Voorspel de toekomst met sedimenten

Zomer of geen zomer, bij de Studium Generale Utrecht houden ze toptalenten in het oog. Tekst: Ruben Dieleman.

Het versterkte broeikaseffect treedt op doordat er te hoge concentraties CO2 in de atmosfeer zitten. Het is echt een klimatologisch probleem van deze tijd. Of niet?

Door aardbodemonderzoek is bekend dat er tussen de vijftig en zestig miljoen jaar geleden een hoge concentratie CO2 in de lucht was. Dr. Appy Sluijs, als paleoklimatoloog werkzaam aan de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de effecten van die hoge CO2 concentraties op het klimaat toen om iets te kunnen zeggen over toekomstige klimaatontwikkelingen.

In het filmpje op de website fastfacts.nl sprak hij over deze effecten.

Bij Studium Generale sprak dr. Appy Sluijs eerder in de reeks ‘Verkenners in de Wetenschap‘ over hoe het verleden van onze aarde is vastgelegd in sedimenten. Met de goede sedimenten heb je een waar geschiedenisboek in handen. Wat kan dit geschiedenisboek ons vertellen over de toekomst? Kijk hier de hele lezing terug.

Reacties (6)

#1 Mies ter Ize

Jammer dat Sluijs niets zegt over de volgorde in de ontwikkeling van broeikasgassen en temperatuur in het verre verleden. Wat was er eerst? Een temperatuursverhoging of een stijging van de hoeveelheid aan broeikasgassen?

  • Volgende discussie
#1.1 tienwijzen - Reactie op #1

Volstrekt juist, was CO2 oorzaak of gevolg ?

En voor zo ver mij bekend is het mechanisme van de ijstijden nog steeds een raadsel, zodat ook niemand kan uitleggen dat we die gepasseerd zijn.
Astrofysicus Hoyle schreef dan ook een boek waarin hij uitlegt hoe we de oceanen kunnen opwarmen, om ons te wapenen tegen de volgende ijstijd.

De ijstijden worden gekenmerkt door snelle klimaatveranderingen, snel, binnen een paar honderd jaar.
Dat zou nu best eens aan het gebeuren kunnen zijn.

Sedimentonderzoek is onderzoek van de gevolgen van klimaatveranderingen, de oorzaken van klimaatveranderingen moeten we boven de grond zoeken, misschien wel tot ver buiten ons zonnestelsel.

  • Volgende reactie op #1
#1.2 tienwijzen - Reactie op #1.1

CO2 is overigens nauwelijks een broeikasgas, methaan is dat wel.
Wat Hoyle niet wist is het bestaan van grote hoeveelheden methaanijs op de bodems van de oceanen.
Als die oceanen nog iets opwarmen komt dat vrij, dan verandert er echt iets.

#1.3 majava - Reactie op #1

@MtI: waarom is dat jammer? Waarom ook relevant?

  • Vorige reactie op #1
#1.4 Mies ter Ize - Reactie op #1.3

Sluijs wil iets zeggen over (toekomstige) klimaatontwikkelingen. Dan lijkt het me vrij essentieel dat je oorzaak en gevolg identificeert. Doe je dat niet, vind ik dat een gemiste kans, dus jammer.

#1.5 majava - Reactie op #1.4

Maar dat is allang bekend. CO2 is altijd al een feedback én een forcing geweest. Het is oorzaak en gevolg. Die kennis is allang al niet interessant meer. Alles wat je wil weten is wat de eerste aanzet was. In de tijd die Sluijs onderzoekt was dat de stand en/of de baan van de aarde. Veel succes om die Milanlovitch parameters bij de huidige opwarming in de schoenen te schuiven.