Verdonk wil gastarbeiders

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Rita Verdonk (Foto: Roel1943)Ah, nú weet ik wie het huidige vreemdelingen- probleem hebben veroorzaakt. Typetjes zoals Rita Verdonk! Gisteren zei ze in het programma business-class dat Poolse werknemers nodig zijn, maar dat ze hier slechts tijdelijk moeten willen blijven.

Of zoals Verdonk het in Jip en Janneke-taal verwoordde zodat haar eigen electoraat het begrijpt: “In Polen zijn ook handjes nodig“.

Het laten inburgeren van Polen is volgens haar dus onzin. Ze had natuurlijk ook kunnen zeggen dat het domweg niet mogelijk is om Polen te dwingen in te burgeren, aangezien het in strijd is met meerdere EU-verdragen, maar dat klinkt lang niet zo sexy natuurlijk.

Erg slim om het zo te brengen. Haar electroraat hoort dat Verdonk wil dat alle Polen uiteindelijk het land weer verlaten, en dat is uiteraard precies wat het wil horen. Maar ja, zo creeërt ze en passant wel weer een soort ‘gastarbeiders’.

Hé! Waar hebben we die term eerder gehoord?

(Noot redactie: dit artikel is geschreven door Spuyt12.)

Reacties (18)

#1 Abhorsen

Wat ik zo jammer vind, vooral aan de mensen die achter Verdonk aan huppelen, is dat dit als zoete koek geslikt wordt. Zo heeft ze geroepen dat ze wil dat ze maar max 1/2 jaar mogen werken in Nederland.

Ik weet niet hoe “recht door zee” Rita denkt dat ze is. Maar EU verdragen betekenen dat ze daar helemaal geen zak over te zeggen heeft, welke positie ze ook in Nederland bekleedt. Al is het die van minister-president. Er is simpelweg vrij verkeer van goederen en mensen in de EU.

 • Volgende discussie
#2 Paul

Ze hoopt hiermee zowel haar financiers, die goedkoop personeel willen, als haar stemvee, dat een hekel heeft aan alle buitenlanders te bevredigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Robert-Jan

Ik vind dit een mooie constatering, Think Tank / Spuyt12. Ten eerste geeft het aan dat ook Rita slachtoffer is geworden van een eigenlijke VVD-paradox: integratie van culturele nieuwkomers versus snelle invoer van goedkope werknemers. Rita is eigenlijk toch nog wel een VVD-er.

Ten tweede: als we dit doortrekken naar die jaren zestig, je weet wel, met die Turken en Marokkanen en zo, zou je dan mogen concluderen dat het vooral een eeuwig conflict tussen meerdere generaties rechtse politici? De VVD-ers en PVV-ers van nu lossen problemen op die een vorige generatie rechtse politici heeft gecreëerd (en beschuldigen en passant linkse politici)? Om die vraag te kunnen beantwoorden zou je eigenlijk moeten onderzoeken of wie nu in de jaren zestig een voorstander was van het binnenhalen van goedkope arbeidskrachten en in hoeverre kun je alle schuld in de schoenen van Den Uyl schuiven? (Je kent het wel: bij de VVD heet het altijd: “Den Uyl heeft het gedaan!”)

Hoe staat eigenlijk de PVV tegenover goedkope en snel in te voeren (en weer uit te voeren) arbeidskrachten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Adriaan Pek

Tijdens de recente verkiezingen in Polen was het terughalen naar Polen van ‘hun’ arbeidskrachten een issue. Inmiddels is er een schrijnend tekort aan arbeidskrachten in Polen. Dus de lonen zullen daar wel omhoog gaan en de nieuwe Poolse regering (nog in de maak) zal daar ongetwijfeld werk van maken en staat in tegenstelling tot de vorige regering positief tegenover de EU, wat er ook weer toe zal leiden dat Polen terugkeren en werk zullen vinden in eigen land. Je hoeft er dus helemaal geen beleid op te maken schat ik in en dan is het geblaat van Starre Rita niet meer dan gemekker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 prometeus

Volgens mij is er nog een andere visie op de zaak: ze probeert politieke kleur (de hare) te geven aan een tendens die toch al gaande is: een maandje terug was er een hoogleraar op de radio die beweerde dat “Polen” zich vooral als “pendelmigranten” zullen gaan gedragen: hier kort en héél hard werken en vervolgens in Polen lekker lang achterover leunen (NB: ik hecht hier geen waardeoordeel over). Als zowel de lonen als het prijsniveau in Polen stijgt, lijkt me dat minder en minder aantrekkelijk voor hun worden.

In die zin heeft Verdonk wel gelijk: als er een tekort aan arbeiders in Polen is, dan zal de economie daar harder groeien als ze “daar blijven”, wat weer een rem op de migratie is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Abhorsen

@5, Ze heeft daar inderdaad gelijk in. Maar ze deponeert het alsof zij daar beleid ofzo voor zou maken. Wat ze natuurlijk niet kan. Noch door EU regels, noch omdat je zulke grote zaken nu eenmaal niet kan beïnvloeden.

Ik vind het wat jammer dat haar achterband het slikt als zoete koek. Alsof Verdonk wat “aan de Polen gaat doen”. Als ze zegt “ik kom tot de conclusie dat groen, groen is. Daar zet ik mij voor in” zou ze weinig anders zeggen. Een constatering van iets buiten jouw invloedssfeer brengen alsof het jouw toedoen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@1: Misschien dat ze hiermee ook haar standpunt tov. de EU aangeeft? Logischerwijs kunnen we concluderen dat Verdonk uit de EU wil stappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 prometeus

@6 dat bedoel ik: ze verdraait de boel dubbel:
– ze kan er niks aan doen.
– als het gaat zoals ze wil, dan ligt dat niet aan haar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

De meeste Polen, die hier nu komen werken, zullen pas naar Polen terugkeren, wanneer de lonen daar net zo hoog als hier zijn. Na de val van de muur in 1989 beloofde Kohl de oostDuitsers, dat ze binnen 5 jaar op westDuits niveau zouden staan. Het heeft Duitsland al heel erg veel geld gekost en is nog steeds niet voor elkaar. Waar het optimisme op is gebaseerd, dat zoiets wel gaat lukken in Polen is mij een raadsel. Lukt dat niet, dan zullen de Polen, die hier 20 jaar werken en wiens kinderen hier geboren en opgegroeid zijn, ook niet meer terug willen (kunnen) naar Polen (iets waar ze nu, net als de Noordafrikaanse gastarbeiders in de jaren 60, nog van uit gaan). Wie nu roept, dat het met de Polen wel goed zal gaan, is net zo naïef als de werkgevers, die in de jaren 60 en 70 links verweten zwartkijkers te zijn, toen links op de nu gerealiseerde gevaren van grootschalige arbeidersimport wezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Klaas de Vries

Drees sr was ook van mening dat gastarbeiders hier maar vijf jaar moesten blijven, om dan terug te gaan naar hun eigen land om daar het het verdiende geld en de opgedane kennis hun land vooruit te helpen.
Er is niets van deze verstandige ideeën terecht gekomen, vooral, denk ik, dank zij ‘idealisten’ die wilden dat die arme mensen hier bleven.

En zo lopen en liepen de landen van herkomst leeg, leeg met kundige mensen, omdat alleen de meest slimme en ondernemingslustige weggaan.

Polen komen nu al niet meer, zoals de economische theorie voorspelt lopen met de toenemende produktiviteit de lonen op, in Polen.
Vele Duitse bedrijven die naar Polen verhuisden zijn al terug verhuisd.

Het gastarbeidersprobleem begon ergens in de zestiger jaren toen de Hoogovens Joegoslaven en masse importeerden, ondanks forse werkloosheid in Nederland, het begrip ‘passende arbeid’.

Landen waar het een zootje blijft, b.v. Marokko, Suriname, en de Antillen, daar lopen de lonen uiteraard niet op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

Nou, het gehalte hoog opgeleiden dat in de jaren 60 hierheen is gehaald was bedroevend laag. Een gedeelte van de huidige problematiek is daar ook door veroorzaakt, denk ik. Nu zie je hetzelfde gebeuren met de Polen, hoewel ik er gelukkig ook een heel aantal zag rondlopen op de universiteit, als AIO. Het huidige probleem lijkt me dan ook potentieel minder groot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Abhorsen

@10, Dus de gastarbeiders die hier in de jaren 60 heen kwamen om WC’s en andere “extreem laag opgeleid werk te doen wat geen Nederlander meer wilde doen” waren de slimste mensen uit die landen? Uhhuh….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@10: Ik heb geen bewijzen, maar ergens vermoed ik dat het vooral de bazen van die gastarbeiders waren die er geen heil in zagen om ze al na een paar jaar terug te sturen en veel duurdere Nederlanders aan te nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mark

@Bismarck: waarom zouden de NLers duurder zijn, vielen ze ook niet onder de NLse CAO net als de Polen nu? Wanneer is dat omgeschakeld? Vanaf dat moment was het geen kwestie van minder loon dus neem een Turk of Marokkaan

@Pedro,9: wanneer heeft “links” hierop gewezen? Ik dacht dat “rechts” altijd “links” verweet dat het “hun” schuld is dat er geen integratie werd bevorderd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@14: Waarom zijn die gastarbeiders dan gekomen? Ik kan even weinig anders verzinnen dan dat de werkgevers de lonen tezeer vonden stijgen en dus wat concurrentie op de arbeidsmarkt wilden. Daarmee druk je automatisch de lonen. Als je dat arbeidsoverschot weer wegstuurt, moet je meer voor je arbeid gaan betalen. Marktwerking enzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Mark

Klopt, daarmee druk je de lonen omdat de werkgever sterker staat bij CAO onderhandelingen. Maar als je werknemers allemaal onder dezelfde NLse CAO vallen zijn autochtonen niet goedkoper dan allochtonen. Nu zou dus een autochtoon wsl. eerder worden aangenomen voor zo’n baan.

De Polen vallen nu ook niet onder de NLse CAO en zijn daarom goedkoper toch? Maar zodra ze zich hier permanent vestigen vallen ze toch wel onder de schoonmaak of bouw CAO?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@16: Los daarvan kan de werkgever bij CAO-onderhandelingen sterker staan als er een arbeidsoverschot is (gaat hij gewoon met andere vertegenwoorigers onerhandelen). Of denk jij dat de CAO volledig onafhankelijk is van een arbeidstekort of -overschot?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

#14: lees de geschiedenis er maar op na. Kijk maar naar wanneer de eerste beperkende maatregelen werden genomen.

Bijvoorbeeld: http://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratiebeleid_%28Nederland%29#Jaren_60:_Arbeidsmigratie

Vrij accurate weergave van wat er werkelijk is gebeurd en vooral strijdig met wat rechts ons hierover al tientallen jaren probeert wijs te maken. Je kunt dan bijvoorbeeld ook goed lezen, waarom de integratie in de eerste plaats is mislukt (eerst mensen wijsmaken, dat ze de taal niet hoeven te leren, en 30 jaar later diezelfde mensen verwijten, dat ze de taal niet geleerd hebben?). Helaas denkt de publieke opinie, dat links daar allemaal voor verantwoordelijk is… hetgeen vooral bewijst, dat rechts dus betere verkopers in dienst heeft.

Vermoedelijk is dit ook de drijfveer voor Rita om nu een nieuwe immigratiegolf te bepleiten: dan kunnen over 10 jaar SP, PvdA en de andere linkse partijen weer het verwijt te horen krijgen, dat zij de knuffelaars zijn.

#16: de CAO heeft er helemaal niets mee te maken. Banen in dat segment zitten gewoon op het niveau van het minimumloon en er was in de jaren 60 geen Nederlander te vinden, die voor het minimumloon achter de vuilniswagen ging lopen. Als de werkgevers gewoon de marktlonen betaald hadden, waren al die banen door Nederlanders vervuld. Maar dan waren directeuren en aandeelhouders daar de ´dupe´ van geworden. Hogere lonen betekent hogere prijzen of minder winst.

 • Vorige discussie