Volkert is geen terrorist

OPINIE - ‘Stel dat je in 1922 al zou hebben voorzien wat Hitler allemaal zou aanrichten, zou je ‘m dan vermoorden?’ Wie heeft dat gedachtenexperiment in een of andere vorm nooit eens uitgevoerd? Het vormt zelfs de plot van een Stephen King-roman. Voor de meesten van ons geldt dat, zo we het al niet als onze morele plicht zouden beschouwen een Hitler voortijdig uit te schakelen, we dit dan toch in ieder geval zouden kunnen billijken als een daad die moreel te rechtvaardigen valt.

De politieke moord valt te rechtvaardigen; in theorie dan.

In de praktijk blijken de dingen wat meer diffuus, getuige de morele verontwaardiging over de geplande vervroegde vrijlating van Volkert van der Graaf, later dit jaar. Geen mens kan immers in de toekomst kijken. Ja, in de fictie. Op dat cruciale punt schiet het gedachtenexperiment schielijk tekort in haar verhouding tot de alledaagse werkelijkheid.

Monsters

Volkert meende voortijdig een Hollandse Hitler uit te schakelen, net voordat deze macht kon verwerven en ongenaakbaar zou worden. Zijn daad bracht de LPF weliswaar in een staat van ontreddering en wanorde; de geest van Pim keerde echter niet terug in de fles.

Twaalf jaar later zien we hoe de moord op Fortuyn een nog scheler kijkend monster heeft gebaard: zoals Fortuyn dingen uitsprak waar Hans Janmaat niet mee weg zou zijn gekomen, doet Geert Wilders uitlatingen en wetsvoorstellen die voor Pim zelf nog taboe waren. Voor de laatste vormden kutmarokkanen en haatbaarden weliswaar een nationaal probleem, maar waren ze in juridische zin tenminste nog volwaardige Nederlanders; al moet erbij gezegd worden dat hij er net zo goed een vijfde colonne in zag.

Geweld baart alzo nog afzichtelijker gedrochten dan degenen die men met dat geweld tracht uit te bannen.

Morele gelijk van de onderbuik

Tevens omkleedt het de onderbuik met de mantel van het morele gelijk: een tijdje terug mocht een Pim-vererende limousinechauffeur in ’s lands best bekeken praatprogramma tot twee maal toe fulmineren dat Volkert levenslang had moeten krijgen, maar sowieso geen zes jaar korting op zijn straf. Omdat hij onvoldoende blijk gaf van berouw; omdat hij zogenaamd in herhaling zou kunnen vallen; maar vooral natuurlijk omdat die Judas ‘zijn’ politieke messias had vermoord. Fuck linkse rechters die ons onze zin niet geven, leve het gezonde volkssentiment, dat soort werk.

Bleef het maar bij die veredelde taxirijder en diens ressentiment. Uit vrees voor dergelijk gekrakeel ging staatssecretaris Teeven nog eens kijken of hij Volkert middels een juridisch slimmigheidje wellicht toch achter de tralies kon houden (nee, dat kan dus niet).

En in een blijk van piëteit met dergelijk gekrakeel verkondigt de directeur van debatcentrum De Balie heden doodleuk dat het een kapitale fout van de rechter is geweest Van der G. destijds niet ook wegens terrorisme te veroordelen. Dat was ‘een knauw voor de rechtsstaat’. Ik neem maar aan dat Youri Albrecht nog altijd een beetje fan is van Pim; het alternatief is dat hij daadwerkelijk ontzag heeft voor LPF-boeren en hun hooivorken.

Terroristisch oogmerk

Maar nu even serieus. Terrorisme?

Om van terrorisme (WvS, art.83) sprake te zijn, moet een ’terroristisch oogmerk’ in het spel zijn. De wetgever geeft daar een heldere definitie bij, maar Albrecht had het blijkbaar te druk om die even op te snorren, alvorens zijn meningen rond te tetteren:

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.
– WvS, Eerste Boek, Titel IX. Betekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen, Art 83a

Een kaping om ideologische kameraden uit het gevang te krijgen, dát is terrorisme. Een gijzeling van een school om een overheid te pressen zich aan eerder gemaakte afspraken te houden met betrekking tot een te vormen Molukse staat, dát is terrorisme. Bomaanslagen op metrostations en bussen, om een overheid te pressen zich uit een oorlog of koloniën terug te trekken, dát is terrorisme. Bomaanslagen op bars, hotels of abortusklinieken om een bevolking te pressen zich aan orthodox-godsdienstige regeltjes te houden, dát is terrorisme.

Geen terrorist

Maar een politicus vermoorden omdat je gelooft dat hij de Hollandse Hitler is, die kwetsbare groepen in de samenleving bedreigt, getuigt dat van een ’terroristisch oogmerk’? Heeft het de bedoeling om de bevolking vrees aan te jagen, of om hetzij een overheid, hetzij een internationale organisatie te dwingen iets te doen of na te laten? En als er iets kan worden gezegd, dan wel dat het erop gericht is de fundamentele politieke, constitutionele en sociale structuren van een land zoveel mogelijk te bewaren.

Volkert van der Graaf is veel dingen – moordenaar, zeloot, een zot der geschiedenis – maar een terrorist is hij niet.

Reacties (217)

#1 Mister P

@0
Kwalijk dat je het voor die terrorist opneemt. Volkert dwong de samenleving en overheid namelijk wel iets na te laten, en dat is zich deels te laten besturen door Pim Fortuijn en heeft daardoor de sociale structuren ernstig ontwricht.

Maar je walgelijke inleiding van je smerige stukje zegt al genoeg:”Twaalf jaar later zien we hoe de moord op Fortuyn een nog scheler kijkend monster heeft gebaard: zoals”

Je vindt Fortuijn een monster, Wilders is zijn nog kwalijkere opvolger. Die mening is de leidraad van je wanproduct. Dat je verdomme durft in te leiden met een gedachte-experiment van het niveau ‘als je in 1922 Hitler kon vermoorden….’. Gadverdamme zeg. Oprechte walging voor Sargasso op dit moment.

Mij zie je niet meer terug. De laatste tijd is er al een eng groepsproces hier aan de gang qua stukjes en reacties waarin altijd het onderscheid goed vs fout/bruin/recht/conservatief wordt gemaakt. Dit stukje slaat alles.

 • Volgende discussie
#2 su

@1 Doei.

Aanhangers van populisten die vinden dat de vrijheid van meningsuiting alleen hun toebehoort kunnen we missen als kiespijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 kevin

@1

Mij zie je niet meer terug.

Eerst zien, dan geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Max Doorrijhoogte

Ach, wat voor de ene een terrorist is is voor de ander een verzetsheld. Dat is van alle tijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 su

@4 Ben ik toch benieuwd wie Volkert ziet als verzetsstrijder. Prediker in ieder geval niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Folkward

@1 Dat is wel een erg omslachtige manier om toch iets een terroristisch oogmerk te geven.

Dezelfde redenering zou ook op gaan voor de moord op Els Borst, stond zij immers ook niet op een kieslijst, net als Fortuyn? Haar dood is dan ook -om die reden- een terroristische daad zijn. Dus, effe chillen. Elke moord is slecht, ja. Maar het argument dat het geen terrorisme was, blijft staan, ongeacht de opvatting van de auteur. (Want apart van de auteur te verifiëren.)

Daarnaast: je framet. Niet geheel onverwacht, eigenlijk. Je zegt het nét niet: 1) Prediker vindt Fortuyn en Wilders monsters, 2) Prediker begrijpt de motivatie van Van der Graaf dat Fortuyn dood moest… Dus: 3) Prediker keurt de moord op Fortuyn goed.

Mij zie je niet meer terug.

En ik maar denken dat jij het zo goed deed onder peer pressure.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Satou

Weten wij eigenlijk wel waarom Volkert Pim heeft vermoord? Was het niet simpelweg omdat Fortuyn voor de bontindustrie was of zoiets dergelijks?

Overigens: “… dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, […] structuren van een land […] ernstig te ontwrichten…”

Lijkt mij dat een politieke moord die impact op het hele land heeft daar best aan voldoet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 sander_1583

Jammer @2 dat je niet op de inhoud in gaat.

Ik ben het grotendeels met hem , @1 eens, Dit soort stukken kun je hier ook verwachten. (echter niet alleen, natuurlijk)

De parallel met Hitler is natuurlijk al te vaak gedaan, is dat noemenswaardig? Had dan een andere socialist genomen, gewoon voor de fun.

de suggestie wordt gewekt door de inleiding over het gedachten experiment dat te vergoeilijken is door de nog te verrichten oorlogsmisdaden van hitler dat Volkerts terroristische daad wellicht ook niet zo slecht is….althans zo lees ik dat.

Volkert van der G stemde op dezelfde partij als de auteur, misschien wel een vroeger vriendje. Is dat het?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 su

@8 Het gaat alleen om Predikers stuk op emotionele gronden te diskwalificeren en themas taboe te verklaren. Verder zie ik niks inhoudelijks om op in te gaan.

— edit —

Volkert van der G stemde op dezelfde partij als de auteur, misschien wel een vroeger vriendje. Is dat het?

Ah, ook jij hebt een zwartmaak agenda zie ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Folkward

@7 Ik dacht zelf ook zoiets ooit (een lange, lange tijd terug) gelezen te hebben. Ik ben er nu naar op zoek. Wel heb ik dit (uit 2003) alvast gevonden. Inderdaad haalt Prediker aan:

Na een half jaar zwijgen zegt Volkert daarover tegen de rechter-commissaris: ,,Het gaat niet om mij. Ik ben geen martelaar. Ik heb het gedaan voor de goede zaak, de bescherming van zwakke groepen in de samenleving”.

Maar daar staat ook:

De rechtspsycholoog: ,,Daders stellen hun motief bij of verzinnen als ze in detentie zitten een ander. Dat is heel gangbaar”.

En:

Van Koppen sluit niet uit dat Volkert een wannabe is, een figuur die door een schokkende actie in het middelpunt van de belangstelling wil komen. Later verzint zo iemand een passend motief bij de daad.

Edit:
Voor zover ik heb gekeken gaat het om die motieven (bontindustrie, milieu, etc.) om speculatie vooraf aan de verklaring van Van der Graaf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 gbh

Ik vind Volkert erger dan een terrorist. Volkert is er verantwoordelijk voor dat de maatschappij zich heeft gesplitst in 2 kampen die elkaar als vijand zien waardoor een normale interactie en discussie vrijwel onmogelijk wordt.

Ook ik vind het onbegrijpelijk dat iemand die zegt geen spijt te hebben van zijn daden en zegt het zo weer te doen vervroegd wordt vrijgelaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 De echte Rob

@7

Lijkt mij dat een politieke moord die impact op het hele land heeft daar best aan voldoet.

Als ik het goed begrijp gaat het om het oogmerk “om … dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, […] structuren van een land […] ernstig te ontwrichten…”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 su

@11 Dat proces was al bezig voor de moord. Het grootste effect ervan was juist een destabiliserende werking op links. Voor lange tijd werden zij meteen de hoek ingedreven met uitspraken als: ‘de kogel kwam van links’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Reinaert

Maakt het wat uit of Volkert een terrorist was? In juridische termen vast wel.
Kijkend naar die juridische termen die Prediker geeft (ik ben er niet in thuis) zou je inderdaad kunnen zeggen: hij was geen terrorist, wel een moordenaar etc.
Vervolgens is hij als moordenaar veroordeeld en wordt hij behandeld volgens ons rechtssysteem.
Zelfs de broer van Fortuyn (al heeft hij daar moeite mee) zegt dit te accepteren.
En zo hoort het.

Wat Pim was is verder onbeduidend. In alle opzichten.
Wat Pim worden zou? Niemand weet het.

Als je het rechtssysteem wilt veranderen moet je dat niet doen om een (fout) persoon te vernietigen, dan wordt rechtspraak pure willekeur, een lynchpartij door onderbuikers en pedojagers.

Als je dat wilt, het rechtsysteem aanpassen, dan moet je je afvragen, welk doel dit dient en of dit naast wenselijk ook haalbaar is.
En oog om oog ….. is nogal primitief, lost niets op, schept een maatschappij waar angst en …. regeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Folkward

@13 De polarisering was inderdaad al op gang gekomen, met de LPF en CD, maar ik ga me, na #11, wel afvragen, of de moord op Fortuyn door van der Graaf niet een depolarisering in de daaropvolgende jaren onmogelijk maakte.

Want we leven nu nog steeds in die gepolariseerde maatschappij. Was het deze actie die depolarisering onmogelijk maakte, of andere (maatschappelijke) factoren, die eraan zaten te komen, en die al in gang waren gezet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 gbh

@13: Voor de moord was Fortuyn volgens de VVD een gevaarlijke man, toen was er nog geen links rechts tegen de ideeën van Fortuyn.

https://www.youtube.com/watch?v=zwXTC_GccPQ

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 okto

@1:

Dat je verdomme durft in te leiden met een gedachte-experiment van het niveau ‘als je in 1922 Hitler kon vermoorden….’.

Ik denk dat de auteur wil zeggen dat Fortuyn in Volkerts ogen een soort Hitler was, en daarom vind ik de vergelijking wel terecht. Dat is nog net iets anders dan zelf constateren dat Fortuyn een tweede Hitler is; dat doet de auteur namelijk niet. Je verontwaardiging is dus op dit punt onterecht.

Of Volkert dat echt dacht weten we natuurlijk niet omdat we niet in z’n hoofd kunnen kijken; we kunnen slechts constateren dat het wel in een zeker beeld van hem past. Het ging hem toch -vanuit zijn beleefwereld geredeneerd- om het principe erger te voorkomen.

De constatering dat Volkert in juridische zin (met de wettekst er bij) geen terrorist is lijkt me verder terecht. Of je ‘m in emotionele zin een terrorist vindt is wat anders, maar dat doet voor veroordelingen niet zo ter zake.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Jos van Dijk

@12: Dit is een relevante opmerking volgens mij. Kan bewezen worden dat Volkert handelde vanuit terroristisch oogmerk? Dat zijn daad resulteerde in angst onder de bevolking en ontwrichting van het politieke bestel brengt hem m.i. nog niet onder de geciteerde definitie. Dan zou je Geert W. ook een terrorist kunnen noemen, toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Inkwith Barubador

@11: Ja, ik ben ook erg tegen die burgeroorlog die nu al sinds de dood van Fortuyn gaande is in Nederland. Allemaal Volkerts schuld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 sander_1583

@17 jij zegt Ik denk dat de auteur wil zeggen dat Fortuyn in Volkerts ogen een soort Hitler was, en daarom vind ik de vergelijking wel terecht. Dat is nog net iets anders dan zelf constateren dat Fortuyn een tweede Hitler is; dat doet de auteur namelijk niet. Je verontwaardiging is dus op dit punt onterecht.

Ik denk; Ik denk dat de auteur wil zeggen dat Fortuyn in zijn ogen een soort Hitler was, daarom ook Hitler als voorbeeld kiest etc.

Volkert heeft die vergelijking nooit getrokken zover ik weet.

Whatever.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Krekel

Juist dóór de moord op Oom Ben liet Peter Parker zijn zelfzuchtigheid varen en besefte hij dat met grote kracht ook grote verantwoordelijkheid komt. Als hij terug in de tijd zou gaan om die moord ongedaan te maken, zou hij misschien nooit Spider-Man zijn geworden. En als hij nooit Spider-Man was geworden, zou de Beyonder misschien wel de hele wereld vernietigd hebben …

Je moet, kortom, je wonden niet verloochenen … zelfs de verschrikkelijkste niet. Ook die, zijn bouwstenen. Ook die, kunnen het fundament van een draagmuur zijn.

Dit is Nietzsche 101, mensen! …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jaap Walhout

@8:

De parallel met Hitler is natuurlijk al te vaak gedaan, is dat noemenswaardig? Had dan een andere socialist genomen, gewoon voor de fun.

Hitler was geen socialist. Dat hij zich nationaal socialist noemde, wil nog niet zeggen dat hij daadwerkelijk ook een socialist was. Daarvoor moet je toch echt naar z’n daden kijken. Lees deze uiteenzetting bijvoorbeeld maar eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Folkward

@20, uit het eerder genoemde artikel van Trouw uit 2003:

De eerste indicatie van het ‘waarom’ wordt op een papiertje gezet. Want Van der G. is wel zo bij zijn positieven dat hij er rekening mee houdt dat ze worden afgeluisterd.

Van der G. schrijft: ,,MOTIEF? – Politiek. Minister Zalm vindt hem een gevaarlijke man. Dat vind ik ook. Hij criminaliseert bepaalde groepen, omdat hij weet dat hij daarmee ‘scoort’. Hij drijft op de onvrede die er heerst, maar probeert m.i. niet echte oplossingen aan te dragen. Wat dat betreft is er een parallel met de jaren dertig van de vorige eeuw. Met hem maakt de politiek een ruk naar rechts zodat m.i. een sociale samenleving, waar wij nu al ver vanaf staan, nog verder uit zicht komt”.

Ik blijf er mijn vraagtekens bij hebben, maar de moordenaar lijkt me nog wel de minst onbetrouwbare bron voor deze informatie zijn. (Of het moeten de onderzoekers van het PBC zijn.)

@18 Dat lijkt me nogal ver gaan. De wetgever heeft -wijselijk, mijns inziens- de titel ‘misdrijven tegen de openbare orde’ (Titel V) buiten beschouwing gelaten van een terroristisch oogmerk. Dat zou -inderdaad- namelijk kunnen betekenen dat je politieke tegenstanders, die polariseren en populair zijn, weg kunt zetten als ’terroristen’. Wel kan, volgens artikel 83b wel voorbereiding tot een terroristisch misdrijf ten laste worden gelegd, naar artikel 131, tweede lid, of artikel 132, derde lid”

Artikel 131:

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Indien het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.

Artikel 132:

1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige opruiing voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt. 3. Indien het strafbare feit waartoe bij geschrift of afbeelding wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.

Maar ik denk dat het gewoon een artikeltje 137 (c, d, e) wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 esgigt

@17: Ik denk dat de schrijver de plicht heeft duidelijk te zijn in wat hij bedoelt. Die taak ligt noch bij mij, noch bij jou.

Vervolgens ga je in mijn ogen compleet op glad ijs door aan de woorden van de schrijver, jouw interpretatie te hangen en die bijna de schijver in de mond te leggen… misschien voor de toekomst een aandachtspunt?

Het “gedachtenexperiment” had de schrijver, volgens mij, beter achterwege kunnen laten vanwege het hoge Godwin-gehalte dat vervolgens zijn hele betoog in een bedenkelijk licht zet.. bedoeld of niet bedoeld.

On topic: Volkert van der Graaf is een politiek moordenaar. niets meer niets minder. In mijn ogen heeft de moord op Fortuyn alleen tot verdere polarisatie geleid in plaats van een discussie, welke (ook gezien het politiek correcte gelieg van veel partijen) veel zinvoller was geweest. Wat heeft Volkert dus op zijn CV te zetten?

Ik huldig extreme standpunten en ben geneigd om voor die standpunten volkomen foutieve middelen in te zetten waardoor de problematiek voor geruime tijd van de agenda verdwijnt en de door mij gewenste oplossingen onhaalbaar worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Reinaert

@24: Uw opvatting is net zo goed puur speculatief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 esgigt

@25: waarvoor dank (sarcastisch bedoeld)

Aangezien jij je reactie totaal niet garneert met welke onderbouwing dan ook, zal ik hem maar opslaan in de categorie “onbeschofte linkse roeptoeterij”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Reinaert

@26: “In mijn ogen heeft de moord op Fortuyn alleen tot verdere polarisatie geleid in plaats van een discussie, welke (ook gezien het politiek correcte gelieg van veel partijen) veel zinvoller was geweest.”
U mag dat vinden, maar het is een speculatie, een meninkje.
Vandaar mijn eerdere reactie.
Met uw reactie: “onbeschofte linkse roeptoeterij”, degradeert u zichzelf tot een een rechtse bombast, wat gezien uw schrijfsels te verwachten valt.
Als u zo graag gaat voor de discussie maakt u die zo dood, maar dat is minder erg, ik geef het toe, dan moorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 larie

@1: mij zie je wel terug ik vind het leuk hier ( heintje davids) maar wat je noemt het “groepsprocess” is een verontrustende ontwikkelling die ik ook zie. De pikorde is duidelijk helaas.

Waar is toch het kaasplankje gebleven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 esgigt

Zelfs linguïstisch sla je de plank volkomen mis. Een speculatie is iets compleet anders dan een mening… meninkje is zo denigrerend en zelfverlagend.. foei, wil je daarmee jouw linkse superioriteit illustreren? De zoveelste poging tot zelfrechtvaardiging gesmoord in schreeuwerige retoriek.

“degradeert u zichzelf tot een een rechtse bombast, wat gezien uw schrijfsels te verwachten valt.”
Ik geef toe dat een correcte argumentatie moeilijk is, erg moeilijk soms zelf. Klaarblijkelijk een vaardigheid ver buiten uw competenties.

Ten overvloede wil ik u nog voorhouden dat een reactie uitsluitend bestaand uit “Uw opvatting is net zo goed puur speculatief.” bij uitstek discussies kapot maakt… iets met pot en ketel…

Mijn advies aan jou: lees een goed boek. “Van de vos Reinearde” lijkt me wel passend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 larie

Wellicht is dit ook leuk.. het lof der zotheid ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Reinaert

@29: Inderdaad een mooi boek, maar aan u blijkbaar niet besteedt.
Verder verliest u zich in het kleineren (een vaardigheid die getuigt van een laffe discussie techniek) en het plaatsen van non argumenten.

On topic: u kunt niet aantonen dat de moord tot verdere polarisatie heeft geleid, net zo min als ik kan aantonen dat een levende Fortuyn een zegening voor het land was geweest, iets wat ik ten zeerste betwijfel. Dit rechtvaardigt geenszins een moord.

En wat de straf van Volkert betreft: die loopt nu eenmaal stilaan ten einde, of u dat nu wilt of niet, zoals voor elke moordenaar.
Ons rechtssysteem werkt zo, en dat is een groot goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 pedro

@1:

De laatste tijd is er al een eng groepsproces hier aan de gang qua stukjes en reacties

O, o ,o, wat zijn jullie weer zielig. Weer het slachtoffer van een groot complot. Steek jullie koppen maar lekker nog verder in het zand. Jullie zijn en blijven een minderheid.

PS: maar, dat mag wel gezegd worden, je bent er wel meteen weer in geslaagd de discussie volledig te ontregelen. Dat was hoogstwaarschijnlijk ook je bedoeling. En we zien je hier vast weer wel met een ander nick terug komen. Ook dat is niet de eerste keer, zoals je pas geleden toe hebt gegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Goeroeboeroe

Ik begrijp de opwinding van sommige reageerders niet helemaal. De schrijver beweert alleen dat Volkert geen terrorist is, en onderbouwt dat. Dat hij/zij dat onderbouwt vanuit een standpunt dat niet echt juichend over Wilders is, dat lijkt mij binnen een democratie ieders goed recht.
De moord wordt (gelukkig) duidelijk afgekeurd.
Door alles en iedereen maar terrorist/terreur te noemen, devalueert dit woord tot een volkomen nietszeggend scheldwoord. Dat is op zich nog niet zo erg, taal verandert, maar het zou handig zijn als de mensen die terreur ook al gebruiken voor de hangjongeren bij mij op de hoek van de straat dan even ’n nieuw woord bedenken voor de bommenleggers in Madrid e.d.
Ooit had het het woord ‘fascist’ nog enige inhoud. Doordat dit woord jarenlang voor van alles en nog wat is gebruikt, is het ’n inhoudsloos scheldwoord geworden zoals ‘klootzak’. Moet het begrip ’terrorist’ net zo’n hol begrip worden?
Het begrip ‘politieke moord’ is al erg genoeg. Dat hoef je niet op te blazen tot terrorisme.
(Overigens ben ik bepaald geen Fortuyn-aanhanger, maar ook ik vind de straf voor deze politieke moord belachelijk laag, als je die vergelijkt met de straf voor allerlei andere moorden.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Prediker

Overigens ben ik bepaald geen Fortuyn-aanhanger, maar ook ik vind de straf voor deze politieke moord belachelijk laag, als je die vergelijkt met de straf voor allerlei andere moorden.

Maar dat strookt dus niet met de feiten.

Tussen 1993 en 2004 was de gemiddelde strafduur voor een moord 8,3 jaar en voor doodslag 6,4 jaar.

Volkert kreeg achttien jaar cel. Dat was in 2002 aanmerkelijk hoger dan wat gangbaar was voor een moord. (Inmiddels minder aanmerkelijk, omdat de strafmaat voor moord steeds verder oploopt).

Merk ook op dat de maximale tijdelijke gevangenisstraf vóór 1 februari 2006 twintig jaar was. Inmiddels is dat dertig jaar, maar in 2002 zat er sowieso niets tussen twintig jaar en levenslang. En levenslang is in Nederland ook echt levenslang: alleen door verlening van bijzondere gratie kom je dan nog de cel uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Flip van Dyke

Twee opmerkingen:

1. art. 83 bestond nog niet toen vd G. zijn misdaad beging. Een van onze belangrijke rechtsbeginselen is dat je iemand niet kan veroordelen voor iets dat op dat op het moment van plegen niet strafbaar is.

2. Dat geldt ook voor de strafmaat. Net als nu was er toen de mogelijkheid van levenslang, maar toen was de maximale tijdelijke straf 20 jaar. Juist omdat dat te laag werd gevonden is die periode verhoogd van 20 naar 30 jaar.
Uiteraard hoort ook tot onze rechtsbeginselen -nu nog wel tenminste- dat je niet iemand achteraf een hogere straf kan geven dan wat toen de wet was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Prediker

@35 – Theodor Holman blaat maar wat, want verzuimt om even na te zoeken wat de motivatie is geweest achter dat mediaverbod alvorens hij z’n stukje begint te tikken om zijn onderbuikgevoelens met z’n lezers te delen.

Terwijl het gewoon in de brief staat die Teeven over de vervroegde invrijheidsstelling van Volkert van der Graaf naar de Tweede Kamer heeft gestuurd:

Aangezien een aantal omstandigheden nog onduidelijk is,
zoals de woon- en verblijfsituatie van Van der G., de wijze waarop op zijn voorwaardelijke invrijheidstelling zal worden gereageerd door de samenleving, en de grote overgang van de detentiesituatie naar een terugkeer in de samenleving acht het OM het eveneens aangewezen dat aan de te verlenen invrijheidstelling bijzondere voorwaarden worden verbonden om alle mogelijke risico’s zo veel
mogelijk te beperken, zoals een mediaverbod, een locatieverbod voor een aantal plaatsen (waarbij elektronisch toezicht plaatsvindt middels GPS) en een contactverbod met nabestaanden en slachtoffers. Daarnaast krijgt Van der G. een meldplicht bij de reclassering.

De bedoeling van vervroegde vrijlating is dat de ex-gedetineerde weer onderdeel gaat uitmaken van de samenleving; we weten niet hoe die samenleving gaat reageren op een in het wild loslopende Volkert; er is het risico van rechtse gekkies die wraak willen nemen; mediaoptredens zouden dat risico wel eens kunnen verergeren; mocht het tot een confrontatie komen en Volkert deelt een klap uit is dat ook ‘recidive’; dus kan Volkert beter uit de media blijven, want als ‘ie overal met z’n kop op TV verschijnt is de kans dat hij z’n leven weer oppikt en weer enigszins normaal gaat meedraaien in de samenleving meteen naar de haaien.

Maar dan wat ambtelijker gesteld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 AltJohan

@Prediker: “Heeft het de bedoeling om de bevolking vrees aan te jagen, of om hetzij een overheid, hetzij een internationale organisatie te dwingen iets te doen of na te laten? “
Met zo´n politieke moord zaai je grote onrust. En zo’n moord werkt behoorlijk intimiderend.

Bekijk ook het de link, waar zelfs de MP van destijds bezorgd is als gevolg van de nasleep van de moord.
https://www.youtube.com/watch?v=fs5ecDYR-cU#t=9079

En het is geen gewone moord, het is een politieke moord. Het is een soort staatsgreep waarbij het legitieme politieke proces wordt doorkruist. Er worden dus extra (en zeer zware) delicten gepleegd on-top-of een enkelvoudig moord-delict.

Ik denk, als er niet van de D66-type rechters waren geweest dan had VvdG gewoon levenslang gekregen. Dat had makkelijk gekund ook met de wetgeving van destijds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Tzoimbo

@8: Iemand die Hitler een socialist noemt is ofwel een idioot die het verkeerd begrepen heeft, of iemand die best weet dat dat volslagen onzin is, maar toch denkt ermee weg te komen. In beide gevallen is er geen enkele reden om die persoon nog verder te beschouwen als iemand waarmee een zinnige discussie te voeren valt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Prediker

@38 Ik ontken nergens dat het een politieke moord is; en daar kan in de strafmaat rekening mee worden gehouden.

Tijdens het proces worden de omstandigheden waaronder een misdrijf plaats heeft gevonden, besproken. Het feit dat door de moord op een politicus de democratische rechtsorde ernstig wordt verstoord, kan mee wegen bij het bepalen van de strafmaat.
Hoe gaat het OM om met de moord op een bekende Nederlander?

Ik heb in #34 reeds aangetoond dat Volkert van der Graaf in 2002 met achttien jaar een aanmerkelijk hogere straf kreeg dan destijds gewoon was voor een eenvoudige moord.

Maar van terrorisme was en is geen sprake, aangezien het terroristisch oogmerk ontbreekt. Daarbij gaat het niet om de effecten, maar om de bedoeling. Heeft iemand de intentie om de bevolking schrik aan te jagen?

Welnu, dat had Volkert niet. Hij zag Fortuyn als een bedreiging voor minderheden, en hij zag geen andere mogelijkheid om hem uit te schakelen. Dat zeg ik niet, dat zegt het Openbaar Ministerie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 AltJohan

Wat jij hebt is een typische D66-redenatie. En het motief van Volkert zoals geschreven door het OM deugt ook niet. Het lijkt eerder geschreven te zijn door de advocaat van Volkert.

Over intenties het volgende: Als een Breivik zichzelf wijsmaakt dat hij het doet voor de redding van Europa, pleit dat hem dan vrij van terrorisme, nee natuurlijk niet.

Voor de rest heb ik geen zin in de discussie wel of geen terrorisme, dat kan eindeloos doorgaan. Wat ik wel weet is dat Volkert op de lijstjes van Wikipedia wel voorkomt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_in_Nederland

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Prediker

Wat jij hebt is een typische D66-redenatie.

Joh? Hoe ziet dat er dan wel uit een “typische D66-redenatie”, en op welke manier sluit mijn redenering (welke eigenlijk, ik maak er namelijk meerdere) daar dan zo naadloos bij aan?

En waarom valt dat eigenlijk bij voorbaat te verwerpen, zo’n ‘D66-redenatie’? Het wordt allemaal niet duidelijk.

En het motief van Volkert zoals geschreven door het OM deugt ook niet.

Het is volgens het OM wat Van der Graaf zelf heeft verklaard. Liegt het OM daarover? Zo ja, hoe weet jij dat? Loog Van der Graaf tegenover zijn ondervrager? Zo ja, kun jij in zijn hoofd kijken en raden wat zijn eigenlijke motief is geweest?

Of komt dit motief je gewoon niet zo goed uit, omdat het Volkert minder onsympathiek maakt? Het moet natuurlijk wel een terrorist en een monster blijven, nietwaar?

Als een Breivik zichzelf wijsmaakt dat hij het doet voor de redding van Europa, pleit dat hem dan vrij van terrorisme, nee natuurlijk niet.

Maar dat is helemaal het punt niet, hoe iemand zijn eigen daad beoordeeld en hoe megalomaan zijn eigen kwalificaties daarbij zijn. Het gaat erom of zijn intentie (wat hij concreet met zijn daad beoogt te bereiken en vooral hoe hij dat met die daad denkt te zullen bereiken) voldoet aan de criteria van wat in de wet gekwalificeerd wordt als een ’terroristisch oogmerk’.

Ik heb in mijn stuk laten zien dat Volkerts intentie, voor zover wij weten, niet voldoet aan wat in de wet omschreven is als ’terroristisch oogmerk’. Jij geeft nulkommanul inhoudelijk argument waarom dat anders zit.

Voor de rest heb ik geen zin in de discussie wel of geen terrorisme, dat kan eindeloos doorgaan.

Waarom begin je er dan aan? En dat Volkert op een Wikipedialijstje voorkomt is een – zeer pover – autoriteitsargument.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Flatser

De non-discussie over de vraag of Volkert voor een terroristisch misdrijf had moeten worden veroordeeld heeft mij een iets te groot ‘what if-gehalte’. Zoals Flip hierboven al stelt: de Nederlandse antiterrorismewetgeving was nog niet ingevoerd ten tijde van de moord. Dat verbrijzelt niet alleen het fundament onder Albrechts tweet, maar ook onder Predikers schrijfsel. Hij had kunnen volstaan met zijn conclusie: Volkert is geen terrorist. Duh…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 esgigt

@31: Denk jij nou echt dat je na iemand te schofferen er nog een gesprek mee kunt afdwingen? Dream on… and happy awakening..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Flatser

@Prediker: Meer in het algemeen over de juridische term “oogmerk”: om oogmerk op een bepaald gevolg te bewijzen kan de (subjectieve) verklaring van de verdachte een rol spelen, maar die rol hoeft zeker niet doorslaggevend te zijn. Oogmerk, net als andere vormen van opzet, kan door een rechter objectief worden vastgesteld uit de omstandigheden van het geval.
Hoe zou je anders een liegende of zwijgende verdachte kunnen veroordelen voor een opzetdelict?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 AltJohan

@Prediker: jij zegt dat VvdG zijn daden niet overzag en dat het daarom geen terrorisme is. Dit alles gebouwd op een leugenachtige verklaring van een advocaat. VvdG heeft zich totaal oncoopartief gedragen tijdens de rechtzaak door overdreven te blijven zwijgen. Dat kan zijn recht zijn maar het spreekt in ieder geval niet van positieve intenties. Had hij meer openheid gegeven of spijt betuigd dan had hij een deel van de onrust in de samenleving na de moord alsnog kunnen doen sussen. Blijkbaar was de intentie toch niet zo vreedzaam om onrust te voorkomen.

Zijn terreur is al het ware gewoon doorgegaan in de rechtszaal.

Voor de rest nog het volgende: “The definition of terrorism has proved controversial.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Goeroeboeroe

@34: Hmmm, ik denk dat mijn geheugen mij even parten heeft gespeeld. In die tijd was het inderdaad geen lage straf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Prediker

jij zegt dat VvdG zijn daden niet overzag en dat het daarom geen terrorisme is.

Niet alleen blijkt hieruit dat je niet kunt lezen, er blijkt ook uit dat je de begrippen ‘oogmerk’, ‘bedoeling’, ‘doeleinde’ en ‘intentie’ niet begrijpt.

Ik vind dat best wel stuitend te vernemen van iemand die beweert dat hij een universitair diploma heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Basszje

@46 Lees je zelf wel wat je schrijft?

” door overdreven te blijven zwijgen ”

Daar ben ik laatst nog de bus voor uit gezet! Terrorisme!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Prediker

Oogmerk, net als andere vormen van opzet, kan door een rechter objectief worden vastgesteld uit de omstandigheden van het geval.
Hoe zou je anders een liegende of zwijgende verdachte kunnen veroordelen voor een opzetdelict?

@45 – De vraag is maar of het gegeven dat de rechter dat zelfstandig uit de omstandigheden van het geval kan vaststellen in dit geval zoveel verschil zou uitmaken.

Nog los van de opmerking die Flip van Dyke maakt, dat art. 83 (WvS) in 2002 nog niet was vastgelegd – ik ga er even vanuit dat dat klopt –

Zou een rechter uit de omstandigheden nu werkelijk afleiden dat de moord op Fortuyn het oogmerk had om de bevolking vrees aan te jagen of de overheid te dwingen dit of dat te doen dan wel na te laten?

Het voornaamste alternatief voor Volkerts verklaring is dat hij Fortuyn uit de weg heeft geruimd omdat zijn ideeën over milieu- en dierenbeleid hem niet aanstonden. Maar dat maakt de moord op Fortuyn niet ineens een terroristische daad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Joost

Lol @AltJohan heeft een complot nodig om zijn punt te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 MrOoijer (Jan van Rongen)

Toch raar dat niemand hier even naar de overwegingen van het hof verwijst, die hun vonnis destijds zeer uitgebreid motiveerden.

Alle framing die toen in 2002/3 gebruikt werd komt nu weer naar boven, allemaal allang weerlegd – maar de AltJohans van deze wereld kennen maar een waarheid: de eigen mening. Misschien weten we nog hoe boos ene Eerdmans was over dit vonnis – hij zou wel even een zwartboek doen verschijnen waarin hij alle manipulaties achter dit vonnis door die “D66-rechters” uit de doeken zou doen.

Natuurlijk nooit meer van gehoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Joost

@prediker: de AIVD hanteert overigens een andere definitie van terrorisme:

Terrorisme is het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Met die definitie valt de moord van vdG wel onder terrorisme, lijkt me.

Wel opvallend dat die organisatie een definitie hanteert die strafrechtelijk niet houdbaar is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Flatser

@Prediker: ik ben het met je eens dat er geen sprake was van een terroristische daad, en wat Flip zegt klopt: de wet terroristische misdrijven (waar art. 83 Sr deel van uitmaakt) is in werking getreden op 24 juni 2004.

Ik ken de zaak Fortuyn verder niet. Ik weet dus niet of er naast zijn verklaring andere omstandigheden zijn om wel of niet opzet op terreur aan te nemen (mocht dat misdrijf destijds hebben bestaan)
Maar in elk geval zou alleen zijn verklaring niet voldoende zijn om een terroristisch oogmerk uit te sluiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Flatser

@52: Het gaat vaak mis als niet-juristen discussiëren over juridische kwesties, zoal het misgaat als niet-medici hartoperaties uitvoeren.

Niet vreemd natuurlijk. Juridisch interpreteren en redeneren leer je door dikke handboeken te lezen, colleges te volgen en vooral veel rechterlijke uitspraken te lezen. En wie heeft daar nou zin in?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Flatser

@53:

De definitie van de AIVD is in elk geval niet compleet. Maar de AIVD hoeft ook geen verdachten te vervolgen of te berechten. Zij kunnen volstaan met een door een stroman afgevuurde kogel, of beter nog een tragisch maar onverdacht auto-ongeluk ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Hal Incandenza

Je weet toch: meningen>feiten.

Of zoals de onvolprezen Asimov het ooit zei (en ik parafraseer): the false notion (…) that your ignorance is just as good as my knowledge.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 AltJohan

@MrOoijer (Jan van Rongen): “Misschien weten we nog hoe boos ene Eerdmans was over dit vonnis”
Ik ben niet boos over het vonnis. Ik geloof niet in een complot in deze zaak.

Zo’n moord. met zo’n enorme politieke lading. De rechterlijke macht heeft wel aan aanzien verloren met een lage straf. En dat vervroegd vrijlaten werkt ook niet om dat vertrouwen terug te winnen. Ook al is het staande praktijk, daarmee win je ook het vertrouwen niet terug.

Door de wet op een politiek correcte manier te blijven interpreteren zoals veel juristen doen en ook Prediker doet, daar overtuig je niemand mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Willem

Als het vermoorden van de meest populaire politicus van een land geen terroristische daad zou zijn, dan ben je behoorlijk afgedwaald van wat terrorisme feitelijk is.

Overgens denk ik dat het voor hemzelf beter was geweest om in de gevangenis te blijven, omdat hij buiten de poort zijn leven niet meer zeker zal zijn.

“de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten”

De politieke structuur van Nederland is door de moord zeer ernstig ontwricht. Het land is namelijk beroofd van een door velen visionair geachte politieke leider waarop heel veel mensen hun hoop voor de toekomst hadden gericht. Alle toekomstige bijdragen van Fortuyn aan het land zouden wel degelijk een behoorlijke impact op de toekomst van NL hebben gehad op politiek, consittutioneel, economisch en sociaal vlak. Het is in alle redelijkheid om aan te nemen dat een Fortuyn als president hierop grote invoed had kunnen uitoefenen en op fundamentele wijze hier veranderingen in had kunnen aanbrengen die nu tot op de dag van vandaag nog steeds niet zijn aangebracht.

Ongeacht of je het nu persoonlijk eens bent met de uitgedragen standpunten (Ik was dat niet).

Bovendien, als Volkert had gedreigd om de toekomstige president van NL te zullen gaan vermoorden, of daar voorbereidingen toe had getroffen, dan was ook dat een terroristische daad geweest.

Door het feitelijk uitvoeren van de moord heeft hij heel veel mensen blijvend grote angst, woede, en frustratie toegebracht met nagenoeg onherstelbare breuken in het vertrouwen in de rechtstaat.

12 jaar zitten is wat dat betreft een lachertje. Alles minder dan levenslang is onvoldoende straf voor het toebrengen van ernstige en blijvende schade aan de democratische rechtstaat.

Verder heb ik nog steeds mijn twijfels of Volkert alleen en zonder hulp van derden zijn daad heeft uitgevoerd.

Zonder twijfel aan mijn zijde dus wel degelijk een terroristische daad met het oogmerk om een politiek leider EN zijn kiezers langdurig en blijvend grote angst en schade te berokkenen, ongeacht wat hij daar zelf achteraf na gevangen te zijn gezet over beweert.

Daden spreken nu eenmaal luider dan woorden.

Verder heb ik er geen problemen mee dat hij vrijkomt. Ik denk dat het nog een hele klus zal worden om de vele honderduizenden, zoniet miljoenen, boze burgers van het lijf te houden, waarvan sommigen wellicht ook bereid zijn om 12 jaar te gaan zitten om als volksheld onthaald te worden. Hij mag voor de wet zijn straf hebben uitgezeten, maar gezien het klimaat dat in NL na deze politieke moord is ontstaan zal de verachtelijke daad die hij gepleegd heeft hem nooit vergeven worden en zal hij de rest van zijn leven niet meer veilig over straat kunnen, ironisch genoeg, terechtgekomen in dezelfde situatie als Wilders.

Als hij nu nog geen spijt heeft dan komt dat door de veilige omgeving van de gevangenis, die spijt komt later pas als hij aan den lijve zal ondervinden hoezeer hij gehaat is door een groot deel van de Nederlandse bevolking, en dat hij zal ontdekken dat het moeilijk zal worden om zich waar ook ter wereld schuil te houden ten einde de nimmer afgenomen volkswoede op afstand te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Prediker

De rechterlijke macht heeft wel aan aanzien verloren met een lage straf.

@58 – Noem achttien jaar maar een lage straf.

Dat je dat vol kunt houden, zelfs nadat ik in #34 heb laten zien dat de straf die Volkert van der Graaf opgelegd heeft gekregen aanmerkelijk hoger is dan wat in 2002 gebruikelijk was voor moord is ontluisterend.

Vingertjes in de oren en gewoon blijven roeptoeteren, zo kennen we de rechtsmens weer!

Bedenk ook dat zijn vervroegde invrijheidstelling voorwaardelijk is. Volkert hoeft slechts één misstap behoeft te begaan, om weer terug de cel in te vliegen. Al steelt hij bij wijze van spreken maar een reep chocolade.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 gronk

@59: met jouw stukje geef je eigenlijk aan dat d’r geen rechtstaat is, want ‘Het Volk’ zal de beslissingen van de rechter wel overrulen (met eigen ingrijpen) als ze het er niet mee eens zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Prediker

De politieke structuur van Nederland is door de moord zeer ernstig ontwricht. Het land is namelijk beroofd van een door velen visionair geachte politieke leider waarop heel veel mensen hun hoop voor de toekomst hadden gericht.

@59 – Praat alsjeblieft geen onzin. Het parlementaire stelsel functioneerde nog, mensen gingen gewoon naar de stembus, de LPF haalde zelfs een monsterzege, het politieapparaat functioneerde nog, evenals de tramlijnen, spoorlijnen, buslijnen, dataverkeer, de beurskoersen zakten niet ineen…

Er was een paar weken lang een hoop commotie, en toen keerde alles weer terug tot het oude. We dronken een glas, we deden een plas, en alles keerde weer terug zoals het was.

Het enige is dat de geest van Pim nog twaalf jaar over dit land heeft gezweefd, maar daar lijkt met de laatste uitbraakselen van zijn boze reïncarnatie nu een kentering in te komen.

Het exorciseren van de kwade geesten van de xenofobie en het racisme kan beginnen.

Wel symbolisch dat uitgerekend nu de moordenaar van Fortuyn uit de gevangenis wordt losgelaten. Kennelijk zijn we eindelijk zover dat we de moord op Fortuyn hebben verwerkt – nou ja, nog niet iedereen. Sommigen zullen nooit over de dood van hun grote verlosser heenkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Willem

@61 Dat is nu precies wat Volkert gedaan heeft in de praktijk; hij heeft onherstelbare schade toegebracht aan de rechtstaat waarvan we nu nog steeds de negatieve gevolgen ondervinden.

Daardoor is zijn daad terroristisch te noemen.

Het was geen ‘gewone’ moord in bv. de relationele sfeer, het was een aanslag op de democratische beginselen van de rechtstaat, een politieke moord.

Er is wel degelijk een groot risico dat er iemand uit het volk dat met eigenrichting zal willen vergelden. Een te lage straf in de perceptie van een groot gedeelte van de bevolking vergroot dat risico alleen maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Willem

@62 Herrinnert u zich nog de verkiezing van de grootste nederlander aller tijden?

Hoe kun je dan zeggen dat:

“Er was een paar weken lang een hoop commotie, en toen keerde alles weer terug tot het oude. We dronken een glas, we deden een plas, en alles keerde weer terug zoals het was.”

En hoe kun je zeggen dat het parlementaire stelsel nog ‘functioneerde’ terwijl de man die in veler ogen het land zou gaan leiden in koele bloede door het hoofd was geschoten?

“Het exorciseren van de kwade geesten van de xenofobie en het racisme kan beginnen.”

Zouden we daar inmiddels niet al lang mee klaar moeten zijn?

“Sommigen zullen nooit over de dood van hun grote verlosser heenkomen.”

Ik denk dat je van dat ‘sommigen’ best ‘miljoenen’ kunt maken, en dat lang niet iedereen hem als een ‘grote verlosser’ zag voordat hij werd vermoord; dat is pas later gekomen.

Ik denk dat hier wordt onderschat welke massa-psychose is ontketend door deze laffe, koelbloedige moordenaar.

De politieke vruchten hiervan worden nog altijd geplukt door de PVV, en de onvrede en het vertrouwen met en in de rechtstaat zijn verre van hersteld, laat staan dat we ook maar iets zijn opgeschoten in de afgelopen 12 jaar.

De polarisatie is groter dan ooit. De woede zie je nog iedere dag overal op allerlei manieren de kop opduiken.

Bovendien heeft het een onbekend aantal mensen ervan weerhouden om in vrijheid politiek actief te worden vanwege veiligheidsoverwegingen..

Geweld en bedreigingen van politieke leiders, maar ook van het openbaar bestuur zoals burgemeesters is sindsdien alleen maar toegenomen.

Ik denk dat dit de komende 10 jaar nog niet over is. ZOdra Volkert vrij is zal het zeer moeilijk zijn om die man zijn verplijfplaats geheim te houden met alle risico’s van dien die uit volkwoede kunnen ontstaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Prediker

@63 ‘Onherstelbare schade’ aan de rechtsstaat, toe maar.

Want de rechtbanken functioneren niet meer, rechters zijn bang om vonnis te wijzen, officieren van justitie om onderzoek in te stellen, laat staan te vervolgen…

Niets van dat alles. De rechtsstaat functioneerde op 7 mei gewoon nog, net als het overheidsapparaat, het parlementaire stelsel, de infrastructuur, etc. etc.

Het was geen ‘gewone’ moord in bv. de relationele sfeer, het was een aanslag op de democratische beginselen van de rechtstaat, een politieke moord.

Niemand beweert dat het een ‘gewone’ moord was. Sterker nog, ik noem het in mijn stuk letterlijk een politieke moord.

Vraag is of het terrorisme was. Om terrorisme te zijn moet er volgens de wet een terroristisch oogmerk in het spel zijn. Ik heb in mijn stuk de bedoelingen van Volkert van der Graaf naast de criteria in het wetboek van strafrecht gelegd voor wat kan gelden als een ’terroristisch oogmerk’. En dan blijkt dat er van dat terroristisch oogmerk geen sprake was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Folkward

@59 Ten eerste moet er het oogmerk zijn geweest om zo’n verandering teweeg te brengen. Ten tweede is die verandering niet gebeurt. Zie ook #62.

Je enige argument daarvoor, blijkt, is: “De politieke structuur van Nederland is door de moord zeer ernstig ontwricht. [Want] het land is namelijk beroofd van een door velen visionair geachte politieke leider waarop heel veel mensen hun hoop voor de toekomst hadden gericht.” Dat is volgens jou, in deze zaak, het enige om aan te tonen dat de politieke structuur ernstig ontwricht is. Verderop is het ook maar luchtfietserij.

Dat je geen verstand hebt van die politiek structuur (of daar misschien erg slordig in bent), blijkt uit je woordgebruik: Fortuyn zou president zijn; of ‘Volkert zou dreigen de toekomstige president te vermoorden’. Nederland is een monarchie. Je mag erg hoopvol zijn dat het misschien een president zou krijgen met Fortuyn, maar dat is niet ‘in alle redelijkheid’.

En Fortuyn bekleedde geen ambt. Hij was (nog) geen onderdeel van een van de takken van de overheid. Hij was een burger, met uitgesproken politieke ambities, die op de kieslijst stond. Toekomstig minister-president: we zullen het nooit weten. Je ‘Bovendien…’-verhaaltje mist dus iets heel belangrijks: sine qua non.

En ik denk zelfs een sprankje hoop te horen, in hoe jij die moordenaar voor een lynchende menigte uit weg wil laten lopen, als vogelvrije.

Oh en van #64: als jij je je laat aansporen tot een massapsychose door de acties, of het uitblijven daarvan, van 1 man. Tsja, veel succes in het leven dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Willem

@65

” de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten ”

Dus jij stelt dat hij niet tot doel had de fundamentele politieke structuur van Nederland te ontwrichten?

Ook al is dat precies wat hij ermee heeft bewerkstelligd?

De ontwrichting van de politieke structuur is niet alleen af te meten aan het wel of niet functioneren van bestuurlijke organen. De politieke structuur van een land wordt mede bepaald door het geloof en het vertrouwen wat de bevolking van een land daaraan hecht.

Het valt mijns inziens moeilijk te ontkennen dat er een groot gebrek aan vertrouwen is ontstaan in publieke bestuursorganen na de moord. Het is tegenwoordig een vrij volkse maar niet minder populaire opvatting dat als je niet conformeert, je wel eens iets zou kunnen overkomen. De film 06/05 van Theo van Gogh is inmiddels nergens meer te vinden, maar de denkbeelden die daarin worden geportretteerd zijn volgens mij nog volop aanwezig onder grote delen van de bevolking.

Daarmee is deze politieke moord volgens mij wel een terroristische daad geweest.

Verder ga je niet in op het feit dat het dreigen met, of voorbereiden van een dergelijke daad inmiddels wel degelijk als terroristische daad kan worden aangemerkt. Met de moord heeft de moordenaar de daad bij het woord gevoegd en ontwrichtende politieke effecten beoogd en bereikt; een politiek leider willens en wetens het leven op laffe en berekende wijze ontnomen.

Ik zeg het niet snel, maar hier zou wat mij betreft de doodstraf op van toepassing moeten zijn. In de VS. was dat onherroepelijk het geval geweest.

De schade is verder tot nu toe onherstelbaar gebleken vanwege het fenomeen WIlders wat het politieke klimaat tot op de dag van vandaag zeer miserabel heeft gemaakt, en vele honderduizenden mensen ronduit blijvend boos en het vertrouwen verloren in de werkeing van de democratische rechtsstaat.

Noem dat maar herstelbaar, maar voorlopig is het nog steeds ‘stuk’ en zitten we nu met een ronduit racistische stroming in het land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Willem

@66 Ik denk wel degelijk dat Volkert na zijn vrijlating in Nederland in principe vogelvrij is. ALs je denkt dat dat niet zo is kijk eens naar hoe de volksgerichten rondom een vermeende pedofiel ontstaan. Die man zal nooit zijn leven veilig zijn in Nederland.

Waar je mij verder persoonlijk van beticht boeit me niet.

Maar wat wel gezegd kan worden is dat de Myhte rondom Pim Fortuyn door de moord op hem juist vele malen groter is geworden dan strikt noodzakelijk.

Een groot deel van de bevolking ziet hem nu als een soort martelaar en vindt in dat gegeven de rechtvaardiging van het eigen gelijk. Noem dat maar eens geen ontwrichting van de werking van de democrastische rechtstraat.

en zoals ik al zei, ongeacht of je het met de man eens was of niet, en ik wa dat en ben dat zelf zeer zeker niet.

Maar de schade is blijvend en zal in de geschiedenisboeken voor altijd een grote smet op het politieke klimaat in Nederland werpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Prediker

Dus jij stelt dat hij niet tot doel had de fundamentele politieke structuur van Nederland te ontwrichten?

Ja, dat stel ik. Ik stel zelfs dat Volkert het doel had de fundamentele politieke structuur van Nederland in stand te houden.

Dat had je kunnen weten, want dat staat precies zo in mijn stuk.

Heb je dat stuk slecht gelezen, of heb je het gewoon helemaal niet gelezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Folkward

@67

Dus jij stelt dat hij niet tot doel had de fundamentele politieke structuur van Nederland te ontwrichten?

Ook al is dat precies wat hij ermee heeft bewerkstelligd?

Soms zit ik aan mijn bureau, schuif dan met mijn hand iets aan de kant. En voor je het weet ligt er -per ongeluk- iets kapot op de grond. Intentie en gevolg zijn 2 verschillende dingen.

En je moet even politieke structuur los zien van het vertrouwen erin, dat zijn 2 verschillende dingen.

Het valt mijns inziens moeilijk te ontkennen dat er een groot gebrek aan vertrouwen is ontstaan in publieke bestuursorganen na de moord.

Post hoc ergo propter hoc.

Praat ik over mijzelf, dan is het wantrouwen niet gegroeid door de moord op Fortuyn, maar door het lakse omgaan met rechten. Privacy? Meh, veiligheid is belangrijker. Regeltjes verzinnen? Met terugwerkende kracht laten gelden, vooral als het de overheid mooi uitkomt. Dingen die pas konden gebeuren, nadat patjepeeërs in de Kamer konden komen (ongeacht politieke kleur!). Er is een ‘haast’ om dingen te doen, maar velen weten niet wat, en weten ook niet hoe dat moet, dus doen ze maar ‘iets’. En dat komt doordat externe acties nu snel gebeuren, bankencrisis, eurocrisis etc, en de verwachting dat daarop snel gereageerd moet worden. En niet door de moord op Fortuyn

Het is tegenwoordig een vrij volkse maar niet minder populaire opvatting dat als je niet conformeert, je wel eens iets zou kunnen overkomen.

Ja, dat wil ik ook wel aannemen. Maar nogmaals: de norm lijkt mij nu niet ‘multikul geknuffel’ te zijn, maar ‘we willen niet discriminatoir zijn, dus zeggen we over alles dat het dat niet is, ook al is het dat wel’. Ik lees schrijnende verhalen over jonge Marokkaanse kindertjes, die nu opeens erg bang zijn geworden. Dat komt door de uitspraken van Wilders, en in meer algemenere termen, een gepolariseerde en steeds minder verdraagzame samenleving. En dat komt niet door de moord op Fortuyn.

De minister-president bedreigen, zou mij nu -nog steeds- niet in de oren klinken als terroristische actie, maar het voorbereiden zou dat wel kunnen zijn. Maar goed: Pim Fortuyn is nooit bewindsman geweest, laat staan minister-president.

En (om over te sprigen naar #68), het lijkt me gechargeerd om te zeggen dat de schade blijvend is. Als je het hebt over dat er geschiedenisboeken komen, waarin dit beschreven wordt, dan geef je al aan dat mensen, overheid en geschiedenisboeken voort zullen blijven leven.

Maar wat wel gezegd kan worden is dat de Myhte[sic] rondom Pim Fortuyn door de moord op hem juist vele malen groter is geworden dan strikt noodzakelijk.

Klopt.

Ik vind, vooral, dat je overdrijft, over van alles. Dat je de toekomstige rol van Fortuyn overschat, dat je ook de rol van van der Graaf overschat, dat je de rol van dit incident overschat, dat je de zwaarte overschat, dat je de volkswoede overschat. Ga jij je kleinkinderen elke ontmoeting weer vertellen hoe de samenleving onomkeerbaar veranderde, dat het hele scharnierpunt voor de toekomst van Nederland na 2002 lag op die 6e mei van dat jaar?

Ook Willem de Zwijger ging dood door een kogel, maar het Vaderland ging prima door zonder zijn ‘Vader’. Gerards werd tot de doodstraf veroordeeld, niet vergeten, maar hij maakte enkel een vóórtijdig eind aan het leven van Willem de Zwijger. Hij ging de boeken niet in als ‘de Man die ’s Neêrlands Lot veranderde’, maar simpelweg als de moordenaar van Willem de Zwijger.

Maar misschien onderschat ik het, en ligt Volkert van der Graaf binnen de kortste keren ergens op de grond, met straaltjes bloed uit één of andere lichaamsopening. Maar ik denk het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Willem

@69 Daarmee zeg je eigenlijk dat de fundamentele politieke structuur in NL statisch is en dus niet onderhavig aan de natuurlijke veranderingen als gevolg van het democratsiche process. Dus Nederland is volgens jouw geen democratie.

Ik denk dat je bent vastgeroest in je eigen standpunten, en dat was nu precies waar Pim Fortuyn al die stemmen vandaan haalde.

Ik heb het stuk wel degelijk gelezen, maar het leest als een vergoeilijking en indirecte goedkeuring van de laffe moord op een ambitieus politicus.

Bovendien heb ik al aangegeven dat er twijfels zijn of Volkert wel of niet hulp van derden heeft gehad. Ook kunnen wij niet, en mogen wij zelfs niet van zijn motivaties kennis nemen.

Je stuk hang dus van los zand aan elkaar en zit vol met aannames over de motieven die Volkert wel of niet gehad zou hebben.

“Voor de meesten van ons geldt dat, zo we het al niet als onze morele plicht zouden beschouwen een Hitler voortijdig uit te schakelen, we dit dan toch in ieder geval zouden kunnen billijken als een daad die moreel te rechtvaardigen valt.”

Hier spreek je voor ‘de meesten van ons’ voor wie ‘geldt’. Hier heb je echter geen enkel bewijs voor. Je neemt mar wat aan. Bovendien is je stelling compleet ridicuul omdat er niet zoiets is als een kristallen bol waarin je toekomstige daden van iemand kunt voorspellen. De vergelijking van Fortuyn met Hitelr is ongepast en buitengewoon smakeloos omdat juist dergelijke vergelijkingen mogelijk tot de moord op Fortyn hebben geleid.

“Volkert meende voortijdig een Hollandse Hitler uit te schakelen, net voordat deze macht kon verwerven en ongenaakbaar zou worden.”

Dan is hij dus niet goed bij zijn hoofd omdat daar geen enkele aanleiding toe was. Het zou Volkert bovendien om nertsen en de diertjes gaan. Was het niet tevens zo dat zich weigerde te laten onderzoeken?

“een tijdje terug mocht een Pim-vererende limousinechauffeur in ‘s lands best bekeken praatprogramma tot twee maal toe fulmineren dat Volkert levenslang had moeten krijgen, maar sowieso geen zes jaar korting op zijn straf. Omdat hij onvoldoende blijk gaf van berouw; omdat hij zogenaamd in herhaling zou kunnen vallen; maar vooral natuurlijk omdat die Judas ‘zijn’ politieke messias had vermoord. ”

Van mij had hij de doodstraf verdiend, en dan was ik het niet eens eens met de politieke standpunten. Maar verder, so what, waarom zou je hier aanstoot aan nemen, begrijp ik niet.

Verder zeg je

“Ik neem maar aan dat Youri Albrecht nog altijd een beetje fan is van Pim”

maar diezelfde Youi zegt ook

“Volkert wilde toch politieke democratische proces met geweld beïnvloeden?”

https://twitter.com/YoeriAlbrecht/status/448748059942739968

Dan beticht je deze Youri ervan zijn meing rond te tetteren, maar geef je vervolgens een eigen interpretatie aan de definitie uit het wetboek. Een interpretatie die bovendien kant noch wal raakt, omdat de wet nu eenmaal op verschillende manieren geinterpreteerd kan worden.

Dan vraag je

“Maar een politicus vermoorden omdat je gelooft dat hij de Hollandse Hitler is, die kwetsbare groepen in de samenleving bedreigt, getuigt dat van een ‘terroristisch oogmerk’? Heeft het de bedoeling om de bevolking vrees aan te jagen, of om hetzij een overheid, hetzij een internationale organisatie te dwingen iets te doen of na te laten?”

JA. JA.

en dan

” En als er iets kan worden gezegd, dan wel dat het erop gericht is de fundamentele politieke, constitutionele en sociale structuren van een land zoveel mogelijk te bewaren.”

Nou nee dus. Totaal van de pot gerukt deze zin. De fundamentele politieke constitutionele en sociale structuren zijn een democratsiche rechtstaat en niet een land waar je zelf bepaalt wie met Hitler kan vergelijken om die vervolgens door de kop te schieten.

en dan eindig je met

“Volkert van der Graaf is veel dingen – moordenaar, zeloot, een zot der geschiedenis – maar een terrorist is hij niet.”

Dus of iemand een wel of niet een terrorist is hangt af van de intenties waarmee hij daden pleegt die een terroristisch karakter hebben, right.

Naast het feit dat we niet weten wat zijn werkelijke beweegredenen zijn geweest, is het nog de vraag of we hem op zijn eigen woorden kunnen vertrouwen. In het beste geval zou je kunnen stellen dat we het niet weten.

En dan geef je hem vervolgens het voordeel van de twijfel in een blatante poging om hem af te schilderen alsof hij geen vijand van de staat nederland is die de democratie blijvende schade heeft aangericht, willens en wetens.

Nogmaals, voor zover wij weten kan hij net zo goed lid zijn van een terreurbeweging waarover hij al die tijd gezwegen heeft. die hem bij de plegen van de moord heeft bijgestaan.

Noch voor hetgeen jij beweert, of voor hetgeen ik beweer, is bewijs voor handen.

Mar goed, je hebt je punt gemaakt. Je vind dat Volkert een “zeloot, een zot der geschiedenis ” is, en daarmee vergoelijk je zijn walgelijke daad op een wel zeer ondermaatse en ik zou zelfs willen zeggen geniepige manier.

Volkert is een minderwaardig mens, zonder enig respect voor de werking van de democratische rechtstraat, een lafaard, een stuk vuil, iemand die geniepig en in het geheim allerlei snode plannetjes uitdenkt en uitvoert, een groot bewezen gevaar voor de samenleving.

Laten we ook niet vergeten dat hij ook door velen wordt gezien als de vermeende moordenaar op Chris van de Werken.

En Volkert is ook OF iemand die met of zonder weten van bv. zijn partner en vrienden een politieke moord niet uit de weg gaat, die geweld met vuurwapens niet schuwt.

Ik denk dat de meesten onder ons dit wel als een terrorist aanmerken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Willem

70

Je zou het ook zo kunnen zien dat Wilders een direct gevolg is van de moord op Fortuyn.

Als Fortuyn niet vermoord was, had Wilders nu misschien wel nog steeds bij de VVD gezeten.

Mischien heb je gelijk en overdrijf ik. Ik hoop dat je gelijk hebt.

Maar ik zie nog steeds dezelfde emotie als toen bij grote groepen in de bevolking, een sluimerende volkswoede die eerder groter ddan kleiner lijkt te worden.

We kunnen wel zeggen dat Wilders bij de verkiezingen verloren heeft, maar is dat wel zo, lokale partijtjes overal hebben namelijk flink gewonnen.

Wat ik nou zo jammer vind is dat de debatten zo inhoudsloos worden gevoerd, Pim in de Kamer had een feest kunnen zijn omdat Fortuyn tenminste wel argumenten had, en Wilders niet.

Nu zie je toch echt steeds meer polarisatie, al dan niet net onder de oppervlakte, en de toon van het debat wordt ook steeds bitterder, waar het kleurrijker had moeten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Willem

ter·ror·ism

1.
the use of violence and intimidation in the pursuit of political aims.

De moord op Pim Fortuyn had een politiek doel, zonder twijfel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Willem

http://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism/terrorism-definition

Domestic Terorism

“to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination. or kidnapping”

Dat Fortuyn nog niet gekozen was doet niet terzake, omdat hij deelnam aan de totstandkoming van een nieuwe regering, en hem dat is verhinderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Willem
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Hal Incandenza
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 MrOoijer (Jan van Rongen)

@58: je hebt het vonnis dus ook niet gelezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Hal Incandenza

Toen ik @57 typte was ‘Willem’ nog niet eens komen waaien. Je zou bijna denken dat hij speciaal langskomt om het punt te illustreren. Willem, bedankt jongen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Willem

@78 Jongens wat zijn we toch weer heerlijk belezen en erudiet en intellectueel superieur. Vindt men vooral van zichzelf.

Ik zie echter vooralsnog geen feiten of steekhoudende argumenten waarom Volkert geen terrorist is. Enkel een gekleurde persoonlijke interpretatie van de wet.

Als je het over feiten wilt hebben gooi ze dan alsjeblieft voor mijn voeten. Vooralsnog zijn het neerbuigende ad-hominems die geen hout snijden.

Volkert geen terrorist? Doe eens de mening van het volk luisteren, dan krijg je wellicht ook ooit inzicht in wat er speelt in dit land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 gronk

Iedereen die het over ‘het volk’ heeft verdient het sowieso om keihard uitgelachen te worden.

/weet je wie ook namens ‘het volk’ sprak?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Hal Incandenza

@80
“Vooralsnog zijn het neerbuigende ad-hominems die geen hout snijden.”

Ad hominems hoe kom je erbij? Ik zeg niets over jou, maar alleen over de inhoud van je reacties en hoe die mijn eerdere punt illustreren.

Daarbij heb ik nota bene nog even 0605 voor je opgezocht. Stank voor dank hoor dat jij vervolgens *wel* op de man speelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Reinaert

@44: Ik stelde slechts dat uw schrijfsel ook speculatief was. Vervolgens reageerde u zoals u reageerde.
Kijk eens in de spiegel zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 pedro

@64:

De polarisatie is groter dan ooit. De woede zie je nog iedere dag overal op allerlei manieren de kop opduiken.

Inderdaad. Maar dat is de schade die Fortuyn aan heeft gebracht. Dat is de vrijheid van meningsuiting om alles uit te mogen kramen wat de onderbuik in geeft. Dat levert polarisatie op. Een beetje meer nadenken voor je wat zegt levert veel minder ruzie en ergernis, en dus polarisatie, op.

Ik denk dat hier wordt onderschat welke massa-psychose is ontketend door deze laffe, koelbloedige moordenaar

Dat denk ik ook, maar ik denk tegelijk, dat dat niet is, wat jij bedoelt. “Een psychose is een psychiatrisch toestandsbeeld (psychische aandoening) waarbij de patiënt het normale contact met de – door zijn omgeving ervaren – werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is”.

Geweld en bedreigingen van politieke leiders, maar ook van het openbaar bestuur zoals burgemeesters is sindsdien alleen maar toegenomen.

Dat zou best eens kunnen kloppen, maar besef je wel, dat je vlak daarvoor hebt geschreven dat dat allemaal woede van Fortuyn aanhangers is, die het contact met de werkelijkheid verloren zijn. En dat is natuurlijk ook allemaal terrorisme dan.

@67:

Het valt mijns inziens moeilijk te ontkennen dat er een groot gebrek aan vertrouwen is ontstaan in publieke bestuursorganen na de moord

Het is heel gemakkelijk te ontkennen, dat dat na de moord is ontstaan. Fortuyn kon als nieuwkomer zo gemakkelijk zo een grote impact hebben op de Nederlandse politiek, omdat er al een groot gebrek aan vertrouwen was.

@71:

Laten we ook niet vergeten dat hij ook door velen wordt gezien als de vermeende moordenaar op Chris van de Werken

Door vele Fortuyn aanhangers misschien. De rest van Nederland vind dat toch van een heel andere orde, en de dood van Van Werken kun je toch niet aanvoeren als een bewijs van terrorisme, zelfs al zou er ooit een echt verband met vdG gelegd kunnen worden, en niet alleen de mening van Fortuyn aanhangers, dat Van Werken ook wel door vdG vermoord zal zijn, omdat vdG een paar keer mede een bezwaar in heeft gediend tegen door Van Werken verleende milieuvergunningen.

Maar ik zie nog steeds dezelfde emotie als toen bij grote groepen in de bevolking

OK, OK. Het zij je vergeven, die emotionele oprispingen, die je hier boven neer hebt gekalkt. Ga eens met iemand praten om het verlies te verwerken, want dit soort uitbarstingen en tirades zijn niet goed voor je gezondheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 gronk

Ga eens met iemand praten om het verlies te verwerken, want dit soort uitbarstingen en tirades zijn niet goed voor je gezondheid.

Eens. Als iemand zich op z’n werk zo aanstelt als Willem zit-ie al snel bij de arbo-arts, om te kijken of-’t allemaal nog wel OK met ‘m gaat. Voordat-ie jaren ziek thuis zit of d’r ongelukken op de werkplek gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Bismarck

@74: Misschien eerst even het verschil tussen parlement en regering opzoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 AltJohan

@Prediker (@60): Het is inderdaad geen lage straf als je blijft vastklampen aan politiek correcte frames** van de oude politiek (en het daarbij behorende beeld op de rechtstaat).

Je kunt simpelweg het multiplier effect negeren wat het maatschappelijke en politieke karakter van de moord op de straf heeft. Wij doen dat niet.

Het is een kwestie van interpretaties veranderen. Lees de wet van 2002 op een andere manier en VvdG heeft levenslang verdiend. Ik zeg, met de tijd meegaan, want de Nederlandse juristen moeten Iran niet willen overtreffen als het aankomt op behoudende interpretaties van de wet.

**“Een voorbeeld van zo’n frame is 12 jaar effectieve opsluiting verkopen als 18 jaar”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 pedro

@87: je krijgt een straf van 18 jaar, maar ons systeem kent voor iedereen dezelfde regel, dat iemand na het uitzitten van een bepaald deel van de straf bij goed gedrag vrij komt. Dat is geen frame, dat is de wet.

Ik zeg, met de tijd meegaan, want de Nederlandse juristen moeten Iran niet willen overtreffen als het aankomt op behoudende interpretaties van de wet.

Pleit dan svp niet voor Iraanse straffen, maar accepteer de straffen, zoals we die in Nederland bepalen en uitvoeren.

Lees de wet van 2002 op een andere manier

De wet van 2002 is niet geldig voor 2001. Hoewel ik je redenering nog wel een beetje kan volgen hoor. Om diverse leden van de Hofstadgroep te kunnen veroordelen, hebben we ook de wet gewijzigd. Dat schept willekeur, omdat mensen morgen veroordeeld kunnen worden voor wat vandaag nog legaal is. Daarom was ik toen tegen die wetswijziging, want dat schept een precedent, dat we niet hadden moeten accepteren. Niet dat ik er heel erg mee zit, dat religieuze fanatici, die bereid zijn na te denken over het gebruik van geweld, een poosje op verplichte retraite moeten, maar het precedent kan ook mij zelf of mijn naasten treffen. Iets wat ik vandaag doe en dat legaal is, kan morgen met terugwerkende kracht verboden worden, en dan kan ik daar voor veroordeeld worden. Dat kan in Iran, Dat kon in nazi Duitsland en misschien ook in de Sovjet Unie, maar dat betekent het einde van de rechtsstaat, omdat niemand meer zeker kan zijn, dat zijn of haar rechten beschermd worden. Er kan morgen zo maar een andere wet aangenomen worden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 pedro

@87: PS ik heb je wel een plusje gegeven hoor. Niet omdat ik het met je eens ben, maar omdat jij in elk geval meestal toch probeert te argumenteren. We kunnen daar van alles en nog wat over zeggen, maar ik waardeer dat in elk geval in je, want de meeste reageerders van een rechtse signatuur komen niet verder dan roepen, schreeuwen en beledigen. Jij lijkt me in elk geval gewoon oprecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Willem

@84 Ik heb geen enkel medelijden met mensen die fysiek geweld gebruiken. En het gaat prima met mij, dank. Lucht lekker op als je af en toe eens ergens boos om wordt, probeer het eens zou ik zeffen, kan juist heel gezond zijn.

En wat jij een ‘uitbarsting’ noemt, is gewoon terechte woede en kwaadheid op het onrecht dat een terrorist zoals Volkert, een moordenaar, zo enorm veel schade heeft kunnen toebrengen aan de democratische rechtstaat en over een paar maandjes weer ‘vrij’ man is. Ongehoord.

De doodstraf voor die man, maar minimaal levenslang, had veel meer mensen het gevoel gegeven dat er sprake is van een werkende rechtstaat, en het risico op eigenrichting kleiner gemaakt.

Zoals ik al zei, denk ik echt dat hij in Nederland voor de rest van zijn leven niet meer veilig over straat kan, en er goed aan zou doen het land voor altijd te verlaten.

Vergoelijke praatjes over of hij wel of geen terrorist is volgens de letter van de wet zijn wat dat betreft overbodig en irrelevant, want in de ogen van veel mensen is hij een vijand vam de democratische rechtstaat nu en tot in de eeuwigheid hoe je het ook wendt of keert.

Dus ja, ik voel wel echte haat tegen die laffe moordenaar. Dat het hem nooit vergeven moge worden, en dat het voor hem buiten de gevangenis nog onplezieriger moge worden dan erin, en dat hij alsnog heel veel spijt moge krijgen voor zijn verachtelijke daden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Joost

Dus ja, ik voel wel echte haat tegen die laffe moordenaar. Dat het hem nooit vergeven moge worden, en dat het voor hem buiten de gevangenis nog onplezieriger moge worden dan erin, en dat hij alsnog heel veel spijt moge krijgen voor zijn verachtelijke daden.

Dans je nu rondjes rondom een kaars, of ben je in een poppetje aan het prikken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Prediker

Dus of iemand een wel of niet een terrorist is hangt af van de intenties waarmee hij daden pleegt die een terroristisch karakter hebben, right.

@71 – Inderdaad ja. Zoek het begrip ‘oogmerk’ eens op in het woordenboek. Kun je wel roepen dat ik de wet naar eigen inzicht en believen interpreteer; maar uit de mond van iemand die de elementaire begrippen uit de Nederlandse taal ‘vergeet’ zodra die hem niet uitkomen, is dat natuurlijk weinig geloofwaardig.

Ook kunnen wij niet, en mogen wij zelfs niet van zijn motivaties kennis nemen. Je stuk hang[t] dus van los zand aan elkaar en zit vol met aannames over de motieven die Volkert wel of niet gehad zou hebben.

Ik verwijs daarbij naar een persbericht van het OM waarin zij mededelen wat Volkert van der G. hier zelf tegenover zijn ondervragers heeft verklaard. In #40 heb ik dat nogmaals gedaan. Dat kun je wel negeren, maar het lijkt me toch alleszins ter zake doende.

Als jij beweert dat wij niet van Volkerts motivaties kennis mogen nemen, geef je daarmee dus niet alleen te kennen slecht van de zaak op de hoogte te zijn, maar ook nog eens slecht te kunnen lezen.

Bovendien is je stelling compleet ridicuul omdat er niet zoiets is als een kristallen bol waarin je toekomstige daden van iemand kunt voorspellen.

Kijk dit bedoel ik dus. Dezelfde observatie maak ik namelijk in alinea no.3

In de praktijk blijken de dingen wat meer diffuus (…). Geen mens kan immers in de toekomst kijken. Ja, in de fictie. Op dat cruciale punt schiet het gedachtenexperiment schielijk tekort in haar verhouding tot de alledaagse werkelijkheid.

Dat vormt ook het opzetje naar mijn betoog dat een politieke moord te verwerpen valt, aangezien je de consequenties van zo’n daad helemaal niet kan overzien. Door de moord op Fortuyn zitten we nu al sinds 2004 met Wilders opgescheept die het nog veel bonter (of zo je wilt: pas echt bont) maakt qua polariserende uitlatingen en haatzaaierij. En niemand durfde het beestje bij de naam te noemen, want ‘de kogel kwam van links’.

Zoals ik reeds opmerkte: je geeft er blijk van slecht te kunnen lezen. Je oreert graag (en lang), maar het is vooral een echoput van je eigen gelijk.

Het enige punt waar je een argument hebt dat het overwegen waard is, is dat een heleboel kiezers met de moord op Fortuyn hun kans is ontnomen om de volksvertegenwoordiger in het parlement te krijgen die hen aansprak, en dat dit het democratisch proces fundamenteel heeft gefrustreerd. De rest is domrechtse opvulling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Matt

Dat Volkert in de hopelijk korte tijd die hem scheidt van eeuwige verlossing geen enkel moment rust heeft. Daar brand ik een kaarsje voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Willem

“Dom rechts geneuzel”

Zoals Arnold Karskens bijvoorbeeld?

http://politiek.thepostonline.nl/column/uit-de-heup-terrorist-volkert/

“Laten we ook niet vergeten dat hij ook door velen wordt gezien als de vermeende moordenaar op Chris van de Werken
Door vele Fortuyn aanhangers misschien.”

Zoals Hendrik Jan Korterink?

http://www.misdaadjournalist.nl/rapportages/vokertendemoordinnunspeet.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 Willem

In dit Whitepaper van het International Centre for Counter Terrorism wordt Volkert van de Graaf als ‘Lone Wolf Terrorist’ aangemerkt:

http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Bakker-deGraaf-EM-Paper-Lone-Wolves.pdf

en hier ook:

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/preventing-lone-wolf/html

En ook hier vinden we Volkert terug in “The Terrorist List” op pagina 111:

http://books.google.fi/books?id=6bgqeBoIXmoC&pg=RA1-PA111&lpg=RA1-PA111&dq=volkert+terrorist&source=bl&ots=klKGejfc64&sig=OzofCU7-kAHngioKgrEo6OEy6Zw&hl=en&sa=X&ei=il42U_viAqKK4wSqlIC4Dg&redir_esc=y#v=onepage&q=volkert%20terrorist&f=false

Verder is deze vraag 10 jaar geleden ook gesteld op het Marokko Forum, en leidt deze ook daar tot veel discussie, waaruit blijkt dat veel mensen hem als terrorist zien:

http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-447429-waarom-is-volkert-geen-terrorist-en-mohammed-wel.html

Ook had Volkert explosieven thuis:

“Van der Graaf told the court that he was not a violent man, which was a bit odd given that police found dozens of condoms filled with explosives and a timer device in the attic of his home. Van der Graaf maintains he was simply fascinated by explosives and never intended to use them.”

en

“Police also turned up bomb-making material in van der Graaf’s home. Investigators found sulphuric and hydrochcloric acid, condoms filled witih potassium chloride and sugar, and a timer.

Police also announced they are seeking a second possible suspect. Analysis of the gun turned up not only DNA for Fortuyn and van der Graaf, but also a third man who is known to police and has previously committed a crime.”

( http://brian.carnell.com/articles/tag/volkert-van-der-graaf/ )

En verder hier op Maroc.nl (ook al zo’n domrechts blog)

http://www.maroc.nl/forums/gedichten-gezegden/148674-mensen-maken-de-straf-mohammed-b-geen-volkert-v-d-g.html

“Volkert van der Graaf vermoordde Pim Fortuyn en kreeg 18 jaar. Mohammed Bouyeri vermoordde Theo van Gogh en krijgt levenslang. Vanwaar het verschil? ,,Vanwege de publieke opinie”, menen Koos Anderson en Werner de Gruyter ,,Die heeft gezorgd voor een ongelijkheid in de rechtspraak.” ”

en

“Maar wanneer is er sprake van een terroristische daad? Het antwoord blijkt uit een vergelijking tussen de processen tegen Bouyeri en Van der Graaf, waarbij de aanklachten tot hun essentie zijn herleid.

In de eerste plaats is in beide gevallen een aanslag gepleegd op de democratie. De actie van Volkert van der Graaf heeft zelfs een grotere en directere invloed gehad op het verloop van het democratische proces, doordat het electoraat een volksvertegenwoordiger ontnomen is die hard op weg was de nieuwe minister-president van Nederland te worden.

Daarnaast is het vrijheidsdenken aangevallen. Of het nu gaat om politiek gedachtegoed of om de visie van een columnist, de bedoeling was het inperken van het vrije woord.

Een derde parallel is de ontwrichting van een samenleving. Voor zowel Bouyeri als Van der Graaf was dat geen beoogd doel, maar een gevolg van hun misdaad. Het doel was namelijk een overtuiging of visie wegnemen die niet overeenkwam met de eigen overtuiging. Fortuyn was voor Van der Graaf een man die polariseerde in plaats van iemand die probeerde mensen bij elkaar te brengen. Van Gogh was voor Bouyeri een man die de profeet Mohammed beledigde, en daarmee de islam in diskrediet bracht.

Doordat Volkert van der Graaf nooit als terrorist is getypeerd, maken de parallellen duidelijk dat Mohammed Bouyeri niet als terrorist is neergezet op basis van zijn misdaden, maar op basis van handelingen die in overeenstemming zijn met zijn godsdienstbeleving. Dat uitgangspunt, en niet de droge feiten, heeft ervoor gezorgd dat Bouyeri tot levenslang veroordeeld is.

In vergelijking met de 18 jaar die Volkert van der Graaf heeft gekregen, is dat een aanzienlijk verschil. Helemaal omdat men in Nederland normaal gesproken maar twee derde van de straf moet uitzitten. Van der Graaf loopt daarmee na twaalf jaar alweer op vrije voeten.

Wie dus een gruwelijke daad pleegt uit naam van een religie, loopt een groot risico als terrorist neergezet te worden. In een tijd waarin het nieuws beheerst wordt door terroristische aanslagen en de roep om strengere straffen groter wordt, blijkt dat een persoon die als terrorist te boek staat zwaarder gestraft mag worden.

Het verschil in straf is opmerkelijk en doet vermoeden dat het principe van ‘oog om oog, tand om tand’ in het ene geval wel en in het andere niet geldig is. Daardoor is een ongelijkheid in de rechtspraak ontstaan die disproportioneel is. “

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Willem

En verder is te vinden op Wikipedia:

” The prosecution argued that the court had not taken account of the political nature of the murder, and asked again for life imprisonment.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf

en

“In the U.S. legal context, the lone wolf is associated with the U.S. terror-law FISA, bearing in mind that U.S. terror-law comprises non-violent, as well as violent acts. Moreover, a lone wolf can be so defined on the mere basis of suspicion (“reasonable belief”, not actual charges). Probable cause is not required.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Lone_wolf_(terrorism)

En wie staat daartussen?

http://en.wikipedia.org/wiki/Lone_wolf_(terrorism)#Lone_wolves_in_Europe

Dit vinden we ook terug bij het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagment:

“The questions addressed in this study concern six dimensions of lone-wolf
terrorism: historical background, micro-dynamics, interactions, modus operandi,
impact and responses.”

en

“The prosecution also argued that this advantage does not
prove his individualism, for Van der Graaf was in a position to suppress
information about any accomplices. ”

en

“Van der Graaf stated his deed had a political motive”

http://www.transnationalterrorism.eu/tekst/publications/Lone-Wolf%20Terrorism.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Willem

Verder in hetzelfde document:

“However, the
real motive will perhaps never be revealed, while Van der Graaf wrote in a letter
dated 21 July 2002, to his girlfriend Petra Lievense: ‘whenever I will give a
statement to the court or the media, I do not have to tell the truth necessarily.
For the public at large the truth is not important, whereas it ought to be
functional’ (Public Prosecution of the Netherlands, 2003).

http://www.transnationalterrorism.eu/tekst/publications/Lone-Wolf%20Terrorism.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Willem

En zo kunnen we hier lezen:

“Toch bevredigt het niet. Op essentiële punten leken de argumenten apodictisch en konden zij de gegeven beslissing niet dragen. Een of twee belangrijke overwegingen die veel mensen in de samenleving bezig hebben gehouden en die ook door het openbaar ministerie werden aangevoerd kwamen niet aan de orde in het vonnis.

Volkert van der Graaf handelde uit politieke motieven. Dat blijkt uit de overwegingen bij het vonnis, die steun vinden in het aangevoerde bewijs. ”

en

“Een normaal mens zou in de gedachte dat Van der Graaf zich met Stauffenberg wilde vergelijken een strafverzwarende omstandigheid hebben gezien.”

en

“De moord op Fortuyn is bijzonder omdat deze misdaad, zoals veel mensen menen, instrumenteel is geweest in het wijzigen, of het tegenhouden van een belangrijke wijziging in onze samenleving. Deze opvatting deelt Van der Graaf met de aanhangers van Fortuyn en met een behoorlijk aantal van diens politieke tegenstanders.”

en

“De gedachte dat een compulsieve en obsessieve pathologische stoornis geen gevaar voor herhaling oplevert is niet voor de hand liggend. ”

Op basis van wat dit artikel, kunnen we rustig stellen dat wat de schrijver betreft de leiders van alle politieke partijen vogelvrij verklaard zijn vanwege ‘uitlokking’, als de daders van aanslagen op hen nobele motieven hebben dan moet daar bij elk van hen rekening mee moet worden gehouden bij het bepalen van de strafmaat.

verder lezen we hier in Trouw:

“,,Ik mag het vast niet zeggen, maar de advocaten van Volkert van der G., Franken en Böhler, hebben weloverwogen van hun cliënt een ander mens gemaakt. Ze hebben hem opgevoed voor de rechtszitting. Ik heb dat in maart voorspeld, ruim vóór het proces, en het is uitgekomen. De rechtbank heeft zich simpelweg op het verkeerde been laten zetten.”

en

“Volkert van der G. heeft bij de rechtbank een lesje opgezegd, een spelletje gespeeld.”

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1783514/2003/05/05/De-rechtbank-zag-een-andere-Volkert.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Willem

En dit dan:

“Ik heb mijn cliënt vanochtend gesproken. Hij maakt bezwaar tegen de eis van de familie Fortuyn dat hij nu en in de toekomst geen inkomsten mag genereren uit deze zaak.”

http://www.volkertvandergraaf.net/Volkert/volkert_van_der_graaf_werkt_aan_boek.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Willem
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Mario

Minder spam/ flooding zou zeer prettig zijn, Willem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 Willem

Probeer on topic te blijven, Mario, ook dat zou prettig zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=Dm3sDOcNpjw

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Mario

En dat, beste Willem, wordt door spammende zeloten zoals jij nagenoeg onmogelijk gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Willem

Nee Mario, dat komt zuiver door een gebrek aan je eigen zijde om belangrijke en waardevolle informatie op haar juiste waarde te schatten. Geeft niets hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 Willem

Ik betwijfel of de meesten hier zelfs maar de moeite hebben genomen om naar het interview met Pim Fortyn door de VPRO te beluisteren.

Deze man op dezelfde lijn zetten als Wilders is ronduit schadalig.

Hij was voor gemixte wijken. Hij had een diep inzicht in grote sociale vraagstukken.

Hem als een ‘Hitler’ neerzetten is een gotspe.

De blinde haat die men Wilders verwijt komt hier tot uiting door wat je met recht ‘dom links’ zou moeten noemen.

LUISTER nou gewoon eens naar wat die man toen te zeggen had, in plaats van in je eigen vooroordelen te blijven hangen.

De terorrist Volkert was ten minste een extreme activist, en wordt zowel nationaal als internationaal als terrorist gezien.

Als je het daar niet mee eens bent, prima. Maar dat zegt meer iets over degene die het zegt dan dat het een objectief oordeel zou zijn. Dat is het niet.

Het OM eiste niet voor niets levenslang, ook in hoger beroep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Micowoco

Willem: Pim Fortuyn deinsde er niet voor terug de moord op Marianne Vaatstra voor zijn eigen gewin te gebruiken:
http://www.pim-fortuyn.nl/columns/column.asp?ID=49
Zo faciliteer je pogroms. Diep inzicht in grote sociale vraagstukken, me reet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 su

@105 Deze man op dezelfde lijn zetten als Wilders is ronduit schadalig.

Fortuijns grootste nalatenschap is ‘het aan de kaart stellen’ van de ‘gefaalde’ multiculturele samenleving. Dat is het platform waar Wilders op heeft voortgebouwd. Zeggen dat ze niet op dezelfde lijn zaten is politiek revisionisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Willem

106

En waar zou dat “eigen gewin” volgens jouw dan uit moeten bestaan?

Als dat het enige wat je te zeggen hebt in deze discussie is dat niet bijster veel wat je te zeggen hebt. Het zegt wel iets over je eigen vooringenomenheid en over het feit dat je weinig oog hebt voor wat nu, 15 jaar later, nog steeds een probleem is in NL, terwijl we al veel verder hadden kunnen zijn met de opname en integratie van miljoenen nederlanders die tot op de dag vandaag in een hoek gedrukt worden.

Ik verdedig de politieke standpunten van Pim Fortuyn niet. Maar ik wil er wel op aanmerken dat Pim Fortyn, heel anders dan Wilders, in sommige opzichten alleszins redelijke oplossingen aandroeg.

Dat jij voor de frustraties van de in jouw eigen voorbeeld genoemde lokale bevolking van een klein dorpje geen enkele vorm van empathie kunt opbrengen, laat zien dat je zelf weigert naar de bevolking te luisteren. Ook al zat de bevolking in bovenstaand voorbeeld van jou verkeerd, dan nog is het de taak van het openbaar bestuur om die zorgen te onderkennen.

Als columnist kaartte hij dus aan wat er leefde onder het volk. Waar is het eigen gewin daarin voor een columnist?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 Willem

@107 Ik zie dat anders. Ik ben van mening dat Wilders dat platform onder valse voorwendselen heeft gekaapt, en daarbovenop een totaal gebrek aan oplossingen tentoon spreidt.

Zo had Fortuyn absoluut niets met Le Pen, en walgde hij ervan dat hij daarmee werd vergeleken. Hij zag zichzelf als een idealist. Dat kun je van Wilders niet zeggen.

http://www.youtube.com/watch?v=3FZ_WZG9aCo

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Willem
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 Djools

@107
Zijn grootste bijdrage is zonder meer dat hij het voor elkaar kreeg dat rechtse, homofobe mannen van hem gingen houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Willem

Pim Fortuyn VS Marcel van Dam Debate (Part I)

http://www.youtube.com/watch?v=1184h0MXfdU

Hij spreekt over Participatiecultuur, normen en waarden, allemaal zaken die later zijn overgenomen door andere partijen, en daar bedoel ik niet de PVV mee.

Verder zegt hij

“ook islamitische vrouwen hebben recht op emancipatie”

Dat is zeer zeker niet dezelfde lijn die Wilders volgt, ook al wil hij dat graag zo doen lijken. Het is gewoon niet waar.

En wat zie je nu, juist de emancipatie van Islamitische vrouwen speelt een grote rol bij de integratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 Willem

Djools,

Dus hij zorgde ook voor acceptatie van homos. Mooi toch?

Waar bestonden de recente verwijten aan Rusland nu ook al weer uit?

En is het niet zo dat homo acceptatie tevens een groot probleem in Islamitsiche landen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 Djools

@113: “Dus hij zorgde ook voor acceptatie van homos. Mooi toch?”
Het woordje ook onderschrijf ik niet. Wat betreft je twee laatste vragen: off topic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 Willem
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 su

@109 Ik zie dat anders. Fortuijn heeft voor zijn eigen gewin een beerput opengetrokken die weinig met de realiteit te maken had. Hij luidde de tijdperk van het politiek ‘benoemen’ in waarbij issues buiten properties werden opgeblazen en uitgebuit om impopulaire maatregelen door te drukken. Hij bediende zich van een volkswil die nooit representatief was van de meerderheid, maar wel zo gepresenteeerd werd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Willem

Djoos, als dit jouw versie is van een virtueel “Cordon Sanitair” in deze discussie, veel success ermee.

Ik heb wat dat betreft meer vertrouwen in het gedeelte lezers op deze site dat niet tot dom links behoort en wel steekhoudende argumenten aandraagt. Daar ben ik namelijk best gevoelig voor.

Maar als je de politicus Fortuyn niet op waarde schat, dan is het makkelijker om zijn moord als een “gewone moord” aan te merken, terwijl als je toegeeft aan de idee dat Fortuyn probeerde op eigen wijze oplossingen aan te dragen, zijn moord dan ook een politieke is, en Volkert daarmee een terrorist zoals aangemerkt in de vele voorbeelden uit van instanties uit binnen en buitenland hierboven.

Een “Lone Wolf Terrorist” dus, en zelfs dat “Lone” heeft nooit echt overtuigd, daar Volkert zelf aan zijn partner Petra aangaf niet de waarheid te spreken.

Verder mis ik nog steeds wat tegengas hier van Prediker. BLijkbaar ben ik geen waardige gesprekspartner en wordt hetgeen ik ter sprake breng genegeerd.

Dit is veelzeggend.

Pim zei in zijn debat met Marcel van Dam “Het eerste wat ik doe is de hand in eigen boezem steken”

Lijkt me een goed advies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Willem

116

Het probleem speelt ondertussen niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen in europa. In de peilingen zou de PVV zelfs de grootste partij zijn.

Zie ook de verkiezingsoverwinning van Le Pen in Frankrijk.

Die volkswil is nu dus nog steeds de grootste, althans in de peilingen. Dat heeft een reden.

Verder denk ik dat je Pim Fortyn veel kunt verwijten maar niet dat hij over zaken sprak die weinig met de realiteit te maken hadden. Die realiteit waarover hij sprak, dat is nu nog steeds het heetste hangijzer in de politiek. Hij zag dat aankomen, hij zag dat er problemen op dat geboed op de loer lagen, en hij kwam met oplossingen aandragen om de integratie te bevorderen, zoals een betere spreiding en het mixen van verschillende bevolkingsgroepen. Hij hekelde witte middenstandswijken en enclaves van bevolkingsgroepen. Precies die tweedeling, die zag hij ontstaan, en dat wilde hij juist veranderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 Micowoco

108: Welk gewin? Da’s een no-brainer.

“Ik zeg wat ik jullie laat denken”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 Inca

@118, je telt verkeerd. Wilders komt niet in de buurt van de 50%. En twee: ja, het heeft een reden. Ook Wilders jaagt de vijandigheid opzettelijk op, ver voorbij de werkelijke problemen, omdat hij daar baat bij heeft. En zijn geldschieters moedigen dat aan, omdat die baat hebben bij een instabiel Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 Willem

Als Volkert Moslim was geweest, had hij dan ook na twaalf jaar weer op straat gestaan? Was het dan wel of niet als een terroristische daad aangemerkt? Ook een interessante theorethische exercitie. Misschien heeft Volkert wel een kortere straf gekregen omdat hij blank is en Pim een luis in de Pels, en is de verontwaardiging over de vervroegde vrijlating wel terecht.

En ook, misschien is de berichtgeving over Wilders wel van de nodige verdieping gespeend waardoor de media hem zelf veel groter maakt dan nodig is.

Als immers de rechter bij de beroordeling naar de motieven van Volkert kijkt, en zijn intenties meeweegt in zijn veroordeling, dan is het hypocriet en kortzichtig om geen onderscheid te maken tussen de intenties van Pim en de intenties van Geert, die toch echt een wereld van verschil zijn.

Verder is het zoeken naar een “zwarte piet” in de politiek pathetisch en een wenselijke bliksemafleider voor politici om het eigen falen te verdoezelen en verantwoordelijkheid te dragen voor de wensen van haar achterban, naar wie ze onvoldoende luisteren.

Op deze wijze worden alle voor de politiek onwenselijke wensen van het volk naar de PVV getrechterd en wordt het volk op die manier van haar stem beroofd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Mario

@104: Zowel grappig als veelzeggend, dat je dat zo stelt zonder mij (persoonlijk) te kennen. Geeft verder niets hoor. Ik hoop oprecht dat je ooit beseft dat je fixatie verder geen enkele toevoeging heeft, anders dan dat het een uitlaatklep voor je is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 Willem

@Inca Wat ik wil zeggen is dat Wilders een heel ander verhaal is dan Fortuyn. Wilders gijzelt de stemmen, Fortuyn wilde juist problemen oplossen, en sloot niemand uit, was geen racist. Hij verdedigde de scheiding tussen kerk en staat. Wilders heeft geen eens een Nederlandse maar een isrealische vlag op zijn kantoor hangrn, en ijvert feitelijk om de problemen uit het middenoosten naar nederland te exporteren.

Fortuyn hamerde op successvolle integratie. Hij vond dat ambtenaren geen hoofdoekjes mochten dragen, nou wat extreem. In Frankrijk is dit wet geworden, Fortuyn pleitte voor actieve participatie van allen die zich in NL bevinden. Hij wilde criminele allochtonen laten kiezen tussen gevangenis of het leger in. Wilders wil ze uitzetten. Ook een wezenlijk verschil.

Echt heel jammer dat zoveel mensen het verschil niet willen of kunnen zien, en beiden op 1 lijn zetten. Bedankt media. Het is alleen niet waar.

Daarom is het ook zo verschrikkelijk wat Volkert de terrorist Nederland heeft aangedaan. Hoeveel schade hij dit land geeft berokkend.

Maar goed, als je met kop en schouders boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt er niet naar je geluisterd, dan wordt je afgeslacht.

Dat gegeven misbruikt Wilders onverdiend in zijn voordeel. Hem worden kwaliteiten toegdicht die hij niet bezit. Hij zou nog niet de schoenen van Pim mogen poetsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 Willem

Mario, ga toch pizza’s bakken kerel. Je hebt nog niets zinnigs gezegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 su

@118 In de peilingen zou de PVV zelfs de grootste partij zijn.

Zie ook de verkiezingsoverwinning van Le Pen in Frankrijk.

Zo had Fortuyn absoluut niets met Le Pen, en walgde hij ervan dat hij daarmee werd vergeleken.

Lekker consistent ben je. Enerzijds doe je alsof jij – en Fortuijn – je distantieerd van volksmenners als Wilders en Le Penn, anderzijds bejubel je ze als vruchten van wat Fortuijn in gang heeft gezet.

Verder denk ik dat je Pim Fortyn veel kunt verwijten maar niet dat hij over zaken sprak die weinig met de realiteit te maken hadden.

Fortuijn projecteerde grootstedelijke issues op de gehele samenleving. Het effect daarvan is dat de LPF – en later de PVV – de grootste werd in dorpen zoals Rucphen, een Brabantse dorp met nog geen 5000 inwoners.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 Willem

Fortuyn heeft in Frankrijk helemaal niets ‘in gang gezet’, en ook in Nederland niet, want daarvoor heeft Volkert de Terrorist wel gezorgd. Een eerlijke kans om iets in gang te zetten heeft hij nooit gehad. Wat gaande was heeft hij vanuit eigen ervaringen beschreven.

Verder verwijt je Fortuyn dat mensen voor de Pvv stemde, ridicuul.

Ik bejubel ook niets, grappig dat je dat woord gebruikt. Je verwijt zaken aan Fortuyn waar bijna iedere politicus zich schuldig aan maalt, zoals het projecterrn van grootstedelijke issues op de hele samenleving.

Bovendien woonde hij in Rotterdam en was hij ook persoonlijk getuige van de zaken die ook nu nog steeds als een landelijk probleem gelden.

Dat kon je van, zoals hij zei, van iemand als Marcel van Dam bepaald niet zeggen, en van Wilders al helemaal niet. Pim stond midden in de samenleving, sprak met mensen.

Nederland is door de moordende terrorist volkert van der graaf beroofd van een politicus die zeldzaam veel betrokkenheid voelde met het wel en wee van Nederland, en ook dat kan ik bij Wilders met de beste wil van de wereld niet ontdekken.

En toch worden die twee compleet verschillende persoonlijkheden volledig op een lijn gezet. Een grote vergissing kun je niet maken. Daarmee lauwer je Wilders met het intellect en de empatie van Fortuyn, en dat is misplaatst en misselijkmakend.

Wie het verschil tussen Wilders en Fortuyn treffend genoeg weet te duiden, bevrijdt de kiezers die door Wilders worden bedrogen. Als partijen dat verschil zouden begrijoen, zouden ze misschien ook eens met werkende oplossingen kunnen komen en aansluiting vinden bij het volk. Dat vertrouwen had Pim, maar het werd hem niet in dank afgenomen. Dat op niet democratische wijze een einde is gemaakt aan de democratische rechtstaat is veroorzaakt door de terroristische moordaanslag van Volkert, aan wie we het ‘licht’ Wilders te danken hebben.

Bedankt Volkert voor die Blonde Menner, maar ik had liever die Kale Neet in actie gezien in een gerespecteerde, waardige democratie. Dat hadden nog eens mooie debatten kunnen worden en had nederland per saldo veel meer opgeleverd, juist op het geboed van integratie vs. Polarisatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 Willem

Minkukels zonder argumenten die reageren vanuit hun domlinkse onderbuik zijn geen haar beter dan domrechtse wilder adepten.

Hoe triest is het gebrek aan intellect in het politieke discourse wel niet, wat een armoe. Zelfs een stevige discussie is blijkbaar te confronterend, maar een moordenaar van de democratie is geen terrorist, nee hoor, dat mag je niet zeggen, je mag het niet eens denken, wat dan ben je een untermensch.

Volkert van der Graaf is een terrorist, en zo zal hij tot in de eeuwigheid de geschiedenis ingaan. Nooit zullen zijn lafhartige, vuile daden hem worden vergeven en nooit verdient hij een tweede kans, omdat hij het zodanig het democratische process heeft verstoord dat het onherstelbaar is stukgemaakt.

De clown Wilders is de vloek die direct aan Volkert te danken is. De Nederlandse politieke integriteit is met Pim overleden.

47% heeft niet gestemd bij de GR verkiezingen. Gedesillusioneerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 su

@126 Verder verwijt je Fortuyn dat mensen voor de Pvv stemde, ridicuul.

Dat is niet ridicuul. De PVV is zonder enig overdrijven in te delen in dezelfde politieke stroming als de LPF. Waar jij verschillen ziet kan ik alleen maar overeenkomsten ontdekken. Beiden zijn het flamboyante volksmenners die te vol van zichzelf zijn. Beiden trekken een achterban die zich graag uitten in persoonlijkheidsverering. Beide stromingen vallen plat op hun bek als de de grote leider valt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#129 su

@127 47% heeft niet gestemd bij de GR verkiezingen. Gedesillusioneerd.

Sinds de ’70-er jaren kun je een dalende opkomstpercentage zien bij de gemeenteraadsverkiiezingen:

http://www.politiekcompendium.nl/9351000/1f/j9vvh40co5zodus/vilqfyozptzc

Maar het is wel mooi de schuld van Volkert en (s)links!1!!! Joh, moet ik dat gedrein van je nog echt serieus nemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 Willem

@128 PVV vs. LPF, wellicht. Mee eens eigenlijk. Maar dat maakt Wilders nog geen Fortuyn. Die vergelijking is te veel eer voor Wilders en getuigt van een gebrek aan erkenning van de persoon Pim Fortuyn en zijn intenties en beweegredenen.

Die zelfde intenties en beweegredenen waarvan Prediker beweert dat die Volkert vrijpleiten van het terrorist zijn, die distinctie wordt Pim hier ontzegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 Willem

@129 Het is nu historisch laag.

Pim was nu juist bij uitstek iemand die mensen op de been bracht om te gaan stemmen, omdat hij midden in de samenleving stond.Hij was een zgn. change agent.

Jouw woorden zijn de mijne niet. Leg me dus geen woorden in de mond die ik niet bezig.

Dat je dat wel doet, is jammer.

Er is een groot verschil tussen links en domlinks, zoals er een groot verschil is tussen rechts en domrechts.

Die tegenstelling tussen Links Rechts is trouwens een beetje achterhaald, zijn inmiddels bijna vloeibare begrippen geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#132 su

@131 Links bestaat blijkbaar als de tirende kindje zijn zin niet krijgt in een discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 HPax

1.Wilders weet mensen niet zo mee te slepen als Fortuyn, aapt hem niet na, wat GW siert. Maar dan maakt het feit dat hij eenzelfde massa kiezers als PF weet te mobiliseren duidelijk, dat er een ZAAK is, onafhankelijk van bepaalde personen. Wie dan die ZAAK toegedaan zijn, hebben reden tot dankbaarheid dat nu GW die geweldige last daarvan op zich heeft willen nemen.

2. Die Volkert is een doelbewuste politieke moordenaar, geen terrorist. Liquidatie van PF was zijn uitgekiend(e) doel en daad, de schrik die erop volgde een (bijkomstig) effect, wat V. betreft . Met terrorisme heb je iets omgekeerds.

3. Uit de (te) lage straf die V. kreeg, laat zich sociologisch aflezen dat hij de instemming van de Nederlandse politieke elite genoot. Die vond PF ´gevaarlijk´.
V, een soort van traditionele koningsmoordenaar, volgde de roeping, en ontving als beloning de bonus van een grote strafkorting. Dit is het hele verhaal, in een notendop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#134 Folkward

@su @Willem. De paar bladzijden van Fortuyn (verweesde samenleving) die ik wel (een tijd geleden) gelezen heb, lijken wel blijk te geven van betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving, een scherpe analyse en zeker intellect en een genuanceerde toepassing daarvan. Daarin verschilt hij zeker van de PVV, met hun broddelwerken. (Maar ik zou nog steeds niet zeggen dat Fortuyn het genie is wat #Willem hem maakt te zijn.)

Maar… ik denk dat Fortuyn door moet hebben gehad dat zo’n aanpak niet zou werken bij het publiek dat juist het meest te lijden had onder de problemen die hij beschreef. En misschien idealiseerde hij zichzelf wat meer in de laatste jaren van zijn leven (en na de verschijning van zijn boek in 1995), maar hij was in ieder geval niet bang de toon aan te slaan die zijn publiek zou horen en zichzelf als autocratische leider neer te zetten. Daartoe behoort, onder andere, ook een persoonlijke boodschap, met een militaristisch karakter (at your service, met hand aan het hoofd, zoals in het leger). In die zin lijkt -vooral- de toon die Pim Fortuyn aansloeg erg op de toon van Wilders: beiden wilden een bepaald volksdeel mobiliseren, en dat volksdeel heeft grote overeenkomsten.

De opmerkingen in #107 en #126 (“[Met het op een lijn plaatsen van Fortuyn en Wilders] lauwer je Wilders met het intellect en de empatie van Fortuyn, en dat is misplaatst en misselijkmakend.”) vind ik dus wél en niet kloppen. Wilders staat in dezelfde traditie en lijn als Fortuyn, maar de achtergrond is heel anders. Ik zou ongeveer hetzelfde kunnen zeggen met Nietzsche en de nazi’s (al acht ik Nietzsche toch echt veel hoger dan Fortuyn). De nazi’s hebben (fragmenten van) de ideeën van Nietzsche gekaapt en verkracht.

Dat Volkert ook (nog steeds) als moordenaar gezien wordt van die milieu-ambtenaar buiten rechtse kringen, kan ik ook (anekdotisch) bevestigen. Er waren behoorlijk wat schimmige zaakjes met Volkert van der Graaf op de Veluwe.

Daarnaast onderken ik wel wat su in #125 zegt (als voorbode van wat Willem in #126 zegt): “Fortuijn projecteerde grootstedelijke issues op de gehele samenleving.” Enerzijds erkent Willem dat (“Je verwijt zaken aan Fortuyn waar bijna iedere politicus zich schuldig aan maakt”), om even verder te gaan met: “[H]ij was ook persoonlijk getuige van de zaken die ook nu nog steeds als een landelijk probleem gelden.” Terwijl -volgens mij- die problemen die jij bedoelt toch echt typisch grootstedelijk zijn.

Ik denk dat Volkert van der Graaf -toen- een intelligente, koelbloedige moordenaar was en dat zijn motieven niet helder zijn (ook al heb ik in #10 zeker kennis genomen van zijn genoemde motieven, die ook in #92 genoemd worden). Dat blijkt ook uit de link in #96, expliciet in #97 geciteerd. (btw, hier heb ik wat vraagjes aan Willem: handelde hij volgens jou nou juist wél, of juist niet volgens een politiek motief? En handelde Volkert nu juist wel(#96, #97) of juist niet (#59) alleen?)

Het zou inmiddels wel tijd (12 jaar na dato) mogen zijn om Fortuyn vanuit een minder ideologisch/idealistisch oogpunt te bekijken, maar meer geschiedkundig. ‘Was hij een goede politicus? Welke stroming vertegenwoordigde hij? Waarom die, en waarom toen?’

Samengevat: Fortuyn was een idealist, die een bevolkingsgroep door onorthodox taalgebruik wist te motiveren. Wilders is een autocraat pur sang die dezelfde groep met gelijksoortig taalgebruik wist en weet te motiveren. Maar Fortuyn was geen messias, niet in mijn ogen.

Volkert was (is?) een koelbloedige moordenaar. Ik twijfel aan zijn motieven. Moeten we medelijden met hem hebben, om de reden dat hij een moordenaar is? Nee (natuurlijk niet!?!) . Maar ook hij verdient een tweede kans (het oog is om het oog gegeven, de tand om de tand. De schuld is vereffend. De straf uitgezeten.)

En is Volkert een terrorist? Nee, ik blijf bij mijn eerdere standpunt. Daarbij hoort ook dat ik denk dat deze onfortuinlijke ontmoeting tussen Pim en De kogel overschat wordt. Of Fortuyn was (alsnog) dezelfde kant opgegaan als Wilders nu, of Wilders was alsnog opgestaan en had de LPF weggevaagd (want ook TON had wat de LPF had, maar heeft geen voeten meer in de aarde gekregen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#135 HPax

@134: Gezwam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#136 gronk

Gut HPax, normaal ben je nooit zo kernachtig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#137 Richard

Tja. En dat noemt zich ‘hopeloos genuanceerd?’

Ik heb mijn commentaar op mijn eigen blogje gezet (eigen webstek alert!)

http://logicfreezone.wordpress.com/2014/03/30/hoe-linksche-menschen-extremisme-goedpraten/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#138 Micowoco

Pim Fortuyn, de professor die geen zin fatsoenlijk Engels kon uitspreken. Hij zou wel even dit en hij zou wel even dat. De landmacht afschaffen, de grenzen dichtgooien. Grossieren in beledigingen aan het adres van politieke tegenstanders en zelf niks kunnen incasseren zonder te janken. Dat zulke omhooggevallen charlatans nog steeds zo vaak worden serieus genomen.

Nuchter volk hoor, die Nederlanders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#139 Noortje

Voor diegenen die geinteresseerd zijn in de werkelijke vonnissen en afwegingen van de rechtbank / het hof (waar overigens van onherstelbare schade aan het democratisch proces wordt gesproken @62 e.v.):

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2003:AI0123

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2003:AF7291&keyword=Af7291

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#140 euro

Het is verschrikkelijk wat Volkert heeft gedaan:
– hij heeft een van de meest overschatte Nederlanders aller tijden omgebracht en aan die man een postume, onverdiende heldenstatus gegeven. Een eventueel kabinet-Fortuyn zou het hooguit een paar maanden volgehouden hebben, niks bereikt hebben en Nederland belachelijk gemaakt hebben op het internationale toneel.
– de media en politiek is grotendeels meegegaan in het verhaaltje dat het “gedemoniseer” tot zijn dood heeft geleid waardoor met name Wilders daarna alle ruimte heeft gekregen en xenofobie zomaar een gewone “mening” is geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#141 De echte Rob

@137 Aan dat blogje van je te zien heb je geen ene kloot begrepen van het artikel.

Zo’n rode waas voor je ogen, belemmert dat niet ernstig in het dagelijkse leven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#142 Folkward

@136 Inderdaad, een unicum. Kennelijk heb ik HPax ertoe verleid om het dit keer extra kort te houden ;)

@137 Uhm… Kom anders even hier je mening geven, ofzo? Het is nou echt niet dat die ‘reactie’ zoveel om het lijf heeft dat-ie vanwege de lengte hier niet geplaatst kan worden. Verder, wat #141 ook zegt, je hebt er niet veel van begrepen. Het stuk over ‘de nieuwe Hitler’ is het gedeelte ‘inlevingsvermogen’, geen objectieve rechtvaardiging. De ‘memo’ aan je ‘linksche vrinden’, had ik in #70 al aanbevolen (“Dat je de toekomstige rol van Fortuyn overschat”). Je hebt de discussie niet gevolgd, je bazelt, je hebt afgedaan…

@139 Dank! Referentiemateriaal!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#143 Prediker

Ik heb mijn commentaar op mijn eigen blogje gezet (eigen webstek alert!)

@137 – Tja, zelfde euvel als Willem hierboven: je leest nogal slecht (“De rest kun je wel uittekenen”). Dat blijkt meteen bij het eerste punt dat je tegen mijn stelling in brengt:

Het eerste puntje waar het spaak loopt is dat ‘in de toekomst kijken’. Een vrij essentiële aanname in dat hele gedachtenkronkeltje. En daarmee komt dit hele kletsje al op losse groeven te staan. Memo aan al mijn linksche vrinden: “We kunnen niet in de toekomst kijken”

Dat is bijna letterlijk wat ik schrijf in alinea 3, en waarom ik de politieke moord alsnog als verwerpelijk afwijs (zie ook #92). Maar dat komt je even niet uit. Of kwam de stoom gewoon teveel uit je oren? (“losse groeven”, wat zijn dat?).

Verder ga je compleet voorbij aan mijn concrete argumentatie op grond waarvan ik concludeer dat Volkert toch echt geen terrorist is: de criteria die de Nederlandse wet daarvoor geeft.

Wel een goed gekozen naam voor je blog: logic free zone. De logica is er inderdaad ver te zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#144 noortje

@143 in je column neem je het WvS als basis, maar aangezien het betreffende artikel toen nog niet bestond zou je in feite elke realistische definitie van terrorisme als basis kunnen nemen. Enige argument voor deze definitie is dat over berechting gesproken wordt door Albrecht, aan wiens uitlatingen je je stelling ophangt.
Zonder echter in semantische discussies over oogmerk te willen belanden, ben ik het met je eens dat terrorisme niet van toepassing is. De rechter heeft ‘politieke.moord’ wel extra zwaar laten wegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#145 Willem

“Volkert meende voortijdig een Hollandse Hitler uit te schakelen”

Dit is gewoon gelul. Hij heeft glashard zitten liegen in de rechtszaal.

“Voor de meesten van ons geldt dat, zo we het al niet als onze morele plicht zouden beschouwen een Hitler voortijdig uit te schakelen, we dit dan toch in ieder geval zouden kunnen billijken als een daad die moreel te rechtvaardigen valt.

De politieke moord valt te rechtvaardigen; in theorie dan.”

De moord op Pim Fortuyn is op geen enkele wijze moreel te rechtvaardigen. Ook niet in theorie. Pim Fortuyn was geen Hitler en iedere vergelijking daarmee is volstrekt ongepast en getuigt van een stuitende persoonlijke moraal.

“Twaalf jaar later zien we hoe de moord op Fortuyn een nog scheler kijkend monster heeft gebaard: zoals Fortuyn dingen uitsprak waar Hans Janmaat niet mee weg zou zijn gekomen, doet Geert Wilders uitlatingen en wetsvoorstellen die voor Pim zelf nog taboe waren. ”

Vergeet ook niet hoe anderen de woorden van Fortuyn nablaten: Balknenende over NOrmen en Waarden, de Participatiemaatschappij, En Angela Merkel die de muliticulturele samenleving een mislukking noemt. Deze nuance gaat blijkbaar aan don links voorbij.

Volgens internationale wetgeving is Volkert gewoon een terrorist, en ook volgens de amerikaanse wetgeving. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven waarin hij als zodanig beschreven wordt.

Bovendien is het zeer denkbaar dat Volkert de terrorist in de rechtbank niet de waarheid gesproken heeft.

Ook had Volkert de Terrorist explosieven thuis. Daar komt nog bij dat het niet uitgesloten is dat hij al eerder iemand vermoord had, de verdenking van de moord op Chris van de Werken.

Hij is hoe dan ook in alle opzichten een vijand van de democratische rechtstaat, zijn kletspraatjes in de rechbank doen daar niets aan af.

Pim Fortuyn was langs democratische weg hard op weg om de verkiezingen te winnen. Dat hij nooit de kans heeft gekregen waar te maken waar hij voor stond is daarom voor altijd een grote smet op de nederlandse rechtstaat.

En volgens deze definitie:

” de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten”

Is Volkert een loepzuivere terrorist. Ongeacht de leugens die hij vertelde in de rechtszaal.

Dat heeft Volkert op zijn geweten. De verkiezingen verstoord met een koelbloedige gewetenloze moord.

Ik vind het oprecht schokkend om te zien dat er hier mensen zijn die zijn walgelijke daden proberen goed te praten, en blijkbaar van mening zijn dat Fortuyn dit over zichzelf zou hebben afgeroepen.

De vergelijking met Hitler is al helemaal smakeloos en getuigt van weinig respect voor de democratie en pure haat voor Fortuyn, die overigens nergens met steekhoudende argumenten op zijn politieke agenda onderuit is gehaald. Dat had ik zelf nog wel gekund, maar hier spat de haat je van het scherm tegemoet. Jullie staan er mooi op jongens, echte democraten, die het recht van een ander, ook al ben je het daar niet mee eens, het recht beschermen om langs democratische weg veranderingen proberen aan te brengen in onze samenleving. Het is er allemaal niet leuker, en zeker niet beter op geworden door deze lafhartige moord.

Tenslotte heeft het OM tot tweemaal toe levenslang geeist.

Dat Volkert vervolgens de zielepoot uit is gaan hangen in de rechtbank doet daar niets aan af.

De grootste terrorist van Nederland. De politieke moordenaar. Wat een held. Dat is pas een minderwaardig mens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#146 De Conservatief

Je kan zeggen wat je wilt van Willempie, maar hij heeft wel gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#147 De echte Rob

jullie staan er mooi op jongens, echte democraten, die het recht van een ander, ook al ben je het daar niet mee eens, het recht beschermen om langs democratische weg veranderingen proberen aan te brengen in onze samenleving.

Wacht effe. Wat insinueer je hier nou Willempie? Ik bedoel.. het fragment klopt niet helemaal, maar bedoel je te zeggen dat Prediker en enkele anderen hier de daad van Volkert ergens goedkeuren?

Dat is dan ook een mooie boel. Het gaat hier toch eigenlijk om een gortdroge analytische kwestie (no offense Prediker) of je Volkert volgens de letter van de wet als terrorist zou kunnen oormerken.

Zeg me dat je iets anders bedoelde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#148 noortje

@147 het is een stukje waarbij bekeken wordt of Volkert binnen een definitie past, op basis van wat we met enige zekerheid weten i.d.d..

@146 dat het OM 2 maal levenslang heeft gevraagd is irrelevant. Gelukkig besluit de rechter wat de strafmaat moet zijn. Niet advocaten of officieren van justitie. En je insinuaties /framing slaan nergens op. Vaststellen of de daad al of niet onder terrorisme valt is net zo min als Fortuyn een slecht mens vinden, een goedkeurende kwalificatie van moord. Je logica en je leesvaardigheden laten te wensen over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#149 Prediker

Dit is gewoon gelul. Hij heeft glashard zitten liegen in de rechtszaal.

@145 – Hoe weet jij dat? Kun jij in zijn hoofd kijken? Welk motief zou Volkert van der Graaf verder nog kunnen hebben gehad? Dat Fortuyn niet milieuvriendelijk genoeg was ofzo? En maakt dat motief Volkert dan ineens wél een terrorist?

Daar komt nog bij dat het niet uitgesloten is dat hij al eerder iemand vermoord had, de verdenking van de moord op Chris van de Werken.

De recherche heeft Van der G. nooit in verband kunnen brengen met de moord. Gek is dat, want Van der Graaf had gewoon een wapen en munitie thuis liggen.

Maar stel dat Volkert inderdaad Van de Werken om het leven heeft gebracht: maakt dat de moord op Fortuyn ineens wél een terreurdaad?

Volgens internationale wetgeving is Volkert gewoon een terrorist, en ook volgens de amerikaanse wetgeving. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven waarin hij als zodanig beschreven wordt.

Zoals op Maroc.nl (#95). Ja nou, dat is écht een gezaghebbende bron. Voor het overige geef je bronnen die er eenvoudigweg vanuit gaan dat Volkert van der Graaf een terrorist is, of je komt met een definitie die je vervolgens moet verwringen om van Volkert maar een terrorist te maken.

Zoals in #74 waarin je stelt dat Fortuyn deelnam aan de totstandkoming van een nieuwe regering, hetgeen baarlijke nonsens is: er waren immers nog niet eens verkiezingen geweest, en er was nog geen formatieproces begonnen.

Of je verdraait de manier waarop Volkert figureert in zo’n paper.

In dit Whitepaper van het International Centre for Counter Terrorism wordt Volkert van de Graaf als ‘Lone Wolf Terrorist’ aangemerkt:

Volkert van der Graaf wordt daar precies één maal genoemd, ter illustratie, in een lange rij ‘lone wolves’. Het paper gaat niet over Volkert van der Graaf, hij wordt niet expliciet benoemd als terrorist, er wordt geen definitie gegeven van wat terrorisme is of niet is, en er wordt niet betoogd waarom Van der G. voldoet aan de criteria van terrorisme.

Autoriteitsargumenten dus, en dan nog zeer povere ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#150 Prediker

Zonder echter in semantische discussies over oogmerk te willen belanden, ben ik het met je eens dat terrorisme niet van toepassing is. De rechter heeft ‘politieke.moord’ wel extra zwaar laten wegen.

Dan zijn we het over de hoofdzaak toch gewoon eens? Volkert is geen terrorist. Dat Pim-vereerders hem wel als zodanig benoemen dient dan ook enkel ter demonisering, meer niet.

Enige argument voor deze definitie is dat over berechting gesproken wordt door Albrecht, aan wiens uitlatingen je je stelling ophangt.

Dezelfde Pim-vereerders die Volkert consequent een ’terrorist’ noemen, willen verhinderen dat hij eerder vrijgelaten wordt, en hadden het liefst gezien dat hij levenslang gekregen had. Toeval?

Wat het wetboek van strafrecht zegt over wat als terrorisme aan te merken valt en wat niet lijkt me dus in deze uitermate relevant.

Maar aangezien we het eens zijn dat Volkert geen terrorist is, verneem ik graag van jou op basis van welke definities van terrorisme zoal Volkert evenmin als terrorist kan worden aangemerkt, en waarom dan niet.

Daar worden we inderdaad wijzer van dan semantische discussies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#151 gbh

@150:

Dat Pim-vereerders hem wel als zodanig benoemen dient dan ook enkel ter demonisering, meer niet.

Is dat zo? Je kan rationeel gaan mierenneuken over terrorist of niet maar de Pim-vereerders reageren vanuit een hele andere emotie. Kan jij je daar niks bij voorstellen? Hoe had jij gereageerd bij een discussie als deze als het iemand was geweest waar jij veel om gaf?

De problemen die Fortuyn benoemde waren in grote lijnen gelijk aan die van Gastarbeid en kapitaal alleen in de oplossingen en retoriek van Fortuyn kon ik mij echt niet vinden.

http://sptransparant.wordpress.com/gastarbeid-en-kapitaal/

Fortuyn zag de VVD als het grootste kwaad:

https://www.youtube.com/watch?v=9bahAT21Et4

De VVD heeft er een handje van om beleid uit het verleden waar zij zelf verantwoordelijk voor was achteraf in de schoenen te schuiven van links. Wilders is voor mij het product van de VVD die voor het groot kapitaal de onvrede electoraal wou uitbuiten.

Je kan de aanhang van Fortuyn en Wilders wegzetten als fout en racisten maar brengt dat een oplossing dichterbij?

Ik geloof er niks van dat een meerderheid racistisch is. Zijn vooral mensen die bang zijn voor een wereld die veranderd en die dan hun heil zoeken in valse profeten die beweren met een vingerknip alles te kunnen oplossen

Links moet deze mensen eens serieus nemen, de oorzaken achterhalen en op zien te lossen in plaats van mensen als fout weg te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#152 Willem

“Hoe weet jij dat? Kun jij in zijn hoofd kijken? Welk motief zou Volkert van der Graaf verder nog kunnen hebben gehad? Dat Fortuyn niet milieuvriendelijk genoeg was ofzo? En maakt dat motief Volkert dan ineens wél een terrorist?”

Moet jij zeggen. Jij beweert dat Volkert Fortyn als Hitler zag.

Hoe weet jij dat? En waarom ga je er vanuit dat hij de waarheid sprak? Je hebt het over een koelbloedige moordenaar. Het is aannemelijk dat zo iemand liegt, meer aannemelijk dan dat hij de waarheid sprak.

Het punt is dat Volker gewoon een terrorist is. Hij moordde vanuit politiek oogpunt, Die moord heeft grote gevolgen gehad voor het eerlijke verloop van de verkiezingen, en als gevolg daarvan is de koers van Nederland veranderd.

Bovendien is het nog maar de vraag of hij alleen heeft gehandeld. Gezien zijn voorgeschiedenis als extreme actievoerder in georganiseerd verband is het niet ondenkbaar dat hij niet de enige was die erbij betrokken was. Dat dit niet bewezen kan worden, vrijwaart hem niet van die verdenking. Ook dat laat de mogelijkheid dat hij een terrorist is gewoon wijd openstaan.

Hier dan, de definitie van een terrorist volgens het engelse woordenboek:

World English Dictionary
terrorist (ˈtɛrərɪst)

— n
a. a person who employs terror or terrorism, esp as a political weapon

en hier de definitie van terrorism:

World English Dictionary
terrorism (ˈtɛrəˌrɪzəm)

— n
1. systematic use of violence and intimidation to achieve some goal

1. Een politiek wapen
2. Systematisch gebruik van geweld om een doel te bereiken

Beiden zijn op Volkert van toepassing.

Dat hij Fortuyn als Hitler zag, is een strategie die hem door zijn advokate is ingefluisterd, die overigens ook erom bekend stond dat ze ervaring had met het bijstaan van andere terroristen.

De nuance die jij probeert aan te brengen komt over als het willen geodpraten van hetgeen hij gedaan heeft. Het wekt gewoon die indruk.

Ik heb hierboven in mijn reacties aangegeven waarom ik, en met mij vele anderen, hem wel als een terrorist zien. Een groot gevaar en dreiging voor de democratische rechtstaat. Een zwarte bladzijde uit de Vaderlandse geschiedenis.

Maar laten we vooral een discussie hebben waarin de arme Volkert Fortuyn als Hitler zag en dat het best te begrijpen is waarom hij Pim Foruyn heeft vermoord, walgelijk gewoon, totaal respectloos.

En dan heb ik nog nooit wat met die hele Pim of LPF gehad toen hij nog leefde, ben ik totaal niet overtuigd van het gelijk van zijn ideeen. Het enige wat ik stel is dat Fortuyn niet heeft gekregen wat hem toekwam. Voor zover ik kan beoordelen was het een oprechte, bevlogen man die met kop en schouders uitstak boven zijn toenmalige politieke tegenstanders, en vocht hij in de politieke arena met open vizier.

Als je nu dat stelletje zoutzakken in de kamer ziet, schieten de tranen in je ogen. Pim had een formidabele politieke opponent geweest, en dat het zo met hem is afgelopen is diep, diep tragisch voor Nederland. Het voorval heeft iedere politicus in Nederland met angst opgezadeld dat er weer zo’n gek opstaat.

Jij onderschat gewoon de imapct en de gevolgen van de moord, en ik vermoed dat dat komt omdat je een persoonlijke aversie hebt tegen de persoon. Dat komt je objectiviteit niet ten goede.

De daad van Volkert boezemt nog steeds angst in by politici, dus de terreur vindt tot op de dag van vandaag nog steeds plaats. Het heeft het politieke landschap voorgoed veranderd.

Twaalf jaar zitten is vergeleken daarbij een lachertje. Hij had conform de eis gewoon levenslang moeten krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#153 Willem

“De recherche heeft Van der G. nooit in verband kunnen brengen met de moord. Gek is dat, want Van der Graaf had gewoon een wapen en munitie thuis liggen.

Maar stel dat Volkert inderdaad Van de Werken om het leven heeft gebracht: maakt dat de moord op Fortuyn ineens wél een terreurdaad?”

Het ondersteunt wel de stelling. Ook dat was een koelboedige moord. Dat Volkert zaken verhult en de recherche geen bewijs kan vinden geeft hem nog niet het voordeel van de twijfel. Sterker nog, het zou aantonen dat hij vaker systematisch dodelijk geweld gebruikt om politieke doeleinden te bereiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#154 Prediker

Hoe had jij gereageerd bij een discussie als deze als het iemand was geweest waar jij veel om gaf?

@151 – Ik geef om mijn beminden. Het beminnen van politici als rocksterren (of nog erger: verlossers) vind ik nogal griezelig. Het roept beelden bij me op van geïdealiseerde portretten van dierbare leiders in de huiskamer.

Je kan de aanhang van Fortuyn en Wilders wegzetten als fout en racisten maar brengt dat een oplossing dichterbij?

Waar precies zet ik ze weg als racisten? Gaat het nu even niet over.

Ik impliceer hooguit dat het dombo’s zijn. Dwazen die achter volksmenners met een messiascomplex aanlopen. Gelijk aan de aanhang van een Jim Jones. Maar ik snap best dat de Kool-Aid lekker smaakt, zolang het duurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#155 gronk

Ook dat was een koelboedige moord.

Dat maakt ‘m geen terrorist maar een seriemoordenaar. Met dit verschil dat-ie geen mensen uit de weg ruimt voor de lol, maar omdat-ie het niet met ze eens is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#156 AltJohan

Nog even iets ter verdediging van de strategie van het O.M. Er is in het proces nooit aangestuurd in de richting van “terroristisch oogmerk”, simpelweg omdat die wetgeving nog niet ingevoerd was.

Overigens blijft het in vreemde overbodige discussie. “The definition of terrorism has proved controversial”

Ik blijf wel bij mijn stelling dat VvdG levenslang had kunnen krijgen met de wetgeving van 2002. Probleem was dat men teveel opgesloten zat in politiek correcte denkframes, waardoor VvdG te makkelijk weg kon komen.

@Noortje (@139): dank voor de links.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#157 Prediker

Moet jij zeggen. Jij beweert dat Volkert Fortyn als Hitler zag.

Hoe weet jij dat? En waarom ga je er vanuit dat hij de waarheid sprak?

@154 – Dat baseer ik op wat hij zelf verklaard heeft over het motief voor zijn moord. Kennelijk had je dat zelf al wel door, want je vraagt in de volgende zin waarom ik er vanuit gaat dat hij de waarheid sprak.

Ik heb dus bewijs, jij hebt niets. Ja, je dikke duim en je haat jegens de moordenaar van je grote held.

Wat Volkert van der Graaf verklaard heeft over zijn motief, is bovendien in lijn met de feiten, met zijn persoonlijkheid en met hoe Fortuyn in die periode werd omschreven door tal van politici en commentatoren: een radicaal-rechtse, racistische, gevaarlijke volksmenner waar we voor moesten waken, want zie de lessen van nazi-Duitsland.

Sterker nog, dat was destijds ook de framing uit het Fortuynistische kamp: die politici waren verantwoordelijk voor de moord op Fortuyn, want zij hadden het klimaat geschapen waarin iemand zich gerechtvaardigd kon zien hem om te brengen. Grappig dat je dat allemaal vergeten bent nu het je even niet uitkomt.

Maar ik sta open voor de suggestie dat Volkert destijds een alternatief motief heeft gehad dan hetgeen hij zelf verklaarde hoor: toon maar aan met bewijzen welk motief aannemelijker is geweest.

Maar als je dat niet kunt: snaveltje toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#158 Willem

De puinhopen van acht jaar paars:

http://dbnl.nl/tekst/fort010puin01_01/fort010puin01_01.pdf

Ik ben benieuwd wie het gelezen heeft en wie er gaten in kan schieten.

Luister nu eens een keer naar wat die man te zeggen had, in plaats van alles op de persoon of de politieke kleur of een boude uitspraak te spelen.

Zelfs na zijn dood blijkt nog steeds dat hedendaagse politici veel van zijn ideeen hebben overgenomen.

“De enige correctiefactor op de macht van de
producenten is de politiek. De politiek nu laat het volledig afweten. Het gevolg is dat
het publieke domein en de collectieve sector volledig door het aanbod en dus de
aanbieders worden bepaald. Aan de consument-burger wordt slechts lippendienst
bewezen. Van democratie is geen sprake, of men zou het eens in de vier jaar een
hokje rood maken democratie moeten noemen. In Nederland is die geringe
democratie nog verder uitgehold doordat de macht over de inrichting van het publieke
domein en de collectieve sector wordt gedeeld met het maatschappelijk middenveld,
een geheel van organisaties dat optreedt als zaakwaarnemer van de
burger-consument. Met het democratisch gehalte van deze zaakwaarnemers is van
alles mis. Zij worden niet gekozen, maar benoemd via coöptatie. Ook hun
representativiteit staat al gedurende enige decennia onder grote druk. Het land is
sedert de jaren zestig van de vorige eeuw in hoog tempo ontzuild, maar het verzuilde
middenveld doet nog steeds alsof dat niet zo is en vertegenwoordigt ons zonder
zich daadwerkelijk om ons te bekommeren.”

Hij was een idealist, wilde een vernieuwer zijn, en trachtte daarin moed te betonen.

Pas als je de significantie van Fortuyn onderkent, begrijp je de politieke impact van zijn moord, en daarmee het feit dat Volkert een terrorist is, omdat de gevolgen van zijn daad de democratie ontwrichtte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#159 Willem

“Dat baseer ik op wat hij zelf verklaard heeft over het motief voor zijn moord. Kennelijk had je dat zelf al wel door, want je vraagt in de volgende zin waarom ik er vanuit gaat dat hij de waarheid sprak.

Ik heb dus bewijs, jij hebt niets.”

Ik heb eerder al het bewijs gepost dat hij tegen zijn partner door de telfoon heeft gezegd dat hij de waarheid niet hoefde te vertellen. Jij gelooft hem op zijn woord. Dat is een keuze die je maakt.

Ik maak de keuze deze moordenaar niet op zijn woord te geloven.

Als jij het woord van Volkert als bewijs aandraagt kan ik je vertellen dat een verklaring ook juridisch gezien niet als bewijs geldt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#160 Willem

@147

Het is met name dit fragment dat mij tegen de borst stuit:

“Voor de meesten van ons geldt dat, zo we het al niet als onze morele plicht zouden beschouwen een Hitler voortijdig uit te schakelen, we dit dan toch in ieder geval zouden kunnen billijken als een daad die moreel te rechtvaardigen valt.

De politieke moord valt te rechtvaardigen; in theorie dan.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#161 Willem

@Prediker

Nu weer noem je Fortuyn een Volksmenner,

Wat is daar je bewijs voor?

Je probeert zijn moord te ‘rechtvaardigen’ en begrip te kweken voor de moordenaar omdat deze Pim ‘als Hitler’ zou hebben gezien omdat hij dat zelf heeft gezegd.

Dit noem je bewijs.

Dan ben ik benieuwd naar je redenering over het waarom Fortuyn een Volksmenner was.

Heb je daar soms ook een definitie voor?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#162 Prediker

World English Dictionary terrorist (ˈtɛrərɪst)

a. a person who employs terror or terrorism, esp as a political weapon.

Een terrorist is dus iemand die zich van terreur of terrorisme bedient. Wauw, daar worden we echt wijzer van! Ik begrijp een tautologische definitie voor jou voldoende is om iemand als ’terrorist’ te brandmerken.

Volkert was een terrorist, want hij bediende zich van terrorisme. QED!

1. systematic use of violence and intimidation to achieve some goal

1. Een politiek wapen
2. Systematisch gebruik van geweld om een doel te bereiken

Beiden zijn op Volkert van toepassing.

Systematisch? Hoeveel politieke moorden heeft Volkert van der Graaf ook al weer gepleegd? Eén, voor zover wij weten. (Ik weet wel dat jij de moord op Chris van der Werken in de schoenen wilt schuiven, maar die onderzoekslijn hebben recherche en OM laten vallen omdat er bij lange na niet genoeg bewijs voor was.)

Bovendien bedient de gemiddelde bankrover, bendelid of maffioso zich van geweld en intimidatie om doelen te bereiken. Dat zouden dan volgens deze definitie ook terroristen zijn. Flutdefinitie dus. Had je zelf kunnen bedenken, als je even kritisch na had gedacht.

Enne… een “politiek wapen”, wat is dat? Wordt een Starfire pistool ineens een politiek wapen als je ermee op politici schiet?

Zeg eens: de moordenaar van John Kennedy, was dat ook een ’terrorist’? Die heeft immers ook de politieke geschiedenis van de VS nogal beïnvloed. En de moordenaar van Robert Kennedy? De moordenaar van Martin Luther King? De moordenaar van Abraham Lincoln? James Garfield? William McKinley?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#163 gronk

Willem, als je hier alleen komt jammeren dat Fortuyn zo’n groot visionair politicus was, en dat het allemaal ‘de sguld van links’ is: de groeten met je gebazel en je ellenlange jengelverhalen.

Ja, d’r gaat best een hoop niet OK in nederland, en dat zou je best kunnen veranderen. Maar da’s -gegeven alle gevestigde belangen- moeizaam werk. Aan de andere kant, d’r gaat ook heel veel wel goed. Want als nederland echt zo’n kutland is, waarom zitten al die LPF-stemmers dan nog hier, en niet in duitsland of de VS?

C’est le ton qui fait la musique.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#164 Prediker

Als jij het woord van Volkert als bewijs aandraagt kan ik je vertellen dat een verklaring ook juridisch gezien niet als bewijs geldt.

@159 – Vandaar dat Volkerts verklaringen over hoe hij de moord heeft gepleegd, voorbereid en waarom hij de moord heeft gepleegd zowel in het strafproces als in het hoger beroep uitgebreid zijn meegewogen. Omdat verklaringen van verdachten juridisch gezien niet als bewijs gelden. ‘Tuurlijk joh!

De verdachte heeft opgegeven wat hem heeft bewogen een dergelijke daad te begaan. Het slachtoffer, dr. Fortuijn, was de lijsttrekker van een nieuwe politieke partij, die volgens de opiniepeilingen op het punt stond een grote zetelwinst te behalen bij de enkele dagen na de moord te houden Tweede-Kamerverkiezingen en als gevolg daarvan zeer waarschijnlijk een grote rol zou gaan vervullen in het politieke spectrum en bij de kabinetsformatie.

De verdachte zag in dit slachtoffer en diens gedachtegoed een gevaar voor de democratische samenleving en in het bijzonder voor de zwakkeren in deze samenleving en was van mening dat hem, dr. Fortuijn, het zwijgen moest worden opgelegd. De verdachte brengt hiermee tot uitdrukking dat hij zich als overtuigingsdader wil profileren. Het hof zal, evenals de rechtbank heeft gedaan, uitgaan van dit door de verdachte gegeven motief en zal dit motief laten meewegen in de straftoemeting.

Het hof heeft de overtuiging bekomen dat het motief van de verdachte, althans de drijfveer om te handelen zoals hij heeft gedaan, in de persoon of de persoonlijkheid van de verdachte moet worden gevonden. (Bron)

Je kletst overduidelijk over zaken waar je de ballen verstand van hebt. En je valt in herhaling, ook als je al herhaaldelijk bent weerlegd. Ik kom sterk in de verleiding om uit de film Billy Madison te citeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#165 Willem

Definnitie van systematisch:

ordelijk en samenhangend volgens een systeem

http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=systematisch&lang=nn#.UziHDPmSw8o

De moord was minitueus voorbereid. Hij had ervaring in het extreme activisme opgedaan waar hij samen met anderen ilegale acties uitvoerde. Hij had boekmaterialen van terroristische snit bestudeerd. Ja ik vind dat systematisch.

Hij heeft kunnen weten dat zijn daad grote politieke consequenties zou hebben. Fortuyn sotnd immers op het punt de verkiezingen te winnen en zou daarmee minister perseident geworden zijn.

Je andere argumenten snijden meer hout.

Echter, niet als je er wat dieper in kijkt:

Martin Luther King:

“Very little is spoken of the fact that a Memphis jury found the United States government guilty of conspiring to assassinate Dr. King on the balcony of the Lorraine Motel on April 4, 1968.”

http://newsone.com/2843790/did-you-know-us-govt-found-guilty-in-conspiracy-to-assassinate-dr-martin-luther-king-jr/

Abraham Lincoln:

Many consider assassinations as terrorism, depending on the assassin’s reason for committing the crime. Two Presidential assassinations could be considered acts of terrorism: Abraham Lincoln’s assassination in April 1865 at the hands of Confederate sympathizer John Wilkes Booth, and William McKinley in September 1901 at the hands of anarchist Leon Czolgosz. – See more at:

http://homelandsecurity.uslegal.com/terrorism/terrorism-in-the-united-states/anti-war-and-nationalist/

Robert Kennedy:

The Forgotten Terrorist is the definitive book on the assassination that rocked the nation during the turbulent summer of 1968.

http://www.amazon.com/The-Forgotten-Terrorist-Assassination-Kennedy/dp/B005Q8KBUU

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#166 Willem

“Want als nederland echt zo’n kutland is, waarom zitten al die LPF-stemmers dan nog hier, en niet in duitsland of de VS?”

Wat een dom argument. Ik had van jou een beter repliek verwacht.

Waar zeg ik dat ‘alles de schuld van ‘links’ is? Ik benoem alleen dat er kennelijk ook zoiets is als dom links, namelijk zij die stilletjes de moord op Fortuyn vergoeijlijken in plaats van er lering uit te trekken.

Overigens: De beveiliging van Wilders is een direct gevolg van de moord op Fortuyn, die het gedachtengoed van Fortuyn gekaapt heeft in de opinie van de mensen die erop stemmen.

Hij heeft datzelfde gedachtengoed echter flink misbruikt en doet er geen recht aan. Ondertussen zie je gewoon dat een Merkel stelt dat de multiculturele samenleving mislukt is. Fortuyn stelde zelfs dat het niet te laat was, en kwam met oplossingen aan, zoals gemixte wijken, die hout sneden. Dat moet ik hem gewoon nageven, en dat doe ik bij deze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#167 De echte Rob

@160 Ik lees dat fragment blijkbaar volledig anders dan jij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#168 Willem

Stel nu eens dat ik gelijk heb dat Volkert gelogen heeft over zijn beweegredenen.

Dat moet ten erste een koud kunstje zijn voor een koelbloeige moordenaar.

Wat zou dan zijn werkelijke motief zijn vraag je:

“For some activists, the animal rights ideology amounts to a quasi religion, one whose central doctrine declares a moral equivalency between the value of animal lives and the value of human lives. Animal rights ideologues embrace their beliefs with a fervor that is remarkably intense and sustained, to the point that many dedicate their entire lives to “speaking for those who cannot speak for themselves.” Some believe their cause to be so righteous that it entitles them to cross the line from legitimate advocacy to vandalism and harassment, or even terrorism against medical researchers, the fur and food industries, and others they accuse of abusing animals.”

Uit: A Rat Is a Pig Is a Dog Is a Boy: The Human Cost of the Animal Rights Movement

books.google.com/books?id=ERSXIIjCok4C&dq=&redir_esc=y

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#169 Prediker

@165 Begrippen krijgen hun betekenis binnen een talige context, Willem. Je kunt niet maar een beetje van woordenboek naar woordenboek springen (of zelfs binnen een woordenboek van lemma naar lemma springen), en dan denken dat je daarmee begrippen verheldert.

Zo heeft de frase “systematic use of violence and intimidation” in verband met terrorisme de betekenis dat een groep (of eventueel een eenling) dat geweld herhaaldelijk, strategisch en georganiseerd pleegt.

Neem de Rote Armee Fraktion, die pleegde strategisch, herhaaldelijk, weloverwogen, georganiseerd geweld (brandstichting, bomaanslagen, gijzelingen) om overheid en bedrijfsleven te pressen hun wensen in te willigen, en tevens om een bewustwordingsproces onder de bevolking op gang te brengen.

Dat maakt meteen het begrip ‘systematisch’ als criterium voor terrorisme problematisch. Eén terreurdaad = géén terreurdaad?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#170 Prediker

@168 – Kom maar met overtuigende argumenten waarom dit het ware motief van Van der Graaf moet zijn geweest, en beantwoord vervolgens even de vraag hoe daaruit dan zou blijken dat Volkert wél een terroristisch oogmerk had en dus een terrorist is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#171 Willem

Strategisch en weloverwogen. Degelijk voorbereid.

Gelukkig niet herhaaldelijk, maar bewijs jij maar dat terrorisme herhaaldelijk moet zijn. Volgens mij is dat niet waar.

Zie 9/11.

Het argument waarom dit het ware motief van Volkert zou zijn, zijn inherent aan zijn eerdere levensloop waarin hij deelnam aan extreem activisme. Hij streed voor de dieren, het mileu.

Op geen enkele manier is af te leiden uit zijn voorgeschiedenis dat hij maatschappelijk betrokken was bij het wel en wee van minderheden in de samenleving zoals moslims.

Ook zijn er trouwens sterke overeenkomsten voor de moord op Chris van de Werken: Beiden werden van zeer dichtbij met een 9mm pistool gedood.

“ging milieuhygiëne studeren aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, werd veganist en richtte in 1992 samen met Sjoerd van de Wouw de Vereniging Milieu-Offensief (VMO) op. De VMO hield zich bezig met juridische procesvoering tegen milieuovertredingen en dierenmishandeling. ”

en

“In de garage werden chemicaliën gevonden, zoals ammoniumnitraat, kaliumchloraat in combinatie met suiker, actieve kool, tolueen en zwavelzuur, waarmee explosieven gemaakt kunnen worden.”

bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf#Levensloop

Als je dat dan leest, vind je dit dan geloofwaardig?

“gaf als motief dat hij in Fortuyn een groeiend gevaar voor de samenleving zag, met name voor kwetsbare groepen zoals asielzoekers, moslims en mensen met een WAO-uitkering”

Ik niet namelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#172 gronk

@169: OTOH, 9/11 kun je zien als *een* terreurdaad — dat het om 4 afzonderlijke vliegtuigen ging is pedanterij. Toch is er niemand die zal zeggen dat 9/11 geen terroristische dad was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#173 Willem

Uit dezelfde Wikipagina van Volkert:

“Het rapport van de commissie-Van der Haak die de beveiliging van Fortuyn had onderzocht. Het citaat is afkomstig uit een door de AIVD afgeluisterd telefoongesprek van 8 januari 2002, toen Fortuyn nog lijsttrekker was van Leefbaar Nederland. In dat gesprek werd door een milieuactivist gezegd: “Hij (Fortuyn) moet dood!” Nadat de spreker erop attent gemaakt werd dat men afgeluisterd werd, corrigeerde hij zichzelf en zei: “Ik bedoel natuurlijk monddood.”[4]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#174 gronk

@171: de moord op kennedy was ook geen terroristische daad. Ook het neerschieten van het vliegtuig met president Habyarimana aan boord was geen terrorisme (maar lokale stammenstrijd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#175 Willem

Het pistool was al eerder bij een ander misdrijf gebruikt 01:50

http://www.youtube.com/watch?v=XgDUEUsdQcU

en hij zwijgt lange tijd over zijn motieven

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#176 Prediker

Strategisch en weloverwogen. Degelijk voorbereid.

Gelukkig niet herhaaldelijk, maar bewijs jij maar dat terrorisme herhaaldelijk moet zijn. Volgens mij is dat niet waar.

@171 – Hé, jij komt met een of andere woordenboekdefinitie van ’terrorisme’ waarin het begrip ‘systematisch’ een rol speelt; niet ik.

Nu zit er wel enige rek in het begrip ‘systematisch’, maar het ‘systematisch plegen van geweld’ is toch echt net even iets anders dan een moord gewoon goed voorbereiden. Als dat laatste het ‘systematisch gebruik van geweld om een doel te bereiken’ is (de door jou aangehaalde definitie), dan is een vrouw die vergif in huis haalt en dit – teneinde zich van haar vervelende echtgenoot te ontdoen – door zijn eten mengt, ook een ’terrorist’.

Ook zijn er trouwens sterke overeenkomsten voor de moord op Chris van de Werken: Beiden werden van zeer dichtbij met een 9mm pistool gedood.

9 millimeter is een van de populairste kalibers, en als je iemand om het leven brengt met een handvuurwapen, is het nogal voor de hand liggend dat je het beoogde slachtoffer tot dichtbij nadert. Dat verkleint namelijk het risico dat je mist.

Zijn dit je ‘overeenkomsten’? Want die overeenkomsten heeft de moord op Fortuyn gemeen met nog tal van andere moorden. Misschien heeft Van der Graaf die ook wel gepleegd?

Had de recherche Van der Graaf in verband kunnen brengen met de moord op Chris van der Werken, dan had men dat allang gedaan.

En ik wacht nog steeds op een antwoord op de vraag waarom een milieu- of dierenactivistisch motief de moord op Fortuyn ineens een ’terroristisch oogmerk’ zou geven, in contrast met het motief dat Volkert in Fortuyn een bedreiging zag voor asielzoekers en andere etnische minderheidsgroeperingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#177 Prediker

Het pistool was al eerder bij een ander misdrijf gebruikt…

@175 – Tjaa, dat heb je soms met wapens die je in het illegale circuit verkrijgt. Dat er al een ander misdrijf mee is gepleegd.

Komt dat als een verrassing voor je?

Wil niet zeggen dat Volkert van der Graaf dat misdrijf heeft gepleegd. Had men hem daarop kunnen pakken, dan had men hem daarvoor wel vervolgd, zou je toch denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#178 Willem

Laat ik een wedervraag stellen:

Als Volkert nu eens niet was gepakt. en hij had achteraf een communique doen uitgaan met eisen, dan was hij volgens jou redenering voor exact dezeflde daad wel als terrorist aangemerkt.

“waarom een milieu- of dierenactivistisch motief de moord op Fortuyn ineens een ‘terroristisch oogmerk’ zou geven”

Volgens hedendaagse begrippen en definities van wat terrorisme is. Eens dat dit geen helder begrip is en door de tijd heen de definitie niet gelijk blijft.

http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Enterprise_Terrorism_Act

Volgens de Animal Enterprise Terrorism Act was Volkert zefs als hij de moord niet gepleegd had, en zich beperkt had tot het vrijlaten van nertse en doorknippen van hekken en wat dies meer zij, een terrorist geweest. Ok, die wet stamt uit 2006, maar is wellicht mede tot sstand gekomen vanwege de moord op Fortuyn.

Volkert was een extreme activist en maakte zich jarenlang in groepsverband schuldig aan het uitvoeren van illegale acties.

Dan past die moord prima in hetzelfde patroon. Ook het berekenende zwijgen, en zijn kennis van gerechtelijke procedures leiden ertoe dat het redelijkerwijs aan te nemen is dat hij zijn verklaring strategisch heeft gedaan met het oog een zo laag mogelijke straf te krijgen, ook voor wat betreft zijn motieven.

Als je iemand van 50cm afstand door het hoofd schiet ben je een laffe hond, dus dat past prima in zijn profiel.

Een moord begaan om op te komen voor moslims en WAO uitkeringstrekkers past daar total niet in. Hij of zijn advokaat moeten tot de conclusie gekomen zijn dat dat meer begrip bij de rechter zou opwekken dan het willen tegengaan van het opheffen van het verbod op nerts- en pelsdierfokkerijen. Waar ik overigens ook tegen was, maar dat terzijde.

” Waarom kreeg de moordenaar van Van Gogh bijvoorbeeld wel levenslang? Eén vaste reageerder voelt zich door de vrijlating in 2014 van de radicale milieuactivist Van der G. persoonlijk bedreigd. Op het weblog zei hij zich jaren voor de zaak van de nertsenfokkerij te hebben ingezet; ook Fortuyn steunde de nertsenfokkers. Een ander vroeg zich af waarom de strafrechters het politieke karakter van de moordaanslag niet zwaarder wogen. Dit was „geweld tegen de rechtsstaat” dat een leven kostte, anderen de mond snoerde en één politicus zelfs tot emigratie bracht. „Graag uw reactie”.

Ik was er in de raadkamer niet bij, dus ik weet het niet. Maar Mohammed B. werd moord met een terroristisch oogmerk ten laste gelegd. Dit is wettelijk een strafverzwarende omstandigheid. ”

http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2012/05/12/wie-in-nederland-levenslang-krijgt-is-geheel-verloren/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#179 Willem

@177 De moord is inmiddels verjaard, maar ik zou je willen aanraden de reportages van Hendrik Jan Korterink hierover te willen raadplegen. Het meeste van zijn reportages zijn helaas offline zie ik nu, maar dit kon ik nog vinden:

http://www.misdaadjournalist.nl/2008/04/volkert-en-de-m/

“Volkert was jarenlang de tegenstrever van Van de Werken. Volkert zag de ambtenaar als iemand die de ‘milieuvervuilende boeren’ de hand boven het hoofd hield. Terwijl hij hen het bloed onder de nagels vandaan haalde door stelselmatig bezwaar te maken tegen elke aanvraag voor een vergunning. Uiteindelijk verloor Volkert de grootste slag. Niet lang daarna werd Van de Werken vermoord. Als er iemand een motief had, was het Volkert.”

en

http://www.misdaadjournalist.nl/2010/11/volkert-nog-niet-klaar-met-moord-op-milieuambtenaar/

(2010)

“Volkert van der G. is nog niet klaar met zijn ‘actieverleden’, als het aan de politie ligt. De Stentor meldt dat de CID achter de schermen weer bezig is met de nog steeds niet op­geloste moord in 1996 op de Nunspeetse gemeenteambtenaar Chris van der Werken. De krant heeft een boer gesproken, Lammert Brui­ning uit Hulshorst, die zegt dat hij recent is verhoord ‘op een geheime locatie’.

Volgens Bruining is Van der Werken vermoord omdat milieu-activisten de ambte­naar ervan verdachten valse (mi­lieu) vergunningen te verstrekken. Dat is op zich geen nieuws, dat verhaal speelde al vanaf het begin. Er is nooit een ander motief naar boven gekomen dan dit, maar het bewijs is waarschijnlijk nooit meer te leveren.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#180 Willem

(2009)

“Hugo Arlman deed gisteravond wat badinerend over het verhaal in de Telegraaf over Volkerts betrokkenheid bij de moord op Christiaan van de Werken. Er was ‘een rood autootje in de buurt gezien’, dat was het wel. Dat Volkert en zijn advocaat op die lijn zitten begrijp ik nog wel, maar dat een journalist niet beter weet – of zich zo heeft laten indoctrineren met zijn afkeer van de Telegraaf- zegt wel heel veel over die stichting. Het enige wat er niet is, is hard bewijs, maar Volkert had kort daarvoor een hooglopend conflict gehad met milieuambtenaar Van de Werken, die hij als zijn persoonlijke tegenstrever beschouwde.

Volkert – en zijn club – hadden een gevoelige nederlaag geleden in een jaren durende procedure. Ik heb zelf mensen gesproken die metéén na de moord op Van de Werken al aan Volkert hebben gedacht en die na de moord op Fortuyn helemaal geen twijfel meer hadden.

De manier waarop Van de Werken is vermoord – op zondagmiddag tijdens een wandeling in het bos van dichtbij van achteren door het hoofd geschoten – is even sneaky als de moord op Fortuyn. Een eenmansactie, waarbij de dader ervan uitgaat dat hij ongezien wegkomt. Bij Van de Werken is dat gelukt, bij Fortuyn had het maar een haartje gescheeld en dat was alleen te danken aan het super-alert reageren van chauffeur Hans Smolders. Als hij niet zo primair had gehandeld zaten we nu nog met complottheorieën over Marokkaanse dadergroepen.”

http://www.misdaadjournalist.nl/2009/06/vrijdag-12-juni/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#181 Willem

http://www.camilleri.nl/2013/12/moorden-uit-de-oude-doos-2-chris-van-de-werken/

“Gedurende het onderzoek melden zich ook getuigen die zeggen iemand te hebben gezien. Eén van de getuigen heeft de schoten gehoord en zag in de verte bij het slachtoffer een persoon ‘met iets roods’ aan, die het bos invluchtte. Het zou gaan om een blanke man in rode kleding. Hij wordt nooit gevonden.

In 1997 wordt de zaak gesloten, er zijn geen aanknopingspunten meer om verder te gaan met de moord op Chris van de Werken.

De moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 lijkt de zaak van Van de Werken weer in een nieuw daglicht te zetten. De 32-jarige Volkert van der Graaf, afkomstig uit Harderwijk en werkzaam voor de milieubeschermingsorganisatie Vereniging Milieu Offensief wordt aangehouden. Volkert hield zich in die tijd bezig met juridische procesvoering tegen milieuovertredingen door met name boeren en tegen dierenmishandeling. Het vormt voor de politie aanleiding om ook de zaak van Chris Van de Werken opnieuw onder de loep te nemen. Er worden verschillende overeenkomsten gevonden. Beide slachtoffers worden van dichtbij in hun rug neergeschoten.

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink schreef daar eerder over: “ De mensen die in de afgelopen jaren met Volkert te maken hebben gehad, verwachten niet dat hij een bekentenis zal overleggen over de moord op Van de Werken. Landbouwvoorzitter Gerard de Zwaan: ‘Hij had ze achter zijn ellebogen. Tijdens de vergaderingen zei hij ook bijna nooit iets, als hij werd aangevallen sloeg hij zijn ogen neer. Voor de weduwe is te hopen dat de zaak wordt opgelost, maar hij heeft er geen enkel gelang bij om toe te geven’.!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#182 Prediker

Als Volkert nu eens niet was gepakt. en hij had achteraf een communique doen uitgaan met eisen, dan was hij volgens jou redenering voor exact dezeflde daad wel als terrorist aangemerkt.

Dat lijkt me nogal wiedes: aan zo’n communiqué kleeft namelijk een dreigement: als deze eisen niet worden ingewilligd, dan schiet ik nog een politicus dood. En daarmee wordt de overheid wederrechtelijk gedwongen iets te doen, na te laten of te dulden.

Valt dus keurig binnen de definitie van een ’terroristisch oogmerk’ die ik heb aangevoerd.

Ok, die wet stamt uit 2006, maar is wellicht mede tot sstand gekomen vanwege de moord op Fortuyn.

Het is een Amerikaanse federale wet. Het lijkt me sterk dat de moord op Fortuyn in de VS zoveel impact heeft gehad. Vermoedelijk hebben ze in de VS genoeg eigen dierenrechtenactivisten om daar wetten op toe te spitsen.

En in het doorknippen van hekken en vrijlaten van nertsen, of saboteren van dierproefcentra kan ik echt geen terreurdaad zien. Zoals wel vaker zijn de Amerikanen niet helemaal goed bij hun hoofd, en dient de wet de belangen van de industrie. Non-argument dus.

En als Volkert zo’n extreme terrorist was, waar zijn dan de bewijzen dat hij zich bezighield met brandstichting, het opblazen van auto’s van boeren of het doden en bedreigen van dierproeflaboranten?

De voornaamste terreur waar Volkert zich mee bezighield was papierterreur. Het eindeloos bombarderen van boerenondernemers met bezwaarschriften. Ja, echt een terrorist die Volkert.

Als je iemand van 50cm afstand door het hoofd schiet ben je een laffe hond, dus dat past prima in zijn profiel.

Wat een kulargument. Dus als hij een geweer had aangeschaft en Fortuyn van dertig meter afstand door diens hoofd had geknald was Volkert ineens een dappere moordenaar geweest? Of als hij een autobom onder de wagen van Fortuyn had geplaatst?

Ik was er in de raadkamer niet bij, dus ik weet het niet. Maar Mohammed B. werd moord met een terroristisch oogmerk ten laste gelegd. Dit is wettelijk een strafverzwarende omstandigheid.

Weer zo’n ongeïnformeerd argument. Zoals hierboven door Flip van Dyke vermeld (#36) bestond artikel 83 WvS in 2002 nog niet, dus had Volkert van der Graaf sowieso niet veroordeeld kunnen worden wegens terrorisme.

Dat Volkert van der Graaf zijn ware motief zou hebben verzwegen omdat hij anders ook nog wegens terrorisme zou kunnen worden veroordeeld is derhalve de grootst mogelijke flauwekul. Dat had je inmiddels kunnen weten. Maar kennelijk hoor je alleen jezelf praten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#183 Willem

Kortom: Zelfde M.O. Een milieuambtenaar met wie Volkert een hooglopend conflict had. Helaas geen bewijs. Maar het voordeel van de twijfel geven? Ik zou mijn hand er niet voor in het vuur durven steken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#184 Prediker

De moord is inmiddels verjaard, maar ik zou je willen aanraden de reportages van Hendrik Jan Korterink hierover te willen raadplegen.

Korterink komt met geen enkel hard bewijs, enkel met mensen die zeggen anderen te kennen die aan Volkert hebben gedacht en na de moord op Fortuyn geen twijfel meer hadden.

Bovendien spreekt Jeroen Snel van een DNA-spoor dat het wapen linkt aan een misdrijf uit 2001. Chris van de Werken werd vermoord in 1996.

Ik neem aan dat de recherche de kogels uit het lichaam van Van der Werken kan vergelijken met de kogels uit het lichaam van Fortuyn en een ballistische test heeft gedaan met het wapen van Volkert van de Graaf om te zien of er een match is.

Blijkbaar was er geen match.

Mensen hebben wat roods gezien. Was het nou een kledingstuk of een auto? Zelfs dat wordt niet duidelijk uit die artikelen van Korterink. Lekker bewijs.

Maar stel dat Volkert van der Graaf Chris van de Werken uit de weg heeft geruimd omdat hij een ideologische ruzie met hem had en hem als zijn persoonlijke tegenstrever zag (en daar is dus geen bewijs voor); maakt dat hem een terrorist?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#185 Willem

“als Volkert zo’n extreme terrorist was, waar zijn dan de bewijzen dat hij zich bezighield met brandstichting, het opblazen van auto’s van boeren of het doden en bedreigen van dierproeflaboranten?

De voornaamste terreur waar Volkert zich mee bezighield was papierterreur.”

“‘In de discussies die ze onderling voeren, ontpopt Volkert zich tot een scherp debater, met uitgesproken standpunten, al slaat hij soms op een eigenaardige manier door. Hij kan een verkeerde opmerking al snel als een belediging opvatten; zijn definitie van een provocatie blijkt ruim.’

Na wat omzwervingen langs studentenhuizen en –kamers, komt hij op 20-jarige leeftijd in de studentencomplex vrijstaat Droevendaal in Wageningen terecht, een soort enclave voor alternatieve studenten. Volkert heeft zich dan al lang en breed aangesloten bij dierenwelzijnorganisaties als de NBBV (anti-vivisectie) en het Interuniversitair Overleg Diergebruik. Tevens wordt hij lid van de lokale afdeling van Lekker Dier.

Daarnaast maakt hij deel uit van een handjevol Wageningse dierenactivisten, waaronder Sjoerd van der Wouw en Monique Bestman, eveneens studenten aan de Landbouwuniversiteit en woonachtig in dezelfde barak als Volkert. Volgens de auteur vormde Volkert samen met Sjoerd en Monique ‘waarschijnlijk de kern van een Wageningse ‘cel’ van het Dierenbevrijdingsfront (DBF).’

“Met overtuigend bewijs hiervoor komt Faber niet, behalve dan dat er in de huidige woning van Volkert in Harderwijk bij een huiszoeking na de moord op Fortuyn een arsenaal aan actiemateriaal en –lectuur is aangetroffen dat onlosmakelijk verbonden lijkt te zijn aan het werk van het DBF: chemicaliën voor brandbommen, een handgeschreven boodschappenlijstje voor het maken van TNT, portofoons, bivakmutsen, een kookwekker, scanners, Anarchistisch Kookboek met o.a. bomrecepten, handboek tegen de smeris, RAF- en CCC-pamfletten, een wapenboek, plattegronden van nertsfokkerijen waarop aangegeven op welke plekken de omheining het beste doorgeknipt kon worden, etc.

Tevens herbergde de garagebox in Harderwijk een pindakaaspot met 35 condooms, gevuld met een ‘explosief brandbaar’ mengsel van kaliumchloraat en suiker. De mengsels moeten ergens tussen 1988 en 1998 zijn geproduceerd. Na toevoeging van het eveneens bij Volkert aangetroffen zwavelzuur zou het mengsel in een kwartier tot een half uur spontaan in brand vliegen: brandbommen met een tijdmechanisme. Volkert zou het brandbare materiaal al in bezit gehad hebben toen hij in barak 39 op Droevendaal woonde.

Nachtelijke acties

De acties van de Wageningse DBF-cel in 1989 behelzen in de ogen van de schrijver aanvankelijk het weghalen van kippen op een kippenfarm en beagles uit het fokbedrijf Harlan. Volgens Faber veroorzaken loslopende kippen en een beagle de nodige overlast onder studenten die woonachtig waren naast barak 39. Volkert zou samen met Monique ook bijna brand hebben gesticht, maar de poging om in de buurt van Wageningen een aantal vrachtwagens van vleesbedrijven aan te pakken, mislukt nadat ze worden betrapt en weten te vluchten.

Op avontuurlijke wijze wordt de inzet van onze Wageningse DBF’er beschreven. ‘De overdag zo kleurloze Volkert leek echter in zijn element tijdens de nachtelijke expedities, alsof hij er juist extra energie van kreeg. In zijn gretigheid ging hij bijna altijd voorop – als het aan hem lag, zou hij in zijn eentje een hele boerderij leeghalen.'”

en

“September 1999 nam onze juridisch expert, ongetwijfeld moe van het doodsaaie papierwerk, weer eens deel aan een bovengrondse actie tegen een bijeenkomst van nertsenfokkers. Op het verzamelpunt krijgen de circa veertien dierenactivisten vreselijk klop van een groep bontfokkers. Volkert blijft hierbij ongedeerd. Het antwoord op de vraag of deze gebeurtenis een rol heeft gespeeld voor het motief om Fortuyn te vermoorden, laat Faber open.

Wél zou Van der Graaf boos geworden zijn om Fortuyn, die eind 2001 in een interview met Milieudefensie Magazine de milieudeskundige Lucas Reijnders een ‘griezel’ heeft genoemd, terwijl hij later in een tv-interview te kennen gaf tegen een nertsenverbod te zijn. De (naïeve) stoïcijnse wijze waarop Volkert de moord vervolgens voorbereidt, bezorgt de lezer koude rillingen. Volkert voelt zich dermate superieur, dat hij zich niet voor kan stellen dat hij daarbij zal worden opgepakt. Zelfs aan een adequate vluchtroute wordt niet gedacht.

Volgens Faber heeft Volkert jarenlang in een soort parallelle wereld geleefd, waarin het onderscheid tussen ‘legaal’ en ‘illegaal’ niet aan de orde was. De stap om tot de moord te komen, was voor Volkert dan ook niet al te groot. Na zijn daad zweeg de dader wekenlang, om uiteindelijk in zijn verklaring aan de officier van justitie kenbaar te maken dat hij Fortuyn als een groot gevaar voor de samenleving zag, dat gestopt moest worden.

Faber concludeert daarentegen dat het Volkert enkel om het dierenwelzijn was te doen”

http://www.ravagedigitaal.org/2008/89/artikel.php

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#186 Willem

Wel kocht Volkert een pistool in 1996. Misschien wel omdat hij van zijn oude moordwapen, het bewijs, af moest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#187 Willem

Overigens terroriseerde hij wel degelijk de boeren met de juridische procedures. Zie de reportage van TV Vandaag die ik eerder postte. Hij werd door hen gevreesd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#188 okto

@187: Dom praat. U wilt hier toch niet serieus beweren dat juridische procedures aanspannen ten einde de rechter een oordeel ergens over te laten vellen een daad van terrorisme is? U maakt zich echt onsterfelijk belachelijk met zulk soort opmerkingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#189 Willem

@188 Het zijn niet mijn woorden. Het wordt letterlijk door anderen zo gezegd.

“Volkert van der Graaf zelf zat op een knooppunt. Hij werkte bij het legale VMO (Vereniging Milieu Offensief) en was daarnaast lid van de illegale actiegroep De Ziedende Bintjes, die proefvelden met genetisch gemanipuleerde gewassen vernietigde. Via beroepsprocedures kreeg hij de plattegronden van nertsenfokbedrijven, die bij hem thuis werden aangetroffen. Met daarop opmerkingen als ‘makkelijk door te knippen gaas’ en ‘een schutting waarover makkelijk via olievaten kan worden heen geklommen’.

In de nertsensector is iedereen ervan overtuigd dat Van der Graaf die plattegronden doorspeelde naar zijn kennissen bij het Dierenbevrijdingsfront. Wim Verhagen, directeur van de Nederlandse vereniging van Fokkers van Edelpelsdieren (NFE): ‘Als de actievoerders bij een bedrijf binnenkomen, weten ze precies welke trap ze moeten nemen en waar de administratie is opgeslagen.’

‘Sociale experimenteerfunctie’
Het is al vaker geconcludeerd, voor terroristen, en dus ook dierenrechtterroristen, is Nederland een paradijs.”

http://www.elsevier.nl/Algemeen/nieuws/2005/10/Beesten-van-mensen—Volkert-en-zijn-vrienden-ELSEVIER052646W/

en

“Tussen de Lijst Pim Fortuyn en de verdachte bestaat een interessant verband. Wien van de Brink, de boerenleider/veehouder die nummer 20 op de lijst van LPF staat, kent Van der G. Van de Brink was halverwege de jaren negentig raadslid in Putten, waar het gemeentebestuur heel wat met de beroepsprocedeerders had te stellen. Ook Putten beet een aantal keren in het stof.

De toenmalige wethouder K. van der Werf kreeg van VMO het verwijt dat de boeren – onder wie Van den Brink – te veel op zijn schoot zaten, waardoor hij het niet te nauw nam met de vergunningen. De wethouder verweet de milieuactivisten op zijn beurt dat die zich schuldig maakte aan een ‘vorm van omkoping’. De vereniging had een bezwaar ingetrokken tegen een veehouder in ruil voor achttienduizend gulden. Met dat geld kochten Van de Wouw en Van der G. ammoniakrechten, zodat er minder uitstoot kwam. ”

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3520091/2013/10/02/Profiel-Volkert-van-der-G-gedreven-milieustrijder—vanachter-het-bureau.dhtml

en

“Pelsdierenfokkers verwijten justitie veel te laks te hebben gereageerd op waarschuwingen voor radicale dierenactivisten. Zij hebben vele tientallen geweldsdelicten op hun naam staan, maar in zeventien jaar is geen enkele arrestatie verricht.”

en

“Zo trekt de politie momenteel DNA-sporen na die zijn aangetroffen na een brand in het Brabantse Milheeze. In november 1999 werden bij de Voedercentrale in die plaats negen vrachtwagens in brand gestoken. Het Dierenbevrijdingsfront eiste de verantwoordelijkheid voor deze actie op. Het bedrijf levert slachtafval aan pelsdierenfokkers.

In de jaren negentig heeft het Dierenbevrijdingsfront vele tientallen gewelddadige acties uitgevoerd. Secretaris Verhagen van de NFE ergert zich er al jaren aan dat justitie nauwelijks onderzoek doet naar de praktijken van de dierenactivisten”

en

“Verhagen zegt zeker te weten dat Van der G. zich in kringen van het Dierenbevrijdingsfront bewoog. „Ik heb hem met eigen ogen bij sympathisanten van het front gesignaleerd.” Ook een andere medewerker van de Vereniging Milieu-Offensief (VMO) was daar volgens hem bij. De VMO is door Van der G. mede opgericht. Hij is er ook in dienst.”

http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/pelsdierenfokkers_justitie_veel_te_laks_1_149248

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#190 Willem

45,000+ handtekningen in een petitie tegen de vervroegde vrijlating:

http://petities.nl/petitie/volkert-van-der-g-mag-geen-6-jaar-strafvermindering-krijgen

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/moordenaar-pim-fortuyn-verdient-zelfde-recept

“Those were his legal activities. Volkert was also a member of a group called the “Furious Potatoes” (De Ziedende Bintjes). This is a group that carries out illegal, violent actions against fur breeders, companies that carry out animal tests and firms that operate in a way that they consider environmentally unsound. These groups are connected to the extreme leftwing squatter movement. Their activities are again often subsidised directly and indirectly by sympathetic politicians. Politicians hinder and disband police units investigating violent activities of animal rights and environmental activists. The activists are known to terrorize police investigators and their families. Biologist Margreet Jonker, a researcher into cancer treatment using test animals, was one of the few who dared to come forward to testify about the violence and threats against her and her family, by these governments sponsored left wing terrorists. Dutch judges are full of sympathy towards the terrorists and let them off with minumum sentences.”

http://www.vegetariansareevil.com/volkert.html

“Typerend in deze taakomschrijving is het gebruik van niet nader gedefinieerde sleutelbegrippen als ‘de demokratische rechtsorde’, ‘andere gewichtige belangen van de Staat’, en ‘het maatschappelijk leven’. Dit soort begrippen krijgt pas inhoud door debatten in het parlement, waar de minister van Binnenlandse Zaken verdere invulling aan en afbakening van de begrippen moet geven, en daarmee aangeeft hoe de BVD deze termen moet opvatten. Diezelfde minister moet vaststellen of er in de praktijk reden is een ernstig vermoeden te hebben dat er sprake is van een gevaar voor de demokratische rechtsorde, de veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat, en bepaalt daarmee of er een onderzoek door de BVD moet plaatsvinden. In de Tweede Kamer wordt de BVD af en toe op de agenda gezet; altijd naar aanleiding van het verslag van de vaste kamerkommissie, soms worden er interpellaties gehouden naar aanleiding van incidenten, publikaties en dergelijke. In het geval van de Ziedende Bintjes bijvoorbeeld werden er, naar aanleiding van de publikaties in de pers, mondelinge vragen gesteld over de BVD-aktiviteiten in Wageningen. Groen Links kamerlid Willems stelde de vraag of de aktiegroep de Ziedende Bintjes het landsbelang had geschaad en waaruit dat landsbelang in dit geval dan bestond. De minister, mevrouw Dales, gaf ten antwoord: “De aktiegroep de Ziedende Bintjes heeft de aanslag op een onderzoeksinstituut te Wageningen in augustus 1989 geclaimd. Aan de aanslag liggen politieke motieven ten grondslag. De schade bij deze aanslag liep in de miljoenen. Een en ander betekent een aantasting van gewichtige belangen zoals bedoeld in de Wet op de inlichtingen® en veiligheidsdiensten. Aangezien het hier gaat om een gewelddadige aktiegroep die de gewichtige belangen aantast, heeft de BVD de taak hierover gegevens in te zamelen.” Het PvdA-kamerlid Jurgens ging met dit antwoord niet akkoord: “De minister moet op zijn minst aantonen dat er sprake is van aantasting van de veiligheid van de Staat. Uit haar omschrijving van het delikt krijg ik de indruk dat het gaat om een kommuun, gewoon strafrechtelijk delikt, waarvoor de politie verantwoordelijk is. Op de minister berust alsnog de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van aantasting van de veiligheid van de Staat. Anders kunnen wij alle belangrijke misdrijven die worden gepleegd wel omschrijven als aantasting van de veiligheid van de Staat.” Minister Dales reposteerde: “Bij aanslagen, zoals gepleegd op het onderzoeksinstituut te Wageningen, met politieke motieven, waarbij de schade groot was, kan verondersteld worden dat het geen eenmalig incident was, mede gezien de claim die er gelegd is. Dergelijke aanslagen behoren gekwalificeerd te worden als aantasting van de gewichtige belangen, zoals bedoeld in de wet IVD.” Dat er in nog geen drie jaar tijd heel verschillende interpretaties van een en hetzelfde begrip zijn ontstaan blijkt uit de volgende diskussie, die plaatsvond bij de behandeling van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de Eerste Kamer in 1987. Destijds vroeg de PvdA-senator Tjeenk Willink aan de minister van Binnenlandse Zaken van Dijk om welk soort belangen het gaat bij ‘andere gewichtige belangen van de staat’. Hij stelde de vraag of de bepaling als volgt geïnterpreteerd zou moeten worden: “Het belang moet tenminste gelijkwaardig zijn aan de veiligheid van de staat, en deze gelijkwaardigheid moet per geval kunnen worden aangetoond ten genoege van de minister en door de minister ten genoege van het parlement.” Minister van Dijk antwoordde: “Ik beantwoord die vraag met een volmondig ja. Het begrip ‘verdere gewichtige belangen van de Staat’ dient uitsluitend op deze restriktieve manier te worden geïnterpreteerd.”
Minister van Binnenlandse Zaken Dales denkt daar in 1990 blijkbaar toch anders over; haar mening over de aktie van de Ziedende Bintjes dat het wel degelijk een staatsgevaarlijke aktie betreft, is met de grootste moeite nog niet een restriktieve interpretatie van het begrip ‘gewichtige belangen van de Staat’ te noemen. Of zou de minister bedoelen dat de gewichtige belangen van de Staat samenvallen met de gewichtige belangen van multinationals? Omdat van een minister niet verwacht kan worden dat ze geheel zelfstandig kan beslissen of een aktie(groep) een van die gewichtige belangen aantast wordt zij/hij geadviseerd door de BVD. De BVD voert daartoe verkennende aktiviteiten uit. “De BVD zal eerst over enige summiere kennis moeten beschikken alvorens te kunnen konkluderen dat er ernstige vermoedens bestaan. Die summiere kennis wordt voor het overgrote deel verkregen uit open bronnen”, aldus de minister in 1985. En de regering bij de behandeling van het wetsvoorstel: “Verkennende aktiviteiten van de BVD spelen vooral een rol bij de kontra-spionage en ter voorkoming van terroristische aktiviteiten. Deze verkennende aktiviteiten richten zich uiteraard op de eerste plaats op die doelgebieden van waaruit naar de ervaring in binnen- en buitenland heeft geleerd, spionage en terroristische aktiviteiten kunnen worden ontplooid en voorts op die terreinen, waar deze aktiviteiten zich kunnen manifesteren. De uitvoering van verkennende aktiviteiten is een vast weerkerend onderwerp van bespreking in het geregelde overleg van de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de BVD.” Het lijkt niet zo vreemd dat terroristische aktiviteiten de belangrijkste doelgebieden zijn van deze verkenningen. Het is dan wel noodzakelijk om te weten wat er allemaal binnen de definitie van terrorisme valt. In 1986 werden door de Advies Kommissie Terrorismebestrijding “gewelddadige misdrijven, gepleegd door en vanuit de aktivistische beweging” al omschreven als georganiseerde misdrijven van terroristische aard. Een scheidslijn tussen gewelddadig aktivistische en terroristische misdrijven vond men moeilijk aan te geven. Door deze definitie vallen allerlei politiek getinte akties binnen de werkingssfeer van de Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven.”

http://www.burojansen.nl/artikelen_item.php?id=63

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#191 pedro

@190: mooi dat je naar het onderzoek van janssen en jansen linkt. Het is geen ondersteuning voor jouw standpunt. Ik raad iedereen maar aan om het artikel daar in zijn geheel te lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#192 su

@189 Elsevier is daar lekker bezig:

de illegale actiegroep De Ziedende Bintjes

Heb je een bijvoorbeeld gerechtelijk uitspraak waarin deze actiegroep illegaal wordt verklaard?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#193 su

@19 Those were his legal activities. Volkert was also a member of a group called the “Furious Potatoes” (De Ziedende Bintjes). This is a group that carries out illegal, violent actions against fur breeders

Dit is ook een leugen. De Ziedende Bintjes richtten zich met hun acties op GMO gewassen, niet op dierenwelzijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#194 Willem

http://www.soundfountain.com/polsoc/fortuyn.html

@su De actiegroep stond bekend om haar illegale acties. Ben zelf ook geen fan van elsevier.

“Onze gek bleek perfect te kunnen schieten, op alle “juiste” plaatsen van het lichaam. In een noodtempo. Van korte afstand, oog in oog met het slachtoffer. Met een pistool dat hij in een plastic zakje bij zich droeg. Zonder schreeuw of kreet, zonder pamflet, zonder woorden, met dodelijke precisie. Direct gevolgd door een vlucht. Niet kijken, niet beduusd zijn, wegwezen. Het klinkt te perfect, te gemaakt. Het klinkt doodeng. De politie wil niks kwijt over het onderzoek, zelfs geen leeftijd of plaats van arrestatie (de al bekende plaats van arrestatie -Texaco- werd aanvankelijk zelfs ontkend). We mogen wel direct weten dat het een blanke man is. En dat hij Nederlands is. Om te sussen? Wellicht. Maar al na een paar uur zegt men redelijk zeker te weten dat de dader alleen handelde. Zonder dat zijn vrouw is verhoord, zonder dat collega’s zijn verhoord, zonder dat de in het huis aangetroffen computer en alle materiaal in die tijd van A tot Z kan zijn geanalyseerd. Noch de computer op zijn werkplek. Noch alle dossiers daar. Dus hoe durft men dat te concluderen? Om de kalmte te bewaren? Wellicht.”

en daarbij enkele vragen die wel gesteld zijn, maar waarop we het antwoord wel nooit zullen krijgen:

“Er zijn aanwijzingen, dat Volkert van der Graaf tóch iets te maken heeft met de moord op de Veluwse milieuambtenaar Chris van der Werken in 1996. Van der Graaf zelf is hierbij niet interessant; hij zal zwijgen, want zo staat het in zijn terroristische handboeken. Er zijn belangrijker dingen, zoals de volgende onbeantwoorde vragen.
1. Wie trok in 1996 de BVD (thans AIVD) infiltrant in de groep van milieuradicalen waar van der Graaf deel van uitmaakte terug, zogenaamd “omdat er tot actie zou worden overgegaan” (het standaardmoment waarop infiltranten worden teruggetrokken).

2. Wie blies deze actie echter af, en staakte vervolgens het BVD-onderzoek?

3. Wie plaatste de teruggetrokken infiltrant daarna opeens over naar een ander rayon?

4. Wie besliste na het verhoor van Van der Graaf inzake de zaak Van der Werken, dat Van der Graaf geen verdachte was, hoewel zijn alibi uitsluitend gevormd werd door zijn hoogst dubieuze gedachtegenoten?

5. Wie besliste, dat er “geen motief te vinden was”, terwijl het door Van der Werken ontworpen “Ammoniak Reductie Plan” het levenswerk van Van der Graaf (het boeren saboteren aan de hand van in absurdum toegepaste milieuregeltjes) volkomen teniet zou doen?

6. Wie hield de via internet gedane bewering van Van der Graaf, dat “boeren maar kruimelwerk zijn, het gaat om de ambtenaren van de milieudienst” buiten het dossier?

7. Wie moffelde tijdens het onderzoek weg, dat Van der Graaf en zijn “idealen” de enige conflictstof waren in het leven van Van der Werken, een zeer zware recherchetechnische indicatie om zwaar op Van der Graaf te gaan rechercheren?

8. Wie besliste, dat diverse sleutelpersonen in deze zaak niet gehoord zouden worden?

9. Wie besliste, dat het onderzoek na reeds zes maanden gesloten werd?

10. Wie besliste in de moordzaak van Fortuyn in 2002, van Van der Graaf over de zaak Van der Werken niet gehoord zou worden, hoewel motief, werkwijze, patroonkaliber (maar wel een ander wapen) en daderprofiel alle overeenkwamen?

11. Wie besliste dat Van der Graaf niet over Fortuyn gehoord zou worden, hoewel er vlak na de moord op Fortuyn toch bedrijvig door de Technische Recherche werd gezocht op het landgoed waar Van der Werken werd vermoord?

12. Wie binnen de recherche, die wél vond dat Van der G. in verband kon worden gebracht met de oude zaak van Van der Werken, werd op die manier monddood gemaakt en buiten spel gezet?

13. Wie negeerde de dringende verzoeken van Kamerleden, boeren en rechercheurs om Van der Graaf wél over de zaak Van der Werken te verhoren?

14. Wie besliste dat de leugens van Van der Graaf over de aanschaf van het moordwapen niet onderzocht mochten worden, zelfs toen bleek dat die aanschaf er van ten tijde van de moord op Van der Werken had plaats gevonden?

15. Wie hield het in radicale activistenkringen veel gebruikt, en bij Van der Graaf thuis aangetroffen handboek buiten het dossier, dat vermeldt dat “áls je eenmaal de grens van moord passeert, je beter meerdere wapens van hetzelfde kaliber tegelijk kunt aanschaffen, omdat je nooit hetzelfde wapen moet gebruiken bij een eventuele volgende moord”?
Waarmee het overeenstemmende kaliber, maar de verschillende wapens in de zaken Van der Werken en Fortuyn volkomen helder verklaard kan worden?

16. Wie besliste, dat vóór de politie-inval bij VMO te Wageningen, burgemeester Sala en de Gemeenteraad werden ingelicht over de identiteit van de dader?
Terwijl toch door vele ervaringen aannemelijk geacht moest worden, dat één van de extreem-linkse gemeenteraadsleden, ondanks de geheimhoudingsplicht onmiddellijk VMO zou inlichten (hetgeen daadwerkelijk gebeurde door GroenLinks wethouder Bogers. De dag daarop, bij de inval, bleek dat er 200 bestanden waren gewist en zaten er recente stofsporen van tientallen verwijderde mappen in de archiefkasten).

17. Wie besliste, dat hoewel er in het Pieter Baancentrum meerdere stoornissen bij Van der Graaf werden geconstateerd, hij toch toerekeningsvatbaar moest worden beschouwd?
Zodat een zeer langdurige TBS-detentie onmogelijk zou worden?

18. Wie kwam op het idee, om zowel in de eerste aanleg van het proces tegen Van der Graaf, als in het hoger beroep, die merkwaardige tegenstelling in de aanklacht van het OM (zowel benaming “politiek moord” als “eenling tegen eenling”) in te bouwen, zodat het Hof tot tweemaal toe de eis van levenslang kon negeren?

En als het antwoord op al deze nijpende vragen steeds een andere persoon blijkt te zijn, wie of wat was dan de aansturende kracht achter deze zonneklare reeks van beschermende maatregelen voor Van der Graaf?
Om nog te geloven in het toeval is werkelijk teveel gevraagd; deze gebreken pakten namelijk zonder één uitzondering uit in het voordeel van Van der Graaf”

en

http://volkertvandergraaf.wordpress.com/2011/07/04/raadsels-rond-het-volkert-proces-deel-2/

“Dat de verklaring van Volkert niet al te serieus hoeft te worden genomen, mag ook blijken uit het volgende. Tijdens de behandeling in eerste aanleg citeerde de officier van justitie uit een brief die Volkert op 21 juli 2002 vanuit de Bijlmerbajes aan zijn vrouw Petra Lievense schreef: “Mocht ik ooit nog eens een verklaring afgeven aan de rechterlijke macht of in de media, dan hoeft dat natuurlijk niet noodzakelijkerwijs de waarheid te zijn. Voor de buitenwereld is de waarheid niet belangrijk – het hoeft slechts functioneel te zijn.”
‘Functioneel’ betekent voor Volkert: leidt de aandacht van justitie af van de dieren. De als intelligent omschreven verdachte moet dondersgoed door hebben gehad dat dit het verschil kon betekenen tussen achttien jaar gevangenisstraf en levenslang. En als hij dat zelf niet wist, zal het hem gedurende de lange voorbereidende gesprekken met zijn advocaten – hij kreeg zelfs ‘studiestof’ op – toch wel zijn voorgehouden. En zo werd de rechter bij de neus genomen.

Uit het nu volgende verhaal blijkt dat Volkert meer was dan al¬leen een dierenvriend; hij was een illegale actievoerder. Eind jaren tachtig was Volkert van der G. al actief in de dierenbevrijdingswereld, en hij is daarmee vermoedelijk tot aan zijn arrestatie doorgegaan. Waarmee het beeld van Volkert als vredelievende, saaie vergunningenaanvechter die een keer uit zijn slof (en zijn pistool) schoot, voorgoed naar het rijk der fabelen kan worden verwezen.

Al twintig jaar lang vinden in het intensieve-veeteeltgebied in Gelderland en Utrecht aanslagen plaats op fokkerijen en slach¬terijen: zogenaamde ‘dierenbevrijdingen’ en branden. Ook worden personen bedreigd en in een enkel geval zelfs gegijzeld. Justitie heeft nooit greep gekregen op het criminele netwerk dat hierachter schuilgaat. Slechts vier dierenactivisten werden op heterdaad betrapt en veroordeeld. Volkert maakte deel uit van dit netwerk.
Aanwijzingen daarvoor bestonden tot nu toe wel, maar concrete bewijzen kwamen nog niet naar buiten. In een vaak geciteerd interview met Van der G. (van vóór de moord) op de website van Animal Freedom, zei hij slechts vaagweg: “Ik heb diverse acties gevoerd.” Een tot de verbeelding sprekende andere aanwijzing vormden de in condooms verpakte chemicaliën en het tijdmechanisme om daarmee brand te stichten, die waren aangetroffen in het schuurtje van Volkert, achter zijn onopvallende rijtjeshuis in Harderwijk. Toch is dat nog geen bewijs.

Uit de verklaring die Volkert tegenover de rechter-commissaris aflegde, blijkt dat er harde bewijzen zijn voor Volkerts dierenactivisme. In de verklaring staat dat Volkert persoonlijk betrokken was bij een illegale bezetting door dierenactivisten. Dat kwam niet naar buiten, omdat de officier van justitie het bevreemdend genoeg niet vermeldde in zijn requisitoir.

Zo staat het er: “Het is juist dat ik 1 keer eerder met de politie te ma¬ken heb gehad, in verband met het feit van artikel 138 WvSr. Ik was in 1989 betrokken bij een bezetting van een proefdierenfokbedrijf. Ik begrijp nu van u dat die zaak door de officier van justitie is geseponeerd. Ik weet nog dat ik toen bezoek heb gekregen van de Rijksrecherche, omdat een agent zijn boekje te buiten was ge¬gaan.”

Voor de goede orde: artikel 138 WvSr slaat op het misdrijf erfvredebreuk.
Nader onderzoek van HP/De Tijd leert om welke bezetting het hier ging. Een van de activisten van het Dierenbevrijdingsfront (DBF) die ook aan deze actie meededen, Esther Oliekan, schreef namelijk een verslag van de bezetting van een proefdierenfokbedrijf in 1989, dat op internet is terug te vinden. Het is met haar volledige naam ondertekend, ongewoon voor dierenactivisten, die zich doorgaans net als krakers hoogstens met hun voornaam bekendmaken.
In het verslag wordt melding gemaakt van drie illegale acties tegen het proefdierenfokbedrijf Harlan Sprague & Dawley in Austerlitz, nabij Zeist. De bewuste proefdieren waren beagles, honden dus. Oliekan schreef: “De derde maal dat wij dieren wilden gaan bevrijden zijn wij helaas door de politie Zeist opgepakt.” Was dat de keer dat ook Volkert werd gearresteerd?

Esther Oliekan runt al sinds 1981 een commerciële fokkerij voor dobermanns. Het bedrijf is gevestigd in Nieuwegein. Als we haar bellen, reageert ze in eerste instantie zeer verbaasd wanneer we haar in verband brengen met Volkert. Maar eenmaal geconfronteerd met de feiten uit de verklaring, geeft ze toe dat ze samen met Volkert aan de actie deelnam. De affaire met de agent die volgens Volkert zijn boekje te buiten zou zijn gegaan, weet ze zich ook nog goed te herinneren. Volkert zou toen geslagen zijn door een rechercheur. Zijzelf trouwens ook. De rechercheur zou zijn overgeplaatst.

Esther Oliekan blijkt een van de laatste Nederlanders te zijn die er nog aan twijfelen dat Volkert schuldig is aan de moord op Fortuyn. In haar ogen is Volkert net zo iemand als Lee Harvey Oswald, die Kennedy niet vermoord zou hebben, maar erin geluisd werd. Volkert had namelijk plattegronden van het mediapark Hilversum in zijn auto laten liggen. “Dat deden wij nooit bij een actie.” En ja, ze wil tussen neus en lippen best zeggen dat het bestaan van Volkert als dierenactivist niet bij die ene actie is gebleven, net zomin als in haar geval. Het valt op dat Oliekan over Volkert praat als een goede bekende. Na afloop van het telefoongesprek is bij ons het laatste restje twijfel weggenomen: Volkert was een dierenactivist.”

en

“In het requisitoir bij de Amsterdamse rechtbank zei de officier van justitie over de twee vrienden: “Beiden vonden ze dieren gelijkwaardig aan mensen, maar Volkert was fanatieker in zijn ideeën om dierenleed tegen te gaan. Volkert werd veganist. In zijn ideeën over dierenleed was hij erg zeker en hij kon daar heftig op reageren.”

Dat de woorden ‘fanatieker’ en ‘veganist’ hier in één adem werden genoemd, is niet voor niets. Veganisme is meer dan de weigering dieren en dierlijke producten te eten – het is een religie. ”

en

“Maar ondanks zijn depressiviteit was Volkert op vele fronten actief. Behalve dat hij dus deelnam aan op z’n minst één van de acties bij de proefdierfokkerij, richtte hij de Wageningse tak van de actiegroep Lekker Dier op. Op 25 januari 1989 grendelde Lekker Dier, samen met de anti-vivisectiebond, met rollen prikkeldraad het Centrum voor Kleine Proefdieren van de Wageningen Universiteit af. In de kersttijd van ’89 demonstreerde hij in een bebloede witte jas voor de etalage van slagerij Henk Elings in de Wageningse binnenstad. De actie eindigde in een handgemeen met de slager. Volkerts latere geliefde Petra Lievense was redactrice van het blaadje van Lekker Dier. De taal in het blad was soms opruiend. In maart 1990 viel over reclamemakers voor poeliers te lezen: “Wanneer worden de boodschappers geslacht?””

en

“Na de moord op Fortuyn vertelde Volkerts vroegere vriend en studiegenoot Frank van der Zee aan de pers dat Volkert mee¬deed met acties van De Ziedende Bintjes, een illegaal opererende Wageningse groep die proefveldjes met genetisch gemanipuleerde gewassen onklaar maakte en zo voor miljoenen guldens schade aanrichtte.”

en

“In 1991 vertelde Schenkelaars nog aan Intermediair dat hij wel wist wie De Ziedende Bintjes waren. In hetzelfde blad vergeleek De Vriend de verhouding tussen De Ziedende Bintjes en de Kontakgroep nog rustig met die ‘tussen de IRA en Sinn Fein’.”

en

“Volgens Verhagen was het op z’n minst verdacht dat VMO in het algemeen zoveel mogelijk plattegronden trachtte te bemachtigen, ook van veebedrijven die helemaal nog geen vergunningsaanvraag hadden lopen. Deze plattegronden bevatten nuttige informatie voor actievoerders. Er stond bijvoorbeeld op van welk materiaal de omheining was gemaakt, of er een alarminstallatie was, hoe ver het woonhuis zich van de stallen bevond, en gegevens over de achterkant van het bedrijf, waaruit kon worden afgeleid of een inbraak via die route mogelijk was.

Kennelijk heeft ook justitie bepaalde vermoedens gekoesterd. Bij de inval in het huis van Volkert stuitte de politie op ‘twee plattegronden van nertsfokkerijen waarop makkelijk door te knippen gaas is aangegeven, of een schutting waarover makkelijk via olievaten kan worden heen geklommen’. Volkert verklaarde het bezit ervan door te verwijzen naar zijn werk bij VMO. Maar de officier van justitie vond deze verklaring ‘volstrekt ongeloofwaardig’.”

en

“utten was bijvoorbeeld een favoriet werkterrein van Volkert. In die gemeente vonden over langere termijn bezien relatief veel harde acties plaats.

Ergens in de jaren negentig moet Volkert besloten hebben een pistool aan te schaffen. Een nieuwe stap in zijn voortgaande radicalisering. De vraag is alleen: wanneer heeft hij het wapen nu precies gekocht?

In zijn verklaring tegenover de rechter-commissaris lijkt Van der G. nogal om het tijdstip van aanschaf heen te draaien. Aanvankelijk heeft hij het over ‘eind jaren negentig’, maar als de rechter-commissaris zijn geheugen opfrist – kennelijk weet justitie meer – blijkt het ergens in 1996 of 1997 te zijn geweest. ”

en

““Ik trad zelf ook weleens op in van die rokerige achterafzaaltjes op het platteland om ons werk uit te leggen, maar heb nooit enige agressie van boeren ondervonden. Dat moet ik ze nageven.”

Dat Volkert wegens de vermeende boerenbedreigingen tot de aanschaf van een vuurwapen zou zijn overgegaan, zoals hij zelf in zijn verklaring beweert, noemt Bosscher ‘absurd’. Ook andere betrokkenen kunnen zich niet voorstellen dat Volkert om die reden zijn pistool aanschafte. “Alleen al omdat je je toch moeilijk kunt voorstellen dat Volkert dat pistool voortdurend bij zich had wanneer hij de gemeenten op de Veluwe afreisde.” Journalist Henk van Ess, die voor het Utrecht Nieuwsblad onderzoek deed naar VMO, meent dat er geen sprake was van ‘levensbedreigingen’ aan het adres van Volkert.

Kortom, het lijkt erop dat Volkert de bedreigingen aandikte om het bezit van zijn pistool te verklaren. Maar waar had hij dit vuurwapen in 1996/1997 dan wel voor nodig? ”

en

““Hij misbruikte de milieuwetgeving voor zijn dierenrechtenactivisme. Ik heb diverse keren met VMO te maken gehad. Als je een uitbreidingsvergunning wilde, tekende Volkert bij de gemeente bezwaar aan op grond van wel vijftig, soms pietluttige, punten. Wanneer de gemeente dan een punt vergat te behandelen, ging zij nat. En kreeg Volkert zijn zin.”

Na de moord op Fortuyn heeft de recherche uitgebreid met de pelsdierhouder gesproken. “Men vertelde mij toen,” onthult hij, “dat Volkert Barry Horne ooit in Engeland had bezocht.””

en

“In december 1996, vlak voor kerst, werd op het landgoed Wena tussen Epe en Nunspeet milieuambtenaar Chris van der Werken vermoord. De ambtenaar van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe was in de regio verantwoordelijk voor de behandeling van vergunningen en bezwaarschriften. In die hoedanigheid had hij geregeld met Volkert van der G. te maken.

Hoewel er volop geruchten waren dat de dader in ‘de milieuhoek’ moest worden gezocht, werd de moord op Van der Werken niet opgelost. In 1997 werd het onderzoek gesloten.

Achteraf gezien vertoont de liquidatie van Van der Werken, die volgens een familielid ‘verder geen vijanden had’, opvallende parallellen met de moord op Fortuyn. Beiden werden op klaarlichte dag vermoord. En beiden werden in de rug (en Fortuyn ook in de nek) geschoten. Uit Volkerts verklaring blijkt dat dit in het geval van Fortuyn een bewuste keuze was geweest: “Het was mijn bedoeling Fortuyn niet onnodig te laten lijden. Van achteren zou ik hem direct dodelijk kunnen verwonden.” Je moet het maar net weten.

Velen hebben zich verwonderd over de koelbloedigheid waarmee Volkert op 6 mei heeft geopereerd. De moordenaar leek er vast van overtuigd dat hij er (letterlijk) mee weg zou komen. Zou hij dit uit eerdere ervaring hebben geleerd?

Volgens De Telegraaf zou het niet hebben geboterd tussen Van der Werken en de onbuigzame Van der G. Ook uit een andere bron weten we dat Volkert en Van der Werken elkaar tijdens vergaderingen voortdurend verbaal te lijf gingen. Volkert was in 1996 bewust buiten een vergadering met milieugroepen over een ammoniak-reductieplan gehouden. De aantekening ‘Volkert niet uitnodigen’ zou afkomstig zijn geweest van Van der Werken.

Wellicht was Volkert hier achter gekomen en had dit zijn woede op¬gewekt. Van der G. had altijd al het gevoel gehad dat ‘de autoriteiten’ op de hand van de boeren waren, en dat ‘corrupte’ ambtenaren een oogje toeknepen als het de naleving van milieuregels be¬trof. Dit was, zo vertelde Arend Bosscher ons, zelfs een belangrijke reden voor de oprichting van VMO geweest. Dat VMO nu bui¬ten het groene polderoverleg werd gehouden, moet de steile Volkert als een onvergeeflijke inbreuk op de spelregels hebben ervaren.

Na de moord op Fortuyn heropende de politie de zaak-Van der Werken. Een getuige zou Volkert enkele dagen na de aanslag op het landgoed hebben gezien. Uit ballistisch onderzoek is echter gebleken dat het pistool waarmee de milieuambtenaar werd omgelegd, niet het moordwapen was dat Fortuyn fataal werd. Op zich zegt dat weinig: hij kan een ander pistool hebben aangeschaft. Zeker is wel dat het om bijzondere kogels ging die in beide pistolen pasten.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Horne

“Barry Horne (17 March 1952 – 5 November 2001) was an English animal rights activist. He became known around the world in December 1998, when he engaged in a 68-day hunger strike in an effort to persuade the British government to hold a public inquiry into animal testing, something the Labour Party had said it would do before it came to power in 1997.[1] The hunger strike took place while Horne was serving an 18-year sentence for planting incendiary devices in stores that sold fur coats and leather products”

en

“A number of night-time firebomb attacks, using home-made incendiary devices, took place over the next two years in Oxford, Cambridge, York, Harrogate, London, Bristol, as well as Newport and Ryde on the Isle of Wight. The attacks targeted Boots stores, Halfords, stores selling leather goods, and stores run by cancer research charities. Some of the attacks were claimed by the Animal Rights Militia, a name used by activists unwilling to abide by the Animal Liberation Front’s policy of non-violence. Mann writes that it “wasn’t rocket science” to deduce that Horne had something to do with the attacks, because very few activists were willing to plant incendiary devices, and Horne was known to be one of the hard core who would. The police were therefore watching him closely.[17] According to Mann, Horne knew he would be caught, but he saw animal rights activism as a war, and he was willing to become a casualty”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#195 su

@194 Punt is dat er nogal wat opgehangen wordt aan foutieve informatie, vervolgens bij verschillende fortuijn webfora herhaald en voor waar aan genomen. Terwijl het allemaal van een aluhoedjesniveau is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#196 gronk

Willem begint zo te zien een beetje aan het einde van z’n latijn te raken, want hij begint steeds langere stukken te posten om z’n gelijk maar te kunnen halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#197 Joost

Stukken te copy-pasten, bedoel je. @Willem, een officiële waarschuwing. Link naar je bronnen, copy-paste ze niet integraal hier. Als je hiermee doorgaat behouden we ons het recht voor om je stukken in te korten, dan wel je te bannen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#198 Willem

Su en Gronk, blijbaar hebben jullie verder weinig aan deze draad toe te voegen. De achtergrondinformatie hierboven is gewoon relevant voor de discussie.

Er zijn gewoon voldoende argumenten om, afhankelijk van in hoeverre je bereid bent om in de zaak te duiken, te stellen dat er ten minste voldoende redenen zijn die rechtvaardigen dat Volkert mogelijk wel degelijk een terrorist is.

Ook denk ik dat ik voldoende heb aangetoond dat het hem niet om de moslims en de WAO uitkeringsgerechtigen te doen was, en dus in de rechtszaal waar hij het had over de zwakkeren in de samenleving, in feite de dieren bedoelde. Ten minste is gerede twijfel over zijn motieven gerechtvaardigd.

Verder heb ik laten zien dat er reden is om hem niet het voordeel van de twijfel te geven, en dat hij mogelijk verantwoordlijk is voor de moord op Chrris van de Werken, ook al kon dat niet bewezen worden. Hij heeft gewoon de schijn tegen.

Verder mag het bewezen geacht worden dat hij betrokken was bij in groepsverband gepleegde extreme acties waarbij deze ook werden opgeeist.

Ook zijn proceshouding draagt bij aan dit beeld.

Het kan dus niet worden uitgesloten dat Volkert een terrorist is of was., en hij wordt ook als zodanig aangemerkt in nationale en internationale publicaties, en zelfs genoemd in voorbeelden van zgn. Lone Wolf Terrorists.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#199 su

@198 Er zijn gewoon voldoende argumenten om, afhankelijk van in hoeverre je bereid bent om in de zaak te duiken, te stellen dat er ten minste voldoende redenen zijn die rechtvaardigen dat Volkert mogelijk wel degelijk een terrorist is.

Dat is jouw mening. Er is hier anders betoogd.

Er zijn gewoon voldoende argumenten om, afhankelijk van in hoeverre je bereid bent om in de zaak te duiken, te stellen dat er ten minste voldoende redenen zijn die rechtvaardigen dat Volkert mogelijk wel degelijk een terrorist is.

Dat is jouw mening. Er is hier anders betoogd.

Ook denk ik dat ik voldoende heb aangetoond dat het hem niet om de moslims en de WAO uitkeringsgerechtigen te doen was, en dus in de rechtszaal waar hij het had over de zwakkeren in de samenleving, in feite de dieren bedoelde. Ten minste is gerede twijfel over zijn motieven gerechtvaardigd.

wellicht ben jij hiervan overtuigd. Ik heb niks gezien wat dit ondersteunt.

Verder heb ik laten zien dat er reden is om hem niet het voordeel van de twijfel te geven, en dat hij mogelijk verantwoordlijk is voor de moord op Chrris van de Werken, ook al kon dat niet bewezen worden. Hij heeft gewoon de schijn tegen.

Dat is niet bewezen, en kan dus niet als argument ingebracht worden.

Verder mag het bewezen geacht worden dat hij betrokken was bij in groepsverband gepleegde extreme acties waarbij deze ook werden opgeeist.

Dat maakt je nog geen terrorist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#200 De echte Rob

200!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#201 pedro

@198: mogelijk, gerede twijfel, mogelijk verantwoordelijk, de schijn tegen, niet kan worden uitgesloten… In de Nederlandse rechtsstaat gaan we altijd uit van onschuld tot schuld is bewezen. We veroordelen mensen niet op basis van ‘mogelijk, gerede twijfel, mogelijk verantwoordelijk, de schijn tegen, niet kan worden uitgesloten’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#202 Willem

@Behalve Pim Fortuyn. Die kreeg de doodstraf zonder recht op hoger beroep, vervroegde vrijlating, of zelfs maar beveiliging in ‘de Nederlandse rechtsstaat’.

Grappig hoe iemand die deze het meeste verkracht heeft zich keer op keer op zijn rechten beroept. Hij heeft links uiteindelijk veel meer kwaad dan goed gedaan en verdient het niet om vrij op straat te lopen. Moreel gezien is dat niet te rijmen. Het is gewoon vragen om problemen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#203 Prediker

Behalve Pim Fortuyn. Die kreeg de doodstraf zonder recht op hoger beroep, vervroegde vrijlating, of zelfs maar beveiliging in ‘de Nederlandse rechtsstaat’.

Het is geen doodstraf als je wordt vermoord, hoor. Doe niet zo pathetisch.

[Volkert] verdient het niet om vrij op straat te lopen. Moreel gezien is dat niet te rijmen.

Wat nu echt niet moreel te rijmen zou vallen, is dat rechtse schreeuwlelijken vonnissen van de rechter zouden overrulen, of de rechtsstaat in de wielen rijden omdat zij vinden dat uitgerekend Volkert geen recht heeft op vervroegde invrijheidsstelling, omdat hij toevallig hun dierbare Pim heeft vermoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#204 Willem

Prediker, dat laatste ben ik met je eens. Maar het is eenvoudigweg niet uit te sluiten. Er is nog steeds een onverwerkt trauma waar overigens iemand nog steeds onterecht electoraal profijt van trekt.

De schade die de moord op Fortuyn de democratische rechtstaat heeft toegebracht is alleen daarom al niet of nauwelijks te overzien. En dat, zou je met recht een Bloody Shame kunnen noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#205 su

@204 De schade die de moord op Fortuyn de democratische rechtstaat heeft toegebracht is alleen daarom al niet of nauwelijks te overzien.

Drama queen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#206 AltJohan

@Prediker: “…. rechtsstaat in de wielen rijden omdat zij … “
Ik doe het juist voor de rechtstaat.

Een rechtstaat kan niet zonder draagvlak, een rechtstaat kan niet zonder vertrouwen.

Ik wil “en en”. Dus zowel respecteren van de geldende wetten als wel aansluiting proberen te houden met het rechtsgevoel van de burger.

Constante re-interpretatie en her-ijking van wetten zorgt ervoor dat de rechtstaat midden in de samenleving staat en nog decennia mee kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#207 HPax

@ o.m. c 206

Een (onze) Rechtsstaat – een Instituut, een organisatie – is uit een onderliggende samenleving ontstaan, niet door God of socialisten ingesteld. Dat laatste willen die sinistere kringen wel eens suggereren, natuurlijk zonder het over God te hebben. Ze hebben hun dieverijen, hun ongepaste declaraties, hun schaamteloze beloningen en corrupt gedrag in Wetten weten te verankeren en willen het voortaan zo houden. En vanaf dat moment zijn ze intrinsieke vrienden van de mis-daad geworden, pro de (verdorven) Rechtsstaat die ze nu absoluut verklaren, contra zijn slachtoffers.

En zo kan de Rechtsstaat langzaam maar zeker zijn vergaan, en zich in onze vijand hebben ontaard. Cf. de Belgische rechtsgeleerde Matthias Storme: ´de rechters die onze vrijheden hadden moeten beschermen, hebben ze van ons afgenomen´. (Ad sententiam uit het geheugen geciteerd).

De vooruitzichten zijn ongunstig. Een noodzakelijk ontstaan van ‘Eigenrichting’ (wat een lichtelijk archaïsch idioot woord) in de vorm van Veemgerichten, ligt historisch gezien in het verschiet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#208 Folkward

@207

Ze hebben hun dieverijen, hun ongepaste declaraties, hun schaamteloze beloningen en corrupt gedrag in Wetten weten te verankeren en willen het voortaan zo houden. En vanaf dat moment zijn ze intrinsieke vrienden van de mis-daad geworden, pro de (verdorven) Rechtsstaat die ze nu absoluut verklaren, contra zijn slachtoffers.

Dacht ik bijna dat ik een Andy_Cap of Jeroen Laemers over VVD’ers hoorde praten, blijkt het HPax over socialisten. Wie heeft er gelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#209 Micowoco

Ik meende dat de schade aan de democratische rechtstaat vooral aan schurken zoals Opstelten en Teeven valt toe te wijzen. Om zich heen schietende terroristen gooien over het algemeen hun eigen glazen in, laat staan dat ze hun doel ook maar enigszins bereiken (RAF, Molukse treinkaping). Voor wie de macht heeft, zijn er ander middelen om dat te doen.
Wat Pim Fortuyn deed, was simpelweg de fall-out van 9-11 oppikken en angst voor de islam oogsten. Dat onfrisse politieke avonturiers dit laatste vroeg of laat na de koude oorlog zouden gaan doen, heb ik al horen voorspellen kort na de Rushdie affaire, nu ruim 30 jaar geleden. Het feit dat hij werd vermoord, heeft daar hooguit een schepje bovenop gedaan, meer niet. Je mag het terrorisme noemen, of politieke moord. Het zal wel. Ik noem het wel eens karma, naar aanleiding van de gewetenloze manier waarop Fortuyn de moord op Marianne Vaatstra heeft willen uitbuiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#210 Willem

@205: Maak maar eens een oprechte vergelijking tussen Fortuyn en Wilders, en tel de verschillen.

Waar Fortuyn een analytische benadering van noodzakelijke bestuurs -en maatschappijhervormingen had, heeft Wilders de proteststem gecultiveerd tot een gevaarlijke en simplistische soep van islamfobie en angst die in potentie de hele rechtstaat kan opblazen.

Fortuynstemmers hadden hiervoor een veel beter excuus gehad, nadat hun kandidaat-premier uit de weg werd geruimd op instigatie van vastgeroeste structuren, die niets hebben nagelaten om het volk tot de laatste man tegen Fortuyn op te hitsen.

Pas na de moord op Fortuyn zag je overal ineens vrienden van Pim opduiken, zoals bijvoorbeeld Matt Herben met zijn neptraantjes voor zijn “beste vriend”. Zo werd de politieke positie die hij dankzij Fortuyn had verworven door hem gebruikt om de Joint Strike Fighter er doorheen te drukken, waar Fortuyn pertinent tegen was.

Verder was Fortuyn geen racist, zou nooit zoiets als “eigen volk eerst” hebben gezegd. Was voor een generaal pardon. Dat waar zoveel ophef werd gemaakt in de media was toen hij de Islam een achterlijke cultuur had genoemd, was pas nadat een imam op hem het stempel van “lager dan een varken” had geplakt. Ik zei al eerder dat hij een betere spreiding voorstond van nieuwe nederlanders in de vorm van gemixte wijken.

Sinds Fortuyns dood treedt heeft een bonte stoet politici naar voren die probeert zijn gedachtengoed over te nemen. Wilders, Verdonk, noem ze allemaal maar op. Allemaal geven ze af op de oude politiek van de haagse kaasstolp en doen ze verwoede pogingen om die “erfenis van Fortuyn” electoraal te verzilveren.

Fortuyn zei het al, zoals hij met meer dingen met de kennis van nu toen een vooruitziende blik had, “Wie wind zaait zal storm oogsten”.

De ware impact van het verlies van Fortuyn moet dus nog maar blijken, in de wetenschap dat het uiteindelijk Volkert is geweest die Wilders in het zadel heeft geholpen en de weg heeft vrijgemaakt voor een veel grotere polarisatie. Fortuyn overigens zag aankomen, en die hij wilde voorkomen, en waar hij tevens concrete oplossingen voor aandroeg.

Zijn moord is daarom een gruwelijke daad geweest met verstrekkende gevolgen voor de samenleving die de werking van de democratische rechtsstaat willens en wetens in verregande mate heeft beinvloed en ontwricht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#211 Willem

“Wat Pim Fortuyn deed, was simpelweg de fall-out van 9-11 oppikken en angst voor de islam oogsten.”

Hij wilde de immigrrende moslims beter integreren, dat is iets heel anders. Bovendien had hij wel wat meer in zijn mars dan een “volksmenner” te zijn zoals hier eerder werd beweerd.

http://gemeentearchief.rotterdam.nl/sites/gar/files/filemanager/Documenten/pimfortuyn/overzicht_publicaties_pim_fortuyn.pdf

Bovendien

“concludeert dat Fortuyn net als andere politici zijn politieke boodschap niet zomaar aanpaste aan de wensen van zijn kiezers. Ook was het niet zozeer Fortuyns persoonlijke uitstraling, maar eerder de reacties in de media die zijn succes aanzwengelden.”

en

“Toch was Fortuyn net zo weinig flexibel in zijn politieke boodschap als zijn collega politici, aldus Muis. Fortuyn verschoof zijn standpunten niet als hij meer of minder scoorde in de opiniepeilingen of als de hoeveelheid media-aandacht in positieve of negatieve zin veranderde.

In die zin was Fortuyn ook een normale politicus: Net als andere partijleiders bleef hij vrij star bij zijn uitgesproken opvattingen. Deze opvattingen vielen in 2002 bij veel kiezers in de smaak: Fortuyn had gewoon het juiste verkiezingsprogramma op het juiste moment.”

en

“Door de mediaberichtgeving rondom Fortuyn heel precies in kaart te brengen in combinatie met een analyse van de uitslagen uit de opiniepeilingen, toont Muis aan dat vooral de reacties van anderen in het publieke debat Fortuyns politieke carrière in een stroomversnelling brachten.

Dankzij de felle reacties in de media van journalisten, commentatoren en politici groeide de aandacht voor Fortuyns standpunten en kon hij kiezers die zijn overtuigingen deelden bereiken. Met deze prominente publiciteit groeide Fortuyns populariteit in de peilingen. Gunstige peilingen brachten op hun beurt nog meer media-aandacht. Zo ontstond een opwaartse spiraal [17] van populariteit en publiciteit.

Muis’ onderzoek laat zien dat Fortuyn als politicus minder bijzonder of afwijkend was dan vaak wordt aangenomen. Zijn rechtse partijprogramma was vergelijkbaar met dat van andere succesvolle partijen in Europa en als partijleider speelde hij net zo min opportunistisch in op de wensen van het publiek als andere politici. Zijn spectaculaire succes is ook niet zomaar te verklaren vanuit het karakter of de acties van Fortuyn zelf, het was eerder de manier waarop anderen op hem reageerden waardoor Fortuyn in de schijnwerpers kon schitteren.”

http://www.kennislink.nl/publicaties/fortuyn-was-doorsnee-partijleider

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#212 Willem

“De beste bestrijding van de voedingsbodem voor fundamentalisme is nog altijd het breken van de gedepriveerde sociaal-economische positie van duidelijk te onderscheiden groepen. Islamitische Nederlanders dienen zich niet en masse en uitzichtloos in de onderklasse te blijven bevinden. Aan hen dient op korte termijn perspectief te worden geboden om ten volle deel te nemen aan de Nederlandse economie en samenleving. De politiek zou er verstandig aan doen om het motto: ‘werk, werk en nog eens werk’ om te zetten in daden. Daarover heb ik een boekje opengedaan in Uw baan op de tocht (Utrecht, 1995).

Bewust beleefde Nederlandse identiteit, opkomen voor essentiële normen en waarden, in debat gaan met hen die daar een geheel andere mening over hebben, daarover gaat dit boek. Ik hoop dat het aanzet tot nadenken, tot schrijven en tot actieve deelname aan en initiatie van het broodnodige brede maatschappelijke en politieke debat, opdat de multiculturele samenleving inhoud en vorm krijgt.

Uit: Pim Fortuyn – Tegen de islamisering van onze cultuur – Nederlandse identiteit als fundament. “

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#213 Willem

Pim Fortuyn en Abdullah Haselhoef
https://www.youtube.com/watch?v=QIWG8t89pmg

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#214 Willem

De hand eigen boezem steken, wellicht.

In de jaren dat Rechtse Mensen worden bestreden, is er in Nederland nauwelijks een incident van betekenis geweest.

Dom links heeft echter sinids die tijd een indrukwekkend track record opgebouwd als het gaat om extreem activisme dat aan terrorisme grenst, en links zou er in mijn ogen goed aan doen hiertegen krachtiger stelling te nemen en het toepassen van intimiderend geweld af te keuren.

Voorbeelden zijn er immers genoeg:

In 1984 wordt een vergadering van de Centrumpartij in Boekel door linksradicalen verstoord. Er wordt op leden van de CP geschoten.

In 1986 gaat een hotel in Kedichem in vlammen op. De secretaressse van CD-leider Hans Janmaat verliest bij de aanslag haar been.

Vanaf 1985 voert RaRa terroristische aanslagen uit op Makro-vestigingen.

Op 12 november 1991 wordt op het woonhuis van staatssecretaris van Justitie Aad Kosto een aanslag gepleegd.

Vanaf midden jaren negentig worden onder het mom van dierenliefde pelsdierfokkers geintimideerd op de Veluwe, worden oa. veewagens in de hens gezet en medewerkers van het centrum voor primaten in Rijkswijk bedreigd.

Op 14 maart 2002 wordt Pim Fortuyn met een taart gemaakt van kots en uitwerpselen besmeurd.

Op 6 mei 2002 wordt Pim Fortuyn vermoord.

Maar laten we dat vooral geen terrorisme noemen.

Het was immers volgens de schrijver van bovenstaand artikel in theorie te rechtvaardigen omdat zijn moordenaar in Fortuyn een tweede Hitler zagm en het had absoluut niets te maken met de bereidheid en welbewuste keuze van zijn moordenaar om over de grenzen van de democratische rechtstaat heen te stappen teneinde zijn persoonlijk politieke doeleinden te verwezenlijken, en door het plegen van een politieke moord de uitkomst van het politieke process een andere wending te geven.

Dat hij alle benodigheden voor het maken van explosieven in huis had, speelt naar het oordeel van de schrijver verder geen enkele rol. Wat Volkert van der Graaf zijn ware beweegredenen waren, en wat zijn eventuele verdere plannen waren, daar zullen we echter nooit achter komen.

Zo iemand verdient niet het voordeel van de twijfel te worden gegeven, maar met alle wantrouwen bezien te worden. Ook zou er geen enkel geloof moeten worden gehecht aan zijn manipulatieve verklaringen voor de rechtbank om zijn verdiende levenslange gevangenisstraf te ontlopen.

Wel zou het slachtoffer het verdienen om op zijn merites beoordeeld te worden, en niet adhv. de doelstellingen van hen die in het vacuum zijn gesprongen dat door zijn moord was ontstaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#215 Folkward

Op 6 mei 2002 wordt Pim Fortuyn vermoord.

Maar laten we dat vooral geen terrorisme noemen.

Het was immers volgens de schrijver van bovenstaand artikel in theorie te rechtvaardigen omdat zijn moordenaar in Fortuyn een tweede Hitler zagm en het had absoluut niets te maken met de bereidheid en welbewuste keuze van zijn moordenaar om over de grenzen van de democratische rechtstaat heen te stappen teneinde zijn persoonlijk politieke doeleinden te verwezenlijken, en door het plegen van een politieke moord de uitkomst van het politieke process een andere wending te geven.

Zie hieronder. Mijns inziens is het (onder andere door de keuze van de auteur in #0) jou onduidelijk wat de redeneertrant is.

Maar nu even serieus. Terrorisme?

Om van terrorisme (WvS, art.83) sprake te zijn, moet een ‘terroristisch oogmerk’ in het spel zijn.

Maar een politicus vermoorden […]? Heeft het de bedoeling om de bevolking vrees aan te jagen, of om hetzij een overheid, hetzij een internationale organisatie te dwingen iets te doen of na te laten? [Antwoord: Nee]

@Willem Je blijft (nu) teveel in dingen steken. Je hebt het gehoor van je publiek verloren. Ik heb nog zijdelings meegelezen. Ik heb ook vraagtekens bij de moord op Chris van der Werken, maar zelfs als hij die gepleegd had, dan zou dat hem geen terrorist maken (inderdaad, ‘slechts’ een seriemoordenaar). Het lijkt (en leek) me al overduidelijk dat Volkert een dierenactivist was, maar ook dat je dat hebt bewezen brengt je niet verder. Je moet aantonen dat Volkert van der Graaf Pim Fortuyn heeft vermoord om een overheid tot een handeling te dwingen.

Ik, en anderen -begrijp ik- hier zien de overheid zelden of nooit gepersonifieerd. Mark Rutte, Jeroen Dijsselbloem, al die anderen, is niet ‘de overheid’, maar slechts één van de koppen van het gezamenlijke beleid. Pim Fortuyn, hoe inspirerend hij misschien was, was niet ‘de overheid’, noch deel ervan, noch zou hij dat ooit zijn. Omdat overheid in Nederland (gok ik) niet gepersonifieerd is.

Als je Volkert terrorisme in de schoenen wil schuiven moet je aantonen dat hij het deed met de ‘bedoeling om de bevolking vrees aan te jagen, of om hetzij een overheid, hetzij een internationale organisatie te dwingen iets te doen of na te laten.’ En dat lukt je niet. Enerzijds omdat hij daar zelf geen duidelijkheid over wil geven (of, en zover wil ik met je meegaan, een ‘valse’ duidelijkheid). Anderzijds omdat alle andere dingen indirect zijn. Zonder direct bewijs, is indirect bewijs maar speculatie. Ik ken ook iemand die nog wel eens amateur-pyrotechnicus wil spelen en daarvoor ontbrandbare spullen heeft, maar dat wil niet zeggen dat hij een terroristisch oogmerk heeft. Voor een vuurwapen geldt hetzelfde (of hebben de juweliers in Deurne ook een terroristisch oogmerk?). Maar dan zeg je: bekijk het hele plaatje dan. Maar dat beeld is opgebouwd uit indirecte bewijzen. En dat is niet genoeg, niet voor mij, niet voor een OM.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#216 Willem

Folkward, je hebt natuurlijk gelijk. Maar toch was het in ieder geval voor het OM genoeg om tot twee keer toe levenslang te eisen. Dat hij dat niet gekregen heeft, heeft hij de danken aan de voorzitser van Greenpeace die haar functie neerlegde om Volkert in de Rechtszaal bij te staan. Later zou zij voor Groen Links in de Kamer plaatsnemen, zo heb ik inmiddels begrepen.

Volkert was niet zo maar een moordenaar. Hij was een in juridische procedures gespecialiseerde, extreem activistisch ingestelde, goed voorbereide koudbloedige politieke moordenaar. We weten niet wat hij verder van plan was. We weten niet of hij vooraf bedreigingen heeft geuit. We weten zelfs niet of hij alleen of met hulp van anderen opereerde.

Daardoor kun je misschien niet met zekerheid zeggen dat hij een terrorist was, maar kun je ook niet met zekerheid zeggen dat hij dat niet was.

Hij wordt door velen in ieder geval wel als zodanig gezien. En ook en bovendien, volgens de huidige maatstaven, en volgens internationale maatstaven, slaat de wijzer uit naar meer wel/ dan geen terrorist.

Hij was in ieder geval niet een stestoorde moordenaar die dacht dat hij met een tweede Hitler te maken had. Er zat veel meer achter, en dat is een hele enge gedachte, die tot op de dag van vandaag angst inboezemd bij burgers en politici. En als we niet met zekerheid weten wat zijn ware bedoelingen waren, kan het net zo goed zijn dat dat nu juist zijn bedoeling was. Mensen zouden het in het vervolg immers wel laten om het voor pelsdierenfokkerijen op te nemen.

Ik geef toe, het is geen heldere zwart witte redenering, maar met een beetje goede wil en het nadeel van de twijfel, had zo iemand in de meeste gevallen niet minder dan levenslang gekregen.

Nu staat hij naar 12 jaar weer op straat, en dat is eigenlijk niet te verkroppen, gewoon een veel te lage straf, die geen recht doet aan zo een ingrijpende daad.

Ik verwijs maar eens naar het voorbeeld van 1998 Bennie Sopacua, die levenslang kreeg. Schoot in oktober 1997 de Rotterdamse hoofdagente Allegonda Gremmer dood, toen deze als lid van een arrestatieteam zijn woning wilde binnenvallen.

Volkert kreeg voor zijn daad een veel mindere straf terwijl hij gedegen voorbereidingshandelingen pleegde voor een moord op een publiek persoon.

Dat klopt gewoon niet in de ogen van heel veel mensen, en dit vonnis zal niet helpen om het verloren vertrowuen van veel mensen in de rechtsstaat te herwinnen. Slechte zaak dus.

Overigens terwijde

Hoe kan Volkert aan zijn voorwaarden voldoen als hij in het buitenland gaat wonen en een enkelband moet dragen, is mij niet duidelijk.

Het lijkt mij op het vragen om problemen om die man vrij te laten, maar goed. Als hij berouw had getoond was het wellicht anders geweest, maar ook dat heeft niet gedaan. De rechter heeft hem dit niet aangerekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#217 Prediker

Dat hij dat niet gekregen heeft, heeft hij de danken aan de voorzitser van Greenpeace die haar functie neerlegde om Volkert in de Rechtszaal bij te staan.

@216 – Britta Böhler is een bekende strafrechtpleiter. Naar verluidt is ze ideologisch links, bevlogen én goed in haar werk. Schande!

Hij wordt door velen in ieder geval wel als zodanig gezien.

Ad populum. Een non-argument. Dat ‘velen’ iets zo zien, maakt het nog niet zo. (Al helemaal niet als die ‘velen’ vooral bestaan uit rechtse onderbuikdenkers).

En ook en bovendien, volgens de huidige maatstaven, en volgens internationale maatstaven, slaat de wijzer uit naar meer wel/ dan geen terrorist.

Geleuter. Niet alleen heb ik keer op keer de vloer aangeveegd met jouw argumenten die dat aan zouden moeten tonen, ook ben je er niet in geslaagd aan te tonen dat Volkert van der Graaf volgens artikel 83 WvS een terrorist zou zijn: het terroristisch oogmerk, zoals gedefinieerd in art 83a, ontbreekt.

Volgens de ‘huidige maatstaven’ is Volkert dus geen terrorist. Niet volgens nationale maatstaven en niet volgens internationale maatstaven.

Dat geldt zelfs voor de definitie die de VN sinds 1994 hanteert:

Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes.

Het gaat ook op voor de definitie die de FBI hanteert, aangezien er in die definitie geen sprake is van het beïnvloeden van de eventuele handelwijze van een mogelijk toekomstige regering door middel van massavernietiging, moord of ontvoering, maar van de bestaande regering.

De RAF die via strategisch gekozen moorden en ontvoeringen de Duitse overheid tracht te dwingen haar eisen in te willigen; dat is een schoolvoorbeeld van terrorisme die binnen deze definitie valt.

Je negeert keer op keer doodleuk wat je niet uitkomt, zoekt je definities in woordenboekjes (die je vervolgens moet verdraaien en verwringen) en herhaalt gewoon iedere keer hetzelfde riedeltje.

 • Vorige discussie