is het denk ik dat wij in de nabije toekomst een fascistische regering krijgen met op grote schaal deportaties en vervolgingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#351 Joop

Vandyke, als er weer oorlog in de Balkan uitbreekt wil Donner al de Bosnische en Kosovese moslims opvangen. Daarbij heeft de gezaghebbende kalief Omar gezegd dat elke moslimman in Nederland maar liefst 11 kinderen moet verwekken. En staan er grote plannen op stapel om werkgelegenheid uit Nederland naar België te verplaatsen in verband met het stijgend zeepeil, al de werkende autochtonen uit de Randstad zullen zo ons land verlaten.

Dus ik denk dat het een concrete uitspraak is van Donner, die wel degelijk hout snijdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#352 AdriePVV

@ vandyke

Je artikel verdient een breder publiek dan alleen je eigen site, dan krijg je ook meer reacties.

Hier wat cijfers over de islamisering van Turkije in de laatste eeuw.

=====
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog bestond 20 procent van de bevolking uit christenen. Duizenden vertrokken naar Syrië en Mesopotamië (het tegenwoordige Irak). Armeniërs zeggen dat ongeveer 1,5 miljoen stierf door moordpartijen of honger tijdens de tocht door de woestijn. Ongeveer 70.000 Armeniërs verlieten Turkije. Volgens Turkije zijn grote aantallen Armeense christenen en Turkse moslims omgekomen tijdens het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk. Het aantal christenen is nu gedaald tot 100.000 op een totaal aantal inwoners van meer dan 70 miljoen.
=====

http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=7017

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#353 Moslim

343. wat lul je nou joop.
Het gaat er om dat Wilders een persoonlijke uitspraak doet, nu doet Bonte het en dan is het weer niet goed maar Wilders heeft het dan via Bonte gezegd. Wat een hufter ben je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#354 Joop

Prachtige cijfers, iedereen is geïnteresseerd. En allemaal de schuld van de moslims, die vuile islam. Niet normaal. En die in Nederland zijn allemaal schuldig. Ze zullen er allemaal voor moeten boeten. De smeerlappen. En een openbaring van onze Adrie, niemand die dat nog wist. Niemand die deze cijfers al eerder heeft gezien. Sjonge jonge, ongelofelijk. Ja als je de haat tegen de islam wil propageren dan moet je gewoon alles er bij halen.

* ironie weg*

En Adrie, dit ga je vergelijken met Mladic? De Turkse gruwelijkheden wat betreft de Armeense genocide zijn nooit echt bestraft, dus Mladic mag ook rustig zijn oude dag weer in Belgrado genieten? Want Srebenika stelde weinig voor met de Armeense afslachtingen. Bedoel je dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#355 AdriePVV

Libanon, een land dat van religie verschiet.

=====
Libanon kende vanouds een christelijke meerderheid. In 1894 was ruim 60 procent van de bevolking christen – nu is dat nog 30 procent.
=====

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/aantal_christenen_in_midden_oosten_daalt_1_229623

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#356 Joop

@353.

Wilders doet nooit een persoonlijke uitspraak, hij dreunt zinnetjes op die hij van de zijn geldgevers in de Israelische ambassade heeft gehoord. Hij is een loopjongen. Heb je dat niet door, sukkel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#357 Joop

Ja, Adrie, nou, dan ga jij in Libanon wonen, doe je een oproep in het reformatorisch dagblad, dan kan je jouw gereformeerde vrienden ook meenemen. Wees een man, geen woorden maar daden! Oh, dat durf je niet, alleen maar dingen kopiëren en anoniem op een weblog zetten. Sneu figuur!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#358 Joop

Voor Adrie:

Een telegraafcolumn van Rob Hoogland hoe een PVV-stemmer wordt gepest door Trouw en NRC lezende PvdA en D66 stemmende buren… dat zal er wel in gaan als zoete koek! Lekker terugtrekken in de slachtofferrol!

http://telegraaf-i.telegraaf.nl/telegraaf/_main_/2011/06/06/003/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#359 Joop

Adrie, deze was je nog vergeten, heb ik voor jou gedaan, zwakke mensen moet je altijd helpen, zo ben ik opgevoed:

http://www.refdag.nl/media/foto/2008/60334-a.jpg
Moslimrepubliek.

BRUSSEL – Volgens de Russische krant Pravda is de islam tegen 2050 de dominante godsdienst in de Russische Federatie. Die ontwikkeling is vooral een gevolg van de sterke bevolkingsgroei in de moslimrepublieken.

Volgens de krant maakt het Kremlin zich ernstig zorgen over de evolutie in het Russische verre oosten en de ongelijke groei van de verschillende bevolkingsgroepen, zo meldt het Vlaamse persbureau KerkNet. „Tegen halfweg deze eeuw is de islamitische gemeenschap de grootste bevolkingsgroep. De islam wordt de dominante godsdienst in Rusland.”

Volgens Pravda is de islam nu al de tweede godsdienst in de Russische Federatie, ook al is het haast onmogelijk exacte cijfers over het aantal praktiserende moslims te achterhalen. Ook de overheid houdt geen officiële statistieken bij.

Specialisten schatten het aantal praktiserende moslims in Rusland op 7 tot 9 miljoen. Het aantal etnische moslims ligt veel hoger. De meesten zijn soenniet.

http://www.refdag.nl/artikel/1354018/Islam+in+2050+dominante+religie+in+Rusland.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#360 AdriePVV

On topic, de islamisering van de Balkan.

=====
In Kosovo neemt de ontkerstening van de Orthodox-christelijke gemeenschap toe. Honderden Orthodox-christelijke kerken zijn beschadigd of vernield. Er gebeurde weinig om de OC- gemeenschap te beschermen, hoewel de christelijke Serven stevig hebben bijgedragen aan het behoud van de Europese identiteit tegenover de plunderende Turken, die ten tijde van de Ottomaanse heerschappij talloze Christenen over de gehele Balkan onderwierpen.

Heden ten dage is duidelijk dat Iran, Maleisië, Saudi Arabië, Turkije en andere niet-Europese naties van zins zijn om een geïslamiseerde Balkan te scheppen en dit geldt dan voor
Albanië, Bosnië, the Sandzak in Servie, noordoost Bulgarije en de Rhodope-Mountains-regio, Kosovo, Macedonië, and Montenegro. Tegelijkertijd zorgt de toegenomen islamitische immigratie in Griekenland voor spanningen en Turkije wil zijn militaire basis op Noord-Cyprus handhaven.
=====

=====
De realiteit is dus dat terwijl Islamistische groeperingen de radicale Islam in de Balkan verspreiden, de Servische orthodoxe Christenen in Kosovo niet gehoord worden en dat er duidelijk géén Bosnisch Servische entiteit wordt gewenst door Amerika, Europa en belangrijke Islamitische landen. De VS en de EU willen een verenigd Bosnië met Islamitische elites binnen de federatie van Bosnië en Herzegovina, waarin de Republiek Srpska kan opgaan.

Nu is er nog een Christelijke meerderheid in heel Bosnië, maar die is klein en gegeven het hogere geboortecijfer van moslims en wat er met de Christelijke meerderheid in Kosovo gebeurde ziet de toekomst er somber uit. Kijk je naar de geschiedenis, dan vind je geen stabiele moslimdemocratie waarin religieuze minderheden zich konden uitbreiden en volgens de wet volkomen gelijkwaardig waren.
=====

http://www.amsterdampost.nl/de-vergeten-orthodoxe-christenen-in-bosnie-en-kosovo/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#361 vandyke

Ik heb van wat landen het geboortecijfer opgezocht. Gebruik de schuifbalk en zie wat de ontwikkeling is.

Hij is wat langzaam, maar zeer fraai.

Bosnië er ook bij en wat zien we? Een van de laagste. Die bevolking sterft uit als er niets gebeurt. Iemand kan wel wat roepen a3, maar die krijgt geen kinderen. Vermoedelijk heeft hij dat geroepen vanwegen het zeer lage geboortecijfer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#362 Joop

Nou, en daar heeft Mladic tegen gevochten. Eigenlijk best wel goed van al die Serviërs. Vechten tegen de islamisering. De arabisering. Dat had Wilders best wel kunnen zeggen. Bedoel je dat?

Anders is het niet on topic.

Alleen maar een kopie van een van de betrouwbaarste bronnen van Nederland, die zeer objectief het probleem op de Balkan beschouwen. Goede onderbouwing trouwens. Er zal zeker geen steun uit het christelijke westen zijn geweest voor hun broeders en zusters. De Russen hebben totaal niets met de Serven. De Bosnische moslims zijn op geen enkele manier verwesterd. Ze zijn eigenlijk net zo erg als in Afghanistan, minstens. Ja, en dat komt allemaal straks onze kant op, als Wilders de grenzen niet dicht weet te gooien. Als Harm Brinker met de vinger in de dijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#363 AdriePVV

@ 361

Bedoel je nu te zeggen dat de ontchristelijking in het Midden Oosten en Turkije niet heeft plaatsgevonden ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#364 vandyke

@360 Bij de grafiek hierboven zit ook Rusland.
Het probleem met de Russen -het niet moslim deel vermoedelijk- is dat ze gewoon veel te veel zuipen en een veel te laag geboortecijfer hebben.

Al sinds 45 jaar een geboortecijfer ver beneden de vervangingswaarde (2,1).

Dan is niet het geboortecijfer van de moslims het probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#365 vandyke

@363 Is een reactie op #361: Nu is er nog een Christelijke meerderheid in heel Bosnië, maar die is klein en gegeven het hogere geboortecijfer van moslims

Wel een leuke vraag a3. Ik heb nu juist flinke discussies gevoerd met mensen over het percentage niet-moslims in Nederland onder Turken. Dat ging natuurlijk over de berekening van het aantal moslims in Nederland. Dat cijfer werd begin van de eeuw door het CBS naar beneden bijgesteld omdat zij tot op dat moment uitgingen van het percentage van de totale bevoling van herkomstland.

Uiteraard protesteerde rechts, maar het feit is dat er nu juist -in verhouding- heel veel christenen uit Turkije naar nederland zijn gekomen. Dat geldt natuurlijk voor heel veel landen waar minderheden zijn.

Het percentage Turkse christenen in Nederland is 4-5% van het totaal aantal Turken en dat terwijl volgens de CIA het aantal moslims in turkije meer dan 99% is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#366 AdriePVV

@ 364

Dus je geeft toe dat demografie in combinatie met massa immigratie er voor kan zorgen dat een volk en een cultuur verdwijnen.

Vandaar ook die oproep van Erdogan om minstens drie kinderen per echtpaar te produceren.

In de grote steden van Europa verloopt dat proces natuurlijk veel sneller, maar zoals de heer Cohen reeds zei, “je hoeft niet in Amsterdam te blijven wonen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#367 Joop

Adrie, zo is dat altijd in de geschiedenis gegaan, dat is niet specifiek islamitisch. Hoe denk je dat je voorouders hier gekomen zijn?

Degeneratie, Louis Couperus zei het al! Kijk maar naar het nieuwste bericht:

http://www.nu.nl/binnenland/2532974/steeds-meer-mensen-wonen-alleen.html

Al hoewel het bericht weinig over gezinsgrootte zegt – je kan natuurlijk ook als alleenstaande man een hele vrouwenschare bevruchten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#368 vandyke

@366 Stropop redenering.

Erdogan kan roepen wat hij wil, het zijn de vrouwen zelf die het bepalen.

“je hoeft niet in Amsterdam te blijven wonen”. Had ik ie die al niet bij een vorig draadje ontleed?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#369 AdriePVV

@ Joop

Dus zonder massa immigratie zouden we meer ruimte en welvaart voor ons zelf hebben gehad en wellicht zouden er dan minder autochtonen hun stad en/of hun land ontvlucht zijn.

Kun je je voorstellen dat deze kwestie voor Europa en haar cultuur van levensbelang is ?
Anders dan bij onze voorouders vindt er geen echte integratie plaats, Turken en Marokkanen willen eigenlijk niet met ons trouwen, tenzij we ons ook aan de islam onderwerpen, ze willen ook de band met hun thuisland niet loslaten.

Vind je het een goed idee dat de moslim bevolking wereldwijd steeds maar aan het groeien is, soms met een faktor 10 in honderd jaar, waarmee a.h.w. automatisch een moslim emigratie overschot wordt gekweekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#370 vandyke

edit

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#371 AdriePVV

@ vandyke

Prediker had daarop gereageerd maar ik herhaal graag de heldhaftige rol die de burgervader van Amsterdam heeft gespeeld.

=====
Door Pamela Hemelrijk

Dat heb ik in mijn lange loopbaan nog nooit eerder meegemaakt: een landelijk bekende columniste wordt door twee Marokkanen mishandeld, maar de politie houdt het geheim. En wel op last van Cohen.
Dat valt althans op te maken uit het origi
Dat valt althans op te maken uit het originele Telegraafbericht: “Ebru Umar heeft aangifte gedaan bij de politie, die dit echter niet wil bevestigen.‘Volgens een richtlijn van burgemeester Cohen mogen wij niets over dergelijke zaken zeggen“‘, tekende die krant op uit de mond van een woordvoerder van het korps.
=====
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/286/cohen-legt-politie-zwijgen-op-in-zaak-umar.html

=====
Ebru Umar werd op vrijdagmiddag 21 april 2006 in de buurt van haar huis in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes mishandeld door twee jongens van Marokkaanse afkomst. Daarop deed zij aangifte van dit voorval bij de Amsterdamse politie [2]. De politie kan dit echter niet bevestigen vanwege een richtlijn van de toenmalige burgemeester van de gemeente Amsterdam, Job Cohen. Umar bracht de week hierop een column uit in Metro waarbij zij zeer hard uithaalde naar de Amsterdamse burgemeester.
=====

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ebru_Umar

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#372 Cycloop

On topic.
De-islamisering van de Balkan : afgelopen 150 jaar is de Balkan gedeïslamiseerd. Begin 19de eeuw woonden er meer moslims in verhouding tot gehele bevolking. Veel moslims zijn weggejaagd uit diverse delen van de Balkan en zijn zo beland in Analtolië. Ataturk is bijv geboren in Thessaloniki. In veel Griekse dorpen / steden staan nog oude moskeeën die ergens anders voor worden gebruikt.
Veel moslims op de Balkan zijn etnische moslims, omdat nationale identiteit altijd via de religie loopt. Je bent Griek als je Grieks-Orthodox bent al praat je Turks en andersom : je bent Turk al praat je Grieks indien je moslim bent. Zo zijn Griekstalige Kretenzers beland in Anatolië omdat ze moslim waren.
Slavischtalige moslims worden vaak in aparte categorieen gestopt, dus niet samen met hun christelijke taalgenoten (voorbeeld zijn de Pomakken in Bulgarije).
In Kosovo wonen trouwens ook slavischtalige moslims : die hebben het daar ook moeilijk. Conflict in Kosovo is er vooral een tussen twee taalgroepen los van religieuze achtergrond. Verhoudingen op de Balkan zijn soms zeer complex en kunnen niet makkelijk in een bepaalde dichotomie worden geduwd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#373 AdriePVV

@ 372

Afgezien van het feit dat je je stellingen niet onderbouwt, hoe is die islam eigenlijk op de Balkan terechtgekomen, ging dat vrijwillig ?

Ben je wel eens op Kreta geweest en ken je de geschiedenis van de gewelddadige verovering van dat eiland door de Islam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#374 Joop

Kan me van alles voorstellen. Ook dat het land met de meeste welvaart de meeste migranten aantrekt. En waarom zou je ze dat ontzeggen?

Europa en haar cultuur, tja, multicultureel noemen we dat. Globalisering. Net zoals de MacDonalds in elke stad.

Beetje generaliserend allemaal:’ze’. Voor een gedeelte zal dat opgaan, voor een gedeelte niet. Iedereen die emigreert komt voor de moeilijke keuze van loslaten, voor de een eenvoudiger dan de andere.

Dat heeft niets te maken met een idee maar met een constatering. Het christendom groeit ook. De bevolking van China en India zijn de miljard al gepasseerd. Daarvan zijn o.a. gezondheid en armoede de redenen voor. Niet altijd religiegerelateerd. Meer welvaart, minder stijging bevolking.

Laat onverlet dat Europa en Amerika niet meer hard groeien, maar wel extra mensen nodig hebben voor het instandhouden van de welvaart. En dan heb je Oost-Europeanen en dichtsbijzijnd Noord-Afrika en het Midden-Oosten.,

Wat belangrijk is de integratie. Dat was in de jaren 80 nam het welzijnswerk de inburgering nog voor de rekening. Werd wegbezuinigd. Toen zijn de mensen naar de moskee getrokken. Niet goed lijkt me.

Ik geloof niet in bangmakerij, ik geloof in aanpakken, geef de mensen een plek en je zult zien dat de integratie beter gaat, en dat heel die islam niets meer voorsteld.

De polarisatie en het benoemen van islam geeft verbondenheid op religieus gebied tussen een Somaliër, een Javaan en een Marrokaan. Terwijl het eigenlijk totaal verschillende culturen zijn. Dus niet slim om de islam in het middelpunt te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#375 vandyke

@371 Zou het uit dezelfde koker komen als dit onzin bericht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#376 Joop

Nou Adrie, het christendom is altijd netjes geweest met de kerstening. En onderbouwing klinkt raar uit je reactie. Zelfs in de kopietjes staan vaak geen argumenten, maar is doorspekt van allemaal jouw welgevallige gedachten. Erg gekleurd, alsof het al een feit is. Maar wel veel halve waarheiden, selectief geshopt en soms zelfs verdraaid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#377 Spam

@a3: 2000 jaar geleden waren hier nog helemaal geen christenen. Hoe zijn die hier terecht gekomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#378 AdriePVV

De veroveringen van de Islam

=====
Turkse overheersing

In 1645 landden na een aantal eerdere aanvallen de legers van de Turkse sultan op West-Kreta. Al snel vielen alle steden ten prooi aan de Turken, behalve Iraklion, dat twintig jaar standhield. Door gebrek aan hulp vanuit Europa moesten de Venetianen zich echter overgeven en werd uiteindelijk de vrede getekend. De Turkse tijd zou een zeer zware periode worden voor de Kretenzers. Kreta werd verdeeld onder een aantal pasja’s. Boeren werden verplicht werkzaamheden te verrichten en moesten hoge belastingen betalen. Ook werden de Kretenzers gedwongen zich tot de islam te bekeren, waardoor men genoodzaakt was om in het geheim het christelijke geloof aan te hangen. En wie geen islamiet was kon ook geen enkele functie bekleden.
====

http://www.kreta.nl/steden-en-cultuur/geschiedenis/turkse-overheersing.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#379 Joop

Oh, we gaan weer zwartmaken. Alsof Cohen persoonlijk verantwoordelijk was voor een knokpartij.

Dat is dus de waarheid geweld aandoen. Eerst staat er dat het een richtlijn is dat de politie geen uitlatingen doet, en later staat dat het om de persoon zelf gaat.

Het lijkt wel alsof ze de twee Marokkaanse jongens hebben ingehuurd zodat ze kunnen laten zien hoe de Mocros voor onveiligheid zorgen en Cohen een veeg uit de pan kunnen geven. Zielig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#380 AdriePVV

@ Spam 377

Wist je dat niet, Jezus Christus heeft zijn volgelingen opgedragen met een leger heel Europa te onderwerpen. Er zijn talloze bloedige oorlogen gevoerd door de Christenen, allemaal geleid vanuit de leeuwenkuilen in de arena’s te Rome. Het Vaticaan is er met succes in geslaagd deze historische feiten onder de mijter te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#381 Cycloop

@373
Zo willekeurig citaten plukken van internet is ook niet echt stellingen onderbouwen. Trouwens wat ik ter berde bracht zijn geen stellingen maar meer
gegevens, inzichten en historische tendensen. En hoe denk jij dat het Christendom de dominante religie en op een gegeven monent de enig geoorloofde religie in Europa is geworden : toch echt door de zwaardmacht van het Romeinse rijk en de opvolgerstaten van dat rijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#382 Joop

Oh, wat erg Adrie, voor de Kretenzers. Wat is de toegevoegde waarde van het verhaal. Doen alleen islamieten dat? Hebben zij dat alleen gedaan? Lekker selectief ben je bezig!

De Europeanen werden in de middeleeuwen allemaal netjes christelijk en stonden vrijwillig in de rij om gedoopt te worden. Toen de Europese christenen later naar Amerika gingen werden ze onthaald door de inheemse Indianen. En de andere koloniën waren tevens een paradijs voor de inboorlingen.

Maar volgens Adrie doen alleen moslims zo, onderwerpen anderen, onderdrukken en persen de lokale bevolking uit, behandelen de boeren als slaven…. grow up, Adrie!

Neemt niet weg voordat jij me dat weer aanwrijft, dat ik goedkeur wat er op Kreta is gebeurd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#383 Joop

Aanvankelijk was het christendom een vredeslievende godsdienst, later met de pausen en keizers helaas niet meer. Allemaal de schuld van de moslims, ze moesten vechten tegen de mohammedanen, anders hadden ze niet gevochten. Bestaat dat oorspronkelijke christendom nog?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#384 KJ

@AdriePVV; Je bent dus *voor* Jezus, maar *tegen* de kerk zoals geformeerd door Constantijn ? Want door die laatste kerk is wat jij beschrijft wel ongeveer gebeurd. Niet dat ik veel waarde hecht aan dit soort historische argumenten, en dat ik niet ook de positieve kanten van de kerstening onderken (niet van de kruistochten, die waren echt nergens goed voor – ik hoop dat die Bernard van Clairvaux brandt in zijn eigen hel), of dat ik uberhaupt gelovig ben (zoals opeens heel veel eloquente PVV-ers opeens verkapte SGP-ers blijken te zijn) maar ik ben dan ook niet degene die het argument naar voren brengt, toch ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#385 Joop

“Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Matteüs 10:34).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#386 Joop

‘Wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen’ (Lucas 22:36).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#387 Joop

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! (Matteüs 10:34-36)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#388 AdriePVV

Alles wat er nu op de Balkan gebeurt kun je plaatsen in het historisch perspectief van de Turkse/Islamitische veroveringen die daar hebben plaatsgevonden.

Het waren ook geen gewone veroveringen, de Islam poogt ook met geweld de cultuur/religie van een overwonnen land te vernietigen en is daar vaak in geslaagd.

Het Christendom deed dat zeker tijdens zijn ontstaan anders, daar was overreding de belangrijkste faktor. Het Romeinse rijk is niet verslagen door de Christenen, terwijl bv Constantinopel wel is veroverd door de Turken.

Dat wordt in Turkije nog steeds met veel vertoon gevierd, het historisch besef is daar veel groter dan bij ons, ik heb die feestdag ook zelf meegemaakt in Istanbul.

http://uu.academia.edu/RolfStrootman/Papers/226387/De_val_van_Constantinopel_1453_een_keerpunt_in_de_geschiedenis

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#389 “Lucas 6”

Maak je geen zorgen, volgens de Bijbel gaan alle Christenen naar de Hel:
“24. Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. 25. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. 26. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.
27. Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28. zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. 30. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#390 Joop

@. Jij kan van alles plaatsen in een historisch perspectief.

Waar is het grote kalief, het Ottomaanse rijk, het Turkse rijk?

En daar gaat Adrie domweg liegen. Het christendom is door overreding tot stand gekomen. Geschiedsvervalsing.

Het Romeinse Rijk is niet veroverd, maar toen het christendom de staatsgodsdienst werd ging het er hard aan toe. Of was het nog steeds overreding?

En Adrie heeft autoriteit hij heeft de feesten in Istanbul zelf meegemaakt, nou, dan weet Adrie precies hoe het in elkaar steekt.

De val van Granada was tevens een keerpunt in de geschiedenis van de reconquista en de inquisitie die daarop volgde. Evenals de Katharen die werden uitgemoord. De Teutoonse ridders waren lieverdjes. Ben je ook bij de feestelijke herdenking van de val van Granada geweest?

Adrie, ik zou de hulp inroepen van je vriendjes, want je slaat nog geen deuk in een pakje boter. Bijvoorbeeld HPax, die kan wat beter argumenteren, minder eenzijdig, wel selectief, en mooier taalgebruik.

Blij dat het christendom altijd zo vredeslievend is geweest, totaal geen dwang of onderdrukking, geen superieuriteitsgevoel over de heidenen, die werden dan ook gelijkwaardig behandeld. Sjongejonge, Adrie, en kom eens met wat nieuws. Dat slappe gewauwel heb je tig keren op deze site gezet. Wilders zou zich schamen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#391 Harm

Vergeef mij dat ik al die 388 reacties even oversla, maar zijn jullie er nu al uit waarom Wilders nou nog altijd niet op de gevangenneming van Mladic heeft gereageerd?

Toch last van heimelijke sympathieen?
Wie boter op zijn hoofd heeft…?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#392 Bismarck

@388: “de Islam poogt ook met geweld de cultuur/religie van een overwonnen land te vernietigen”

In de Balkan is daar anders verdomd weinig van te merken. Sterker nog, het feit dat de Turken dat vrijwel niet gedaan hebben, is de oorzaak van het feit dat het daar nog steeds rommelt. In grote delen van Europa zijn de oorspronkelijke culturen (en religies) wel volledig vernietigd door de overwinnaars die zich tegenwoordig soevereine staten noemen en deze zijn daardoor cultureel aanmerkelijk homogener dan vrijwel elke Balkanstaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#393 Joop

@392. Dat komt door het verzet tegen de Turkse islamitische moslims (en later Habsburgse, en nog later de communistische) overheersers. Daarom zit het er dieper in. (help ik Adrie even)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#394 AdriePVV

@ KJ 384

Om het verschil te begrijpen tussen de expansie van het Christendom en de Islam hoef je alleen maar te kijken naar het verschil in de “levens” van Jezus en Mohammed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#395 KJ

@AdriePVV; Nou, de Gothen die Rome overnamen in 476 waren anders al bekeerd/bekeerden zich snel. En de daarop volgende kerstening van Europa (vanuit Ierland) was wel degelijk onderdeel van een enorm plan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#396 Cycloop

@388
“Het Romeinse rijk is niet verslagen door de Christenen”

Keizers werden in het Romeinse rijk christen in de vierde eeuw, en al heel snel werd geen enkel ander geloof getolereerd (muv jodendom en dan nog). Heel anders dan het heidense Rome dat veel toleranter was dan het Christelijke Romeinse Rijk. Die non-tolerantie heeft Europa zo dominant christelijk gemaakt.

“Het waren ook geen gewone veroveringen, de Islam poogt ook met geweld de cultuur/religie van een overwonnen land te vernietigen en is daar vaak in geslaagd.”

Hoe kan het dat op de Balkan nog zoveel christenen wonen : als de Turken echt uit waren op vernietiging (zoals de Spanjaarden in Mexico) dan waren alle Bulgaren nu moslim geweest. De moslims gedroegen zich als veroveraars zoals veel verovaars en koloniale machten doen: ze laten de lokale gebruiken en religies met rust als de orde maar gehandhaafd blijft en hun gezag wordt erkend.

Kom je wel eens in Leiden op 3 oktober oveigens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#397 Joop

@394. Het enige verschil is dat de moslims gelijk al met het zwaard begonnen, de christenen enkele eeuwen later. Dat heeft met de levens van Jezus en Mohammed te maken. Achteraf zijn de verschillen nihil. Dus weer een non-argument.

Je kan Adrie onderhand vergelijken met een Jehova-getuige met een voet tussen de deur. Erg eenzijdig, eigen herschrijving van de geschiedenis, keiharde leugens en ontkenningen (waar in geloofd wordt), en maar vasthouden. Opponenten met sterke argumenten worden gemeden en genegeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#398 AdriePVV

Een stukje geschiedenis uit de eerste eeuwen van het Christendom, niets geen geweld of veroveringen zoals bij Mohammed.

=====
In deze tijd werden Paulus en Petrus in Rome ter dood gebracht.
…..
Het christendom groeide omdat de christenen een boodschap van verlossing brachten die de maatschappelijke onderlaag (slaven, armen, ongewenste kinderen, prostituees, enz.) aansprak. Ook was de christelijke kerk bij uitnemendheid een instelling die zich metterdaad bekommerde om de minderbedeelden. Mede daardoor groeide de christelijke kerk.
In Antiochië, het huidige Antakya (Turkije) aan de Orontes werden de volgelingen, de discipelen van Jezus voor het eerst christenen genoemd. Dit is te lezen in Handelingen 11 vers 26.
…..
De Apostolische Vaders bouwen in de tweede eeuw verder op het werk van de apostelen. Het christendom kent een grote uitbreiding in het Romeinse Rijk maar wordt ook tegengewerkt en lokaal vervolgd. In deze eeuw zijn er veel martelaren. Bekend zijn: Ignatius van Antiochië, Polycarpus van Smyrna, Justinus Martyr (Flavia Neapolis), Blandina, Perpetua en Felicitas (Carthago).
….
Onder keizer Decius (250 n.Chr.) moeten alle burgers van het Romeinse Rijk hun loyaliteit betonen aan de keizer en de staatsgoden. Enkele halsstarrige weigeraars worden gefolterd en gedood. De groei van de Kerk gaat echter verder.
=====
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_christendom

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#399 AdriePVV

@ Joop 397

Je zult geen uitspraken van Jezus tegenkomen waarin hij zijn volgers opdraagt de wereld met geweld te onderwerpen aan het Christendom.

Mohammed was heel anders en vandaar dat Islamitische terroristen met recht en reden kunnen beweren dat zij de ware moslims zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#400 Harm

Het komt Wilders eigenlijk wel goed uit dat Mladic al die moslims om zeep geholpen heeft, dat is het.

Em AdriePVV staat natuurlijk te juichen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#401 Rene

Toch mooi om te zien hoe jullie allemaal langzaam naar elkaar toe groeien hier.

(voor wat betreft “nuttige commentaren”, that is, maar toch).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#402 AdriePVV

@ Cycloop 396

Het zijn inderdaad de Romeinse keizers geweest die het Christendom tot staatsgodsdienst hebben gemaakt, maar dat was niet gebaseerd op enige opdracht van Jezus Christus.

Je moet ook onderscheid maken tussen de leer en hoe mensen/gelovigen daarmee omgaan.

Christenen zijn dus niet per definitie betere mensen dan moslims, maar de Islam is wel “veel slechter” dan het Christendom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#403 Harm

@401 – Ze zijn pas bij de Romeinse keizers, daarna wordt het pas spannend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#404 Harm

@402 – Goede mensen kiezen voor het goede en slechte mensen kiezen voor het slechte, moet je maar denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#405 private eye

Erg veel dank voor dit uitstekend artikel. Goed journalistiek werk en het legt de vinger op de zere plek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#406 Cycloop

@402

Christendom was van begin al doctrinair intolerant: daarom wilden ze ook die loyaliteit niet tonen aan andere goden (met name de staatsgoden van het Romeinse rijk) ; aanhangers van andere (polytheistische) geloven in het Romeinse rijk hadden daar geen of minder moeite mee. Op het moment dat christendom staatsgodsdienst wordt (christenen zijn dan echt nog in numerieke minderheid) slaat die doctrinaire intoleratie om in echte politieke intolerantie: er is geen enkele plaats voor andersgelovigen, iedereen moet christen worden. Die intolerantie vertaalt zich ook in in intolerantie tegenover christenen die zich verenigen buiten de staatskerk of afwijken van de door de staat bepaalde christelijke dogmatiek.

“Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Matteüs 10:34).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#407 Joop(2)

Carlos propz voor je prachtige column!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#408 Joop

@399.

Maar nu ga je je focussen op de verschillen tussen Jezus en Mohammed. Heb ik zelf ook liever Jezus dan die Mohammed. Neemt niet weg dat het niet leidend is voor hoe de twee religies zich later hebben ontwikkeld – beide schuwden niet oorlogen tegen de ongelovigen en monopolieposities met machtspolitiek.

Je kan zelfs zeggen als jouw bewering dat de islam dat met geweld heeft opgelegd, het christendom met redenering (gestolen van Plato e.a.): het is blijft allebei indoctrinering. Voor mij allebei verwerpelijk.

Oh, en dat verband met terroristen die zichzelf opblazen. Dat deed Mohammed niet. Dat waren stammenoorlogen. Niets te maken met terroristen. Alle argumenten zijn erg selectief om de islam in een kwaad daglicht te stellen.

Uiteindelijk gaat het jou om de vermeende islamisering van Europa. Neem je dan ook dat boek van ruilhandel Europa islamitisch voor de toegang van de olie? Wie heeft dat ondertekent? De westerse elite? Bankieren? Fabrikanten? Want daar is geen geweld voor nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#409 Prediker

@352; “Hier wat cijfers over de islamisering van Turkije in de laatste eeuw.”

Vergeet je Mustafa Kemal Atatürk niet?

Toch leuk dat AdriePVV door de mand valt als een christenzeloot: hij is bereid alle fouten van het christendom door de vingers te zien; maar de islam, die was gewelddadig vanaf den beginne!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#409.1 DonnaDolce - Reactie op #409

Hahahaha, DIT is nu de bedoeling van de Islam…..snappen jullie het nog niet??….Zien jullie het nog niet??? Ohw, ohw, men is er blind voor. Tweedracht zaaien in een land, dan wordt men mak tijdens de “overname”. Men is er echt blind voor. Die hoge IQ’s hebben jullie niet voor niets. Gebruik ze dan ook. Niet janken als het te laat is. Ik geloof werkelijk dat Nostradamus nog gelijk gaat krijgen. Slaap lekker allemaal.

#410 AdriePVV

@ Prediker

Er staan nog wat vragen voor je in # 345.

Ik vrees dat Ataturk binnenkort bijgezet wordt bij de resten van de geschiedenis, Erdogan heeft heel andere plannen met Turkije.

Verder is er natuurlijk een groot verschil tussen “fouten” begaan door Christenen of moslims en “foute” opdrachten tot onderwerping en geweld gedaan door Mohammed via de koran.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#411 Joop

Het doel was/is allebei hetzelfde. Het middel kan verschillend zijn.

Jij vreest van alles, je laat je van alles aanpraten. Domme houding. Niemand hier wil islamisering. Dat weet jij ook wel.

Ontopic:

Wat vind je eigenlijk van de arrestatie van Mladic en dat hij moslimmannen heeft afgeslacht bij Srebenica?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#412 su

@369: Dus zonder massa immigratie zouden we meer ruimte en welvaart voor ons zelf hebben gehad en wellicht zouden er dan minder autochtonen hun stad en/of hun land ontvlucht zijn.

Zonder immigratie/emigratie zou Nederland een stuk voller zijn. Vergeet niet de veelvoud aan Hollandse afstammelingen op het noord-amerikaanse continent om maar wat te noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#413 AdriePVV

@ 411

Volgens mij ging het om wat Wilders al dan niet vond, maar ik hoop dat Mladic een gepaste straf zal krijgen voor zijn aandeel. De historie kan voor hem geen excuus zijn.

Dat het moslims zijn die vermoord werden doet helemaal niet ter zake, maar ik ben wel benieuwd wat hij aanvoert te zijner verdediging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#414 Joop

@413. Dat het moslims zijn doet wel degelijk ter zake, er zijn genoeg die het rechtvaardigen als een revanche. Jij bent al een halve dag bezig met de wreedheden door moslims begaan, dan kan je dat automatisch aan Srebenica koppelen.

Wat Wilders vond inderdaad, maar je noemt de partij als aanhangsel bij je naam, dus vind ik het wel interessant om van een aanhanger van Wilders zijn mening te horen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#415 Cycloop

“Dat het moslims zijn die vermoord werden doet helemaal niet ter zake”

Grappig : dat zegt iemand die de site overstelpt met wat moslims allemaal niet hebben gedaan, en klaagt over massa-immigratie: maar dat moslims slachtoffers zijn van de grootste maasaslachting in Europa sinds de Tweede wereldoorlog, dat doet er plotseling niet toe.
Als het allemaal er niet toe doet (moslim of niet); waar maak je je druk over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#416 Harm

@414 – Als de moslims revanche gaan plegen voor alle wreedheden die de afgelopen 100 jaar door het westen tegen hen zijn gepleegd, dan zijn we aardig wat Osama bin Laden’s verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#417 Prediker

@410; er staan om te beginnen geen vragen in #345.

Ten tweede: Donner zegt daar niet dat hij het zelf nu zo’n leuk idee vind als de sjaria ingevoerd wordt, maar dat dit nu eenmaal is hoe democratie werkt: Als tweederde van alle Nederlanders ervoor is, dan is het naar zijn mening niet meer dan eerlijk dat het ingevoerd wordt.

Okee, jij je zin; dat is meer dan alleen een vaststelling; het houdt ook een moreel oordeel in dat democratie betekent dat als tweederde meerderheid iets wil en het democratisch in kan voeren, deze ook haar zin zou moeten krijgen.

Ik ben dat niet noodzakelijk met Donner eens. Ik vind bijvoorbeeld niet dat je fascisme in moet voeren, ook niet als tweederde meerderheid dat wenselijk acht (laat staan slechts 1,5 miljoen kiezers); en ik vind evenmin dat je religieuze dwingelandij in moet voeren omdat de meerderheid dat wenselijk acht.

Waar ik het wel over eens ben met Donner, is dat het maar een hypothetische kwestie is. Een ‘what-if’-argument. Ik zie die die tweederde meerderheid voor invoering van de sjaria namelijk niet gebeuren.

Zoals Vandyke zegt: in 2050 hebben we hier misschien 8% moslims. Okee, laten het er 12% zijn. Daarvan is slechts een minderheid voor het invoeren van de sjaria, en degenen die er voor zijn, vinden nogal eens dat moslims eerst zelf naar de sjaria zouden moeten leven (4 op de 5 moslims bezoeken nog niet eens regelmatig de moskee).

Zelfs in de meeste landen waar moslims de meerderheid vormen, zoals Marokko en Turkije is ‘de sjaria’ niet de wetgeving van het land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#418 AdriePVV

@ Prediker 417

Als vandyke zijn artikel hier op Sargasso zet dan zal ik aangeven waar en hoe hij zich vergist met die percentages. Verder ben ik ben blij dat we het toch ergens over eens zijn, ic wat betreft het niet mogen invoeren van fascisme en de sharia. Wat mij betreft mag geen enkel systeem ingevoerd worden dat de democratie de facto afschaft.

@ 414, 415

De moslims uit Srebrenica zijn niet verantwoordelijk voor de in het verleden uit naam van de Islam begane misdaden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#419 AdriePVV

De Serven hebben wel meer doden op hun geweten, niet alleen moslims, zie Vukovar.

=====
The town was defended by various Croatian soldiers and volunteers. It ended with the defeat of the local Croatian National Guard, the destruction of Vukovar, the death of at least 3,000[7] people as well as ethnic cleansing of at least 20,000 Croats from the city and surroundings.[8] In its indictment against Slobodan Milošević, The ICTY gave a brief summary of the events:
In late August, the JNA laid siege to the city of Vukovar. By mid-October 1991, all other predominately Croat towns in Eastern Slavonia had been taken by Serb forces except Vukovar. Non-Serbs were subjected to a brutal occupation regime consisting of persecution, murder, torture and other acts of violence. Almost all of the non-Serb population was eventually killed or forced from the occupied areas. The siege of Vukovar continued until 18 November 1991 when the city fell to the Serb forces. During the course of the three-month siege, the city was largely destroyed by JNA shelling and hundreds of persons were killed. When the JNA/Serb forces occupied the city, hundreds more Croats were killed by Serb troops. The non-Serb population of the city was expelled within days of its fall under Serb control.[8]

According to some estimates, Serbian gunners fired up to a million shells into Vukovar.[9] It was the first European city entirely destroyed since World War II. Croatian officials placed the cost of damage at $2.5 billion [10] and estimated a total of 15,000 destroyed houses.[11] Although the battle was a significant and symbolic loss for Croatia, which did not regain control of the town until 1998 when the Croatian refugees were finally able to return to their homes,[12] it was also a costly victory for the JNA and helped to gain international support for Croatian independence. As such, it is widely regarded as having been a turning point in the course of the war.
=====

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Vukovar

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#420 Harm

AdriePVV schrijft:”Wat mij betreft mag geen enkel systeem ingevoerd worden dat de democratie de facto afschaft.”

Dat is mooi, voeg daar nog even aan toe:”en de rechtsstaat”.

Dan mag wat mij betreft de PVV rustig verder zeuren over “kopvodden”, dan weten we tenminste zeker dat het alleen maar gaat om een hetze zonder inhoud.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#421 Harm

Het is net als met die vermeende “massa-immigratie”. Als die de facto niet bestaat, zal de invoering van verscherpte maatregelen absoluut tot niets leiden,

behalve tot een veroordeling door de internationale gemeenschap en het Europese hof in het geval de grenzen van de rechtsstaat wel worden overschreden natuurlijk.

De PVV = de muis die brulde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#422 Rob

@417 “Als vandyke zijn artikel hier op Sargasso zet dan zal ik aangeven waar en hoe hij zich vergist met die percentages.”

Zoiets heb je eerder beloofd en ondanks herhaaldelijke verzoeken heb je het nagelaten. Veel geschreeuw en weinig wol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#423 Lord Flash

@364

“Dan is niet het geboortecijfer van de moslims het probleem”

Nee, het probleem is kennelijk dat ze niet drinken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#424 AdriePVV

@ Rob 422

Dit is minder werk dan het uitrekenen van de kosten van de vervangingsmigratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#425 Nana

@3 “We zijn blij dat Mladic is aangehouden, dat is goed nieuws. […] De arrestatie geeft ook een soort genoegdoening voor Dutchbatters.”

Louis Bontes reageerde namens de PVV-tweedekamerfractie
Namens de PVV fractie, dat is dus incl Wilders die als mister PVV 100% bepaalt wat de PVV zegt. Hoezo Wilders zwijgt?
Fact free bloggen (dixit TRS) gaat nog eens heel groot worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#426 Prediker

Waar staat dat, Nana, dat Louis Bontes ‘namens de PVV-tweedekamerfractie’ reageerde? Ik lees dat namelijk niet terug in dat ANP-bericht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#427 Sikbock
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#428 majava

@425, 426: sterker nog, je kunt ook zeggen dat het op persoonlijke titel is gedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#429 Max
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#430 Max

Als Naser Oric dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen was er niets aan de hand!! Die begraven in Potocari[Srebrenica] zijn van degenen die brand gestoken honderden omliggende Servische dorpen en doodde honderden Servische burgers,ook kinderen, vrouwen, ouderen.Mordenaars van Servische kinderen, vrouwen, oude mensen[1300!!] rond Srebrenica zijn nooit schlahtovers!!!.De daden van Karadzic/Ratko Mladic waren een reactie op de islamitische jihad, maar de reactie was begrijpelijk.Zijn de bombardementen op Belgrado door de NAVO geen misdrijf? Als je wil oorlogsmisdadigers, hun adres is niet in Sheveningen maar in de NAVO. http://szrzlj3.blogspot.com/2010/10/in-this-picture-is-beautiful-to-see.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#431 Max

Laten we hopen dat hier in West-Europa er flink wat Mladic-sen opstaan als de nood aan de man is. 
http://szrzlj3.blogspot.com/2010/10/oorlog-in-bosnie1992.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#432 Max

@AdriePVV | 6 June 2011 | 15:13
De Serven hebben wel meer doden op hun geweten, niet alleen moslims, zie Vukovar……]]]Wie is begonnen?
De officiële mediaversie stelde altijd de Serviërs verantwoordelijk voor het uitbreken van de oorlog. Lord Carrington, die nochtans door de grootmachten zelf aangeduid werd als bemiddelaar, denkt daar helemaal anders over:
‘Als men zich beperkt tot de oorsprong van de oorlog, dan zijn het de Kroaten die het vuur aan de lont gestoken hebben door een grondwet uit te vaardigen die geen rekening hield met het standpunt van de Serviërs uit Kroatië…’http://szrzlj3.blogspot.com/2010/10/navo-oorlog-tegen-joegoslavie.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#433 DJ

max^4, de wet is hard, maar dat is de wet, is die logica te strikt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#434 Insure

Wat een geweldig stuk. +100. Zaten er maar zulke schrijvers bij de echt grote kranten. Het is voor de volle 100% waar. De aanhang van Wilders denkt niet door bij wat Wilders allemaal doet en sluit zijn ogen.

Er zijn trouwens verder nog genoeg manieren om mensen anders te behandelen. Dat hoeft niet door oorlog, door geweld. Dat kan je ook doen door ze financieel te straffen. Door dingen te verbieden met de drogreden dat het om een geloof gaat. Het is heel simpel. Zonder moslims had er geen islam bestaan.

Je kunt van een moslim niet verwachten dat hij/zij de islam laat vallen. Dat kan je bij een christen niet doen met de bijbel. Wilders weet dat het onmogelijk is dat mensen assilimeren.

Deze trucjes haalt Wilders ook uit met de linkse elite. Wilders wil gekozen rechters omdat hij macht wil hebben over de rechterlijke macht. Hij wil de koningin weg hebben( uit een politieke functie) omdat ze hem soms voor de voeten loopt.

Hij wil een kleinere publieke omroep omdat hij die dan naar zijn hand kan zetten. Er is nu al niemand die hem binnen zijn partij kan stoppen. En als Wilders in de positie zit dan zal er vast een hogere kiesdrempel komen.

Onvoorstelbaar dat 1,5 miljoen totaal naieve mensen zo dom zijn om elke keer de andere kant op te kijken als Wilders weer wat flikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#435 Larry

De geschiedenis van de Joegoslavische burgeroorlog werd geschreven door de agressors. Serviërs hebben nog nooit een verbond gesloten met de agressieve krachten. In de afgelopen honderden jaren vochten Serviërs tegen de agressors en de fascistische krachten. In plaats van respect en dankbaarheid, werden zij beloond met sancties en bommen door de internationale gemeenschap, en met een grondige en volledige demonisering door de westerse media.

Het aantal christenen dat in Sarajevo vermoord werd tijdens de oorlog door moslims leger, politie en criminelen, recht onder de neus van de westerse journalisten, loopt tenminste in de vele honderden en waarschijnlijk in de duizenden.
Sarajevo, hoofdstad van Bosnië, vroeger multi-etnisch, vandaag de dag voor meer dan 90 procent bewoond door moslims[150000 Serviers zijn weg!].

De visie van Izetbegovic van Bosnië was niet een multi-etnische democratie , maar een multi-kaste hiërarchie van het soort dat bestond in het kader van het Ottomaanse Rijk.De oorlog in Bosnië werd al snel het belangrijkste instrument voor de aanwerving van de wereldwijde jihad.Al Qaeda, met inbegrip van Bin Laden zelf, speelde de dominante rol in het verkrijgen van de internationale component van het Bosnische jihad van de grond in 1992.

De islamitische Verklaring van Izetbegovic: Er kan geen vrede en coëxistentie bestaan tussen het ‘islamitische geloof’ en niet-islamitische samenlevingen en politieke instellingen …
De islamitische beweging moet beginnen met de overname van de macht zo snel als het is moreel en numeriek sterk genoeg zijn om niet alleen de omverwerping van de bestaande niet-islamitische, maar ook het opbouwen van een nieuw islamitisch gezag …,zei Izetbegovic.

Het feit: dat Izetbegovic zijn carriere was begonnen bij de SS Handschar partij als recruteerder in WOII, dat hij een zeer fervent aanbidder was van Ayatollah Khomeini, dat hij regelmatig op reis ging naar Iran, dat hij via de Bosnische ambassade in Wenen ene Osama B.Laden een Bosnisch paspoort bezorgde. Namen van oud Bosniëstrijders duiken op als verdachten of betrokkenen bij (geplande) aanslagen in Los Angeles, Brussel, Djerba, Réunion, Bali, Lackawanna (Michigan), Manilla en Madrid. Ook bij de aanslagen van november 2003 op het Britse consulaat en de HSBC Bank in Istanbul bleken oud-strijders uit Bosnië betrokken.

De media hier heeft vooral aandacht voor de misdrijven welke gepleegd zijn door de (Bosnische-) Serviers, waaronder Srebrenica, maar kijkt nauwelijks naar akties van de Kroaten en de diverse niet-Servische partijen in Bosnie.

Iedereen in Nederland kent bijvoorbeeld de slachtpartij in Srebrenica, maar hoevelen hebben ooit van ‘Operatie Storm’ gehoord ?

Operation Storm
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Storm

Tijdens een hoorzitting bij het Tribunaal in Den Haag [23 juli 2009] Karadzic zei: dit is de laatste kans voor ons om te verduidelijken wat er gebeurd is in Bosnie, en met name in Srebrenica. De hele 8e moslimdivisie zat daar in Srebenica! En tot de tanden gewapend door de VS.De moslims zouden de Srebrenica over zich zelf hebben afgeroepen, door in strijd met de afspraken gewapende uitvallen te plegen rond Srebrenica .Kijk maar naar wat aan Srebrenica voorafging.

Tussen 1992 en 1995 werden ongeveer 1300 Servische burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van het beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad.Actie vraagt om reactie, je oogst wat je zaait. En ja, ik weet niet hoe je reageert, als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat. Oorlogsmisdadigers van 1300 Servische burgers zijn nooit slachtoffers!!

Vindt U het niet uiterst merkwaardig dat er meteen, nadrukkelijk en voortdurend na de val van Srebenica via alle media over 8000 tot 10000 vermoorde moslims werd gesproken terwijl dat nu nog steeds niet bewezen is?
Forensische experts van het Joegoslavie tribunaal hebben bij Srebrenica tot nu toe iets meer dan tweeduizend doden gevonden,van Serviers ook,dus niet 8000!!.Waar zijn de andere vijf of zesduizend lijken, na 14 jaar? Tot vandaag is er niet definitief bekend hoeveel mensen in juli 1995 in Srebrenica zijn omgekomen, hoeveel van hen zijn geexecuteerd.Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog werd genoemd als vermoord in juli van 1995.
Phillip Corwin, voormalig VN-coördinator voor civiele zaken in Bosnië in de jaren 1990, zei: Wat is er gebeurd in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Serviërs, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar die op een crescendo in juli van 1995.De Bosnische moslim generaal Rasim Delic, zei tijdens een openbare zitting van het parlement in Sarajevo dat de terugtrekking van de 28ste Bergdivisie van het ABiH (het regeringsleger) uit Srebrenica succesvol was verlopen.

De mythe over het bloedbad van de moslims werd uitgevonden door het de Bosnische moslims oorlog leider Alija Izetbegović en de VS president Bill Clinton.http://www.afvn.nl/2007_2/afpag9.htm http://afvn.nl/2007_1/afpag20_23.htm http://sane-boston.org/articles/srebrenicaqa.html http://www.srebrenica-report.com/conclusions.htm http://www.srpska-mreza.com/library/facts/Pumphrey.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie