Foto: copyright ok. Gecheckt 01-03-2022

COLUMN - Er zit iets raars aan de radicaliseringsdiscussie. Op hoge toon eisen veel oudsher hier geboren en getogen Nederlanders dat mensen die andere wortels hebben, zich moeten aanpassen, liefst snel een beetje.

De aanhang van de PVV groeit. Wilders wordt steeds valser jegens mensen met een Arabische achtergrond. Hij regisseerde zorgvuldig dat in het publiek geplante medewerkers ‘minder Marokkanen, minder Marokkanen!’ zouden scanderen, en beweerde later dat hij slechts ruimte had geboden voor de stem des volks.

Niemand die erop wijst dat die definitie van ‘het volk’ de plank akelig misslaat: ons volk bestaat allang niet meer uit blanke Nederlanders. Evenzo is de term ‘populisme’ absoluut misplaatst als het om de PVV gaat: elke groepering die op voorhand een deel van het volk uitsluit, is niet populistisch, maar schandalig bevooroordeeld.

Intussen lopen er in Nederland knokploegen rond, zoals de uit Scandinavië overgewaaide ‘Soldaten van Odin’ (de Volkskrant betitelde ze verbloemend als ‘burgerwacht’), speurend naar onrecht dat zijzelf vuistgewijs willen rechtzetten. Ze achten zichzelf rechter en beul ineen, en lieten derhalve trots een tot pulp geslagen asielzoeker op straat achter.

Wie zich verzet tegen zulk extremisme, en in plaats daarvan pleit voor samenwerking, voor verbintenissen zoeken, voor het betrachten van nieuwsgierigheid, onderling begrip, inlevingsvermogen en tolerantie, wordt tegenwoordig smalend weggezet als Gutmensch. Hoe zijn we in hemelsnaam zover gekomen dat een bedachtzaam mens willen zijn, jezelf niet teveel willen laten leiden door vooroordelen, je op een sneer komt te staan?

Nederland radicaliseert in sneltreinvaart, onderwijl luidkeels eisend dat ‘die anderen’ zich volledig aanpassen aan ‘onze’ gevoeligheden en overtuigingen, terwijl wijzelf diezelfde groep steeds onverbiddelijker wegzetten als achterlijk, inherent ondemocratisch, als gevaar voor ‘onze’ manier van leven.

Bij elke aanslag eisen we dat moslims zich distantiëren van extremisme. Hoe vaak ze dat ook doen: het is ons nooit genoeg. Ondertussen negeren we dat diezelfde terroristen ontelbaar meer slachtoffers onder gematigde moslims hebben gemaakt dan onder westerlingen.

We eisen dat gematigde moslims zich tegen extremisme uitspreken en zich verzetten tegen de gekken die hun geloof perverteren. Maar we verdommen het onderwijl naar hún verhalen en ervaringen te luisteren. Alsof ze boodschappenjongens zijn: goed om een klusje aan op te dragen, te min om een volwaardig gesprek mee te voeren.

De commotie over Dyab Abou Jahjah past in datzelfde stramien. Heb je eindelijk een welbespraakte, belezen westerse Arabier – nota bene iemand die zichzelf geen gelovige meer noemt; die probeert jonge moslims perspectief te geven; die hamert op het belang van debat, democratie, historie en zelf nadenken – en de halve goegemeente wilde hem op voorhand de mond snoeren.
N.B. De asielzoeker in kwestie schijnt niet in elkaar geslagen te zijn door de Soldaten van Odin.

Deze column van Karin Spaink verscheen eerder in Het Parool.

Reacties (50)

#1 Carlos de Jakhals

Abou Jahjah is de nieuwe Fortuyn. Een slim agerende randintellectueel die welbespraakt en met een eigen agenda het taboe en de controverse opzoekt. Of de maatschappij daar iets mee opschiet staat te bezien.

NB Het verhaal over de door rechtsextremisten “tot pulp geslagen asielzoeker” onderaan je stuk lafjes rectificeren maakt het verhaal er niet sterker op, eerder tendentieuzer.

 • Volgende discussie
#2 beugwant

Een splintergroepering is niet de halve goegemeente. Een verwijzing naar die op voorhand vertrekkende VPRO-leden was dan illustratiever geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Prediker

@1 Fortuyn was een volksmenner die de onderbuik van de dominante blanke meerderheidsgroep aansprak en inspeelde op racistische attituden en vooral cultureel-supremacistische sentimenten.

Je kunt net zo goed Malcolm X de zwarte pendant van Donald Trump noemen. O, maar wacht, dat vind jij vermoedelijk ook vergelijkbaar.

‘Nuff said.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Lutine

@1

Welnee, Abou Jahjah is een figuur in de marge. We hebben wel wat anders aan ons hoofd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Vilseledd

“Niemand die erop wijst dat die definitie van ‘het volk’ de plank akelig misslaat: ons volk bestaat allang niet meer uit blanke Nederlanders.”

Gezien het slechte weer horen we hier wel van nature thuis en verder is deze zin natuurlijk een selffullfilling prophecy van jewelste. Behapbare aantallen allochtonen, die hier hun steentje bijdragen, zijn welkom, maar op grote ghetto’s vol lapswanzen zijn we niet aan het wachten. En de ‘populisten’ waarschuwen al vanaf ongeveer 1980.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Vilseledd

“Bij elke aanslag eisen we dat moslims zich distantiëren van extremisme. Hoe vaak ze dat ook doen: het is ons nooit genoeg.”

Het is niet gemeend alias taquiyya, of hoe ze dat ook noemen. Hoe bestaat het anders, dat terroristen zich maandenlang in Molenbeek schuil kunnen houden? Alleen omdat hun medegelovigen besloten hebben niet met de in hun ogen verderfelijke overheid, die regeltjes handhaven, die door mensen verzonnen zijn en niet door Allah, samen te werken. Een katholiek zal misschien niet zijn schaamte uitspreken voor pedofiele priesters, maar als hij er een betrapt, niet aarzelen hem aan te geven. Meehuilen interesseert me niet, maar met dit medeplichtig gedrag geven de beschermers wel aan, waar hun prioriteiten liggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Vilseledd

“De commotie over Dyab Abou Jahjah past in datzelfde stramien.”

Die man is een terrorist met zijn Sharia for Belgium. De gutmenschen van de VPRO proberen hem een menselijk gezicht te geven.

@3: De pijlen van Fortuyn richten zich op een wat breder spectrum dan het migratievraagstuk; ook aan het waterhoofd van de staat had hij een bloedhekel. En van de salariseisen van onderwijs en gezondheidszorg maakte hij ook gehakt; ze werden en worden nog steeds uitstekend betaald.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Emile M

@6: Binnen gesloten gemeenschappen is het doen van aangifte niet gebruikelijk. Herinner je je deze nog?
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2012-03-02/107273/beeld-westkapelle-dat-van-gesloten-gemeenschap#.V6MH108aCfA

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 AnnaS

@6 ‘Het is niet gemeend alias taquiyya, of hoe ze dat ook noemen.’

Maar dan kúnnen moslims dus helemaal geen afstand nemen van terrorisme. Doen ze het niet, dan deugen ze niet, doen ze het wel, dan is het niet gemeend en deugen ze ook niet.

@0 Een van de dingen die me niet bevallen in de huidige discussie is dat het idee ‘de Nederlander’ wordt gekaapt door de anti-immigratiekant. Ik ben een Nederlander, Nederland is mijn vaderland, ik hou van mijn land en ben er vaak trots op, en tegelijk wil ik dat mijn land een toevluchtsoord kan zijn voor vluchtelingen, dat die worden opgevangen en geholpen, dat mensen niet worden beledigd of achtergesteld om hun afkomst, en zal ik nooit op de PVV stemmen.

Als gutmenschen (en dat bedoel ik ten positieve) als Karin Spaink ook al schrijven dat ‘wij’ mensen uitsluiten en ‘wij’ op hoge toon van moslims dingen eisen, dan gaat ze met die tendens mee. Nederlanders hebben zich in zo grote aantallen aangemeld als vrijwilliger om vluchtelingen te helpen dat er wachtlijsten ontstonden. Nederlanders hebben vluchtelingen in huis genomen. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is beslist niet van plan op de PVV te stemmen. Dát is het Nederlandse volk, dát zijn wij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Spam

@5 @6 @7 Lapzwansen heb je overal en de suggestie dat die er onder allochtonen meer zouden zijn dan onder autochtonen lijkt me gebaseerd op een racistisch vooroordeel. Bovendien is lapzwanserij gelukkig gewoon toegestaan in Nederland.

Jarenlang wisten hele bevolkingsgroepen maar al te goed welke geestelijken precies wat uitspookten met hun kinderen. En ze lieten het gewoon gebeuren. En hoeveel mensen in Molenbeek wisten nu echt dat er zich daar terroristen bevonden en wie dat dan waren? Weet jij alles van iedereen in jouw wijk? Ook de zaken die ze niet aan de grote klok willen hangen?

Verder heeft Jahjah met Sharia for Belgium helemaal niets te maken.

Tequila is trouwens iets heel anders. En dat woord waar je op doelt ook. Dat moslims wordt toegestaan in uitzonderlijke situaties hun geloof te verzwijgen om vervolging te voorkomen wil nog niet zeggen dat ze maar te pas en te onpas over alles mogen liegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 su

@7

Die man is een terrorist met zijn Sharia for Belgium.

Sharia4Belgium was van Fouad Belkacem die ondertussen een 12 jarige celstraf uitzit. Daar heeft Abu Jahjah niks mee van doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 frankw

@9 +1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Quazi

@10: kijk voor de lol eens naar de werkloosheidspercentages binnen verschillende bevolkingsgroepen. Onder Polen is het extreem laag, dat geld echter niet voor veel andere groepen helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Carlos de Jakhals

MODEDIT: u mag het nog eens proberen met een stelling, argumenten en feiten.

Linkjes gelden daarbij als bronverwijzing, maar u zult zélf moeten argumenteren ipv linkjes te dumpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Spam

Een werkloze is nog geen lapzwans en lapzwansen kunnen ook werk hebben. Werkloos zijn is geen karaktereigenschap. De relatief hoge werkloosheid onder hier geboren Nederlanders van buitenlandse afkomst en onder hierheen gevluchte nieuwe inwoners is een probleem met vele oorzaken. Daaronder wel discriminatie, maar niet bovengemiddelde inherente luiheid. Polen komen hierheen om te werken. Nog al logisch dat die vaak werk hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Lutine

@9

Als gutmenschen (en dat bedoel ik ten positieve) als Karin Spaink ook al schrijven dat ‘wij’ mensen uitsluiten en ‘wij’ op hoge toon van moslims dingen eisen, dan gaat ze met die tendens mee.

Je moet je wel realiseren dat ze een stukje schrijft en kennelijk nut ziet in het zwaar aan zetten. Verder schaam je je als katholiek (denk ik) voor al die pedo schandalen. Maar heb je er verder niks mee van doen. Datzelfde gaat voor moslims op die zich nergens schuldig aan maken.

Er zullen natuurlijk wel katholieken en moslims zijn die zich er op aan gekeken vóelen. Maar aan het gevoel van een ander kan ik niks doen. Als buitenstaander blijf ik commentaar leveren op zowel de katholieke kerk als op islamisten (al dan niet gelovig).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Carlos de Jakhals

@14: Het staat mevrouw Spaink uiteraard volkomen vrij een generaliserend stukje te schrijven naar aanleiding van haar subjectieve waardering voor Abouh Jahjah. Voor de wederhoor: Belgische media schetsen een iets rijker geschakeerd beeld van Abou Jahjah dan een “een welbespraakte, belezen westerse Arabier – nota bene iemand die zichzelf geen gelovige meer noemt; die probeert jonge moslims perspectief te geven; die hamert op het belang van debat, democratie, historie en zelf nadenken ”
Een zelf nadenkende Belgische Arabier als Montasser AlDe’emeh kan bijvoorbeeld geenszins op de sympathie van onze liefhebber van debat en democratie rekenen,
http://www.knack.be/nieuws/belgie/abou-jahjah-heeft-van-de-handel-in-racisme-en-scheldpartijen-zijn-eigen-kleine-kmo-gemaakt/article-opinion-693169.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 AnnaS

@16 ‘Je moet je wel realiseren dat ze een stukje schrijft en kennelijk nut ziet in het zwaar aan zetten. Verder schaam je je als katholiek (denk ik) voor al die pedo schandalen. Maar heb je er verder niks mee van doen. Datzelfde gaat voor moslims op die zich nergens schuldig aan maken.

Ah, zo kan je het inderdaad ook lezen, als een mea culpa. Maar dan denk ik nog steeds dat dat de verkeerde benadering is. Net zomin als islamistische terroristen het recht hebben zich als enige ware moslims te afficheren, hebben anti-buitenlandertypes het recht zich ‘Nederland mijn vaderland’ toe te eigenen. Wij Nederlanders moeten ons daartegen uitspreken, de trots op ons vaderland reclaimen (om het maar eens in goed Nederlands te zeggen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 erkan

“Nederland radicaliseert in sneltreinvaart” ook ik heb het gevoel dat dit ook daadwerkelijk zo is. Vervreemding van elkaar neemt verder toe ipv dat de mensen juist naar elkaar toe zouden moeten bewegen in termen van ” begrip ” voor elkaar, hier zijn zowel nederlanders en ook de immigranten debet aan.

Ik ben Nederlander, zo voel ik me, zo gedraag ik me en ben hier trots op. Ik heb Turkse roots, heb sympathie voor Turkije als land omdat je roots daar liggen en ook nog wat familie heb, maar meer dan een vakantieland is het niet voor me. Volgens vele turken ben ik een landverader, terwijl ik van mening ben dat dit onmogelijk is omdat ik in Nederland geboren en getogen ben en Nederland niet heb verraden naar mijn gevoel. Maar dit wil er bij velen niet in, prima ieder zo zijn mening.

Het valt mij en mijn zusje op dat in de laatste 10 jaar wij een enorme toename zien van een hang naar religie of erkening (willen horen tot een sterke groep of identiteit) onder jongeren, jonge jongens met baarden, jonge meisjes met hoofddoeken, uiteraard mag dit, ieder zijn ding, maar 10 jaar geleden zagen wij dit niet zo vaak of veel op straat, hoe kan dit toch ?

Je omgeving beinvloedt je gedrag wel degelijk, mijn ouders hebben het contact gezocht met Nederlanders, zijn vrij geweest en hebben ons vrij opgevoed, ook hun vrienden en omgeving waren in 80% van de mensen gelijkgestemden, ipv in kleine turkse kringen te verblijven, turkse kranten te lezen, turks tv te kijken, culturele centra en/of moskeen te bezoeken. Educatie niveau of geestelijke vrijheid van thuis speelt vaak (niet altijd) een belangrijke rol.

Dus vragen we ons af (als omgeving zo belangrijk is) hoe het mogelijk is dat er bijvoorbeeld in Rotterdam in een bekende beruchte straat 6 moskeen zijn gevestigd, u leest het goed 6 !!! men zegt dan vaak ja, alle stromingen hebben recht op hun religie, maar 6 in een straat !!??

Wat ik hiermee wil zeggen is dat Nederland wil laten zien, kijk eens, wij zijn democratisch en respecteren anderen en hun geloof, maar duwt de mensen juist meer van zich af.

anderzijds de immigranten, die wel van alles claimen maar er niets voor terug willen doen, de immigranten hebben ook hun verantwoordelijkheid welke ze moeten nemen, maar worden in allerdaagse situaties weldegelijk het gevoel gegeven minderwaardig te zijn. Om als Nederland of gemeente dan maar een gebaar te doen om deze mensen te laten zien, kijk, wij bieden u een moskee of iets anders aan helpt niet, sterker nog deze worden hier vaak gehersenspoeld door overkoepelende organisaties uit het buitenland met een eigen agenda, waardoor deze mensen zich nog verder distancieren van de Nederlanders of de Nederlandse samenleving.

Men moet in Nederland niet bang zijn om voor haar Eigen normen en waarden op te komen, waarom de angst en altijd maar politiek correct te willen zijn. Iedereen zou gerespecteerd moeten worden maar zoals het woord dit al zegt iedereen dus geen eenrichtingsverkeer. De immigranten moeten wel degelijk aangesproken worden om hun verantwoordelijkheid, de sleutel ligt echter dat dit zou moeten gebeuren in een dialoog en samenwerking, een wijzende, belerende of beschuldigende toon zal de mensen enkel verder van elkaar verwijderen.

Enerzijds naar elkaar toebewegen maar anderzijds ook niet bang zijn om een mening te hebben en deze te verdedigen, zo sta ik nog steeds versteld van het feit dat medewerkers van openbare ruimtes (gemeenten en dergelijke) vrouwen hoofddoeken mogen dragen, waarom wordt hier wederom onderscheid in gemaakt ? waarom laten we hier juist niet zien dat we allemaal gelijk zijn en met gelijke rechten, waarom mag een moslima hier juist onderscheid in creeren ? juist laten zien ik ben anders ? ik hoor niet bij de nederlanders. Dit is geen discriminatie naar mijn mening, in openbare plekken hebben alle mensen zich te gedragen volgens de regels die daar gelden, gelijkheid dus geen religie. Als men dit niet fijn vindt dan kan men toch ergens anders een baan zoeken. (ja ik betrap mezelf erop dat dit erg zwart/wit is). maaaaarrr…. openbare plekken zijn namelijk een belangrijk voorbeeld normen en waarden van een land, alle bevolkingsgroepen komen op deze plekken, juist hier moeten de mensen uit alle bevolkingsgroepen kunnen werken maar wel onder dezelfde voorwaarden. Dit heeft naar mijn mening niets met discriminatie te maken. juist iemand die claimt een joods keppeltje te willen dragen, een christelijk kruis of een hoofddoek distancieert zich en discrimineert anderen, LET OP, ik ben van mening dat men zeker zijn/haar eigen geloof moet kunnen respecteren of beoefenen, maar dit is een persoonlijk iets, in openbaren plekken zou alles het liefst zo neutraal mogelijk moeten zijn, hier is iedereen gelijk. Maar ik merk dat ik te gekleurd ben in deze discussie en soms tegenstrijdig in m’n gedachtes.

Op dit onderwerp krijg ik vaak kritiek en felle reacties, … ik ben een gewoon gemiddeld persoon, ik maak fouten, ook ik weet niet hoe iets exact in elkaar steekt of wat de oorzaak is, ik deel mijn zichtswijze en ben oprecht benieuwd naar de uwe.

We zouden naar elkaar toe moeten bewegen, ipv verder van elkaar af…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 beugwant

Het maatschappelijk ongenoegen manifesteert zich vooral in de onderste lagen, waar men meer op elkaars lip zit en een tientje meer aan vaste lasten er veel meer in hakt. In plaats van op elkaar in te hakken zouden die lagen samen moeten optrekken tegen de ware schuldigen van de ongelijkheid, maar diens verdeel-en-heers-politiek is vooralsnog bijzonder succesvol. Zo succesvol zelfs, dat men massaal heeft gestemd (en zal gaan stemmen, mark my words) op de partij die het nou juist het ergst voor die kiezers verpest.
En dan kan men wel stellen dat ‘de Nederlander’ zo goed is opgeleid, maar ik vind ‘het volk’ behoorlijk stupide dat het dit maar niet ziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 KJH

Jezus. Waar te beginnen.

“Intussen lopen er in Nederland knokploegen rond,”

Zoals de zelfbenoemde hulptroepen van Van Aartsen in de Schilderswijk, bedoel je? Of misschien heb je het over die mensen die elkaar naar het leven stonden in de zoveelste editie van Molukkers vs Marokkanen in Tiel?

“Ze achten zichzelf rechter en beul ineen, en lieten derhalve trots een tot pulp geslagen asielzoeker op straat achter.”

Nee, de man is zo aangetroffen en keurig overgedragen aan de poltiie.

“Ondertussen negeren we dat diezelfde terroristen ontelbaar meer slachtoffers onder gematigde moslims hebben gemaakt dan onder westerlingen.”

Buiten West-Europa, ja. Binnen West-Europa niet. Waar wil je de grens van je solidairiteit leggen? Rond de hele aarde? Bedenk dan wel dat iemand als jij in Pakistan met een Burka aan het fornuis vastgeketend zit.

“Heb je eindelijk een welbespraakte, belezen westerse Arabier…”

Eentje die zich in een vorig leven liet kennen als een voorman van de ‘invoering van de Sharia’ AEL, bedoel je die? Je bedoelt dus die man die jou graag hier in Nederland met een Burka aan achter het fornuis zou vastketenen?

Karin Spaink, laat ik het netjes zeggen: dit is een idioot stukje vol met on- en halve waarheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Lutine

@18

Net zomin als islamitische terroristen het recht hebben zich als enige ware moslims te afficheren, hebben anti-buitenlandertypes het recht zich ‘Nederland mijn vaderland’ toe te eigenen.

Iedereen heeft het recht om zich een identiteit toe te eigenen.
Ik kan vandaag nog besluiten om moslim te worden en uit naam van IS te gaan moorden in het winkelcentrum even verderop.

Ik kan vandaag nog besluiten om über-PVV’ er te worden en Wilders overtreffen in haat-retoriek.

Dat is het leuke van mens-zijn. Ik kan alles zijn wat ik wil; PVV’er, moslim, katholiek, gutmensch enz enz.

En je kan ook besluiten zoals ik om dat allemaal niet te zijn….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lutine

@19

We zouden naar elkaar toe moeten bewegen, ipv verder van elkaar af…

Waarom zou dat moeten? Jij wilt je Nederlander voelen. Oké. Prima dat jij dat doet, maar ik heb er niks mee. Met iedere identiteit die je je toe-eigent ben je niet wat een ander is.

Ik kan mijzelf Nederlander noemen omdat ik hier geboren ben, maar schept dat een band met jou? Nederland is een geografisch begrip waar 17 miljoen mensen samen proberen te leven. Dan hoef je helemaal niet naar elkaar toe te bewegen. Ik blijf weg bij nationalisten, islamisten, communisten, fascisten en andere isten.
En verder zie ik wel hoe het komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Henk de Waal

@23:

“maar schept dat een band met jou?”

Het feit dat je in dezelfde taal op een website.nl met iemand praat zou kunnen dat je een band met iemand hebt, hoe erg je ook identiteitsloos probeert te zijn. Of geloof jij a la Thatcher niet in de gemeenschap?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 erkan

@23: beste, ik schreef… ik “ben” Nederlander en voel dit ook, (u wekt de suggestie alsof ik zeg, ik ben allochtoon maar wil me Nederlander voelen).

U heeft gelijk, moeten is inderdaad wellicht een verkeerde woordkeuze, niets moet, het zou alleen wellicht beter werken als we naar elkaar toe bewegen als een samenleving ipv distancieren van elkaar, dit creeert juist meer problemen en verdeeldheid, we leven toch ook in een land samen ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Henk de Waal

@25:

Tijdens de verzuiling leefde men heel prima langs elkaar heen. Het probleem is de doorgeslagen individualisering. Men is wel onderdeel van een gemeenschap, maar gedraagt zich daar niet naar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Prediker

Eentje die zich in een vorig leven liet kennen als een voorman van de ‘invoering van de Sharia’ AEL, bedoel je die? Je bedoelt dus die man die jou graag hier in Nederland met een Burka aan achter het fornuis zou vastketenen?

Want volgens ‘de’ sjaria moeten vrouwen in een boerka aan het fornuis vastgeketend zijn?

Dat doet me trouwens denken aan een oernederlands grapje: -Vraag: ‘Waarom heeft een vrouw één hersencel meer nodig dan een koe?’
-Antwoord: ‘Omdat ze anders de keuken onder zou schijten!’

-Vraag: ‘Wat is er aan de hand als een vrouw de kamer binnenloopt?’
-Antwoord: ‘Dan is de ketting te lang!’

-‘Een misogyne chauvinist, ik? U begrijpt mij verkeerd. Uiteraard ben ik vóór de vrouwenbeweging; zolang ze maar ritmisch is.’

Enfin, het patriarchaat is niet enkel aan orthodoxe godsdienstigen voorbehouden, of aan de islamitische cultuurkring, zullen we maar denken.

Verder behelst de sjaria een heel corpus aan opvattingen en interpretaties die bepaald niet allemaal neerkomen op hoe men dat in Saoedi-Arabië, Iran of Afghanistan uitlegt; en moge inmiddels duidelijk zijn dat Dyab Abou Jahjah dat vooral als provocerend breekijzer inzette, want hij is zelf bepaald geen aanhanger van geïnstitutionaliseerde religie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Sylvia

@26
Met individualisering is m.i. niets mis. Wel indien dat samengaat met een gebrek aan respect voor een ander.
Je (proberen) in (te) leven in een ander kan daarbij helpen. Ofwel naar elkaar toe bewegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Tank

@6: Ah kijk, moslims liegen altijd. Op die manier is het inderdaad nooit goed nee. Is zoiets al eens vaker over een groep mensen gezegd in onze recente geschiedenis? Ik geloof van wel. #godwin

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Lutine

@24

Ik geloof wel in gemeenschapszin. Maar dat staat los van identiteit. Ik kan prima naast een homo-buurman wonen, op zijn huis passen als hij op vakantie is, met hem een biertje drinken, praatje maken. Zonder dat ik zelf homo wordt.

@25

Beste Erkan. Ik kan met u samenleven als Turk, maar ik kan ook samenleven met u als Nederlander. Zolang er wederzijds begrip is maakt uw identiteit mij niet uit.

Ik ken een Turk die zo vernederlandst is dat ik zie dat de identiteit ‘Turk’ ook maar een aangeleerd patroon is. Net zoals de identiteit ‘Nederlander’.

Ik wil u best in een hokje plaatsen, maar liever ontmoet ik mensen zoals ze zijn.

Shit…waarom zeg ik eigenlijk u tegen u? Bent u een Duitser of zo.

;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Arjan Fernhout

Voor zover er oplossingen zijn in dit probleemgebied (wie ben ik?) twee invalshoeken: https://www.groene.nl/artikel/een-paranoide-patient-zonder-zelfvertrouwen … wat denk ik bij @prediker wel in goede handen is en http://uwkeuze.net/nationalisme-een-vreemd-concept-in-de-islaam/ waarmee ik aan mijn belofte @Lutine voldoe, toen ik elders stelde dat ik ergens op terug zou komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Lutine

@31

Ik ben het met de profeet eens: nationalisme is verdorven.
Nationaal-islamisme is dus al helemaal een wonderlijk concept.
Het is intrinsiek tegenstrijdig met de islam en de Oemma.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Arjan Fernhout

@32: Waarom noemde je Erdogan dan een islamist?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Lutine

@33

Hij propageert een politieke ideologie gestoeld op de islam dan wel interpretatie van de koran. Uiteraard soennitisch van aard en andersdenkenden uitsluitend. (alevieten, christenen) Momenteel gebruikt hij de coup om zijn islamisme nog wat nauwer te formuleren, hij sluit Gülenisten uit. Tegelijkertijd sluit hij aan bij het immer aanwezige nationalisme in Turkije.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 KJH

@27: Teken een Venn-diagram van alle plekken waar in de wereld waar de Sharia min of meer geimplementeerd is, en alle plekken in de wereld waar vrouwen voor de wet, en in de praktijk ook min of meer gelijk zijn.

God, wat is er weinig overlap.

Kom op, Prediker, dit is beneden je niveau.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Arjan Fernhout

@34: Heeft Turkije een geestelijk leider waar in essentie alle macht aan toebehoort?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 AltJohan

@27: Remembering the good old days ;-)

http://www.littlethings.com/1950s-good-housewife-guide-vcom/

Uitgave is overigens nep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Lutine

@36

Het hebben van een geestelijk leider is geen voorwaarde voor islamisme. Het gaat om de ideologie welke in de staat wordt geïmplementeerd. Islamisme is geen nauw omschreven begrip maar wel een voedingsbodem van geweld tegen andersdenkenden. De Gülenbeweging is zo’ n groep andersdenkenden.

Zo wordt het islamisme dag na dag, jaar na jaar strikter in Turkije.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Arjan Fernhout

@38: Ik zie dat je jezelf geen tijd heb gegund om de link die ik je gaf door te lezen. Dat je Sargasso misbruikt om je slecht onderbouwde emoties te ventileren is jouw zaak en niet aan mij om daarover een oordeel te vellen. Het is vrij eenvoudig. Islamisme=fundamentalisme. Niet omdat ik dat vind, maar omdat de term islamisme anders geen functie meer heeft, op zichzelf en op de manier waarop jij het gebruikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Prediker

Islamisme=fundamentalisme.

@39 Toch is niet iedere islamitische fundamentalist ook een islamist. Er zijn zat islamitische fundamentalisten die hun orthodoxie persoonlijk en binnen hun gemeenschap beleven, zonder dat ze die ook tot leidraad maken van een politieke ideologie.

Islamisme is een politieke ideologie (inderdaad nogal eens fundamentalistisch gestempeld), waarbij men de regels van de islam leidend wil maken voor het openbare leven en de staat.

Hoe dat precies in z’n werk zou moeten gaan en hoe de uitwerking daarvan eruit zou moeten zien, daar verschillen islamisten over, en dat heeft te maken met de specifieke maatschappelijke context, culturele achtergrond en eigen traditie van specifieke bewegingen.

Salafisten verschillen er in van de Moslimbroederschap, in Tunesië hebben de islamisten (Ennahda) een democratische draai gemaakt om te voorkomen dat het land in een burgeroorlog terecht zou komen, en Erdogan heeft een eigenaardige mix van islamfundamentalisme, kapitalisme en Turks nationalisme voor ogen.

Dat er onder moslims lieden zijn die vinden dat de natiestaat een Westerse (ongelovige) uitvinding is en niet authentiek islamitisch is leuk en aardig, maar Shadi Hamid merkt op dat de meeste islamistische bewegingen de natiestaat allang hebben aanvaard.

Youssef Nada, financieel strateeg voor de Moslimbroederschap en bankier voor de al-Taqwa bank, vertelt bijvoorbeeld in een vraaggesprek dat de Moslimbroederschap een soort federatie van islamitische landen voorstaat, een soort islamitische/arabische Verenigde Naties, waarvan de voorzitter dan titel kalief zou dragen. Dat was zijn voorstelling van hoe het kalifaat zou kunnen werken.

De AEL leek iets dergelijks voor te staan. Wat overigens betekenisloos is, de AEL was een Vlaams-Nederlands verschijnsel, dus leuk dat die geopolitieke ideetjes hebben, maar die club had geen enkele invloed in het Midden-Oosten.

Da’s natuurlijk de andere kant van de medaille: Dyab Abou Jahjah is veel minder relevant dan hij zelf pretendeert te zijn; zeker tegenwoordig bestaat zijn presentie vooral bij de gratie van de media.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Lutine

@39

Je mag je eigen definities er op na houden hoor. Dan eindigt de discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Micowoco

@1: ‘welbespraakt’.
LOL. Meneer kon op eigen kracht nog geen correcte zin in het Engels uit de bek krijgen; ging zichzelf overschattend -je bent narcist of niet- ongelooflijk nat bij een BBC interview. Dan maar een reklameburootje ingehuurd om slogans als ‘at your service’ voor hem te bedenken. Na enig oefenen kon de professor het ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Prediker

@42 Dus omdat iemand z’n talen onvoldoende kent, kan ‘ie niet welbespraakt zijn? Niet iedereen is nu eenmaal een polyglot als Frans Timmermans.

Fortuyn was in zijn moedertaal wel degelijk welbespraakt. Een formidabel debater ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Arjan Fernhout

@40 & @41 Sorry hoor, rest me niets anders dan twee quotes uit gegeven stuk:

De Islaam verbiedt niet alleen het groeperen op basis van nationalistische banden, maar het verbiedt ook de aanwezigheid van meer dan één (islamitische) staat, of deze nou zijn gebaseerd op nationalisme of niet. De enige staat die is toegestaan voor de moslims is een islamitische staat, wat een staat is waar er enkel en alleen met de (wetten van de) Islaam wordt geregeerd. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) sprak de profeet ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aan (en zei) (Nederlandstalige interpretatie): “…Oordeel dan tussen hen met hetgeen Allah neergezonden heeft en volg hun begeerten niet, terwijl je afwijkt van de waarheid die tot jou kwam…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 48.]

&

Regeren volgens de (wetten van de) Islaam kan alleen tot stand komen in één verenigde staat, met één khaliefah (staatsleider). Het is overgeleverd in de overleveringen van imaam Moeslim dat ‘Abdoellaah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaald heeft dat hij de profeet ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die de bay’ah (eed van trouw) tegenover een imaam (leider) heeft afgelegd, hem zijn handdruk gevend en zijn loyaliteit, dient hem te gehoorzamen zo lang als hij daar toe in staat is. Als iemand anders dan vervolgens komt om met hem te twisten (over zijn autoriteit), dood hem dan.”

Streeft Erdogan naar zoiets? Ik dacht het niet. Alleen in Iran wordt aan bovenstaande gehoor gegeven (en ook daar zelfs bepaald niet helemaal) Ali Khamenei wordt verkozen als de paus. Volgens de doctrines kun je dat niet aan niet-ingewijden overlaten. Verder commentaar accepteer ik alleen van echte deskundigen. Niet van types zoals Hans Jansen dat was. Dus niks: ‘Je mag je eigen definities er op na houden hoor’ @41

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Prediker

@44 Zoveel fundi’s, zoveel meningen. Fundi’s, ook moslimfundi’s, komen nu eenmaal in allerlei soorten en maten.

Je stuk bewijst dus niets anders dan dat letterlijk een stel fundi’s vinden dat de natiestaat een Westerse uitvinging en dus niet-islamitisch is. Nou, da’s leuk voor ze. Misschien hebben ze daar nog wel hele goede theologische papieren voor ook.

Maar dat deze heren vinden dat een natiestaat niet-islamitisch is, wil niet zeggen dat Erdogan daar niet heel anders over kan denken.

Erdogan kan dus best een islamist zijn, namelijk als hij (zijn opvatting van) de regels van de islam leidend wil maken voor het openbare leven en de staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Arjan Fernhout

@44: https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Khamenei (waarom het zo moet, weet ik niet. Vermoedelijk om commerciele redenen. En helaas in het Engels. Wiki Nederlands vertrouw ik niet helemaal: Nederland kent geen ‘intellectuele elite.’ Descartes, Kant, Voltaire ea klaagden daar in het verleden al over). Overigens staat er in mijn bron nog iets over racisme, waar we in het westen iets van kunnen leren. En..ja, ik heb mijn bron vergeleken met drie andere bronnen. Die wijken niet of nauwelijks af van mijn bron in @31.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Lutine

@44

Je begrijpt helemaal niets van noch de islam noch islamisme.
Je kan nog 100 stukken tekst kopiëren, maar daar ga je niet beter van begrijpen.

Ook #45 lijk je niet te begrijpen. Ik kan jou geen begrijpen geven, daar zul je zelf voor aan het werk moeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Arjan Fernhout

@47: Slag in de lucht, maar dat zijn we van je gewend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Prediker

@46 De reden dat je geneste linkjes een foutmelding opleveren, is omdat je steeds een stel aanhalingstekens teveel hebt [..url””>], die dan worden aangezien voor een deel van de url zelf, wat een foutmelding oplevert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Sikbock

MODEDIT: Ad hominem zonder feitelijke onderbouwing.

 • Vorige discussie