Voorstellen Nationale Conventie – 19

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo Nationale ConventieHierbij het negentiende deel van de behandeling van de voorstellen van de Nationale Conventie. (Zie toelichting bij deel 1).

19. Stel een Constitutioneel Hof in dat op verzoek van een lagere rechter uitspraakdoet over de vraag of wettelijke voorschriften in overeenstemming zijn met de klassieke grondrechten

Toelichting Nationale Conventie:
De Conventie is voorstander van een constitutioneel hof. In een dergelijk hof kan staatsrechtelijke deskundigheid worden samengebracht.
Het kan een kwaliteitsimpuls geven aan het maatschappelijke debat over grondrechten in het algemeen en de toepassing ervan in de praktijk in het bijzonder. Een constitutioneel hof verleent ook prestige aan de Grondwet. De voorstellen voor toetsing door iedere rechter en oprichting van een constitutioneel hof leiden samen tot een gemengd stelsel van constitutionele toetsing (zowel de gewone rechters als een constitutioneel hof krijgen hierin een rol). Ze bieden een combinatie van individuele rechtsbescherming voor de burger en een kwaliteitsimpuls voor de rechtsontwikkeling van de grondrechten.

Uitvoering:
Hier is een grondwetswijziging voor nodig.

Dit is geheel in lijn met het voorgaande voorstel. En tevens een aspect uit het Amerikaanse systeem die we hier prima kunnen overnemen. Helemaal voor. Makkie.

[poll=38]

– Het volledige advies van de Nationale Conventie
– Voorstellen Nationale Conventie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Reacties (11)

#1 Steeph

Word nu toch wel nieuwsgierig waarom iemand “Nee” heeft gestemd bij dit voorstel…..

 • Volgende discussie
#2 Oplawaai

Ik kan me wel iets bij een “Nee” voostellen. Als ik die toelichting van de Nationale Conventie lees komt dat toch een beetje neer op: we hebben het niet echt nodig, maar het staat zo leuk. “Een impuls aan het debat”, “prestige aan de Grondwet”, dat klinkt nu natuurlijk leuk maar om daarvoor nu een nieuw gerecthshof op te richten gaat wel erg ver. Ik ben er nog niet van overtuigd dat zo’n hof toegevoegde waarde heeft, ik twijfel dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HansR

Ja, daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Maar ik ben ook tegen. Ik begin nl te vinden dat al die grondwettelijke inspanningen op regionaal niveau (vanuit Europa gezien) wel erg duur gaat worden. Een constitutioneel hof! En wie gaat dat betalen?

De democratie beweegt zich over zoveel schijven – en dat lijkt nog meer te gaan worden – dat we ook wel eens een kosten baten analyse mogen gaan maken. Er zijn dadelijk meer mensen die de democratie als systeem overeind houden dan mensen die daadwerkelijk iets doen.

Let wel: op zich ben ik voor een constitutioneel hof. Maar de overhead komt, als ik dit lees (na die andere punten), wel ineens hard op me af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Ik ben erg voor. Momenteel wordt er steeds meer wetgeving ingeslopen die erg dubieus is in het licht van de grondwet. Ik vind het geen kwaad dat daar eens een echte toetsing van komt, want in de Raad van State heb ik weinig vertrouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Kalief

Oh hel o hel o hel .. Leuk idee, dacht ik, die voorstellen onder de loep nemen. Ga ik ook es lezen. Deel 19. Ne!gen!tien! Sargasso begint verdomme net huiswerk te lijken >:(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

@Kalief: Nog maar zes. Kom op je kan het ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 esgigt

Perfect plan, direct invoeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Lisette

Ik heb nog niet gestemd, maar het zou ook wel eens ‘nee’ kunnen worden. Waarom niet decentraal, dus bij de bestaande rechtbanken en hoven, aan de grondrechten toetsen? Met de Hoge Raad als ultieme scheidsrechter?

Lijkt me beter passen in het nederlandse systeem, waarbij nu ook al lagere rechters aan internationale verdragen (dus ook grondrechten) moeten toetsen. Beter voor de rechtsontwikkeling ook. En het risico van een nogal politiek gekleurd Hof wordt verminderd, hoewel de hoge raad dan wel meer politiek gevoelige zaken te verwerken krijgt.

Voor dat iemand vraagt of de afdeling rechtspraak van de raad van state dan niet meer voor de hand ligt: ik ben ervoor dat de status aparte van het bestuursrecht wordt opgeheven en de bestuursrechtspraak bij de gewone rechtbanken, hoven en dus ook de hoge raad wordt ondergebracht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@Lisette: Juist dat toch uiteindelijk vrij houden van de normale rechtspraak van politieke uitspraken maakt het zinvol een apart constitutioneel hof op te zetten.
Truc is om de selectie voor dat hof los te koppelen van de politiek. Moet mogelijk zijn.
Maar ik begrijp je punt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Maria van Empel

Een Constitutioneel Hof voor uitsluitend de grondrechten of voor de hele grondwet? Ik vind het een teveel van het goede naast het Mensenrechtenhof in Straatsburg en het Europese Hof in Luxemburg. Ik heb daarover al wat gezegd in Voorstel 18:5 hieronder. Recent voorbeeld van toetsing: http://www.menschenrechtsbuero.de/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 arieT

Mijn stem is tegen. Het komt op mij over als iets van: hee, we laten toe dat er op onzorgvuldige wijze wetten worden bedacht, en gaan dan achteraf daar wat van zeggen. Volgens mij, maar ik ben geen jurist, is het zo dat wetten in Nederland in lijn moeten zijn met de grondwet (of die in ieder geval niet mogen overtreden). Als je zorgt dat wetten zorgvuldig worden gemaakt, heb je dat hele hof niet nodig.

 • Vorige discussie