Tien ongevraagde adviezen aan de Belgen (Deel 8)

GeenCommentaar geeft de Belgen geheel ongevraagd advies hoe hun crises op te lossen. Daarom presenteren wij tien tips om Belgie er weer bovenop te helpen. Na enige vertraging (maar niet zo lang als de Belgische coalitiebesprekingen) nu nummer acht:

8. Breng ontwikkelingssamenwerking en handel met het buitenland terug naar federaal niveau.

Belgische en Europese vlaggen (Foto: Flickr/kwatoko)

Vlaamse ontwikkelingshulp? Was België op zichzelf nog niet nietig genoeg? Wat is in hemelsnaam de meerwaarde van gescheiden ontwikkelingshulp? Bouwen Vlamingen op andere wijze waterpompen dan Walen? Weg ermee. Op dit moment wordt Belgisch geld voor ontwikkelingshulp besteed op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, federaal èn Europes niveau. Een bestuurlijk laagje minder is dus wel op zijn plaats. Hetzelfde geld voor buitenlandse handel (waarvan het meeste toch al Europees gebeurt). Wat is er potsierlijker dan een Vlaamse en een Waalse handelsmissie die tegelijkertijd in China rondbanjeren? (niet dat gezamelijke handelsmissies automatisch wel een succes zijn). Alsof Belgische bedrijven zich iets van die malle taalgrens aantrekken. Laat de Vlamingen maar een duidelijk standpunt innemen: gewestelijk als het moet (zie 7), maar als iets beter op federaal niveau kan dan hoort het daar gewoon thuis.

Reacties zijn uitgeschakeld