Autofabrikanten vertragen aanpak luchtverontreiniging

De Europese Commissie heeft een half jaar geleden nieuwe voorstellen ingediend voor de bestrijding van luchtverontreiniging door auto's. Maar nu dreigt uitstel van de nieuwe standaarden . De wetgeving kan honderdduizenden doden per jaar kan voorkomen, volgens de European Public Health Alliance. Maar het is niet zeker dat voorgestelde regels er door komen. De auto-industrie beweert, via de stem van de grote autolanden, dat de normen niet nodig zijn, aangezien de EU er al mee heeft ingestemd om de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotor tegen 2035 te beëindigen. Als de fabrikanten voor die tijd nog aanpassingen moeten doen om de uitstoot van giftige dampen te verminderen zou ze dat te veel kosten. Volgens de Commissie zijn de nieuwe regels ondanks de overstap op electrisch rijden nodig omdat ook in 2050 naar verwachting 'meer dan 20% van de auto's en bestelwagens en meer dan de helft van de zwaardere voertuigen in onze straten vervuilende stoffen blijven uitstoten via de uitlaat.' Uit het laatste luchtkwaliteitsrapport van het Europees Milieuagentschap EEA blijkt dat 97 procent van de stedelijke bevolking van de EU wordt blootgesteld aan hogere niveaus van fijnstofverontreiniging dan is toegestaan volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport stelt dat 238.000 voortijdige sterfgevallen te wijten zijn aan die vervuiling. Dat is weliswaar minder dan aan het begin van deze eeuw, maar nog wel reden genoeg voor extra maatregelen. Luchtverontreiniging is volgens het EEA nog steeds een groot gezondheidsrisico in Europa en een belangrijke oorzaak van voortijdige sterfte en ziekte. Dat komt ook door de zeer diverse effecten van luchtverontreiniging op het functioneren van het menselijk lichaam. Het rapport stelt dat kinderen en adolescenten bijzonder kwetsbaar zijn omdat hun lichaam, organen en immuunsysteem nog in ontwikkeling zijn. Luchtverontreiniging schaadt de gezondheid tijdens de kindertijd en verhoogt het risico op ziekten later in het leven. Fijnstof is de belangrijkste oorzaak van gezondheidsproblemen en voortijdige sterfte. Duits onderzoek heeft aangetoond dat mensen die dicht bij drukke wegen wonen 50 procent meer kans hebben op een ernstige opeenhoping van aderverkalking in hun hartvaten - coronaire atherosclerose genaamd - dan mensen die verder weg wonen. Korte perioden van blootstelling aan luchtverontreiniging kunnen ook hartaanvallen veroorzaken. 'Zero pollution' De EU heeft in 2021 een ambitieus plan gemaakt om aan de WHO-richtlijnen te voldoen: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'. Voor 2030 wordt gestreefd naar 55% reductie van vroegtijdige sterfte door luchtverontreiniging ten opzichte van 2005. Als de luchtkwaliteit blijft verbeteren en het aantal vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de toekomst in een vergelijkbaar tempo blijft dalen zou dat doel pas in 2032 worden behaald. In Brussel werkt men aan wetgeving op verschillende gebieden. De nieuwe standaarden voor uitlaatgassen vormen daarbij een belangrijk onderdeel. Uitstel, of zoals de auto-industrie wil, afstel zal het moeilijk maken om de gestelde doelen te bereiken. In het bredere beleid ter bestrijding van de luchtverontreiniging kiest de EU ook voor de invalshoek van de burgerrechten. Het recht op schone lucht moet worden versterkt. Een ander doel is verbetering van de toegankelijkheid van de rechter voor de burger om zaken aanhangig te maken. De nieuwe regels moeten ook een schadevergoedingsregeling mogelijk maken en effectievere straffen voor de overtreders. Dat zou meer kansen bieden voor burgers die uit onvrede met tegenstribbelende overheden zelf rechtszaken aanspannen tegen bedrijven. Zoals in het geval van het Nederlandse Tata Steel. Boeren Naast autoverkeer en industrie zijn ook agrarische bedrijven verantwoordelijk voor luchtverontreiniging. De Europese Commissie wil de regeling voor industriële emissies (RIE) daarom ook toepassen op grote veehouderijen. Over de reikwijdte van de regeling wordt nog gesteggeld. Er zou een compromis in de maak zijn waardoor alleen intensieve veehouderijen (varkens, kippen, runderen) onder de regels vallen en de meer duurzame extensieve bedrijven gespaard worden. Nederland is er nog niet uit. Landbouwminister Piet Adema heeft een klassieke vertragingstactiek ingezet: onderzoek naar de 'de mogelijke gevolgen van de RIE-milieunormen voor Nederlandse veehouders.' Niet duidelijk is of en in hoeverre de gezondheid van Nederlanders ook meegenomen wordt in dit onderzoek.

Foto: USAG- Humphreys (cc)

Verboden te tweaken

COLUMN - Amerikaanse autofabrieken willen niet meer hebben dat hun klanten met hun tengels aan hun producten zitten. Nu ja: mechanische onderdelen zoals bougies, banden of schokbrekers mag u desnoods zelf nog wel vervangen, maar de code die voor de besturing en diagnostiek van de auto wordt gebruikt, beschouwen de automakers voortaan graag als hun exclusieve terrein. Zodra iemand anders die software bekijkt, onderzoekt, verbetert of aanpast, wensen ze dat te betstempelen als een inbreuk op hun intellectueel eigendom. Als piraterij, kortom.

Da’s voor de veiligheid, hoor, claimen de fabrikanten. Vanzelfsprekend. Stel je voor dat iemand niet weet wat-ie doet en per ongeluk de cruise control vernaggelt, of de botsingsdetector.

Alleen is de groep mensen die in hun schuurtje, met een thermoskan koffie en de laptop erbij, de elektronische control unit (ECU) van hun auto eens fijn gaat uitpluizen, natuurlijk niet bijster groot. Om hen is het de fabrikanten ook niet te doen. Hun offensief richt zich op onafhankelijke bedrijven die zich hebben toegelegd op de tinkering, tuning & tweaking van moderne auto’s.

Want dat lijkt de automakers nou juist zelf zo’n lucratieve vorm van klantenbinding: wie een auto van ze koopt, mag tot in lengte der dagen de elektronica daarvan uitsluitend laten updaten, controleren of repareren bij door hen geautoriseerde dealers, die op hun beurt natuurlijk weer een percentage van de omzet aan diezelfde fabrikant afdragen. Via licenties, ketenbeheer en een beroep op intellectueel eigendom wordt de markt dichtgetimmerd, en de concurrentie tot piraterij verklaard.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

het Saillant | Gaat Spyker-Saab het redden?

SaillantLOGO
We hebben weer een Nederlands automerk om trots op te zijn: Spyker-Saab NV! Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar is de nieuwe combinatie ook levensvatbaar? Ik vrees van niet. Vandaar de stelling: ‘Het nieuwe automerk is gedoemd te mislukken.’ Mocht u er anders over denken: ik laat me graag overtuigen! Dat GM het Zweedse Saab überhaupt wilde verkopen, is te ‘danken’ aan de crisis. Dat wordt ook geen moment ontkend door Spykerbaas Victor Muller. “Het zijn abnormale tijden in de auto-industrie, waarin ongebruikelijke transacties plaatsvinden” Goed, dat is een waarheid als een heilige koe, maar dat maakt de deal niet minder opmerkelijk.

Beide bedrijven maken verlies, Spyker al sinds de oprichting van het bedrijf, nu zo’n 10 jaar geleden. De wereldwijde crisis heeft Spyker de kans geboden Saab over te nemen, maar zorgt diezelfde crisis niet voor een onmogelijke situatie? Synergie, nieuwe verkoopkanalen, het zal allemaal voordeel opleveren. Maar eindelijk winst maken? In economisch moeilijke tijden? Pessimisten voorspellen binnenkort de grote kladderatsj van het hele systeem, anderen zijn minder negatief. Echter, geen enkele econoom of economische instantie verwacht een snelle opleving van de economie. Daarvoor staan er nog teveel indicatoren (groeiende staatsschuld, weinig vertrouwen, toenemende werkloosheid) op rood.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Moet de belastingbetaler de autoverkoop stimuleren?

Autoverkopen februari bijna een derde lager“.
Kijk, dat is een stevige kop. De recessie slaat genadeloos toe kennelijk. Als de dalende autoverkoop representatief zou zijn voor de algemene economische ontwikkeling hebben we straks een krimp van het BNP in procenten met dubbele cijfers.
Maar wat is de waarde van de cijfers precies? Laten we daartoe eerst eens kijken naar het verloop van de verkoop van personenauto’s in de afgelopen 5 jaar:


Valt het u ook op? De krantenkoppen, waarschijnlijk netjes overgenomen van de persberichten van Bovag en RAI, zijn gebaseerd op het verschil tussen februari 2008 en februari dit jaar. En laat nu net februari 2008 een extreme uitschieter zijn ten opzichte van de eerdere februari maanden. Met bijna 10.000 auto’s meer dan gemiddeld. Voor een klein deel komt dit doordat februari 2008 één verkoopdag meer kende vanwege het schrikkeljaar, maar dat is slechts 4%. De rest van de uitzondering moet elders gezocht worden.
Maar als je dus de cijfers van februari 2009 vergelijkt met de andere jaren is er eerder sprake van een daling van 10 tot 15 procent. En februari 2009 is niet eens de laagste februarimaand van deze reeks. In februari 2005 ging het nog slechter.

Het is echter best begrijpelijk dat de autobranche de maand februari aangrijpt om moord en brand te schreeuwen. De Tweede Kamer spreekt namelijk binnenkort over het geven van een schrootpremie voor oude auto’s. Deze krantenkoppen kunnen wel eens het laatste duwtje zijn om dit voorstel door de kamer te jagen in deze tijden van crisis. Stimulans is immers gewenst. Toch?

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Quote du Jour | Milieutaks


Dit hele verhaal werkt niet. Het kabinet moet er daarom van afzien deze CO2-heffing in te voeren.

Aldus ANWB-voorzitter Guido van Woerkom namens de ANWB, BOVAG, VNA en de RAI vereniging.
Die hadden namelijk een “onafhankelijk” onderzoek (pdf!) laten uitvoeren naar de effecten van de in te voeren milieutaks in 2013. En dat “onafhankelijke” onderzoek (surprise) geeft aan dat die er nauwelijks zijn, maar dat de burger wel meer gaat betalen.
Belangrijkste oorzaak: “Hoewel een deel van de autokopers door de milieuprikkel zal overstappen op een zuiniger merk en een ander deel van aankoop van een nieuwe auto zal afzien, blijft het gros in zijn favoriete model rijden.

Quote du Jour | Lithium

“We accepteren iedereen enkel als klant en minderheidspartner van onze lithiumindustrie.. ..Bolivia en Uyuni moeten er financieel en technologisch beter van worden”. (DePers)

Freddy Beltrán, functionaris van het ministerie van Mijnbouw in La Paz maakt duidelijk dat de opbrengsten de lithium winning in Bolivia ten goede moeten komen aan het land zelf. Lithium is een alkalimetaal dat niet alleen verwerkt wordt in laptops en mobiele telefoons maar ook essentieel is voor de batterijen van elektrische auto’s. Inmiddels zijn de delegaties van General Motors, LG, Ford, Renault-Nissan en Volkswagen al afgereisd naar zoutvlakte van Uyuni in Bolivia. Maar de regering Morales wil dat Bolivia het lithium niet alleen opgraaft maar ook zelf verwerkt in de batterijen. Zo kan het land een veel hoogwaardiger product exporteren en breekt het met ‘grondstoffen vloek’ waar bijna alle Latijns-Amerikaanse landen (in meer of mindere mate) aan lijden. Het boek Open Veins of Latin America kan dan eindelijk dichtgeslagen worden.

Quote du jour | Elektroauto ist hype

,,We moeten gebruikers niet de indruk geven dat er in 2010 een betaalbare elektrische auto is. We zullen dan nog lang niet op alleen elektriciteit rijden.”
Al dat gehype en die euforie over de snelle introductie van elektrische auto’s is zwaar overdreven en brengt alleen maar schade toe aan de markt. Auto’s met verbrandingsmotor gaan nog zeker twintig jaar het straatbeeld domineren. Directeur Bernd Bohr van het Duitse conglomeraat Bosch moet van alle nieuwlichterij niet veel hebben, zo meldt hij in het Duitse tijdschrift ‘Auto, motor und sport’.
Bohr, die de voertuigdivisie van Bosch leidt, voorziet dat het aandeel van auto’s met een elektrische of een hybride aandrijving in 2015 niet groter zal zijn dan 5 procent. De rest van de auto’s blijft een verbrandingsmotor houden, die wel binnen enkele jaren tot bijna 18 procent minder brandstof gaat verbruiken…..

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Volgende