Macron verslaan

‘Macron heeft ons verraden.’ Cyriel Dion de man die zich hartstochtelijk heeft ingezet voor de Burgerconventie voor het Klimaat, heeft het helemaal gehad met de Franse president: ‘De Klimaatwet is uitgekleed, het beloofde referendum over de erkenning van écocide gaat waarschijnlijk niet door, Macron heeft zijn belofte niet gehouden. Het bedrijfsleven heeft gedicteerd, we staan nog steeds aan het begin!' Een paar jaar geleden, toen de gele hesjesbeweging in opkomst was, wist hij Macron te overtuigen van het nut van een Burgerberaad van 150 mensen, een willekeurig geworven dwarsdoorsnee van de Franse samenleving (naar David van Reybrouck's idee over burgerparticipatie). Macron committeerde zich aan de uitkomsten van het beraad en beloofde ze op te nemen in een Klimaatwet. Toen het Burgerberaad begin dit jaar 149 concrete voorstellen inleverde trok hij er meteen drie uit die hem niet bevielen: de dividendbelasting, de verlaging van de snelheid op  autowegen tot 110 km/uur en het herschrijven van de preambule van de grondwet. Vervolgens kwam er een Klimaatwet op tafel waarin slechts achttien van de 146 voorstellen in hun geheel zijn overgenomen, en 78 gedeeltelijk, terwijl 23 voorstellen helemaal afwezig zijn. Andere voorstellen worden geacht reeds uitgevoerd te zijn, in uitvoering te zijn, of ze zijn doorverwezen naar het internationaal kader. Het Burgerberaad beoordeelt de klimaatwet met een 2,5. In de demonstratie tegen de wet werd een reusachtige Macron van papier-maché meegedragen: ‘Macron, koning van de blabla’. Primairies Vorige maand heeft het parlement de klimaatwet aangenomen. Macron deelt zijn gebrek aan ambitie duidelijk met het rechterdeel van het parlement. In het vooruitzicht van de presidentsverkiezingen volgend voorjaar hebben linkse en groene groepen nu het initiatief genomen voor het houden van voorverkiezingen voor een kandidaat die het kan opnemen tegen Macron: de La Primaire populaire (foto van de lancering op 28 juni j.l in Parijs, Le Vent Se Lève, CC).  Boegbeeld is Mathilde Imer die al in 2015 betrokken was bij de onderhandelingen die leidden tot het Akkoord van Parijs en in 2018 in aansluiting op de gele hesjesbeweging medeoprichter was van de Gilets citoyens. Imer was ook een van de organisatoren van de Burgerberaad voor het Klimaat. Voor de Franse televisie verklaarde ze dat het initiatief hoop moet bieden aan het linkse electoraat dat tijdens de presidentsverkiezingen volgend jaar buiten Macron en Le Pen – een duel tussen het neoliberalisme en de vreemdelingenhaat – nergens terecht kan. ‘Links slaagt er niet in zich te verenigen, wij gaan dat voor ze doen’, zei ze. ‘Ons tienpuntenplan, gebaseerd op de overeenkomsten tussen links en groen, zal vanuit de burgermaatschappij een enorme beweging creëren en een lijsttrekker kiezen uit linkse of groene hoek die zich graag zal losmaken van zijn partij om zich voor ons verkiesbaar te stellen als presidentskandidaat.’  De voorverkiezingen van La Primaire populaire verlopen in verschillende rondes. Het gaat allemaal nadrukkelijk buiten politieke partijen om, al hebben vertegenwoordigers van een aantal linkse en groene partije wel meegepraat over de basis van het initiatief. Mogelijke kandidaten zijn de populaire socialistische burgemeester van Parijs Anne Hidalgo,  Yannick Jadot, europarlementariër voor Europe Écologie-Les Verts en de voorman van de linkse partij La France insoumise Jean-Luc Mélenchon. De laatste heeft al laten weten dat hij sowieso kandidaat zal zijn. Hidalgo heeft eerder gezegd geen voorstander te zijn van 'primairies'. Voorlopig staan er naast Mélenchon minder bekende mensen in de top5 van mannen en vrouwen. Tot 11 oktober kan er adhaesie betuigd worden aan kandidaten en kunnen nieuwe kandidaten op de lijst worden gezet. Daarna kan er gekozen worden uit de top 5 vrouwen en top 5 mannen. Als zij instemmen met hun kandidatuur. Het doel van de initiatiefnemers is een 'rechtvaardigheidsblok' te zetten tegenover het  identitaire blok van Le Pen en het neoliberale blok van Macron. Het blok moet de links-rechts-scheidslijn overstijgen en stelt een radicaal eerlijke en egalitaire samenleving voor voor zowel mens als natuur. Het resultaat van het Burgerberaad voor het Klimaat zal in het programma van de presidentskandidaat volledig worden meegenomen. Luchtverontreiniging President Macron heeft voorlopig de strijd gewonnen over zijn coronabeleid. Gisteren heeft de Constitutionele Raad de wetgeving goedgekeurd voor het invoeren van een coronapas en de vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. Tegen de wet is de afgelopen weken door duizenden mensen in heel Frankrijk gedemonstreerd. De steun die de president nu van het parlement en de Constitutionele Raad heeft gekregen kan voor zijn rapportcijfer op het gebied van de gezondheidszorgzorg echter worden weggestreept tegen een ander vonnis dat deze week werd uitgesproken. De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, veroordeelde de regering-Macron tot een boete van 10 miljoen euro vanwege nalatigheid bij de bestrijding van smog. Luchtverontreiniging zou in Frankrijk per jaar aan 40.00 mensen voortijdig het leven kosten. Vorig jaar oordeelde de Raad dat de regering er niet in was geslaagd een gerechtelijk bevel uit 2017 ten uitvoer te leggen om de luchtverontreinigingsniveaus te beteugelen. Ze kreeg zes maanden de tijd om corrigerende maatregelen te nemen. Nu de regering daar niet aan heeft voldoen volgt de boete van 10 miljoen euro. Friends of the Earth die het proces had aangespannen kreeg van de rechters 100.000 euro toegewezen. 

Door: Foto: copyright ok. Gecheckt 18-03-2022

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.