Tien oplossingen voor wat?

Foto: FaceMePLS (cc)
Dossier:

ANALYSE - Immigratie en de Nederlandse identiteit, dat zou het thema zijn van de bijeenkomst van De Nederlandse Leeuw, afgelopen vrijdag in de Broodfabriek in Rijswijk. En iedereen was welkom.

Maar ergens onderweg moet er iets mis zijn gegaan. Niet alleen haakten veel ‘linkse’ spraakmakers af; en allerlei politici ook, inclusief, op het laatste moment, Thierry Baudet.

Afgelopen weekend presenteerde de organisatie ook nog ‘De 10 oplossingen voor de multiculturele samenleving’. De Nederlandse identiteit had blijkbaar plaatsgemaakt voor: de multiculturele samenleving. Een begrip dat ter rechterzijde al decennialang angst en walging oproept.

Het multiculturele drama, volgens Paul Scheffer (alweer 17 jaar geleden). Het project dat in Duitsland zeven jaar geleden gescheitert (mislukt) werd verklaard. Is dat dan nog te redden? Voor welk probleem zijn nu nog ‘oplossingen’ te bedenken? En: was dat écht de bedoeling van de discussie in Rijswijk?

Maar goed, laten we ze eens langslopen.

1) Stop met het gebruik van ons leefniveau als maatstaf voor de rest van de wereld

De organisatie heeft haar best gedaan om de ‘oplossingen’ abstract te formuleren. Woorden als ‘buitenlander’ en ‘islam’ komen in de oplossingen niet voor. (Moskee wel, maar heel braaf samen met kerk.) Het gevolg van deze ‘abstrahering’ is natuurlijk wel dat er verwarring kan ontstaan over wat er nu precies wordt bedoeld.

Bovenstaande uitspraak is een voorbeeld. Wat is leefniveau? Hoe is dat een maatstaf? Waarschijnlijk bedoelen de mensen van DNL welvaartsniveau, en maatgevend. De zin moet waarschijnlijk begrepen worden als: anderen (buitenstaanders, vluchtelingen) hebben niet automatisch recht op ons welvaartsniveau.

Nóg concreter: de overheid moet vluchtelingen niet in de watten leggen terwijl ‘gewone Nederlanders’ van alles tekort komen. Ze krijgen onderdak, een zakcentje… en mogen op kosten van de gemeente hun tanden laten bleken. Deze vage ‘oplossing’ lijkt met andere woorden gericht tegen de ‘verwende’ vluchteling. Maar zeker weten doen we het niet.

Interessant is overigens de toon: ‘Stop met…’ Die komt vaker terug. Het draagt de sfeer van verzet tegen de tijdgeest. Van een belaagde minderheid die vecht tegen grote machten.

2) Stimuleer de Nederlandse bevolkingsgroei en geef aandacht aan grote gezinnen

Ik heb de indruk dat de aanwezigen bij de oplossing ‘stimuleer de Nederlandse bevolkingsgroei’ (zonder er bij stil te staan) toch vooral blanke, ‘echte’ Nederlanders voor ogen hadden. Per saldo is die groei (van het aantal blanke Nederlanders) stilgevallen.

Maar hier geldt het Lubachiaanse antwoord: Hoe dan? Hoe stimuleer je dat? Financiële prikkels werken niet in een welvaartsstaat anno 2018, en de overheid dient buiten de slaapkamer te blijven. Bevolkingsgroei is geen staatszaak.

3) Het gezag van de politie wordt hersteld door meer bevoegdheden voor cultuurgericht optreden, in combinatie met de zacht hand van buurtmoeders

De abstractie heeft hier genadeloos toegeslagen. Meer bevoegdheden voor ‘cultuurgericht optreden’: wat zou DNL bedoelen? Meer mogelijkheden om arrogant gedrag van straatjongeren door de vingers te zien, want dat is nu eenmaal hun cultuur? En dan die ‘zachte hand’ van buurtmoeders…

Ik heb sterk de indruk dat één van de bedenkers van deze ‘oplossing’ drie dagen daarvoor dit artikel in de Volkskrant heeft gelezen. Vaders, daar luisteren die hangjongeren niet meer naar. Nee, dan de zachte hand der moslima’s…

4) Verschuif het perspectief van de oorzaken naar de gevolgen van massa-immigratie voor Nederland

In gewoon Nederlands, waarschijnlijk: hou op met zeuren dat vluchtelingen het daar zo slecht hebben, kijk liever naar de gevolgen voor ‘Nederland’. Opnieuw is onduidelijk wie hier moet veranderen, net als bij dat ‘Stop met…’ De politiek? De media?

Ik zeg ‘waarschijnlijk’ want oplossing 4 is een raadsel. Met de opmerking over ‘oorzaken’ suggereert DNL dat ze met de ‘massa-immigratie’ de recente immigratie vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika bedoelt (met de tv-beelden van burgeroorlog, diepe armoede en verdrinkingen).

Maar wat zijn ‘de gevolgen’ dan? Toestanden zoals in Keulen, ruim een jaar geleden? Of doelt DNL op de verloedering en ‘islamisering’ van probleemwijken? Die immigratie was ooit, en had ‘oorzaken’ waar niemand het nog over heeft. Wat bedoelt DNL? Lastig hoor, dat deftig formuleren.

5) Voer een beperkt immigratiebeleid om eerst de immigratie-uitdagingen op te lossen

Dat beperkte immigratiebeleid is er allang. Wie zich aan de regels houdt, ontdekt al snel dat het vrijwel onmogelijk is om Nederlander te worden. Het probleem zit ‘m bij diegenen die zich niet aan de regeltjes houden. Die zonder papieren verschijnen, liegen, in de illegaliteit verdwijnen, zwerven, et cetera.

En dan zijn er de hulpverleners die weten hoe je procedures eindeloos kunt rekken. En de ‘schrijnende gevallen’ omdat wetten nu eenmaal grenzen moeten stellen. De uitdagingen, dat is niet de integratie van het handjevol geluksvogels. Dat is het opsporen en succesvol uitwijzen van illegalen. Een nóg beperkter beleid is niet mogelijk.

6) Toegang tot de Nederlandse verzorgingsstaat pas na vijf jaar werkhistorie

Da’s duidelijke taal. Iedere Nederlander moet minimaal vijf jaar gewerkt hebben om te mogen genieten van de zegeningen der verzorgingsstaat. En dat laatste is een breed begrip. Kinderen, jongvolwassenen, overtuigde huisvrouwen, gehandicapten… ze hebben bij DNL geen recht op zaken als uitkeringen, verzekeringen en regelingen die samen de verzorgingsstaat maken.

Als deze ‘oplossing’ doorgaat, voorzie ik een massa-migratie richting de beschaafde wereld. O, hier worden alleen immigranten bedoeld? Die moeten vijf jaar werken voordat ze datgene krijgen waar elke Nederlander recht op heeft. En wie geen werk kan vinden, zal zijn leven lang een tweederangs burger blijven. De onderste onderklasse.

7) Verenigingen waarvan je niet lid-af mag worden worden bij de wet verboden

Deze abstracte ‘oplossing’ is natuurlijk gericht tegen de islam. DNL beschouwt het blijkbaar als een groot probleem dat moslims zich niet bij de moskee uit kunnen schrijven (waarna ze geen moslim meer zijn).

Het is zeker zo dat moslims die er openlijk voor uitkomen dat ze ongelovig zijn geworden, op kritiek kunnen rekenen, wellicht ook een fikse ruzie binnen de familie. Maar waarom zou je dat doen? Je kunt gewoon wegblijven uit de moskee, en dat bidden en de Ramadan laten zitten.

Deze curieuze ‘oplossing’ lijkt voort te komen uit het misverstand dat ‘een geloof’ voor de Nederlandse wet niks anders is dan een vereniging. Een kerkgenootschap, een Vereniging Voor Moslims of een moskee kan juridisch een rechtspersoon zijn; dat kan een vereniging zijn met stemrechthebbende leden. Maar dat maakt gelovigen nog geen leden.

En een vereniging die zijn leden dwingt lid te blijven, is, wettelijk gesproken, een contradictio in terminis. Van een vereniging ben je per definitie vrijwillig lid. En wat verbieden betreft… ach, oplossing 7 is volkomen onzin. Elsevier-columnist Afshin Ellian was vrijdagavond aanwezig, om te kijken of de voorstellen juridisch haalbaar waren. Bij dit puntje was hij even ingedut, denk ik.

8) Ontwikkeling van de verlichte nederislam ten koste van de radicale islam

Pogingen om een soort ‘Nederlandse islam’ op te zetten, dat wil zeggen een Nederlandse/ Nederlandstalige opleiding tot imam, zijn hopeloos mislukt. De Hbo’s waren huiverig, en de islamitische stromingen waren veel te veel verdeeld om tot afspraken te komen.

Daarnaast weet iedereen dat veel moskeebesturen toch altijd voor een ‘echte’ imam zullen kiezen, dus een uit het buitenland. Dat hij geen Nederlands spreekt is dan geen groot probleem, dat leert hij wel (of niet).

En ten tweede, de Marokkaanse en Turkse overheid behoudt graag zijn invloed op landgenoten, en dan is de moskee de ideale weg. Die zorgen dus voor een aanbod aan aldaar opgeleide imams. Kortom, het van overheidswege stimuleren van een ‘nederislam’ lijkt een doodlopende weg. Het idee dat een nederislam ten koste zou gaan van radicale stromingen is luchtfietserij. Het effect is eerder andersom.

9) Nederlands wordt als preektaal verplicht en preken worden openbaar uitgezonden. De financiering van kerken en moskeeën wordt volledig transparant

Niet Spreektaal, maar preektaal. DNL is blijkbaar bang dat imams in het Arabisch of Turks heel onaangename dingen preken. Zoals dat je je vrouw mag slaan, een klein meisje mag huwen, of dat Geert Wilders een enge ziekte verdient.

In Turkse moskeeën wordt vrijwel uitsluitend in het Turks gepreekt – maar de Turkse islam is redelijk progressief, en driekwart van de imams komt van het Turkse ministerie voor geloofszaken Diyanet en wordt vooral ingezet om het Turkse nationalisme warm te houden.

In Marokkaanse moskeeën wordt steeds meer in het Nederlands gepreekt want de jeugd spreekt nauwelijks nog Arabisch. Nederlands verplicht stellen vergt jaren. En wat wil DNL met deze ‘oplossing’ bereiken? Imams ‘betrappen’? De AIVD weet toch wel waar ze haar oor te luister moet leggen. En preken openbaar uitzenden? Moet iedereen gaan luisteren? En gaat de overheid de uitzendingen verzorgen?

Wat de financiering betreft: landen als Koeweit en Qatar
steken miljoenen in Nederlandse moskeeën (van ‘gewoon’ tot salafistisch). Openheid van zaken is gewenst. Maar het is (nog) niet verboden.

10) Invoering van inkomenseisen voor wie in een probleemwijk wil komen wonen, naar voorbeeld van de Rotterdam-wet

De ‘Rotterdamwet’, een poging om gentrificatie af te dwingen of te versnellen, werd in 2004 aangenomen, in 2006 ingevoerd en is in 2015 geëvalueerd door onderzoekers van de UvA. Ze constateerden dat de wet geen effect had gehad.

***

Tot zover de tien oplossingen. Het is een merkwaardige verzameling. Sommige zijn onbegrijpelijk (1,3,4,7), sommige zijn onuitvoerbaar (2,8,9), een is irrelevant (5), een is onaanvaardbaar asociaal (6) en een is achterhaald (10). Geen enkel voorstel haalt de eindstreep van uitvoerbaarheid.

Immigratie levert heel wat uitdagingen op. Nieuwe groepen blijven op zichzelf, worden als vreemd ervaren, worden als vreemden behandeld, en dat levert aan beide zijden frustratie en agressie. Aanpassen aan elkaar is het eerste gebod. En dat betekent aanpassen van de nationale identiteit. Maar er zijn een aantal onderdelen van die identiteit die gerust onaantastbaar mogen heten. Dan gaat het dus niet om klompen, boerenkool en laf pils. Dan hebben we het over democratie, gelijkheid voor de wet, vrijheid van meningsuiting en het recht met rust gelaten te worden. Het recht om te doen wat je wilt, zolang je daarmee een ander niet lastig valt.

Het verontrustende is dat alle meer concrete ‘oplossingen’ (2, 6, 7 , 8 ,9) op gespannen voet staan met deze fundamentele waarden. DNL pleit voor een staat die onderscheid maakt tussen soorten mensen, die zich bemoeit met religie en die de slaapkamer en de moskee binnendringt om te kijken of daar geen schadelijke dingen gebeuren. Als dit het gevoelen is onder het electoraat van ‘nieuw rechts’, als dat de richting is waarin men wil gaan, dan hebben de nieuwbakken nieuw-rechtse politici nog heel veel uit te leggen. Zullen ze zo moedig zijn?

Reacties (22)

#1 Bismarck

Misschien toch even afstemmen in de redactie. Ik denk dat die avond met drie artikelen op krap anderhalve dag wel wat veel aandacht krijgt op Sargasso.

 • Volgende discussie
#2 KJH

1) Je kunt niet lezen. Er staat ‘de rest van de wereld’ en ze bedoelen ‘de rest van de wereld’. Niet vluchtelingen in Nederland, dus. Zet je paranoia hoed af. Of: begrijp niet bewust verkeerd, het staat je niet.
2) Tja. Hoe dan. Inderdaad. Een punt voor jou. Vooruit.
3) Ook onzin van de organisatie. Het gezag van de politie moet worden hersteld doordat zij altijd streng handhaaft, en doordat rechters geen fopstrafjes met het oog op doorgaans tot mislukken gedoemde resocialisatie of ‘culturele redenen’ op te laten leggen. Wraak, afschrikking en weghalen uit de maatschappij zijn valide redenen om te straffen.
4) Dit is toch niet zo moeilijk. Als er iets gebeurd in de wereld, vraag je dan niet af: hoe kan een Nederlandje met een wegbezuinigd leger iets betekenen bij de brandhaard – herstel gewoon de grenzen want kennelijk kan de EU dat niet.
5) Dit is dus totale onzin van je. Wie binnen wil wandelen in de EU, doet dat gewoon. En wie daar tot ongewenst vreemdeling wordt verklaard, hobbelt gewoon naar het volgende EU landje. Dit is al jaren een door vriend en vijand onderkend issue.
6) Het is helemaal niet raar om extra eisen te stellen aan immigranten. Talloze volstrekt beschaafde landen doen dat al generaties. De VS, Canada, Australie, Nieuw Zeeland, Japan… Gek, eigenlijk alle beschaafde landen behalve die van de EU!
7) Jezus, als je hier tegen bent, ben je dan niet een enorm gat in je voet aan het schieten? Was er laatst nog niet linkse ‘angst’ dat Harry billenknijper van Bommel stiekem eigenlijk helemaal niet lid-af kon worden van de SP?
8) Jij noemt deze oplossing onverenigbaar met fundamentele waarden. Vertel je dat ook aan je vriendjes van de SP, PvdA, D’66 en GL die deze oplossing ieder voor zich allemaal wel een keer hebben geopperd?
9) Tja, religieuzen kunnen mij niet echt schelen, en het verschil tussen een TV programma en een kerkdienst zie ik niet (jij kennelijk wel. Jij vindt religie meer dan een vereniging), maar ik kan me hier iets bij voorstellen.
10) Tja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 kneistonie

Het verontrustende is dat alle meer concrete ‘oplossingen’ (2, 6, 7 , 8 ,9) op gespannen voet staan met deze fundamentele waarden.

Je kan het ook zo zeggen: dat alle problemen die ten grondslag liggen aan zulke oplossingen zijn veroorzaakt door een ongelofelijke overschilligheid en laksheid bij het handhaven van diezelfde fundamentele waarden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 -M

Hey, ja, laten we -vooral- nog eens het derde wiel uitvinden!!~etc!!

Slechts enkele decennia geleden zijn dit soort “discussies” reeds gevoerd. Van het door Churchill -wie kent ‘um niet?- zo gewaardeerde Frenology ( https://en.wikipedia.org/wiki/Frenology ) tot zijn genocidale (en fascitoide) inslag, tot ..tja.

En dan die extreemrechtse zuigertjes, waarover, legio getuigenverklaringen zijn gegeven, Zoals dees:

https://www.snopes.com/quotes/goering.asp

Toe, Vertel mij eens waarom een aantal Nederlandse welpjes de (overigens rechtsextremistische invloed) over het kijken naar de gevolgen van enig oorzaak prefereert i.p.v. deze, gelijk rotte appels in a basket of deplorables – pardon le pun weg te nemen?

Wat is de toegevoegde waarde, van eender welk debat, wanneer ‘een (extreemrechtse) partij’ grossiert in achterhaalde bagger?

Toe, vertel?

Ga ik zo m’n ski’s weer onderbinden. Heh.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Oink

2) de creche is bijvoorbeeld erg duur. Enkel steuntrekkers en 3-4* modaal kan zich meer dan 3 kinderen veroorloven. 4 kinderen is een statussymbool.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Manfred

Bij punt 2.
* Als de bonus niet werkt dan gebruiken we de malus: een boete voor gezinnen met te weinig kinderen.
* Kinderlozen worden verplicht naar de spermabank gestuurd en bij een succesvolle bevruchting worden ze verplicht het ouderschap op zich te nemen.
* Eénoudergezinnen worden gedwongen samengevoegd tot grotere tweeoudergezinnen.
* …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Kacebee

Ontwikkeling van de verlichte nederislam ten koste van de radicale islam

De introductie van filtersigaretten hielp mensen ook niet van de zware shag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Lennart

@2:
“Wie binnen wil wandelen in de EU, doet dat gewoon. En wie daar tot ongewenst vreemdeling wordt verklaard, hobbelt gewoon naar het volgende EU landje. Dit is al jaren een door vriend en vijand onderkend issue.”

Nee hoor, dit is al jarenlang een door vriend en vijande erkende recthse leugen. Voor verreweg de meeste aardbewoners geldt, dat ze weliswar de EU binnen kunnen lopen, maar dat ze niet mogen blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 okto

Hierbij mijn duit in het zakje:

1) Stop met het gebruik van ons leefniveau als maatstaf voor de rest van de wereld

Deze is wel hilarisch. Het is net alsof we de radicaal linkse milieubeweging uit de jaren zeventig hier horen. Ik ben het er, gezien de klimaatproblematiek, roerend mee eens. Inderdaad is ons welvaartsniveau niet geschikt als maatstaf voor de rest van de wereld – en dan ook niet geschikt als maatstaf voor onszelf uiteraard.

2) fokken.

Tsja, vooral de eerste twee punten bij elkaar zijn natuurlijk nogal bizar. Hulspas gaat hier wat kort door de bocht, mijns inziens. Zet een vette subsidie op het krijgen van elk extra kind en je zult zien dat dat echt wel effect heeft – als het bedrag maar hoog genoeg wordt gaat het vanzelf werken. Hetzelfde geldt voor een vette boete op het krijgen van elk volgende kind – een maatregel die eerder mijn persoonlijke voorkeur zou hebben, gezien het feit dat de wereld toch al uitpuilt van de mensen. Dat dit geen beleidsterrein voor de overheid zou moeten zijn, lijkt me een mening en geen feit.

4) Verschuif het perspectief van oorzaak naar gevolg van massaimmigratie.

Lijkt me onzinnig. Als je iets wilt aanpakken en tegengaan moet je naar de oorzaken kijken. Zonder zicht op oorzaken zul je nooit een oplossing vinden.

5) beperkt immigratiebeleid.

Wat Hulspas zegt: onzinnig standpunt. Dat is er al lang. Het probleem is juist alles wat er langs glipt waar we geen vat op hebben.

6) toegang verzorgingsstaat na 5 jaar

Ja? En wat doen we met werklozen? Nooit toegang?

7) verenigingen…

Inderdaad bizar om een religie als een “vereniging” te gaan zien.

9) Nederlands als preektaal…

Volstrekt onzinnig. In een normale rechtstaat kun je mensen niet dwingen een bepaalde taal te gebruiken. Dat zijn sovjet-praktijken. En wetten die “preken” een speciale status geven lijken me al helemaal totaal onuitvoerbaar. Ben trouwens benieuwd wat de Friese aanhangers van de Nederlandse Leeuw hiervan vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@8: “Voor verreweg de meeste aardbewoners geldt, dat ze weliswar de EU binnen kunnen lopen”
Voor verreweg de meeste aardbewoners geldt dat ze de EU helemaal niet kunnen binnenlopen, of zelfs maar de buitengrenzen van de EU in zicht krijgen. De meerderheid komt zelfs het eigen land niet eens uit, of haalt op zijn best net een vluchtelingenkamp direct over de grens daarvan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lennart

@2:
“7) Jezus, als je hier tegen bent, ben je dan niet een enorm gat in je voet aan het schieten? ”

Het gaat niet om voor of tegen. Waar het om gaat, is dat dit helemaal geen punt is. In het huidige verenigingsrecht kan elk lid van elke vereniging zijn lidmaatschap gewoon opzeggen.

Dit punt zegt wel wat over het niveau van regressief rechts. Het kostte mij nog geen 5 minuten om de relevante wetsartikelen te vinden. DNL gokt waarschijnlijk, dat hun aanhang niet in staat is om even een wet op te zoeken op internet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lennart

@2:
“8) Jij noemt deze oplossing onverenigbaar met fundamentele waarden.”

Nee, hij zegt simpelweg dat het geen oplossing is, omdat het niet gaat werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 JANC

@2:

Het is helemaal niet raar om extra eisen te stellen aan immigranten. Talloze volstrekt beschaafde landen doen dat al generaties. De VS, Canada, Australie, Nieuw Zeeland, Japan… Gek, eigenlijk alle beschaafde landen behalve die van de EU!

is een reactie op het punt 6:

6) Toegang tot de Nederlandse verzorgingsstaat pas na vijf jaar werkhistorie

Het gaat in dit punt dus niet om (op voorhand) extra eisen te stellen, het gaat om achteraf mensen die al binnen zijn gekomen als derderangsburger te gaan behandelen. Bovendien lees je volgens mij selectief. In Canada bijvoorbeeld kun je als vluchteling – als je erkent wordt – eenvoudiger binnen komen als bijvoorbeeld Nederlander. Die laatste moet bewijzen dat hij kan bijdragen aan de Canadeze economie. Wat ik maar wil zeggen is dat de meeste van de landen die je noemt vluchtelingen anders behandelen als (andere soorten) emigranten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Lennart

@2:
“en het verschil tussen een TV programma en een kerkdienst zie ik niet”

Aha. Dus jij zou niet alleen graag zien dat alle preken in Nederland in het Nederlands worden gegeven, maar dat ook alle TV programma’s alleen maar Nederlands mogen gebruiken ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Lennart

@2:
“Je kunt niet lezen. Er staat ‘de rest van de wereld’”

Tsja. Maar welke Nederlanders gebruiken ons leefniveau eigenlijk als maatstaf voor de rest van de wereld ? Volgens mij doet niemand dat. Dit lijkt me een duidelijk geval van het opzetten van een stropop: leg je tegenstanders iets belachelijks in de mond dat ze nooit gezegd hebben zodat je ze kan afserveren als belachelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Lennart

@2:
” Het gezag van de politie moet worden hersteld doordat zij altijd streng handhaaft, en doordat rechters geen fopstrafjes met het oog op doorgaans tot mislukken gedoemde resocialisatie of ‘culturele redenen’ op te laten leggen.”

Je bedoelt dat er helemaal niets hoeft te veranderen ? Wat je hier beschrijft is namelijk de werklijkheid in Nederland anno 2018.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Lutine

@1

Zeker gezien het feit dat het allemaal extreemrechtse onzin is.
Dergelijke onzin tegen spreken is ook een vorm van serieus nemen. Sargasso gaat steeds meer achteruit, ze geven alleen aandacht aan het negatieve aspect van onze samenleving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Kacebee

@17:

ze geven alleen aandacht aan het negatieve aspect van onze samenleving.

Over de positieve aspecten hoeft je het niet te hebben, die behoeven geen oplossing. Introduceer een permanente goednieuwsshow en je zit binnen de kortste keren zonder lezers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Lutine

@18

Dat extreemrechts bestaat in de vorm van allerlei schimmige clubjes is één ding. Door er aandacht aan te geven maak je het groter dan het is. Waarom moet ik alles weten van Erkenbrand of die club waar het hier over gaat? Ik zou nooit van DNL gehoord hebben als ik daarover niet op Sargasso werd geïnformeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 JANC

@18: Het kan natuurlijk wel tot een stukje duiding leiden. Stel dat de negatieve aspecten 50% uitmaken. Dan is er iets ernstigs aan de hand. Maar als het maar 1% is, dan wil dat niet zeggen dat er niks gedaan moet worden, maar dat er wellicht niet zoveel aandacht aan gegeven moet worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 dehnus

@18: Wel grappig dat zo’n dergelijke goed nieuws show Wil door rechts gevoerd word over eigen gelederen. Ze noemen bijvoorbeeld nooit corruptie in de VVD als een probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Kacebee

@19:

Waarom moet ik alles weten van Erkenbrand of die club waar het hier over gaat?

Dat zal ik je vertellen: die voorbeelden voorzien je van stropoppen die je kunt inzetten bij je discussies met rechts.

 • Vorige discussie