Vrijmiboverweging | Eurokoorts gaat hoog oplopen

Mind my words. De historisch lage opkomstcijfers bij de Europese verkiezingen in het verleden zullen in ons land dit keer gevolgd worden door een all time high op 4 juni (althans voor EP-verkiezingen). Ik heb twee redenen voor die voorspelling. Allereerst wordt dit de eerste échte gelegenheid voor het electoraat om zich uit te spreken over de huidige politieke verhoudingen in Den Haag, sinds het aantreden van dit kabinet.logo-europeseverkiezingen
Maar veel belangrijker motief voor veel thuisblijvers, om ditmaal wél de gang naar de stembus te maken, is de heersende euroscepsis bij grote delen van de bevolking. Het afwijzen van de Europese Grondwet per referendum was daar al een aanwijzing voor; maar het feit dat een vrijwel gelijkluidend verdrag nadien alsnog door het kabinet is geratificeerd (zonder volksraadpleging) heeft die scepsis alleen nog doen toenemen.
Bij vorige gelegenheden was er feitelijk geen mogelijkheid om in de stembus uiting te geven aan die onvrede over de toenemende dominantie van de EU en de rappe uitbreidingsplannen tot 27 staten. Goed, men kon bij de SP terecht, maar dat was voor velen toch een stap te ver. Nu de PVV zich ook met kandidaten meldt aan de poort van Brussel (met Barry Madlener als lijsttrekker), ontstaat ineens de mogelijkheid om breed uiting te geven aan het anti-Europa gevoel. Zoals ook het PVV-electoraat deze verkiezingen kan aangrijpen om zijn onvrede over de huidige politieke verhoudingen kracht bij te zetten. Of het bij drie van de 25 zetels, zoals voorspeld, zal blijven betwijfel ik. Als de PVV komende weken een goede anti EU-campagne neerzet, dan vrees ik dat er wel vijf zetels in het verschiet liggen.

 1. 3

  Zijn er behalve PVV en SP nog andere partijen die tegen de EU grondwet zijn/waren? Ik wil eigenlijk niet SP stemmen (en PVV is zeker geen optie), maar geen enkele pro-grondwetpartij heeft mijn stem verdiend. Zou ook een beetje vreemd zijn, wel mijn stem voor het EP willen, maar tegelijk een grondwet/verdrag accepteren die de zwakke stem van het EP verankert (en daarmee aangeven dat je het EP niet serieus neemt).

 2. 4

  ow Bismarck volgens mij was het net andersom, en gaf het verdrag het EP juist méér macht, maar dat is een eindeloze discussie…

  stem op de eurofractie van CU-SGP, ze waren tegen de grondwet en zijn het nog steeds.

 3. 5

  @5: Een marginaal beetje meer macht dan ze nu heeft, maar nog steeds veel te weinig om de EU het predicaat democratische instelling te geven (of dan ons nationaal parlement heeft) en wat belangrijker was, het werd dusdanig verankerd dat daarmee elke beweging richting democratie dichtgetimmerd was.

  En nee, ik stem geen SGP, die partij is inherent ondemocratisch.

 4. 6

  Het zou mooi zijn, maar ik denk dat in deze de wens de vader van de gedachte is.

  Nee, ik ben bang dat de burger/het electoraat moe gebeukt is door de voortdurende incompetentie, gedraai en gesjoemel van de Nederlandse en Europese politici. De kloof is groter dan ooit, en ik denk dat de burger het geloof wel zo’n beetje verloren heeft. En wat Wilders in Nederland nog zou lukken, een proteststemmentrekker tegen de regenten, daar is Europa als proteststem tegen dit kabinet toch een stap te ver. Tenzij de oppositiepartijden dit echt als inzet maken van de verkiezingen.

 5. 7

  @6, het nieuwe verdrag bood voldoende structuur voor verdere democratisering van Europa, iets waar ik een vurig voorstander van ben.

  ..en even ontopic, de verwachting is dat veel ‘peiling-PVV-ers’ op de dag van de verkiezing thuisblijven omdat (a) de X-factor op TV is (b) de pitbull diarree heeft (c) het Turken en Marokkanen regent (d) ze niet weten dat er verkiezingen zijn (e) het ze eigenlijk toch geen ruk interesseert.

 6. 8

  Tjonge jonge, is het zure vrijdag? Meer opkomst bij verkiezingen was hier toch altijd een positief iets? Of is dat het alleen als iedereen zijn vinkje gooit op fris-naïef-links ( wat ik GL en D66 vind in de eurodiscussie )? Beetje pot verwijt de ketel.

  Ik zou zeggen: ga op het terras zitten, grijp een witbiertje en leun even achterover. Beetje leven in Brussel zou m.i. geen kwaad kunnen.

 7. 9

  @8: Maar daarvoor zou het EP dan afhankelijk zijn van de Raad en Commissie (op eigen initiatief was dat niet mogelijk). Kansloos dus.

  Enfin: Wat maakt het eigenlijk uit of de PVV 3 of 5 of zelfs alle 25 zetels in het EP krijgt? Als er 1 plaats is waar PVV-parlementariërs geen kwaad kunnen is het wel in het EP.

  Enerzijds door de machteloosheid van dat parlement (waar ik al aan refereerde), anderzijds vanwege de desinteresse van de PVV in de EU. De PVV zal haar pijlen vooral richten op haar euroscepsis en daarmee zichzelf tegenwerken op alle andere beleidsterreinen.

  Dat natuurlijk nog even los van het feit dat je met 25 parlementariërs in het EP toch al niet veel kunt bereiken.

 8. 10

  @10: Maar neem nou eens die anti-discriminatierichtlijn van Kathalijne Buitenweg. Is dat nou een voorbeeld van ‘niet veel kunnen bereiken’?

  Komt bij dat die 25 parlementariërs daar niet als één man voor of tegen bepaalde voorstellen stemmen. Ze maken deel uit van veel grotere fracties. Ik denk dat je daar beter naar kunt kijken!

 9. 11

  @Bismarck:
  Dat het EP nog niet de macht heeft die jij zou willen dat ze hebben, wil nog niet zeggen dat het geen macht heeft. Je kán natuurlijk je stem laten afhangen van de Europese grondwet, maar volgens mij hebben alleen de Ieren daar nog invloed op. Er staan nog andere onderwerpen op de agenda, de komende jaren.

  Bij de Nederlandse verkiezingen was de grondwet, naar ik aanneem, niet je voornaamste motivator voor je stem. Ik zie niet in waarom dat bij deze verkiezingen wel zo zou moeten zijn? Jouw stem heeft bij deze verkiezingen nog minder invloed op het proces dan bij de Nederlandse verkiezingen.

 10. 13

  De nepverkiezingen in juni zijn voor mij inderdaad de perfecte gelegenheid om eens lekker recalcitrant op de PVV te gaan stemmen.

  Ik hoop dat velen dat doen en dat enge mannetjes als Hirsh Ballin er een hartinfarct aan overhouden.

  Bij verkiezingen die er wel toe doen stem ik wel weer SP.

 11. 14

  @12: Helaas is het zo dat je bij een representatieve democratie pas achteraf met je stem je vertegenwoordigers kunt afstraffen voor het feit dat ze je niet goed vertegenwoordigd hebben. Liever zag ik de mogelijkheid om ook tussentijds wat bij te kunnen sturen, bijvoorbeeld met een referendum over heel belangrijke zaken, maar helaas hebben de politici van bepaalde partijen mij overduidelijk laten blijken hoeveel belang ze daaraan hechten.

  Verder lijkt het me logisch dat bij de Europese parlementsverkiezingen het standpunt over de Europese grondwet van enorm belang is in je keuze.

 12. 15

  @14: De paniek die toeslaat bij de coalitiepartijen als de PVV 20-30% van de stemmen haalt bij de komende verkiezingen… Leuk, ik doe mee en spring eens onverantwoord uit de band, ook al om wat #10 zegt, de PVV kan toch geen schade doen in een groot EP.

 13. 19

  Dit zou wel eens het jaar kunnen worden van de pan-Europese politieke partijen. Vooral een pan-Europese partij als Libertas, van de steenrijke zakenman Declan Ganley. Deze man heeft al eens hoge ogen gegooid bij het Ierse nee tegen de Europese grondwet. Bovendien heeft Libertas de middelen om een sterke campagne te gaan voeren en heeft het al een aardige media-aandacht bereikt.

  Verder denk ik, net als mensen boven mij al hebben opgemerkt, dat de PVV tegen gaat vallen. Daarnaast hoop ik dat Newropeans een succes gaat worden. Het is dat ik lid ben van GroenLinks en derhalve voor hen campagne ga voeren de komende tijd, anders was mijn stem naar Newropeans gegaan.

 14. 20

  Waarom ‘vrees’ je 5 zetels voor de PVV. Een stevig Eurocritisch geluid is hard nodig om uit het huidige moeras te komen en een Europa te gaan bouwen wat wel door de burgers wordt gedragen. Ook in de Nedelandse politiek verhoudingen heeft de PVV een louterende werking. Is niets mis mee.

 15. 22

  @Bismarck:
  Dat is helemaal niet logisch. Het zijn de regeringsleiders die op dit vlak de beslissingen genomen hebben, en de controle daarop verloopt via het nationale parlement.

  Net net zoals er bij nationale verkiezingen andere dingen zijn om je stem van af te laten hangen, geldt dat nu ook. De helft van de wetgeving komt immers uit Europa (en voor een groot gedeelte via het EP).

 16. 23

  @Steeph
  Tamelijk elitair en arrogant standpunt: de burger voelt aan zijn water dat hem met Europa een oor wordt aangenaaid. Dat gegeven telt in jou opvatting kennelijk niet omdat de burger niet precies kan vertellen hoe dat naaien in zijn werk ging. Hoe het ook zei: de huidige vorm van de EU is een bureaucratische autocratie en zeker geen democratie. De tijd terugdraaien is niet mogelijk wat rest is de democratische orde te herstellen. Op de langere termijn betekend dat naar mijn idee pan-Europese partijen zoals Libertas. Dat zal moeten ‘ingroeien’. Om de schade die het huidige systeem kan aanrichten zo veel mogelijk te beperking moeten we voor de korte termijn maximaal op de rem gaan staan: SP of PVV stemmen.

 17. 24

  @Anton Ah, het bekende “voelen aan zijn water” ook onderbuikgevoel genoemd.
  Als dat de basis is, dan draait de zon waarschijnlijk om de aarde.

  Natuurlijk moet je wel wat doen aan het onbegrip. Maar een PVV inzetten die met twee punten de verkiezingen in gaat, zal het probleem echt niet minder maken.
  Europa is groot, complex en heeft een historie. Er moet constant gewikt en gewogen worden tussen de diverse belangen op korte en lange termijn.
  Geen geld meer naar Europa zeker, tenzij we het terugkrijgen? Jammer van die economische ontwikkeling waar we dan zo van profiteren. Etc….

 18. 25

  @Steeph
  Ach Steephje, moet je nu terugvallen op de retorische truc van onderbuikgevoel = bruinhemd staat dus buiten de discussie? Zwak. Europa is inderdaad inderdaad groot, complex en heeft een historie. Door het nog groter en nog complexer te maken wordt het niet beter. Uitgangspunten van PVV: soevereiniteit bij de lidstaten, samenwerking op economische- en veiligheidaspecten als dat per saldo nuttig is voor Nederland. Netto resultaat: Europa kleiner en eenvoudiger. Lijkt mij een aanpak waarbij de burgers van met name de kleine, rijke lidstaten het beste af zijn.

 19. 26

  @26: Volgens mij ben jij degene die hier nu een Godwin begaat. Ik zie geen vergelijkingen tussen onderbuik en bruinhemden in postje #25. Als ik het fout heb mag je die vergelijking citeren.