Tien ongevraagde adviezen aan de Belgen (Deel 1)

Belgen zien Nederlanders doorgaans als botte, betweterige arrogante lieden die ook nog eens vies eten. Deze waarneming is in grote lijnen correct, en gaat dus ook voor mij op (behalve dat van het vieze eten, want ik woon in België). In mijn hoedanigheid van botte arrogante betweter schroom ik dan ook niet de Belgen geheel ongevraagd advies te geven in hoe hun crises op te lossen. Crises, want België zit niet alleen in een politieke crisis maar ook en vooral in een financieel-economische. Daarom hierbij geheel ongevraagd mijn tien tips om Belgie er weer bovenop te helpen. Mocht een Belgische lezer zich geroepen voelen om evenzeer d`n Hollander de les te lezen over hoe het beter moet, dan willen wij daar hier zeker ruimte voor maken. Vandaag het eerste advies:

1. Ga over op èèn federale kieskring.

Stembureau (Foto: Flickr/Noud!)

Het is aan buitenlanders altijd een beetje lastig uit te leggen waarom Belgen (buiten Brussel) niet op àlle partijen in België kunnen stemmen, maar alleen die van hun eigen taalgroep. Zoals nu blijkt zijn onderhandelingen tussen de politici uit verschillende taalgroepen, die alleen aan hun eigen achterban verantwoordelijkheid hoeven af te leggen, bijzonder moeizaam. Dat wordt gemakkelijker als alle politici nationaal gekozen worden, maar de kans dat een regering door bijvoorbeeld alleen Vlaamse partijen zou worden gevormd is door de verscheidenheid van politieke families zeer gering. Voor de Vlamingen heeft dit systeem het voordeel dat ze altijd een meerderheid in het parlement zullen hebben. De Walen hebben als voordeel dat er een sterke representatieve federale regering zal zijn. Belangrijkste voordeel: het vermoeiende debat over Brussel-Halle-Vilvoorde kan eindelijk afgesloten worden. De kiesdrempel van 5% mag ook wel weg, want dit sluit de komst van nieuwe partijen, die de verkokerde Belgische politiek best zou kunnen gebruiken, vrijwel uit. Oh ja, en uw Senaat mag ook wel wat eenvoudiger verkozen worden. Vier verschillende senatoren, was de Belgische staatsinrichting nog niet complex genoeg?

 1. 1

  Voor de federale verkiezingen lijkt me dat logisch, maar de Vlaams nationalisten willen Halle-Vilvoorde Vlaams houden en dat lukt nooit als de Franstaligen op Franse partijen mogen stemmen. Daar ging toch die hele ruzie om?

 2. 2

  @1: het Brussel-Halle-Vilvoorde-conflict gaat alleen over federale verkiezingen. Alleen voor kamer en senaat is het namelijk een kiesdistrict. (er is dus geen Brussel-Halle-Vilvoordes parlement ofzo).

  Op dit moment kunnen inwoners van Brussel-Halle-Vilvoorde, als enige Belgen, op zowel Vlaamse als Waalse partijen stemmen. De Vlamingen zien dit als teken van oprukkende verfransing (mede omdat het bieden van faciliteiten aan Franstaligen ook weer verbonden is aan Franstalige partijen) en willen daarom splitsten, en bijvoorbeeld het deel van de kieskring dat in de provincie Vlaams-Brabant valt ook daadwerkelijk in de kieskring Vlaams-Brabant (die dus niet gelijk is aan de provinciegrenzen) komt te vallen. De Waalse partijen willen uiteraard de stemmen van franstalige minderheden in overwegend Vlaamse gemeentes niet kwijt (vooral de liberale MR profiteert hiervan).

  Door de idiote regel dat je in een taalgebied alleen op partijen van dat taalgebied kunt stemmen af te schaffen in het hele land los je het probleem op.

 3. 3

  @1 Niet helemaal. De ruzie draait er onder andere om dat de Franstaligen in Halle-Vilvoorde (wat onderdeel is van Vlaams Brabant en dus van Vlaanderen) door de rare kieskring-indeling op Franstalige partijen mogen stemmen, terwijl omgekeerd Vlamingen die in gemeenten in Wallonië wonen niet op Vlaamse partijen mogen stemmen. Het probleem voor de Vlamingen zit hem dus grotendeels in die ongelijkheid.

  Door naar een systeem met 1 kieskring te gaan zou je die ongelijkheid wegnemen.

  Bovendien: een ander bezwaar tegen het huidige systeem is dat het verdere verfransing in de hand werkt van de gemeenten rond Brussel: veel Walen vestigen zich hier omdat er hen veel faciliteiten worden geboden die ze elders in Vlaanderen niet krijgen (o.a. het recht op Franstalige partijen te stemmen). Door naar 1 kieskring over te gaan verminder je ook dat probleem: het is dan niet meer uitsluitend in Halle-Vilvoorde aantrekkelijk om je als Franstalige te vestigen, want je kan dan overal op Franstalige partijen stemmen als je dat wil.

  Het hele gedoe met kieskringen is sowieso een farce: een Belg die in België woont moet verplicht in zijn eigen kieskring stemmen, maar een Belg die in het buitenland gevestigd is mag zelf kiezen in welke kieskring hij zijn stem uitbrengt…

 4. 4

  Ik begin het nu eindelijk een beetje te snappen: Belgie is een beetje Europa in het klein, je mag alleen stemmen op een partij van je eigen gebied. Goed idee om dat af te schaffen.

 5. 5

  Sowieso stuit het principe dat je een partij uitsluit van verkiezingen vanwege de taal die haar politici spreken mij ontzettend tegen de borst. Laat het Vlaams Belang maar meedoen met de verkiezingen in Charleroi en Front Démocratique des Francophones in Antwerpen. De gevolgen zullen op zijn slechtst nihil zijn en op zijn best bijzonder amusant.

 6. 6

  Dit voorstel ligt eigenlijk zodanig voor de hand dat het vreemd is dat het (voor zover ik weet) nooit onderdeel is geweest van de onderhandelingen. Enig idee waarom?

  Ik heb zelf een donkerbruin vermoeden dat de Walen het niet zien zitten omdat ze dan nooit een meerderheid zullen kunnen halen.

 7. 7

  @6: Met het huidige kiessysteem kunnen ze dat ook niet. Sterker nog, met het huidige systeem is hun minderheid geïnstitutionaliseerd. Ik vermoed daarom eerder dat de Vlamingen de huidige situatie willen behouden (en de Franstaligen nog wat zetels afpakken door deling van BHV).

  @3: Het is wel zo dat Vlamingen in Brussel op Vlaamse partijen mogen stemmen, terwijl ze daar een kleinere minderheid vormen dan de Walen in de meeste faciliteitengemeentes.

 8. 8

  Geachte,

  Iedereen heeft vrijheid van denken omtrent deze versmelting van 3 gewesten en een gemeenschap. Het minste wat wij met dit project willen realiseren is dat wij als 4 afzonderlijke entiteiten kunnen streven naar een betere samenwerking tussen de overheden, evenwichtiger zonder gewestgrenzen en zonder verdeeldheid opnieuw naar elkaar toegroeien.

  Huidige toestand,
  België is een federale staat, samengesteld uit de gewesten en gemeenschappen.
  België word momenteel gestuurd door zes regeringen, een federale, een Vlaamse, een Waalse, een Brusselse, een Duitstalige en een regering voor de Franse gemeenschap.
  Een kaakslag voor het federale systeem is dat de regionale regeringen niet langer symmetrisch lopen met die van de federale bestuursploeg. Een politiek immobilisme versterkt een constitutionele verlamming voor de federale staat tot gevolg. Dit systeem is goed op weg naar een confederale staat waar deelgebieden boven de federale regering beslissen wat zij samen nog willen ondernemen. Waar is de solidariteit onder de Belgische bevolking gebleven? Is het waarheid dat de toenemende macht van politieke partijen verantwoordelijk met gedrevenheid een verscheuring van een kleine natie willen bewerkstelligen?

  Mijn persoonlijke reden tot actie,
  Een jaar geleden was ik met vrouw en dochterlief naar Spanje. Tijdens onze terugreis was er op de Franse nationale zender een debat aan de gang betreffende België en de toenadering van Wallonië tot Frankrijk. De debatterende Franse politici mochten hun visie weergeven over de twee toekomstige Franstalige gewesten. Brussel als Europese hoofdstad was hun trofee, maar wat moesten zij met Wallonië?
  Hun idee was om het separatisme in het Waalse en Brusselse gewest evenals het separatisme aan Vlaamse zijde fel aan te wakkeren met als doelstelling de splitsing van België. Op deze manier zou Frankrijk de Europese hoofdstad Brussel als financieel centrum van het land kunnen claimen en tja hun idee was Wallonië koloniseren met al het uitschot uit hun voorsteden. Magnifiek idee riep de presentatrice, we beginnen alvast met een affiche-campagne “Libérer Brussel”. Ik stond perplex, moest even met de auto aan de kant. De uitzending van dit debat had mij diep getroffen. Dit mag alvast NIET gebeuren.
  Als wij de huidige politieke impasse in dit land evalueren vandaag met haar 100 jaar oude communautaire discussies over de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië betreffende transfergelden, dan staat een confederaal systeem aan de voordeur van België. Vlaanderen overleeft niet in een confederatie met als gevolg dat wij opnieuw de armen openen voor een verenigd koninkrijk der Nederlandstaligen.

  Belgisch project,”Versmelting 4 gewesten”

  Laat ons beginnen met 4 entiteiten samen tegen alle vormen van geweld te zijn, een statement die onze gewesten en gemeenschappen op gelijk niveau brengen zonder communautaire discusies. 4 gewesthanden (3 en een duitstalige gemeenschap), worden door kunstenaars ontworpen en omgezet in chocolade. De doelstelling van deze 4 chocoladehanden betreft het samenbrengen van de chocoladen handen te hoofdstad Brussel om te versmelten tot een éénheid tegen alle vormen van geweld.
  De 4 kunstenaars van de 4 entiteiten ontwerpen een Belgisch symbool tegen alle vormen van geweld, maken een mal van het nieuw symbool en plaatsen die onder de versmelting van de gewesthanden teneinde de kracht van de 4 versmolten entiteiten op te vangen en te bundelen in een krachtig Belgisch symbool. Met dit statement gaan wij België niet veranderen maar elke kleine stap tot verbondenheid is een grote stap tegen verdeeldheid. Laat dit alvast een positief voorbeeldsignaal zijn in de goede richting voor België als toekomstig voorzitter van de Europese unie.

  In dit belangrijk initiatief die van iedereen is om dat het iedereen aanbelangt te leven in een geweldloze samenleving, hoop ik toch zo veel mogelijk Belgen achter dit initiatief te scharen om het opkomende separatisme de kop in te drukken.

  De peters voor Vlaanderen zijn dhr federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove en dhr federaal volksvertegenwoordiger Stefaan VanHecke. Peterschap Brussel dhr Vlaams volksvertegenwoordiger Sven Gatz. Wallonië laat nog niks horen, Oost-kantons voorlopig ook nog niet. peters, meters en Ambassadeurs zijn volledig vrij in samenwerking, zonder enige vorm van verplichting. Het enige dat ik hen vraag is dat wij allen samen een goede communicatie uitbouwen zodoende het welslagen van het initiatief in belang van ons land en de bevolking te bekomen.

  Chocoladebedrijf met Belgische chocolade,
  De financiële bijdrage voor het maken van de chocoladen handen en de realisatie van het eigenlijke doel, “het proces van versmelting” is in dit initiatief bijzonder klein voor een geëngageerd Belgisch chocoladebedrijf dat streeft net als wij voor het behoud van ons land.

  Bij deze nog mijn mededeling dat de gipsen hand van Vlaanderen tegen het Belgisch voorzitterschap van volgend jaar zal worden herbewerkt met de Belgische driekleur in synergie met het symbool van de Europese unie.

  In bijlage (foto’s van de chocoladehand van Vlaanderen ter beschikking), voor een verkennend (vrijblijvend) gesprek mail to
  Met vriendelijke groeten Enca Caen,
  Ambassadeur vredesgemeente Merelbeke.