Verdonk baalt van Judas Sinke

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Logo Trots op NL

Beste vrienden, kunnen jullie even weer meelezen met een concept-mailtje om naar mijn supporters te sturen.

In de Elsevier van deze week staat een waargebeurd vervelend verhaal over een grote ruzie meningsverschil dat is ontstaan tussen mij en die klootzak van een Ed Sinke, oude lul adviseur en bestuurslid van de Stichting Vijanden Vrienden van Rita Verdonk. Om verdere vervelende media-aandacht die ik niet goed kan gebruiken voor nieuwe geldschieters misverstanden meteen in de kiem te smoren wil ik jullie langs deze weg een rookgordijn optrekken mijn kant van het verhaal vertellen.

Allereerst wil ik benadrukken dat ik het zeer betreur dat Kay van der Linden weer heeft zitten slapen deze affaire überhaupt in de publiciteit is gekomen, tenzij dit stemmen gaat opleveren. Je kunt altijd met iemand van mening verschillen, maar die moet je natuurlijk de kop indrukken voordat je over straat rolt verschillen moet je intern uitvechten. Zeker als je bezig bent met het opbouwen van een partij waar alleen ikzelf lid van mag zijn nieuwe beweging, waar je tegenstanders van iedere mug een olifant zullen maken om je zoveel mogelijk dwars te kunnen zitten. Aangezien er niks aan de hand is, hoef ik tenslotte deze mail niet te versturen. Wie geschoren wordt moet stilzitten, nietwaar?

Het maakt het extra ernstig dat juist hoerenzoon Ed Sinke, die waarschijnlijk zich weer wil inlikken bij de VVD — die beter weet dan wie dan ook hoe mediageil kwetsbaar zo?n nieuwe beweging is ? degene is geweest die de afvalligen van dat rechtse pulpblaadje publiciteit heeft gezocht. Afgelopen zondag heeft hij de journalist van Elsevier uitgebreid te woord gestaan, de Judas! en ook vertrouwelijke stukken gestuurd. Dat is trouwens verdorie niet de eerste keer. Ook het Story artikel van een paar weken geleden over de ?oplichter? die al onze kaarten voor het feest van 3 april zou kopen, was door Lucifer Ed Sinke bewust aan het kwaliteitsblad dat ik graag lees, maar dan wel graag over anderen roddelblad gegeven.

U weet dat één van mijn kernwaarden is dat ik uitga van het vertrouwen in mensen, gelooft u het zelf?. Ik geef mensen graag mijn vertrouwen, behalve als het asielzoekers zijn tot het tegendeel bewezen is. Zo ook met Ed Sinke, die onbetrouwbaar is gebleken zoals Taïda Pasic. Ed Sinke was één van mijn naaste vertrouwelingen van het allereerste uur. Nee, ik blijk inderdaad geen mensenkennis te hebben. Hij stond mij bij tijdens de lijsttrekkercampagne van de honden van de VVD; tijdens de tweede Kamerverkiezingen; en was één van de medeoprichters van Trots op Nederland.

Mijn vertrouwen in Ed Sinke was zo groot dat ik me afvraag hoe ik met dit beoordelingsvermogen politiek leider van een nieuwe beweging kan worden hem heb gevraagd bestuurslid te worden van ons pluk-ze-kaal-fonds campagnefonds, de Stichting Vijanden Vrienden van Rita Verdonk, waar hij op basis van dat vertrouwen verantwoordelijk was voor al het financiële reilen en zeilen van zowel de stichting als van de later opgerichte BV. Hoe kon ik zo stom zijn?

In de Elsevier van deze week leest u Ed Stinke?s kant van het verhaal.

In deze propagandanieuwsbrief leest u hoe het daadwerkelijk is gegaan.

In de aanloop naar ons oprichtingsdramafeest van 3 april jongstleden was er een gebrek aan financiële verantwoording. Ik hoor u denken, toen al? Gezien alle drukte rond de voorbereidingen van ons feest nam ik genoegen met de toezegging dat Ed Sinke en Rob Boelen na 3 april de boekhouding op orde zouden brengen en verantwoording zouden afleggen. En nu gaat u op mij stemmen om het land te besturen?

Dat gebeurde natuurlijk echter niet. Mijn herhaalde verzoeken aan Brutus Ed Sinke om verantwoording werden steeds afgewimpeld. Op een gegeven moment had ik er genoeg van, en eiste op hoge poten de toegezegde verantwoording, zoals ik dat gewend was als minister. Ed Sinke en Rob Boelen besloten toen een accountant in de arm te nemen die een rapport heeft opgesteld. Uit dat rapport bleek zonneklaar dat er geen cent verdwenen is. En nu vraagt u zich af, wat is dan het probleem Rita? Ik begrijp het zelf eigenlijk ook niet. Dat is wel even belangrijk om te melden, omdat er in de Haagse wandelgangen en in roddelbladen de feiten afgedrukt staan ondertussen druk gespeculeerd werd dat er ?tonnen? onttrokken zouden zijn uit Trots op Nederland. Onzin! Het gaat eerder om een miljoen, ofzo. Ach, een kniesoor.

Wel bleek uit dat rapport dat de boekhouding zeer slordig was. Ja, ik ben nu eenmaal een gezellig mens. Contracten zouden ontbreken. Urenstaten waren niet ingevuld of voor akkoord getekend. En nog meer van dat soort onvolkomenheden. Judas Ed Sinke wappert nu met dat rapport in een poging zichzelf vrij te pleiten. Maar dit is nota bene een rapport van Ed Sinke over Ed Sinke. Dat is een slager die zijn eigen vlees keurt, daar houden de leden van mijn partij niet van. Ik ben zelf het enige lid van mijn partij en vind mijzelf een uitermate competente partijleider. Het rapport zelf was ook nog eens incompleet en bevatte een aantal onjuistheden, waarvan ik nu maar even de details weglaat. Wij hebben inmiddels de accountant gesommeerd deze onjuistheden die mij slecht uitkomen weg te halen.

Ed Sinke en Rob Boelen waren volledig verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de stichting en de BV. Mijn naam is HAAS! Het was dus ook hun verantwoordelijkheid te zorgen dat de boekhouding op orde was. Ik weet van niks! Dat dit niet zo was, is dus hun aan te rekenen. Als minister onttrok ik me ook altijd van elke verantwoordelijkheid. Dat heb ik nu dus ook gedaan. Daar waren de heren niet zo van gediend, maar dat is dan jammer. Regels zijn regels. Als je verantwoordelijkheid neemt voor iets, moet je ook vrouw man genoeg zijn om verantwoordelijkheid af te leggen als er iets niet goed gaat. Maar in plaats daarvan heeft de grote verrader Ed Sinke, overigens zonder Rob Boelen in te lichten, de pers gezocht en een deel van zijn eigen accountantsrapport naar buiten gebracht. Zoals de waard is, vertrouw hij zijn gasten.

Tenslotte trek ik de beerput nog even helemaal open, want zo rancuneus ben ik nu eenmaal speelt er nog iets anders. De lul Ed Sinke heeft tegen mij altijd verklaard dat hij gratis voor Trots op Nederland wilde werken. Ik heb me altijd afgevraagd of hij niet goed bij zijn hoofd was. Daar ben ik hem heel dankbaar voor geweest. Tot ik op de balans een aantal grote betalingen aantrof aan zijn eigen bedrijf (Aspecto) en zijn management BV (Sinke Nieuwenhuis BV). De betalingen aan Aspecto waren voor een medewerkster die hij had ingeschakeld. En de betalingen aan zijn management BV waren voor zijn levenspartner, Jan Nieuwenhuis, die kortstondig directeur was van de Favorita BV. Wie verzint zo´n naam eigenlijk?

Die betalingen zijn nooit met mij besproken, laat staan dat ik ze heb goedgekeurd. Hoezo, heb ik iets ondertekend dan? Hebben de medewerkster en Jan Nieuwenhuis werkzaamheden verricht? Mijn naam is Haas! Absoluut. Hadden ze daar voor betaald moeten worden? Was zeker bespreekbaar geweest. Maar dat laatste is nooit gebeurd. Aan de ene kant roepen dat je gratis werkt, en ondertussen aan de andere kant stiekem via je medewerker en levenspartner grote betalingen doen aan je eigen bedrijf en je management BV is een praktijk die mij volledig in het verkeerde keelgat schiet. Ik sta toch bekend als een gezellig mens, maar als het uitkomt wordt ik een vals secreet hoor!

Waarom doet die lafaard Ed Sinke dit allemaal? Naar eigen zeggen omdat hij vindt dat ik hem zwart heb gemaakt in de media. Ook dat is pertinent waar natuurlijk, maar ja onjuist. Ik daag u uit één knipsel te vinden in welke publicatie dan ook waarin ik onaardige dingen heb gezegd over Ed Sinke. En daarbij moet u even deze mail vergeten. Ik denk dan ook dat de ware reden een andere is, maar daar kan ik slechts naar gissen. Hij zal me wel een onbetrouwbare politicus hebben gevonden, maar daar heb ik natuurlijk schijt aan.

Rest nog alleen de vraag: waar is hier de nooduitgang hoe nu verder? Deze ellenlange mail is overigens bijna klaar hoor, even volhouden. Zoals ik eerder aangaf, was ik mijn handen in onschuld ook al had zelf beter moeten opletten ga ik uit van het feit dat ik een goede manager ben vertrouwen in mensen tot het tegendeel bewezen is. Wat mijn kwaliteiten Ed Sinke betreft is nu het tegendeel bewezen. Dat betekent dat ik:

Nu ga doen wat ik al eerder had gedaan als ik niet zo´n krent was geweest én een beter beoordelingsvermogen had gehad De volledige financiële administratie zal overdragen aan een erkend accountantskantoor, met de opdracht de financiële administratie volgens de strengst geldende accountancyregels te controleren én op te stellen hè hè;
De betalingen die Ed Sinke zonder voorafgaande toestemming van mij heeft gedaan aan zijn eigen bedrijf (Aspecto) en zijn eigen management BV (Sinke Nieuwenhuis BV) zal terugeisen kansloos waarschijnlijk want ja, ik ben nu eenmaal goed van vertrouwen;
Jut en Jul Ed Sinke en Rob Boelen persoonlijk aansprakelijk zal stellen voor alle materiële en immateriële schade die ze door hun toedoen hebben toegebracht en/of eventueel nog toe zullen brengen aan de beweging;
Indien Snip en Snap Ed Sinke en/of Rob Boelen nog meer vertrouwelijke stukken naar buiten brengen die mijn donateurs schaden, een kort geding tegen ze zal aanspannen met een dwangsom van ?100.000,- per overtreding want ik heb geld nodig en niet zo´n klein beetje ook;
De Dikke en de Dunne Ed Sinke en Rob Boelen zal vervangen in het stichtingsbestuur door andere bestuursleden.

Dat ik niks geleerd heb van de LPF dit onze beweging broodnodige media-aandacht schade toebrengt is duidelijk. Onze tegenstanders staan natuurlijk te juichen langs de zijlijn: ?LPF achtige toestanden bij Trots op Nederland!? Ze hebben groot gelijk. Ik ben net zo´n organisatorisch kluns als Pim doen maar. Ik wist toen ik met Trots op Nederland begon dat de weg lang zou zijn, en dat we heel wat geile beren op onze weg zouden vinden.

Dat één van die geile beren in mijn eigen team zat, maakt het extra opwindend zwaar. Maar het is ook een wijze les voor de toekomst. De politiek is een hard vak. Met weinig echte vrienden. Of zoals kereltje Pechtold dat ooit zei, maar toen hij het zei was het gezeur natuurlijk. We zullen best nog een paar keer flink struikelen voordat de finish in zicht komt. Ik laat me er niet door uit het veld slaan. Of zoals in het Amerikaans: If you can´t stand the heat, get out of the kitchen.

Tenslotte nog dit. Uiteindelijk ben ik ? Rita Verdonk ? eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen Trots op Nederland gebeurt. Deze vervelende affaire is dus ook uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid. Ik krijg het mijn strot nauwelijks uit, maar hopelijk was u al eerder afgehaakt bij dit godsonmogelijk lange klaagverhaal. Ik kan me voorstellen dat een aantal van u ontzettend boos teleurgesteld is dat nu ook wij niet vrijgesteld zijn van ?gedonder?. Daarvoor bied ik u mijn excuses aan, en de belofte dat ik er alles aan zal doen deze vervelende affaire zo snel mogelijk op te lossen zodat wij weer door kunnen gaan met waar het uiteindelijk om gaat: mijn eigen machtsgeilheid Trots op Nederland.

Met hartelijke groet,
Riet Haverdonk Rita Verdonk

Reacties (8)

#1 Sytz

“Geen beter vermaak dan leedvermaak” las ik eens op een tegeltje…

 • Volgende discussie
#2 Eric

En dan had ze nu nog maar twee adviseurs, in plaats van een fractie vol baantjesjagers…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Ik kan

Ed Sinke en Rob Boelen waren volledig verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de stichting en de BV.

wat moeilijk rijmen met

Die betalingen zijn nooit met mij besproken, laat staan dat ik ze heb goedgekeurd.

Óf je laat de verantwoordelijkheid volledig over aan het tweetal en zeurt niet over de keuzes die ze maken in hun uitgaven, óf je bent zelf verantwoordelijk, maar dan ook voor de rotzooi.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 RH

Lieve Rita, Wat fijn dat je na alle brieven die ik je vol bewondering geschreven heb, eindelijk ook terugschrijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Cindy Schneider

Leuk gedaan ;) En thanks voor de link.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Verbal Jam

Als ik Kay was zou ik zeggen: 80% wegstrepen, veel te lang. Maar zo is dat met al die populisten-emails, dat lult maar door tot ze drie keer de wereld rond zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 bougeluk

?. over de ?oplichter?.
?..en was één van de medeoprichters van Trots op Nederland.
?.het financiële reilen en zeilen van zowel de stichting als van de later opgerichte BV.
?ondertussen druk gespeculeerd werd dat er ?tonnen? onttrokken zouden zijn uit Trots op Nederland.
? dat de boekhouding zeer slordig was. Contracten zouden ontbreken. Urenstaten waren niet ingevuld of voor akkoord getekend. En nog meer van dat soort onvolkomenheden.
?Het rapport zelf was ook nog eens incompleet en bevatte een aantal onjuistheden.
?.een aantal grote betalingen aantrof aan zijn eigen bedrijf (Aspecto) en zijn management BV (Sinke Nieuwenhuis BV).
?de betalingen aan zijn management BV waren voor zijn levenspartner, Jan Nieuwenhuis, die kortstondig directeur was van de Favorita BV.
?via je medewerker en levenspartner grote betalingen doen aan je eigen bedrijf en je management BV is een praktijk
?.dwangsom van ?100.000,- per overtreding;

gaat dit om een politieke partij of een om een witwasconstructie
al capone is om minder de gevangenis in gegooid

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 bougeluk

@arnoudie het is jou weer gelukt om wat humor in de zaak te gooien

 • Vorige discussie