Thieme vs. ’t Hart

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Marianne Thiemes geloof is niet privé als ze daar haar partij mee schaadt.

Eigenlijk is de hele ruzie Maarten ?t Harts eigen schuld. Tussen de regels van Marianne Thiemes boek De Eeuw van het Dier door valt al prima te lezen dat er een flinke dosis hardcore christendom in haar schuilt. Het is natuurlijk niet zo dat ze met haar bekering naar het Zevendedagadventisme in 2006 in één keer van atheïst naar fundamentalist is omgeslagen.

Misschien had hij eens een babbeltje moeten maken met de leidster van de partij die hij steunde? Ik wist bijvoorbeeld wèl dat Thieme het niet zo had op de evolutietheorie ? wat voor mij een belangrijke reden was om niet op haar te stemmen ? en ik stond niet eens bij haar op de kieslijst.

Met het geloof van Thieme lijkt het bovendien reuze mee te vallen. Het bestuur van haar partij verzekert belangstellenden ervan dat ?De Partij voor de Dieren voor het homohuwelijk, lesbische meemoeders etc is. Voorstellen op dit vlak worden door onze kamerfractie gesteund.?

Thieme kan haar geloofsopvattingen blijkbaar als een hoedje afzetten als er gestemd moet worden in de Tweede Kamer. Dat doet ze ook echt: de motie Van der Vlies over ambtenaren die geen homo?s wilden trouwen, kreeg haar steun niet. In haar brief verzet Thieme zich tegen de ?seculiere inquisitie?, maar in haar stemgedrag is ze zelf al seculier.

Zou deze lachwekkende scheiding tussen kerk en partij ook stand houden als er een keer een spoeddebat is op zaterdag? De sabbat moet immers geheiligd worden. SGP-stemmers verwachten van hun volksvertegenwoordigers dat ze wegblijven op zondagen, maar de aanhang van de PvdD zou het wellicht jammer vinden als hun stem ineens niet gehoord wordt vanwege de privé-opvattingen van de partijleider. Ik denk dat ze wel komt: uit seculariteit zal Thieme zich -volgens haar eigen geloof tenminste – naar de hel stemmen.

Op het belangrijkste bezwaar van ?t Hart geeft Thieme overigens geen antwoord. ?t Hart stelde dat iemand die gelooft dat het bijbelverhaal Genesis de letterlijke waarheid is, ?de partij waar je lijsttrekker van bent, ongelooflijk veel schade berokkent.?

Dat is natuurlijk ook zo. Stel dat bekend werd dat Balkenende elke ochtend voor tweehonderd euro zijn horoscoop voor de dag laat bepalen. Als daar vragen over komen zegt hij ?maar ik doe er niets mee in mijn hoedanigheid als premier.? Zelfs als hij dat kan aantonen, loopt hij toch nog steeds imagoschade op? Hij maakt zijn partij toch belachelijk?

Dat doet Thieme nu ook: veel PvdD-stemmers zouden zich nog even achter de oren hebben gekrabbeld als ze wisten hoe de lijsttrekker denkt over Adam en Eva. De dierenrechtenbeweging krijgt al vaak genoeg verwijten over irrationaliteit naar het hoofd geslingerd.

?t Hart schreef zijn stuk dan ook niet vanuit een ?seculiere inquisitie die het bestrijden van godsdienst als doel heeft.? Ook hij zal van mening zijn dat geloof in de letterlijke waarheid van Genesis, Scientology, het Raëlianisme of de Paashaas geen bezwaar mag zijn voor iemands verkiesbaarheid. Het siert Thieme niet dat zij ?t Hart beschuldigt van ongrondwettelijke opvattingen. Wat hij zèi was dat Thiemes opvattingen haar hele beweging schaadt. Daarmee heeft hij gewoon gelijk.

En dus is Thiemes geloof helemaal niet privé.

Reacties (16)

#1 Rodehond

Terecht stel je dat ’t Hart maar beter had moeten opletten opletten wie hij duwde. Dat geldt ook voor de stemmers. Lijkt me geen reden om terug te treden.

Verder verkondig je onzin. Laat Thieme lekker geloven wat ze wil. Zo lang ze zich gedraagt naar haar beloften en partijprogramma, heeft geen enkele lijstduwer recht van spreke.

Het verwijt dat Thieme’s geloofsovertuiging het imago van de partij schaadt, gaat ook op voor ’t Hart. Die draagt mijn zijn stellingname ook niet bij aan een blij wij-gevoel.

 • Volgende discussie
#2 Joost

Dat is het probleem juist. Op een gegeven moment komen de gedachten van Thieme niet meer overeen met die van de partij. Kan je van Thieme verwachten dat ze dan haar religie-standpunten verloochent? Ook als dat volgens haar (strenge) geloof zal betekenen dat ze een zonde begaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Arnoud

@ 1: hoezo verkondigt het stuk onzin?

Zelf lees ik nergens in het stuk dat Thieme niet lekker mag geloven wat ze wil. De stelling is dat haar geloof niet privé is en dat ze haar partij schaadt. Gezien de laatste twee regels van je bijdrage ben je het daarmee eens. Dat lijkt me volkomen terecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Mark

electoraal was het verstandiger geweest om niet over adam en eva te beginnen. Daar schaadt ze inderdaad de partij mee. Maar gezien haar stemgedrag valt er weionig op haar aan te merken. Dit is gewoon reli-overgevoeligheid!

En als we het over beschadigen van een partij moeten hebben, lijkt de heer Pronk me een veel geschikter voorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@4: Dit is geen reli-overgevoeligheid, dit is een tijdbom die nog niet is afgegaan, maar wel op scherp staat.

/overdrijf modus uit (tweede helft van de zin)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Rodehond

@4 mee eens

@3 Ik vind die stelling wel onzin. ’t Hart maakt er een probleem van en juist dat schaadt het imago. (dat bedoel ik, mijn laatste 2 regels zijn een beetje onhandig geformuleerd.)

Als Thieme op basis van haar levensovertuiging zich niet aan het partijprogram houdt, is er pas een probleem. Daar is geen sprake van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@6: Het is toch een beetje gek als je een bepaalde levensbeschouwing hebt, daar openlijk voor uitkomt en daar dan niet naar handelt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Mark

@7: dat klopt, maar dat is haar eigen probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

Nee, natuurlijk niet. Want als dat conflict er komt en het verkeerd uitpakt is dat óns probleem. Want dan gaat ze opeens theïstisch stemmen terwijl zij dat niet zo mogen doen gezien haar 80% atheïstische achterban. (Overigens: 80%? Daar geloof ik niks van)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bart

Wow. Dit is echt voor de allereerste keer dat Mohammed Benzakour en ik het niet voor honderd procent met elkaar oneens zijn:

“Nu, wie stellig gelooft in de Wederkomst van Jezus, wie gelooft dat heidenen dan zullen schroeien als speenvarkentjes op de gril, moet niet raar opkijken om als een soort Jomanda van de beesten te worden afgeschilderd.”

http://www.trouw.nl/deverdieping/podium/article688321.ece/Gelooft_Thieme_in_haar_partij_of_in_haar_geloof_opinie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mark

Zeer rake observaties allemaal, maar wie denkt nu dat er binnen het CDA geen tegenstrijdigheden in politieke en godsdienstige opvatting te vinden is? Als je als politicus verandering wil bereiken moet je accepteren dat de partij niet al jouw standpunten koestert.

T. is alleen de enige die zo electoraal onverstandig was over haar prive opvattingen te spreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Teun

@10 Mooie kwoot.

@11 Waar. Persoonlijk ben ik niet bang dat bij de eerstvolgende zonsverduistering Thieme in een wit laken rondjes over het Binnenhof gaat rennen, maar mensen die haar lijst duwen en op haar stemmen, hebben wel het recht om te weten op wie ze stemmen. OK: het gaat niet om poppetjes, maar ik begrijp wel dat mensen die nog méér atheist dan vegetarier zijn, zich genaaid voelen.

Alleen jammer dat ’t Hart zo verongelijkt reageert. Het slaat toch nergens op om op haar aftreden te vragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Peter de Jong

@prometeus

?Het slaat toch nergens op om op haar aftreden te vragen?

Dan heb je het bezwaar van ?t Hart niet goed begrepen. Hij zei in zijn radio-column:

?Zevendedagsadventisten (-) geloven dat Jezus binnen zeer afzienbare tijd zal wederkomen, en dat dan alle ongelovigen (-) voor eeuwig verdelgd zullen worden. (-) zo?n geloof heeft eigenaardige consequenties. Wie dat vurig gelooft kán zich helemaal niet inzetten voor een partij, noch zich sterk maken voor de bestrijding van de bio-industrie. Noch het een noch het ander heeft immers toekomst, zeer binnenkort is het daarmee toch gedaan. Mij lijken daarom zevendedagsadventisten bij uitstek ongeschikt om een partij te leiden.?

Het gaat er dus niet om dat Thieme Genesis letterlijk neemt, of dat ze het eten van vlees als een zonde beschouwt. Het gaat er om dat zij en enkele van haar partijgenoten, juist vanwege hun geloofsopvattingen, zich nooit met hart en ziel voor een politieke partij zullen kunnen inzetten. Als 7e Dagsadventist staat je leven in het teken van de wederkomst van Christus. Al het andere in daaraan ondergeschikt. Thieme dient dus idd af te treden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Annoesjka

Als Thieme werkelijk vindt dat haar religie een privézaak is, dan had ze haar poezelige smoeltje moeten houden. Was het niet zo dat haar partij boven elke religie en politieke kleur verheven was? Het lijkt er niet op.

Verder is het erg jammer dat nu blijkt dat het dierenwelzijn in de PvdD toch niet zo belangrijk wordt gevonden: een relletje gaat voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 mescaline

Zegt de ene zwarte kous (Maarten) tegen de andere (Marianne): “jij bent niet consequent genooeg, dat schaadt de zaak”. En half “verlicht” Nederland bemoeit zich er tegenaan.

Een nonsensdicussie is het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Arnoud

@ 15: ´Geloof´waardigheid in de politiek nonsens noemen is een ontkenning van de werkelijkheid. Sterker nog: geloofwaardigheid is op dit moment belangrijker dan de inhoud, of je dat nu leuk vindt of niet.

 • Vorige discussie