1. 2

  Toni: IK vermoed dat het meer een principiele zaak is. Hiermee sluipen ze zich het strafrecht in met een maatregel waar niet hard tegen geageerd wordt. Straks als ze met minder populaire zaken aankomen is het dan niet meer mogelijk nee te zeggen…

 2. 3

  Er wringt iets, met het ophangen van een schoonmoeder kom je beter weg…..
  Maar ja, die heet dan weer geen Armani….

 3. 4

  Er is dus geen maximum aan de maximumstraf. Begint te lijken op die gestapelde Amerikaanse straffen. 300 jaar en meer. Ze geven er nu en dan wel strafvermindering, naar het schijnt.

 4. 6

  Volgens mij gaat het niet om maximumstraffen maar om minimumstraffen:

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/26/AR2006042601450.html

  Minimumstraffen zijn een slechte zaak omdat deze de autonomie van rechters inperken en de scheiding tussen wetgeving en rechtspraak verwarren.

  Donner richt zijn pijlen in deze zaak helaas voornamelijk op het feit dat namaak een economisch delict is. Hij heeft mijns inziens gelijk dat het niet aan overheden is om centraal merkrechten, octooien en auteursrechten te beschermen.

  Er zijn genoeg branche-initiatieven die zich hiermee bezig houden of kunnen houden, zoals de BSA, Brein, Buma Sterma en veel meer die ik niet ken.

 5. 7

  Als het strafrecht (op bovennationaal niveau) gebruikt (liever gebruik ik hier het woord : Misbruikt) gaat worden om allerlei ondernemersbelangen veilig te stellen, begin ik een grote hoeveelheid nattigheid te voelen met betrekking tot de integriteit van Europa en de waarborging van de individuele belangen binnen dat Europa.

  Zoals gesteld moeten zaken van europees belang op europeesniveau geregeld worden en dit valt daar in mijn smaak niet echt onder.

 6. 8

  De voorgestelde richtlijn is helemaal niet in het belang van de economie. Het gaat ook niet alleen over namaakproducten (dwz inbreuk op handelsmerk), maar over elke vorm van inbreuk op Intellectueel Eigendom (dus ook auteursrecht en octrooirecht).

  Oftewel er wordt leuk gedaan alsof ze ons willen beschermen tegen (gevaarlijke) nepproducten, maar het is gewoon de lobby van entertainment industrie die weer bezig is. Niet verbazingwekkend zijn ze in de VS met een zelfde soort wet bezig (zie voor meer info daarover http://www.theinquirer.net/?article=31256)

  Je kan mij echter niet wijsmaken dat mensen in de cel gooien omdat hun bedrijf een softwarepatent schendt nou echt de economie stimuleert…

 7. 9

  Maximum, minimum, het staat toch gewoon in de link. Wat zijn we toch lui…

  Eerder besloten de lidstaten af te spreken dat de maximumstraf voor vervuiling vanaf zeeschepen in alle lidstaten minimum een bepaald aantal jaren moet bedragen. Dat deden zij om te voorkomen dat rederijen anders uitwijken naar lidstaten waar de strafmaat lager is.

  Het opleggen van een vaste minimale straf in alle lidstaten is volgens Donner niet aan de orde en ook niet handig. Doordat bijvoorbeeld in België een gevangene na goed gedrag doorgaans al sneller vrijkomt dan in Nederland zou een gelijke minimale straf in de hele EU volgens hem toch geen effect hebben.