Tien keer voor en tien keer tegen

Nog een grondwetpostje vandaag. Tien argumenten voor de grondwet en tien tegen.

Argumenten voor:

 1. Europa wordt democratischer
 2. Een beter asiel- en migratiebeleid
 3. Europa komt dichter bij de mensen
 4. Nederland wordt economisch sterker
 5. Meer greep op Brusselse macht met de Europese grondwet
 6. Beter terroristen en criminelen bestrijden
 7. Onze rechten worden vastgelegd in de grondwet
 8. Europa wordt sterker in de wereld
 9. De hand op de knip met de Europese grondwet
 10. Europa krijgt een socialer gezicht

Argumenten tegen:

 1. Een Grondwet moet leesbaar zijn om een volksstemming mogelijk te maken : deze tekst is onleesbaar.
 2. Een Grondwet legt geen welbepaalde politiek op : deze tekst is partijdig.
 3. Een Grondwet is herzienbaar : deze tekst is afgegrendeld door een eis van dubbele unanimiteit.
 4. Een Grondwet beschermt tegen tirannie door de scheiding en de onderlinge controle der machten : deze tekst organiseert noch een echte scheiding, noch een echte controle der machten.
 5. Een Grondwet wordt niet toegestaan door de machthebbers, maar wordt door het volk zelf opgesteld. Precies om zich te beschermen tegen de willekeur van de machthebbers. Dit gebeurt door middel van een onafhankelijke en speciaal daartoe verkozen grondwetgevende vergadering, die achteraf wordt ontbonden. Deze tekst bekrachtigt Europese instellingen die sinds vijftig jaar zijn geschreven door de mensen aan de macht, die tegelijk rechter en partij zijn.
 6. Europese Grondwet leidt tot ongekende machtsverschuiving richting grote landen.
 7. Deze Grondwet met al zijn ambities zal van Europa geen mondiale speler maken maar een verdeeld huis.
 8. Het is heel goed mogelijk de fouten in het verdrag van Nice te corrigeren zonder ons een Europese Grondwet door de strot te duwen.
 9. De Europese Grondwet zit vol met valse pretenties over de grondrechten van de burger en is pure volksverlakkerij wat betreft de opheffing van het democratisch deficit.
 10. Een stem tegen de Europese Grondwet is geen stem tegen Europa, maar tegen een Grondwet die getuigt van zelfoverschatting en een gebrek aan zelfkennis en gevoel voor eigen identiteit.

(Punt 1-5 Etienne Chouard, ned. vertaling)

 1. 7

  Ik heb voorlopig als plan om in het stemhokje te gaan staan en zeker 15 minuten lang “IENE MIENE MUTTE” te gaan doen….

  Maar dan wel hardop….

  Kijken wat er gebeurt ;)

 2. 8

  Haha, lol. En dan vragen of iemand een kwartje heeft voor kop en munt!
  (Ik zie een cartoon voor me)

  Overigens: Ik heb een paar daagjes geleden de linkercolom een beetje verschoven. De volgorde is nu de hoeveelheid posts. Ere wie ere toekomt. Tevens staat er nu een links sectie (website aanmeldingen zijn welkom)

 3. 9

  Op deze nieuwe website ( http://referendum2005.free.fr) heb ik geprobeerd de oorsponkelijke argumentatie van Etienne Chouard overzichtelijk weer te geven voor nederlandstaligen. Het gaat om een onafhankelijke vertaling van mijn hand.

  Het is vooral met de eerste versie van zijn tekst (van 25 maart jongsleden), dat Etienne Chouard bekendheid verwierf in Frankrijk.
  Op mijn website beperk ik me vooralsnog tot deze oorsponkelijke versie.

  Chouard heeft zijn tekst nog enkele malen herzien (1,16,17 mei). Een aantal fouten zijn verbeterd en de onderbouwing is verfijnd en robuster gemaakt. De vertaling van Gaetan DuBois (de enige to nu toe) is gebaseerd op de versie van 1 mei.

  Deze latere versies zijn wellicht iets minder toegankelijk voor nieuwkomers in het debat. De laatste versie bijvoorbeeld, is twee keer zo lang als de eerste. En nu het debat vordert in diepgang, worden de argumenten abstracter en technischer. Het mist een beetje de frisheid, bondigheid en toegankelijkheid van de oorspronkelijke tekst, een tekst die zovelen aanspraken en die zovelen tot het debat hebben gebracht.
  (Maar laat er geen misverstand bestaan over de goede kwaliteit van die teksten! )

  Voor mijn website heb ik dus gekozen voor de oorspronkelijke versie. ;)

  Dik Portman Jr.