Ter verdediging van het Vrije Westen

COLUMN - Een pleidooi voor de ware vrijheid van meningsuiting.

Ooit, toen van Kamtsjatka tot Karl-Marx-Stadt het communisme heerste, heette de Westerse wereld nog het Vrije Westen. U weet wel, die free world van Neil Youngs Keep on rocking, waar een mens mocht zeggen wat hij wilde en geloven wat hij wilde. Waar kerken, synagogen en moskeeën niet van staatswege tot Musea van het Atheïsme werden omgebouwd. Een wereld waarin je wist wat je rechten waren, en dat die hetzelfde waren voor iedereen – geen plek waar mensen in strafkampen, heropvoedingskampen of psychiatrische inrichtingen verdwenen omwille van hun persoonlijke overtuigingen of het blote feit dat ze tot de een of andere van staatswege afgekeurde groep hoorden.

Die waarden van dat Vrije Westen van weleer, daar sta ik voor, en daar blijf ik voor staan. Vrijheid van meningsuiting. En ik bedoel niet de vrijheid om door-de-weekse kroegpraatjes op te hangen, of te zeggen dat de politiek niet deugt. Nee, vrijheid om dingen te kunnen zeggen waar iedereen van gruwelt, dàt is vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van de ‘pedopartij’ bijvoorbeeld om te mogen ijveren voor opheffing van het verbod op seks met minderjarigen. Dàt is de zo bewierookte ‘VVM’ – niet dat geneuzel over gewiste reacties op websites.

Vrijheid van godsdienst – als overtuigd goddeloze met een stevige hekel aan argumenten gebaseerd op imaginaire vriendjes zal ik altijd het recht blijven verdedigen om in wat dan ook te geloven, op de manier die jou daarbij past – zolang je daarbij geen derden schaadt. Het is deze vrijheid van godsdienst die ons land heeft gemaakt tot wat het vandaag de dag is, want het was Willem van Oranje zélf die bij Margaretha van Parma ging bedelen om de vrijheid, God te mogen aanbidden op manieren die de kerk van Rome en de koning van Spanje niet welgevallig waren. We waren tachtig jaar in oorlog om die vrijheid. Zonder de wens om die vrijheid te hebben, was ons land wellicht nooit ontstaan.

Gelijkheid voor de wet. Ik kan niet accepteren dat iemand schuldig is omdat hij of zij toevallig tot dezelfde groep behoort als enkele misdadigers. Ik kan niet accepteren dat voor hetzelfde vergrijp de ene persoon een gevangenisstraf krijgt terwijl de ander wordt uitgewezen. Wie de wet overtreedt, moet worden gestraft, punt uit. Maar alléén wie de wet overtreedt. Elke poging om daar op wat voor manier dan ook een hele bevolkingsgroep bij te betrekken, bijvoorbeeld door constant te herhalen dat deze “afstand moeten nemen” of dergelijke onzin meer, verwerp ik. Mij is als Rotterdammer nooit gevraagd om afstand te nemen van We Gaan Op Jodenjacht-roepende stadgenoten. U is als Nederlander nooit gevraagd om afstand te nemen van de vader van Ruben en Julian, of van Volkert van der G. Er zijn zevenhonderdduizend Rotterdammers; er zijn zestien miljoen Nederlanders; er zijn anderhalf miljard moslims. Maak uzelf – en daarmee volgens uw eigen logica ons allemaal – niet onsterfelijk belachelijk alsjeblieft.

Hier sta ik voor, de waarden van het Vrije Westen, de waarden waarvan gezegd wordt dat moslims ze haten, en hier blijf ik voor staan. Het zijn de waarden waarmee ik opgegroeid ben, en ze staan los van welke mainstream politieke overtuiging dan ook. Liberalen, christenen en sociaaldemocraten kunnen met dit “basispakket” uitstekend uit de voeten. En ooit, toen van Kamtsjatka tot Karl-Marx-Stadt enzovoorts, waren ze dan ook vanzelfsprekend.

Noem mij dan maar een landverrader en een gevaarlijke linksmens. Maar bedenk wel: nog nooit in de geschiedenis heeft het uitzonderen van een enkele groep tot iets goeds geleid. Het uitzonderen van Afrikanen, Roma, Joden, christenen, homo’s, Europeanen, vrouwen, Koerden, Alevieten, boeddhisten, Jehova’s Getuigen, grootgrondbezitters, Indios, Indianen, Aboriginals en noem ze allemaal maar op, leverde uitsluitend ellende op.

En kom nu maar eens met tegenargumenten.

 1. 3

  Ooit, toen van Kamtsjatka tot Karl-Marx-Stadt het communisme heerste, heette de Westerse wereld nog het Vrije Westen. U weet wel, die free world van Neil Youngs Keep on rocking, waar een mens mocht zeggen wat hij wilde en geloven wat hij wilde. Waar kerken, synagogen en moskeeën niet van staatswege tot Musea van het Atheïsme werden omgebouwd. Een wereld waarin je wist wat je rechten waren, en dat die hetzelfde waren voor iedereen – geen plek waar mensen in strafkampen, heropvoedingskampen of psychiatrische inrichtingen verdwenen omwille van hun persoonlijke overtuigingen of het blote feit dat ze tot de een of andere van staatswege afgekeurde groep hoorden.

  Ik ben vooral benieuwd hoe Edge of Europe wilt staven dat het Westen ten tijde van het communisme vrijer was dan nu.

 2. 7

  Goed stuk! Ik sta er helemaal achter. Wat betreft tegenargumenten, die kan ik wel noemen, maar zijn allemaal op macchiavellistische leest geschoeid en werken -bijna (?) altijd- alleen goed voor de dominante groep of de staat.

  Het onderdrukken van regionale groepen, talen of concurrerende religies heeft van Spanje en Frankrijk gemaakt wat het nu is: geen veelvoudigheid van staatjes, of een lappendeken van een land met allemaal groeperingen die vechten voor een eigen land. Men zou zelfs kunnen stellen dat het onvermogen om de Basken te ‘bedwingen’ (men mag hier allemaal repressieve of dodelijke maatregelen voor invullen) ertoe heeft geleid dat heel Spanje geteisterd wordt door de ETA en dat het dus ‘beter’of in ieder geval handiger was geweest als ‘de Basken’ nooit hadden bestaan.

  Ook zou men kunnen beweren dat het onvermogen van (destijds) Oostenrijk(-Hongarije) om de onderdanen in het rijk te *homogeniseren* heeft geleid tot de (doden van de) Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog (aangezien dat als vervolg op de acties in de Eerste Wereldoorlog genoemd kan worden) en de Joegoslavie-oorlogen vanaf de jaren 90. Analoog kan men de repressieve acties van generaal Francisco Franco en Josip Tito zien als ‘gewapende vrede’, om erger te voorkomen (zoals de Spaanse Burgeroorlog tot het autoritaire regime van Franco, of de -eerder genoemde- Joegoslavie-oorlogen).

  Maar goed, dat is macchiavellistisch. En dat heeft -zeker in mijn boekje- niks met moraal te maken, niks met ‘goed’ en ‘kwaad’.

 3. 8

  Ome Neil had het toch over een ietwat ander soort vrijheid:

  There’s colors on the street
  Red, white and blue
  People shufflin’ their feet
  People sleepin’ in their shoes
  But there’s a warnin’ sign
  on the road ahead
  There’s a lot of people sayin’
  we’d be better off dead
  Don’t feel like Satan,
  but I am to them
  So I try to forget it,
  any way I can.

  Keep on rockin’ in the free world,

  I see a woman in the night
  With a baby in her hand
  Under an old street light
  Near a garbage can
  Now she puts the kid away,
  and she’s gone to get a hit
  She hates her life,
  and what she’s done to it
  There’s one more kid
  that will never go to school
  Never get to fall in love,
  never get to be cool.

  Keep on rockin’ in the free world

  We got a thousand points of light
  For the homeless man
  We got a kinder, gentler,
  Machine gun hand
  We got department stores
  and toilet paper
  Got styrofoam boxes
  for the ozone layer
  Got a man of the people,
  says keep hope alive
  Got fuel to burn,
  got roads to drive.

  Keep on rockin’ in the free world,

 4. 10

  @2: Doe nou niet alsof je ene ruk geeft om christenen of journalisten in die landen. Dat je alleen moslimlanden noemt zegt genoeg.

 5. 12

  Ik begrijp het punt niet helemaal, ik bedoel, wat is er aan de hand? Ik heb bepaald niet de indruk “dat iemand schuldig is omdat hij of zij toevallig tot dezelfde groep behoort als enkele misdadigers.” Misschien gebeurt dat wel in de kroeg, in de reactiekolommen en in de kantine, maar niet in de Nederlandse rechtbank.
  Wel ben ik bang dat de vrijheid van godsdienst langzaam maar zeker naar achter de voordeur wordt gedrongen. Je mag nog wel denken wat je gelooft, maar je mag aan je religiositeit niet al te veel uiting geven. Omdat de maatschappij meer en meer seculier wordt, kan niemand zich meer iets bij “geloof”, “contemplatie”, “belijden” en “naleven” voorstellen en wordt de kans steeds groter dat er voor een gelovige die naar zijn geloof wil leven geen uitzondering meer wordt gemaakt.
  Terwijl voor activiteiten die particulieren geld zullen moeten opbrengen wel een uitzondering te maken valt, of dat nou de 24-uurseconomie is, muziekfestivals met schade aan oor en natuur, of bankactiviteiten.

 6. 13

  De grootste verworvenheid van het vrije westen anno 2013 is het afschaffen van de smalende godslastering art 147. We mogen nu eindelijk overal ongestraft van de kansel verkondigen dat God met zn Semitische bastaardbroertjes slechts -evolutionair goed verklaarbare- breindefecte waandenkbeelden en hersenspinsels zijn.

  God zal als ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en geranseld, maar ik zal hem begrijpen en meteen met hem naar bed gaan, maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als hij spartelt bij het klaarkomen.

  Het Jezuschristenhondenkennel is de supportersvereniging van die rotte vis van Nazareth.

  Mohammed rules them all als grootste Misleider; de pedofiele epileptische hersenbeschimmelde Grootoplichter en Shaitansmaatje, die de door Iblis ingefluisterde Duivelsversen vermarktte als neerzending Gods ter versterking van zijn legerscharen der gewelddadige bekeringen op de Punt van Het Zwaard.

 7. 15

  …nog nooit in de geschiedenis heeft het uitzonderen van een enkele groep tot iets goeds geleid…

  Mee eens.

  Het woord uiteindelijk hoort wel hierbij. Er is een tijdseffect. Het uitzonderen van een groep (A) gebeurt nl altijd door een andere groep (B) die daar voordeel bij heeft. Het voordeel voor (B) leidt uiteindelijk altijd tot een nadeel voor de gehele samenleving en niet alleen voor (A).

  Toch zal (B) bv argumenteren dat ze (bv) de wereld vooruit geholpen heeft. De Britse Industriële revolutie is bv ten koste gegaan van de Ieren en de kleine boeren en de Britten slaan zich nog op de borst vanwege de ‘vooruitgang’ die ze aan de wereld hebben gegeven. Maar ten koste van wat?

 8. 17

  De westerse wereld van na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog wordt denk ik bedoeld. Want als je vrijheid van godsdienst terugvoert op Willem van Oranje. En ziet hoe tot Thorbecke de Nederduits Gereformeerde Kerk de staatskerk was.

  Tijden zijn intussen wel weer teruggedraaid, als je bijvoorbeeld het boekje “Rafelranden van de moraal : novelle”
  van A.H.J. Dautzenberg (2013). Dan kan je zien hoe de kleinburgerlijke moraal weer dominant is geworden.

  Uitsluiten van groepen is niet goed, alleen wel het bestaansrecht van bekrompen nationalisten en conservatieven, die een tegenstander nodig hebben, een voorbeeld van in hun ogen fout anders of moreel slecht.

 9. 18

  “Maar bedenk wel: nog nooit in de geschiedenis heeft het uitzonderen van een enkele groep tot iets goeds geleid”, Geldt dit nu ook voor Geert cs?

 10. 19

  … nooit in de geschiedenis heeft het uitzonderen van een enkele groep tot iets goeds geleid. Het uitzonderen van Afrikanen, ….”
  Aan de grens van Nederland wordt gediscrimineerd op nationaliteit. Aan de grens als je als Afrikaan (zonder Nederlandse nationaliteit) tussen een groep Nederlanders gaat staan dan mag iedereen erin behalve de Afrikaan.

  Er zijn vele voorbeelden in Nederland waar de gelijkheid er wel is. De gelijkheid is er dus wel maar altijd tot een bepaalde hoogte.

 11. 24

  @23: Nee hoor, je wordt slechts weggezet als revisionist in het beste geval. Maar in de meeste gevallen dient het revisionisme ook andere (politieke) doelen. Die doelen worden dan erbij gehaald.

 12. 25

  @22: sorry. Ik had eigenlijk willen zeggen: gebakken lucht van een pretentieuze columnist die doorgaans weinig interessants te melden heeft. Breedveld imitator met duidelijk minder kwaliteit.. * gaat opgeruimd verder met zijn dag*

 13. 27

  @24:
  Gevangenisstraffen voor Irving, Rudolf, een in Canada wonende Duitser, en Vincent Reynouard.
  Ontslag en boetes voor Faurisson.
  Uit de partij stoten van Rassinier.
  Boete voor Williamson en Le Pen.