Update Eerste Kamer Model: Rechts verstevigt positie

Uit de meest recente simulatie van de samenstelling van de Eerste Kamer, gebaseerd op de uitkomsten van landelijke peilingen, blijkt dat de rechtse partijen hun positie verder hebben verstevigd. In ruim 96% van de simulatie-uitkomsten behalen de rechtse partijen een meerderheid in de Eerste Kamer. Met name de positie van VVD en PVV lijkt iets gunstiger dan vorige week. GroenLinks doet het slechter in de peilingen en krijgt waarschijnlijk 4 zetels in de Eerste Kamer (tegenover 5 vorige week). De SP staat er ook iets slechter voor dan vorige week (van waarschijnlijk 10 naar waarschijnlijk 9 zetels). De PvdA wint juist een zetel in het meest waarschijnlijke scenario.

Verwachting zetels Eerste Kamer (Plaatje: Tom Louwerse)

Verwachting zetels kabinetspartijen (Plaatje: Tom Louwerse)

  1. 1

    Wat knap dat je weet wat het meest waarschijnlijke scenario is!
    Zoals mijn vader placht te zeggen ‘als je alles van te voren weet ben je rijk of gek’ . Of Niels Bohr: ‘Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat’.

  2. 2

    @1: Misschien is het woord scenario wat ongelukkig gekozen. Het gaat, zoals in mijn oorspronkelijke artikel uitgelegd (maar die disclaimer is er hier bij GC helaas afgevallen, zie ik nu), om het simuleren van mogelijke uitkomsten op basis van peilingen. Daarbij doe ik een aantal (stevige) aannames. Gegeven die aannames, kun je uitspraken doen over de waarschijnlijkheid van bepaalde uitkomsten (d.w.z. de waarschijnlijkheid dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, partijen een X aantal zetels in de Eerste Kamer zouden krijgen). Los van een mogelijke discussie over de plausibiliteit van deze aannames kan er natuurlijk nog van alles gebeuren tussen nu en 2 maart. Daar houdt het model nadrukkelijk geen rekening mee. Zie:

    http://www.tomlouwerse.nl/2011/02/verwachting-eerste-kamer-rechts-behaalt.html