Tien redenen om op de Piratenpartij te stemmen

Foto: copyright ok. Gecheckt 06-11-2022

Catharina Betlehem (@kletskous) stemt Piratenpartij. Ze zet tien redenen daarvoor op een rij. Het stuk staat ook op haar blog.

Om mij heen vinden mensen het vaak maar moeilijk te begrijpen dat ik ga voor de Piratenpartij. De meesten hebben er nog nooit van gehoord en dan nog vinden ze het maar een merkwaardig fenomeen. Maar ik, als kind van de jaren zestig en opgegroeid in een linkse, actieve politieke familie zie het wel zitten en dus:

Tien redenen om bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen te stemmen voor de Piratenpartij:

 1. De Piratenpartij is een Grondrechtenpartij We hebben in Nederland weliswaar een Grondwet, maar onze Grondrechten zijn in de loop der jaren steeds meer uitgehold. Grondrechten mogen door andere wetten worden beperkt en dus gebeurt dat ook. Ook mag de rechter wetten niet aan de Grondwet toetsen. Voor de burger blijft er zo in de praktijk weinig van zijn Grondrechten over. Geen wonder dus dat we ons steeds minder vrij voelen.
 2.  De Piratenpartij gaat voor meer en constante invloed op het politieke systeem.  In Nederland kennen we nu een representatieve democratie: die komt er in de praktijk op neer dat we eens in de vier jaar een hokje mogen  rood kleuren en dan weer onze bek moeten houden.. De Piratenpartij werkt met het “Liquid Feedback” systeem, waarbij leden altijd invloed kunnen uitoefenen op de gekozen vertegenwoordigers en de besluitvorming. Niet iedereen doet dat overigens zelf; men kan er voor kiezen om zijn stem te delegeren aan iemand waarin ze vertrouwen hebben en dit kan per onderwerp iemand anders zijn.
 3. De Piratenpartij ziet het vrije Internet als een voorwaarde om tot meer democratie te komen en iedere poging tot censuur, zoals dat nu door de rechters, daartoe in staat gesteld door de huidige politieke partijen en wetgeving moet worden gestopt.
 4. De Piratenpartij ziet een vrij Internet als geschikt middel om goedkoop, snel  en efficiënt informatie en kennis te kunnen delen. Dit is bijvoorbeeld enorm belangrijk voor het onderwijs. Het beperken daarvan in het belang van een klein aantal profiteurs van zogenaamd “intellectueel  eigendom” gaat volstrekt in,  tegen het algemeen belang.
 5.  De Piratenpartij ziet het huidige auteursrecht als een belemmering voor een vrij Internet. Auteursrecht wat geldt to 70 jaar na de dood van de maker is in het Internettijdsperk krankzinnig! Individuele down- en uploaders mogen niet worden gecriminaliseerd. Het aan banden leggen van het Internet is hetzelfde als het verbieden van het kopieerapparaat of de videorecorder.
 6.  De Piratenpartij vindt het huidige wetgevingsproces zowel op nationaal niveau als op Europees niveau te ondoorzichtig. Wetten en verdragen komen soms volledig in het geheim tot stand terwijl multinationals vaak uitdrukkelijk worden uitgenodigd om mee te schrijven aan dit soort regelgeving.
 7.  Bij de Piratenpartij stem je op jezelf. De Piratenpartij heeft nog geen standpunten over onderwerpen die niet tot de “core-issues” van de partij horen. Dat is geen nadeel maar juist een voordeel; daardoor kunnen mensen participeren in het vormen van deze standpunten en kom je niet zoals nu vaak voor verrassingen te staan. (voorbeeld: een Groen Links dat ineens de Kunduz-missie steunt)
 8.  De Piratenpartij begrijpt het belang van privacy voor een gezonde democratie, en zal dan ook de excessieve verzameldrang van overheden en bedrijfsleven aan banden leggen. Het briefgeheim moet ook gelden voor e-mail en het internetverkeer; de bewaarplicht wordt afgeschaft. Aftappen en bewaren gebeurt alleen na een gerechtelijk bevel.
 9. De Piratenpartij gaat voor zelfbeschikkingsrecht en dus bijvoorbeeld voor legalisering van drugs; niet zoals in het hypocriete beleid van nu, waarbij alleen de meest schadelijke drugs als alcohol en tabak legaal zijn en de Staat daar dik aan verdient. De Piratenpartij baseert zich liever op wetenschappelijk onderzoek dan op propaganda.
 10.  De Piratenpartij is een Internationale beweging; inmiddels zijn er in meer dan 60 landen Piratenpartijen actief. Daardoor is de Piratenbeweging in staat om de totstandkoming van internationale verdragen en de Europese politiek te beïnvloeden.

De meeste van deze tien punten zie ik helaas nergens terug bij de oude politieke partijen. Ze doen alsof het Internet iets is wat ze er nog even bij moeten reguleren en misbruiken het zelfs om nog verder onze rechten en privacy in te perken. Maar daar zit ik dus absoluut niet op te wachten en ik hoop velen met mij ook niet. Een vrij Internet stelt mensen in staat om te delen, samen te werken, te leren, hun mening te uiten en iets van een democratie tot stand te brengen.

Burgerrechten en vrijheden zijn  te belangrijk om kapot laten maken door de politiek in samenwerking met elitaire clubjes van lobbyisten.

Op dit artikel is een cc-licentie van toepassing.

Foto Flickr cc Guido van Nispen

 

 

 

 

Reacties (131)

#1 Tim Kuik

Middels een ex-parte zal ik ervoor zorgen dat deze propaganda van het internet zal verdwijnen!!1!

Het moet maar eens afgelopen zijn, met al die Piet Piraatjes!

 • Volgende discussie
#1.1 Maxime Verhagen - Reactie op #1

Ha die Timmie. Tot binnenkort in het bestuur mattie!

#2 Krekel

Ik ga ook op ze stemmen denkelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Bolke de big - Reactie op #2

Ik ook denk ik.

#2.2 Krekel - Reactie op #2.1

Dat zijn dan alvast twee stemmen die Dierenpartij moet missen!

#2.3 Bolke de big - Reactie op #2.2

De dierenpartij is mij iets te extreem, die rusten niet voordat iedereen vegetarier is, het lijken wat dat betreft net moslim-fundi’s, net zo fanatiek en dat is eng.

#3 jvdheuvel

Ja hartstikke sympathiek en ja goeie redenen en ja de dierenpartij ook. Maar wat zijn hun standpunten over EU, sociale zaken, werkgelegenheid, gezondheidszorg, economie, buitenlandse zaken, onderwijs etc?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Bismarck - Reactie op #3

Je kan dat misschien ook zelf eens gaan uitzoeken, door hun partijprogramma te lezen (staat gewoon op hun site).

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Robske - Reactie op #3

Dat mogen de kiezers zelf gaan samenstellen. Er is een kerndeel, dat altijd vast staat. En alles wat erbuiten staat, wordt samengesteld door de leden en kiezers via Liquid Feedback. Dit maakt het voor ons ook veel makkelijker om het programma aan de passen aan de actualiteiten en de wensen van de kiezers. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/LiquidFeedback

 • Vorige reactie op #3
#4 Spam

De eerste onvervalste kritiekloze partijpropaganda op Sargasso. En dat dan voor een partij die als kroonjuweel het ongelimiteerd gratis downloaden van muziek en film heeft uitgekozen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 M - Reactie op #4

Spam heeft de (verdere) punten van deze partij niet doorgelezen? Overigens, behoort het geen ‘kroonjuwelen’ te zijn? Je weet wel, die van het soort/ type welke andere partijen maar wat graag weggooien.

#4.2 Spam - Reactie op #4.1

Hoor je mij zeggen dat ze geen andere standpunten hebben? Nee? Nou dan.

Maar ze hebben niet voor niets hun naam afgeleid van die criminele organisatie uit Zweden die andermans intellectuele eigendommen exploiteert.

#4.3 M - Reactie op #4.2

Nee? Nou dan.

Zucht….

Overigens, welke criminele organisatie? Verwijzen naar Piratebay is wel zooo enorm stompzinnig en infantiel.

#4.4 Spam - Reactie op #4.3

Ik heb het even opgezocht op wikipedia en het is nog erger dan ik al dacht. Ze hebben niet alleen hun naam afgeleid van the Pirate Bay. Ze zijn gewoon zelf die criminelen die rijk wilden worden van andermans intellectueel eigendom.

“The Swedish Piratpartiet, founded on 1 January 2006 under the leadership of Rickard Falkvinge, was the first pirate party. The party’s name was derived from Piratbyrån, an organization opposed to intellectual property. Members of Piratbyrån had previously founded the BitTorrent tracker The Pirate Bay.[1] “

 • Volgende reactie op #4.3
#4.5 M - Reactie op #4.3

Met Spam wordt ook nogal wat geld “verdiend”. Je begrijpt dat het onnozel is, om jou daaraan te linken? Althans…Nomen est omen?

Overigens, je poging om deze opkomende Nederlandse politieke partij, met internationale allures, te framen als ware deze crimineel, is zowel lachwekkend te noemen alsook immens triest.

Nog even en ik ga denken dat je, samen met Bullie, in dienst bent van Timmeh Kuik. Bullie wist het zelfs te linken naar twee fascistoïde partijen. Eén in Albion en die uit Griekenland.

Wist je, overigens, dat er op de Piratebay *nogal* wat bestanden staan, waar geen geneuzel over copyright over is? Ook crimineel?

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.6 Robske - Reactie op #4.3

Reageer niet erop. Het is een troll: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=trolling

 • Vorige reactie op #4.3
#5 Bullie

We willen alles en we willen het gratis. Het debat ( in ons geval over privacy, Internet,vrijheid van informatie en de toekomst van het auteursrecht) wordt op een populistische wijze gevoerd.
We doen geen moeite om een fundamentele visie op politiek en samenleving te formuleren, maar laten onze oren onder het mom van democratie hangen naar onze achterban. De maatschappij zoals die nu is beschouwen we als een gegeven waaraan we alleen datgene veranderen wat ons niet bevalt, en niet als een gezamenlijk bouwwerk dat onderhoud en een toekomstplan behoeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 berkes - Reactie op #5

Je idee dat de PP zonder enige vorm van standvastigheid meewaait met populistische ideeën is onjuist. Het basisidee komt uit de internetgemeenschappen waar vaak al tientallen jaren grote groepen mensen, miljoenenprojecten en hele revoluties uit ontstaan zijn. Voor veel mensen is dat iets nieuws. En is “iets nieuws” per definitie slecht.

» We willen alles en we willen het gratis.

De nieuwe generatie wil veel zaken gewoon anders. Niet persé altijd gratis en ook zeker niet “alles”. Wanneer technieken en daarmee de mogelijkheden en beschikbaarheid van producten verandert, past de samenleving en de economie zich aan. Wagenmenners zitten zonder werk door auto’s, Scribenten zien hun macht verdampen door boekdrukkunst en kastelen worden overbodig door vliegtuigen. Zo ook hier. Het internet verandert de manier waarop we kennis en media beschikbaar hebben. Verandert de samenleving.

De PP is een van de bewegingen die de huidige “kennis- en data revolutie” begeleid op politiek vlak. Want dat laten alle zittende partijen links liggen. Ja, hier en daar is een “woordvoerder ICT”, zijn er werkgroepen “Open Source” en vind je “Privacy-wetsvoorstellen”. Maar geen partij heeft echt de kennis en het primaire doel om de ICT-revolutie in goede banen te leiden, burgers te beschermen in dit wilde-westen van nieuwe ontwikkelingen en om de nieuwe mogelijkheden óók nog eens in te zetten als gereedschap om dat te bewerkstelligen.

» We doen geen moeite om een fundamentele visie op politiek en samenleving te formuleren, maar laten onze oren onder het mom van democratie hangen naar onze achterban. De maatschappij zoals die nu is beschouwen we als een gegeven waaraan we alleen datgene veranderen wat ons niet bevalt, en niet als een gezamenlijk bouwwerk dat onderhoud en een toekomstplan behoeft.

Binnen de PP is wel degelijk erg veel discussie gaande over allerlei zaken die soms mijlenver van “gratis downloaden” afstaan. Kernenergie, milieubeleid, (machts) decentralisatie, transparantie en verantwoordelijkheid van politiek, defensie, internationale samenwerkingen en ga zo maar door. Overal worden standpunten over opgesteld.

Maar als dat “opstellen” niet ouderwets in afgehuurde vergaderruimtes gaat, tussen allerlei directeuren van de vele bestaande instituten, dan heet het meteen “populistisch”.
Onzin! Het internet maakt het mogelijk om op andere manieren tot standpunten te komen. Het bied bewezen gereedschappen om véél meer mensen hierin te betrekken en tóch een goed resultaat neer te zetten; geen gedoe met het opsteken rode en groene kaartjes als je niet ergens het oneens mee bent. Het biedt de mogelijkheid om snel en flexibel te anticiperen, zónder als een Bossiaanse dictator op eigen houtje banken op te kopen. Sommigen noemen dat populisme. Maar dat is het zeker niet.

#6 Bullie

Interessant stuk over constitutionele toetsing:

http://www.vrijdenken.net/2011/12/02/constitutionele-toetsing-in-nederland-%E2%80%93-nut-noodzaak/

“Rechters zijn er om te controleren of wetgeving juist wordt toegepast. En niet om te te kijken of wetgeving wel wenselijk is. Daarmee zouden de rechters politieke keuzes maken. Deze keuzes worden gemaakt door de Staten-Generaal, in het openbaar, in een publiek debat.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bullie

Het aanmerken van creatieven en de hun ondersteunende industrie als “een klein aantal profiteurs” is onvervalste demagogie. Misstanden in de creatieve industrie, uitgeverij en publishing zijn er, en moeten net als in elke andere sector worden aangepakt. Dit gebeurt juist door Europa!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Casper Gielen - Reactie op #7

Ik denk niet dat de creatievelingen zelf worden bedoelt met ‘profiteurs’. Zij profiteren over het algmeen namelijk niet van het huidige systeem. Het huidige systeem is gericht op de belangen van de distributie-industrie. Honderd jaar lang heeft een kleine groep handelaren de volledige markt beheerst. De enige manier om een boek, CD of film uit te brengen was via een netwerk van tussenpersonen. Een directe relatie tussen auteur en klant was niet mogelijk.
Hierdoor werden de rechten van zowel klant als schepper steeds verder uitgehold. De meeste muzikanten hebben nooit van de verkoop van CD’s (of LP’s) kunnen leven; het allergrootste deel van het geld blijft aan de strijkstok hangen. Dit systeem is in de wet verankerd waardoor je veelal niet de keuze hebt om er niet aan mee te doen.
Inmiddels wordt de CD veelal als promotie-materiaal gezien. Het echte geld wordt verdiend met optredens, merchandise en werk-in-opdracht. Alleen de artiesten die zo groot zijn dat ze toch al iedere zaal uitverkochten worden benadeeld door dalende CD-verkopen. De 98% die nog klein en is niet algemeen bekend heeft niet veel te verliezen, ze verdienden toch al niks aan CDs.
Toen de Piratebay aankondigde een platform te scheppen voor nieuwe artiesten stonden er 5.000 bands klaar voor een plekje. Veel muzikanten willen graag dat hun muziek vrij op internet staat maar ze mogen niet. Bijvoorbeeld van Buma/Stemra, dat ook geld eist voor gratis downloads (6 ct per download).

#8 Rob

Een reden om er niet op te stemmen: de Nederlandse afdeling van de piratenpartij is gruwelijk incompetent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Bolke de Big - Reactie op #8

Nou dat pas dan prima bij de overige nederlandse partijen, die zijn ook allemaal incompetent.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 Bullie - Reactie op #8.1

Net als veel stemmers, vandaar dat een kiesdrempel van 5% een heel verstandig idee is.

#8.3 Frank - Reactie op #8.2

Hoe zorgt een kiesdrempel dat de bestaande politieke partijen hun personeelsbeleid verbeteren?

#8.4 M - Reactie op #8

Waar blijkt die incompetentie dan uit? Wat je nu doet is niet meer dan een beetje modder gooien, op een zeer trieste wijze.

 • Vorige reactie op #8
#8.5 Bullie - Reactie op #8.4

Ik noem het incompetentie van de stemmers als men wanneer wordt gevraagd om een oordeel uit te spreken over welke politieke partij het meest geschikt is om het land te besturen, stemt op een one issue partij zoals de 65+partij, Boerenpartij,PvdD, CP86, Piratenpartij enz.

 • Volgende reactie op #8.4
#8.6 alt. johan - Reactie op #8.5

@Bullie: trust me, ICT/internet nemen een steeds crucialere rol in in de samenleving. En een partij heeft tijd nodig om zich te vormen. Het begint vaak met 1 issue en geleidelijk vormt zich bij de andere maatschappelijke issues ook een standpunt. Je moet ze natuurlijk wel ietsje tijd gunnen.

 • Volgende reactie op #8.5
#8.7 Noortje - Reactie op #8.5

Dat noem ik niet incompetent, maar juist strategisch. One issue partijen kunnen balancerend werken door aandacht te vragen voor zaken die in de politieke arena door de grote jongens, die maar al te graag bestuursverantwoordelijkheid dragen, over he hoofd worden gezien.
Potentieel is het gevaar dat 150 zetels naar 150 one issue partijen gaan, en het land dus onbestuurbaar wordt, maar ik heb meer vertrouwen in het strategisch inzicht van de kiezers, die stemgedrag ook laten afhangen van mogelijk coalities en het nog te vinden compromis tussen de partijen na een verkiezing.

 • Volgende reactie op #8.5
 • Vorige reactie op #8.5
#8.8 M - Reactie op #8.5

Leuk voor je meninkje, Bullie, maar mijn vraag was toch echt gericht aan Rob @ 13. Kan ook zo nergens in je reactie het woord ‘incompetent’ terugvinden, maar dat terzijde.

 • Vorige reactie op #8.5
#8.9 Rob - Reactie op #8.4

Modder gooien op zeer trieste wijze? Wat ben jij voor een dramaqueen zeg. Als je je hier al druk over maakt dan moet je eens lezen wat er hier op deze website over andere politieke partijen wordt gezegd.

Ik heb mijn info van een goede vriend die het genoegen had om enkele bepalende mensen achter de Nederlandse piratenpartij te ontmoeten. En als hij tegen mij zegt dat het een incompetente bende is, dan neem ik dat van hem aan. Want hoewel ik die mensen van de piratenpartij niet persoonlijk ken, weet ik des te beter wat het oordeel van die vriend van mij waard is.

 • Vorige reactie op #8.4
#8.10 M - Reactie op #8.9

Info uit tweede/ derde hand, en dan mij een dramaqueen noemen? *proest*

Overigens, fijn om te horen/ lezen dat je vriend het een genoegen vond om de mensen achter deze partij te ontmoeten..

 • Volgende reactie op #8.9
#8.11 Rob - Reactie op #8.10

Via het internet of de tv krijg je uiteraard een veel beter beeld dan van iemand die je kent, die je op waarde kan schatten en die zelf heeft ervaren hoe de vork in de steel steekt. Ahum.

Stem er gerust op. Maar doe alsjeblieft niet zo zielig als ik zeg dat het een incompetente bende is.

 • Volgende reactie op #8.10
#8.12 M - Reactie op #8.10

Via het internet of de tv krijg je uiteraard een veel beter beeld dan van iemand die je kent, die je op waarde kan schatten en die zelf heeft ervaren hoe de vork in de steel steekt. Ahum.

En waar ken jij de mensen achter deze partij _persoonlijk_ van? Heb je toevallig ook 06-nummers van enkelen? Ooit een borrel met hen gedronken, toevallig? Juist..ahum.

Weet je wat vooroordelen zijn? Google het maar eens, mogelijk dat je dan de negatieve waarde daarvan leert kennen…Bel daarna eens naar de mensen achter deze partij, om vervolgens je excuses aan te bieden, vanwege je bekrompenheid & kortzichtigheid.

 • Volgende reactie op #8.10
 • Vorige reactie op #8.10
#8.13 Rob - Reactie op #8.10

Als jij nou eens een foto doorstuurt waarop je anaal wordt gepenetreerd door een van de zeerovers, dan bel ik die bende graag op om mijn excuses aan te bieden. En als jij je daarbij fijn voelt, stuur ik ze ook nog een kaartje.

 • Volgende reactie op #8.10
 • Vorige reactie op #8.10
#8.14 M - Reactie op #8.10

Je gaf in je reacties al aan dat je geestelijk beperkt bent, maar deze opmerking is toch wel de kers op de appelmoes te noemen!

Als jij nou eens een foto doorstuurt waarop je anaal wordt gepenetreerd door een van de zeerovers, dan bel ik die bende graag op om mijn excuses aan te bieden. En als jij je daarbij fijn voelt, stuur ik ze ook nog een kaartje.

Ik dank je voor het inkijkje in je denk-/ uitingsvermogen! Wanneer kom je uit de kast?

 • Volgende reactie op #8.10
 • Vorige reactie op #8.10
#8.15 Harm - Reactie op #8.10

Het zou me niets verbazen als de goede vriend van Rob Martijn heet.

Als mensen geen duidelijke politieke visie hebben, maar er duidelijk op uit zijn de belangen van een bepaalde tak van de industrie te verdedigen, terwijl duidelijk is dat de belangen van de burger op het spel staan, dan wordt ik altijd heel erg wantrouwig.

En dat ze niet kinderachtig zijn als het er om gaat mensen en partijen te smearen die tegen de belangen van hun opdrachtgevers ingaan, dat heeft het Heartland Institute onlangs weer bewezen.

 • Volgende reactie op #8.10
 • Vorige reactie op #8.10
#8.16 Rob - Reactie op #8.10

Daar hebben we Harm de complotter ook weer.

 • Volgende reactie op #8.10
 • Vorige reactie op #8.10
#8.17 Rob - Reactie op #8.10

@M Schelden doet geen pijn, maar anale penetratie des te meer.

 • Vorige reactie op #8.10
#8.18 Robske - Reactie op #8.9

Ik denk dat jij jezelf stoelt op 2010? In die 2 jaren is er een gigantische verbetering geweest. Je moet je voorstellen dat de Piratenpartij toen allerlei zaken overhaast moesten regelen. Dat is nu allemaal geregeld, dus de Piratenpartij is nu stukken beter georganiseerd.

 • Volgende reactie op #8.9
 • Vorige reactie op #8.9
#8.19 Rob - Reactie op #8.18

Maximaal een jaartje geleden.

#8.20 M - Reactie op #8.9

Gevalletje ervaring doet spreken? Of is het toch een stiekeme wens van je?

@M Schelden doet geen pijn, maar anale penetratie des te meer.

Overigens ben ik niet degene die aan het “schelden” is. Maar ik begrijp dat ook de definitie van “schelden”, als zodanig, je vreemd is. Geeft niet hoor, laat maar meer van je digitale kant zien.

 • Vorige reactie op #8.9
#8.21 Rob - Reactie op #8.20

Als je tegenstribbelt wordt het niet makkelijker en een beetje glijmiddel doet wonderen.

 • Volgende reactie op #8.20
#8.22 M - Reactie op #8.20

Ik rust mijn kaas, je hebt nu voldoende laten blijken dat je een gefrustreerde simplist bent.

 • Volgende reactie op #8.20
 • Vorige reactie op #8.20
#8.23 Rob - Reactie op #8.20

Dat ben ik. En de piratenpartij in NL is een incompetente bende. En jij bent daar fanboy van.

 • Vorige reactie op #8.20
#9 Bullie

“De Piratenpartij is een Internationale beweging; inmiddels zijn er in meer dan 60 landen Piratenpartijen actief. Daardoor is de Piratenbeweging in staat om de totstandkoming van internationale verdragen en de Europese politiek te beïnvloeden.”

Vervang “Piratenpartij” door British Defence League of Gouden Dageraad en bedenk nog wat voor een argument dit eigenlijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 M - Reactie op #9

Een kul-argument. Mede omdat het English Defence League is…

http://hopenothate.org.uk/hate-groups/edl/

 • Volgende reactie op #9
#9.2 Justus Römeth (@DarthSquig) - Reactie op #9

Bekijk dan even ppeu.net of het Programma van de Duitse PP kwa Europa en internationale samenwerking: http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm/en (Engels)

 • Vorige reactie op #9
#10 Bullie

“De Piratenpartij werkt met het “Liquid Feedback” systeem, waarbij leden altijd invloed kunnen uitoefenen op de gekozen vertegenwoordigers”

Dit staat volkomen haaks op het in ons land gehuldigde beginsel dat volksvertegenwoordigers hun besluiten eigenstandig en vrij van last of ruggespraak kunnen (en moeten) nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Catharina - Reactie op #10

Dat principe bestaat wel maar wordt in ons land helemaal niet gehuldigd, laat staan nageleefd. Nooit van fractiediscipline of het gebonden zijn aan een regeerakkoord gehoord? En wie zegt trouwens dat het systeem van liquid feedback die wet opzij zet?

#11 Bullie

“In Nederland kennen we nu een representatieve democratie: die komt er in de praktijk op neer dat we eens in de vier jaar een hokje mogen rood kleuren en dan weer onze bek moeten houden.. ”

In ons land kunnen we onze stem laten horen in het bestuur van gemeente, provincie, waterschap,Tweede Kamer en voor Europa.
Daarnaast staat het iedereen vrij lid te worden van een politieke partij, daarin invloed uit te oefenen en zich verkiesbaar te stellen. Verder kennen we het recht van demonstratie, staking, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vergadering. Wat gaat de piratenpartij toevoegen aan deze vrijheden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 Noortje - Reactie op #11

Primaire focus en tegengeluid op enkele grondrechten, die tijdens het laatste kabinet behoorlijk zijn afgekalfd.

 • Volgende reactie op #11
#11.2 Catharina - Reactie op #11

Blijkbaar vind je het huidige systeem geweldig en werkt het goed voor jou; de Piratenpartij vindt dat niet. Zij vindt het huidige systeem disfunctioneel. Ja, we mogen op papier van alles maar in de praktijk is onze invloed zowat 0. De dienst wordt uitgemaakt door ondemocratische aangestelde leiders, zoals in Europa en wetten worden geschreven in nauwe samenwerking met multinationals. Grondrechten en vrijheden worden in snel tempo beperkt.

 • Vorige reactie op #11
#12 Marc

Eerlijk gezegd snap ik niet wat er zo idealistisch is aan ’n club als de Piratenpartij. Echt niet, hoewel ik een voorstander ben van privacy. Tja, als het idealistisch is om ongevraagd, onvrijwillig en onwederkerig eigendommen van individuele makers te kopiëren en soms zelfs te exploiteren (zoals gebeurt bij de Pirate Bay, geen liefdadigheidsclub) dan vrees ik echt dat idealisme niet meer hetzelfde betekent als weleer. Warom wordt steeds het woord censuur misbruikt? Alles is deelbaar alleen moet je er soms iets voor betalen. Dat geld ook voor bananen, kleding en domeinnamen. Auteursrecht is één ding, maar er is bij het eindeloos jatten op het internet ook sprake van immateriële schade. Een maker verliest de controle over zijn werk. het kan door iedereen bewerkt en gemanipuleerd worden. Neem FITNA van Wilders waarin ongevraagd materiaal van anderen zonder dat er om was gevraagd. Als alles te delen kun je opeens propaganda maken voor iets waar je het hartgrondig niet mee eens bent. Zo wordt je individuele vrijheid als maker aangetast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 alt. johan - Reactie op #12

@Marc: de huidige copyright wetten zijn zeer discutabel. Ze creëren distributiemonopolies en ander “onrecht”. Monopolies voor 70 jaar en langer.

Monopolies leiden tot misbruik. En men gaat die monopolies omzeilen en zo is de piratebay ontstaan.

Ik denk dat een partij als de PP kan helpen bij het tot stand brengen van politieke druk om de copyrightwetten evenwichtiger te maken

 • Volgende reactie op #12
#12.2 Bullie - Reactie op #12.1

“Monopolie”sugerreert een machtspositie. Maar de maker van, pak ‘m beet, een James Bondfilm heeft geen machtspositie. Zelfs als je per sé naar een spionage/actiefilm wilt, hoef je niet naar James Bond. En als je de film wel wilt bekijken, betaal je de maker. Ik zie niet hoe dat een monopolie genoemd kan worden. Het feit dat in bepaalde sectoren van kunst, zoals de mainstream cinema of popmuziek, veel geld omgaat vormt geen enkele legitimatie voor het onbetaald gebruiken van de producten.

Intellectueel eigendom is ook eigendom, dat je het niet als een fiets op slot kunt zetten of in een kluisje opbergen wil nog niet zeggen dat iedereen er daarom mee aan de haal kan gaan.

Ten laatste heeft betalen voor creatieve producten ook nog iets te maken met respect voor de makers en hun vak.

#12.3 Noortje - Reactie op #12.2

Helaas ligt de macht dus expliciet niet meer bij de makers (en respect en geldelijk gewin), maar bij productie en distributiepartijen. Kregen de makers maar de beloning die ze verdienden, dan denk ik dat het gevoel van onrecht over copyrightwetgeving minder sterk was en het kopieergedrag ook minder zou zijn.

 • Volgende reactie op #12.2
#12.4 alt. johan - Reactie op #12.2

@Bullie: Wanner je een film openbaar maakt is ie naar mijn mening niet helemaal van jezelf. Vooral als de film gezien is en zich op een bepaalde manier in mijn hoofdgeheugen genesteld heeft is ie zeker niet meer alleen van de maker. Mijn hoofd en mijn geheugen is van mij. En in zekere zin geldt dat ook voor mijn computer wat een verlengstuk is van mijn biologische geheugen.

Ik ben bekend met de gelden IP-wetten en daar houd ik me ook aan zo goed en zo kwaad als dat gaat, maar ik wil wel meer vrijheid en een versoepeling.

De huidige wetten zijn, daar zit vooral een lobby van de content-industrie achter.

 • Vorige reactie op #12.2
#12.5 Catharina - Reactie op #12

Het gaat niet om gratis.. Het gaat over vrijheid; handhaving van een downloadverbod kan alleen maar door het afluisteren van wat iedereen online doet. Bovendien blijkt steeds weer dat het delen van bijvoorbeeld muziek voor het grootste deel van de muzikanten alleen maar tot financieel voordeel leidt..

 • Volgende reactie op #12
 • Vorige reactie op #12
#12.6 Frank - Reactie op #12

Kopiëren is geen diefstal (Brein of Buma is ook geen politie: politie gaat over diefstal). De originele eigenaar raakt niks kwijt door een kopie.

De “derderechten” zijn dus een geconstrueerd monopolie, dat erg misbruikt wordt. In tegenstelling van het gebruik van bijvoorbeeld een banaan, die je maar 1 keer kunt eten.

 • Volgende reactie op #12
 • Vorige reactie op #12
#12.7 berkes - Reactie op #12

» Een maker verliest de controle over zijn werk. het kan door iedereen bewerkt en gemanipuleerd worden.

Mogelijk ben je bekend met Open Source? Zo niet: dat zijn softwarelicenties die de rechten van distributeur en eigenaar heel goed regelen en toch uitermate veel vrijheid geven.

Wanneer ik mijn software onder een Open Source licentie vrijgeef (bijvoorbeeld GPL) mag iedereen daaraan sleutelen en iedereen dat gebruiken, van een neo-nazi-knokploeg tot een miljardenbedrijf. Zolang ze de software die ze aanpassen maar onder dezelfde licentie weer vrijgeven. Ik heb dus enorm veel macht over mijn werk, veel meer dan wanneer ik het onder “all rights reserved” zou verkopen en het een eigen leven gaat leiden in illegale circuits. Ik bied de “beste deal” voor mijn gebruikers en ben daarom volledig eigenaar van mijn werk.

Voor (multi)media is zijn gelijkaardige licentievormen te gebruiken: creative commons. Die laten het “gewoon” toe dat mensen jou liedje naar elkaar mailen, als torrent verspreiden en dergelijke. Maar je kunt bijvoorbeeld “commercieel gebruik” ervan beperken: dus anderen mogen het niet zomaar doorverkopen. Of andere mogen het remixen en inzetten in hun eigen werk zolang ze deze “afgeleiden” ook vrij verspreiden (zodat jij die remixes weer op jou CD kunt zetten, bijvoorbeeld).

Juist in het gesloten “all rights reserved” model verliezen de makers controle: ze moeten rechten afstaan omdat het anders nooit in die TV-commercial gebruikt mag worden; je boeken gaan een eigen leven slecht gespelcheckte, gescande e-books; je illustraties flitsen ineens voorbij in een Wilders-filmpje. De oorzaak is dat het *alles of niets* is. Ertussenin kun je niks zeggen. Je mag van Buma eenvoudigweg niet zeggen: jongens, download de CD zoveel je wil en betaal me wat je zelf wilt. Of je nieuwe boek als e-book op je eigen site aanbieden. Het is *alles of niets* En helaas dus voor de makers bijna altijd “niets”. Terwijl er enorm spectrum aan mogelijkheden tussen liggen. Een spectrum waar “de contentindustrie” enorm hard tegen vecht en dat daarom voor de meeste makers niet tot de mogelijkheden behoort.

 • Vorige reactie op #12
#12.8 Spam - Reactie op #12.7

Hartstikke mooi, open source en creative commons. Daar ben ik een groot voorstander (en gebruiker) van. De maker bepaalt wat hij wel en niet wil dat er met zijn werk gebeurt.

En het feit dat die mogelijkheden al volop bestaan haalt je hele redenering onderuit. Niemand (ook BUMA niet) verbiedt het een ander om zijn werk geheel of gedeeltelijk gratis ter beschikking te stellen. Vele bands bieden hun muziek gratis aan via hun eigen websites. Videoclips worden door makers/distubuteurs op YouTube gezet. Op de luisterpaal van de VPRO kan je heel veel nieuwe albums gedurende een paar weken gratis streamen.

Hartstikke mooi allemaal. De maker bepaalt de mogelijkheden en de prijs. De gebruiker bepaalt of hij gebruikt of niet. En als iemand niet wil dat zijn werk ongecontroleerd over internet zwerft, kan hij een belangenorganisatie vragen om daar juridisch tegen op te treden. Mooi toch? Precies die vrije keuze waar je zo voor zegt te zijn.

#13 Bullie

“Burgerrechten en vrijheden zijn te belangrijk om kapot laten maken door de politiek in samenwerking met elitaire clubjes van lobbyisten.”

Welke burgerrechten en vrijheden zijn ons zoal ontvallen door het snode werk van lobbyisten, samenzwerend met De Politiek?

Wat onderscheidt de Piratenpartij van elitaire clubjes lobbyisten, zoals bijvoorbeeld de samenwerkende ontwikkelingsorganisaties of de natuur-en milieuverenigingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 alt. johan - Reactie op #13

@Bullie: ik weet niet of er een fundamenteel onderscheid is. Het is wel de stroming van weer een nieuwe generatie.

#13.2 Bullie - Reactie op #13.1

Ik maak me sterk dat het niet “de” stroming is van een nieuwe generatie. Misschien we de meest luidruchtige stroming, ja.

#13.3 alt. johan - Reactie op #13.2

@Bullie: ik bedoel van de internetgeneratie.

#14 Bullie

Het zou me niks verbazen als die hele Piratenpartij ook weer uit de Studio 100-koker komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Spam

Zet hem op, Bullie. Ik heb er de energie niet voor, maar ik steun je volledig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Olav

Helemaal zeker weet ik het nog niet maar de Piraten maken zeker kans op mijn (protest)stem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Bullie - Reactie op #16

Ah, proteststemmen. Je hebt er vier jaar niks aan, maar het lucht wel twee minuten lekker op.
Vroeger gingen die exclusief naar Boer Koekkoek.

Verdeel en heers, links mocht eens meer dan 75% in de peilingen halen.
Kiesdrempel, anyone?

#16.2 Olav - Reactie op #16.1

Wat moet je dan, als je je door de andere partijen niet meer vertegenwoordigd voelt? GroenLinks is me kwijt, PvdA zou nog kunnen maar overtuigt me ook niet.

En ik heb nog wel zoveel vertrouwen in de Piraten dat ik denk dat ze in de Kamer ook werkelijk hun thema’s serieus aan de orde willen brengen, niet alleen maar wat willen roeptoeteren.

Links 75%? Dat zal sowieso niet gebeuren.

 • Volgende reactie op #16.1
#16.3 Bullie - Reactie op #16.2

Niet als potentiële PvdA-stemmers zwalken naar protestpartijen. Vind je dat de Piratenpartij een punt heeft met hun standpunten rond Internet en copyright? Word actief lid van een partij, als je zaken waarover je enige expertise hebt ter agenda brengt zit je voor je het weet in een commissie.

De democratie in NL werkt in principe prima, als je maar meedoet Wat dat betreft is de G500 zo gek nog niet.
Er wordt veel gesproken over participatie, maar te weinig gedaan.

 • Volgende reactie op #16.2
#16.4 ReinoutS - Reactie op #16.2

@Olav Als je kijkt wat Arjan El Fassed de afgelopen periode aan werk verzet heeft op het gebied van digitale vrijheid, hoe kun je dan zeggen dat GroenLinks je kwijt is maar wel je stem gunnen aan een partij die op dit gebied nog niets bewezen heeft?

 • Vorige reactie op #16.2
#16.5 Olav - Reactie op #16.1

En kiesdrempels zijn een walgelijk ondemocratisch instrument om de samenstelling van de volksvertegenwoordiging in het voordeel van gevestigde partijen te beïnvloeden.

 • Volgende reactie op #16.1
 • Vorige reactie op #16.1
#16.6 Bullie - Reactie op #16.5

Weet je wie ook een exponent van een Internationale beweging was, die in veel Europese landen opkwam en in Duitsland een politieke factor van betekenis werd? Weet je wie ook de Skull&Bones als logo voerden?

http://www.nu.nl/buitenland/2793948/hitlerverwijzing-zet-kwaad-bloed-in-duitsland.html

#16.7 alt. johan - Reactie op #16.1

Ik zie een kiesdrempel niet als een probleem. De PiratenPartij in Duitsland staat er al ver boven die drempel (8%, nodig is 5%). Merkel komt echter wel in de problemen doordat haar coalitiegenoot de FDP onder de kiesdrempel dreigt te zakken.

 • Vorige reactie op #16.1
#16.8 Olav - Reactie op #16.7

Johan: Ik zie een kiesdrempel niet als een probleem.

Omdat de representativiteit van de volksvertegenwoordiging je gewoon niet kan schelen. Wees daar dan eerlijk over.

Als er in Nederland een kiesdrempel zou zijn en Wilders zou ‘m niet halen, dan veranderde je je mening wel.

#16.9 Bismarck - Reactie op #16.8

Nederland heeft een kiesdrempel. Weliswaar geen bijzonder hoge, (0,67% voor de 2e kamer en hoger bij alle andere verkiezingen), maar een “harde” kiesdrempel niettemin.

#17 weerbarst

ik ga ook piraat stemmen, vorige keer ook gedaan, hopelijk nu wel een zetel, laat de rest maar door emmeren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 jim

De (Chinese) communistische partij gaat de regeltjes wereldwijd bepalen als je niet op de piratenpartij stemd .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Harm

Het lijkt me buitengewoon zinvol als er naast een dogmatisch linkse partij zoals de SP ook een ondogmatische linkse partij bestaat,

zeker sinds het verraad van GroenRechts.

Het grote bezwaar tegen de PVV is niet dat ze populistisch zijn, of dat het een protestpartij zou zijn, maar dat is de xenofobische invalshoek en het leiders-principe.

De Piraten-partij biedt een ingang die daar diametraal tegenover staat en daar lijkt me niets tegen. Laat iedereen die de buik helemaal vol heeft van de gevestigde orde en het verdomd op de PVV te stemmen (en de SP te dogmatisch vindt) dan maar op de PP stemmen.

Dan kunnen we daar “onze” partij van MAKEN.

Hier het programma van de Duitse PP
en daar zet ik gelijk mijn handtekening onder.

http://www.piratenpartei.de/politik/themen/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jeroen

Mijn allereerste weloverwogen stem gaat naar de piraten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23.1 Harm - Reactie op #23

Mensch Meyer, de PP is de lobby van de duivel in haar laatste vermomming:
Google en Facebook.

Misschien gaat het wel om de internationaal-socialistische krachten
en ze zijn nog tegen kernenergie ook.

 • Volgende reactie op #23
#23.2 L.Brusselman - Reactie op #23

Bedankt voor de opinie van deze ijdele windbuil ,nu overweeg ik ook pp te gaan stemmen.(heb al niet meer gestemd sinds het verscheiden van psp)

 • Vorige reactie op #23
#24 Marc

Nog heel even over de zin en onzin over auteursrechten etc. Het illegaal uploaden en downloaden heeft materiële en immateriële nadelen die in mijn ogen slecht te verdedigen zijn en waarvan ik niet in kan zien waarom dit idealistisch zou zijn. Een aantal kanttekeningen:

* Gaat het echt om eem strijd tussen de arme consument tegen de gruwelijke entertainment lobby? Hmmm, is er aan de andere zijde van het spectrum dan geen lobby? Als xs4all een burgerinitiatief start is er eigenlijk sprake van een bedrijf dat zich bezighoudt met politiek. Bovendien is xs4all in handen van het grote KPN. Een stichting als Bits of Freedom ontvang een flinke bijdrage uit het fonds internet4all, waarin geld dat is geworven via diezelfde KPN-dochter en ik meen ook andere bedrijven met een belang bij het internet, zoals domeinnaamverstrekkers. Veel torrentsites hebben reclameopbrengsten, die ze binnenhalen met illegaal verkregen content, ook heel ‘idealistisch’. Het gaat hier niet alleen om Robin Hoods, er is vanaf de andere kant ook sprake van een corporate lobby.

* Door illegale verspreiding raken makers de controle over hun werk kwijt. Iedereen kan er alles van maken, het werk aantasten of manipuleren. Dat gebeurt eigenlijk al.

* Als mensen zeggen dat muzikanten meer verdienen dankzij illegaal downloaden geldt dat misschien voor een groep populaire uitvoerende artiesten, maar niet voor bijvoorbeeld componisten en tekstschrijvers.

* Illegaal aanbod aanbeden (en zelfs expoliteren met reclames op torrent-sites, héél idealistisch) is oneigenlijke concurrentie met diverse spelers: de mensen die de film in de bioscoop of op DVD willen uitbrengen en al helemaal met Video on Demand diensten die het allemaal netjes en kwalitatief willen regelen.

* Natuurlijk moeten veel makers rechten wegtekenen aan grote, inhalige bedrijven die daar dan weer profijt van trekken. Maar neemt de ene misstand de andere misstand weg? Het is overigens gek dat het altijd over auteursrechten gaat: illegaal uploaden ondermijnt namelijk de hele recette van een product, niet alleen het geld dat aan de achterdeur wordt uitbetaald. Dat deel dat toekomt aan de makers valt onder het auteursrecht.

* Sommige mensen vinden dat het te lang duurt dat materialen in het publieke domein terecht komen. Dat zou monopoliewerking in de hand werken. Tja, kom niet aan Mickey Mouse, maar wat heeft dat te maken met producties van makers in het hier en nu?

* En weet je wat het ergste is? Het feit dat NIEUWE MEDIA afhankelijk willen blijven van de OUDE MEDIA. Films jatten, hoe creatief is dat? Maak zelf eens wat.

* Het feit dat de politiek komt met oplossingen die wel eens heel beperkend zouden kunnen zijn voor de privacy van burgers is naar, lastig en onwenselijk. Er zijn andere manieren denkbaar en ere wie ere toekomt, Bits of Freedom heeft wel een aantal (nog niet helemaal waterdichte) voorzetten gedaan voor regelingen. Er is een legaal aanbod, niet al te duur. En neem You Tube, dit fenomeen is inmiddels volwassen geworden. Zij vonden een min of meer wederkerig verdienmodel. En dit is door de trouwe bezoekers goeddeels geaccepteerd. Er is dus nog volop ruimte om goede oplossingen te vinden voor deze problematiek. Je zou je best kunnen doen om tot een oplossing te komen die voor iedereen billijk is. Maar de Piratenpartij gaat uit van een misleidend, oneerlijk dogma: je mag ongevraagd, onvrijwillig en onwederkerig gebruikmaken van eigendommen.

Met recht piraten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24.1 Harm - Reactie op #24

1) Het leeuwendeel van het materiaal dat ik download is niet in de plaatselijke winkels verkrijgbaar.

a) Sommige historisch materiaal (bv Hitchcock) zou ik nog in het buitenland kunnen bestellen, maar mede door de omvangrijke verpakking (waar ik geen belangstelling voor heb) is dat niet alleen onnodig duur, maar zeer langzaam en onbetaalbaar duur.

b) Veel materiaal dat ik download (kritische reportages en documentaires) is zelfs op die manier niet verkrijgbaar. Er is dus inderdaad sprake van “censuur”, maar het argument dat gebruikt wordt is, dat het commercieel gezien niet lonend is.

c) Het schijnt dat veel mensen series downloaden (en soms ook films) die wel in de VS zijn uitgebracht, maar in de rest van de wereld (nog) niet, ook weer uit commerciele overwegingen. In sommige gevallen is zelfs een zone-codificeringing toegepast, waardoor mijn speler geen DVD’s uit een andere zone kan afspelen.

Er is dus inderdaad sprake van een strijd tussen de arme consument tegen de gruwelijke entertainment lobby, aangezien het streven van die industrie niet is om zoveel mogelijk informatie tegen een redelijke prijs binnen mijn bereik te brengen, maar om op alle denkbare manieren een slaatje te slaan uit een (bijna) monopoliepositie, teneinde mij de laatste hype zo duur mogelijk in de maag te splitsen.

De auteursrechten spelen daarbij een volstrekt ondergeschikte rol.

2) De makers zijn de controle over hun werk vooral kwijt doordat ze de rechten hebben verkocht aan de entertainment industrie. Niet alleen dat die zonder pardon alles verknippen om het in 4:3 formaat op de televisie te brengen, maar ze gaan zelfs zover het materiaal ook op DVD’s in hetzelfde verknipte formaat uit te brengen. En nog met een minderwaardige kwaliteit ook.

Zo ontdekte ik op een dag dat de kwaliteit van een kopie (BR, x264) die ik had gedownload van “Once upon a time in America” onbeschrijfelijk veel beter was dan de DVD die ik al gekocht had. Aangezien ik dat vervolgens van nog tenminste 10 andere DVD’s hetzelfde ontdekte, koop ik dus nooit meer DVD’s.

Als je ondertitelt, dan kom je bovendien al snel tot de ontdekking dat de films uit verschillende regio’s anders ge-edit zijn. Soms ontbraken gewoon hele stukken (ook op de door mij gekochte DVD’s).

3) Als blijkt dat muzikanten meer verdienen dankzij illegaal downloaden, dan is het een teken dat het tijd is voor een ander distributiemodel, om te zorgen componisten en tekstschrijvers niet tussen de wal en het schip belanden.

4) Net als in het geval van drugs is de zwarte markt een gevolg van het verbod en niet omgekeerd. Wil je een einde maken aan de zwarte markt, dan zul je moeten zorgen voor een rationeel distributiemodel.

a) Het verbod van torrents gaat niets oplossen. Ik heb een muziekverzameling die zo groot is, dat je langer dan een jaar, 24 uur per dag zou moeten luisteren om het allemaal door te werken. Die verzameling is nagenoeg geheel tot stand gekomen door uitwisseling (kopieeren) met derden.

b) Desondanks is de feitelijk schending van het auteursrecht zeer gering, want ik pik de krenten uit de pap om een playlist te maken. Veel van het materiaal wil ik zelfs gratis niet beluisteren en wat ik wel beluister had ik in de meeste gevallen ooit al eens gekocht. Anderen zijn dat niet met mij eens en vinden het prachtig (en kopieeren het weer van mij). De “markt” die berust op schaarste bestaat niet meer. In feite bestaat enkel nog de markt die berust op impulsaankopen en de wens om dat te hebben wat in de mode is.

5) Als het er om gaat om de (entertainment-)maffia het leven zuur te maken, dan, ja, kan de ene misstand wel degelijk een middel zijn om aan de andere misstand een einde te maken.

 • Volgende reactie op #24
#24.2 alt. johan - Reactie op #24

Door illegale verspreiding raken makers de controle over hun werk kwijt.
Mensen willen fundamenteel geen controle van derden wat ze in hun privé omgeving doen. Als je totale controle wilt houden, moet je je werk zelf niet verspreiden. Vooral in het internettijdperk.

Iets de wereld insturen=loss of control.

…. maar niet voor bijvoorbeeld componisten en tekstschrijvers….:
Ze moeten een businessmodel kiezen dat past in het internettijdperk. kunstrichtingen komen en gaan. Niet wachten tot de content-industrie of de overheid hun komt redden. In de 17de eeuw had je veel schilders, en op een gegeven moment komen er weer andere kunstrichtingen op.

“… is oneigenlijke concurrentie met diverse spelers”:
Het is alleen maar de strikte copyright-wetgeving die het oneigenlijk maakt.

“… Films jatten, hoe creatief is dat? Maak zelf eens wat.
Geen films meer uitgeven, als je zo egoïstisch bent dat je niet kunt delen. “Leer te geven en te ontvangen. Want dat wil God zegenen” Romeinen 1: 11-12

http://www.youtube.com/watch?v=CW0DUg63lqU

En neem YouTube, dit fenomeen is inmiddels volwassen geworden.
Niet iedereen wil afhankelijk zijn van zo’n Amerikaans concern als Google. (eigenaar van Youtube)

 • Vorige reactie op #24
#24.3 Marc - Reactie op #24.2

Beste alt. Johan,

Even je reacties:

Ik lees:

‘Mensen willen fundamenteel geen controle van derden wat ze in hun privé omgeving doen. Als je totale controle wilt houden, moet je je werk zelf niet verspreiden. Vooral in het internettijdperk.’

Goed, dat mensen fundamenteel geen controle van derden willen, snap ik, maar waarom zouden derden dan wel de controle mogen hebben over producten en ideeën van anderen? Iets ongevraagd, onvrijwillig en onwederkerig gebruiken is niet alleen een teken van slechte etiquette, maar ook een schending van de door iemand gekozen grenzen, iemand vrijheid. Dat ik hier lees dat ik mijn werk niet meer moet verspreiden is een advies om mijn beroep op te geven. Lijkt me een slecht advies.

Ik lees:

…. maar niet voor bijvoorbeeld componisten en tekstschrijvers….:
Ze moeten een businessmodel kiezen dat past in het internettijdperk. kunstrichtingen komen en gaan. Niet wachten tot de content-industrie of de overheid hun komt redden. In de 17de eeuw had je veel schilders, en op een gegeven moment komen er weer andere kunstrichtingen op.

Goed, ik zit helemaal niet te wachten op een redding van de overheid of de contentindustrie, contractonderhandeiingen met producenten zijn zonder dit internetgedoe al moeilijk genoeg. Ik zit juist te springen om billijke verdien-modellen (en ales het even kan zonder de inmemging van adverteerders in de inhoud). Ik lees dat ik een businessmodel moet kiezen dat binnen deze tijd past Een Spotify- achtig model, allicht. Maar zijn er nog meer alternatieven? Maar dan heb je het toch over content tegen betaling. Heeft Alt. Johan meer voorbeelden voor businessmodellen, ik ben er oprecht in geïnteresseerd.

“… is oneigenlijke concurrentie met diverse spelers”:
Het is alleen maar de strikte copyright-wetgeving die het oneigenlijk maakt.’

Huh? Nog één keer… het gaat hierom: een maker een een producent kiezen voor een bepaalde vorm waarin ze hun product willen vormgeven en verspreiden. Opeens komt er iemand die dat materiaal ongevraagd overneemt en gratis verspreid- wat het aantrekkelijk maakt voor veel mensen om het te product af te nemen. Deze persoon heeft niets bijgedragen aan de productie- en marketingkosten maar trekt er soms zelf wel geldelijk profijt van (d.m.v. reclame inkomsten). Dat is eenrichtingsverkeer. Het lijkt me toch heel duidelijk dat gratis verspreiding concurrentie vervalsing in de hand werkt t.o.v. mensen die hun investering willen terug verdienen (of die ergens van moeten leven) en ja, soms ook winst willen maken.

“… Films jatten, hoe creatief is dat? Maak zelf eens wat.
Geen films meer uitgeven, als je zo egoïstisch bent dat je niet kunt delen. “Leer te geven en te ontvangen. Want dat wil God zegenen” Romeinen 1: 11-12

Wat en raar verwijt! Van mensen die pleiten voor het feit dat iedereen voor zichzelf mag pakken wat ‘ie pakken kan, zonder de maker te vragen (daar begint het mee) wil niet horen dat ik egoistisch zou zijn. Maar ik weet nu met wie ik te maken heb, gezien het citaat: met een bijbelfreak….

‘En neem YouTube, dit fenomeen is inmiddels volwassen geworden.
Niet iedereen wil afhankelijk zijn van zo’n Amerikaans concern als Google. (eigenaar van Youtube)’

Eh…. is de Pirate Bay dan geen concern? Is dat echt een Robin Hood achtige liefdadigheidsinstelling? Hmmmm…. Wordt er dan geen geld verdient op dat zg. ‘vrije’ internet? Maken de piraten nooit gebruik van Google (of You Tube). Dream on. Internet is hoe dan ook een enorm commercieel medium dat samenhangt van de belangen en waar je privacy niet heilig is.

#24.4 alt. johan - Reactie op #24.3

@Marc: Centraal in mijn redenatie is: Wat onder mijn hersenpan zit is van mij in niet van één of andere contentboer, fuck off. En dat geldt ook voor het geheugen/opslag van mijn computer, wat ik als een verlengstuk zie van mijn biologische geheugen.

#25 Flatser

@Catharina Betlehem

Je verhaal over toetsing van wetten aan grondrechten is niet volledig.
De rechter mag dan geen wetten aan de Grondwet toetsen; hij mag wel toetsen aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en doet dat ook regelmatig. En laat dat verdrag nu ongeveer dezelfde grondrechten bevatten als de Grondwet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Olav

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26.1 Spam - Reactie op #26

Bij muziek-CDs heb ik daar nooit last van.

En als dat de vorm is waarin de makers het aan jou willen verkopen, dan is dat toch hun zaak? Er zijn wel meer producten die ik niet koop omdat ik ze onhandig of irritant vind.

 • Volgende reactie op #26
#26.2 L.Brusselman - Reactie op #26.1

Als ik al die shit niet wil zien,bij de film die ik verkies, en gebruik maak van een torrent is dat mijn zaak.(nog wel)

#26.3 Bullie - Reactie op #26

“Think with your wallet”, sums it all up. Hier wordt expliciet opgeroepen tot hetgeen Rutte, Europa, De Politiek, het bankwezen enz. wordt verweten

 • Vorige reactie op #26
#26.4 Harm - Reactie op #26.3

Er staat:”Vote with your wallet”.

Verder verwijt ik niemand iets persoonlijk: ik denk dat ze allemaal doen wat van ze verwacht wordt en wat je van ze kunt verwachten. Al dat gelul over “verantwoord ondernemen” lijkt me dan ook “Wunschdenken”. Dat betekent echter nog niet dat ik daarmee van mening ben dat het om gewenst gedrag gaat.

Daarbij komt dat ik denk dat het invoeren van regels betrekkelijk weinig helpt, omdat die toch omzeild zullen worden. Het enige “voordeel” is dan, dat de burger daarmee een motief heeft om “met recht” verontwaardigd te worden, maar volle gevangenissen zetten ook geen zoden aan de dijk.

Conclusie: structurele veranderingen zijn de enige echte oplossing.

Zo ook in dit geval.

En zo lang die structurele veranderingen niet worden doorgevoerd blijft iedereen gewoon doen wat je in een dergelijke situatie kunt verwachten. Daar kun je heel moralistisch over gaan doen, maar dat verandert niets.

#26.5 Bullie - Reactie op #26.4

Stemmen is, hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt as je sommige comments hier leest, de uitkomst van een denkproces.

#26.6 Harm - Reactie op #26.5

Daarbij is het natuurlijk wel een voordeel
als je begrijpt wat de argumenten zijn.

Vooral als je stemt met je portemonnee.

#27 jvdheuvel

“reageer hierop” werkt hier niet, dus @Bismarck commentaartje 8

Je moest eens weten wat ik gedurende de dag allemaal niet al zelf uitzoek. Ik vind dat ik bij een partij als de piraten partij best mag stellen dat ik het allemaal sympathiek vind, net als bij de dieren, maar dat me toch meer zorgen maak over alles behalve de one issue puntjes.

Het antwoord van Robske 057 stelt me ook helemaal niet gerust.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 esgigt

Heldere uitleg over de kernbeginselen van de PP. Is zeker het overwegen waard op 12 september.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 mark3000

Heeft de piratenpartij een partijleider of een kapitein?

Dan kunnen ze lekker naar libertatia varen om daar op hun luie reet klagend drugs te gaan gebruiken en te downloaden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29.1 kevin - Reactie op #29

Hoezo op hun luie reet? Sinds wanneer zijn activisten lui?

 • Volgende reactie op #29
#29.2 Harm - Reactie op #29.1

Hij is jaloers: hij zou niets liever doen dan op z’n luie reet drugs gebruiken en downloaden, maar hij heeft zijn ziel en zaligheid gekocht door middel van een hypotheek en wil nu dat we ook allemaal eerlijke slaven worden, die de blues zingen aan de lopende band waar zijn DVD’s vanaf rollen.

#29.3 L.Brusselman - Reactie op #29.2

Iedereen een hypotheek en een auto,dat houdt ze er wel onder,bang en gehoorzaam.(“Offspring” is wat dat betreft ook effectief)

 • Volgende reactie op #29.2
#29.4 jim - Reactie op #29.2
 • Volgende reactie op #29.2
 • Vorige reactie op #29.2
#29.5 jim - Reactie op #29.2
 • Volgende reactie op #29.2
 • Vorige reactie op #29.2
#29.6 McLovin - Reactie op #29.2

Niks mis met de blues toch?
http://www.youtube.com/watch?v=UnVlB3WMGng

Ik neem aan dat onze piano spelende demissionaire premier dit maar niks vindt, geheel niet positivo en alleen maar klagen :)

 • Vorige reactie op #29.2
#29.7 L.Brusselman - Reactie op #29

pH 0

 • Vorige reactie op #29
#31 Harm

Opmerkelijk dat @Marc volledig aan de reacties @95 en @102 voorbij gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31.1 Spam - Reactie op #31

Hoe moet Marc in reactie 100 op reactie 102 reageren?

En ik snap dat je allerlei slechte ervaringen hebt met een (blijkbaar groot) deel van de entertainmentindustrie. Ik snap ook dat dat je neiging tot kopen reduceert. Ik snap alleen niet waarom jou dat het recht zou geven om dan maar ongevraagd, tegen de zin van de makers in, te gaan downloaden.

Blijkbaar vindt je sommige producten uit die verfoeide entertainment industrie toch de moeite van het consumeren waard. Ik vind het eigenlijk ook wel een vorm van discriminatie/generalisatie om vanwege slechte ervaringen met een deel van de entertainmentindustrie ook alle anderen die in die industrie werkzaam zijn maar te bestelen (ja. ik weet. downloaden is niet stelen. sorry).

#32 jim
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Harm

Ik beroep met niet op een recht en ik heb niet gesteld dat niets de moeite van het consumeren waard is. Dat zijn stromannen.

Ik word uitgebuit en belazerd en aangezien een beroep op de rechter vruchteloos en/of te duur is en de politiek zich met huid en haar heeft verkocht, neem ik het recht in eigen hand.

Dat is een goede gewoonte van me,
je communiceert met een blower met 40 jaar praktijkervaring.

Fuck the system.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33.1 Spam - Reactie op #33

Je realiseert je wel dat het uitbuiten en belazeren beperkt blijft tot het weigeren om een door jou gewenst(e) product of dienst aan te bieden tegen een door jouw gekozen prijs?

#33.2 Harm - Reactie op #33.1

Koppelverkoop is verboden, dus laat de geschenkverpakking maar zitten.

 • Volgende reactie op #33.1
#33.3 Rob - Reactie op #33.2

Nee hoor.

#33.4 Harm - Reactie op #33.1

Waar deze maatschappij nog het meeste onder lijdt,
dat zijn de makke schapen.

Leve de Piraten!

 • Vorige reactie op #33.1
#34 Bullie

De makste schapen huppelen steeds achter een ander leuk nieuw herdertje aan zonder eens kritisch te kijken welke kant dat nou eigenlijk op gaat.

Het is veel leuker, spannender en effectiever om binnen bestaande structuren verandering proberen te bewerkstelligen, zie die overigens vreselijk irritante G500, die gaan meer voor elkaar krijgen dan welke Piraat, Dierenpoes of boze AOW-er dan ook.

Overigens ook leuk om te zien dat in het ene topic “een gevoel van vrijheid” wordt gebruikt als onderbouwing van een politieke opvatting, terwijl in een ander topic “een gevoel van onveiligheid” wordt weggezet als illegitiem argument.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34.1 Harm - Reactie op #34

Heb je het nou tegen mij?

#34.2 Bullie - Reactie op #34.1

You talkin to me?!

#34.3 Harm - Reactie op #34.2

Napapegaaien is een geliefde taktiek
van kinderen die met de mond vol tanden staan.

#38 Peter

De oude Grieken stelden vrije tijd tegenover de arbeid; zij beschouwden arbeid als dienst aan de menselijke noden. De vrije mensen wijdden zich aan het spel van lichaam en geest, d.w.z. zeggen aan sport, wetenschap, kunst en cultuur. Dat vond ik een rare gedachte maar bij nader inzien is er veel voor te zeggen. Zo bepaalt het betalende onderzoeksinstituut wat onderzocht wordt, wie het onderzoek doet en hoe het wordt onderzocht. Dan weten we het wel. Intellectueel eigendom is niets minder dan een vuile truc om eraan te kunnen verdienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 ran

Uit belgie, suc6 toegewenst!!!!!!!!! Ik duim voor jullie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Martin

Hoppa, dit wou ik nou lezen, dit waren nou mijn verwachtingen van de piratenpartij!

Jullie hebben mijn stemming, en van mijn vele vrienden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie