De moordenaars zijn onder ons

In het rapport van de commissie-Van Dijk praat GroenLinks zichzelf problemen aan om de echte schuldigen te ontzien. De top van een politieke partij is een apenrots. Toen de onbetwiste alfa-aap Femke Halsema eind 2010 van de GroenLinks-rots verdween, werd er een nieuwe leider aangesteld: Jolande Sap. Voordat zij de tijd had gehad om gezag op te bouwen, kreeg ze de missie naar Kunduz op haar bord. Met de inschattingsfout die ze toen maakte, joeg ze alle apen op de apenrots tegen zich in het harnas - en wat hadden die een apenstreken voor haar in petto! Veel van wat er bij GroenLinks misging, is terug te voeren op die verziekte verhoudingen in de Tweede Kamerfractie: de "onhandige" uitspraken van fractieleden in de media, de strijd om het leiderschap. Tel daarbij op een old boys network van Amsterdamse en Utrechtse wethouders dat ontevreden was over de koers onder Halsema en Sap, en vanaf februari 2012 een zwak en incompetent partijbestuur dat geen idee had wat het met de situatie aan moest, en je hebt alle ingrediënten voor een dramatische ondergang.

Nederland exporteert te weinig. En teveel.

Nederland zit nu “officieel” in een recessie. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is nu al twee kwartalen licht aan het dalen. Oorzaak: Nederlanders geven minder uit, de overheid geeft minder uit, en het buitenland koopt minder bij ons.  Over 2011 als geheel groeide het BBP weliswaar met 1.2 procent en er zijn meer banen, maar in 2012 zal de gevreesde “double dip” een feit worden. Volgens “betrouwbare bronnen” rond VVD, CDA en PVV zal er wellicht dit jaar al moeten worden bezuinigd, met al het oeverloze politieke gezeur van dien. Gelukkig gaat het, als je iets verder kijkt, met Nederland, helemaal niet zo slecht. Het gaat misschien zelfs te goed.

Op de definitie van “recessie”, twee kwartalen BBP-krimp, valt veel af te dingen. Het kan een te rooskleurig beeld geven van de economie. Je kunt als economie jaren dooremmeren zonder ooit twee opeenvolgende kwartalen krimp te vertonen. Sowieso is ook het BBP, hoewel een geweldige uitvinding, een beperkt statistiekje. Het meet in zekere zin alleen de “omzet” van een land, en zegt niets over onze bezittingen en schulden, niets over alle activiteiten waar geen geld voor wordt betaald, laat staan over de vraag of we eigenlijk wel blij zijn met al die goederen en diensten.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Eric Heupel (cc)

Keurmerk voor programma’s Publieke Omroep?

Martijn van Dam van de PvdA wil een keurmerk voor programma’s van de publieke omroep. Door middel van dat keurmerk zou het kijkers en luisteraars duidelijk moeten worden of ze met een kwaliteitsprogramma van doen hebben of met riooljournalistiek. Hij wil uitdrukkelijk geen censuur, maar duidelijke voorlichting over de programma’s die worden uitgezonden.

In een ideale wereld zou het voorstel van Van Dam een goede zijn (ware het niet dat niet-objectieve programma’s in een ideale wereld niet zouden bestaan waardoor zo’n keurmerk onnodig is). Zou het niet mooi zijn als de “feiten” die in een programma worden gepresenteerd langs een onafhankelijke meetlat worden gelegd? Ja natuurlijk.

Maar in de praktijk is zo’n keurmerk echter een hoogst onzalig idee. Want goede journalistiek is niet alleen een kwestie van objectief correcte feiten weergeven, maar ook van wat je weglaat. En welke feiten wegen zwaarder dan andere? Je kan een reportage maken die 100% gebaseerd is op feiten, maar toch een compleet vertekend beeld geven van de realiteit. Je lost het probleem van foute journalistiek er niet mee op. Daarnaast kan het bestaan van zo’n keurmerk zelfcensuur in de hand werken en zo een verstikkend effect hebben.

En dat maakt het een eventuele – ongetwijfeld menselijke, en dus zelf ook vol meningen en ideeën zittende – beoordelingscommissie zo goed als onmogelijk een objectief en gewogen oordeel over een programma te geven. Niet doen dus.

Foto: Eric Heupel (cc)

De Commissie Davids en overheidsmanipulatie

Het inhoudelijke geweld rondom de Commissie Davids zal vandaag nog wel even aanhouden, met als opwarmer de tweet van Diederik Samson van gisterenavond.

Helaas heb ik nog geen tijd gehad om het rapport (.pdf) goed door te nemen, maar wat mij wel opvalt is dat uit het rapport blijkt dat de Commissie is gehinderd door de ministeries (pag. 34). Allereerst wilden ze dat alle uitnodigingsbrieven voor ambtenaren centraal werden bezorgd, waarna de ministeries ze intern zouden overhandigen aan de betrokkenen. Dit weigerde de Commissie terecht. Daarnaast hebben de ministeries hun ambtenaren nogmaals gewezen op hun rechten en plichten tijdens de gesprekken met de Commissie Davids, wat volgens de Commissie niet nodig was. Ook mochten ambtenaren zich voorbereiden op de gesprekken door de archieven op voorhand in te zien, en werd er vooraf overlegd tussen de ambtenaren, uit eigen beweging, of op initiatief ‘van anderen’.

De Commissie was hiervan niet op de hoogte en het kwam zelfs voor dat geïnterviewden beschikten over stukken die de Commissie zelf niet had. Davids noemt het ‘onjuist’ dat de Commmissie hier op voorhand niet over was ingelicht, maar vindt ook dat dit alles geen invloed heeft gehad op de kwaliteit van de interviews.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Eric Heupel (cc)

SGC-Café: Debat over Irak

Logo SGC klein (Illustratie: Crachát)

Vandaag debatteert de kamer vanaf 10.15 uur over de voorgestelde onderzoekscommissie naar de besluitvorming rond de oorlog in Irak. De koffie en een plakje cake staat klaar!

Ga naar het GC-Café!

We hebben Sargasso ook uitgenodigd, dus des te meer reden om te gaan!

Update: Tweede Kamer is ontruimd, oorzaak onbekend.

Update update: ontruiming was een oefening, debat gaat weer door.

Foto: Eric Heupel (cc)

Café Davids | het Irak Onderzoek

UPDATE: VN resoluties gaven onvoldoende mandaat voor inval Irak – Balkenende had onvoldoende regie – Nederlandse inlichtingendiensten hadden genuanceerdere informatie dan buitenlandse diensten over massavernietigingswapens – rapport_commissie_irak.pdf

Vandaag presenteert Commissie Davids haar bevindingen van het onderzoek naar de omstreden Nederlandse politieke steun aan de Irak-oorlog. Het NRC zette alvast de te verwachten belangrijkste punten op een rijtje: (1) klopte de steun aan de oorlog volgens het Volkenrecht, (2) in hoeverre was het een eigenstandige afweging, (3) hoe was de relatie tot de bondgenoten, (4) was Nederland misschien toch heimelijk ook militair betrokken, (5) wat worden de politieke gevolgen?

We zitten in Café Davids, niet iedereen is op tijd vanwege de gladde stoepen. We drinken zwarte koffie en chocolademelk. Hier staat de stream en hier zijn de tweets: #davids, #irak, #balkenende, #stoep en hier alle online reacties van politici op cie Davids via Polifeeds (NIEUW)..eens kijken wie straks zijn stoepje moet schoonvegen?

sargassocafé2
 
 
 

Conclusies (kan alleen als plaatje)
Foto: Eric Heupel (cc)

Ah nee, weer een heffing

Freedom press (Foto: Flickr/Ben Scicluna)

Hé, een gloednieuwe voorgestelde heffing op uw internetaansluiting! Is de muziekindustrie weer bezig om alle illegaal gedownloade bits en bytes gecompenseerd te krijgen?

Nee, nog veel erger. De commissie-Brinkman adviseert een heffing op uw internet zodat van dat geld internetinitiatieven van kranten kunnen worden gefinancierd. Het moet echt niet veel gekker worden. De commissie werd ingesteld om te gaan bekijken in hoeverre de overheid iets kan bijdragen aan een gezonde krantensector in Nederland.

Overheidssteun en ‘gezonde krantensector’ in één zin? Verder staan er in het rapport dingen als dat u als lezer moet worden bijgebracht dat nieuwsgaring niet gratis is. Alsof u illegaal uw nieuws aan het downloaden bent via de torrent-site NU-piratenbaai.nl en de krantenindustrie het moeilijk heeft door die piraterij en daarom gecompenseerd moet worden.

Bij de muziekindustrie kan ik het me nog wel enigszins voorstellen dat ze dit soort streken uit proberen te halen, maar de krantensector? Een sector die niet het slachtoffer is van diefstal, maar van een veranderende marktsituatie waar het niet goed mee om weet te gaan?

Daarnaast klagen de kranten luid over het wegkapen van advertentiegeld door de publieke omroep. En daar hebben ze wel een punt. Elke reclame-euro kan maar een keer uitgegeven worden, en daar pikt een door de overheid gefinancierde instantie dus een aardig groot deel van in. Dat raakt de kranten en andere media rechtstreeks in de portemonnee. Alleen heeft het voorstel dat Brinkman nu op tafel legt exact hetzelfde effect, want het bemoeilijkt de opkomst van nieuwe nieuws-initiatieven buiten de krantensector. Zij hebben immers geen recht op deze ‘heffing’, en moeten dus gaan concurreren met gesponsorde krantensites.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.