Tegengaan islamisering geen doelstelling?

Hét symbool van de -kuch - islamisatie, de minaret (Foto: Flickr/mshamma)

Afgelopen week werd een motie aangenomen die benadrukt dat iedereen in ons land gelijk behandeld dient te worden. Alleen de usual suspect PVV en de SGP (!) stemden tegen. Hieronder de laatste twee paragrafen van de motie:

overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen,

verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is.

Een mooie motie, 7.797.927 stemmers geven tegen 1.618.074 stemmers – om het even in de huidige tijdsgeest te verwoorden – aan dat ze hun paranoïde angsten van islamisatie niet delen. Althans dat denk ik, want dat is niet wat de motie zegt. De motie zegt namelijk dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is, en dat is vreemd. Want ik ben er redelijk zeker van dat als je initiatiefnemers van de motie zou vragen of islamisering überhaupt bestaat, dat zij ontkennend zullen antwoorden. Er wordt dus in een motie opgeroepen om iets dat er niet is niet te bestrijden.

Wat is er hier gebeurd? Simpel: de oppositie heeft een frame van de PVV overgenomen. Een succesvol frame dat stelt dat Nederland islamiseert terwijl daar geen aanwijzingen voor zijn. Door het zo in de motie te verwoorden en het woord over te nemen geeft de oppositie eigenlijk aan dat er islamisatie bestaat, maar dat ze er niets tegen wenst te doen. Deze motie is dan ook een overwinning voor de PVV, en geen afstraffing.

 1. 1

  Ja, een ongelukkige formulering. Er had natuurlijk ook in moeten staan ‘overwegende dat de islamisering niet bestaat’.
  Dit lijkt me een fraai voorbeeld van wat er kan gebeuren als je veel (alle?) aandacht ergens op richt. Dan gaat dat ‘ergens’ ook een eigen leven leiden. Het groeit en bestaat op een gegeven moment in ieders hoofd en hart onderbuik.

 2. 3

  Joost plaatst een uitroepteken achter de SGP. Het was me ook al opgevallen dat die partij tegen de motie heeft gestemd. Ik ben benieuwd wat hen hiertoe heeft bewogen. Iemand een idee?

 3. 4

  Islamisering bestaat niet, maar het kabinet mag het zeker niet tegengaan. Toch wel bizar. Het vorige kabinet beweerde altijd dat islamisering betekent dat het land langs islamitische lijnen wordt georganiseerd, waarvan het zei dat hier geen sprake van is. Is een ruime Kamermeerderheid hier nu voor?

  @3 In tegenstelling tot de dhimmi’s in de ChristenUnie, die niet eens uit hun strot kunnen krijgen dat hun geloof beter is dan de fascistische ideologie van een zieke pedofiel, wil de SGP graag wel dat de christelijke beschaving behouden blijft. Kees van der Staaij is veel islamorealistischer dan zijn voorganger Bas van der Vlies. Eerder stemde de partij al voor een moskeestop.

 4. 5

  Het is een logisch verwerping van de islamitische spoken die Wilders ziet. Wanneer er sprake is van excessen en extremiteiten zoals binnen elke godsdienst kan gebeuren, dan wordt er opgetreden.

  De SGP zijn orthodox-gereformeerden die een naargeestig wereldbeeld hebben. Die zullen waarschijnlijk in de islam de antichrist zien zoals voorspeld in hun heilige boek.

  Vraag me hoe Wilders tegen het (orthodoxe) christendom aankijkt. Of durft ie daar geen uitspraken over te doen (potentiële kiezers lopen weg).

 5. 6

  Ik zie het probleem niet zo. Als je iemand anders vraagt iets niet te doen waar hij wel, maar waar je zelf niet in gelooft, betekent dat niet automatisch dat je dat geloof ook overneemt. Je verzoekt de ander alleen geen gevolg te geven aan een geloof waarvan je denkt/weet dat hij het heeft.

  Voorbeeld: ik ben Kamerlid en vind MS Comic Sans een oerlelijk en niet echt prettig lezend lettertype. Ik weet dat Dion Graus er juist zeer gecharmeerd is en aan het lobbyen is om te zorgen dat voortaan alle drukwerk van het Rijk in Comic Sans verschijnt. Ik zou dan een motie kunnen indienen ”verzoekt de regering niet te pogen de kwaliteit van het drukwerk van de rijksoverheid esthetisch te verhogen door het in MS Comic Sans te drukken.”

 6. 10

  Nog even ter verduidelijking, het gaat mij om de beeldvorming, en niet over wat de partijen die de term gebruiken er zelf over denken. Denk aan het overnemen van de term tax-reliëf door de democraten in 2004.

 7. 16

  @15: Dat klopt wel aardig met de konklusies van een onderzoek van britse veiligheidsdiensten naar moslim-extremisme (de link die ik had werkt niet meer helaas). De konklusie was dat extremisten een minderheid vormen onder britse moslims, maar dat ze proberen bij zoveel mogelijk mainstream-moslim-organisaties invloedrijke posities te krijgen.
  Blijkbaar doen ze dat nu ook bij niet-moslim-organisaties.

  Mij lijkt dat als je dit soort mensen wilt bestrijden, je goed in de gaten moet houden dat niet alle moslims ook islamisten zijn, dat er ook moslims zijn die dit soort figuren ook niet zien zitten. In plaats van alle moslims op een hoop te gooien en ze allemaal te bestrijden, zou je dan misschien ontdekken dat er ook moslims zijn met wie je zou kunnen samenwerken om dit soort figuren aan te pakken.

  Dit zal voor de gemiddelde rechtsmens wel weer naïef klinken, maar ik ben liever realistisch en oplossingsgericht dan paranoïde en probleemvergrotend.

 8. 17

  @15: typisch hoor, altijd wordt alleen maar de helft verteld, en meestal dan ook nog de helft, die verzonnen is en niet bewezen is (en waarschijnlijk ook niet bewezen kan worden).

  Lutfur Rahman was al lang voorzitter van de gemeenteraad van Tower Hamlets, en er is nooit bewezen, dat hij iets met IFE te maken heeft gehad. Dit is ongeveer net zo waar, als zeggen, dat Wilders een fascist is, omdat de jongens van Stormfront op hem stemmen.

  Dat radicale islamieten de politiek proberen te infiltreren, is natuurlijk waar. Dat doen extreme nationalisten, communisten en fascisten ook al jaren.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 9. 18

  @15: typisch hoor, altijd wordt alleen maar de helft verteld, en meestal dan ook nog de helft, die verzonnen is en niet bewezen is (en waarschijnlijk ook niet bewezen kan worden).

  Lutfur Rahman was al lang voorzitter van de gemeenteraad van Tower Hamlets, en er is nooit bewezen, dat hij iets met IFE te maken heeft gehad. Dit is ongeveer net zo waar, als zeggen, dat Wilders een fascist is, omdat de jongens van Stormfront op hem stemmen.

  Dat radicale islamieten de politiek proberen te infiltreren, is natuurlijk waar. Dat doen extreme nationalisten, communisten en fascisten ook al jaren.

 10. 19

  @redactie: [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ’0 which is not a hashcash value.

  Ligt aan koekies volgens mij (uitgeschakelde koekies = latere opname + melding).