Tikkende tijdbom onder het integratiedebat

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

crosspost_logo_klCrosspost: Het nu volgende stuk verschijnt simultaan op Sargasso en GeenCommentaar.

Het land in rep en roer! PvdA heeft eindelijk een integratienota waarmee ze lijken te breken met de softe, tolerante houding van de laatste twintig jaar. Andere partijen waren hun al voorgegaan in de “omslag”, mede gedreven door het succes van wat meer uitgesproken politici op rechts.
Dus nu gaat iedereen zich verheugen op de mogelijkheid het probleem van de integratie nu eens werkelijk aan te pakken. Jammer alleen dat dit komende debat waarschijnlijk al achterhaald is voor ze straks goed en wel vruchten begint af te werpen. Over een jaar interesseert het helemaal niemand meer hoeveel nieuwkomers een inburgeringscursus hebben gedaan of hoeveel woordjes een derde generatie allochtoon toch minimaal moet beheersen voor groep 5 van de basisschool. Over een jaar is men bezig om een opstand te onderdrukken die men nu al aan kan zien komen.
Maar waarom gaat die opstand er dan komen? Het antwoord is in de basis eenvoudig: De kredietcrisis. Maar om het goed te duiden moeten we ook kijken naar de recente geschiedenis.

Eerst maar eens de relevante ontwikkelingen de komende tijd schetsen om uit te leggen waar het pijn gaat doen. De kredietcrisis begint er stevig in te hakken. Een van de belangrijkste effecten is die op de werkgelegenheid. Bedrijven grijpen snel het wapen van ontslag om de kosten te reduceren. In diverse landen is de stijging al stevig ingezet. In Nederland komt het wat langzaam op gang. Maar omdat wij voor een stevig deel weer afhankelijk zijn van het buitenland voor onze export en handel, is het niet onwaarschijnlijk dat ook wij over een jaar minimaal 50% meer werkelozen zullen hebben, als het geen verdubbeling wordt.

En dan begint de werkeloosheid in Nederland dus ineens weer een heel belangrijk onderwerp te worden. Daarmee halen we een niveau dat we sinds halverwege jaren negentig niet meer gezien hebben. Maar de overeenkomst met begin jaren tachtig is misschien nog veel relevanter. Toen steeg de werkeloosheid ook in zeer korte tijd heel snel, in combinatie met een aantal andere factoren zoals een ingezakte huizenmarkt.
De associatie met de jaren tachtig is echter om een andere reden heel belangrijk. Een van de ontwikkelingen in die tijd was de groei van extreem rechts. Die vonden een ideale voedingsbodem in de combinatie van werkeloosheid en immigratie. Het was makkelijk zieltjes winnen met wijzen naar allochtonen die “onze banen” afpakken. Maar in die tijd was het eigenlijk ook nog een groot taboe om op die manier naar allochtonen te kijken. De link met racisme hield nog veel mensen tegen om openlijk steun te geven.
De situatie is nu echter aanzienlijk veranderd. Met de komst van Fortuyn (terwijl de werkeloosheid toevallig heel laag was) en partijen als de PVV is wijzen naar allochtonen mainstream geworden. Maar daarbij lag de laatste paar jaar vooral de nadruk op culturele verschillen en de problemen die allochtonen veroorzaakten in met name de volkswijken.

Met een stijgende werkeloosheid is het risico zeer groot dat er nog veel meer gewezen gaat worden naar allochtonen als zijnde de veroorzakers van alle problemen. De roep om het verder inperken van vrijheden en rechten zal aanzwellen. En daarbij zal ook geroepen worden om het “terugsturen” van allochtonen.
Misschien ontstaan er relletjes in de hal van een CWI. Of slaat de vlam sneller in de pan naar aanleiding van “weer” een incident met die “kutmarokkaantjes”.
Het is in ieder geval aannemelijk dat er onrust zal ontstaan waarbij de zogenaamde Fortuyn revolte zal verbleken. De politiek krijgt dan te maken met stevige verschuivingen en de verkiezingen (uiterlijk 2010) zullen in het teken staan van de partijen die de laatste tijd het thema al geclaimd hebben.

Daarom is nu zaak om bij het debat over integratie even niet terug te kijken maar juist te gaan nadenken over de mogelijk ernstige situatie die zal gaan ontstaan. Daarvoor zullen spoedig maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat de regie uit handen wordt gegeven en de straat gaat regeren.

Reacties (52)

#1 Guy

Hou ook revolutionair extreem links in de gaten. Misschien niet meteen in Nederland, maar wel elders (Frankrijk, bijvoorbeeld). Die staan te popelen om misbruik te maken van eventuele onrust. (had een BBC-link, maar ben die kwijt)

 • Volgende discussie
#2 Kaj

Jezus Steeph. ’t Is je eigen tijd & site, maar: voor zo’n lel van een tekst heb je wél tijd, maar een belletje van 2 minuten naar het hoofdkantoor van de PvdA niet, ook al levert dat mogelijk echt nieuws op?

Raarrrrr.

OT: ik denk dat het met die grote aanwas voor de Geertjes enorm mee zal vallen. In 2003-2006 kakte steun voor dat soort partijen ook in, kiezers waren eerder op zoek naar politici die antwoord hadden op de economische problemen van toen dan naar iemand die de Mocro om de hoek de schuld gaf.

Alle onderzoeken en peilingen naar kiesgedrag uit die tijd wijzen dat ook uit. Het is dé reden waarom het heel allochtonen-debat door vrijwel alle partijen, van links tot rechts, in de verkiezingscampagne van ’06 genegeerd werd (behalve door Bos).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Rene

Nog even zorgen dan maar voor nieuwe verkiezingen via het Irak onderzoek? De volgende regering van PvdA, VVD, D66 en Groen Links houden het wel even rustig tot het economische herstel zich alweer duidelijk aan het aftekenen is.

(disclaimer — deze reactie drukt, wellicht, wat meer wens dan realiteitszin uit)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Paul

Google Lindsey + strike, ook op Blog Search.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 $link$

“..van Fortuyn … en partijen als de PVV ..”.
Wat een kind al wist: “Schieten op de boodschapper heeft geen zin”.
Ook toen Hans Janmaat overleed, was al zonneklaar dat daarmee niet plotseling alle multikul-gerelateerde problemen waren opgelost. Hadden ze die onderbuik (sommigen noemen dat ‘intuitie’) maar wat serieuzer genomen, dan hadden we straks geen storm hoeven oogsten.
Geen dank dus voor al die politiek correcte stasi praktijken van de afgelopen decennia.
Maar goed: Beter TE laat dan nooit tot inzicht gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Toerist

Ach Steeph, de Sargasso paniek slaat weer toe. Onlangs was er hier ook al de paniek over de aanstormende Nieuwe Holocaust en zulks.

Wat ik me nu afvraag: Wat adviseren jullie bevriende allochtonen nu? Adviseren jullie ze om als de sodemieterij er vandoor te gaan nu het nog kan, of om gewoon te blijven? Want dat is een beetje de lakmoesproef van welke verwachting je werkelijk in gelooft, denk ik dan.

Nu ik toch bezig ben: Hebben jullie eigenlijk allochtone vrienden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

@Kaj offtopic: het artikel stond al een tijd voor 99% gereed. Het telefoontje had alleen zin als er ook nog tijd was om iets met de uitkomst te doen :-P

Verder @Kaj is de periode 2003-2006 niet vergelijkbaar met de jaren 80. 03-06 was een matig dipje waar al snel weer licht aan de horizon gloorde.

@Guy Die zullen om hun eigen redenen ook een hoop reuring gaan geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Kaj

Leuke tegenstelling in dat bericht in de Irish Times, trouwens.

Staat een knakker in van een trade union (werkgeversorganisatie) die waarschuwt dat hoge regeringsuitgaven leidt tot hoge begrotingstekorten, wat leidt tot de implosie van de verzoringsstaten, wat zal leiden tot sociale onrust…

…en een paragraaf later stelt diezelfde kerel dat overheden geld moeten uitgeven om de economie te stimuleren, teneinde sociale onrust te voorkomen.

Hilarisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@$link$ Goed lezen, ik val die bewegingen niet aan. Ik val de rest van de politiek aan in de zin dat er een voorspelbare ontwikkeling is waar ze zich (nog) niet op voorbereiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 gronk

Hrmmmm…… ik weet ’t zo net nog niet, of het ‘allochtonenprobleem’ nog zo acuut is.Het lijkt sowieso een beetje over z’n hoogtepunt heen te zijn. En ik zie ook al reacties in de spits ed. verschijnen van het soort ‘wilders moet niet zo lopen te zaniken over moslims, hij moet die kutjochies aanpakken’. Het is veel meer een ‘law and order’ probleem dan een integratieprobleem.

Daarnaast, als pensioenen bevroren worden en salarissen gekort worden, dan denk ik dat d’r eerder wat bankfilialen en verzekeringskantoren in de hens gaan dan moskeeen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 gronk

@9: daar heb je wel gelijk in; de politiek doet in ieder geval alsof er nog niets aan de hand is (maar reageert tegelijkertijd heel erg paniekerig).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bastiaan

@ Kaj
D66 vergat de allochtonen absoluut niet in 2006. Die partij bestaat nog bij gratie van het binnenhalen van enkele Turkse genocide ontkenners…. vuile hypocrieten. Maarja wat kan je verwachten van een partij die een kabinet laat vallen op de “ongekozen burgemeester” waarna de partijleider……u raadt het al…..ongekozen burgemeester van Nijmegen wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Peter

crosscomment:

De Future Shock volgens Steeph, ofwel het 80-er jaren doemdenken gerehabiliteerd?

Toegegeven: het ziet er niet best uit. Maar, zoals Steeph schrijft, “de situatie is nu echter aanzienlijk veranderd“.
Juist terwijl de werkloosheid (nog) erg laag is stijgt de belangstelling voor PVV en Verdonk. Waarmee de koppeling tussen werk en immigranten niet relevant is, tenzij de oost-europeanen “de schuld” gaan krijgen, want juist die hebben de immigratiecijfers doen stijgen in 2007 en 2008.

Ja, dan zou er een scenario denkbaar zijn waarbij die k*t marrokanen hand in hand met obscure autochtonen roemenen en bulgaren de grens over jagen?

Welke maatregelen zouden kunnen helpen om een doemscenario te voorkomen?
Ik ben te weinig slim om daar een antwoord op te geven. In ieder geval, louter doemdenken is berucht om de zelfvervullende profetie. Maar negeren van overduidelijke signalen, is ook de weg niet.
Steeph zegt niet te wilen terugkijken. Echter: ik meen dat een gedegen onderzoek naar de jaren Balkenende wellicht de juiste zondebok kan aanwijzen. Zwalkend beleid, zaken te veel op zijn beloop laten, met de normen-en-waarden theorie een cultuur van wij- en zij versterken. Alles bij elkaar een aardige bijdrage aan onrust.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

@10 en @13 Het gaat niet om logica, het gaat om beleving. Het zoeken van zwarte schapen om de schuld te geven als het slecht gaat, heeft zelden iets met logica van doen.
Je kan nog zo vaak uitleggen dat er meer westerse-allochtonen in NL werken en wonen dan niet-westerse, het maakt niets uit voor waarop de woede gericht gaat worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 gronk

Je hebt ook een kansje dat er voldoende momentum komt om de status quo van sommige al jaren vastzittende zaken opeens op losse schroeven komt te staan. ‘in tijden van crisis wordt alles vloeibaar’.

Maar je moet dat dan natuurlijk wel durven te gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Steeph

ook crosscomment:

@Peter ik denk dat deze discussie voor mensen die bewust de jaren 80 hebben meegemaakt anders aanvoelt dan voor de mensen die wat recenter bewust de ontwikkelingen kunnen volgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Rene

@ Steeph:

Maar via welke interpretatie is dit stuk niet inconsequent? Het begint er mee dat de PvdA z’n publieke visie aanpast, in een richting die meer mensen weg kan houden bij de populisten, waarna ik het lees als zeggende dat dat too little too late is en dat de visie aangepast moet worden in een richting die … [ etc ].

Ik ben het sowieso niet eens met de premisse als zou het integratie-spektakel weer verder opleven (ik zie ook vooral moeheid optreden juist) maar even geheel en al los daarvan — als ik er gewoon in mee zou gaan: wat is het dat je wel wilt als het niet zoiets is als de publieke aanpassing van visie die de PvdA heeft gepresenteerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 prometeus

@Steeph: Voorlopig gaat de woede vooral uit naar het Grootkapitaal.

Geert moet je inderdaad niet onderschatten wat betreft het vermogen allochtonen de schuld van [vul maar in] in de schoenen te schuiven.

Het verschil met de jaren 80 is wel dat er toen idd gesproken werd over het “inpikken van banen” en het nu meer zou gaan om “achtergestelde, armlastige uitkeringstrekkers”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 gronk

Het zou natuurlijk flauw zijn om te zeggen dat Steeph — net als de PvdA — eindelijk ontdekt dat er iets niet helemaal lekker zit met het integratiegebeuren, maar ik ben een beetje bang dat we (en dat zeg ik als rabiaat wildershater) in een aspect blij mogen zijn met wilders: hij heeft die hele problematiek *naar voren* gehaald, zodat het niet nu in ons gezicht ontploft, op het minst gunstige moment.

Het blijft wel een kwestie van goed manouvreren.

Overigens vraag ik me bij dit soort stukken altijd af of dit de ware mening is van de auteur, of dat iemand bewust een ‘shockstukje’ post om te kijken of je een tegen- dan wel een meegaande reactie krijgt. Waarbij de auteur *hoopt* op voldoende common sense bij de lezers (en dat z’n stuk dus met veel kabaal wordt gefileerd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 gronk

Het verschil met de jaren 80 is wel dat er toen idd gesproken werd over het “inpikken van banen” en het nu meer zou gaan om “achtergestelde, armlastige uitkeringstrekkers”.

Wat dan wel weer redelijk hilarisch zou zijn, want ik vermoed dat een groot deel van de kiezers met hun wilders-stem dan de tak zou afzagen waarop ze zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Steeph

@rene en @gronk Mijn stuk gaat niet zozeer over de pvda en haar recente standpunt. Het gaat meer over de aandacht die het integratie debat (in ieder geval bij een paar politieke partijen en in de media) de laatste tijd krijgt, versus het belang om daar toch vooral voorbij te kijken. De door mij geschetste ontwikkeling kan de hele discussie irrelevant maken.

@gronk volgens mij geef ik hier niet zozeer een mening weer over welke beslissingen genomen moeten worden. Meer het signaleren van een waarschijnlijke ontwikkeling waar nu al over nagedacht moet worden om tijdig maatregelen te kunnen nemen.
Daarbij wel mijn zorgen uitsprekende dat als je dat niet doet, er groepen zijn die met dit onderwerp aan de haal gaan. Ten koste van allerlei andere zaken die ook onze aandacht verdienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Ernest

Ik denk dat je dan Wilders de wind uit de zeilen neemt door erop te wijzen dat allochtonen bijna allemaal uitkeringtrekkers zijn, omdat ze niet inburgeren en de taal en cultuur niet overnemen en hun school niet afmaken enz. De autochtone Nederlanders worden niet werkloos omdat ze hun banen aan die M’anen en T’ken kwijt raken. Okee, de Polen, maar die zijn tot nu toe alleen in WO2 het slachtoffer van extreemrechts geweest, en die NSDAP wordt nu door Wilders’ kringen links genoemd, dus valt er ideologisch nog wel wat te verhapstukken in extreem rechtse kringen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Peter

crosscommenting:

@16: Zeker. In de 80-er jaren werd er wel wat nadrukkelijker gereageerd op bepaalde volksgevoelens. Niet altijd op een verfrissende manier overigens.

Redenen genoeg om die tijd niet te vergelijken met nu. Of toch wel? Als werkgelegenheid de constante is die al dan niet olie op vuurtjes betekent, wordt het nu, mede door de kredietcrisis, de hoogste tijd voor een andere zienswijze daar op?

Ook dat zal niet genoeg zijn om onlustgevoel jegens bepaalde bevolkingsgroepen uit te bannen. Is daar ooit in de geschiedenis een adequaat antwoord op geweest?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Kaj

@gronk, #20:

“…want ik vermoed dat een groot deel van de kiezers met hun wilders-stem dan de tak zou afzagen waarop ze zitten.”

En precies dat gebeurde al eens, in 2002.

Toen stemden heel veel ‘achtergestelde, armlastige uitkeringstrekkers’ (voorheen PvdA’ers en ‘inactieven’, mensen die nooit stemmen) op de LPF en de VVD, wegens de allochtonen- en asielzoekersdiscussie die Fortuyn had aangezwengeld.

Maar al die sukkels staarden zich blind op dat ene onderwerp, en vergaten even de sociaal-economische hervormingsvoorstellen van de LPF, de VVD en het CDA tot zich te nemen.

Die armlastige uitkeringstrekkers schrokken zich dan ook de tyfus toen er niet alleen harde maatregelen kwamen tegen asielzoekers, maar ook tegen armlastige uitkeringstrekkers uit de regeerakkoord-bus kwamen rollen…! Vroegpensioen, VUT, WAO, hoppa: over de schutting.

De PvdA was binnen no time de populairste oppositiepartij, met als hoogtepunt 60 zetels (virtueel) in de Tweede Kamer met de gemeenteraadsverkiezingen.

Eigenbelang + zelfverkozen kennisisolement = het volk krijgt wat het verdient.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Diana

Ik denk dat het ook wel losloopt

De gemiddelde Xenofoob vind eerder dat allochtonen te weinig werken. Daarnaast is de immigratie ook niet zo groot meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Steeph

@Diana de immigratie is minder groot. Maar het aantal allochtonen is inmiddels (even snel gerekend) 60% hoger dan in de jaren 80. Een zeer zichtbare groep. Zeker als iedereen verplicht bij het CWI langs moet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 su

Is deze post nu gerelateerd aan de BNP inmenging in de wildcat stakingen in de UK? Je moet wat dat betreft de allochtonenvraag niet overschatten. Het gaat daar om het zogenaamd social dumping (zie bijv. hier), en dat is vooral een strijd tussen werknemers aan de ene zijde en werkgevers/europese unie aan de andere. De EU wetgeving maakt het mogelijk voor de bazen om CAO afspraken te ontduiken door aannemers uit het buitenland (maar van binnen het EU) te gebruiken die hun eigen personeel meenemen. Het lijkt mij niet meer dan normaal dat de lokale werknemers hiertegen in verzet gaan. De BNP wordt maar door een minderheid van de stakers gesteund en vaak weggestuurd als ze zich proberen aan te sluiten. Wel opvallend dat de MSM hard hun best proberen om de racistenkaart neer te leggen bij de stakers. Ze lijken bijna op de bazen zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Rene

@ Steeph, #21:

Maar, en niet om flauw te zijn, je zegt wederom niet wat je nu wel wilt dan. Je zegt:

Meer het signaleren van een waarschijnlijke ontwikkeling waar nu al over nagedacht moet worden om tijdig maatregelen te kunnen nemen.

Het woord “waarschijnlijke” valt zoals gezegd wat mij betreft wel wat op af te dingen maar daar nogmaals aan voorbijgaand: waarom blijkt uit iets als de aanpassing van de visie van de PvdA en de aandacht die daar voor is volgens jou schijnbaar dat dit niet gebeurt?

Begrijp me niet verkeerd alsjeblieft; ik ben expliciet niet iemand die altijd maar vind dat je niks mag zeggen als je geen alternatieven aandraagt maar zonder enige indicatie van alternatieven snap ik het verhaal gewoon niet goed. Uit die aandacht die bestaat zou ik zelf vrij makkelijk kunnen gaan beargumenteren dat de aandacht voor het punt al voldoende is maar jij doet het tegenovergestelde. Als in de nabije toekomst het pure racisme ook nog eens toeneemt is het enkel van meer belang om een duidelijke afbakening van standpunten te hebben zodat men niet nog directer in de handen van “de straat” gejaagd wordt. Toch?

Nog explicieter — ik vind het een warrig punt om te stellen dat aandacht voor huidige integratie problematiek de aandacht van eventuele toekomstige integratie problematiek afleidt.

Wat moet er anders? Nu al posters in bushokjes gaan plakken met “Als U over twee jaar Uw baan verliest ligt dat niet aan Ali” met een foto van een lieve Turk met trouwe reebruine oogopslag er onder? Denken over het font op die posters?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Steeph

@Rene Ah, zo. Het probleem is dat de focus nu ligt op culturele integratie en emancipatie op de arbeidsmarkt (mooi gezegd toch).
Dat zijn echter ontwikkelingen die jaren kosten om vruchten af te werpen (en invloed te hebben op de acceptatie door de autochtone bevolking).
Als je uitgaat van de door mij geschetste mogelijke ontwikkeling, moet je misschien serieus weer kijken naar plannen van de SP begin jaren tachtig: Geef daar waar mogelijk migranten geld om onmiddelijk het land te verlaten en een bestaan in het thuisland op te bouwen. Op grote schaal.
(Als voorbeeld).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 hemaworstje

Tja ,als je overheid een aparte CAO heeft gemaakt voor Polen die dan 15 % goedkoper zijn en dus alle baantjes bij de uitzendburo’s weghalen, dan wordt je niet vrolijker als een pool naast je komt wonen.

Ook ik heb de 80 er jaren meegemaakt steeph
Het sociaal vangnet waardoor de sjonnie’s en anita’s zich nog in hielden en links niet té extreem hoefde te zijn is nu opgesoupeerd en weg gesaneerd. ( tx Lubbers )
We heben de schuchtere bootvluchteling gehad , de vlijtige pasar malam indonesiër , de eerste surinamers die havo hadden mochten naar nederland om verder te studeren ,de schrobbende turk die amper een wit brood kon bestellen weet je nog ?
De uitkering waar je redelijk van kon leven en een actief netwerk van sociaal en politiek betrokken jeugd ?
Das war einmal.

Het lukt je niet eens meer mensen te mobiliseren voor idealen omdat men is gebrainwashed tot een humanus kapitalisthuismus met een joods christelijke sbs6 inslag.
Je dient toch te weten dat de hedendaagse jeugd veel minder maatschappij bewust is dan in 1980 ?
Kredietkrisis is een voedingsbodem voor racisme , onaangepast gedrag cq niet integreren bepaalt mede de richting.

De niet aangepaste tweede generatie allochtoon heeft alle mogelijkheden gehad mee te roeien in het ritme,val je ut de boot tja een vangnet is daarvoor niet bedoeld.
Geert gebruikt juist dat argument en poehaat juist dat hij de bejaarden zal helpen en de écht zieken…( ziekelijk ik weet het )

Wat is er dan makkelijker om via een lullig stembiljet dat integratie-probleem op te lossen en verder te gaan met consumeren.
De hedendaagse jeugd is racistischer dan wij in 1980 , zowel van blanke als gekleurde kant, seggregatie alom.
wees blij dat de jeugd geen zak om politiek geeft niet stemt en geert dus weinig kans maakt.

Proost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Rene

@ Steeph, #29:

Nou, dat is een antwoord, maar wat ik vind van dat antwoord staat nogal te bezien.

Zo zou ik wat te zeggen kunnen hebben voor de hierin door mij geobserveerde knieval voor de bruine hordes. “Zo staat het er nu eenmaal voor, dus laten we dan maar vlucht-premies gaan verstrekken”.

Maar bovendien is het overgrote merendeel van de niet-autochtone probleemgevallen juist veel te weinig allochtoon om dat ook nog maar als een enigzins serieuze optie te zien. Het is Nederlandse probleem /jeugd/ die net zomin een serieuze band met het land van herkomst van hun ouders heeft als het pretendeert geen serieuze band met Nederland te hebben.

Dat specifieke plan kan dus wat mij betreft zowel principieel als praktisch direct weer de vuilnisbak in.

Dat is sowieso een belangrijk verschil met de jaren 80: toen ging het inderdaad in het publieke discours over arbeid, maar nu gaat het daar vrijwel uitsluitend over criminaliteit en (pogingen tot) vrijheidsbeperking. Dat het straks ook wat betreft de autochtone bevolking weer over arbeid zou gaan vind ik een veel te snelle extrapolatie. Wat er ongetwijfeld gaat gebeuren is dat de problematische groep zelf (nadruk) nog veel moeilijker aan de bak gaat komen dan nu en dus via die route de economische crisis wel effect gaat hebben maar niet op een fundamenteel andere wijze als reeds gebeurt, enkel in sterkte. Men komt dan niet aan de bak, maar nu ook al niet. Emancipatie op de arbeidsmarkt is daarmee wat mij betreft de juiste focus in economisch goede en economisch slechte tijden.

En al die Pa Doorzonnen die over uitkeringstrekkers blijven zeiken deden dat ook in de jaren 80, deden het in de jaren 90, doen het in de jaren 0 en zullen dat in de jaren 10 doen. Boeie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 RB

@0, even kort: Nee, gaat volgens mij niet gebeuren, Steeph.

De PVV en achterban willen worden gehoord en niet te kak worden gezet alsof ze debiel zouden zijn. Daar zit de pijn. Weggeschoven worden door zelfingenomen bleekneusjes die ook maar de helft begrijpen. Dan doen links er nog even leuk een blind geboren Melkert en een gratis mental Volkert overheen en klaar=klaar.
Dat stuiterende randdebieltje dat Theo popte hielp natuurlijk ook precies niemand, maar goed… iedereen heeft recht op zijn eigen debiel, denk ik dan soms weer. Met dat Wilders uitlachen is volgens mij veel bereikt op het gebied van clicks, dus dat is dan wel weer een soort van winst. Niet?

Ik wil nergens lullig over doen, maar de enige groep die nog geen bloed aan zijn handen heeft is rechts en dat is best wel een beetje ontidealiserend. Gelukkig geeft groot roze het allemaal een beetje een stem, want als er niet over gesproken zou worden dan zou ik jouw scenario inderdaad een kansje van slagen geven.

Beetje pech op pech en vervelend veel prutswerk, jongens en meisjes. Niet meer doen, hè? Nippon style door de knietjes (voor de realiteit) graag en dan snel verder want we hebben inderdaad wel iets te fixen met zijn allen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 RB

De kunst is om een verontschuldiging authenticiteit te geven en dat werkt alleen met emotie. Je moet even helemaal je fout zijn, door alles heen en dan verder.

Wanneer jij (of iemand uit een groep die jouw ideaal vertegenwoordigd) een fout maakt, hoe voelt dat dan? Zou je dat gevoel zo duidelijk mogelijk in woorden kunnen omzetten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 RB

Niet stilvallen. Verder!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 RB

Hup hup hup! :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Steeph

@hemaworstje Ergens heb ik toch het gevoel dat je het met me eens bent…. Dat kan niet kloppen.
Overigens geloof ik niet dat het zwaartepunt van de onrust bij de jeugd zal zitten dit keer (itt de jaren tachtig waar de uitzichtloosheid na de studie best wel zwaar drukte)

@Rene Het is niet mijn oplossing. Het is het soort maatregelen waar dan over gesproken moet worden.
En een essentieel deel van mijn betoog gaat nu juist over dat er nu alleen over de criminaliteit en culturele verschillen gesproken wordt, juist omdat er te weinig ernstige werkeloosheid is om daar een punt van te maken. En dat slaat straks dus om.

@RB het initiatief bij de (mogelijke) ontwikkeling ligt niet bij de PVV en achterban. Het ligt bij de “zwevenden” die een plek zoeken om met hun “probleem” terecht te kunnen.

maar de enige groep die nog geen bloed aan zijn handen heeft is rechts
Als het niet zo’n ernstig punt zou zijn, zou ik hier heel hard om lachen. Dream on.
Geen van beide kanten is vrij van schuld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Peter

@Steeph

Ik kan het zo gauw niet vinden, maar wie is er eigenlijk begonnen met de termen integratie en inburgering? Waarmee de term assimilatie wordt vermeden, maar wel het doel is.
Op gebied van werk heet het ook al re-integratie, waarmee heel wat werkloosheid verborgen raakte in schoffelprojecten.

Degenen die met die termen op de proppen kwamen, inclusief bijbehorende campagnes en projecten, mogen verantwoordelijk gehouden worden voor de schisma’s die er door de samenleving lopen en de olie die op het vuur van het “gezonde volksgevoel” is gegooid.
Wat dat betreft zou je bijna op rellen hopen, omdat die aanleiding kunnen zijn voor een wat verdergaand onderzoek (de parlementaire enquête?) naar de oorzaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 hemaworstje

och ik kan het best soms met je eens zijn steeph, alleen ik regel mijn eigen oplossingen
daar heb ik vadertje staat niet bij nodig.

Het semi-democratisch politieke proces vertraagt het alleen maar tot een acceptabel “beschaafd” niveau en is een rem op de ontwikkelingen cq vooruitgang.
Het verpest het natuurlijke proces en dwingt een mens op een graibse manier tot consensus.

ik zie de middengeneratie niet opnieuw betrokken raken met de politiek, er is geen aansluiting meer door gebrek aan vertrouwen, net als de publiek omroepen gedoemd zijn onder te gaan zonder subsidie.
Landelijke politiek heeft het zelfs afgedaan als onderwerp op feestjes en bar talk.
Het wordt binnen 10 jaar een partijtje wekelijks ME vs. allochtonen meppen
zonder dat men de steun van het publiek krijgt.
Net als de krakers en punkers in de 80 er jaren.
You gotta fight for your right to party.

Het is het gevecht van wensen wij wereldburger te zijn of wensen wij dat niet inclusief zelf de conclusie trekkende dat je het spul niet eerlijk wenst te verdelen omdat we gezien onze afkomst daar recht op menen te hebben.
De wereld is van iedereen , maar van wie is de oogst, wie heeft het bewerkt, onderhouden en gecultiveerd.

Dat geld voor mij , maar ook voor de Thaï die een cambodjaan afblaft en retour afzender weer de zee opstuurt.

Het zal een paar honderd jaar duren voordat we 1 burger 1 geloof hebben tot die tijd dienen we het maar uit te zingen mits we tegen die tijd niet uit elkaar zijn gespat van obesitas populitatis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Rene

@ Steeph: En mijn punt is juist dat dat niet zal gebeuren omdat er geen banen afgepakt worden. Ze komen nu al niet aan de bak en dan nog minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Kaj

Het is waar. In de dienstensector is het nog steeds kommer & kwel qua personeel, want Polen spreken & schrijven geen goed Nederlandsch.

Dat is iets waar steeds te weinig rekening mee wordt gehouden: de taalbarriere. Ja, er zijn veel Polen in de bouw, maar dat is dan ook simpel: de opzichter pakt een boor, boort een gat in de muur, wijst aan waar er nog meer gaten moet komen, steekt 10 vingers omhoog waarmee hij ’10 gaten’ bedoelt, et voila.

Maar secretaresses, magazijnbeheerders, cijfertjeskloppers: daar is nog steeds een schreeuwend tekort aan.

En daarom zal het meevallen, Steeph, temeer daar de inactieven vrijwel nooit gaan stemmen en de lagere middenklasse dus juist nog wél banen kan krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Mopper

http://www.youtube.com/watch?v=mzJmTCYmo9g

Dusss.
Er valt ook een hoop te lachen met die crisis.

Verder een ouderwets woord maar geniaal woord voor dit epistel: Doemdenken.
‘Far too boring’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Ruud

Mooi verhaal, een feit is dat wij 20 miljard euro per jaar verspillen aan mensen aan wie wij weinig tot niets hebben omdat ze bv de taal niet beheersen. Het is belachelijk dat mensen die wel hun hele leven iets hebben bijgedragen hiervoor te straffen. Een oplossing om op korte termijn veel geld te besparen is een imigratiestop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Steeph

@Mopper nee, dat heet scenariodenken. Heeft wel iets als je probeert iets verder te kijken dan de dag van morgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 gronk

Mooi verhaal, een feit is dat wij 20 miljard euro per jaar verspillen

Bron? En wat bedoel je met ‘verspilling?’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Rene

@43: Compromis. Doemscenariodenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Peter

@43: Scenariodenken? Je lijkt de regering wel.
Dit zijn de ideeën van het kabinet aangaande radicalisering, etc. (scroll naar punt 5.6)

In de riscicobeoordeling van het kabinet vallen de door jou genoemde rellen onder de categorie: Grotere kans, kleinere gevolgen.
Polarisatie en radicalisering. Met het “Actieplan polarisatie en radicalisering” heeft de regering al een aanpak gepresenteerd gericht op signaleren, voorkomen en interveniëren. Het lokale bestuur speelt daarbij een centrale rol“.

Oplossingen die het kabinet tot nu toe heeft gerealiseerd vallen onder een verdergaande inperking van de privacy.
En…. de dialoog.

Afijn, aan dat laatste werken we hier goed mee ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Instituutvoornoodzakelijkeillusies

Ze mogen wel een beetje opschieten met de Totale Burger Controle (verkeersgegevens, ov-chipkaart, rekeningrijden) want de vlam slaat misschien wel eerder in de pan dan de denktank heeft berekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 TRS

Dat een relatief groot deel van allochtoon nederland werkloos is wordt straks dus een argument tegen de revolte? HA!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 gronk

@47: Ook met TotaleBurgerControle heb je geen garantie op succes hoor, maar dat wordt nog niet zo beseft. Als de vlam echt in de pan slaat, dan zitten de politiebureau’s zo vol met ‘onwilligen’. Dan moet je sporthallen gaan charteren om iedereen getie-wrapped op te sluiten. Zo’n beetje vanaf dat punt heb je heeeele slechte publiciteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 RB

@Steeph: Ik droom wel door, een beetje. Zo ben ik dan wel weer. We hebben allemaal wel eens een dag dat het allemaal even wat minder gaat. Dat hoort er gewoon bij.

Ik verwijs je maar (een beetje) door naar Hoite, denk ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Taco Zip

Steeph, wat is je punt? Moeten we alle maatschappelijke tegenstellingen gaan sussen voordat de crisis uitbreekt?
Je schrijft: “Een van de ontwikkelingen in die tijd was de groei van extreem rechts”. Ja, én de groei van extreem links die met z’n allen hard gingen schreeuwen hoe verschrikkelijk het wel niet was met die dat handjevol losers van de CD.
In geval van crisis vliegen allochtonen en personen-met-aanleg-voor-rechts-radicalisme er het eerste uit. Kunnen ze gezellig samen anderen de schuld gaan geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie