Veel gemeenten willen versoepeling van het kinderpardon

Foto: © DeGoedeZaak Campagne Ze zijn al thuis copyright ok. Gecheckt 13-10-2022

ONDERZOEK - In meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten is verruiming van het kinderpardon recent besproken. Bijna driekwart van deze gemeenten stemden vóór verruiming.

In de loop van 2018 kwamen in steeds meer gemeenten moties over het kinderpardon aan de orde. Die moties droegen de colleges van B&W op bij staatssecretaris Harbers aan te dringen op versoepeling van de regels voor het kinderpardon en zodoende te voorkomen dat zo’n 400 hier gewortelde kinderen het land kunnen worden uitgezet. In aanloop naar het Kamerdebat hierover op 30 januari 2019 hebben CDA, D66 en ChristenUnie het onderwerp hoog op de crisisagenda van de coalitiepartners gezet.

Wij hebben gekeken hoe de lokale politiek over versoepeling van het kinderpardon denkt. Daarvoor hebben we de raadsinformatie van alle 380 gemeenten onderzocht. Vanaf januari 2018 tot nu blijkt in 59% (223) van alle gemeenteraden het kinderpardon besproken te zijn geweest of op de agenda te staan. In bijna driekwart (164) van die gemeenten is de motie aangenomen.

© Sargasso 2019 Motie kinderpardon in Nederlandse gemeenten

Staatssecretaris Harbers heeft dus – als het goed is – sinds 1 januari 2018 van 164 colleges van B&W te horen gekregen dat zij willen dat het kinderpardon wordt versoepeld.

De meest opmerkelijke aankondiging komt uit Purmerend waar een PVV-fractie aankondigde de motie kinderpardon in de gemeenteraad in stemming te gaan brengen. De twee raadsleden kunnen nu wel PVV-dissidenten genoemd worden. De burgemeester zei eerder, om meerdere redenen, zijn VVD-lidmaatschap op. In Purmerend is dus steeds minder steun voor het vasthouden aan het huidige kinderpardon.

Tegenstemmers en in afwachting

In vier gemeenten is de motie ingetrokken toen tijdens het debat al bleek dat er te weinig steun voor zou zijn. In twee gemeenten kwam het niet eens tot een debat omdat bij vaststelling van de agenda een meerderheid tegen behandeling van het onderwerp was. Deze zes gemeenten kunnen dus bij het “tegen”-kamp gerekend worden.

In de gemeenten Stichtse Vecht en Doesburg komt de motie aan de orde op de raadsvergaderingen van 29 en 31 januari. In de gemeenteraad Westland staakten de stemmen (19 voor, 19 tegen) en zal de motie op een later tijdstip nog eens in stemming worden gebracht.

In negen gemeenteraden zijn vragen aan het college van B&W gesteld en is om die reden (nog) geen motie ingediend. Aan B&W is gevraagd hoe het college erover denkt en (in een paar gevallen) vroeg men het college uit te zoeken of er in betreffende gemeente kinderen waren die eventueel voor een pardon in aanmerking kunnen komen.

In twee andere gemeenten vond men een andere oplossing. In de gemeente Beesel is op initiatief van het CDA een brief opgesteld waarin de Tweede kamer wordt verzocht “het kind centraal te stellen”.
Een CDA-raadslid in Putten stelde voor een bespreeknotitie op te stellen, maar trok dat aanbod drie weken later in. In Putten is de zaak verder nog niet in de raad besproken.

Lokale fracties

Hoe hebben de lokale fracties van de coalitiepartijen gestemd? Dat hebben we met een steekproef onder 111 gemeenteraden uitgezocht, waarin 1107 raadsleden zitten van lokale afdelingen van VVD, CDA, D66 en CU.

© Sargasso 2019 Motie kinderpardon in Nederlandse gemeenten afb.3

Het zal geen verrassing zijn dat onder de lokale CDA, D66 en CU-fracties (veel) meer voorstemmers zijn, dan onder de lokale VVD-fracties. In deze dertien gemeenten stemden de VVD-fracties voor de motie (aantal raadsleden tussen haakjes):

Aalten (2), Alphen-Chaam (2), Amersfoort (6), Best (5), Beuningen (3), Borger-Odoorn (2), Castricum (4), Dongeradeel (1), Ferwerderadiel (1), Leusden (4), Midden-Delfland (3), Voerendaal (1, VVD mede-indiener), Zwartewaterland (1).
In Hollands Kroon (5), Terneuzen (2), Waalwijk (9) en Zaanstad (5) stemden de VVD-fracties verdeeld.

Coalitiepartijen vs. lokale partijen

In een kleinere steekproef (86 gemeenteraden, 2008 raadsleden van alle partijen) keken we naar eventuele verschillen tussen de lokale afdelingen van landelijke coalitiepartijen en de puur lokale partijen. Hier valt op dat we onder lokale partijen meer verdeelde fracties zien.

© Sargasso 2019 Motie kinderpardon in Nederlandse gemeenten afb.4

2012 versus 2018/2019

In 2012 deden we een vergelijkbaar onderzoek. Ook toen namen veel gemeenteraden (110) een ‘motie kinderpardon’ aan, gericht aan de destijds verantwoordelijk minister Gerd Leers (thans waarnemend burgemeester in Brunssum waar op 13 november 2018 de huidige motie kinderpardon door de raad is aangenomen).

We vergelijken 133 gemeenten die zowel in het onderzoek uit 2012 voorkomen als in ons huidige onderzoek. Zeven gemeenteraden die toen voor een ‘motie kinderpardon’ stemden, verwierpen deze keer de motie. Daarentegen stemden negen gemeenteraden destijds tegen, en nu vóór de motie.

In 39 gemeenten die in 2012 voor (30 x) of tegen (9x) stemden, is tot op heden geen nieuwe ‘motie kinderpardon’ aan de orde gekomen.

© Sargasso 2019 Motie kinderpardon in Nederlandse gemeenten afb.5

Net zoals in 2012 hanteren tegenstemmers argumenten die eigenlijk geen hout snijden. In ons artikel van 2012 staan die op een rij en met een iets andere formulering kunnen we ze vandaag zo weer overnemen.

Lokale steun voor verruiming kinderpardon

De acties van Unicef (die de gemeenteraden aanschreef), Defence for Children, DeGoedeZaak en Tim Hofman vinden op steeds grotere schaal navolging in Nederlandse gemeenten. Alleen al op basis van deze cijfers kunnen de landelijke coalitiepartners CDA, D66 en CU zich gesteund voelen door de lokale politiek.

Het wordt voor het kabinet, met name coalitiepartner VVD, steeds lastiger deze gegevens te negeren, zeker als ook de resterende 157 gemeenten waar de motie nog niet aan de orde is geweest in meerderheid voor de motie kinderpardon zullen stemmen.


Update
30-1-2019: Een vervolgartikel staat hier: Er is een akkoord en ook PVV-politici zijn hebben een ruimer kinderpardon gestemd.

Reacties (12)

#1 Jos van Dijk

VVD raadslid Homan (Assen) ziet geen liberaal argument om kinderen weg te sturen.

Wij veroorzaken dit probleem zelf met procedures die lang duren. Het is cru om kinderen die hier al zeven of tien jaar zijn uit te zetten. Eerst moeten de procedures op orde zijjn en pas dan kunnen we weer streng zijn

Het valt me wel vaker op dat lokale bestuurders verstandiger zijn en meer inhoudelijk reageren dan hun partijgenoten aan het Binnenhof.

 • Volgende discussie
#2 analist

@1: Lokale bestuurders zijn vooral linkser. Zie ook “Diplomademocratie” van Mark Bovens. Daarnaast krijgen de lokale bestuurders ook niet de electorale gevolgen voor de kiezen. Zie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/29/de-stille-winnaars-wilders-en-baudet-a3652080

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 6822

@1: Kletspraat. Niets anders dan een pleidooi voor strengere regels. Daarnaast zijn kortere procedures niets anders dan een synoniem voor slordiger procedures. De IND staat al jaren bekend als het spookhuis van slecht werk, valse aannames, broddel vertalingen, kortom: alle procedurevormen waar wij zelf nooit aan onderhevig zouden willen zijn.
Gewoon een oud-geld-VVD’er met een royaal ogend armgebaar. Toch te droef voor woorden dat we tegenwoordig de VVD al nodig hebben voor een “tegengeluid”.
Ik ga terug naar bed. Janken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JANC

@2: Jouw link biedt een laffe analyse. Emotionele chantage. Rond de 20 procent van die kiezers is hardvochtig egoïstisch. Probleem is dat de VVD en het CDA enz. hun oren daarnaar laten hangen, niet dat GroenLinks dat níet doet. Als de VVD kinderrechten waarborgt, groeit extreemrechts. Nu de VVD dat niet doet, groeit extreemrechts ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 P.J. Cokema

@2: “Daarnaast krijgen de lokale bestuurders ook niet de electorale gevolgen voor de kiezen.”

Dat is nu één van de argumenten die niet helemaal juist zijn. Kabinetsbeleid heeft regelmatig, op meerdere terreinen, absoluut gevolgen voor gemeenten, helemaal als het centrale gezag geen rekening houdt met wat de gemeenten denken / willen.
M.b.t. tot dit dossier: gemeenten hebben geen stem in het asielbeleid (en daaruit voortvloeiende zaken) maar draaien wel op voor de opvang en huisvesting. Het is niet onlogisch dat als gemeenten daar knelpunten bij tegenkomen, ze de centrale bestuurders daar op willen aanspreken, c.q. beïnvloeden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

@3:

Daarnaast zijn kortere procedures niets anders dan een synoniem voor slordiger procedures.

Laat me niet lachen. Het is 100% een capaciteitsprobleem dat het kabinet niet wil oplossen. Elke maand komen er vele malen meer zaken bij dan er kunnen worden afgehandeld. De achterstanden lopen per maand meer dan een maand op.

Tel uit je verlies

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 6822

@6: Oh, ik probeerde ook niemand aan het lachen te krijgen. Zonder met een autoriteitsargument te willen komen, maar heb jij wel eens van heel dichtbij dossiers bestudeerd van afgewezen asielzoekers? Heb je dan ook geconstateerd dat de manier van ondervraging een gotspe is?
De IND is niet gericht op beoordelen, maar op afwijzen. Cynisch feit. Vertalingen of althans de interpretaties daarvan en omissies daarin, leeftijdsonderzoeken, kennis van de regio van herkomst, allen van bedroevend niveau.
VVD’ers die pleiten voor snellere procedures zijn VVD’ers die veel eerder dan nu gebeurt tot de slotconclusie “afgewezen” willen komen. Liefst zonder, want die steken rechts nog het meest, beroepsmogelijkheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 analist

@5: Kabinetsbeleid heeft regelmatig, op meerdere terreinen, absoluut gevolgen voor gemeenten

Electorale gevolgen bedoelde ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk van S tot S

Blonk de VVD eerst hoofdzakelijk uit in de “witteboordencriminaliteit”, nu gaan ze o.l.v. Klaas D. ook al bruine overhemden dragen.
Waar het hun partners in deze asociale regering betreft:
Het zal me benieuwen hoe oprecht de uitgesproken principes blijken te zijn.
Ik ben bang dat de liefde voor het pluche overwint ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 M

Het immer spijtige blijft, ook, hoe ‘zullie’ ter (extreem)rechtse zijde over deze materie (kinderen) denken. PVV/ FvD zijde, zeg maer.

Oorverdovende stilte, tenzij ‘zullie’ ‘hen’ kunnen uitmaken voor bommengordeldragende extremisten; als ik mij niet vergis heeft Joppie Nijmuller, of hoe die droeftoeter ook moge heten, daar ooit meerdere stukken over geschreven. Iets met neuken als hazen en het gebruikelijke (extreem)rechtse compensatie, bij gebrek aan -dat is & blijft..

Het zijn niet alleen maar ‘gemeenten’ welke ‘hier geborenen’ een plek gunnen. Fuck iedere verdere “discussie”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 M

Fuck dat zoveel, dat wanneer ‘een kind’ op een Nederlands -vliegtuig- wordt geboren, deze Nederlands burger (bij geboorte) is.

En niet alleen op NL vliegtuigen, overigens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie