1. 1

  “In this Wave 17,000 internet users in 29 countries were interviewed. To be included you need to be using the internet everyday or every other day.”

  Niet heel representatief dus voor de gehele bevolking.
  Verder is 17.000/29=590 waarbij in grote landen vast meer mensen deelnamen. Dus (gokje) in NL misschien 100.
  Wil je dat ik nog verder ga met het afkraken van het resultaat?

 2. 2

  Als de populatiespecificatie en je steekproefkader deugen, dan kun je met 100 respondenten best ver komen. Qua representativiteit.

 3. 3

  @1: Uitgaande van 100 deelnemers loopt je 95% BI van 18.4% tot 35.8%, dan hebben we het dus in wat veiliger marges over 2.9-5.7 miljoen weblogs begonnen door Nederlanders (met als beste schatting 4.3 miljoen, uitgaande van 16 miljoen regelmatig internet bezoekende Nederlanders).

  Het is een fabel dat je extreem grote steekproeven nodig hebt.

 4. 4

  @1: Verder vraag ik me af wat het methodologische nut is van het nemen van een grotere steekproef uit de grotere landen. Populatiegrootte is gewoonlijk niet een factor die de steekproefgrootte beinvloedt.

 5. 7

  In mijn huishouden (5 personen) heeft 100% een potentiele tot brandende ambitie om een weblog te gaan onderhouden.

 6. 9

  @5: Het gaat om het percentage (en daaruit geprojecteerd het aantal) Nederlanders dat een weblog is gestart, niet het aantal gestartte weblogs (ik heb het in #3 ook verkeerd gesteld).

  Het punt van Steeph dat blijft staan is de vraag of wel alle Nederlanders minstens 1 keer per 2 dagen internetten. Pas als je dat percentage kent, kun je een goede schatting van het minimaal (ervan uitgaande dat geen enkele zelden internetter ooit een weblog is gestart) aantal (ex-)webloggers vaststellen.