Vrijmibo’tje | Madonna ‘bevlekt’ Maagd Maria

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het katholicisme in Polen is nog steeds een zware machtsfactor in het openbare leven, al rukt ook hier de secularisatie op onder de jonge generaties en is de invloed van de clerus op de politiek tanende. madonna-en-haar-kruisDat weerhoudt de vele katholieke organisaties er niet van stampei te maken als katholieke gebruiken in het gedrang komen. De laatste rel is die rond een concert van Madonna, dat hier voor de 15e augustus gepland staat.
En laat nou nét op de 15e augustus (ik was dit hoogtepunt allang vergeten) de verering van de Maagd Maria en haar Tenhemelopneming plaatsvinden. Een officiële feestdag hier. Nou, men begrijpt dat dit natuurlijk niet kán! Madonna, die de nodige ‘blasfemie‘ in haar optredens steekt, wordt door de Poolse katholieke kerk beschouwd als de vleesgeworden antichrist. En dus doen de organisaties er alles aan, om de doorgang van het concert in de wielen te rijden. Een brief op hoge poten aan de minister van Binnenlandse zaken en de organisatoren, tot en met de aankondiging van een massale protestdemonstratie bij het concert zelf…

Dit soort protestacties van het katholieke bolwerk is overigens meer regel dan uitzondering. Zelfs optochten die vanuit de vele kerken worden gehouden ter viering van wat dan ook, zijn niet te negeren. De priester loopt namelijk voorop met een krachtige megafoon, die zijn gezangen luidruchtig door de straten laat schallen. Of het nou om homo-haat gaat, anti-abortus, of Madonna: waar mogelijk zoekt de katholieke kerk de publiciteit en tracht vergeefs haar steeds zwakker wordende greep op het maatschappelijk leven te verstevigen.

Reacties (4)

#1 dick

Allemachtig wat zal Madonna bevlekt zijn! In en zonder al heur openingen. Beetje vrouw is lang maagd trouwens….

  • Volgende discussie
#2 Taco Zip

Folklore. Prachtig! Net zo zinnig als een ‘stille tocht’ tegen ‘zinloos geweld’.
Maar als mensen, om wat voor redenen dan ook, iets tegen Madonna (the artist, that is) hebben dan is het hun goed recht dat wereldkundig te maken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 MaxM

Als ik het me goed herinner liepen er in Nederland ook biddende fundamentalisten om het stadion. Er waren zelfs kamer vragen. http://www.elsevier.nl/web/cultuurtelevisie/donnergrijptnietinbijconcertmadonna.htm

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Bianconero

@3 Verschil is dat hier in NL een handjevol refo’s protesteerden tegen een expliciete kruisigingsscene in haar show.
Hier is het het machtige katholieke volksdeel, dat fulmineert tegen een persoon, die tegenwoordig vrij onschuldig vermaak biedt, zonder dergelijke religieuze provocaties.

  • Vorige discussie