Kunst op Zondag | Bedoeïenensieraden

Sieraden zeggen iets over de drager. De keuze voor een materiaal, vorm, ontwerper of motief is zeer persoonlijk: een stuk uit het sieradenkistje van de buurvrouw of zelfs een goede vriendin kan soms in de ogen van een ander ronduit buitenissig zijn. Zo gaat dat met persoonlijke expressie en kunstvoorwerpen, en daar is niets mis mee. Maar in andere gevallen is een sieraad niet in een keer te duiden. In veel culturen hebben de buurvrouw of een zus in hun sieradenkistjes precies dezelfde stukken verzameld, en toch zegt een sieraad nog steeds iets over de draagster. Sieraden vertellen, in combinatie met kleding, waar een vrouw vandaan komt, hoe het met de financiën gesteld is, of ze gehuwd of juist huwbaar is, of ze kinderen heeft, of wat haar geloof is. In die zin zijn traditionele sieraden vergelijkbaar met bijvoorbeeld Zeeuwse streekdrachten, waar details aan kleding en sieraden verraden of een vrouw uit Zuid-Beveland of van Walcheren komt, en of zij katholiek of protestant is. Ik laat u een aantal voorbeelden uit Noord Afrika en het Midden-Oosten zien.

Door: Foto: Twee amuletkokertjes uit Tunesië copyright ok. Gecheckt 26-11-2022
Foto: SP Groningen (cc)

Asielzoekers 2015 per continent en land.

DATA - Hoeveel asielzoekers in Nederland komen er uit Europa? Hoeveel uit Afrika? Hoeveel uit moslimlanden*? Uit welke landen? Hoe zit het met de Noord-Afrikaanse asielzoekers?

Het zijn vragen die voortdurend worden gesteld. In dit stuk de resultaten van een onderzoek naar het aantal asielzoekers 2014 en 2015 en het verschil tussen die twee jaren.

Ik bespreek eerst 2015, daarna het verschil met 2014 en tot slotte de top 20 herkomstlanden.

2015
In onderstaande tabel over 2015 van het aantal eerste aanvragen asielzoekers heb ik in het bovenste stukje een uitsplitsing gemaakt naar continent.
Van de 43.000** asielzoekers kwam het grootste deel –bijna twee op de drie- uit Azië. Niet raar is dat uit Amerika en Oceanië vrijwel niemand hier asiel aanvroeg.

De groep staatlozen bedroeg 2.500. Staatlozen zijn mensen waarvan officieel vaststaat (VN) dat zij geen nationaliteit hebben. Het overgrote deel van de staatlozen uit 2015 waren Palestijnen uit Syrië. Van een paar honderd mensen werd de nationaliteit niet vastgesteld.  Eén op de vijf aanvragers, 9.100, kwamen uit Afrika.
Flip van Dyke 2015-2(Hier vind je dezelfde tabel over 2014).

Ik heb de Syriërs (inclusief staatlozen) en Eritreeërs apart gezet in het tweede blokje omdat uit die twee landen de meeste asielzoekers kwamen en zij ook bijna zeker zijn van een verblijfsvergunning. Syriërs vormen de helft van alle aanvragen. Syrië en Eritrea zijn goed voor twee op iedere drie aanvragen.
In het derde blokje heb ik uit Azië en Afrika resp. Syrië (incl. staatloos) en Eritrea gehaald. Dan blijkt dat uit overig Azië, twintig procent komt. Het meest interessante is misschien dat zonder Eritrea slechts 1.700 Afrikanen in ons land asiel aanvroegen.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Kamer wil zonne-energie uit Sahara

Goed nieuws voor de tegenstanders van (meer) kolen- en kerncentrales én de aanhangers van Concentrating Solar Power (CSP). Dinsdag heeft de Tweede Kamer een motie [.pdf] van Boris van der Ham (D66) en Wijnand Duyvendak (Groen Links) aangenomen die stelt dat de Nederlandse overheid in gesprek moet gaan met landen rond de Middellandse Zee over het opwekken en transporteren van elektriciteit uit zonne-energie. Het gaat hier om geconcentreerde zonne-energie waarbij honderden spiegels opgesteld in een cirkel de zonnewarmte concentreren op één punt en er d.m.v. van de ontstane hitte een stoomturbine wordt aangedreven die electriciteit opwekt. De voorstanders van CSP stellen dat 254 km × 254 km woestijngebied bebouwt met CSP-centrales voldoende is om de gehele mondiale elektriciteitsconsumptie te ondervangen. Voor Europa is slecht 110 x 110 km nodig (kaartje). Het transport zou kunnen verlopen via een nog te bouwen hoogwaardige elektrische infrastructuur (kaartje) tussen Europa en Noord-Afrika. Het project zou kunnen vallen onder het Clean Development Mechanisme en wordt zodoende gestimuleerd door het voorgestelde Europese klimaatdoel van 20-30% CO2 reductie in 2020.

Om de vaart erin te houden moet misschien ook even Nicolas Speedy Gonzales Sarkozy worden ingeschakeld om zijn Clud Med idee: een unie van Europa met landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten te laten afstemmen op dit grote duurzame energieplan? Zie voor meer informatie de door de Club van Rome gelanceerde: Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC).

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: Mohammed Bouyeri ruilen

[qvdd]

“Opvallend in dat kader is een oproep op een jihadistische website aan AQIM om gijzelaars uit te ruilen voor Mohammed Bouyeri, de in Vught gedetineerde moordenaar van Theo van Gogh.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) Erik Akerboom, constateert dat Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM) in Noord-Afrika haar werkterrein steeds meer verlegt naar het ontvoeren van westerlingen. Door deze oproep zou het gevaar voor Nederlanders in die regio toe kunnen nemen.