Vrijdenkersruimte

Mark Rutte heeft een ingenieuze reden gevonden om de gewraakte spotprent van Adriaan Soeterbroek uit de door de PVV en VVD opgerichte Vrijdenkersruimte van de Tweede Kamer te houden: “Ik hoef ‘m daar niet op te hangen, omdat ‘ie niet door de rechter verboden is.”

Nou ja, ingenieus… Geen van de werken die in de vrijdenkersruimte vallen te bewonderen zijn ooit door de rechter verboden, dus waar hebben we het over? Zelfs het werk van Gregorius Nekschot is nooit door een rechter beoordeeld.

Eerder al had de PVV zich teruggetrokken uit het initiatief, toen op aandringen van Tofik Dibi enkele prenten in de collectie werden opgenomen, die kritisch waren over de PVV en Israël. De ruimte was volgens Fleur Agema namelijk alleen bedoeld voor “kunst die is verwijderd onder druk van moslims. Dat is het thema van de expositie”. Het ging de PVV dus niet om de vrijheid van meningsuiting in het algemeen, maar de vrijheid van moslimbashen.

Nu valt ook Mark Rutte’s VVD door de mand als hopeloos opportunistisch. De vrijheid van meningsuiting is weliswaar absoluut, maar de VVD zou wel gek zijn om mee te werken aan het al te grof beledigen van coalitiepartner PVV. De samenwerking is immers al delicaat genoeg.

Allemaal goed en wel, maar zeg dat dan gewoon: ‘Ik vind ‘m niet goed genoeg. Het slaat nergens op en het is goedkoop scoren.’, of zoiets. Met zijn smoesje dat de spotprent op Joop.nl niet door de rechter is verboden en daarom niet thuis hoort in de Vrijdenkersruimte van de VVD, opent Rutte echter een blik maden die hij liever niet onder zijn neus wil hebben.

Holocaustontkenning

Er is namelijk een geruchtmakende cartoon die expliciet wél door de rechter is verboden. Op 19 augustus 2010 veroordeelde het gerechtshof te Arnhem de AEL in hoger beroep wegens het beledigen van Joden tot een boete van € 1.000,- (plus nog een voorwaardelijke boete van € 1.500,- voor een periode van twee jaar). De AEL had de dubbele moraal ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting aan de kaak willen stellen. Ze deed dat met een spotprent waarin werd gesuggereerd dat het aantal slachtoffers van de Holocaust door Joodse historici kunstmatig is opgekrikt uit politiek winstbejag.

De AEL reageerde daarmee op de veelgehoorde repliek op de ophef rond de Mohammedcartoons die de Jyllands Posten in 2006: Vrijheid van meningsuiting houdt ook de vrijheid van belediging in. Daar moet je tegen kunnen. Maar als alles maar moet kunnen, was de redenatie van de AEL, dan toch ook holocaustcartoons? Het is óf het een, óf het ander.

Zoals Ronny Naftaniël de voorman van AEL-Nederland, Abdoulmouthalib Bouzerda, in een twistgesprek bij Knevel en Van den Brink uitlegt, maakt het voor de wet nogal verschil uit of je iets zegt dat beledigend is voor een groep mensen of dat je iets beledigends zegt over een groep mensen. Je mag wel zeggen dat je het geheel van iemands overtuigingen een rotideologie of kutgeloof vindt; dat is vrijheid van meningsuiting. Maar je mag een groep mensen niet voorstellen als verachtelijk op grond van ras, etniciteit, godsdienst, lichamelijke beperking of seksuele voorkeur.

Het is precies de crux van het Wilders-proces. Wilders houdt zijn critici steeds voor dat hij het slechts over de islam heeft. Zijn aanklagers verwijten hem echter dat zijn aanvallen op de islam moeiteloos overgaan in het wegzetten van moslims, Marokkanen en niet-Westerse allochtonen.

Gelegenheidsargument

In de AEL-cartoon wordt een groep mensen op grond van hun afkomst weggezet als cynische leugenaars en bedriegers. Mark Rutte kan dit gegeven echter niet aanvoeren om deze spotprent uit de Vrijdenkersruimte te weren. Dit kabinet wil groepsbelediging immers zo snel mogelijk uit de wet wegwerken, zodat Wilders alle ruimte heeft om tegen moslims, Marokkanen en allochtonen te trappen.

De VVD zet al langer zwaar in op de absoluutheid van de vrijheid van meningsuiting. Mark Rutte zelf heeft twee jaar geleden desgevraagd al aangegeven dat zelfs Holocaustontkenning wat hem betreft niet langer strafbaar zou moeten zijn. Onlangs kwam zijn medestrever, Tweede Kamerlid Atzo Nicolaï, nogmaals met het voorstel om groepsbelediging, aanzetten tot haat en discriminatie uit het Wetboek van Strafrecht te halen.

Wat nu als Bouzerda en de broeders van de AEL hun spotprent aan de VVD-Vrijdenkersruimte zouden aanbieden? Het enige argument dat de VVD in zou kunnen brengen om de AEL-prent te weigeren, is dat ze dan het risico lopen door het OM vervolgd en door de rechter veroordeeld te worden. Laat dit nu echter net het argument zijn dat Rutte met zijn optreden in ‘De Moraalridders’ om zeep helpt.

 1. 3

  De VVD had een andere opvatting dan de PVV, m.b.t. Tofik Dibi’s voorgestelde prenten : “De VVD reageerde dezelfde dag tegenovergesteld, toen woordvoerder Friso Fennema stelde, nadat hij zich verzekerd had dat de demonstranten niet veroordeeld waren: ‘dan is het binnen de wet, en dan is het uiteraard welkom. Een beledigende foto van Mark Rutte mag.”

  Mark Rutte verandert nu blijkbaar de voorwaarden.

 2. 5

  @Peter; mooie vondst.

  Ik kan me ook niet voorstellen dat ze in die Vrijdenkersruimte werkelijk prenten gaan ophangen die “door de rechter verboden zijn”, want dan krijgen ze justitie op hun dak, en daar zit de VVD echt niet op te wachten.

  Rutte gebruikt dus een smoesje, in plaats dat hij de cartoon van Soeterbroek inhoudelijk bekritiseert.

  Raar, want dat is heel eenvoudig. Zelfs als je van linkse huize bent, valt gemakkelijk in te zien dat de zogenaamde “tuigdorpen” iets heel anders beogen dan concentratiekampen voor moslims. Je vraagt je bij het bekijken van de cartoon af: heeft Soeterbroek het voorstel überhaupt wel begrepen, of hoorde hij het woord “tuigdorpen” en kreeg hij toen een rode waas voor de ogen?

 3. 6

  @prediker: Cartoons chargeren. Je wilt toch niet gaan beweren dat de nekschot-cartoons feitelijk correct zijn?

  En wbt tuigdorpen vs concentratiekampen: als je die dingen uiteindelijk krijgt, dan worden ’t ghetto’s. Want ook de politie wil daar niet heen. Dus krijg je ‘palestijnse toestanden’; een roerig gebied in nederland waar om de zoveel tijd de ME doorheen rost, met steeds zwaardere middelen.

 4. 7

  @gronk; Chargeren is ook een kunst. Als je goed chargeert, breng je iets pregnant aan het licht dat anders versluierd zou zijn gebleven.

  En de meeste van die Nekschot-cartoons vind ik ook niet gevat. Femke Halsema die anaal wordt genomen door dr. Beul. Uitgemergelde Ethiopiërs die Jan Pronk afsabbelen. Dan denk ik ook: Ja, en wat wil je nu zeggen? Een enkele grap van Nekschot is in de roos. ‘Het hoogtepunt uit de kinderkoran’ bijvoorbeeld. Die is wél grappig.

  Die tuigdorpen zijn natuurlijk een onzinnig idee. Het is al geprobeerd bovendien. Plaatsten ze alle asocialen in één wijk. Het gevolg was een poel van ellende. Wat je zegt: dikke kans dat je vrijstaten krijgt. Ik ben er niet voor. Maar dat laat onverlet dat de spotprent van Soeterbeek het in verband brengt met het ultieme kwaad: vernietigingskampen. En dat slaat nergens op (tenzij je serieus meent dat de PVV in die tuigdorpen dwangarbeid, uithongering, vergassing en cremering wil toepassen.)

 5. 8

  Prediker, Soeterbroek heeft het wel begrepen; de marokkaanse jeugd is volgens wilders tuig en die moeten met hun complete familie afgevoerd worden naar de tuigdorpen

 6. 9

  Oh, het is niet de eerste keer dat wilders een hitlervergelijking naar zich toegeworpen krijgt. Dus in zoverre niets nieuws. Wat dat betreft zijn die nekschot-cartoons wel ‘vernieuwend’, want ze brengen wel aan het licht brengen dat z’n fans niet vies zijn van onverholen racisme.

  En gezien wilders uitlatingen vind ik die associatie van Soeterbeek niet zo raar. Als je een kopvoddentax in wilt stellen, ’65 miljoen moslims uit europa wilt deporteren’, en kamerleden hebt die voorstellen dat behoofddoekde moslima’s niet meer de bus in mogen, dan verwacht ik dat die ‘tuigdorpen’ volgens de PVV grotendeels gevuld zouden moeten worden met moslims die ‘zich niet willen aanpassen aan de nederlandse maatschappij’. Met alle moslims dus, want een moslim is natuurlijk *nooit* geintegreerd volgens de PVV.

  En nadat je eenmaal je eigen palestina hebt gecreerd, ga je dat afknijpen. Want waarom moeten Echte Nederlanders belasting betalen voor de inwoners van tuigdorpen? Laat ze maar werken voor hun geld. En als ze geen werk hebben, dan bedenkt de PVV wel werk voor ze.

  Kortom: hellende vlakken genoeg. Die cartoon is helemaal niet *zo* uit de lucht gegrepen.

 7. 10

  @gronk; Wat Wilders zich voorstelt bij hoe een en ander uitpakt is één ding. Om het voorstel te beoordelen moet je echter kijken naar hoe hij – en de PVV – het specificeert.

  Hero Brinkman zegt erover bij Pauw en Witteman:

  “De aso’s zijn de veelplegers in onze grote steden maar ook in de middelgrote steden. Mensen die dertig, veertig keer met de politie in aanraking zijn geweest. Ik heb zelf bij de politie in een zogenaamd veelplegersoverleg gezeten. Dat is een integraal overleg met allerlei instanties. En daaruit bleek dat je dan praat over dossiers van mensen die honderd tot honderdvijftig keer met de politie in aanraking zijn geweest, en dan hopelijk voor een ISD-maatregel, dat is een tweejarige maatregel die dan door de rechter wordt opgelegd, uiteindelijk uit de maatschappij gehaald kunnen worden.

  “Je kunt daar grenzen bij stellen. Je kunt zeggen, nou we doen vijf keer in de twee jaar met de politie in aanraking geweest. Of drie keer. Dat is maar net waar je de grens zet.”

  “Het ging in het centrum toendertijd, dat ik in het veelplegersoverleg zat, ging het om de honderdvijftig mensen – alleen in het centrum. We hebben een beetje zitten rekenen en we denken dat het om drie à vierduizend man gaat, en vrouwen uiteraard, in heel Nederland.”

  In andere publicaties is sprake van ‘in de fout’ gaan en ‘in afwachting van hun derde veroordeling’, dus we hebben het dan over mensen die dertig, veertig keer in aanraking komen met de politie, waar de buurt bang voor is, en die binnen twee jaar drie veroordelingen op hun naam hebben.

  Dat zijn dan niet noodzakelijk alle Marokkaanse ettertjes in Gouda, ook al wijst Wilders bij het lanceren van zijn voorstel wel expliciet naar de problemen in Gouda (oké, die geef ik je). Er zit een verschil in de retoriek en de criteria van het concrete voorstel. Wat hij voorstelt is op zichzelf genomen niet discriminerend. En als je er als rechter mee zou moeten werken, dan doet blank of getint niet terzake. Dan gaat het er gewoon om: hoe vaak gaat iemand in de fout en om welke vergrijpen ging het?

  Jouw bewering dat Wilders hier eigenlijk moslims als bevolkingsgroep op het oog heeft, blijkt al helemaal niet uit het concrete voorstel. Tenzij je d’r vanuit gaat dat moslims over het algemeen dertig à veertig keer per jaar met politie in aanraking komen en in twee jaar tijd drie veroordelingen op hun naam hebben.

  Zoals Brinkman echter zegt: op grond van hun schatting zou het in totaal om een paar duizend man in heel Nederland gaan. Dat is wel wat anders dan concentratiekampen voor 20.000 Marokkaanse straatboefjes en hun gezinnen.

  -Jezus, nooit gedacht dat ik nog eens PVV-voorstellen zou gaan verdedigen.

 8. 13

  Jezus, nooit gedacht dat ik nog eens PVV-voorstellen zou gaan verdedigen.

  Voor iemand die zich profileert als interlektueel moet ’t anders toch niet zo moeilijk zijn: als ‘tuigdorp’ uit de mond zou komen van Rita Verdonk, dan kon je d’r van uit gaan dat het alleen een law&order ding was. Uit de mond van geeeeert krijgt het een heel andere duiding.

  En dan kun je wel meecollaboreren door te roepen ‘dat ie dat niet heeft gezegd’, maar hij heeft het ook niet ontkend, en de PVV-aanhang weet wel hoe ze dat soort voorstellen moeten invullen.

  Overigens bestaat d’r al zoiets als ‘tuigdorp’: TBS/longstay. Voor die mensen die zo ver heen zijn dat je ze eigenlijk niet meer in de maatschappij wilt hebben. Alleen: da’s duur. En tuigdorp is geen oplossing voor de zware gevallen omdat er geen hek omheen staat.

  En d’r valt best wel wat te zeggen voor een discussie (cq. maatregelen) over recidivisten die ’t justitiele systeem vast laten lopen. Maar niet vanuit de PVV-context. Want als je een hoofddoekjsbelasting invoert, of mensen wil laten weigeren in de bus, dan tellen die dingen *ook* mee als ‘in aanraking komen met de politie’. Wat ik ook al zei in m’n eerdere reactie, maar waar je blijkbaar overheen leest.

 9. 14

  De vrijheid van de uiting van een asociale mening à la PVV, zoals de VVD dat wil, kan er heel goed toe leiden dat men dan van de andere zijde even asociaal gaat terugschelden. Het is inderdaad nog veel asocialer om de holocaust te ontkennen. Ten eerste gaat het hier om een historisch feit, waarvan het ontkennen dus leugenachtig en misleidend is. Ten tweede moet je wel bedenken dat de holocaustslachtoffers niet eens de vrijheid hadden om te leven, omdat zij door leugenaars en demagogen als een minderwaardig mensen ras werden beschouwd.

 10. 16

  In een beschaafd land ga je om met respect voor elkaar en elkaars godsdienst. Als je je daar niet aan wenst te houden ben je gewoon asociaal tuig. Het is ook zeer asociaal om mensen in het openbaar vervoer te weigeren wegens hoofddoekjes ed. Je moet ook verwachten dat dit weer meer asociaal gedrag oproept. Vrij zijn is ook vrij laten.