PVV’ers voor ruimer kinderpardon

Foto: © DeGoedeZaak Campagne Ze zijn al thuis copyright ok. Gecheckt 13-10-2022

Nu in Den Haag de coalitiepartijen een akkoord hebben gesloten over een nieuwe regeling voor een kinderpardon, lijkt de ergste spanning weg en hoopt de coalitie het debat van vandaag zonder verdere kleerscheuren door te komen.

De inhoud van het akkoord is, voor zover bekend, niet in overeenstemming met wat alle voorstanders van een ruimer kinderpardon beoogden. Het akkoord behelst o.a. dat er voor nieuwe gevallen géén kinderpardon komt.  De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris wordt overgeheveld naar de IND, die 13 miljoen extra krijgt om de procedures te versnellen. Dat zal niet op het vertrouwen van alle Kamerleden kunnen rekenen. De Tweede Kamer heeft dus genoeg te vragen en kan het akkoord natuurlijk onvoldoende vinden. Wat er dan gaat gebeuren zullen we in de loop van de dag wellicht te weten komen.

De meeste partijen in de Tweede Kamer zullen ongetwijfeld op de hoogte zijn van hoe hun lokale collega’s er over denken. In ons onderzoek naar de ‘motie kinderpardon’ in gemeenteraden vonden we verdeelde fracties van VVD, CDA, D66 en CU. In een enkel geval zagen we ook verdeeldheid bij SP en 50PLUS.

Wat we niet verwachten was ook maar enige verdeeldheid bij lokale PVV-fracties. De PVV wist na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in 30 gemeenten zetels te bemachtigen. Hoe is de PVV in die gemeenten met de ‘motie kinderpardon’ omgesprongen?

In twee gemeenten zat de PVV nog niet in de raad toen de zgn. ‘motie kinderpardon’ werd behandeld.

In Almelo kwam het niet tot stemming omdat het college van B&W besloot een brief aan de staatssecretaris te sturen, die inhoudelijk overeenkwam met de ‘motie kinderpardon’. De Almelose GroenLinks fractie trok een reeds klaarliggende motie om die reden terug.

In Stichtse Vecht was de motie gepland voor de raadsvergadering van gisteravond. Of dat ook is doorgegaan en wat de uitslag is hebben we nog niet kunnen achterhalen.

In zeven gemeenten is de motie op geen enkel wijze aan de orde geweest. In de overige 19 gemeenten was de PVV het grotendeels eens en stemde tegen de motie. Grotendeels want twee PVV-fracties vallen buiten de boot.

De PVV-fractie in Purmerend haalde het nieuws omdat die van plan is ook een motie kinderpardon aan de raad voor te leggen. Het blijkt om een verscheurde PVV-fractie te gaan, maar de twee dissidente PVV’ers zeggen onder die vlag door te willen gaan.

En dan is er nog één PVV -fractie die in alle stilte buiten het mediarumoer bleef. In Delfzijl werd de door de Seniorenpartij,  gezamenlijk met PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Fractie 2014 (lokale partij) ingediende motie unaniem aangenomen.

De overige fracties die vóór stemden waren Lijst Stulp, VVD, CDA en jawel, de PVV!

Via hun website hebben we de Delfzijlse PVV om opheldering gevraagd, maar we hebben helaas geen antwoord ontvangen.

Gaan we vandaag in het Kamerdebat eenzelfde soort verdeeldheid zien bij de Tweede Kamerpartijen?

Hier nog het overzicht van onze bevindingen t.a.v. het stemgedrag van lokale PVV-fracties.

© Sargasso 2019 Motie kinderpardon in Nederlandse gemeenten afb.6

Het aantal fractieleden staat voor het aantal dat momenteel in de gemeenteraden zit.


Update 31-02-2019
: In de gemeenteraadsvergadering van  20 december 2018 van Delfzijl is het PVV-raadslid akkoord gegaan met een zgn. ‘motie kinderpardon’ We vroegen de PVV-afdeling van Delfzijl om opheldering, maar tot op heden blijft antwoord uit. Wel verscheen op Facebook een bericht (30-01-2018, 01:00 u.), die afkomstig zou zijn van Wilders met als boodschap:  “PVV Delfzijl is tegen het kinderpardon. Afspraken die eerder gemaakt zijn worden zomaar weer omgedraaid!!

Zou het betreffende raadslid nog in functie zijn? Of gaat er weer een ander de zetel verwarmen?

Reacties (3)

#1 P.J. Cokema

Update 31-01-2019: In de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2018 van Delfzijl is het PVV-raadslid akkoord gegaan met een zgn. ‘motie kinderpardon’ We vroegen de PVV-afdeling van Delfzijl om opheldering, maar tot op heden blijft antwoord uit. Wel verscheen 30-01-2018, 01:00 u. op Facebook een bericht, die afkomstig zou zijn van Wilders met als boodschap: “PVV Delfzijl is tegen het kinderpardon. Afspraken die eerder gemaakt zijn worden zomaar weer omgedraaid!!”
Ben benieuwd of het betreffende raadslid nog in functie is.

  • Volgende discussie
#2 Bismarck

@1: Zal wel te maken hebben met afspraken over het unaniem aannemen van moties in gevallen waarbij een fractie niet ter vergadering aanwezig is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 P.J. Cokema

@2: Snap ik niet. In Delfzijl was de eenmansfractie wel aanwezig. Misschien waren (zijn) er afspraken over slapen of zitten suffen tijdnes volksvertegenwoordigende vergaderngen?

  • Vorige discussie