Asielzoekers 2015 per continent en land.

DATA - Hoeveel asielzoekers in Nederland komen er uit Europa? Hoeveel uit Afrika? Hoeveel uit moslimlanden*? Uit welke landen? Hoe zit het met de Noord-Afrikaanse asielzoekers?

Het zijn vragen die voortdurend worden gesteld. In dit stuk de resultaten van een onderzoek naar het aantal asielzoekers 2014 en 2015 en het verschil tussen die twee jaren.

Ik bespreek eerst 2015, daarna het verschil met 2014 en tot slotte de top 20 herkomstlanden.

2015
In onderstaande tabel over 2015 van het aantal eerste aanvragen asielzoekers heb ik in het bovenste stukje een uitsplitsing gemaakt naar continent.
Van de 43.000** asielzoekers kwam het grootste deel –bijna twee op de drie- uit Azië. Niet raar is dat uit Amerika en Oceanië vrijwel niemand hier asiel aanvroeg.

De groep staatlozen bedroeg 2.500. Staatlozen zijn mensen waarvan officieel vaststaat (VN) dat zij geen nationaliteit hebben. Het overgrote deel van de staatlozen uit 2015 waren Palestijnen uit Syrië. Van een paar honderd mensen werd de nationaliteit niet vastgesteld.  Eén op de vijf aanvragers, 9.100, kwamen uit Afrika.
Flip van Dyke 2015-2(Hier vind je dezelfde tabel over 2014).

Ik heb de Syriërs (inclusief staatlozen) en Eritreeërs apart gezet in het tweede blokje omdat uit die twee landen de meeste asielzoekers kwamen en zij ook bijna zeker zijn van een verblijfsvergunning. Syriërs vormen de helft van alle aanvragen. Syrië en Eritrea zijn goed voor twee op iedere drie aanvragen.
In het derde blokje heb ik uit Azië en Afrika resp. Syrië (incl. staatloos) en Eritrea gehaald. Dan blijkt dat uit overig Azië, twintig procent komt. Het meest interessante is misschien dat zonder Eritrea slechts 1.700 Afrikanen in ons land asiel aanvroegen.

Dan de moslimlanden*,  Ik heb daarbij gerekend de staatlozen en het plukje onbekend. Drie op vier asielaanvragers is afkomstig uit een moslimland. De grootste groep zijn natuurlijk de Syriërs en dan zijn er nog 11.000 uit andere landen. Uit de Arabische landen kwam 58% van de asielzoekers. Uit Noord-Afrika kwamen 300 aanvragers.  In 2014 kregen 45 Noord-Afrikanen een verblijfsvergunning. Geen enkele voor Marokkanen, Tunesiërs en een paar voor Algerijnen.

Verschil 2014 en 2015
Totaal is het aantal bijna verdubbeld, zoals uit onderstaande tabel blijkt, maar dat is niet gelijk verdeeld. Uit Europa bijvoorbeeld is het aantal meer dan verdubbeld. We kregen ook een staartje mee van een grote groep Kosovaren die al eerder richting Duitsland trokken. Nederland had maanden de tijd om zich daar op voor te bereiden en heeft uitstekende wettelijke mogelijkheden om snel een afwijzende beslissing af te geven. Dat deed Dijkhoff niet. Het leek wel of ze Kosovaren verzamelden om Een Vandaag uitzendingen te laten maken met als achterliggende boodschap wat is toch erg met al die asielzoekers. Later kregen we ook nog Albanezen die in het rondtrekkende circus van de crisisopvang werden meegenomen. Het was pas toen Alexander Pechtholt in het najaar in een crisisopvang een groep Albanezen tegenkwam en zich hardop afvroeg wat doen die hier, dat het beleid werd veranderd.
Flip van Dyke verschil-2014-2015-2

Azië was voor 75% verantwoordelijk voor de stijging en ruim de helft daarvan kwam uit Syrië.

Afrika laat iets merkwaardigs zien. De stijging was minder, tweederde, dan het totaal, maar de stijging kwam geheel voor rekening van Eritrea. Afrika zonder Eritrea bleef gelijk met 1.700 asielzoekers. De algemene perceptie is –geholpen door veel roeptoeters- dat wij worden overspoeld door Afrikanen. Daarbij geholpen door televisiebeelden die wel laten zien Afrikanen die bv in Duinkerken hekken over klimmen, maar nooit duidelijk maken dat het maar geringe aantallen zijn.

Het aantal Syriërs is gestegen met 84% naar 21.100, maar hun aandeel daalde ietsjes. Syriërs maken de helft uit van alle asielzoekers.  In 2014 vormden Syriërs en Eritreeërs 71% van de asielaanvragen en in 2015 was dat iets gedaald naar twee op de drie.

En dan de asielzoekers uit moslimlanden*. Hun komst was vorig jaar 32.000 en dat is meer dan een verdubbeling. Van de asielzoekers was driekwart afkomstig uit een moslimland, waarvan het overgrote deel uit de Arabische landen. Het aandeel uit Noord-Afrikaanse landen was met 300 zeer laag. Volgens Wikipedia hoort Soedan ook tot de Noord-Afrikaanse landen, maar in het algemeen heeft men het over landen die aan de Middellandse Zee grenzen, vandaar dat ik die niet heb meegenomen Uit Soedan kwamen er een 250, maar die maken wél een behoorlijke kans om een verblijfsvergunning te krijgen.

Uit welke landen
Tot slot uit welke landen komen de asielzoekers.
Flip van Dyke landen-2

Drie van de vier asielzoekers uit 2014 komt uit de top vijf. In 2015 was dat zelfs vier op de vijf. Slechts een heel klein deel van de asielzoekers komt uit landen waarvan je kan zeggen: wat doen die hier. Hetgeen niet wegneemt dat er altijd individuele omstandigheden zijn die een aanvraag rechtvaardigen van mensen met een verblijfsvergunning.

Nationaliteit
In Nederland zijn geen achterstanden (meer) in de registratie van asielzoekers. Dat betekent dat de nationaliteit van alle asielzoekers is gecontroleerd. Ook zal inmiddels een eerste gehoor hebben plaatsgevonden. We kunnen dan ook aannemen dat de nationaliteit wel klopt. Is het niet bij de identiteitscontrole dan is het wel bij het gehoor dat iemand door de mand valt. Iemand kan dan wel een fantastisch vals Syrisch paspoort hebben, het is onmogelijk om accentloos het Syrische dialect van het Arabisch te spreken. Een Vlaming haal je er toch ook altijd uit? En het verschil tussen bv een Marokkaan en een Syriër is veel groter.

Bron van alle cijfers tabellen:  Eurostat

*Moslimlanden: Indien in een land tenminste 50% van de bevolking moslim is dan wordt het land als moslimland beschouwd. Dit zijn ze.
Afkomstig uit een moslimland wil niet zeggen dat je ook moslim bent. Het is ook aannemelijk dat een groter aandeel van de asielzoekers uit de moslimlanden juist niet moslims zijn. Anderzijds heb je ook moslims uit niet-moslimlanden. Zoals al aangegeven was 75% van de asielzoekers afkomstig uit moslimlanden. Uit mijn berekeningen blijkt dat naar schatting een twee op drie asielzoekers moslim is.

** 43.000 asielzoekers?? Het waren er toch 59.000 vorig jaar? De 43.000 zijn de eerste aanvragers asiel. Dat zijn de mensen die zich hier spontaan melden. Die steken de Middellandse Zee over (het overgrote deel althans). Daarnaast telt Dijkhoff echter extra ingevulde aanvragen mee en gezinsherenigers. Helaas wordt dat totale aantal als huidige trend gezien. De asielinstroom wordt verkocht als het aantal mensen die zich in ons land melden voor asiel. Het is ook niet de ‘migratie’. Het CBS, IND (intern) en ook ikzelf maken een andere berekening:  van aantal asielzoekers (eerste aanvragers) krijgt 75% (CBS  een verblijfsvergunning en die zorgen dan voor 0,8 nareis. De nareis nu heeft niets te maken met de asielzoekers van nu, maar zijn gezinsherenigers -vragen ook geen asiel aan-  van asielzoekers die een jaar geleden hierheen kwam.

Zie  dit artikel.

Nederland heeft een afspraak met Albanië gemaakt om 1,000 asielzoekers -die vorig jaar een verblijfsvergunning aanvroegen in Nederland, terug te vliegen naar Albanië. Die 1.000 worden bijvoorbeeld niet afgetrokken van de cijfers nu. Toch hebben ze geen woning, uitkering, werk etc. Van de 43.000 asielzoekers zullen er 11.000 geen verblijfsvergunning krijgen. Die blijven toch illegaal in ons land? Je hoort het vaak. Volgens de beste schattingen is het aantal illegalen in ons land sterk teruggelopen. Logisch: voor afgewezen asielzoekers is er maar heel weinig perspectief in ons land. Zo waren er vroeger veel meer mogelijkheden voor illegaal werk.

Reacties (24)

#1 Cerridwen

Dank weer voor je overzicht Flip!

 • Volgende discussie
#2 beugwant

Maar hoe verspreid je die kennis nou onder hen die er het meest om verlegen zitten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 6822

@2: Niet.

De “hen” meelezers en reageerders hier wringen zich al in alle bochten na menig feitenoverzichtje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 beugwant

@3: Plus de behoefte om ook iets te willen zeggen.
Oeps, nou doe ik het weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 6822

@4: ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Flip van Dyke

Dank @1

Tjaaaa Neem deze
http://www.nrc.nl/next/2016/02/03/ook-de-draad-kwijt-in-het-asieldebat-dit-zijn-de-1587736
Met z’n vieren bezig geweest en dan zulke fouten maken. Met name in punt 2.
En dan zo’n kop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Cerridwen

@6: Wat klopt er niet aan punt 2 in het NRC artikel?

Als ik het doorlees, vallen mij geen ernstige fouten op, en is de nuchtere toon erg prettig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@6: Van de andere kant schrijven ze eindelijk eens op wat ook gezegd mag worden:

“Waarom lukt het niet om huisvesting voor status-houders te regelen?
Omdat er al voor de toename van het aantal asielzoekers wachtlijsten waren voor sociale huurwoningen. Woningbouwcorporaties hebben de laatste jaren veel van hun sociale huurvoorraad verkocht.”

Al had daar nog wel bij gemogen dat dat een direct gevolg was van het kabinetsbeleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 ed
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 AltJohan

@Bismarck: niet verkopen levert vaak geen extra ruimte op. Sommige huurders hebben de financiele ruimte en gaan kopen en blijven in hetzelfde huis wonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 AnnaS

De hoge notering van Mongolie verwondert me. Waarom vluchten daar zoveel mensen weg? Ik dacht dat ze daar een best aardig functionerende demokratie en economie hadden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Flip van Dyke

DIT MOET JE EVEN LEZEN

Wat er fout is aan het NRC-artikel?

Vanochtend kwam ik het artikel tegen van de NRC (van 2 februari) en ik begon bij de eerste twee punten vuur te spuwen.
Ik heb het nu alleen over punt 2. Wat kan daar nu mis aan zijn?
Er staat immers:

2. Is dat veel vergeleken met andere EU-landen?

Binnen de Europese Unie is Nederland tot nu toe een middenmoter. Het vangt (in verhouding met het totaal aantal inwoners van het land) meer asielzoekers op dan landen als Slowakije en Polen, maar minder dan Duitsland en Zweden.

Niks mis mee toch?
Maar ik heb ervaring met de pers. Vaak lever ik kritiek op online-artikelen en dan worden ze gewijzigd. Zonder iets te zeggen, zonder verklaring.
Dus tegenwoordig maak ik eerst eventjes een kopietje. Dit is wat er vanochtend stond:

http://www.flipvandyke.nl/wp-content/uploads/2016/01/punt-2.jpg

Dat is toch een heel ander verhaal. Geen excuses bij de verandering nu, geen verklaren tekst, helemaal niets. Bovendien stonden er vanmorgen 4 ondertekenaars (geen kopietje, ik kan toch gvd niet overal een kopietje van maken) en nu nog maar een. En de datum is veranderd naar 3 februari.

Als je de inhoud van mijn kritiek wilt lezen ga dan naar mijn tijdlijn vandaag op mijn twitteraccount, maar daar gaat het wat mij betreft niet meer over.

Veel belangrijker vind ik dat ik vanochtend kritiek leverde en dat nu iedereen die dat nu leest zich afvraagt of ik gek ben geworden.
Gek nog niet helemaal. Moedeloos wel.

NB NRC, als je dit leest, ik heb ook een kopietje gemaakt van jullie nieuwe artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 frankw

Wow, dat is gewoon misleiding van de NRC. Flip, zou je jouw reactie aan hun ombudsman willen sturen? Het zou me verbazen als die er niet mee aan de slag gaat, en anders zijn ze een abonnee kwijt…..

Dank voor de cijfers. Weet je misschien hoe wij hier aan een paar honderd Georgische vluchtelingen komen? Ik ken het land een beetje en zie geen overheids repressie die ik kan rijmen met vluchtelingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@13: Huh, is dat hetzelfde Georgië waarvan delen bezet zijn door Russische vazalstaten? Bij mijn weten zijn in Abchazië de nodige Georgiërs gegenocideerd en in Zuid-Ossetië etnisch gezuiverd. Verder wat Flip zegt (geldt ook voor Mongoliërs): Als je niet uit Eritrea, Syrië, Irak of Afghanistan komt, wordt je asielverzoek waarschijnlijk toch afgewezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Frank789

@12: Je kunt heel makkelijk een archiefkopie van een complete pagina maken bij Waybackmachine. Altijd handig voor bewijsvoering, zeker als je er een heel artikel op baseert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Olav

@15:

Je kunt heel makkelijk een archiefkopie van een complete pagina maken bij Waybackmachine.

Alleen als dat door betreffende website niet geblokkeerd wordt. Geen garanties dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 ed

Alles wijst er op dat de individuele Europese landen minder democratisch worden en dat de verdeeldheid en het wantrouwen groter worden .De huidige gevestigde macht is druk bezig met het manipuleren van de “mensenrechten” en of “Human Rights” via een belabberd immigratiebeleid , oorlogvoering , vergroting van sociale ongelijkheid privatisering van publiek eigendom en uitbuiting van een algemeen heersende angst voor terrorisme , ze doen dit met als motto “versterking van publieke veiligheid” terwijl hun enige doel is , de eigen macht te vergroten .
De macht in Brussel heeft de beslissing genomen om hervormingen door te laten voeren die gebaseerd zijn op de vergroting van politieke en economische macht van Brussel zelf ten koste van de landelijke democratie . Voorbeeld :De politie wordt eerst bezuinigd omdat het landelijk moet worden en zodra de sociale onrust hoog genoeg is en er genoeg slachtoffers zijn gevallen ,dan komt zij met verdubbelde desnoods militaire macht weer terug in het straatbeeld .Voorbeeld : http://nos.nl/artikel/2079879-burgemeesters-eisen-minder-bezuinigingen-politie.html
Voorbeeld : De UK die uit de EU stapt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 ed

@8: Wie bepaalt hier hoeveel asielzoekers een land moet toelaten ? Precies .. Brussel en niet de individuele landen of de gemeente zelf ,die hebben daar niks meer over te vertellen .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

@18: Ik weet niet waar je die leugen hebt opgediept, maar het is totale onzin. Verder ga ik er maar van uit dat je reactie niet op #8 is, want die gaat over het tekort aan sociale huurwoningen, dat een direct gevolg is van het Haagse beleid om woningcorporaties te dwingen die woningen te verkopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Flip van Dyke

Tweet van redacteur NRC gehad. Het blijkt dat er twee versies online waren:

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/02/dit-zijn-de-feiten-over-asielzoekers-in-nederland
http://www.nrc.nl/next/2016/02/03/ook-de-draad-kwijt-in-het-asieldebat-dit-zijn-de-1587736

De laatste was voor de online krant en was ingekort.
Je verwacht het niet. Ik niet tenminste. Ik zal dus fout, maar of ik het kon weten.

Inhoudelijk blijft mijn kritiek bestaan: ze vergelijken asielinstroom (eerste en extra aanvragen asielzoekers + nareis) Nederland met asielaanvragen (eerste en dubbele) van de EU.
Dat komt mede door het voortdurend doorelkaar halen van de begrippen asielinstroom en asielzoekers.

Er is maar een goede vergelijking mogelijk: eerste aanvragen met eerste aanvragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@10: Maar als die huurwoning niet in de verkoop gezet was, zouden die lui met extra geld niet het rekensommetje gemaakt hebben dat ze met een koophuis financieel gunstiger uitkwamen en voor de rest van hun leven in dat huurhuis zijn blijven zitten? Hoe dan ook geldt dat verhaaltje verder niet voor alle (of zelfs maar de meeste) huurders. Sterker nog, de huizen worden vooral door buitenlandse investeerders opgekocht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Frank789

@20: Bedankt voor je correcte reactie.
Speculeren mag, maar mij is door schade en schande gebleken dat het veiliger is veiliger voor alle partijen om in eerste instantie uit te gaan van de afwezigheid van kwade opzet, ofwel “absence of malice”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Flip van Dyke

@22 Feit is dat ik vele keren heb meegemaakt dat stukken werden veranderd nadat ik kritiek had geleverd. Ook bij de NRC. Nooit werd er bij gezet dat het veranderd was. Dat vind ik principieel fout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 blanco

Wat zijn veel migranten of zogenaamde asielzoekers en wat is weinig. Gelet op de nadelen van immigratie uit islamitische landen is het al snel te veel. Men brengt mee veel Islam. Eerdere groepen bewijzen grote uitkeringsafhankelijkheid levenslang, onevenredige zorgbehoefte, de onwil te integreren, disproportionele bijdrage aan criminaliteit en een afbraak van de samenleving. Er is geen voordeel in Nog meer immigratie. Dat heeft alles te maken met de mentaliteit van deze nieuwkomers.

http://m.hln.be/hln/m/nl/1/article/mostRead/index.dhtml

 • Vorige discussie