Vluchtelingenopvang: wat doen de gemeenten?

DATA - De actuele stand per 14 september: Naast de reeds bestaande opvanglocaties in 57 gemeenten, hebben 46 gemeenten concreet extra opvang toegezegd. Het aanbod van 7 gemeenten is door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) of door het lokale college van B&W afgewezen.
Zeventig gemeenten zijn in overleg met COA, naburige gemeenten, inwoners, Vluchtelingenwerk of onderzoeken momenteel welke mogelijkheden reëel zijn. Van 216 gemeenten is (nog) niets bekend en 18 gemeenten doen niets.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Sargasso de afgelopen week heeft gedaan, gebruikmakend van bronnen van het COA, gemeentelijke websites en landelijke en lokale media. In dit Exceldocument zijn van alle 393 gemeenten de gegevens in te zien, met links naar de diverse bronnen.

Van de 57 gemeenten waar al een asielzoekersopvang is, werken er 14 mee aan extra opvang en zijn 5 gemeenten nog in overleg met het COA over uitbreiding.
© Sargasso Gemeenten vluchtelingenopvang 2015

Van 216 gemeenten is nu nog niets bekend. Dat kan liggen aan het feit dat sommige gemeenten er nog geen ruchtbaarheid aan willen geven, omdat ze nog geen concrete invulling hebben kunnen maken. Anderen zijn in afwachting van debatten in gemeenteraden, waar door raadsleden of inwoners aan B&W is gevraagd wat men van plan is te doen.

Capaciteit

De maximum capaciteit van de toegezegde extra opvang bedraagt 17.204 plaatsen.  De tot nu toe bekende capaciteit waarover in diverse overleggen tussen gemeenten en het COA wordt gepraat, bedraagt 1500 plaatsen. Tezamen ruim meer dan de 10.000 plaatsen waar het COA om vraagt. Gezien de toenemende instroom van asielzoekers zal dat aantal bijgesteld moeten worden.

Bovendien zijn de toegezegde plaatsen een verwacht maximum. Recent bleek dat in Zeewolde de verwachte capaciteit van 900 plaatsen naar beneden moest worden bijgesteld tot 600 nadat de VVD en een lokale partij zich verzet hadden tegen de plannen.
In sommige andere gemeenten hebben colleges van B&W wel een bepaalde capaciteit aangeboden, maar moeten nog overleggen met gemeenteraad en inwoners. Hoewel onder de bevolking het medeleven met de vluchtelingen groeit, mag niet worden verwacht dat in elke gemeente het gestelde maximum de steun van iedereen krijgt.

Daarnaast is het afwachten of het COA elk aanbod zal accepteren. Om de groeiende instroom het hoofd te bieden zoekt het COA op korte termijn grotere locaties die snel in gebruik kunnen worden genomen. De gemeente Woudrichem is weer in gesprek met het COA, dat eerder een aanbod afwees voor de opvang van maximaal 300 asielzoekers afwees. In Harlingen en Terschelling wil men graag meewerken aan kleinschalige opvang voor enkele tientallen mensen, in Alblasserdam wil men een opvang voor 70 mensen opzetten.

Doorstroom vergunninghouders

De doorstroom van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) is problematisch door een tekort aan sociale huurwoningen. Toch weten 11 gemeenten te voldoen aan de taakstelling volgens de cijfers van het COA (stand per 1 september). Het zijn met name de grotere steden die de grootste achterstanden hebben.

In een aantal gemeenten roepen bestuurders of inwoners op, te zoeken naar “creatieve oplossingen” om vluchtelingen op te vangen, ook als het om statushouders gaat. Er wordt gedacht aan lege bedrijfspanden, braakliggende terreinen waar wellicht containerwoningen kunnen komen, opvang in hotels en recreatieparken. In de gemeente Medemblik zijn suggesties geopperd om de toren van het gemeentehuis in Wognum en het voormalige Scheringa Museum in Spanbroek voor opvang gereed te maken.

Het COA stelt dat er nog 12.513 vergunninghouders in de huidige opvangcentra zitten. De gemeenten hebben echter een achterstand van 15.529 plaatsen. Slechts 10 gemeenten voldoen aan de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders.
Van de 18 gemeenten die niets aan extra opvang doen, loopt alleen Aalburg voor op de taakstelling. Hier een overzicht van deze 18 gemeenten.

Van de 216 gemeenten waarvan op dit moment niets bekend is van enige vorm van extra vluchtelingen opvang, voldoen niet meer dan 8 gemeenten aan de taakstelling. Hier een overzicht van deze gemeenten.

Verschil in bereidheid

Onder de 70 gemeenten die stellen ‘iets’ te willen doen, constateren we verschillen in wat dat inhoudt. Sommige gemeenten verklaren zich bereid, maar wachten een verzoek van het COA af, anderen zijn pro-actief en nemen zelf contact op.
Een ander deel onderzoekt actief welke mogelijkheden men binnen de gemeente heeft, weer anderen gaan eerst in overleg met naburige gemeenten of organiseren bijeenkomsten om het draagvlak onder de bevolking te peilen. Hier een overzicht van gemeenten die zich bereid verklaarden enige vorm van opvang te willen realiseren, in relatie met hun taakstelling voor vergunninghouders.

Tot slot

“We hebben met 200 gemeenten nog geen contact hebben”, verklaarde Gerard Bakker, voorzitter van het COA. “We komen graag met ze in contact.”
Dat zijn dus 216 gemeenten om precies te zijn. Als ook deze gemeenten met aanbiedingen komen, dan zal het totaalaanbod aan plaatsen door gemeenten de vraag van het COA verre overstijgen. Dat zou een luxe positie voor het COA betekenen, die zich in de onderhandelingen harder kan opstellen. Het moet ook geen  ‘beauty contest’ worden welke gemeenten de meeste/beste opvangplaatsen in de aanbieding hebben.

Vooralsnog is extra opvang nodig. Er is breed bereidheid in het land en als het COA snel plaatsen wil, dan zullen ok de kleinschalige aanbiedingen serieus genomen moeten worden. Teveel afwijzen brengt wellicht het risico met zich mee dat het groeiend draagvlak af zal nemen.

Update:
1) Vandaag zijn er 13 gemeenten bij gekomen. Twee doen niets, één heeft toegezegd een asielzoekerscentrum te openen en tien anderen zijn in gesprek met het COA of doen onderzoek naar alternatieven.

2) We hebben het COA om een reactie gevraagd op de stelling dat het COA mogelijk in een luxe positie komt, gezien het grote aanbod van gemeenten. We plaatsen hier integraal de reactie die we van COA-woordvoerder Jan-Willem Anholts ontvingen.

Dank voor uw bericht. Momenteel hebben wij zes noodopvanglocaties in gebruik om de hoge instroom het hoofd te bieden. Niet echt een luxe positie.

In algemene zin kunnen wij melden dat uw verhaal over de hele linie inderdaad het juiste beeld geeft van de stand van zaken momenteel.

We kennen de verhalen van “COA wil geen kleine locaties”, maar om de hoge instroom en de daarvoor benodigde opvang beheersbaar te kunnen houden zijn grote locaties een vereiste.

Het volume is dus van belang. Het komt de beheersbaarheid, leefbaarheid en veiligheid ten goede. We zijn in staat hier een team op te zetten van professioneel opvangpersoneel, beveiliging, facilitair personeel en medische zorg. Een groot team op een groep van 600 tot 1000 bewoners is effectiever dan een aantal kleinere teams verspreid over kleine locaties. Beheersbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor onze bewoners en de naaste omgeving zou in het geding kunnen komen. Een grote locatie met een aantal kleinere locaties in de directe omgeving behoort ook tot de mogelijkheden.

Het COA schouwt locaties door het hele land om te controleren of deze voldoen aan een politiek gedragen Plan Van Eisen. Dit voorziet in vierkante meters leefruimte per bewoner, luchtkwaliteit, lichtintensiteit, aanwezige voorzieningen etc. Wij maken daarna een inschatting van het maximaal aantal personen dat wij op een locatie onder kunnen brengen. Dat maximum aantal is in veel trajecten direct aanleiding voor een gemeente om dit naar beneden bij te stellen, waarmee de economische haalbaarheid in het geding komt.

De spreiding van centra over het land laat zien dat Zuid Holland twee centra heeft. Het lijkt dat daar geen draagvlak is voor centra, maar de reden daarvoor is eenvoudig: beschikbaarheid van geschikte, snel en effectief te gebruiken gebouwen voor opvang zijn kazernes, gevangenissen, verzorgingstehuizen en vakantieparken. Deze objecten zijn in Zuid Holland veelal niet beschikbaar voor ons.

Vergunninghouders

Een vluchteling in procedure is gebaat bij centrale opvang om dat daar de diensten snel voor hem of haar beschikbaar zijn. COA, IND, Vluchtelingenwerk Nederland, medische zorg en gemeenten als het gaat om vergunninghouders die op zoek zijn naar woonruimte. Ook leefbaarheid en veiligheid is erg belangrijk. Professionele opvangmedewerkers zijn in staat signalen waar te nemen die wijzen op zaken als traumatisering, radicalisering of slachtoffers van mensenhandel en deze te beleggen bij professionals. Op de locaties is een 24/7 bereikbare medische dienst beschikbaar.

Anderzijds bevinden zich in de opvang veel vergunninghouders die zich kunnen gaan vestigen in de Nederlandse maatschappij. Dat zijn er momenteel 13000. Voor deze groep zijn gemeenten hard aan het werk om woonruimte of alternatieven daarvoor te organiseren. Het platform Opnieuw Thuisgeven (opnieuwthuis.nl) coördineert en adviseert in deze.

Tot zover. Mochten er verdere ontwikkelingen en reactie zijn dan houden we u hier op de hoogte.

Reacties (77)

#1 Sjap

Een klasse Sargasso artikel.
Maar we hebben dus de grootste asielaanvraag in tijden en het COA en het overgrote deel vd de gemeenten hebben gewoon geen contact met elkaar? Totale onzin.
Je zou toch verwachten dat Sargasso zo dit excel documentje bij het COA zelf kan opvragen? Het COA heeft uiteraard dit overzicht zelf ook. Lijkt me vanzelfsprekend dat elke gemeente een accountmanager heeft bij het COA waarmee druk overleg is.

 • Volgende discussie
#2 Christian Jongeneel

@1 Gezien de haast lijkt het me niet handig dat het COA met dik 400 gemeenten om tafel gaat zitten. Dan hebben we over een maand alleen nog maar overlegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Flip van Dyke

Prima artikel!

Precies een jaar geleden liet COA optekenen in het AD dat ze er rekening mee hielden dat deze maand 48.000 mensen zouden moeten worden opgevangen. Het zijn er nu 34.000.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sjap

@2: Natuurlijk heeft het COA een inventarisatie a la dit artikel binnen een paar dagen gemaakt. Met een team van 20 man heb je na 20 telefoontjes en terugkoppeling binnen 5 werkdagen eenzelfde overzicht.
Doe toch niet zo wereldvreemd. Ze bellen wel de ongeschoolde bedrijvenhandelaar Hennie van der Most maar niet een gemeente? kom nou toch!

Hennie van der Most: ‘Het telefoontje van het COA kwam precies op tijd’ http://www.holland-lawyer.nl/bijna-failliet/van-der-ontslagrecht-moet-anders/#

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Nietingelogd

Plannen maken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

Ik zie geen artikel (alleen de reacties)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Roland

Wat gebeurt er met de veruit grootste groep vluchtelingen in de grensgebieden, die door geldgebrek of durfgebrek gedwongen zijn tot die erbarmelijke omstandigheden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Sjap

@6: in Chrome bestaat dit artikel niet op Sargasso.nl wel op IE of hoe dat tegenwoordig ook heet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Anton
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 P.J. Cokema

Update toegevoegd met nieuwe stand en reactie van het COA. Zie onderaan het artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 P.J. Cokema

@11: Dat er hier een paar burgers sterven op straat heeft niets met de problemen in de sociale huursector te maken en al helemaal niet met de opvang van vluchtelingen, maar meer met verkeersongelukken. Er sterven meer Syriërs op straat door bombardementen.
Kom maar terug als je keiharde bewijzen hebt dat het een met het ander te maken heeft. Alle andere propaganda gaat hier de prullenbak in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 G.Deckzeijl

@12: Welterusten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Herman

Voor alsnog mis ik de gemeente Nijmegen in de tabel. Die heeft toegezegd 3000 vluchtelingen te zullen opvangen.

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/opvangcentrum-asielzoekers-in-nijmegen-grootste-van-nederland-1.5246010?ref=vp-featured_latest_news

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 P.J. Cokema

@14: Dat is vandaag pas bekend geworden. Je zult er wel meer missen op de lijst, want er zijn inmiddels ruim 20 gemeenten meer waar, in positieve zin, iets bekend van is. De update van de ljst volgt later deze week,

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Noortje

Wat ik zo snel niet terugzag:
* in heerhugowaard wordt gevangenis westlinge gebruikt. http://www.rtvnh.nl/nieuws/170535/westlinge-eerder-open-voor-asielzoekers-nog-geen-warm-water
* in alkmaar sinds juli 40 extra plaatsen. http://pers.alkmaar.nl/106459-tijdelijk-extra-asielzoekers-azc-alkmaar

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 P.J. Cokema

@16: Heerhugowaard staat wel in ons exceldocument met deze link er bij: http://www.rodi.nl/widgets/1694-heerhugowaard/nieuws/1247883-asielzoekerscentrum-versneld-in-gebruik-genomen

Alkmaar heb ik gemist. Op de site van het COA staat Alkmaar nog als een Azc met 400 plaatsen. Maar goed, bij het COA hebben ze nu wel wat anders te doen dan het updaten van die informatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 G.Deckzeijl

DAN STEM JE MAAR ANDERS….
Geert Wilders heeft gisteravond tijdens zijn inbreng mbt de algemene politieke beschouwingen alle plaatsen in Nederland genoemd welke door de COA geheim zijn gehouden, plaatsen waar asielzoekerscentra gepland zijn.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24503533/__Asiel-buren_niet_gehoord__.html
Wilders zei dat de COA dit land gewoon volpropt met asielzoekers, of we dat nou willen of niet.
@Cokema, je weet nogal veel hè?
Klik mijn link van 16-9, 16:05 nog eens aan en geef eens
commentaar op dat paspoort-nieuws van Wilders, gepubliceerd in de Revu…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 McLovin

@6: Same here??? (Firefox)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 su

@19 Adblocker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Noortje

@18 wat is er precies mis met asielzoekers snel een huis bieden? Overigens valt me in het artikel meer dan wat anders de term ‘gelukszoekers’ op. Hoe zie jij dit precies?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 j61

@12:
Dat nederlanders op straat sterven heeft niets met de sociale huursector te maken inderdaad, maar
[tevens @18]
waarom krijgen asielzoekers binnen een paar weken of maanden een woning terwijl autochtonen jaren moeten wachten? Dat is toch vragen om PVV stemmers? Waarom zet men asielzoekers niet ook gewoon op de wachtlijst en geef ze in tussentijd een onderkomen elders, zoals leegstaande kantoren.
Propaganda? Je bedoelt dat ieder ander geluid dan hosanna de prullebak in kan?

[vanaf hier geen reaktie op @12 maar meer in het algemeen; hopelijk niet te veel off-topic]
Er zijn onder asielzoekers en allochtonen net zo goed goede en slechte mensen te vinden als onder autochtonen. De slechte autochtoon (of allochtoon) vraagt woekerprijzen voor een taxirit van boedapest naar de oostenrijkse grens en de slechte allochtoon (of autochtoon) jat hulpgoederen die bestemd zijn voor vluchtelingen.
Wanneer je dat niet mag benoemen (of direct weer wegzet als racisme, naar goed gebruik hier op sargasso) mag ik dat dan wegkijken 2.0 noemen?

Trouwens, met Mozilla Firefox gaat het bij mij prima.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 P.J. Cokema

@18: Als de regering ook maar een beetje op de wensen van Wilders ingaat kri9jgen we een herhaling van Neerlands geschiedenis. Lees jij bijv. eerst maar eens dit hier en het vervolg. Bevolking en lokale overheden hebben altijd ruimhartig mensen in nood opgevangen (of wilden dat), de regering ging op de rem staan.

Over het paspoortverhaal: dat is geen nieuws. Onder alle vluchtelingenstromen door de eeuwen heen zaten mensen met “bloed aan hun handen”, die al dan niet met een vervalst identiteitsbewijs hun land wisten te ontvluchten. Da’s niet fraai, maar amper te voorkomen, maar daar komt bij dat ze weinig kans maken hier toegelaten te worden, laat staan te mogen blijven.

Want zelfs vluchtelingen die geen kwaad op hun conto hebben staan, worden hier afgewezen als de IND ook maar de geringste twijfel heeft aan hun verhaal en documenten. Je gelooft toch ook niet dat de IND een Syriër met een foto van Wilders in zijn paspoort serieus neemt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joop

@22.

Niet zo zielig doen. Slachtofferrol.

Verschrikkelijk gewoon hoe eigen volk niet altijd eerste recht heeft. Laat de asielzoekers maar in kantoren creperen. Want die autochtoon in zijn huisje in de achterstandswijk moet natuurlijk eerst wat luxer kunnen wonen.

En dat mag niet gezegd worden want dan heb je zelfhaat, ben je een landverrader, een moslimknuffelaar, of een weet ik wat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 P.J. Cokema

@22: Heb je het artikel goed gelezen? Er staan 12.513 vergunninghouders in de wacht voor en woning.

En natuurlijk mogen de schaduwkanten van elke kwestie benoemd worden. Hou het dan bij die misstanden zelf, want zoals je zelf al zegt: “Er zijn onder asielzoekers en allochtonen net zo goed goede en slechte mensen te vinden als onder autochtonen”.
Wie een misstand aanwijst en vervolgens dat op het bordje van een gehele bevolkingsgroep legt, is echt verkeerd bezig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Noortje

@22 kantoren die leeg staan gebruiken als woning (bijvoorbeeld voor studenten) komt om verschillende redenen niet van de grond. Ook bij de huidige zoektocht naar tijdelijke opvang vluchtelingen staat er opvallend weinig leegstaande kantoren op het lijstje. Die optie kunnen we voorlopig gevoegelijk wegstrepen. Jammer, want over de idiotie van leegstaande kantoren in deze tijd zijn we het eens.

Vluchtelingen moeten zo kort mogelijk in een “doorvoerhaven” plaats verblijven, zoals coa locaties of een sporthal. Reden: het is al extreem moeilijk om voldoende plekken te vinden en we weten dat er meer vluchtelingen komen. Dan is de beste optie ze een huis geven. Of moeten we ze op straat zetten?

Lullig voor de mensen op de wachtlijst, maar mensen zonder enige vorm van huis moeten voorgaan op mensen met een dak boven het hoofd. Dat doet pijn en is inderdaad heel vervelend wanneer je al 5 jaar met 2 kinderen in een tweekamer flatje woont en op de wachtlijst staat.

Mijn indruk is dat het woningverhaal misbruikt wordt om impliciet (of expliciet) te pleiten voor de grenzen dicht. Tel maar op: we willen niet dat ze woningen “inpikken”. We kunnen ze niet op straat zetten (want veiligheid etc). Alternatieven voor langdurig verblijf zijn niet/ nauwelijks te vinden. Dus moeten we de grenzen maar dicht doen.

Dat noem ik overigens geen racisme, maar wel een flauwe manier van om de brei heendraaien en op basis van populistische argumenten en emotie, hetzelfde willen bewerkstelligen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 j61

@24:
Met zulke vijanden als jij en anderen hier op sargasso (mag ik zeggen de linkerkant van groen-links?) is de PVV geen vrienden nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Nonkel

@26: In Duitsland vindt er nu al een bendeoorlog plaats in een azc en worden de vrouwen verkracht belanden in de gedwongen prostitutie. Volgens de VNG stromen er dagelijks 700 binnen. Tweedederde komt uit Somalië, Eritrea, Afghanistan en andere landen dan Syrië.
En dan zijn er nog velen die vinden dat we ons land dienstbaar moeten openstellen om deze mensen huis en eten te geven. Ik zeg niet dat dit landverraders zijn, al grenst het er wel tegenaan, maar het zijn wel enorm domme mensen met verkeerde prioriteiten. Deze mensen ondermijnen de democratie door de demos in een land te ontbinden. Ze zetten groepen tegen elkaar op doordat ze hun prioriteiten omgedraaid zijn. Deze mensen veroorzaken radicalisering. Want met zo’n effectieve semi 5e colonne in de samenleving zullen velen kei en keihard teleurgesteld en ontheemd raken.
En dan nog het verwijtende vingertje krijgen als de grens wilt sluiten. Ongelovelijk. Je zult maar willen opkomen voor je eigen land en gemeenschap en bent daarbij bereid harde keuzes te maken, nee dan heeft Pechtold/Roemer en aanhang zn oordeeltje klaar hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Noortje

Lekker @j61. Ik beargumenteer waarom je plan niet werkt en dan zo’n reactie?

@28 op mijn werk wordt letterlijk gezegd: we halen ze binnen en nu is het wachten op de volgende 9/11. Theoretisch mogelijk en er gaat vast iets mis. En wellicht zelfs grondiger mis, zoals in het duitse azc. Er is geen reden om hier naief over te doen. Het verschil tussen jou en mij is dat ik accepteer dat tegenover duizenden mensen een plek en bescherming bieden, ik accepteer als consequentie dat er ook dingen mis kunnen gaan. Het gaat de samenleving hoe dan ook iets kosten, op z’n minst inschikkelijkheid. http://www.vn.nl/vluchtelingen-zijn-geen-zeehondjes-of-menselijk-kapitaal/
Of de vluchtelingen die hier komen snel onderdeel en drager van onze samenleving worden heb jij zelf voor een deel in de hand @nonkel. Door gedrag, uitdragen van meningen en op wie je stemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 j61

@25:
“Wie een misstand aanwijst en vervolgens dat op het bordje van een gehele bevolkingsgroep legt, is echt verkeerd bezig.”
Uiteraard, maar waar doe ik dat dan?
Ik geef alleen aan dat iedere groep goede en slechte mensen bevat, meer niet. En geef twee voorbeelden.
Wat doe ik hier fout?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 j61

@29:
Dit is duidelijk een reaktie op joop en niet op jou.
Joop zijn reaktie naar mij slaat werkelijk nergens op.
“laat ze maar creperen in kantoren” is toch onzin? Je kunt kantoren toch zo luxe maken als je wilt?
En de suggestie om er studenten in te huisvesten wordt toch ook niet afgedaan als discriminatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Joop

@31.

Zo zet je hetzelf neer. En luxe? Een kantoor is geen huis.

Studenten hebben ook hele families natuurlijk, zeer vergelijkbaar met asielzoekers. Ben zelf student geweest en heb in anti-kraakpanden (vaak kantoren met een matras en zonder goede verwarming) gewoond. Je weet duidelijk niet waar je het over hebt.

Wat doe je fout? Je toon, hele tijd al zielig doen. Overal in de slachtofferrol, spreekt mensen niet aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 j61

@26:
Ik ben geen bouwkundige en wellicht is kantoren een fout voorbeeld.
Ik bedoelde eigenlijk ieder mogelijk leegstaand gebouw dat zou kunnen dienen als woning, al is het dan nooit zo perfect als een huurwoning.

“Dan is de beste optie ze een huis geven. Of moeten we ze op straat zetten?”
Uiteraard niet op straat. Ik noemde immers kantoren dus dat is een vreemde suggestie van jou.
Maar zijn er dan geen andere opties? Zo heeft Meppel twee leegstaande scholen in de verkoop die pas sinds de laatste zomervakantie leegstaan.
Die zijn toch wel in te richten? Een lokaal kun je met met systeemwanden ongetwijfeld inrichten als woning.
Maar ik heb Meppel nog niet gehoord als aanbieder.

“Lullig voor de mensen op de wachtlijst, maar mensen zonder enige vorm van huis moeten voorgaan op mensen met een dak boven het hoofd.”
Natuurlijk, maar het gaat er nu even om wat voor dak. (zie hierboven)
“Dat doet pijn en is inderdaad heel vervelend wanneer je al 5 jaar met 2 kinderen in een tweekamer flatje woont en op de wachtlijst staat.”
Juist en ik vind dat die mensen daarom meer recht van spreken hebben dan jij of ik. En vindt ik het onterecht dat ze, wanneer ze protesteren, direct worden weggezet als racist of vreemdelingenhater.
Waarom die mensen uit jouw voorbeeld geen grotere woning en het vluchteling-gezin eerst een paar jaar in die wat kleinere woning?

“Mijn indruk is dat het woningverhaal misbruikt wordt om impliciet (of expliciet) te pleiten voor de grenzen dicht. Tel maar op: we willen niet dat ze woningen “inpikken”. We kunnen ze niet op straat zetten (want veiligheid etc). Alternatieven voor langdurig verblijf zijn niet/ nauwelijks te vinden. Dus moeten we de grenzen maar dicht doen.”
Mee eens, maar waaruit blijkt dat ik zo denk? Waarom kom je er mee? Dat hoeft toch niet mijn argumentatie te zijn?
Ik ben ook helemaal niet tegen grenzen dicht.

Ik ben 100% tegen grenzen dicht; we zijn rijk genoeg om met elkaar vluchtelingen op te vangen en tenslotte is slechts 1% van de bevolking al 170.000 vluchtelingen.
Laat niet weg dat we ons moeten voorbereiden op 300.000 of 400.000 vluchtelingen in nederland de komende jaren, en dan moet er wel een draagvlak voor zijn.

“Dat noem ik overigens geen racisme, maar wel een flauwe manier van om de brei heendraaien en op basis van populistische argumenten en emotie, hetzelfde willen bewerkstelligen.”
Om de brei heen draaien? Welke?
Populistische argumenten en emotie? Bedoel je mijn opmerking dat alle groepen goede en slechte mensen bevatten?
Hetzelfde willen bewerkstelligen?
Ga je nu niet erg kort door de bocht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 McLovin

@28: GODWIN-TIJD! …Nonkel krijgt de Blut und boden prijs voor meest verstokte nationalist! Eigen volk eerst! Houzee!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 j61

@32:
Wat verwacht je dan van een anti-kraakpand? Die is toch ook juist niet ingericht om in te wonen.
En waarom wordt er niets gedaan aan het probleem van de studentenhuisvesting?

En maar zoeken en maar wegzetten.
In elk topic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 P.J. Cokema

@30: Je doet niets fout, dat schreef ik ook niet. Ik reageerde aanvullend op jouw “Wanneer je dat niet mag benoemen (of direct weer wegzet als racisme, naar goed gebruik hier op sargasso) mag ik dat dan wegkijken 2.0 noemen?”

In snapte het “naar goed gebruik” niet, omdat daarna staat “wegkijken 2.0”.
Ik vind het “goed gebruik” als mensen er op worden gewezen wanneer ze feiten koppelen aan zaken die er niets mee hebben te maken. Ik vind het pas wegkijken als mensen hun blik maar op 1 aspect focussen. Tunnelvisie is ook een vorm van wegkijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Joop

@35.

Dus niet ingericht voor in te wonen, maar wèl voor asielzoekers.

Wegkijken, dat is meer jouw woord toch. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Noortje

@33
“Populistische argumenten en emotie? Bedoel je mijn opmerking dat alle groepen goede en slechte mensen bevatten?
Jammer, nu ga je toch weer lijken op Joop.”
Sorry, ik was niet duidelijk. Ging niet over goede en slechte mensen (zie ook edit op @29). Het tegen elkaar zetten van vluchtelingen en woningwachters vind ik populistisch. Het zijn geen vergelijkbare eenheden. De suggestie dat woningwachters voor moeten gaan suggereert tevens dat wachttijd het enige relevante criterium is. Dat het ten koste Kan gaan van enkele woningwachters en dat dit vervelend is, erken ik. Dit argument wordt dus ook breed uitgeneten in artikel in post #11.

Het gaat echter om het basisuitgangspunt: zijn we bereid als samenleving iets meer in te schikken. Voor mensen die een azc in de buurt hebben, voor kantooreigenaren die hun kantoor (zouden moeten) verbouwen, voor de belastingbetaler, voor schooljuffen met vreemde talen in de klas, etc. Iedereen mag zijn zegje doen, ook woningwachters, maar niet alleen zij. Maar ja, dit bekt zo lekker in de Revu.

En ik snap er ook de ballen van: gebrek aan ruimte terwijl half NL leeg staat. Verbouwen die hap. Was mijn mening al voor de oproep aan gemeenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 j61

@29:
Vergeet ik mij nog te distantiëren van @28.

“ik accepteer als consequentie dat er ook dingen mis kunnen gaan”
Hier ben ik het mee eens. Maar je kunt het wellicht deels voorkomen door selectie aan de poort. En dat is wat anders dan grenzen dicht.

“Of de vluchtelingen die hier komen snel onderdeel en drager van onze samenleving worden heb jij zelf voor een deel in de hand”
Ook hier ben ik het mee eens. Je kunt niet verwachten dat een vluchteling zich als gast gedraagt, wanneer de gastheer zich niet als een goed gastheer gedraagt.

Ik ben dan ook van mening dat het deels mislukken van de integratie van gastarbeiders vooral het gevolg is van het feit dat ze maar aan hun lot werden overgelaten en niet begeleid.
Dat moeten we m.i. nu anders gaan doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 j61

@37:
Dus ik heb gezegd dat asielzoekers maar in anti-kraakpanden moeten worden gehuisvest?
Zucht.
Wat vinden anderen eigenlijk van de reakties van Joop op mij?
Ben ik de enige die vindt dat hij de weg kwijt is en onzinnig reageert?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 j61

@38:
Dan zijn we het toch nog voornamelijk eens met elkaar.
“Jammer, nu ga je toch weer lijken op Joop.” had ik al weggehaald, die vond ik eigenlijk erg flauw :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 su

@22

waarom krijgen asielzoekers binnen een paar weken of maanden een woning terwijl autochtonen jaren moeten wachten?

Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Het systeem werkt zo dat mensen met acute woningnood voorrang krijgen op de wachtlijsten ongeacht of ze autochtoon of allochtoon zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 j61

@42:
Inderdaad, mensen met acute woningnood gaan voor, ongeacht autochtoon of allochtoon en dat hoort m.i. ook zo.
Maar je kunt wel degelijk een gezin in een kleine woning die al jaren op een wachtlijst staat, laten verhuizen naar een grotere woning en vervolgens het asielzoeker-gezin in die kleine woning plaatsen en op de wachtlijst zetten met zodoende dezelfde wacht-tijd voor een autochtoon als asielzoeker.
Daar mag je het mee oneens zijn, maar ik vind het niet terecht dat wanneer mensen, die dankzij asielzoekers die direct in een grotere woning komen, nog langer moeten wachten daar niet over mogen klagen. Ze dan ook nog wegzetten als racist, zoals sommigen hier doen, vind ik helemaal onterecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Joop

@43.

Cirkelredenering. Je bent de weg kwijt. Gewoon klagen over die verdomde asielzoekers die vanwege eigen schuld zomaar de huizen inpikken waar jij al zo lang op wacht. Allemaal de schuld van de asielzoekers, de moslims, de linkse kerk en de Gutmensch. En dat moet gezegd worden.

Als er argumenten tegenin worden gedaan, dan gelden ze niet. Want zelfs op reactie 43. zeg ie nog hetzelfde als de eerste reactie. En ‘daar mag je het mee oneens zijn’. Feitelijk onjuist mag je het kennelijk niet noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Joop

@40.

Je maakt zelf foute voorstellingen van andermans mening, dus niet zeuren. Ik had juist gelijk, jij maakt onderscheid tussen autochtonen en allochtonen. Jij vind dat kennelijk belangrijk.

En op de persoon spelen … ach, het zegt meer over jezelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 su

@43 Het lijkt mij een logistieke mijnenveld wat je voorstelt, maar in essentie ben ik er niet mee oneens. Het belangrijkste is immers om iedereen een gepaste woning te bieden. Komt nog bij dat mensen op de wachlijsten ook recht hebben op (tot op zekere hoogte) afwijzen van een woning als zij deze ongeschikt achtten.

Wat mij het meest aan de discussie ergert is dat de werkelijke reden waarom we met deze problematiek opgescheept zitten is omdat de woningbouwcorporaties in hun taak verzaken om voldoende sociale woningbouw te verzorgen. Een probleem wat al voor de kroning van Beatrix speelde en door vercommercialiserring van de corporaties alleen is verergerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 j61

@44: @45:
Jij schuift mij opmerkingen in de schoenen die ik nimmer gezegd heb of zou zeggen of denken.
Jouw probleem is, dat wanneer ik X denk dan moet ik haast wel Y denken en dus Z zijn.
Want iedereen die het niet met je eens is die moet wel haast niet deugen.
Uiteraard vroeg ik in @40 jouw mening juist niet, want die weet ik al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 j61

@46:
“Het lijkt mij een logistieke mijnenveld wat je voorstelt”
Logistiek iets moeilijker inderdaad, maar een mijnenveld lijkt me overdreven.
Het gaat mij er vooral om dat ik het niet terecht vind dat mensen die door asielzoekers langer moeten wachten op een woning zo afgezeken worden door sommigen, die zelf niet hoeven te wachten.

“Wat mij het meest aan de discussie ergert is dat de werkelijke reden waarom we met deze problematiek opgescheept zitten is omdat de woningbouwcorporaties in hun taak verzaken om voldoende sociale woningbouw te verzorgen.”
Off-topic, maar hier ben ik het helemaal met je eens.
Eén van de vele nadelen van het invoeren van het kapitalisme, lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 su

@48

Het gaat mij er vooral om dat ik het niet terecht vind dat mensen die door asielzoekers langer moeten wachten op een woning zo afgezeken worden door sommigen, die zelf niet hoeven te wachten.

Is dit dan aan de orde? In het huidige debat hoor ik het vooral gebruikt als argument om maar geen asielzoekers op te nemen. Ik heb begrip voor degenen die door de huidige instroom worden benadeeld, maar vind het ook terecht om te appeleren aan hun gemeenschapszin. Verder denk ik dat we met z’n allen over eens kunnen zijn dat de lange wachtlijsten voor sociale woningen niet te rechtvaardigen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Joop

@47.

Jouw probleem is jouw arrogantie, waardoor je mij niet kan negeren. Discussie gaat nergens over. En dat is niet alleen mijn schuld.

Ik heb er geen problemen mee dat asielzoekers in bepaalde gevallen voorrang krijgen, uitgelegd al eerder. Want je hebt al een woning en moet zo nodig wat luxer, dat is anders dan iemand die nog geen dak, of een geïmproviseerd dak, boven het hoofd heeft. Comprendre?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 j61

@49:
Die opmerking die je aanhaalde was niet aan jou gericht, maar is wel degelijk aan de orde.
En nee, dat is geen argument om dan maar geen asielzoekers op te nemen, ook niet van de mensen die op een wachtrij staan, maar dat argument wordt door mij ook niet gebruikt.
Begrip hebben maar tegelijkertijd appeleren aan gemeenschapszin betekent dus dat ze af moeten zien van voorrang eisen begrijp ik.
Dan vraag ik me af hoe groot je begrip is.

Over sociale woningen waren we het al eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 j61

@50:
“Jouw probleem is jouw arrogantie, waardoor je mij niet kan negeren.”
Schiet mij maar lek.
“Discussie gaat nergens over.”
Jouw reakties op mij gaan nergens over. Dat ik asielzoekers in anti-kraak panden zou willen zetten bijvoorbeeld. #37
“En dat is niet alleen mijn schuld.”
Nee maar, je bekend dus gedeeltelijk schuld.

“Ik heb er geen problemen mee dat asielzoekers in bepaalde gevallen voorrang krijgen, uitgelegd al eerder. Want je hebt al een woning en moet zo nodig wat luxer”
Je gaat werken en wilt op jezelf wonen. Wanneer je dan 6 jaar moet wachten en bij je ouders moet blijven wonen, wil je dan wat luxer wonen?
Wanneer je kinderen krijgt en met 2 kinderen in een woning zit met 2 slaapkamers en je wilt dan 3 slaapkamers, wil je dan wat luxer wonen?
Wat een belachelijke reaktie.
“dat is anders dan iemand die nog geen dak, of een geïmproviseerd dak, boven het hoofd heeft.”
Nergens zeg ik dat dat niet zo is. Dat stel ik duidelijk in #43.
“Comprendre?”
Wie is er nu arrogant?

Nogmaals, met vijanden als jou is de PVV geen vrienden meer nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 j61

@26: #Noortje
Ik wordt op mijn wenken bedient …
http://frontpage.fok.nl/nieuws/714260/1/1/50/700-mensen-van-azc-naar-den-haag.html
Er worden in Den Haag 700 asielzoekers (statushouders) gehuisvest in leegstaande kantoren en verzorgingshuizen. (stom dat ik niet aan dat laatste heb gedacht)
Zo wil Den Haag asielzoekers opvangen zonder verdringing op de woningmarkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 j61

@36:
Excuus voor de late reactie.

“Wanneer je dat niet mag benoemen” etc.
slaat op een ergenis van mij over reakties op sargasso in het algemeen.
Staat echter wel in een reaktie aan jou, dus mijn fout.
“wegkijken 2.0” is een term van mij; is een vervolg op versie 1 ten tijde van de gastarbeiders.
Mag je flauw vinden.

“Ik vind het “goed gebruik” als mensen er op worden gewezen wanneer ze feiten koppelen aan zaken die er niets mee hebben te maken.”
Oké, maar je kunt van mening verschillen over het al dan niet juist koppelen van oorzaak en gevolg.

“Ik vind het pas wegkijken als mensen hun blik maar op 1 aspect focussen. Tunnelvisie is ook een vorm van wegkijken.”
De term “wegkijken” is in rechtse (en midden) kringen in gebruik voor het niet willen zien van gebeurtenissen inzake integratie van allochtonen, omdat dat de linkse visie niet uitkomt.
Uiteraard zou links die term natuurlijk evenzeer voor het rechtse niet-willen-zien kunnen gebruiken, maar dat gebeurd niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Joop

@40.

gebeurd = gebeurt

midden bestaat niet, dat is meepraat volk, jij en anderen benoemen van alles, alleen en dat is jouw fout, als er tegenin gegaan wordt, dan is dat fout, en dan ga je je gelijk doordrukken, en de anderen diskwalificeren, en juffrouw roepen, alsof je een racist wordt genoemd, terwijl dat vaak niet aan de orde is

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 su

@51

Begrip hebben maar tegelijkertijd appeleren aan gemeenschapszin betekent dus dat ze af moeten zien van voorrang eisen begrijp ik.

Ik vind niet dat mensen op de wachtlijst die geen urgentie hebben kunnen eisen dat ze voorrang krijgen op iemand met urgentie, nee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 j61

@56:
Dat klopt, maar je geeft ze urgentie omdat ze geen woning hebben. Dan heb je inderdaad voorrang op mensen die al een woning hebben.
In #43 stel ik een woningruil voor, waar je het in principe wel mee eens kon zijn.
Wat mij betreft dus graag het laatste, maar wanneer dat niet mogelijk is jouw optie.

In Den Haag wordt dus mijn optie gevolgd, ook om verdringing te voorkomen; blijkbaar is het ze daar gelukt.
http://frontpage.fok.nl/nieuws/714260/1/1/50/700-mensen-van-azc-naar-den-haag.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 j61

@55:
“gebeurd = gebeurt”
Ach een taal fout, ja dat bewijst natuurlijk meteen mijn ongelijk.

“midden bestaat niet, dat is meepraat volk”
Aha, nu zijn we er.
Je zegt hiermee letterlijk dat iedereen die het niet met links eens is niet deugd, immers dat is PVV+meepraters.

“jij en anderen benoemen van alles, alleen en dat is jouw fout”
Nee, ik benoem tegen links alleen de “tegen” argumenten, immers de “voor” argumenten daar komen ze zelf al mee.
Bij rechts alleen de “voor” argumenten, immers de “tegen” argumenten daar komen ze zelf al mee.

“als er tegenin gegaan wordt, dan is dat fout”
Je beweert bijv. dat ik asielzoekers in anti-kraak panden wil plaatsen terwijl dat nooit aan de orde is geweest.

“en dan ga je je gelijk doordrukken, en de anderen diskwalificeren”
Onwaar, zie de discussie die ik hier met anderen heb.

“en juffrouw roepen, alsof je een racist wordt genoemd, terwijl dat vaak niet aan de orde is”
Niet in dit topic, nee maar in andere topics wel.

Het feit dat volgens jou het midden niet bestaat en dat dat meepraat volk is, geeft aan hoe verknipt jij bent.
Sinds ik jou op sargasso.nl volg begrijp ik de juistheid van “de kogel komt van links”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Anton

Zijn die gemeentes eigenlijk wel voorbereid op wat ze te wachten staat?

http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2015/9/Verkrachtingen-in-Duits-azc-vrouwen-zijn-loslopend-wild-2687882W/?masterpageid=158493

Hoe denken ze de veiligheid van de echte vluchteling tussen die enorme meute gelukzoekers/eisers te garanderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 JANC

@59: Zoeken we niet allemaal naar geluk? In Ierland waren (of zijn?) er op een gegeven moment 400.000 Polen op een bevolking van 4.500.000. De Polen waren echter niet alleen en een groot contigent aan mensen uit andere Europese landen waren ook aanwezig op het eiland. Waren dat geen gelukszoekers? We spreken over ongeveer 17% buitenlanders in Ierland. Ondanks dat hoorde je er minder verhalen over bijvoorbeeld stelende Polen als in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Nietingelogd

@60: de Polen zijn net als de Ieren overwegend katholiek, dus qua cultuur passen die wel bij elkaar. Hoe minder culturen bij elkaar passen hoe minder mensen je daar van kunt opnemen in je samenleving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Noortje

@59: definieer eens: “Hoe denken ze de veiligheid van de echte vluchteling tussen die enorme meute gelukzoekers/eisers te garanderen?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Noortje

De beperkingen die de woningcorporaties tegenkomen bij plaatsen van de ruim 15000 wachtende asielzoekers met verblijfstatus in en sociale woning: http://www.volkskrant.nl/binnenland/woningcorporaties-vluchteling-moet-woning-delen~a4144552/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Joop

@58.

Hahaha, ga je lekker druk maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 j61

@60: @59
Ik vind gelukzoekers een vervelend woord. Iedereen zoekt inderdaad geluk.
De term economische vluchteling vind ik veel beter. Immers, ook zij zijn vluchteling; niemand verlaat zijn vertrouwde omgeving zonder goede reden.
De nare term gelukzoekers voor economische vluchteling doet mij een beetje denken aan de nare Pechtold-term onderbuikgevoel wanneer hij het in feite heeft over intuïtie.

“In Ierland ~
Ondanks dat hoorde je er minder verhalen over bijvoorbeeld stelende Polen als in Nederland.”
Dat heeft een praktische reden. Wanneer je in Twente een zitmaaier steelt zit je zo op de A1 en ben je snel het land uit.
Dat gaat in Ierland wat moeilijker. Los van het feit, dat stelende Polen in Nederland ongetwijfeld gewoon net zo’n minderheid zijn als stelende autochtonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 j61

@64:
Ik maak me alleen druk om mensen die mij als racist neerzetten, wanneer ze bij hun volle verstand zijn.
Links-extremisten als jij vindt ik meer hilarisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Joop

@66.

Goed dat je zelfspot heb.

Heb je voorkant VK al gelezen, je gezeur over de opvang van vluchtelingen ten koste van de Nederlandse zielepieten, daar wordt al voor gezorgd bij woningtoedeling. Althans zijn plannen voor. Kan je zien dat je gister wartaal uitsloeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 nietrechtdoorzee

@55: @67:
mijn god, is het midden weggevaagd? In de reddingsboten!
wat een opbouwende kritiek … en wat een goede argumenten ook …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 P.J. Cokema

@Joop @j61 en @nietrechtdoorzee
Kunnen de persoonlijke aantijgingen achterwege blijven a.u.b.?
Stop jullie discussie daarover, ga liever verder ‘on topic’ zonder denigrerende opmerkingen aan elkaars adres.

Reageer hier verder ook niet op, ga alleen nog verder over het onderwerp. Al vast bedankt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 nietrechtdoorzee

@69:
Het viel me slechts op, maar goed.
Aangezien u de moderator bent, bent u hier de scheidsrechter.

On topic: zijn er tendensen zichtbaar?
Bijvoorbeeld doen grote gemeenten meer dan kleine gemeenten, platteland versus stad, rijke gemeenten versus arm? Regio?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 JANC

@61: Zo goed dat ze de politie speciaal moesten opleiden om om te gaan met de Polen. Dat er reclame gemaakt wordt in Ierland in het Pools. Dat is geen teken van integratie. Maar het wordt beter geaccepteerd. Men begrijpt dat een Pool zich beter kan uitdrukken in zijn eigen taal. 17% van de bevolking van Ierland is van buitenlandse origine. Zullen die driekwart miljoen alle katholiek zijn? En toch heb je daar minder gezeur over integratie of zelfs de Ierse identiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 zmoooc

Om nog even te reageren op de klagers hierboven die straks nog langer op hun sociale huurwoning mogen wachten. Het ligt m.i. voor de hand dat de asielzoekers uit Syrië vergelijkbaar zijn met de mensen die een tijdje terug uit Iran en Irak kwamen. Nou heb ik van Irak niet de exacte cijfers, maar Iraanse asielzoekers die het lukt om helemaal tot in Nederland te komen zijn gemiddeld hoger opgeleid dan de gemiddelde autochtone Nederlander. Driekwart heeft bovendien een bruikbare startkwalificatie. Zodra deze mensen een status hebben hebben ze hoogstwaarschijnlijk in no-time een baan, met name in het geval van technisch personeel waarvoor beheersing van de Engels taal afdoende is. De kans is derhalve groot dat dit soort asielzoekers in tegenstelling tot de gemiddelde autochtoon helemaal niet in een sociale huurwoning gaat zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 nietrechtdoorzee

@71:
Ik weet niet of de ned. politie in gebieden met veel polen agenten in dienst heeft die pools spreken, maar het lijkt me wel een goed idee.
Jammer dat je eindigt met “minder gezeur” over integratie.
Ik zou zeggen “minder (al dan niet terechte) klachten”.
En nederlandse identiteit daar hoor ik hier ook niemand over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 nietrechtdoorzee

@72:
Zou kunnen, maar dat moet nog blijken.
Maar dan zou het hele probleem niet bestaan.
Het lijkt me dat die “klagers” pas beginnen met klagen zodra ze daadwerkelijk te horen krijgen dat ze langer moeten wachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 JANC

@73: Da’s apart, want juist daar heeft bijvoorbeeld een Wilders het over: “Een tsunami van islam”. Wat zou dat betekenen anders dan dat de islam “onze cultuur” zal wegnemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 P.J. Cokema

@70: Zijn er tendensen? Geen idee, dat ben ik nog aan het uitzoeken. De voorlopige bevindingen:
– van alle gemeenten waar al langer een asielzoekerscentrum is, zijn er dus 14 die nu of binnenkort aan extra opvang doen.
– de noordelijke provincies vingen tot nu toe meer op dan andere provincies. De Randstad minder, maar het COA zoekt daar ook geen structurele opvang.
– wat doorstroom betreft: de grotere steden lopen verder achter dan de kleinere plaatsen. Maar goed, dit is een iets complexere materie want de ontwikkelingen op de woningmarkt spelen daar een rol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 su

@73

Ik weet niet of de ned. politie in gebieden met veel polen agenten in dienst heeft die pools spreken, maar het lijkt me wel een goed idee.

Ze hebben tolken op ZZP basis.

 • Vorige discussie