Tofik Dibi (GroenLinks) heeft de grootste mond

DATA - De parlementaire pers heeft Rutte wederom verkozen tot de politicus van het jaar. Sargasso kijkt liever naar de harde data en komt de komende dagen met Fitties: interrupties in de Tweede Kamer. Vandaag: de grote monden, het opgejaagde wild en de kemphanen.

Tofik Dibi (GroenLinks) heeft de grootste mond in de Kamer, Geert Wilders (PVV) wordt het meest in de rede gevallen en twee liberalen, Boris van der Ham (D66) en Ton Elias (VVD) liggen het meest met elkaar overhoop.

Dit blijkt uit cijfers over de interrupties in de Tweede Kamer, dus wie wie in de rede valt. Dat hebben we automagisch laten turven. De cijfers zijn van het eerste parlementaire jaar onder dit kabinet (zie over methode onderaan) en afkomstig van de PoliticalMashup groep van Maarten Marx aan het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Laten we de resultaten nader bekijken in de volgende infographics en overzichten, te beginnen met de grootste monden. Het beeldwerk is van Crachat.

Tofik Dibi (GroenLinks) valt zijn collega’s dus het meest in de rede, 293 keer. Niet zo verrassend. Boris van der Ham (D66) volgt met 285 op korte afstand. Opvallend is de nummer drie: André Rouvoet (ChristenUnie). Hij verliet de Kamer in april, maar presteerde het toch om 251 keer iemand in de rede te vallen. Het enige Kamerlid in de top tien van de coalitiepartijen is Ger Koopmans (CDA). Hij werd overigens nog vaker geïnterrumpeerd.

De ongenaakbaren

Wie waren actief in het debat, maar werden zelf nauwelijks geïnterrumpeerd? Fractievoorzitter Emile Roemer (SP)  staat op 1 (6 keer geïnterrumpeerd, maar interrumpeerde 75 keer). Femke Halsema (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP), Koser Kaya (D66) en Rouvoet volgen.

Nooit uitpraten

Wie werd in absolute aantallen het meest in de rede gevallen? Niet zo verrassend: Geert Wilders natuurlijk. Het zijn alleen maar coalitiepartijen – als we de SGP daar ook maar even onder rekenen.

Het opgejaagde wild

Bovenstaande graphic gaat over absolute aantallen. Dit zijn doorgaans Kamerleden die flink van zich afbijten. Het is ook interessant om te zien wie er veel in de rede werd gevallen, maar zelf nauwelijks terug sloeg. De grote hoeveelheid PVV’ers valt op, van de top twintig die het meest werd aangevallen zonder zelf te interrumperen zijn er 9 afkomstig uit de beweging van Wilders. Toch staan VVD’ers bovenaan. De top tien:

Geinterrumpeerd Interrumpeerde
Anne Mulder (VVD) 100 2
Atzo Nicolaï (VVD) 36 1
Richard de Mos (PVV) 39 2
Marcial Hernandez (PVV) 16 1
Leon de Jong (PVV) 176 18
Geert Wilders (PVV) 220 23
Joram van Klaveren (PVV) 102 11
Stef Blok (VVD) 182 20
Tony van Dijck (PVV) 94 11
Kathleen Ferrier (CDA 64 8

De kemphanen

Welke Kamerleden lagen veel met elkaar overhoop? Hierbij valt op dat de meest sprankelende stelletjes van liberale huize waren. En hoewel Cohen door Wilders wordt geplaagd, zit de PvdA’er meer achter de broek van Wilders aan dan andersom. Tenminste, vorig jaar.

De stille muizen

Wie zijn het meest stil? Ik heb getwijfeld of ik deze zou weergeven. Er kunnen fouten in de data zitten en bij deze kleine aantallen heeft een kleine fout grote gevolgen voor de rangorde. Daarnaast zijn sommige Kamerleden betrekkelijk nieuw, in de onderhavige periode hebben ze maar kort in de Kamer gezeten. Hier het overzicht, met inachtneming dat het beperkte waarde heeft. Het zijn overigens louter VVD’ers en PVV’ers.

Geinterrumpeerd Interrumpeerde
VVD Ingrid de Caluwe 0 0
VVD Joost Taverne 2 0
VVD Cora van Nieuwenhuizen 5 0
VVD Eric Ziengs 7 0
PVV Andre Elissen 1 1
PVV Marcial Hernandez 16 1
VVD Atzo Nicolai 36 1
VVD Anouchka van Miltenburg 1 2
VVD Karin Straus 5 2
VVD Klaas Dijkhoff 8 2
PVV Richard de Mos 39 2

De dissidenten

Tot slot heb ik nog even gekeken naar de twee dissidenten van de CDA-fractie, Kathleen Ferrier en Ad Koppejan. Het is duidelijk dat ze hun kritische geluid alleen binnen de fractie laten horen. Beide hebben nog nooit gedebatteerd met een PVV’er.

Hebben wij iets opvallends gemist? Meld het in de comments. Morgen kijken we op partijniveau naar de data.

Over de methode: de cijfers zijn afkomstig van de PoliticalMashup groep van Maarten Marx aan het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Die heeft alle Handelingen van de Tweede Kamer tot diep in de negentiende eeuw. De interrupties zijn net als andere variabelen in de Handelingen gemarkeerd, zodat software ze kan uitlezen. Het databestand is geautomatiseerd tot stand gekomen. Dat is niet in 1 keer goed gegaan en uiteindelijk zijn er drie runs gepleegd. De laatste run is betrouwbaar, maar kan nog steeds kleine foutjes bevatten. In de verschillende runs waren de trends duidelijk en onveranderlijk. De volgorde bij kleine interruptieaantallen verschoven. Daarom zijn we erg voorzichtig in het aanwijzen van de ‘stille muizen’, Kamerleden die weinig interrumpeerden of geïnterrumpeerd werden.

De data zijn van het eerste parlementaire jaar, vanaf de beëdiging van de nieuwe Kamer tot aan het zomerreces. De Handelingen van na het zomerreces waren nog niet in geschikte – lees machineleesbare – vorm beschikbaar. De interrupties van bewindslieden zijn ook niet meegenomen, die bewaren we voor een andere keer. Mocht u met de data aan de slag willen, over enkele dagen publiceren we de ruwe data en kunt u vragen stellen via data at sargasso punt nl.

  1. 1

    Dus Dibi heeft het meest zijn best gedaan om de spreker bij het onderwerp te houden? Ah.. wacht we kunnen totaal niets met deze cijfers. Wel mooie grafiekjes.

  2. 2

    Wel opvallend dat de 1op1 fitties allemaal op hetzelfde geslacht vallen. In het kader van “was sich liebt das neckt sich” lijkt me de homo-emancipatie in de 2e Kamer wel in orde gekomen.