Eurovision Song Contest 1975-2014: more points for countries close to each other

This week the 60th Eurovision Song Contest is held in Vienna. An event watched by millions all over the world. We've analyzed the last 40 years, from 1975 to 2014, to see if the proximity of countries has any influence on the voting. Our conclusion: yes, it does. What we did was calculating the distance between all the capitals of the countries that participated (or voted) in the last 40 years. Why that period? Because in 1975 the current voting system was introduced. So these years can be compared. Next we calculated how many points a particular country gave to another country and divided that by the times they voted. If they gave no points but could have, a zero was used. And then we plotted these date in a graph. On the horizontal bar the distance between the capitals. On the vertical bar the average points given (in finals and semi-finals).

Door: Foto: Engyles (cc)

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.