Tweede Kamer overwegend gevuld met alfa’s

Er zit ook niemand meer in de politiek die weet hoe de dingen echt in elkaar zitten of hoe je ze moet bouwen.” Aldus mompelde een collega tijdens een discussie. De context is me ontschoten, de opmerking is me bijgebleven, te meer omdat ik net het opleidingsniveau had uitgezocht.. Waren er nog wel kamerleden die weten hoe je daadwerkelijk iets moet bouwen? Het duurde een paar weken voor ik weer de tijd had om het een beetje uit te zoeken. Gelukkig bleek het mee te vallen op dat punt. Er waren ten minste vijf mensen die iets als werktuigbouwkunde hadden gestudeerd.

Wat wel opviel, terwijl ik toch aan het turven was, was het overwicht van de alfa’s. Driekwart van de kamer is gevuld met mensen die politicologie (13), geschiedenis (8), rechten (23) en meer van dat soort studies gevolgd hebben. Dat is natuurlijk geen bewijs dat ze ook werkelijk alfa zijn. Maar bij gebrek aan beter was dat het criterium.
Daarom is er ook 11% waar het niet van te bepalen is. In die groep zitten ook een paar economen.

alfabetataart

Tot zover weer uw hokjesgeestreporter.

  1. 2

    Mij valt op dat dit niet alleen geldt voor de politiek maar voor vele domeinen (zeker ook voor de IT-wereld): er zijn maar weinig mensen die echt weten hoe zaken in elkaar zitten. Maar ja wat wil je, als presentatie, sociale vaardigheden en samenwerken de belangrijkste doelen en criteria zijn geworden.

  2. 3

    @Steeph: Politicologie, economie, etc. zijn natuurlijk niet alfa maar gamma. Het is dan wel een beta-ding bij uitstek om te wereld te verdelen in zwart-wit.

    Maar ja wat wil je, als presentatie, sociale vaardigheden en samenwerken de belangrijkste doelen en criteria zijn geworden.

    Je doet alsof dat iets slechts is.
    Arbeidsdeling, niet betweterige autisten die goed zijn met getallen, is de bron van onze welvaart.

  3. 4

    Als erkend letteren-alfa zou ik eigenlijk nog wel een opdeling willen zien van dat alfacompartiment in Sociale Wetenschappen, Rechten en Letteren, want dit is zo een nogal betekenisloos grafiekje.

  4. 5

    niet betweterige autisten die goed zijn met getallen

    Bestuursautisme komt ook onder alfa’s voor, en dan is het nog een stukje treuriger. Geen verstand hebben van de inhoud, wel kaders zetten die het voor inhoudelijk deskundigen heel erg lastig maakt, en daar dan geen correcties op maken omdat dat mogelijk gezichtsverlies betekend…

  5. 8

    @Laurent: Nee joh. Zuid Afrika kon een industriele maatschappij laten lopen op kolen.

    @Gronk: Uiteraard, maar mijn punt is: ik heb liever teamplayers dan Einzelgangers in de politiek. Of anywhere else. Mijn ervaring met beta’s is: 90% zijn heel goed in iets wat een computer sneller kan, en de overige 10% kan het beste zijn hele leven opgesloten in een onderzoeksinstituut doorbrengen. Hoe dan ook, beta’s vind ik niet bijzonder geschikt voor mensenwerk. En dat is politiek, mensenwerk. De vraag hoeveel beta’s er in de politiek zitten is ongeveer even relevant als hoeveel beta’s er in de kunst, sport of muziek zitten.

  6. 10

    @bootvis: Nog even niet. Want dan krijg je ruzie over de plek voor dingen als bestuurskunde (of erger nog, technische bestuurskunde).

    @JSK: Ja, gamma had ik als tussencategorie kunnen zetten. Maar die grenzen zijn net zo vaag. Dus als beta is het makkelijker te zeggen niet-beta = alfa.
    (Valt bestuurskunde onder gamma?)
    Overigens heb ik economie een aantal keer wel onder beta gerekend. Zeker als er de combinatie met statistiek staat.

    Bedrijven leiden is ook mensen werk. Een paar van de grootste bedrijven worden geleid door hele duidelijke beta’s hoor (of werden geleid in hun glorietijd).

    Het punt van het postje is, dat het soms wel handig is om mensen in de kamer te hebben die met iets meer realisme kunnen kijken naar bijvoorbeeld grote infrastructurele projecten. Het verleden laat alleen zien dat er soms te weinig waren.

  7. 11

    8, is de vraag niet of er een minimale kritische massa aan b’tjes in zo’n orgaan moeten zitten? Het lijken wel vrouwen die b’tjes ;)

    Steeph – Geneeskunde, valt onder de … ?

  8. 14

    Bedenk overigens ook dat vroegâh, toen alles beter was, en iedereen nog wist hoe alles in precies in elkaar zat, gemiddeld 95 van de 100 kamerleden rechten hadden gestudeerd hè…

    (maar weet ik veel, ik ben historicus)

  9. 16

    13 zeg maar de archetype uitzondering op beta is hoog iq laag eq (alhoewel). Sommige andere wetenschappen kijken wat neer op het beta niveau (allemaal wat vager), maar ze hebben we de interessante problemen (my bias).
    JSK, is dat net zoiets als economen nodig zijn tussen bestuurskundigen? (ik snap niets van een studie bestuurskunde).
    Ik zie meer het volgende lijstje:
    cultuur/kunst/taal
    geschiedenis/filo/socio/antrop/politico/psycho logien
    econo/bestuurkunde/bedrijfskunde/managementkunde
    medisch/bio/milieu
    fundamenteel (wis/natuur/scheikunde)

    in de kamer scoren de eerste twee hoog, 3 midden, 4-5 laag, mijn gok. meer van de laaste drie

    kortom, ik snap links en rechts net zo goed als alpha beta ;) wel een aardig plaatje van de maken natuurlijk met alpha-beta-gamma assen

    Gas? Economisch lesje geworden (les)

  10. 17

    Sommige andere wetenschappen kijken wat neer op het beta niveau (allemaal wat vager)

    Ben ik eerlijk gezegd niet tegengekomen. Enige uitzondering: filosofen, maar da’s een discipline waarin zelfoverschatting de norm is.

  11. 18

    hahaha ;) damn, dat had ik rot verwoord.
    geneeskunde als beta vak, een microbioloog denk daar vaak bv het zijne van …
    Filosofen gaan uit hun dat omdat zij denken dat ze oorzaak en gevol snappen … of denken te snappen … is gewoon wiskunde wat ze doen (Judea Pearl).
    Verder heeft men idd vaak respect voor beta, maar veel beta zijn niet zo … interactief zeg maar ;)

  12. 19

    En die alpha’s blijken voor het overgrote deel delta’s (rotterdams voor psychisch gestoord) te zijn, hetgeen de teringzooi waarin wij ons politiek gezien bevinden verklaart.

  13. 20

    Politici hoeven toch ook geen vaktechnische kennis te hebben, het zijn generalisten die zich door hun wetenschappelijke instituten/medewerkers/ambtenaren/planbureaus/etc. van de vaktechnische kennis laten voorzien, en daar vervolgens een politieke en wettelijke draai aan moeten weten te geven.

    Dus dan lijken me studies als politicologie en rechten me wel handig, juist in tegenstelling tot of je weet uit welke onderdelen een windmolen precies bestaat, of je weet hoe je een biomedisch product moet maken.

  14. 24

    #8 Ja de computer kan het meestal sneller, maar de computer kan dat alleen maar sneller DOOR (bepaalde) bèta’s.

    #16 Waar valt Informatica/Informatiekunde/Kunstmatige Intelligentie dan onder?

    #3 Hoe sluit arbeidsdeling “exact denken” uit dan? Lijkt me helemaal niet het geval, het gaat hier eerder om een distinctie tussen generalisten en specialisten, een generalist kan nog altijd een bèta zijn imho
    (Politicologie is alfa btw, je kan met elk VWO-profiel toegelaten worden.)

  15. 26

    @3: ik denk dat het grote nadelen heeft als die zaken de belangrijkste criteria en doelen zijn geworden. Bijvoorbeeld in de IT heb je gedetailleerde inhoudelijke kennis nodig om een probleem op te kunnen lossen, dat kun je alleen bereiken als dat het hoofddoel is.
    Het is geen kwestie van of of, maar van hoofddoelen en nevendoelen.

  16. 27

    @DJ/18: Ah, zo. Je ziet dan ook nog wel eens dat economen hun verhaal oppimpen door d’r wat formules door te gooien. Dito de fascinatie met statistiek bij psychologie. Hartstikke leuk, maar als je aannames niet kloppen haalt zoiets niets uit..

  17. 28

    EQ betaat niet. Dat is iets bedacht door mensen met een laag IQ.

    En wat betreft geneeskunde: in de eerste 4 jaar is dat wat mij betreft niet echt een universitaire studie. Het is wel veel. Heel veel.

  18. 30

    Mwoah die is van ‘het mag ook nooit deugen’ @gronk.

    Maar, op een hoger nivo zit er wel wat in. Allemaal kleine mensenwerk, klein rekenwerk… Pieter Brueghel had het goed gezien.

  19. 31

    Dit gaat alleen maar over kennis. Ervaring is misschien belangrijker; werkervaring bedoel ik. Mijn schatting is dat het aandeel kamerleden met ervaring in een of andere bedrijfstak of werkkring minder dan 5% is. En dan bedoel ik niet ervaring bij de universiteit, de media of het lokaal bestuur.

  20. 33

    @5,17 hear hear!

    @31 kennis, inzicht, analysevermogen, toepassingsvermogen, evaluatievermogen etc. —

    die laatste zaken worden door werkervaring vaak bijgekweekt – maar de betere academische opleidingen zaaien ook dat al in een vroeg stadium in – vraag is of als dat echt je ding is je dan nog politicus wil worden!

  21. 34

    Hoe zat het met deze verdeling ten tijde van het ondernemen van de afsluitdijk en van de bulk van de deltawerken ? Want zou het niet kunnen zijn dat het gebrek aan daadkracht (en dan met name ingenieurs-achtige daadkracht) genoegzaam verklaard wordt uit deze (in mijn ogen verschrikkelijke) samenstelling ?

  22. 35

    Hee kijk nou de voltallige club van abstracte hokjesdenkers met een voorliefde voor stereotiep conformisme heeft zich alhier verzameld! Gezelli!

  23. 37

    @32 Steeph, ik wacht de resultaten met belangstelling af. Ik zal zelf ook eens een kijkje nemen, bijvoorbeeld als ik een kamerlid op BNR hoor en denk: jeetje hoe komt hij of zij daar nou bij?
    @33 De vraag is eerder of, als je over die ervaring en competenties beschikt, je dan nog politicus kan worden. Stel je eens voor: een ‘denkend’ fractielid dat weet waar hij of zij het over heeft. Daar zit de fractievoorzitter niet op te wachten.

  24. 38

    Gamma’s zijn alfa’s in ontkenning En als de crisis iets aangetoond heeft dan is het wel dat economen überalfa’s zijn. Ik neem nog een slokje hoestsiroop, gezellig.

    Verder verklaart de tabel wel veel. Wat ben jij eigenlijk Steeph?

  25. 39

    Dus we hebben:
    1)Bèta’s (hoog IQ, laag EQ)
    1a)Bèta’s die goed zijn in dingen die een computer sneller kan.
    1b)Bèta’s die opgesloten in een onderzoeksinstituut horen.

    2)Alfa’s (=niet-bèta’s)
    2a)Alfa’s in ontkenning (=Gamma’s)
    2b)überalfa’s (=economen)
    3c)Letterenalfa’s

    Tot dusver ons gezellige sterotypelijstje. Ik mis nog wat karakterisering bij de alfa-categorieën. Zou het lukken om alle Kamerleden in een hokje te duwen?

  26. 43

    “Zou het lukken om alle Kamerleden in een hokje te duwen?”

    De tweede kamer? Hoewel, zelf dat schijnt heel uitzonderlijk te zijn.

  27. 48

    Hmmm. Ik heb jaren terug ook ooit zo’n turflijstje gemaakt, en toen kwam ik op een veel hoger percentage bèta’s uit. Stuk is zoek, maar er staat me iets van 22% bij. Zou de Kamer ont-bètaën? Hanteert Steeph een strengere selectie (ik had Bas van der Vlies met zijn HBO scheepstechniek ook meegeteld, bijvoorbeeld)?
    Zelf vind ik als soort van bèta eigenlijk opmerkelijker dat maar 23 van de 150 lui daar rechten hebben gestudeerd. De Tweede Kamer, dat gaat als het puntje bij het paaltje komt toch vooral over wetten en regels.

  28. 50

    @Steeph:

    Met alle respect, maar al in deze thread komt een paar keer naarvoren waarom maar 12% van de Tweede Kamer beta is. Beta’s zijn niet populair en wel om deze reden: betweterigheid.
    Bijvoorbeeld:

    Ja, gamma had ik als tussencategorie kunnen zetten. Maar die grenzen zijn net zo vaag. Dus als beta is het makkelijker te zeggen niet-beta = alfa.

    Kan je wel vinden, maar naar mijn weten is alfa/beta/gamma gebaseerd op de chronologische volgorde waarin de wetenschappen tot wasdom zijn gekomen. Alfawetenschappen zijn de eerste onderwerpen gedoceerd aan de eerste universiteit (die van Oxford volgens mij): theologie, filosofie, letteren/retorica, rechten en geschiedenis. In de 16e en 17e eeuwen kwam daarbij: natuurkunde, scheikunde, biologie en de geneeskunde. Pas later de sociale/gedragswetenschappen: economie (eind 18e eeuw), sociologie (halverwege de 19e eeuw), psychologie (eind 19e eeuw), bestuurs- en managementkunde (begin 20e eeuw).

    “Alfa” is niet het tegenovergestelde van “beta”, en een socioloog “alfa” noemen is een belediging voor alfa’s. De gemiddelde sociale wetenschapper spreekt ongeveer evenveel talen als de gemiddelde natuurwetenschapper en is misschien ietsjes minder dyslectisch. Het is ook een belediging voor de sociale wetenschapper, aangezien 90% van de Letterenstudenten een gemiddelde niet van een standaard deviatie kan onderscheiden.

    Terug naar het onderwerp: lands volksvertegenwoordiging is niet een instrument ter oplossing van een technisch probleem. Als semi-geletterde econoom noem ik de Tweede Kamer een mechanisme ter aggregratie van sociale preferenties. Het is niet de rol van een Tweede Kamerlid om het volk maar eens even goed uit te leggen hoe het allemaal zit, met behulp van zelfbedachte definities en theorieen. Het parlement lijkt mij juist een spreekbuis van het volk. En weten wat mensen beweegt, daar zijn beta’s niet bijster goed in.

    @24: Oh ik besef wel dat ik schatplichtig ben aan de beta wetenschap voor mijn laptop en flatscreen televisie. Maar dat heeft niet zoveel te maken met de volksvertegenwoordigende waarde van een willekeurige natuur- of scheikundige.

  29. 51

    We kunnen wel weer lekker poitiek correct doen door gelijk te praten over hokjesgeest, maar dit artikel heeft een goed punt.
    We gaan een rekentoets invoeren omdat onze scholieren dat niet meer voldoende kunnen. De Universiteit Twente heeft al een ingangstoets ingevoerd omdat men het niveau van de scholieren te laag vindt. Ze hebben zich zelfs al omgevormd van een technische naar een tweestromen universiteit omdat het aantal techniek studenten te sterk daalde.

    We hebben zo langzaamaan meer juristen en psychologen dan techneuten. Doch het kabinet wil inzetten op Nederland kennisland. Maar zelf mist men de achtergrond om daar iets van te snappen.
    Ik vind dit zorgelijk.

    Maarruh, was een dergelijk artikel niet al enige tijd geleden in de Intermediair verschenen?

  30. 54

    @52 Parelkettingen zonder kroonjuwelen. Behoorlijk wat air over zich, laverend tussen VVD en PvdA. Europees waren ze één trouwens met de marktwerkers. Het is onbekend waar ze nu
    écht voor staan, sinds ’66. In het kabinet hebben ze er een zooitje van gemaakt, trok vieze Loes er niet de stekker uit bij minister Alex. Ging ook lekker “bestuurlijke vernieuwing”, weet wel veel gekost dat dan weer wel.

    Overbodige partij, tot een populist weer roeptoeterend stemmen weet te trekken.

  31. 55

    Het ergste was die krullenbol die zijn kroonjuwelen afdeed en burgemeester werd van Nijmegen. Dat iemand die lul nog serieus neemt…

  32. 57

    Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: hoeveel procent van de wetenschappelijk opgeleiden is überhaupt beta?

    Het zou met niet verbazen als dat rond die 12% ligt, zodat de enige conclusie kan zijn dat het aantal beta’s in de kamer overeenkomt met het landelijke gemiddelde van de wetenschappelijk opgeleiden…

  33. 60

    @59: statline er maar even bijgehaald, en ik kom op een mij hogelijk verbazende dikke 40% afgestudeerde betás in het jaar 2007/2008 uit zowel voor HBO als WO en zowel voor bachelor als doctoraal/master.

    (klikmelink voor de cijferbrij om te zien welke studies ik als beta heb bestempeld…)

    Overigens ben ik juist een stuk unieker dan ik dacht, ik ben namelijk gamma

  34. 61

    Kortom, geen afspiegeling vd samenleving en obv dat argument moeten er dus meer beta’s in het kabinet komen ;)
    (vrees grote vrezen dat veel beta’s het retorisch afleggen tegen de alphas en gammas als het over niet deterministische zaken gaat)

  35. 62

    @Maggi: Uh, mmm, uh, hoe breng ik dit…..
    Misschien moet je als gamma getallen twee keer extra bekijken. Want volgens mij doe je aan dubbeltellingen. Als je iets van categorie 5 en 52 en 54 neemt. Dan staat in 5 het totaal. Mag niet nog eens 52 en 54 erbij optellen.
    Oftewel, ik kom niet veel verder dan een procent of vijftien.
    Als het op hoofdniveau bekijkt ziet het er als volgt uit:
    http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70962NED&D1=1-3&D2=0-1,42,88,149,181,217,233,270,297&D3=a&D4=0&D5=0&D6=0&D7=a&HDR=G1,G3,G4,G5,T&STB=G2,G6&VW=T

  36. 65

    Nouja, de HBO/WO populatie (uit jaar x) nemen als maat voor ‘de’ samenleving is natuurlijk altijd grappig, je mist al snel de helft van de bevolking op die manier. En ja, steeph, you got me, was te lui om alles te checken …

  37. 66

    grmbl. Alle rechtenstudies samen zijn al bijna net zo groot als alle betastudies samen….

    En nee, ik ben het niet eens met mensen die zeggen dat de tweede kamer nu eenmaal veel wetten maakt en dat daarom dus een studie rechten alleen maar handig is.
    En wel hierom: “If you only have a hamer, everything looks like a nail”

  38. 67

    * denkt aan Harvard Biz review editorial over outsourcing *
    Ben het eens met rechten is handig, een per partij in de kamer zou afdoende moeten zijn lijkt mij zo … of 2, kunnen ze nog op vakantie enzo

  39. 69

    lol @62.

    Ben ik zelf weer terug bij mijn opmerking @57, die staat gewoon als een huis.
    Als gamma is mijn gevoel dus al met al een beter instrument dan mijn reken-kwabben

  40. 70

    @61: En al die hoger opgeleiden in de Kamer, wel een “afspiegeling van de bevolking”? B*tch please.

    @Steeph: 15%, welke getallen neem jij? Ik kom op ruim 25% uit, afgestudeerde masters. Maargoed, waarschijnlijk acht je geneeskunde studenten niet “beta” genoeg. Om even te parafraseren: Als je een hoogbegaafde autist bent, ziet iedereen eruit als een zak bloed en botten.

    In andere woorden: dit geklaag over de alfaheid van de maatschappij is pure minachting.

  41. 71

    Nou, minachting … er loopt nog al wat door elkaar hier. a-b-c indeling van studies is nogal grof en van sommige studie(richtingen) zou ik echt wel hardop willen beweren dat die een mix zijn van. Verder zie ik liever een econoom in de kamer dan een letterkundige, maarja dat is mijn voorkeur. Neem dat gedoodverfde econometrie, vind ik toch een Bc’tje net als ik psychometrie een aB’tje vind en zo zijn er nog wel een aantal te verzinnen. vandaar de 5 categorieen zoals in 16 lijkt mij nuttiger info, my 2 cents
    zie ook 65 …

  42. 72

    Verder zie ik liever een econoom in de kamer dan een letterkundige, maarja dat is mijn voorkeur.

    Hangt er maar net vanaf. ’t gehalte vrouwen onder alfa’s is wat groter, en ik zie liever een intelligente neerlandica op m’n kamer dan een econoom (aka mislukte beta).

    Overigens zou ik bij beta’s ook een onderscheid willen maken tussen theoreten en mensen die experimenteel onderzoek doen.