het Saillant | Enquêtes van belangenclubs…

Online enquêtes door belangenverenigingen dienen geen enkel nut. Vandaag werd bekend dat uit een enquête van de ANWB blijkt dat een meerderheid van de ANWB-leden voor een vorm van rekeningrijden is. 68 Procent van de deelnemers is voor het betalen naar gebruik, in plaats van het betalen voor het bezit van een auto, zoals nu gebeurt. Maar was de vraagstelling in de enquête wel of niet gemanipuleerd? Veel deelnemers aan de enquête blijken de uitkomst - zeer zacht uitgedrukt - in twijfel te trekken (zie de reacties onder het Telegraaf-stuk). Sinds vandaag ook online: een enquête naar de hypotheekrenteaftrek van de Vereniging Eigen Huis (VEH), de belangenvereniging die fel tegen het morrelen aan de hypotheekrente is. Hoe manipulatief deze enquête echter is? Vul hem hier in om daar achter te komen!

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

het Saillant | Camieleke, ouwe KVP’er

SaillantLOGO
Dat minister Eurlings een grote rol geeft aan de ANWB in de beslissing over de kilometerheffing is niets anders dan een politieke manoeuvre, die het wantrouwen in de politieke leiding van Nederland alleen maar vergroot

Afgelopen vrijdag liet verkeersminster Camiel Eurlings weten dat er geen kilometerheffing komt als de ANWB-leden de plannen afwijzen.
Wat nou handelen volgens een bepaalde politieke visie of zelfs maar leiding geven in het beslissingsproces. Nee, heel even had het er op geleken dat de ANWB zichzelf van de zwartepiet had bevrijd door met uitgestreken gezicht te kunnen verklaren dat de eigen achterban tegen is. Dat kon Pontius Pilatus Eurlings niet op zich laten zitten: ANWB geen zwartepiet, dan hij ook niet. Het hele idee dat de echte volksvertegenwoordiging en beslissingsmacht in het parlement zit, lijkt Eurlings maar luxe te vinden. Zodra je een regeringscoalitie met een meerderheid hebt is de zaak afgekaart, basta. En dat een leidinggevende die vooral achter de schermen macht uitoefent maar zo min mogelijk verantwoordelijkheid wil dragen geen vertrouwen wekt, lijkt ook niet aan hem besteed. Eigenlijk is Eurlings, hoewel een jonge CDA-minister in 2010, een KVP’er van de oude stempel.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: Kilometerheffing

“Als miljoenen automobilisten tegen het plan zijn, komt de heffing er niet”.

Minister van Verkeer, Camiel Eurlings, meldt dat de kilometer- heffing er niet komt als de leden van de ANWB tegen zijn. De ANWB is inmiddels begonnen met een – blijkbaar – bindend referendum onder haar leden.

Sinds wanneer wordt de democratie te grabbel gegooid door een minister die te rade gaat bij een belanghebbenden-organisatie? Ik mag niet stemmen, want ik – en met mij vele miljoenen ‘kleingebruikers’ van het wegennet – ben niet lid.

Wie behartigt mijn belangen?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Moet de belastingbetaler de autoverkoop stimuleren?

Autoverkopen februari bijna een derde lager“.
Kijk, dat is een stevige kop. De recessie slaat genadeloos toe kennelijk. Als de dalende autoverkoop representatief zou zijn voor de algemene economische ontwikkeling hebben we straks een krimp van het BNP in procenten met dubbele cijfers.
Maar wat is de waarde van de cijfers precies? Laten we daartoe eerst eens kijken naar het verloop van de verkoop van personenauto’s in de afgelopen 5 jaar:


Valt het u ook op? De krantenkoppen, waarschijnlijk netjes overgenomen van de persberichten van Bovag en RAI, zijn gebaseerd op het verschil tussen februari 2008 en februari dit jaar. En laat nu net februari 2008 een extreme uitschieter zijn ten opzichte van de eerdere februari maanden. Met bijna 10.000 auto’s meer dan gemiddeld. Voor een klein deel komt dit doordat februari 2008 één verkoopdag meer kende vanwege het schrikkeljaar, maar dat is slechts 4%. De rest van de uitzondering moet elders gezocht worden.
Maar als je dus de cijfers van februari 2009 vergelijkt met de andere jaren is er eerder sprake van een daling van 10 tot 15 procent. En februari 2009 is niet eens de laagste februarimaand van deze reeks. In februari 2005 ging het nog slechter.

Het is echter best begrijpelijk dat de autobranche de maand februari aangrijpt om moord en brand te schreeuwen. De Tweede Kamer spreekt namelijk binnenkort over het geven van een schrootpremie voor oude auto’s. Deze krantenkoppen kunnen wel eens het laatste duwtje zijn om dit voorstel door de kamer te jagen in deze tijden van crisis. Stimulans is immers gewenst. Toch?

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

KvK wil minder aandacht voor milieu

Water (Foto: Flickr/slinky2000)

De Kamer van Koophandel Noordwest-Holland voert campagne voor de partij Meer met Water bij de plaatselijke waterschapsverkiezingen. Een volle pagina krijgt deze partij in het blaadje van de KvK (doorklikken naar ‘waterschapsverkiezingen’). Je mag dus aannemen dat de KvK achter de boodschap van deze partij staat.

En wat is die boodschap? Lijsttrekker Inico Geels: “Alle toeters en bellen zijn leuk, maar het mag geen cent extra kosten. De econo­mische motieven zijn leidend. Niet de ecologische. Het is perfect als beide zijn te combineren. Maar wij voeren beleid in die volgorde. (…) Van mij mogen de kik­kervisjes overal terugkeren. Als dat het hoogheemraadschap maar geen cent extra kost.”

Nou wordt de KvK helemaal gefinancierd door ondernemers, dus die mogen campagne voeren, net zoals de ANWB zich mag roeren in de asfaltlobby. Dan krijgt de ANWB last met haar groene leden, die weliswaar een auto hebben, maar het milieu wel degelijk een warm hart toedragen. In het mailcircuit roeren groene Hollandse ondernemers zich inmiddels. Zij willen niet dat de KvK namens hen de centen boven het milieu stelt.

In het geval van de KvK speelt nog iets meer. Van de ANWB word je vrijwillig lid. Inschrijving bij de KvK is wettelijk verplicht voor ondernemers. Er zijn ook subsidies die je via de KvK moet aanvragen. Kortom, de KvK is voor een aanzienlijk deel een privaat gefinancierd verlengstuk van de overheid. En daarvan kun je je met recht afvragen of die politiek campagne mag voeren.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.