Volksopstand tegen de democratie

Demonstrant van de PAD (Foto: Flickr/themediaslut)

Het is een raar fenomeen: mensenmassa’s die de straat op gaan en openbare gebouwen bezetten, omdat ze vinden dat ze teveel macht hebben. Het speelt zich dezer dagen af in Thailand. Duizenden demonstranten van de PAD (People’s Alliance for Democracy) eisen het aftreden van de regering en afschaffing van het ‘one man one vote’ systeem, omdat kiezers op het platteland te dom zouden zijn. De PAD zat ook achter het opstoken van het vuurtje om een tempel, wat in de zomer bijna tot oorlog tussen Thailand en Cambodja leidde.

De acties lijken erop gericht het leger een reden te geven tot een coup. Maar daar heeft het leger geen trek in, na een weinig effectieve actie twee jaar geleden, ook op aandringen van de PAD. De indertijd afgezette regering kwam na verkiezingen onder een andere naam en met een andere frontman terug, omdat ze populair is bij de meerderheid van de Thaise bevolking (die op het platteland woont).

De oproep deze week van de legerchef aan de regering om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, zou het conflict niet opgelost hebben. De regering weigerde dan ook toe te geven. Bovendien is er de complicatie dat de achterban van de regering groter, slechter georganiseerd en allicht daardoor gewelddadiger is dan die van de PAD. Toegeven zou niet per se een einde maken aan de onrust in het land.

Inmiddels heeft de marine een basis aangeboden als alternatief voor de twee gesloten vliegvelden in Bangkok. De slag om de grote internationale luchthaven is de beslissende prestigekwestie geworden. De regering is vastbesloten haar zonder geweld te ontruimen, de demonstranten zijn even vastbesloten te blijven. De steun voor de laatste groep onder hun achterban, de elite en burgerij van Bangkok, brokkelt echter af.

Uiteindelijk zal de stedelijke bovenklasse de emancipatie van het platteland moeten accepteren. Dat leidt inderdaad tot een populistische regering, waar het arme deel van de bevolking echter sterk in gelooft, omdat ze directe verbeteringen waarneemt. Nog niet zo lang geleden had die stedelijke elite zelf niet zoveel te zeggen, omdat de koning haar te dom vond. Nu probeert ze verdere democratisering te frustreren. Het kan verkeren.

 1. 1

  Typisch, in de andere media hoor je vooral en herhaaldelijk zeggen dat de regering corrupt is, zonder dat daarbij aangegeven wordt dat de regering nog steeds door een meerderheid van de bevolking gesteund wordt.

 2. 2

  Voor zover ik heb gehoord waren de verkiezingen zonder grote incidenten en eerlijk, en wordt er toegegeven dat de gekozen regering democratiseringen en moderniseringen heeft doorgevoerd. Dus het is inderdaad puur gewoon een ‘maar wij horen aan de macht en niet die populisten’-actie.

 3. 3

  Ik heb het nieuws uit/over Thailand maar oppervlakkig gevolgd en wist niet beter dan dat er sprake was van een corrupt regime en goedbedoelende, veranderingsgezinde demonstranten. Dit werpt een heel ander licht op de zaak… Bedankt!

 4. 4

  Voordat we de Thaise demonstranten te veel verketteren, zou ik onszelf toch ook even een beeld willen voorspiegelen van een Nederland zonder plattelandsstemmen: zonder CDA, Christenunie en SGP dus.

 5. 6

  @4 niets menselijks is ons vreemd inderdaad. Ik kan mij verhitte debatten op GC herinneren waarin sommigen voor een ‘stem-examen’ pleitten (wat in principe ook uitsluiting van een “te domme” bevolkingsgroep is).

 6. 7

  Als ik het goed begrijp heeft Thaksin een klein economisch wonder veroorzaakt door goedkope leningen aan het platteland te verstrekken. Het platteland zat sinds de crises van ’97 met torenhoge schulden en de regering deed voorheen weinig voor hen.

  Hoewel T. nu wel de redder in nood lijkt, kan het zijn dat hij een nieuwe bubble aan het creeeren is omdat de leningen voornamelijk voor consumptieve aankopen worden aangewend en niet om nieuwe nijverheid op te zetten. Als de bubble barst is men dus nog verder van huis.

  Het is me dus eigenlijk onduidelijk wie hier nu “goed” en “fout” is. Thaksin die de plattelandsbevolking helpt, de plattelandsbevolking die hem steunt, of de regenten die vermoeden dat het allemaal in de soep gaat lopen.

 7. 10

  @7 Of het allemaal verstandig is wat Thaksin doet, is inderdaad de vraag, en hij zal ook best corrupt zijn (wie niet in de Aziatische politiek), maar hij is keurig gekozen. Ik schat hem ergens tussen Berlusconi en Chavez in.

 8. 11

  @9: dat was voor de start van de 2e WO. Tijdens de bezetting had Mussert ook niet zoveel macht geloof ik, het was toch Seys-Inquart die bepaalde wat er gebeurde, nicht?

 9. 12

  #8 mark
  ja, het halfslachtig, laffe houding van het nederlands volk en zijn regering was medeverantwoordleijk voor de inval en de bezetting door de duitsers tijdens WO II.
  hoe kmt het toch dat bv de UK nooit bezet is geweest door de duitsers?

 10. 13

  @Rene: nou, bijvoorbeeld omdat (a) de UK een groter land is met een groter leger (b) de UK makkelijker te verdedigen is omdat het Kanaal er ligt (c) de Luftwaffe nogal incompetent werd geleid (d) de Britten radartechnologie hadden.

  Denk eens na voordat je maar wat roept.

 11. 14

  @13

  En als onze regering niet zo bang was om de nazi’s voor het hoofd te stoten, had dat grote leger met de radar ons land verdedigd, samen met de Fransen. Daar waren die Duitsers niet zomaar doorheen gekomen.

 12. 16

  @14: We gaan al net zo hard de fantasie in als we off-topic gaan. Het was uiteindelijk niet het Britse leger (dat niet tegen het Duitse opgewassen was), maar de Britse vloot, in combinatie met het feit dat Groot Brittannië een eiland is, dat maakte dat de Engelsen niet bezet werden.

 13. 18

  In een ontopic poging:

  In welk licht moeten we de uitspraak gisteren van het hooggerechtshof in Thailand zien? Is dit een juridische of een politieke uitspraak geweest?

  Behoren de heren rechters mogelijk tot de eliteclub van Bangkok en proberen ze de democratie hier naar hun hand te zetten?

  Of hebben de drie regeringspartijen echt gefraudeerd bij de verkiezingen en zo ja, waarom worden er dan geen nieuwe uitgeschreven?

 14. 19

  Tsja, drie partijen die een jaar na de verkiezingen ineens fraude gepleegd zouden hebben – het is in elk geval een raar verhaal, temeer daar de PAD er tot nu toe nooit een punt van gemaakt heeft. Maar er lijkt een grond van waarheid in te zitten, al kun je je afvragen of de consequenties ervan zo zwaar zouden moeten zijn.

 15. 20

  @19: Ik vind de beslissing hoe dan ook raar. Als er iemand heeft gefraudeerd, dan bestraf je de betreffende persoon (en natuurlijk de officials die zich hebben laten omkopen). Als je denkt dat de verkiezingen daarmee beïnvloed zijn, dan verklaar je die ongeldig en schrijf je nieuwe uit. Maar een partij verbieden staat toch erg los van enige juridische logica.