Tuchtrechter oordeelt vaker over advocaat

Foto: copyright ok. Gecheckt 06-11-2022

ANALYSE - Bram Moszkowicz heeft vandaag gehoord dat hij geen advocaat meer mag zijn. Het Hof van Discipline bevestigde de eerder opgelegde schrapping van het tableau. Moszkowicz is niet bepaald de enige die zich voor de tuchtrechter moet verantwoorden, sterker nog het aantal uitspraken is de afgelopen jaren flink gestegen.

Een advocaat bijt een gezinsvoogd toe dat ze haar aan de hoogste boom moeten ophangen en vierendelen. De gezinsvoogd stapt naar de Orde van Advocaten en de zaak komt voor bij de Raad van Discipline in Den Bosch. De advocaat bevestigt dat die woorden gesproken zijn, maar niet als dreigement waren bedoeld. De raad ziet dat anders en mede gelet op eerdere tuchtrechtelijke maatregelen wegens een zelfde soort uitvallen wordt de advocaat van het tableau geschrapt. Hij mag zijn vak niet meer uitoefenen.

Vorig jaar eindigden 23 klachten in een schrappingsuitspraak. In sommige gevallen liet de advocaat zichzelf uitschrijven, zoals gebeurde bij een raadsman die onder andere brieven van derden had verzonnen en inbracht in de rechtszaak. In andere gevallen werd de advocaat met veel kabaal gedwongen zijn nering te beëindigen, zoals Bram Moszkowicz.

Als cliënten niet tevreden zijn over de prestatie of facturatie van hun advocaat, kunnen zij een klacht indienen bij de deken van de Orde van Advocaten. Die bekijkt of er bemiddeld kan worden, of dat de klacht dusdanig ernstig is dat de tuchtrechter een oordeel moet geven. In eerste instantie komt de zaak bij één van de vijf Raden van Discipline. Zowel klager als advocaat kunnen in beroep bij het Hof van Discipline in Den Bosch.

Wij hebben de site waar alle tuchtrechtvonnissen worden gepubliceerd gescraped en de uitspraken gecategoriseerd naar jaar, uitspraak (gegrond, ongegrond, niet-ontvankelijk, etc.) en sanctie. Voor de duidelijkheid, we kijken hier naar de uitspraken en het aantal klachten dat voor de tuchtrechter komt en niet naar het aantal advocaten. In het geval van Moszkowicz waren er meerdere klagers en in iedere klacht is schrapping van het tableau uitgesproken.

Wat zijn onze bevindingen?

In twee jaar tijd is het aantal uitspraken tegen advocaten met ongeveer een derde gestegen. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Het kan zijn dat er meer advocaten over de schreef gaan, maar ook dat de Raden van Discipline hun achterstanden wegwerken. Een woordvoerder van de Raden wil niet meewerken aan dit artikel.

Voor 2012 tellen we 1251 uitspraken. Het merendeel van de klachten is ongegrond, iets meer dan de helft. Ongeveer dertig procent van de klachten wordt gegrond verklaard. Vorig jaar werd in 141 gevallen een  waarschuwing gegeven en in 83 gevallen een berisping. Een berisping is iets zwaarder dan een waarschuwing. In zestig gevallen werd na een klacht een onvoorwaardelijk schorsing uitgesproken. De advocaten mogen dan enkele weken of maanden hun vak niet uitoefenen. In 27 gevallen was sprake van een voorwaardelijke schorsing.

Aanranding

Wat moet je voor een onvoorwaardelijke schorsing doen? Een greep uit de casuïstiek van 2012. Een van de advocaten wordt schuldig bevonden aan aanranding van een werkneemster op zijn kantoor en krijgt een schorsing van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Veel klachten gaan over excessief declareren en een gebrekkige en agressieve financiële afhandeling. Een aantal zaken gaat over een conflict tussen de Deken en advocaten die geen deugdelijke administratie kunnen overleggen.

Het aantal ongegronde klachten stijgt harder dan het aantal gegronde (al laat die dus ook een stijging zien). De laatste twee jaren zijn er wel veel advocaten van het tableau geschrapt, maar omdat de data maar tot 2009 teruggaan, is niet duidelijk wat de afwijking is – de hoge waarden in 2011 en 2012, of de lage in 2009-2010.

Het is voor het gewone publiek overigens nog niet na te gaan wie er precies voor de tuchtrechter heeft gestaan, alle uitspraken worden geanonimiseerd. Er is volgens de Orde van Advocaten wel wetgeving in voorbereiding die ertoe moet leiden dat bij zware sancties de namen worden gepubliceerd. De Orde wilde verder niet reageren op onze bevindingen en wacht de officiële jaarpublicaties van de Raden van Discipline af.

Verantwoording data

De data zijn dus afkomstig van tuchtrecht.nl, alwaar sinds 2010 alle uitspraken geanonimiseerd gepubliceerd worden. Volgens een woordvoerder van de tuchtraden worden in principe alle uitspraken gepubliceerd, maar kan het gebeuren dat ‘er wel eens een uitspraak doorheen glipt’. Er is dus een foutmarge, maar uit uitgebreide steekproeven blijkt die erg klein te zijn. Desondanks wil de betreffende woordvoerder niet inhoudelijk op de cijfers reageren omdat de uitspraken niet ‘bedoeld zijn om statistiek mee te bedrijven’.

Reacties (23)

#1 objectief

Hoe iemand zo z’n eigen graf kan graven, het is mij een raadsel.
De verering van de man heb ik nooit begrepen, evenmin waarom hij mediageil was.
Maar een slechte advocaat, in de zin van vakman, was hij verhoudingsgewijs zeker niet.
Het begin van z’n einde was voor mij de persconferentie waar hij het woord abject weer in roulatie bracht, nadat hij het kort geding over maffiamaatje had verloren.
Wie z’n kantoor uitleent aan een crimineel, en ook nog een scootertje, is niet meer de onafhankelijke advocaat waar in dit land elke beschuldigde recht op heeft.
De kwesties met contanten, jaarrekeningen en bijscholing hadden helemaal niet tot schorsing hoeven leiden.
Idiote declaraties zijn natuurlijk desastreus.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

@1: “De kwesties met contanten, jaarrekeningen en bijscholing hadden helemaal niet tot schorsing hoeven leiden.”

Mij lijkt de kwestie met de (niet gemelde!) contanten (van meermaals meer dan 15.000 euro) anders toch echt wel een onhoudbare werkwijze voor een advocaat, om dezelfde reden dat een advocaat zijn kantoor niet aan criminelen uitleent. Bovendien wekt zoiets in combinatie met rammelende of ontbrekende jaarrekeningen wel erg de impressie van belastingontduiking (nee niet -ontwijking!). Tenslotte was er naast de zaken die je noemt ook nog een kwestie van ontevreden klanten (onenigheid over declaraties). Je kan moeilijk onder de indruk uitkomen dat deze man er buiten de rechtszaal met de pet naar gooide.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 objectief

@2:
Na de vorige uitspraak had dit geredresseerd kunnen worden.
Zelfs dat is niet gebeurd.
Het geheel doet me denken aan een uitspraak van Henry Ford sr, ‘in the end, most jewish projects fail through overconfidence’.
Netanyahu lijkt me niet reëler dan Bram.
De mogelijke, voor mij waarschijnlijke, gevolgen zijn wat groter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Tony

@3: Wat heeft het jodendom hier nu mee te maken? Wat een naar antisemitisch citaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 objectief

@4:
Netanyahu sprak de VN algemene vergadering toe en noemde die ‘hall of darkness’.
Bram veroordeelt de tuchtraad, nadat hij het kort geding over maffiamaatje had verloren kraakte hij de rechter af in een persconferentie.
Mag ik de overeenkomst niet zien, of noemen ?
Waarom mogen soortgelijke dingen wel over Moslims worden gezegd ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Anoniem

@5 Nee dat mag je niet, want dat is antisemitisch, en sargasso is juist een van de weinige sites waar het ook niet gewaardeerd wordt als je zulke dingen over Moslims zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prediker

Het geheel doet me denken aan een uitspraak van Henry Ford sr, ‘in the end, most jewish projects fail through overconfidence’.

Henry Ford heeft met zijn antisemitische propaganda flink bijgedragen aan de zaak van de nazi’s, die Ford grif lazen. Meneer heeft in 1938 zelfs nog een medaille van de nazi’s gekregen voor al zijn ideologische verdiensten: het grootkruis van de Germaanse Adelaar.

Fijn dat we nu weten uit welk vaatje Objectief tapt. Kunnen we ook zijn andere theorieën beter plaatsen.

Verder heeft Bram Moszkowicz geen zak met Benjamin Netanjahu van doen: Moszkowicz is een gepommadeerde ijdeltuit, maar als dat voortkomt uit zijn Joodse genen of cultuur, dan moet je me toch eens uitleggen waarom hij juist daarin zo’n opvallende verschijning is.

Verbanden leggen die er niet zijn, daar is Objectief een ster in : maar ja, daar ben je ook samenzweringsdenker voor. Welke culturele/genetische verwevenheid zou daar eigenlijk achter steken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 objectief

@7:
Prachtig, allemaal.
Maar is het nu wel of niet waar wat ik meen waar te nemen bij beide heren ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Marian van Kesteren

@8: Waarschijnlijk zijn er ook een paar moslims en katholieken te noemen waarbij je hetzelfde verschijnsel kan waarnemen. Noem die namen ook even en misschien dat iemand je dan gelijk geeft. Alleen dan is het niet typisch joods meer . wat dan al heel jammer voor jou is.

En nog een antwoord op de vraag in je eerste reactie waarom hij mediageil is. Dat is gewoon een karaktereigenschap die hij deelt met vele B sterren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Prediker

Maar is het nu wel of niet waar wat ik meen waar te nemen bij beide heren ?

Er is geen verband tussen beide heren, behalve dan dat ze allebei toevallig een Joodse achtergrond hebben.

Denken dat dit iets wezenlijks te beduiden heeft voor hun karakter, is racisme. Zoiets als denken dat negers met elkaar gemeenschappelijk hebben dat ze lui zijn en goed kunnen dansen, of denken dat alle Aziaten bijzonder intelligent zijn.

En we weten allemaal waar racistische denkbeelden toe kunnen leiden… (Hé, je haalt zelf iemand aan die een medaille van de nazi’s heeft gekregen voor zijn verdiensten in het verspreiden van racistische haatpropaganda, dus niet zeuren over godwins).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pedro

@5:

Waarom mogen soortgelijke dingen wel over Moslims worden gezegd ?

Vind je zelf dat soortgelijke dingen over moslims gezegd mogen worden? Verlaag jezelf niet het niveau van de mensen, die vinden dat dat mag svp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Krekel

@7: ”Fijn dat we nu weten uit welk vaatje Objectief tapt.”

Inderdaad. Als je Google vraagt om uitsluitend nederlandstalige pagina’s weer te geven en dan dat citaat van Ford intikt, kom je (tussen alle vervuiling van Sargasso zelf) een site van ene Mihai tegen waarop een reaguurder met de naam ‘Piet de Vries’ het ook gebruikt in een reactie waarvan ik vermoedde dat ‘Objectief’ het ook geschreven had kunnen hebben.

Om het zeker te weten tikte ik dus de volgende opdracht in Google: ‘”Piet de vries” ijzer petroleumvuur’, dan krijg je één hit met daarop een reactie van ene ‘Piet de Vries’, die exact dezelfde dingen zegt als ‘Objectief’ in dit draadje en daarbij ook exact dezelfde termen gebruikt. (‘Piet de Vries’: ”Aangezien het onmogelijk is ijzer te smelten in een petroleumvuur is alleen daarom al de Bush versie van 11 sept overduidelijk onzin.”Objectief: ”Op 11 sept deed een petroleumvuur ijzer smelten.” & “de Bush versie door de mand valt” … Let op de schrijfwijzes van ’11 sept’, ‘petroleumvuur’, ‘de Bush versie’ en ‘ijzer’ in plaats van staal.)

Dat ‘Piet de Vries’ en ‘Objectief’ dezelfde persoon zijn is dus duidelijk, vermenigvuldig immers de kans op die overeenkomsten in zowel taal als boodschap met de kans van die wilde gok in mijn zoekopdracht. Neem dan nu nog eens een kijkje op Mihai.nl en zoek tussen de reacties (meervoud) van ‘Piet de Vries' eens op de woorden ‘jood’, ‘joods’ etc. en dan weet je inderdaad precies uit welk vaatje Objectief tapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 objectief

@11:
Met Solsjenytsyn ben ik van mening dat waarheid een groot goed is, waarmee je nooit mag sjoemelen.
Ook niet als waarheid vervelend is voor een groep.
Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn waarheden te verkondigen met slechts de bedoeling een groep in diskrediet te brengen.

We hebben nu gezien hoe Bram zichzelf te gronde richtte, òf vanwege domheid (niemand gelooft daarin), òf omdat hij niet begrijpt, of kan accepteren, hoe de wereld in elkaar steekt.
Meneer Netanyahu doet hetzelfde, elk zinnig mens ziet dat Israel de volgende 65 jaar niet zal halen.
Nu was er ene meneer Ford, die op dit verschijnsel wees.
Het is het verschijnsel wat de joodse samenleving treft gedurende tenminste 2000 jaar.

Dat die meneer Ford als anti semiet ten tonele wordt gevoerd is betekenisloos, sinds Dries van Agt, en Mient Jan Faber ook anti semieten zijn.

Verder, waarom er geen kritiek op Moslims zou kunnen of mogen zijn bij Sargasso, leg mij eens uit wat daarvan de bedoeling of achtergrond is.

Het absolute karakter van Allah b.v., in tegenstelling tot de christelijke god, wordt in diverse wetenschappelijke publicaties uiteengezet.
Zou ik dat niet mogen schrijven hier ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Prediker

Dat die meneer Ford als anti semiet ten tonele wordt gevoerd is betekenisloos, sinds Dries van Agt, en Mient Jan Faber ook anti semieten zijn.

Gelijk heb je. Hitler en Julius Streicher antisemitisme aanwrijven, daar moeten we ook maar eens mee ophouden. Wilhelm Marr (oprichter antisemietenliga) een antisemiet noemen? Allemaal betekenisloos, joh!

– Schudt het hoofd, rolt met ogen –

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Aesir

Kan iemand mij uitleggen waarom Moszko niet aangeklaagd wordt voor fraude???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Krekel

@mod,

De nickname in mijn comment die op moderation wacht is wel gewoon een nickname. Dat leek (en lijkt) me althans om twee vrij goede redenen zeer waarschijnlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 objectief

@14:
Wie Dries van Agt en Streicher min of meer gelijk stelt is geschift.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 objectief

@12:
Interessante zoekerij, staal, ijzer, petroleumvuur, Bush versie.
Heb je ook nog iets inhoudelijks te melden ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Krekel

Iets inhoudelijks? Hmmm … even denken.

Ah!

Tjonge, echt veel uitspraken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

@13:

Verder, waarom er geen kritiek op Moslims zou kunnen of mogen zijn bij Sargasso, leg mij eens uit wat daarvan de bedoeling of achtergrond is

Ik gaf je een antwoord op je vraag: “Waarom mogen soortgelijke dingen wel over Moslims worden gezegd ?”

Nu zeg je dat dat soort dingen niet over moslims gezegd mogen worden, en je geeft geen antwoord op de vraag of je zelf vindt, dat dat soort dingen gezegd mogen worden of niet. Daar kan ik dus niks mee. Als jij zelf vindt, dat dat soort dingen over joden gezegd mogen worden, moet je je niet afvragen, waarom dat soort dingen wel over moslims gezegd mogen worden. En wanneer je vindt, dat dat soort dingen over moslims beter niet gezegd kunnen worden, moet je dat soort dingen zelf ook niet over joden gaan roepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 objectief

@20:
Ik copieer even wat ik schreef.
Je lijkt het niet gelezen te hebben, of je begrijpt het niet.
Zo nodig wil ik proberen uitleg te geven.

Met Solsjenytsyn ben ik van mening dat waarheid een groot goed is, waarmee je nooit mag sjoemelen.
Ook niet als waarheid vervelend is voor een groep.
Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn waarheden te verkondigen met slechts de bedoeling een groep in diskrediet te brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Prediker

Met Solsjenytsyn ben ik van mening dat waarheid een groot goed is, waarmee je nooit mag sjoemelen.

Aleksandr Solzjenitsyn ging samen met tientallen miljoenen anderen door de hel van de goelags, tijdens de stalinistische terreur.

De waarheid die hij naar buiten bracht, en die de Sovjet-autoriteiten natuurlijk liever niet aan het licht zagen komen omdat het nou niet bepaald een fijn plaatje schetste van het arbeidersparadijs, was dat de socialistische heilsstaat een kafkaëske hel was, waar je continu op je hoede moest zijn om niet te verdwijnen.

Solzjenitsyn had daarover recht van spreken, omdat hij de Sovjetterreur aan den lijve heeft ondervonden.

Nou weet ik wel dat de Westerse volken en jouw persoontje in het bijzonder veel te lijden hebben onder het juk van die vermaledijde Joden, maar in concentratiekampen en strafkolonies met vriestemperaturen van 40 graden onder nul ben je vermoedelijk nog niet gestopt.

Je beroep op Solzjenitsyn is daardoor nogal loos. Je vergelijkt appels (daadwerkelijke, omvangrijke staatsterreur die weggepoetst dreigt te worden uit de geschiedenis) met jouw antisemitische denkbeelden en samenzweringstheorieën. Hoe potsierlijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 pedro

@21: je kunt ook gewoon antwoord geven op de vraag. Dan is ook duidelijk wat je bedoelt.

 • Vorige discussie