Veel landen worstelen nu al met de gevolgen van klimaatverandering

OPINIE - De impasse lijkt doorbroken: eindelijk is de urgentie van maatregelen tegen de klimaatverandering erkend. Voor veel mensen elders op de wereld komt “Parijs” echter te laat.

De onverwacht positieve resultaten van COP21 in Parijs worden overal toegejuicht als een omslag  van grote betekenis voor de toekomst van onze planeet. Na de mislukking van de vorige conferentie in Kopenhagen is er nu een verdrag waaraan 195 landen zich binden. De inzet is een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad. De gezamenlijke inspanningen worden elke vijf jaar geëvalueerd en zo nodig onderweg aangescherpt. En vanaf 2020 is er minstens 100 miljard beschikbaar voor ontwikkelingslanden om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. De fossiele brandstoffen hebben hun langste tijd gehad.

De meeste commentaren die ik heb gelezen verwijzen naar het belang van de conferentie voor de toekomst. Staatsecretaris Dijksma: “we hebben onze kleinkinderen een grote dienst bewezen”. Daarbij wordt dan vooral aan de eigen toekomst gedacht. “Dit zal bedrijven en investeerders de duidelijkheid geven die zij zo hard nodig hebben: alleen investeringen in een schone toekomst zullen zichzelf terugverdienen.”, schreef D66 Europarlementariër Gerbrandy op zijn weblog. Ook de Britse ondernemer Richard Branson ziet nieuwe kansen: ‘We hebben de mogelijkheid om een nieuwe economie te bouwen en het bedrijfsleven is klaar om daar aan bij te dragen’.

Terwijl de congresgangers tevreden huiswaarts keerden uit Parijs werden massa’s mensen in de Filipijnen geëvacueerd vanwege de zoveelste verwoestende tyfoon die daar aan land komt. Twee jaar geleden verloren 8000 mensen daar het leven. De schade van toen is nog lang niet hersteld. Het is een voorbeeld van de situatie elders in de wereld waar de klimaatverandering nu, vandaag, al enorme gevolgen heeft die men onmogelijk zonder hulp van de rijke landen kan opvangen. Tegenover de hoop die Parijs ons biedt dat er nu eindelijk werk gemaakt wordt van het terugdringen van de CO2 uitstoot zodat ons mogelijk rampen in de toekomst bespaard worden staat de dringende oproep uit de Filipijnen, Vietnam, Vanuatu, Malawi, en vele andere landen in Azië en Afrika om nu, vandaag, in actie te komen.

Heading for higher ground: Climate crisis, migration and the need for justice and system change
heet de videofilm van Ibon International en Brot fur die Welt die op indrukwekkende wijze laat zien wat klimaatverandering nu al teweeg brengt in de armste landen. Zij dragen de ‘lasten’ van steeds sneller terugkerende periodes van droogte, hongersnoden, zeespiegelstijging, steeds frequentere stormvloeden, overstromingen en andere schadelijke gevolgen van de klimaatverandering. In verband daarmee wordt ook steeds vaker gewezen op veiligheidsproblemen. Afname van zoetwaterbronnen en voedselproductie, toename van stormen en overstromingen en toename van migratie als gevolg  van dit alles kunnen bijdragen aan destabilisering van staten, etnische conflicten en oorlog. De vonk die de burgeroorlog in Syrië deed ontvlammen was onder andere terug te voeren op een interne migratiestroom die op gang kwam na jaren van droogte waar de regering van Assad geen antwoord op had.

De situatie is zonder twijfel vele malen complexer dan in het korte filmpje wordt voorgesteld. Menselijk ingrijpen in de natuur, ontbossing en erosie spelen ook een rol. De jacht op mineralen door westerse bedrijven verdrijft mensen van hun gronden en veroorzaakt overal conflicten. Corruptie en machtswellust hinderen een daadkrachtig optreden van de overheid. Dat betekent echter nog niet dat we na Parijs alleen maar vooruit kunnen kijken naar onze toekomst in 2050 om ons te wapenen tegen het onderlopen van half Nederland. Er moeten nu urgent maatregelen genomen worden elders in de wereld en daar kunnen we ons hier niet aan onttrekken. Al was het alleen maar om te voorkomen dat de problemen daar zich naar hier blijven verplaatsen, zoals we dat dit jaar al hebben ervaren.

 

 1. 2

  Als we nu maar iets aan klimaatverandering doen dan zullen orkanen nooit meer voorkomen en de meest dodelijkste orkaan die de Filippijnen trof van 1881 was de schuld van Shell.
  https://en.wikipedia.org/wiki/1881_Haiphong_typhoon
  En wat er in IPCC AR5 staat dat tot nu toe niet is vast te stellen dat er geen toename is van orkanen is ook onzin en daarom kijken we alarmistische filmpjes.

 2. 6

  Jos van Dijk, Begin je na Nieuwsuur, de Volkskrant, Trouw en NRC ook met deze grammofoonplaat ? Verzin eens wat anders ! Gelukkig voor de mensen op de Philippijnen; Sharon Dijksma en Ed Nijpels zijn onderweg.

 3. 9

  Holy shit, deniers out in full force.

  @5 denkt dat @1 hetzelfde bedoelt. Toont precies het probleem aan: @5 + de speciaaltjes daarna hebben dezelfde informatie maar hebben moeite met begrijpend lezen.

  Er is geen samenzwering, er is geen klimaatcomplot. Het enige complot is de zelfcensurerende wetenschapper die bestuurders niet durft te vertellen dat 2c & mogelijk 4c al in de papieren zit.

  Dit is op basis van het meest optimistische scenario van het IPCC, we zitten op het traject van het meest *pessimistische*, inclusief negative emissions technology, *exclusief* permafrost & exclusief methaanhydraat feedbackloops, *exclusief* 1c global dimming.

  Dit zijn de feiten, ze zijn onweerlegbaar, & op basis van het IPCC.

  1.5c is een sprookje.

 4. 10

  Neem je verantwoordelijkheid Sargasso, zelfs als je niet durft omdat het niet in lijn is met wat op dit moment gangbaar is kwa discours.

 5. 11

  @9: Wat jij [email protected] denkt is totaal niet duidelijk. Je kan er alle kanten mee op. Maar ik kan wel je tekst lenen:
  ” Totale & alles omvattende cognitieve dissonantie.”

  En zou je @10 ook eens willen toelichten? Ook daar kan iedereen een invulling naar eigen wens aan geven. Wat wil je? Wat bedoel je?

 6. 12

  Dat had je aan de hand van @9 kunnen weten maar aan de hand van vorige reacties van je hand kan ik jou als ontkenner van wetenschap bestempelen.

  Zoals veel bestuurders en zelf-censurerende wetenschappers die graag niet te extreem over willen komen omwille van hun positie.

 7. 13

  @7: mhhh tja, een cherry picked artikel op de Daily Signal hetgeen een nieuwswebsite is opgericht door de The Heritage Foundation. Hetgeen weer een conservatieve denktank is. Ik weet niet hoe objectief dat allemaal is….

  Dergelijke nieuwswebsites rieken een beetje naar lobby-propaganda werk. Je weet wel in de categorie twijfelzaaien. Roken veroorzaakt longkanker? Nee hoor, kijk maar deze 3 opa’s roken al sinds ze 16 zijn en ze zijn nu 98, 101 en 104 en ze leven nog! Niks aan de hand rook lekker verder. Allemaal onzin uit de gutmensch hoek die de harde werkende man zijn rokertje wil ontnemen. Schande! Dat werk zeg maar.

 8. 15

  Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. De mensheid heeft altijd geworsteld met de klimaatverandering. De ijstijden overleefd en droge voeten kunnen houden de enorme zeespiegelstijging aan het eind van de ijstijd. Ik denk persoonlijk dat de mens ook deze opwarming met glans zal doorstaan.

  Het wordt wel een groot probleem om die 7 miljard mensen (waarvan er veel in dichtbevolkte steden wonen) nog 50 jaar lang te voeden met een voedselproductie-systeem dat afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Kunnen we de Nederlandse bevolking nog wel voeden als we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken?
  Nee dus.

 9. 16

  Omdat @2 toch echt opgevat zou kunnen worden als: “klimaatverandering bestaat niet” vanwege het absurde punt dat Shell niet verantwoordelijk is voor orkanen.

  Hoe kan ik dat anders opvatten?

 10. 17

  @16: Volgens Greenpeace en Milieu defensie is Shell overal de schuld van. En Jos van Dijk bevestigd het nog eens. Steeds meer dodelijke orkanen door klimaatverandering. 1+1=2 en dus is Shell de schuld van de meest dodelijkste orkaan die de Filippijnen trof van 1881. En dus moet wat in IPCC AR5 staat dat significante toename van orkanen niet is aan te tonen onzin zijn. Greenpeace, Milieudefensie en types als Jos van Dijk bepalen wat de wetenschap zegt en niet het IPCC. Toch?

 11. 18

  En we moeten ook onze geschiedenisboekjes gaan herschrijven. De Urbanisatie die Nederland trof eind 19de eeuw had dus niets met armoede en werkloosheid te maken. Sinds Syrië weten wij dat het de klimaatvluchtelingen waren die de Nederlandse steden 120 jaar geleden overspoelden. Uiteindelijk kwam het toch weer goed want we werden daarna ook getroffen door ongekende welvaart. Te samen met die ruim 1,5 graden opwarming.

  De afgelopen decennia is de wereld getroffen door een ongekende urbanisatie golf. Meestal is dat een sleutel tot economische groei gebleken. Aardrijkskunde boekjes dienen allen herschreven te worden: Het waren de klimaatvluchtelingen.

 12. 19

  @15: “De mensheid heeft altijd geworsteld met de klimaatverandering. De ijstijden overleefd en droge voeten kunnen houden de enorme zeespiegelstijging aan het eind van de ijstijd.”
  De soort (althans één soort, verschillende andere zijn uitgestorven, mede door de klimaatveranderingen) heeft het inderdaad overleefd, maar uit onderzoek blijkt wel dat het enorme rampen zijn geweest, waarbij een groot deel van de soort het loodje legde. En dat ging dan ook nog eens om veranderingen die vaak aanmerkelijk trager gingen dan de huidige klimaatverandering. Wat die 7 miljard voeden betreft: Dat is niet alleen afhankelijk van (hoe dan ook eindige) fossiele brandstoffen, maar ook van het klimaat. Het wordt nog spannend welk van de twee (of misschien ook wel de wijze waarop de mens met grond en water omgaat) het eerst de voedselvoorziening in gevaar gaat brengen.

 13. 20

  @15

  We kunnen de Nederlandse bevolking prima voeden zonder fossiele brandstof. Het enige probleem is dat we onze landbouwgrond boven de zeespiegel moeten zien te houden. En indien dat lukt moeten we verzilting door kwel nog de baas zien te blijven.

  En natuurlijk dient de kiloknaller zijn deuren te sluiten.
  Maar dat mag van mij vandaag al.

 14. 21

  @20: je weet zeker niet hoe voedsel naar de steden wordt getransporteerd, Lutine. Zonder fossiele brandstof zijn de schappen in de supermarkt binnen 3 dagen leeg, zelfs de supermarkt waar jij je boodschappen doet.
  Denk eens een keertje na over je eigen afhankelijkheid van fossiele brandstof.

  @19: we hebben een kaartenhuis opgebouwd met 7 miljard inwoners, Bismarck. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld dat er dagelijks vrachtwagens vol voedsel bij de supermarkten aankomen. Maar we zijn slechts 3 dagen (9 maaltijden) verwijderd van de chaos.

 15. 23

  @22: als de snelwegen geblokkeerd worden door boze vrachtwagenchauffeurs (zoals in Frankrijk in 2008), dan zijn de schappen van de supermarkten binnen 3 dagen leegverkocht. Veel inwoners van grote steden hebben maar voor 1 a 2 dagen voedsel in huis.

  Deze situatie zal zich niet snel voor doen. Maar stel je eens voor dat de terroristen erin slagen om de olieraffinaderijen buiten bedrijf te stellen, zodat er maandenlang geen diesel en benzine gemaakt kan worden. Is daar een plan voor?

 16. 24

  @23: Ja, daar zijn plannen voor. Er zijn strategische voorraden benzine en binnen een dag bestellen wij een paar tankers kant en klare benzine elders. Eigenlijk is dit een beetje afdwalen van de discussie. Hoe dan ook is fossiel wel nodig voor onze voedsel voorziening. Dat kan op termijn opgevangen worden door biobrandstof of waterstofbrandstofcellen.

 17. 25

  In Nederland worstellen ze over windmolens, en dat als windmolen land. Want tja, de VVD heeftmensen aan de huisjes gekregen, en geef een mens bezit waarna je het in waarde kan laten minderen en je kan ze bespelen.

  Dus als jij als VVD ze wijsmaakt dat windmolens hun huisje minder waard maakt gaat de markt het vanzelf wel geloven. Ideaal volgens de VVD. Kortom de eerste 20 jaar gaat Nederland weer achter aan lopen op dit gebied want tja….mensen zijn bang voor hun bezit.

 18. 26

  @2: Was dan een persoon met moed en grote bek, en ga naar Polynesië met je stek!

  Maar ik denk dat je dat niet wilt, omdat je daar niet voor betaalt word :P. Dus ga je hier lekker maar Nederland nog langer tegenhouden.

 19. 27

  @9: Tja die worden betaald he om dat te doen, net als Ome Putin ze heeft, had de Shell ze al veel eerder. Inclusief het overtuigen dat alle mensen in Nigeria boeven zijn die hun olie stelen… terwijl er NIKS meer normaal kan groeien in die delta dankzij de Shell.

  Maar als je dan niet kan slapen ’s nachts of anders niet meer in de spiegel kunt kijken. Dan met matrass vullen met euros… dat maakt een hoop goed voor deze mensen.

 20. 28

  @15: Zo Henk, nu ook al denier? Putin doet je geen goed jongen.. je was eerst nog wat links… maar je gaat steeds meer schuiven. Nog even en er komt een Alu hoedje op en ga je geloven dat de aarde plat is en dus er nooit een landing op de maan plaatsgevonden kan hebben.

 21. 29

  Het klimaatscepticisme voorbij constateer ik dat de gevolgen van de opwarming van de aarde nog te vaak in de toekomst geprojecteerd worden, terwijl er ook vandaag voldoende aanwijzingen zijn dat miljoenen mensen te maken hebben met droogte, overstromingen en verwoestende orkanen. Die rampen hebben, zoals ik hierboven ook al heb gesuggereerd, veel meer en complexere oorzaken. Er zal nooit van één oorzaak gesproken kunnen worden. Opwarming van de aarde is minstens één van de factoren, tenzij je natuurlijk volhardt in de klimaatsceptische stelling dat die opwarming puur natuur is. Maar als je nu bereid bent daarvan afstand te nemen (welkom in de wereldgemeenschap van COP21!), dan kun je ook niet zomaar voorbij gaan aan de “natuur”rampen die zich vandaag in veel ontwikkelingslanden voltrekken.
  @17: Ik geloof graag dat het wetenschappelijk bewijs voor een 1op1 relatie tussen orkanen en klimaatverandering nog niet gegeven is. Ik vind het al verontrustend genoeg dat het KNMI drie jaar geleden al sprak over toename van de kracht van orkanen. Dat is precies wat ze in de Filipijnen nou net niet meer kunnen verdragen.

 22. 30

  Het Bulletin of the American Meteorological Society brengt elk jaar een rapport uit waarin extreme weersverschijnselen van het voorafgaande jaar worden onderzocht. In het meest recente rapport concluderen ze:

  In the 79 papers that have been published through the annual report over the past four years, over half of these papers show a linkage to human-caused climate change.

  Voor alle duidelijkheid: er wordt absoluut niet gezegd dat klimaatverandering in meer dan de helft van de gevallen de oorzaak is van het extreme weer, maar wel dat het bijdraagt aan de kans, of de ernst, of allebei.

 23. 31

  @29: miljoenen mensen hebben te maken met droogte, overstromingen en verwoestende orkanen. Niet alleen nu of in de toekomst maar ook zeker in het verleden. Dergelijke rampen zijn er altijd geweest en zullen altijd blijven. De suggestie ” voor hun komt Parijs te laat” is misselijkmakend.

  Het verhaal van de KNMI is in lijn met IPCC AR5 waar middels modellen een verwachting is neergelegd van ik dacht even uit mijn hoofd minder orkanen maar wel zwaarder. En hoeveel zwaarder? Je moet dan denken aan bijvoorbeeld 10% zwaarder. Op zich is het niet onlogisch te verwachten dat de kans op zwaardere orkanen kan toenemen. Het zeewater wordt immers warmer.

  Hoe dan ook de Filipijnen zullen worden getroffen door orkanen. Met of zonder klimaatverandering. Zoals ze in het verleden altijd al getroffen zijn door orkanen. Het aantal slachtoffers kan in de Filipijnen nog steeds sterk omlaag door adaptieve maatregelen.

 24. 32

  @31: “Hoe dan ook de Filipijnen zullen worden getroffen door orkanen. Met of zonder klimaatverandering. Zoals ze in het verleden altijd al getroffen zijn door orkanen.”
  Kijk dat is pas echt misselijkmakend. Och X gebeurt toch wel (altijd zo geweest, zal altijd zo zijn). Als de kans toeneemt vergoelijk je met zulke praat dus extra doden. Ja, er treden ook overstromingen of droogtes op zonder klimaatverandering, maar als er meer/ergere zijn mét klimaatverandering, zorgt klimaatverandering simpelweg voor meer doden door overstromingen/droogtes. En inderdaad voor alle overstromingen/droogtes die veroorzaakt of erger uitgevallen zijn door de al bestaande klimaatverandering komt Parijs dús te laat. Sterker nog, Parijs zal ook te laat komen voor de slachtoffers van door klimaatverandering veroorzaakte of verergerde overstromingen/droogtes voor nog tientallen jaren. Want het gaat nog heel lang duren voor we enig effect op het klimaat zullen zien van de afspraken in Parijs (áls die tenminste worden nagekomen, want met genoeg helden zoals jij is dat ook nog maar de vraag).

 25. 33

  @31

  Inderdaad, het is aannemelijk dat orkanen zwaarder (kunnen) worden door het warmere zeewater. Maar dat warmere zeewater zorgt niet alleen voor een hogere windsnelheid, maar ook voor meer verdamping en dus nog extremere neerslag (een niet te onderschatten risicofactor van een orkaan). En dan is de zeespiegel ook nog eens gestegen. Die combinatie van factoren is het echte probleem.

  En natuurlijk kan het aantal slachtoffers in (bijvoorbeeld) de Filipijnen omlaag door adaptieve maatregelen. Maar dan moet je om te beginnen wel erkennen dat er iets aan de hand is en dat klimaatverandering een factor van betekenis is. Dat lijkt me nou net wat #0 bepleit.

 26. 34

  Bizar dat mensen als Herman Vruggink de meest bizarre smoesjes moeten verzinnen om maar niks te hoeven doen. Zelfs als je helemaal niks geeft om klimaatopwarming, dan nog is het een vaststaand gegeven dat fossiele brandstoffen over enkele decennia simpelweg op zijn en je als mensheid dus wel alternatieve energiebronnen moet ontwikkelen.

 27. 37

  @32: Nou dan is het toch duidelijk? Dan worden we lekker misselijk van elkaar. Ik wordt misselijk van dat (links) gezever. Het is bullshit. Feiten vrije speculaties.

 28. 38

  Herman V. is wel een beetje verongelijkt zuur mannetje zeg. Had welhaast een typetje van Van Kooten en de Bie kunnen zijn: ‘het anti-gutmensch-mannetje”

  En ja zeker, ik ga even ad hominem of topic met deze uitspraak :)

 29. 39

  @37: Als je misselijk word dan moet je eventjes gaan liggen. Is niet erg hoor gebeurt wel vaker van al die NOx en Koolstof Mono Oxide. Word je wat licht in het hoofd van.

 30. 40

  @32: Bismarck, Klimaathysterici komen altijd met hele slechte voorbeelden om klimaatverandering aan te tonen. Zijn niet erg geloofwaardig. Bijvoorbeeld de Philippijnen en Bangla Desh. Zijn uitgerekend de meest arme landen ter wereld met de meest verschrikkelijk slechte infrastructuren, de meest verschrikkelijke bewoningsomstandigheden, de ergste bevolkingsexplosies in vijftig jaar en door corruptie tot op de draad verklote bestuurssystemen. Ben je er nog ? Voor zeespiegelstijging ook altijd hetzelfde; Miami (gebouwd op drooggelegd moeras) en Tuvalu (atol op basis van koraal). Verzin een wat anders.

 31. 41

  Met “investeringen in een schone toekomst” kan men geen windenergie bedoelen, want voor meer dan de helft van de tijd waait het niet genoeg. Opslag met voldoende capaciteit is inefficiënt en onbetaalbaar, en dus zijn we bezig met het opbouwen van een dubbel net. Dat maakt de problemen alleen maar erger.

  Er moet een oplossing komen die én niet is gebaseerd op fossiele brandstoffen én 100% van de tijd stroom kan leveren én voldoende capaciteit biedt. Aan die eisen kan alleen worden voldaan met kernenergie, maar juist dat wordt doodgezwegen. Ongelofelijk kortzichtig, want er is geen andere weg.

 32. 42

  @40: en wat heeft de slechte infrastructuur in een land te maken met het gegeven dat er steeds meer en zwaardere stormen eroverheen razen?

 33. 43

  @42: De vraag zal ik voor @40 NIET beantwoorden maar wil je wel op het volgende wijzen:
  * Meer en zwaardere stormen is tot nu toe niet aangetoond.
  * In de toekomst worden er eerder minder dan meer orkanen verwacht.
  * De modellen geven wel aan dat orkanen zwaarder worden.

 34. 44

  @42: Typhonen zijn dagen van te voren te voorspellen. Je zou dan b.v. naar een ander eiland kunnen vluchten (als er een fatsoenlijke bus-of treinverbinding zou zijn). Trouwens aantal cyclonen op de Filippijnen nemen niet toe, de schadeimpact op mensen neemt toe. In 1900 woonden er op de Filippijnen 5 miljoen mensen, nu 100 miljoen and counting. Het is heel sexy tegenwoordig om bevolkingsexplosie uit te leggen als klimaatverandering. Vooral als je teveel in de Volkskrant, NRC en The Guardian leest, ga je dat vanzelf geloven. Maar goed, als je enigste werktuig een hamer is, lijkt alles op een spijker.

 35. 45

  @44: jij leest mijn vraag niet goed, want je doet niet eens een poging om ‘m te beantwoorden. Ik heb het niet over schade of doden en gewonden. Infrastructuur -al dan niet goed of slecht- heeft niks te maken met de stormen waar een land door geteisterd wordt.

 36. 46

  @43: Herman “de modellen geven wel aan dat de orkanen zwaarder worden”. Heb jij een idee hoe honderd jaar geleden orkanen in Azië werden vastgelegd ? Ik durf mijn hoed te verwedden, dat dit niet hetzelfde ging als nu. Dus wat zitten we dan te vergelijken ? In het materiaal over orkanen wat ik heb doorgenomen, lees je bovendien nogal eens dat de gegevens onvolledig en “poor” zijn.

 37. 47

  Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de feiten, nog twee tweets van orkaan- (of eigenlijk tropische cyloon)onderzoeker Philip Klotzbach.

  #Melor is the record-shattering 26th Cat. 4-5 TC of the N Hem season. Prior full-season record was 18 (1997 & 2004)

  #Melor is the 16th Cat. 3+ typhoon in the NW Pac this season, breaking the record of 15 typhoons last set in 1965.

  Wie er zin in heeft kan nog een hele hoop andere records vinden die dit jaar gevestigd zijn.

 38. 48

  @46: Ik kan slechts aangeven wat de modellen aangeven. Wat daar in de werkelijkheid van terecht komt weet niemand. Kan het meevallen? Ja dat kan. Maar zou het ook nog tegen kunnen vallen? Dat kan je volgens mij ook niet uitsluiten.Toch?

 39. 49

  @45: 9″Nails, mijn punt is het volgende. Om het narratief van klimaatverandering te profileren en overeind te houden , wordt door sommige media opzettelijk essentiele informatie over een land/regio weggelaten of uit een bepaalde context gehaald. Zie Bangla Desh, Filippijnen en Syrië. Het is uiteraard jouw goed recht om daar niets van te vinden. Ik vind dat in een fatsoenlijk vrij land media hun best moeten doen, om een zo compleet mogelijk verhaal te vertellen.

 40. 50

  @47: Je kan wel met records aan komen zetten maar dat zegt bitter weinig. Hoe lang hebben wij een wereldwijd meetnet tot onze beschikking ondersteund door satellieten om de kracht van orkanen in kaart te brengen? Zeg eens, heb jij soms moeite met de tekst in IPCC AR5?

 41. 51

  @50

  De 26e cycloon van categorie 4 of 5. Het vorige record was 18. Dat afdoen met “dat zegt bitter weinig” is wel een tikje gemakzuchtig, vind je niet? Het is er niet zomaar eentje meer.

  Met welke tekst in AR5 zou ik moeite moeten hebben en waarom?

 42. 54

  @53

  Goed, kijken we even naar die tekst van het KNMI

  Verwachten we dat het aantal orkanen of de sterkte in de toekomst toeneemt? Behalve het warme zeewater zijn er nog veel andere factoren die het ontstaan van orkanen beïnvloeden. Alles bij elkaar nemend lijkt het onwaarschijnlijk dat het aantal sterk zal toenemen, de meeste modellen geven een lichte afname aan. De sterkte zal waarschijnlijk wel toenemen, er komen dus meer intense stormen.

  Ik herhaal: er komen dus meer intense stormen. Ook het IPCC verwacht dat. En het is precies wat er dit jaar wel heel erg nadrukkelijk gebeurt. zoals de tweets die ik in #47 aanhaal laten zien.

 43. 55

  @54: Ja dat zeg ik. Het aantal neemt af de sterkte neemt toe. Dat is wat de modellen zeggen. Dus zijn er meer sterkere orkanen. Dat heb ik hier toch al meerdere malen gezegd? Maar ga dan ook kijken hoe groot die verwachte toename is. Dat ligt dan in orde van grootte van een procent 10. Goh.

  En het blijven voorspellingen. Waar ik tegen ageer is het gefuck met feiten. Zo iets van weet je wat? we verwachten die toename, dus laten wij maar alvast doen alsof het zo is. Groene bedriegers.

  We zien dit steeds meer. Het is ongeduld van de groene meute. We verwachten die rampen dus laten we maar alvast doen of dat het al zover is. Het is een kwalijke zaak. Verdoezel de feiten nooit.

 44. 58

  @56: Jos van Dijk. De claims die uit de film spreken, zijn erg onredelijk;
  1. Een leefbare aarde voor iedereen. Die was er nooit en zal er ook nooit zijn. Althans niet voor iedereen.
  2. Het veinzen van controle over het klimaat. Het klimaat op aarde wordt aangedreven door onbegrepen en ongerijmde natuurkrachten. Het tegendeel is nog nooit via een wetenschappelijke methode bewezen.

 45. 59

  @57: Je bent opzichtig selectief aan het winkelen. Of dit jaar er nu record weinig of record veel orkanen in een bepaalde regio zijn, het zegt bitter weinig. Heb je soms moeite met de IPCC AR5 tekst?

 46. 60

  Dat was te verwachten. De ontkenners worden steeds agressiever.

  Tip voor de klimaatontkenner die zijn/haar baan in gevaar ziet komen: In Rusland en China zijn ze nog op zoek naar professionele ombuigers van de publieke opinie op het internet.

 47. 61

  @60: Tja, het was te verwachten. Linkse slappelingen die onder een schuilnaam alles wat hun niet bevalt hautain afdoen als ontkenner en te laf zijn direct de discussie aan te gaan. Bah.

  Agressief? Dank je wel voor het compliment.

 48. 62

  @61: Het is tegenwoordig blijkbaar bonton – ook onder de filosofen – om een nick (in de beste internettradities) af te doen als schuilnaam en anonimiteit.

  Dat is het gewoon niet. Arduenn is gewoon via zijn site (klik op zijn link) via zijn email benaderbaar. Ik denk dat als je gewoon reageert, je ook nog antwoord van hem gaat krijgen.

  Maar nee, de trend is tegenwoordig om een nick af te zeiken en de eigen naam te eisen (jij dus en ook dat filosofenblog BNI). Ik denk dat dat echt fout is. En dat heeft minder met privacy te maken als met de mogelijkheid zoekopdrachten van de googles van deze wereld een beetje te kunnen classificeren.

  Jouw statement: Linkse slappelingen die onder een schuilnaam alles wat hun niet bevalt hautain afdoen als ontkenner en te laf zijn direct de discussie aan te gaan tegen een zo in het internet gepokt en gemazeld figuur als Arduenn, zou voor mij werkelijk een reden zijn om je bannen.

  Je bent – of begint dat te worden – een echte klootzak.
  (en @redactie: dat k-woord is naar mijn mening uiterst functioneel, dus ga daar nu even niet over zeiken)

 49. 63

  @58: 1. Als je zelf naar leefbaarheid streeft waarom zou je het dan anderen onthouden?
  2. Ik hoop niet dat het mogelijk wordt om het klimaat te controleren. Dat zal ongetwijfeld nadelig uitpakken voor armste landen. Maar de gevolgen van extreme weersomstandigheden opvangen moet met een gezamenlijke inspanning toch wel mogelijk zijn.

 50. 64

  @63: Jos, Een leefbare aarde voor iedereen is een erg romantisch idee, net als Alle Menschen werden Bruder. Dat krijgen we ook niet echt goed door de bocht. Uit de laatste twee zinnen van je stuk spreekt een enorme versimpeling van het probleem en een hallucinante menselijke zelfoverschatting.
  Het voorstellen van het klimaat, als een auto die je in de garage rijdt voor achterstallig onderhoud, is tenenkrommend en infantiel. De magnitude van versimpeling en popularisering van complexe, onbegrepen problemen, zoals met het klimaat, in onze massamedia, is bijna ondragelijk geworden, en zullen eerder voor een blokkade dan voor een uitweg naar oplossingen zorgen. Meestal zijn wenselijkheden niet hetzelfde als mogelijkheden.

 51. 66

  @65: Heb jij wel gelezen wat @61 schrijft (waar ik op reageer)? Natuurlijk zijn nicknames toegestaan. En over het uitlokken van vervelende reacties: insinueer je nu dat ik dat doe? Geef die Vruggink er dan eens van langs.

  Je spreekt de verkeerde aan.

 52. 68

  @62: En Vruggink reageert op @60 die volgens mij de toon zet met “ontkenner en mensen uitmaakt voor agressieveling. Dus ontkenner mag wel en slappeling niet? Volgens mij noemen wij dit selectieve verontwaardiging……